Schaubmarov mlyn, umenie, umenie mlieť, aj umenie výtvarné