Expediční kamera 2017: Kouzlo ryzího života a bezprostřední kontakt s přírodou