Ďalšie lokality
Posledná štvrtina 15. storočia zastihla kremnické baníctvo v pomerne zložitej situácii. Na ňu poukazujú v porovnaní so stavom v polovici 15. storočia znížené počty banských prevádzok a zariadení, nachádzajúcich sa v obvode sústredenej ťažby. Ten vytyčovalo územie smerom od Kremnice po Kremnické Bane, zasahovalo do chotárov Kunešova, Turčeka,...
utorok, máj 13, 2008 - 16:17
Malá, zato pekná krajina. Hovorí sa o Slovensku. Lepšie povedané, hovoríme to my... Ešte presnejšie, hovoria si to niektorí spomedzi nás. Niežeby to nebola pravda. Skutočne, toľko rôznych prírodných krás, kontrastov a zaujímavostí na tak malom priestore len tak nevidno... Na druhej strane, žiaľ, svet o Slovensku veľmi nevie... Ak áno, sú to často...
nedeľa, január 20, 2008 - 21:33
Zaujímavá vás, kde sa nachádza geografický stred Európy? Na Slovensku. Nájdete ho poľahky. Pokiaľ idete po ceste Martin - Turčianske Teplice - Kremnica - Žiar nad Hronom, stačí blízko Kremnických baní pri informačnej tabuli odbočiť. Autom sa dá dostať až priamo k pamätníku, pričom sa nachádza približne 1km od spomínanej hlavnej cesty....
utorok, december 26, 2006 - 16:45