Úžasný tip na Vianoce: Slovensko na starých pohľadniciach

Milan Buno - 12.12.2015

Veľká historicko-geografická kniha Slovensko na starých pohľadniciach je prechádzkou Slovenskom v rokoch 1900 až 1918. Autori sa v nej venujú jeho obrazu na začiatku 20. storočia a na príklade takmer 500 pohľadníc miest a dedín sa snažia čo najvýstižnejšie charakterizovať krajinu a ľudí v posledných rokoch existencie rakúskouhorskej monarchie.

Staré pohľadnice majú neopakovateľné čaro a čitateľovi poskytujú často výraznejší zážitok a plnšie precítenie opisovaných lokalít než napríklad súčasné fotografie či ilustrácie. Po takmer troch desiatkach publikácií o viacerých mestách či regiónoch pripravilo vydavateľstvo Dajama prvú celoslovenskú „pohľadnicovú“ prechádzku po slovenskej krajine na konci 19. a na začiatku 20. storočia. Ide o prvú časť knižnej trilógie, ktorá mapuje obdobie pred rokom 1918, čiže posledné roky existencie rakúsko-uhorskej monarchie.

Slovensko koncom 19. a začiatkom 20. storočia

Základom publikácie  Slovensko na starých pohľadniciach je kolekcia vybraných starých pohľadníc, ktoré čo najvýstižnejšie charakterizujú vzhľad územia dnešného Slovenska pred viac ako sto rokmi. Dokumentujú ho pohľadnice miest, dedín, prírody, priemyselných stavieb či typických čŕt života a udalostí z tohto obdobia. Texty o jednotlivých regiónoch, mestách a dedinách opisujú nielen ich históriu, ale sú obohatené aj o rôzne zaujímavosti, ktoré pomôžu lepšie priblížiť charakter horného Uhorska na konci 19. a na začiatku 20. storočia.
Pohľadnice pomáhajú do hĺbky precítiť regióny, ktorých zákutia iste zaujmú mnohých čitateľov. 
Slovensko koncom 19. a začiatkom 20. storočia (v tzv. zlatej ére vydávania pohľadníc) nebolo samostatným štátnym útvarom. Slováci dlho žili a vyvíjali sa v tieni maďarského národa v uhorskom štáte a samostatne nerozhodovali o svojom bytí či smerovaní. Ešte pred sto rokmi len málokto vo svete vedel niečo o Slovákoch a Slovensku. Ak áno, možno len to, že žijú kdesi v hornom Uhorsku. Slovensko nejestvovalo ako administratívny celok a v súvislosti s ním sa hovorilo skôr poeticky ako o „krajine niekde medzi Dunajom a Tatrami“.

Slovensko na starých pohľadniciach

Napriek týmto skutočnostiam bolo Slovensko čulým hospodárskym a kultúrnym stredoeurópskym regiónom a jeho mestá, mestečká či dediny mali neopakovateľný kolorit. Toto všetko dokumentujú práve staré pohľadnice, ktorých bolo vydané skutočne obrovské množstvo. Z tisícov pohľadníc jednotlivých lokalít sa autori snažili vybrať tie, ktoré najvýstižnejšie charakterizujú život na území dnešného Slovenska v posledných rokoch existencie rakúsko-uhorskej monarchie. Výsledok tohto výberu môžete zhodnotiť sami v novinke Slovensko na starých pohľadniciach, ktorá je ideálnym hodnotným darčekom pod vianočný stromček.
Komentáre Disqus