Seriál Stavitelia hradov

Viasat History - 29.11.2015

Ako vznikali a vyvíjali sa dávnoveké pevnosti? Kanál Viasat History prináša seriál Stavitelia hradov, ktorý nazrie pod pokrývku výstavby týchto historických pevností a tiež zaujímavostí o vývoji ich architektúry. Seriál nás zoznámi s ťažkou prácou stavebných robotníkov, úchvatnou fantáziou projektantov i neústupnosťou staviteľov, ktorí neváhali premeniť nebojácne myšlienky na realitu.

A ukáže nám najvýznamnejšie európske hrady, od francúzskeho Carcassonne až po waleský hrad Caerphilly.
 
Pri budovaní hradu si stavitelia mohli zvoliť z mnohých rozdielnych typov. Hrad bergfritového, donžonového alebo podunajského typu, to je len malý zlomok možností, ktoré stavitelia a projektanti mali. Hrady sa od sebe líšia zväčša v niekoľkých základných prvkoch: vežou, jadrom hradu či voľbou umiestnenia. Veža mohla byť flankovacia alebo batériová, vybavená delami na obranu hradu. Existuje tiež bergfritová veža, ktorá slúžila počas bojov ako útočisko, v časoch mieru zas ako väzenie alebo hladomorňa. Donžon predstavuje naproti tomu druh obytnej veže, najčastejšie štvorhrannej. Jadrá sa môžu líšiť počtom, tvarom, prípadne vzájomným postavením, ak ich bolo viac. 

Hrady vždy plnili celý rad funkcií, predovšetkým obrannú

Obdobie ich veľkej slávy trvalo od 12. storočia až do konca tridsaťročnej vojny v prvej polovici 17. storočia. Najzaťažkávacejšími skúškami prechádzali hrady počas vojen, keď boli obliehané často dlhé roky. Koniec ich slávy znamenala už spomínaná tridsaťročná vojna, po ktorej vojenský význam hradov výrazne opadol, predovšetkým v dôsledku rozvoja delostrelectva a zmien v taktike boja, ktoré s tým súviseli. 
Na Slovensku sa hrady budovali predovšetkým vo vrcholnom a v neskorom stredoveku. V tých časoch ich stálo na našom dnešnom území takmer dvesto. Najstaršie boli pokračovateľmi existencie veľkomoravských hradísk, ale najviac ich vzniklo po tatárskom vpáde v druhej polovici 13. a v priebehu 14. storočia. Ich úpadok nastal aj u nás v 17. storočí, ktoré bolo poznačené stavovskými povstaniami a vojnou s Turkami. Z väčšiny hradov zostali po odznení týchto udalostí neobývateľné ruiny, ktoré sa dnes za pomoci nadšencov a v poslednom čase i štátu aspoň čiastočne rekonštruujú. Z minulosti zostalo na Slovensku neporušených len 17 hradov.
 
Príbehy historicky významných hradov – ich obliehania, obrany a vývoja v čase – budeme sledovať od 25. novembra do 9. decembra na kanáli Viasat History vždy v stredu od 20.00 hod.
Komentáre Disqus