Stránka 2 - História

Skotsko je často popisováno jako mystické místo plné tajemných legend. Jeho historie je plná příběhů o hrdinských činech, krvavých bitvách, nedobytných hradech, ztracených národech i bájných monstrech.
Sulejman bol najdlhšie panujúci sultán v dejinách Osmanskej ríše. Panoval dlhých 46 rokov až do svojej smrti 1566.
Amatérska rekonštrukcia vzhľadu príslušníka rímskej armády v období markomanských vojen vo svetle archeologických nálezov. Rímske vojsko bolo jednou z najúčinnejších bojových síl v dejinách.
Princezná Diana a cisárovná Sissi, každá žila v inej dobe, a predsa mali spoločné veľa – manželstvo im nevyšlo, povrchná aristokracia ich neprijala, nerozumeli si so svokrami, obe zomreli tragicky. Uväznené v zlatej klietke.
O Robinovi Hoodovi, zbojníkovi zo Sherwoodu sa napísalo veľa kníh a natočilo množstvo filmov. Filmy a knihy boli inšpirované stáročnými legendami.
Anglickí historici sa o kráľovnej Berengárie /nar. 1165 – 1230/zmieňovali málo. Ako kráľovná nevstúpila na územie krajiny, ktorej vládla. Zlyhala, že Planthagenetovskej ríši nedala dediča.
Kráľ Ján prezývaný Bezzemok bol  známy ako zlý princ Ján z legiend o Robinovi Hoodovi. V posledných desaťročiach sa zistilo, že kráľ Ján nebol až taký zlý ako v stredovekých povestiach.
Richard Levie srdce sa stál už počas svojho života legendou. Po  ôsmich storočiach od jeho smrti je už problematické posúdiť, čo patrí do histórie a čo do mýtov. Ide tu najmä o jeho povahové črty.
Je najdlhšie panujúca žena v histórii. Bola síce rodená britská občianka a vládla dlhé roky tejto krajine, ale jej pôvod bol nemecky. Anglickému jazyku začala rozumieť až ako trojročná.
Obliehanie Konštantinopolu Avarmi a ich spojencami trvalo od 29. jula až do 7. augusta 626. Historicky priebeh desaťdňoveho utoku je možne pomerne dobre rekonštruovať podľa zachovanych sudobych prameňov.
V druhej polovici 15. storočia sa na európskych bojiskách preslávilo viacero uhorských vojvodcov. Jedným z nich bol košický rodák Blažej Maďar.
Zemianstvo zohralo v dejinách Slovenska pomerne významnú úlohu. Bližšiemu poznaniu jeho vzniku a významu pre formovanie slovenského etnika sa však doteraz nevenovala väčšia pozornosť.
Osobe Jána Dernschwama, ktorý okrem zberateľstva , bol najmä významnou osobnosťou v dejinách slovenského baníctva, humanistom, cestovateľom, spisovateľom a politikom  sa venujú mnohí autori.
Pri rekonštrukčných prácach v Killyho kúrii boli objavené fragmenty sklenených predmetov datovaných do 16. a začiatku 17. storočia,  habánska keramika zo 17. a 18. storočia  a  rannorenesančná  nástenná maľba na fasáde objektu.
Slovanská kultúra a náboženstvo nebol ucelený systém ako sa často mylne tvrdí. Možné je, že niektoré prvky v duchovnej kultúre Slovanov nie sú pôvodne slovanské, ale pochádzajú od iných etník, ktoré Slovania do seba postupom času absorbovali.
Doteraz najstarší zachovaný mapový obraz celého Slovenska je na mape Uhorska "Tabula Hungariae", ktorú zostavil roku 1513 talian Lazar Roseti. Bol sekretárom ostrihomského arcibiskupa. Mapa bola vydaná až po jeho smrti roku 1528.
Je veľmi pravdepodobné, že Samo Slovenov poznal, keďže Frankovia poznali otroctvo a otrokov nazývali pojmom Sclavi (Slovania), čo je aj latinské i grécke pomenovanie Slovanov. Práve zo zajatých Slovanov sa v tých časoch často stávali otroci.
Zrejme sa už nikdy nedozvieme čo sa stalo so Samovými potomkami, pretože Merovejovci vo Franskej ríši zoslabli, ich vodcovskú úlohu prebrali majordómovia a tí sa o odbojných Slovenov za hranicami svojej ríše prestali zaujímať.
Pojem Samova ríša je na našom území veľmi známy. Koniec koncov, je to jeden z prvých historicky doložených známych vyspelých štátnych útvarov na našom území vytvorený našimi predkami.
