Banská Štiavnica, Kammerhof a Berggericht – živý duch starých čias