Fotosúťaž HORY A MESTO

Súťaží sa ako každý rok v 3 kategóriách:
1. OUTDOOR ŠPORTY
2. ĽUDIA A KULTÚRA
3. HORY A MESTO
Uzávierka prihlášok: 31.3.2007

Súťaž horskej fotografie
PRAVIDLÁ A PODMIENKY SÚŤAŽE - Súťaž horskej fotografie HORY A MESTO je príležitosťou pre všetkých fotografov prezentovať svoje horské fotografie pred širokou verejnosťou. Je to alternatívne médium na zdieľanie obrazových výpovedí a výmenu skúseností medzi fotografmi, športovcami, dobrodružnými cestovateľmi či milovníkmi prírody. Súťaž horskej fotografie je otvorená pre amatérov i profesionálov.


PRAVIDLÁ A PODMIENKY SÚŤAŽE - Súťaž horskej fotografie HORY A MESTO je príležitosťou pre všetkých fotografov prezentovať svoje horské fotografie pred širokou verejnosťou. Je to alternatívne médium na zdieľanie obrazových výpovedí a výmenu skúseností medzi fotografmi, športovcami, dobrodružnými cestovateľmi či milovníkmi prírody. Súťaž horskej fotografie je otvorená pre amatérov i profesionálov.

Uzávierka prihlášok: 31. 3. 2007.

Maximálny počet obrázkov pre každú kategóriu je 5
Akceptované formáty: farebné, čb a digitálne fotografie vo formáte 20 x 30 cm.

Kategórie súťaže horskej fotografie

outdoor športy – fotografie zobrazujúce všetky druhy dobrodružných športov (napr. horolezectvo, horské bicyklovanie, rafting, kaňoning, lyžovanie a pod.)

– fotografie zobrazujúce všetky druhy dobrodružných športov (napr. horolezectvo, horské bicyklovanie, rafting, kaňoning, lyžovanie a pod.)

ľudia a kultúra – fotografie zobrazujúce rozmanité kultúry na celom svete, ich kolorit, špecifiká, zvyky

– fotografie zobrazujúce rozmanité kultúry na celom svete, ich kolorit, špecifiká, zvyky

hory a mesto – fotografie krásy hôr a prírody vôbec s flórou i faunou prírodného prostredia, zachytenie mesta v priamom kontraste s prírodou

– fotografie krásy hôr a prírody vôbec s flórou i faunou prírodného prostredia, zachytenie mesta v priamom kontraste s prírodou

Hlavná cena za najlepšiu fotografiu bude udelená jednej fotografii spomedzi všetkých vyhlásených kategórií. V každej kategórii bude ďalej vyhodnotená 1 fotografia a odmenená vecnými cenami.

• Fotografie finalistov vybrané festivalovou porotou budú vystavené v priestoroch vestibulu multiplexu Palace Cinemas v Bratislave počas trvania festivalu Hory a mesto a krátko po ňom. V prípade digitálnej fotografie akceptujeme iba fotografie vytlačené na fotopapieri vo formáte 20x30cm, respektíve vo formáte A4. V prípade fotografií presahujúcich uvedený formát, najprv kontaktujte organizátora súťaže.
• Organizátori si vyhradzujú právo výberu vystavovaných fotografií.
• Odovzdávanie cien prebehne počas záverečného festivalového ceremoniálu.
• Každá zaslaná fotografia musí byť označená menom fotografa, adresou, tel. číslom, zaradením do kategórie, názvom fotografie a lokalizáciou miesta, kde bol záber nafotený. Za prípadné straty neoznačených fotografií organizátori nezodpovedajú.
• Ak súťažiaci žiada zaslanie fotografií naspäť poštou, ku prihláške musí byť priložená obálka adekvátne ofrankovaná s aktuálnou adresou fotografa.
• So zaslanými materiálmi budú organizátori nakladať s najväčšou opatrnosťou. Festival však nemôže niesť zodpovednosť za prípadné straty resp. poškodenia zaslaných materiálov. Odporúčame preto zasielať duplikáty, nie originály.
• Zaslaním prihlášky do súťaže autor zároveň súhlasí s tým, že budú jeho fotografie reprodukované, publikované a/alebo vystavované v rámci propagačných aktivít súvisiacich s festivalom Hory a mesto.

PRIHLÁŠKA:

Čítajte ďalej

Prečo je práve Lada autom na diaľkové trasy a koľko  párov ponožiek potrebujete na cestu okolo Balkánu...o tom a nielen o tom možno bude pojednávať tento článok. Kto sme? Odvážni...
 
V Amerike vraj fungujú špecializované cestovné kancelárie, ktoré vám ponúknu výlet do centra búrky alebo tornáda. My sme sa na takýto trip vydali s tým najpovolanejším sprievodcom - lovcom...
 
Najlepšie sú také cesty, ktoré sa vám jednoducho „vyskytnú“. Táto sa vyskytla v Umelke na pive. A možno práve to pivo odklonilo smer z pôvodne zamýšľaného Mexika južnejšie, do centra...
 
Škótska whisky je zvláštny nápoj. Zažíva svoje vrcholy aj pády a  neprestáva fascinovať svojou rozmanitosťou. Čím to je, že keď dvaja robia to isté, nikdy to nie je to isté – rovnaký materiál...
 
Najväčší ľadovcový tunel vytvorený človekom nájdete na Islande. Bol otvorený 1. júna 2015 a primárne ide o turistickú atrakciu. Dvaja najväčší islandský tour operátori - Baldvin Einarsson a...
 

Diskusia