Za 64 dní 27 200 km na motorke zo Slovenska krížom po Rusku cez BAM, Cestu kostí až do Magadanu