Lukáš Lacko: Dobrodružstvo môžeme zažiť aj v bežnom živote