Hoci sa to nezdá, ale najčítanejšími autormi na svete budú asi Marek, Matúš, Lukáš a Ján. Evanjelisti, autori Nového zákona. Poznáte ich životný príbeh?
Podrobnejší výskum stredovekého osídlenia Slovenska aj v rámci európskej historiografie sa začal intenzívnejšie rozvíjať až vtedy, keď jestvovali preň ako podklady viaceré edície listín, čo bolo zväčša aspoň sčasti splnené v priebehu druhej polovice 19. storočia.
Výroba zbraní a ochrannej zbroje na Slovensku bola v období renesancie bohato rozvinutá. Máme doložené cechy mečiarov, prvých puškárov a delolejárov, výrobcov brnení vo významných hospodárskych centrách (Bratislava, Kremnica, Košice).
Grand Pre je Národné historické miesto Kanady v provincii Nové Škótsko, je to park, pamätný kostol, múzeum a informačné centrum  na pamiatku „Great Expulsion“ deportácie Akádijcov pôvodom francúzskych kolonistov, ktorá začala v roku 1755 a trvala do roku 1762.
Postava Juraja Janosika ma velmi zaujima, spatne cez starocia sa tomuto muzovi klaniam a obdivujem ho. Jeho legenda ma sprevadza od utleho detstva.
V časoch mojej mladosti u nás zúril socializmus a dejiny boli systematicky a účelovo upravované. Donekonečna opakované účelové polopravdy zdeformovali znalosť bežného človeka o histórii, udalostiach a osobnostiach.
Možno nie všetci viete, že vari najznámejším hrdinom írskych legiend sa stal Cuchulain, obávaný a slávny bojovník nazývaný tiež i Pes Ulsterský.
Antická civilizácia odovzdala dnešnej svetovej kultúre množstvo kultúrnych i sociálnych odkazov, návodov a príkladov. Nie je tomu inak ani v oblasti hygieny a starostlivosti o zdravie v podobe kúpeľov, ktorých antické stopy môžeme nájsť aj na slovenskom území.
Francúzsky kráľ Ľudovít Filip, ktorý nastúpil na trón v roku 1830, vycítil, že by mal skúsenosti z neapolských vojen využiť. Ľudovít Filip rozhodol, že zjednotí všetkých cudzincov bez rozdielu národnosti a tím zároveň zníži riziko národnostných sporov.
Najrozsiahlejšiu koloniálnu ríšu vytvorila v 19. storočí Veľká Británia. Hovorilo sa, že „nad britským impériom slnko nezapadá“. Vo svojom najväčšom rozsahu dosiahlo impérium rozlohu 33 miliónov km² a počet obyvateľov 450 miliónov osôb.
Španielsko dalo svetu i cirkvi viacero osobností. Jednou z nich bola Eugenia de Montijo – žena s pohnutým životným osudom, španielska šľachtičná a francúzska cisárovná.
S problematikou vysťahovalectva Slovákov v 18. storočí úzko súvisí vysťahovalectvo slovenských habánov do Ruska, do oblastí na juhu Ukrajiny.
S prvými kresťanmi sa na území dnešného Slovenska stretávame v druhej polovici 2. storočia po Kristovi. Kresťania boli medzi rímskymi legionármi, ktorí tu bojovali proti usadeným germánskym kmeňom.
Prirodzeným javom národnoemancipačných procesov je obracať pozornosť k svetlým stránkam národných dejín, k ich počiatkom a vývoju. Je to dôležité aj pre slovenský národ, ktorý má síce mladý štát, ale národ je to taký starý, ako všetky ostatné okolité národy strednej Európy.
Problematike vzniku a úlohe šľachty v stredoveku sa v slovenskej historiografii venovala iba okrajová pozornosť, pretože táto výsadná vrstva spoločnosti sa považovala za cudzorodý element v lone slovenského ľudu.
Česi ho považujú za génia architektúry. Na Slovensku si ho verejnosť spája hádam len s mohylou na Bradle a Spolkovým domom v Skalici. Reč je o Dušanovi Samuelovi Jurkovičovi.
Základňu historického vývoja dávnych Slovanov tvoril ich hospodársky život, roľnícka a remeselná výroba. Historické pramene však o nej podávajú len skúpe informácie, hlavne ak ide o najstaršie obdobie.
Územie dnešného Slovenska bolo už pred niekoľkými tisícročiami križovatkou dôležitých obchodných ciest a migračných pohybov európskeho významu.
Do konca 18. storočia bola v strednej Európe najrozšírenejším jazykom vzdelancov i šľachty latinčina. Neskôr od prvej polovice 19. storočia nemčina a v jeho druhej polovici maďarčina. Jazykom diplomatov však bola francúzština.
