Chorvátske ostrovy - covid-free zóna

V očakávaní nadchádzajúcej hlavnej časti turistickej sezóny, chorvátske Ministerstvo cestovného ruchu a športu ďalej zintenzívnilo svoju činnosť a v spolupráci s Chorvátskym inštitútom verejného zdravia spustilo akciu "Chorvátske ostrovy - covid-free zóna". V súčasnej dobe sú totiž na epidemiologickej mape Chorvátskej republiky, všetky ostrovy zobrazované v príslušných krajoch, a to napriek skutočnosti, že výskyt ochorenia Covid-19 je na nich oveľa nižší ako v iných častiach krajov. Preto budú mať turisti na webových stránkach www.safestayincroatia.hr, okrem informácií o epidemiologickej situácii v krajoch, čoskoro prístup aj k informáciám špeciálne o epidemiologickej situácii na chorvátskych ostrovoch.

Chorvátske súostrovie je druhým najväčším v Stredomorí a skladá sa zo 78 ostrovov, 524 ostrovčekov a 642 útesov, ktoré sú obzvlášť atraktívne pre turistov a vďaka ktorým sa tu realizuje veľká časť cestovného ruchu.

chorvatske ostrovy

"Význam našich ostrovov pre cestovný ruch je značný, pretože sa na ostrovoch uskutočňuje štvrtina prenocovaní v Chorvátsku, a pobyt turistov na ostrovoch je o dva dni v dlhší, ako v turistických destináciách na pevnine. Tretina komerčného ubytovania sa nachádza na ostrovoch a preto je dôležité, aby sme poskytovali presné informácie o epidemiologickej situácii na všetkých ostrovoch, z ktorých mnohé sú zelené zóny. Týmto spôsobom poskytneme turistom podrobné a jasné informácie, pre bezpečný a príjemný pobytu v Chorvátsku ", uviedla ministerka Nikolina Brnjac.

Okrem epidemiologickej situácie na ostrovoch, bude takisto možné na webovej stránke www.safestayincroatia.hr nájsť všetky testovacie miesta pre turistov, ako aj údaje o leteckých, pozemných a lodných spojoch na ostrovy, čo turistom umožní získať presné informácie o tom, ako sa dostať na jednotlivý ostrov.