Stredná Európa

Naspäť na Európa
Územie stredného Dunaja bolo od pradávna križovatkou ciest rôz­nych kmeňov. Spôsobovala to výhodná strategická poloha a prí­tomnosť viacerých riek, pozdĺž ktorých sa vinuli obchodné cesty. Bola to predovšetkým Podunajská cesta, ktorá spájala západnú Eu­rópu s východnou, a cesta zvaná Jantárová, spájajúca severnú Eu­rópu s južnou. Do tejto oblasti...
pondelok, júl 30, 2007 - 12:12