Kto sú Huculi ? Formálne sa zaraďujú medzi Rusínov, tvoria však zvláštnu etnografickú skupinu. Ostatní Rusíni (Lemkovia a Bojkovia) ich označujú za nečistých...
Mytológie rôznych národov sú plné príbehov, ktoré v sebe ukrývajú nielen odpovede na otázky týkajúce sa bytia či vysvetlenia prírodných úkazov, ale i všeobecnú symboliku o veľkej téme smrti a znovuzrodenia.
Aj negatívna reklama je reklama. Tak znie jedno z hesiel marketingových mágov. Zábavné a možno aj trochu smutné je, že niekedy sa toto spojenie dotkne aj pamiatkovej ochrany...
Starí Maďari-Uhri sa vo svojej pravlasti už od 7. storočia občas dostávali do kontaktu s kresťanstvom a kresťanskou misijnou činnosťou.
Posledná štvrtina 15. storočia zastihla kremnické baníctvo v pomerne zložitej situácii. Na ňu poukazujú v porovnaní so stavom v polovici 15. storočia znížené počty banských prevádzok a zariadení, nachádzajúcich sa v obvode sústredenej ťažby.
Najstaršia priemyselná zóna Bratislavy. Týmto prívlastkom by sa pokojne mohla pýšiť oblasť od Železnej studienky po budovu Slovenskej televízie.Ak by som sa chcel tváriť ako veľký pedant, tak by som napísal, že ide o oblasť údolia Vydrického potoka.
Hovoriť by sme mali o dvoch železničných tuneloch. Hoci stoja hneď vedľa seba, ich stavbu a sprevádzkovanie delí niekoľko desiatok rokov. Prvý, starší, má na svojom portáli letopočet 1848 a druhý, mladší 1902. Roky, kedy sa v nich začala železničná prevádzka.
Európa vyexpedovala do Ameriky obrovské množstvo emigrantov zo všetkých svojich krajín. Medzi početnejšie národy patrili aj Slováci, ktorých najväčší pohyb z ich domova Rakúsko – Uhorska sa stal fenoménom v období rokov 1870 – 1890.
Zeus, Afrodita, Héra, Jupiter, či Merkúr... Tváre a mená gréckych, rímskych, germánskych, keltských božstiev sa pred nami mihajú v stovkách filmov. Hlavný problém pri výskume predkrestanských predstáv Slovanov spočíva v ne­dostatku hodnoverných písomných či materiálnych prameňov.
Pre mojich rodičov to bola Cvernofka. Pre mňa eMDéŽetka. V poslednom čase sa hovorí o Danubiuske. Stále je reč o budove, ktorá určite nie len mne pripomínala inú verziu Bratislavského hradu.
Ak máte v úcte úrad námestníka Boha na Zemi, vaša viera je úzko spätá s jej predstaviteľmi, nečítajte prosím tento článok, epizódy zo životov dávnych pápežov budú o inom ako o čistote a duchovnosti.
Prvé predstavy o pevnine vo vysokých zemepisných šírkach na južnej pologuli sú veľmi staré a v tých časoch boli veľmi hmlisté. Preto kým sa človek vybral cieľavedome k južnému pólu, musel spraviť desiatky malých krôčikov smerom na juh od známeho sveta.
História vie byť nudná. A nepotrebujete kvôli tomu otvárať noviny, aby ste to zistili, tak ako to doporučovala reklama na nemenovaný denník. Ak ale napriek tomu začnete trochu pátrať po príbehoch, ktoré takmer zmazal čas zistíte , že to nemusí byť úplne pravda.
Pri budovaní opevnených sídiel využívali slovanské kmene, na celom rozsiahlom území ich osídlenia, najčastejšie vyvýšené miesta, kde im neprístupný terén poskytoval prirodzenú ochranu.
„Človeče, čo viac som mal pre teba učiniť a neučinil som?“ Po týchto slovách pred začiatkom druhej krížovej vojny pokľakol nemecký kráľ Konrád III. a prijal kríž na znak boja proti nevercom.
Križiacke výpravy, čiže „zvíťaziť v takomto boji znamená slávu a padnúť v ňom znamená zisk“. Týmito slovami sa pred pár storočiami prihováral Bernard z Clairvaux, „duchovný otec“ druhej križiackej výpravy.
Slovenská historiografia i história sú plné mýtov a legiend. Jedným z nich je i mýtus maďarského národa ako nepriateľského živlu utláčateľov a primitívnych kočovníkov, ktorí sa všetko naučili od vyspelejších Slovanov.
