Antická civilizácia odovzdala dnešnej svetovej kultúre množstvo kultúrnych i sociálnych odkazov, návodov a príkladov. Nie je tomu inak ani v oblasti hygieny a starostlivosti o zdravie v podobe kúpeľov, ktorých antické stopy môžeme nájsť aj na slovenskom území. Starostlivosť o hygienu a čisté telo vyplývala z prirodzených potrieb každého...
nedeľa, jún 21, 2009 - 21:23