Asi je trochu odvážne tvrdiť, že sa Habáni do Sobotišťa vracajú. V prvom rade Habáni dnes už nie sú to, čo bývali. V druhom rade Habánsky dvor v Sobotišti dnes už nie je izolovaná entita jednej dedinky na Záhorí. Napriek tomu o ňom možno smelo povedať, že patrí k tým, ktoré sa najdynamickejšie obnovujú a do svojho pôvodného prostredia prináša...
streda, apríl 27, 2016 - 09:37
Vždy, keď je reč o zámku v Holíči, spomeniem si na svojho bývalého nadriadeného z Pamiatkového úradu. S obľubou spomínal na prvú polovicu 90.-tych rokov 20. storočia a na mesto Holíč. Nežná revolúcia, pád socializmu a všeľudové vlastníctvo pracujúcich más už boli minulosťou. Okrem „atraktívnych problémov“ rýchlej privatizácie vyvstal aj nový...
pondelok, január 27, 2014 - 17:58
V roku 2003 som po prvý krát navštívil kostolík sv. Margity Antiochijskej v Kopčanoch. V malej dedinke na slovensko-moravskom pomedzí. Bolo to v čase kedy sa uvažovalo o tom, že zabudnutý kostolík v poli za dedinou by mohol byť z obdobia Veľkej Moravy. Dokonca, že by hádam aj mohlo ísť o najstaršiu...
nedeľa, január 5, 2014 - 01:21
Doposiaľ zisteným najvýchodnejším miestom výskytu menhirov na území Európy je slovenský Holíč. Menhiry, ktoré dnes nájdete vystavené v lapidáriu na nádvorí bývalej holíčskej manufaktúry, boli nájdené už v roku 1988. Bolo treba ešte veľa šťastných náhod, aby sa ich pravosť potvrdila. V roku 2002 vo svojej knihe Hádanky naší...
nedeľa, september 15, 2013 - 22:07
Výlet na hrad Pajštún je cieľom mnohých obyvateľov Bratislavy ale aj Záhoria. Pajštún je tak už dnes legenda pre viaceré generácie.
štvrtok, október 25, 2012 - 20:34
Jedným z legendárnych výletných miest Bratislavčanov, ako i obyvateľov Záhoria je hrad Pajštún. A to nielen z hľadiska kultúrneho a historického ale i spoločenského. Pri slovíčku legendárny v súvislosti s hradom Pajštún ani nemám tak na mysli jeho slávnu históriu. Pajštún sa stal známym a obľúbeným medzi...
štvrtok, november 24, 2011 - 18:51
Výstup na najvyšší vrchol pohoria býva vždy prirodzeným cieľom turistov. Nie je tomu inak ani v prípade Malých Karpát a vrchu Záruby /767 metrov/. Vyrazili sme ráno autom z Bratislavy k vodnej nádrži Buková, ktorá je počas teplých mesiacov cieľom množstva kúpania chtivých rodín. Na Záruby síce existuje obrazne povedané...
streda, september 14, 2011 - 14:49
Do oblasti Pomoravia (slovenská časť známa tiež ako Záhorie) som sa pri príprave fototripov vrátil niekoľkokrát. Medzi prvými destináciami bol napríklad hrad Devín, ale aj Sandberg, či „tajomný vrch“ Pohanská s pozostatkami po keltskom osídlení. Sandberg, čiže o vykopávkach Za socializmu bola intenzívna snaha presadzovať ako názov jeho...
piatok, máj 7, 2010 - 10:32
Mnohé historické a kultúrne pamiatky sú spojené s náboženským životom našich predkov. Najstarším pútnickým miestom na území bývalého Uhorska je Marianka na Záhorí. K pútnickým miestam sa prirodzene viažu mystické príbehy o stretnutiach so svätými, alebo zázrakmi, ktoré sa tu udiali. Marianka sa pýši hneď dvoma. Zázrak Prvý, reálnejší, sa udial...
pondelok, jún 2, 2008 - 22:52
Kostol sv. Margity Antiochijskej sa nachádza v obci Kopčany, okres Skalica. Stojí mimo obce na ľavom brehu rieky Moravy. Ako farský kostol (prvá zmienka v r. 1392) slúžil až do 18. storočia. Považuje sa za najstaršiu stojacu cirkevnú stavbu v strednej Európe. Vznikol v súvislosti s vybudovaním veľkomoravského hradiska Valy v Mikulčiciach...
piatok, máj 30, 2008 - 11:36
Uprostred leta som sa zúčastnil v jednej malebnej dedinke na Záhorí letnej zábavy s kultúrnym programom. Akcia sa konala v miestnom amfiteátri a boli na nej zastúpené ako to už býva zvykom, všetky spoločenské vrstvy, rasy a etniká, ktoré sa v dedine nachádzali. Moderátor bol „až“ z Bratislavy a snažil sa ľudí zapájať do...
utorok, september 18, 2007 - 00:29
K vyznávačom cykloturistiky je okolie Bratislavy mimoriadne žičlivé. Milovníci dvojkolesových tátošov môžu do sýtosti spoznávať krásy a atrakcie Podunajska, Malých Karpát či Záhoria. Kilometre a kilometre cyklistických chodníkov lemujú tok Dunaja, Váhu, nivu rieky Moravy, križujú Žitný ostrov i Podunajskú pahorkatinu. Ak sa...
piatok, február 2, 2007 - 16:20