Kostol Sťatia sv. Jána Krstiteľa, Sedmerovec – krása jednej hrubej stavby