O Petrodvorci, o zlatých sochách a o Petrovi v Prešporku