Zaujímavé je, že život templára sa podobal skôr väzenskému režimu ako romantickému poflakovaniu z turnaja na turnaj a z postele do postele dvorných dám.
Sprevádzkovania zatiaľ posledného bratislavského mosta cez Dunaj bolo pravdepodobne pozitívnym prínosom pre cestovanie mnohých bratislavčanov. Mnohých určite potešili aj nové pohľady na Bratislavu.
Slovenský romantizmus bol determinovaný malou početnosťou nášho národa. Jeho čelní predstavitelia preto zastávali viacero funkcií naraz.
Andrej Hlinka, ako významný politik medzivojnového obdobia, napriek tomu, že bol väčšinou reprezentantom opozičnej strany, sa veľmi aktívne zaslúžil o smerovanie štátnej cirkevnej politiky Československej republiky.
Arménska církev je stará vyše 1700 rokov. Je známa pod názvom gregoriánska, no jej presný názov je Arménska apoštolská svätá cirkev a Arménsko je tak najstaršou kresťanskou krajinou na svete.
Blíž k Tebe, Bože môj...posledné tóny piesne sa vznášali k chladným výšinám, zatiaľ čo speváci čakali na neodvratne sa blížiaciu smrť a v ľadovom objatí mora umierali ľudia, pre ktorých už nebolo žiadnej nádeje. Celá dráma trvala necelé tri hodiny.
Pestré národnostné zloženie Slovenskej republiky ponúka veľa možností na mapovanie historických súvislostí vývoja jednotlivých etník. Jednou z možností je aj pohľad na slovenským prostredím ovplyvňované formovanie rusínskej národnej identity.
Územie stredného Dunaja bolo od pradávna križovatkou ciest rôz­nych kmeňov. Spôsobovala to výhodná strategická poloha a prí­tomnosť viacerých riek, pozdĺž ktorých sa vinuli obchodné cesty.
Najmladšie svetové náboženstvo islam sa zrodilo v prvej polovici 7. storočia na Arabskom polostrove. Vznik islamu v arabskom prostredí a súčasná vlna islamského fundamentalizmu, ktorá sa začala šíriť a prejavovať extrémistickými aktivitami menovite z arabských krajín...
Za pravlasť Rómov sa dlho pokladal Egypt, dnes sa ich pôvod hľadá v Indii, kde patrili k chudobnej skupine obyvateľstva, pravdepodobne Dómov, ktorá žila kočovným spôsobom. Živili sa kováčstvom, spracúvaním kože, hliny, pletením košíkov a výrobou metiel.
Dôvody, pre ktoré sa jaskyňa môže stať veľmi známou, bývajú občas až bizarné. Moravská jaskyňa Výpustek je absolútnym dôkazom. V šesťdesiatych rokoch 20. storočia ju vytipoval Generálny štáb Československej ľudovej armády ako záložné veliteľské stanovisko.
Hoci bolo Albánsko obývané už od staršej doby kamennej a má prinajmenej takú bohatú minulosť ako s ním susediace krajiny - na severe Čierna Hora, na východe Macedónsko, na juhu grécky Epir - pre nás je málo známe.
Hlboké údolie z troch strán zovreté skalnými stenami. V čelnej, najvyššej a najmenej zarastenej stromami je malý, na pohľad nezaujímavý otvor s plechovými dverami. Vchod do jaskyne, ktorej návštevu sa podarí absolvovať raz za rok pár desiatkam štastlivcov.
Kyjatické pohrebisko dalo meno jednej etape kultúrneho vývoja v strednej Európe, napriek tomu je toho veľmi málo, čo o nej uvádza dostupná literatúra.
Predstavte si uprostred dediny zelenú lúku veľkú asi ako polovica futbalového ihriska. Niekde pri jej okraji umiestnite kamennú kopu vysokú dva a pol metra. Na kraj cesty dajte tabuľku Národná prírodná pamiatka Gánovský travertín.
Staršie podoby slovenských osadných a terénnych názvov získavame zo stredovekých latinských písomností. Často sú však deformované kancelárskym úzusom a pri rekonštrukcii sa konfrontujú s novšími a najmä so súčasnými ich slovenským podobami.
Rovina medzi Vučitrnom a Prištinou v dnešnom Kosove sa s príchodom každej jari odieva do svojho tradičného krvavočerveného šatu. Kam oko dohliadne, je krajina posiata zvláštnym druhom divorastúcich pivoniek, nazývaných kosovski božur.
Moderná historiografia akosi automaticky berie za svoju skutočnosť, že národné povedomie, resp. vedomie národnej spolupatričnosti stojí vyššie ako konfesionálna súdržnosť.
