Levický hrad patrí medzi menšie a našťastie dobre zachovalé hrady na Slovensku. Pod tým „zachovalé“ rozumejte, že ide o zrekonštruované a zakonzervované ruiny. V prípade Levického hradu, pekné. To je dôležité, pretože hrad spolu s Tekovským múzeom, ktoré sídli v jeho areáli, za návštevu určite stojí. Hoci kamenný hrad v Leviciach vznikol už na...
štvrtok, máj 10, 2012 - 21:41