Slovenské múzeum máp v obci Kynceľová

Robí vám problém pochopiť vrstevnice alebo neviete čítať z mapy? Vyskúšať si výrobu máp či svoj vlastný model fiktívnej krajiny môžete v Slovenskom múzeu máp v obci Kynceľová pri Banskej Bystrici.

Múzeum predstavuje nielen bohatú minulosť a výnimočnú súčasnosť kartografie na slovenskom území, ale aj tradičné i moderné postupy a technológie, ktorými sa mapy vytvárajú. Vďaka výdobytkom špičkových technológií a interaktívnych didaktických pomôcok pre vzdelávanie návštevníci zistia to, že geografia môže byť zábava. Môžete sa tu stretnúť s prvým a jediným pieskovým modelom krajiny s rozšírenou realitou na Slovensku.

Slovenské múzeum máp

Slovenské múzeum máp

Nie je pieskovisko ako pieskovisko. Vlastnými rukami si vytvoríte krajinu s pohoriami, dolinami či vzápätí ich premodelujete na tok rieky, ktorý ústí do jazera.

Mapa Vysokých Tatier 3D okuliarmi

Skúsiť si prácu kartografa, keď sa ešte mapy vyrábali ručne kreslením tušom alebo vidieť mapu Vysokých Tatier 3D okuliarmi je doslova zážitok.

Napriek svojim neveľkým fyzickým rozmerom je táto inštitúcia nadregionálneho významu a zároveň popularizačno-vzdelávacou a kultúrno-technickou atrakciou.

Slovenské múzeum máp

Slovenské múzeum máp

Múzeum je veľmi vhodné pre školy, nakoľko svojou interaktivitou nahradí vyučovanie zo školských lavíc.

Aj z okolia Banskej Bystrice vedie niekoľko turistických trás či cyklochodníkov. Hôľnatý vrchol, ktorý je vidieť aj z obci Kynceľová je Panský diel. Po príjemnej turistike budete mať možnosť kochať sa nádherným výhľadom na Banskú Bystricu, Horehronie a Zvolenskú kotlinu.

Slovenské múzeum máp Slovenské múzeum máp

Nová kniha od Joža Terema

Recenzia