Podľa legendy sa ho muslimovia tak báli, že poslednú bitku vyhral už ako mŕtvy. Manželka Jiména dala jeho telo v plnej zbroji na Rodrigovho nemenej slávneho koňa Bavieku a pustila ho na nepriateľov, ktorí sa pred ním rozutekali.
Predstava Slovanov ako „holubičieho národa" patrí k rozšíreným historickým mýtom...
Po smrti kniežaťa Gejzu v roku 997 nastúpil na jeho miesto syn Štefan. Prvýkrát sa tak nedodržal starý zákon tradičného seniorátskeho princípu nástupníctva a presadil sa princíp primogenity - dedičnosť titulu prvorodeným synom.
Príchod starých Maďarov do Karpatsko – Dunajskej kotliny patrí medzi najdiskutovanejšie otázky stredoeurópskej historiografie. K objasneniu tohto problému sa zachovalo len veľmi málo priamych dobových dokladov.
Je polovica 16. storočia. Väčšina Uhorska je v područí Osmanskej ríše. Južné, rovinaté oblasti Slovenska sú vystavené plieneniu tureckých oddielov.
"Kto si už dnes spomenie na vyhladenie Arménov?" – hecoval svojich dôstojníkov pred útokom na Poľsko Adolf Hitler. Pýtate sa prečo?
Prvými kresťanmi na Slovensku boli pravdepodobne príslušníci rímskych légií táboriaci dočasne na našom území v prvých storočiach po Kristovi. Bolo to v časoch tzv. markomanských vojen, v poslednej štvrtine 2. storočia.
Jedným z najúspešnejších stredovekých gemerských gangov boli Bebekovci. Ľstivo a obratne prenikali údoliami Slovenského Rudohoria na susedný Spiš, k stredoslovenským banským mestám, alebo jednoducho k domácim gemerským mestečkám.
Alžbeta Báthoryová vraj vkladala niektorým dievčatám do genitálií rozžeravené železo, od čoho potom zomierali v hrozných mukách.
Boli to muži, ktorí vyše sto rokov ovplyvňovali najvyššiu politiku Uhorska. Boli pri tom, keď sa rozhodovalo o osude krajiny, pomohli na trón viacerým kráľom. Mocní a hrdí, no zároveň diplomatickí.
Jánošík. Jedna z mála nespochybniteľne slovenských historických osobností. Dobrodruh, vzdorujúci vrchnosti. Hrdina legiend, povestí a rozprávok. Nepremožiteľný šuhaj s vrkôčikmi a vílami očarovaným opaskom.
„Slováci sú miernej, pokojnej povahy. Slovák len zriedka pácha ťažké zločiny, je pracovitý, rozumný, súci na remeslá a pre vedu, je statočným vojakom. Naproti tomu je tvrdohlavý, zaliečavý, lakomý a nieje veľkým milovníkom čistoty," uvádza.
Máloktorý bojový zbor na svete je ovenčený takým množstvom mýtov a legiend ako Francúzska cudzinecká légia. Jej členmi sú dobrovoľníci, ktorí za sebou nechali svoje sociálne aj rodinné zázemie, pričom svoje úlohy plnia s odhodlaním, nad ktorým svet žasne.
Pri slove kanibalizmus naskakuje slabším náturám husia koža a čo len zmienka o ňom vyvoláva tie najnegatívnejšie emócie. Už desiatky rokov sa vedú spory o to, či je tento fenomén starý ako ľudstvo samo, alebo šlo o úchylku niektorých spoločenstiev.
„My sme pomstou najvyššieho Boha, ktorý nás poslal ako bič na vás. Ak vás my nebudeme prenasledovať, tak nás vy budete zabíjať a zotročovať.“
Francúzsky korzár Misson uskutočnil koncom 17. storočia jeden z najoriginálnejších pokusov o nastolenie socializmu. V roku 1695 založil na Madagaskare obec slobodných ľudí, ktorú nazval Libertália.
Vlastným menom sa volal Temüdžin – Železný nôž a podľa toho sa v celom živote aj správal. Podľa mongolskej legendy držal v ruke pri narodení kus zaschnutej krvi, čo ho predurčovalo vládnuť svetu.
Skalné rytiny v Európe, to je samostatný svet, skutočný obraz prehistorického duchovna, ktorý tu zostal v gigantických kamenných „galériách“ roztrúsených na rozsiahlych teritóriách nášho kontinentu.
"Pohľad na nich vyvolával strach. Sú vysokej postavy, pod bielou pokožkou im poskakujú svaly. Vlasy majú plavé, no nielen od prírody, navyše si ich umelo bielia. Umývajú si ich sadrovou vodou a sčesávajú nahor...