Francúzska légia

mir 14.8.2007 - 21:26

História Francúzskej légie

francuzska legia

Máloktorý bojový zbor na svete je ovenčený takým množstvom mýtov a legiend ako Francúzska cudzinecká légia. Jej členmi sú dobrovoľníci, ktorí za sebou nechali svoje sociálne aj rodinné zázemie, pričom svoje úlohy plnia s odhodlaním, nad ktorým svet žasne.

Cudzinecká légia bola založená 9. marca 1831 rozkazom Ľudovíta Filipa, kráľa Francúzska. Bol to čas politických nepokojov a tento oddiel plnil úlohu ochrancu kráľovskej moci. Väčšinu dôstojníckeho zboru tvorili veteráni Napoleonovej Grand Armee a mužstvo predstavovalo národnostne pestrú zmes, v ktorej bola zastúpená celá Európa.

V Légii sa objavili aj francúzski regrúti, ktorí sa snažili uniknúť pozornosti miestnej polície. Boli to dobrovoľníci vo veku medzi 18. a 40. rokom, s pravým alebo prijatým menom. Kráľ správne predpokladal, že platení žoldnieri nebudú pri plnení rozkazov rozmýšľať o ich príčinách alebo politickej korektnosti. Légia bola po potlačení nepokojov v Paríži okamžite zapojená do bojov o Alžírsko.

V roku 1835 však tento bojový zbor prešiel pod španielsku kontrolu. Následne sa na rovnakom princípe vytvorila druhá Légia, ktorá získala a udržala pre francúzskeho kráľa Alžírsko, ktoré sa stalo na dlhý čas jej domovom. Vo svojej africkej misii plnili legionári dôležitú úlohu - udržiavali poriadok, potláčali povstania domorodých nomádskych kmeňov a kolonizovali Severnú Afriku. Budovali cestné komunikácie na rýchle presuny, púštne pevnosti a časom tu vzniklo aj mesto Légie - Siddi bel Abbés.

Česť a odvaha

Francúzska cudzinecká légia zdedila tradície žoldnierskych vojsk, ktoré využívali francúzski králi už v stredoveku - škótskej gardy Karola VII. alebo neskôr Napoleonových poľských kopijníkov. Farbami tejto elitnej časti vojska sú zelená a červená, ktoré používali Švajčiarske gardy slúžiace trónu bielej ľalie. Znakom a symbolom zároveň je granát, z ktorého vychádza sedem plameňov, pričom dva z nich sú ohnuté smerom nadol.

Vzťahy medzi tými, ktorí rozkazy vydávajú a tými, ktorí ich plnia, sú vybudované na veľmi vyvinutom „esprit de corps", založenom na niekoľkých jednoduchých princípoch: disciplína a česť, radosť z dobre vykonanej práce a oddanosť svojej minulosti. Heslom Légie je "Honeur et Valour" - Česť a odvaha. Po vstupe do Légie nastáva veľmi tvrdá selekcia. Mnohí kandidáti nevyhovejú buď zo zdravotných alebo morálnych dôvodov.

Legionár je zriedka anjel, ale nikdy nie zločinec. Každý nový člen je dobrovoľník, ktorý chce uniknúť svojej minulosti, osobnej alebo rodinnej kríze, vo svojom sociálnom alebo politickom živote. Príkladom posledného fenoménu je masívny príliv dobrovoľníkov z Alsaska po roku 1871, zo Španielska roku 1939 a z Východnej Európy po roku 1945. Pre ostatných, ktorí sa nechcú zmieriť s limitmi strednej vrstvy, Légia znamená možnosť dobrodružného života. Všetkých jej členov spája súdržnosť, spečatená disciplínou a rešpektom k tradíciám.

Francúzska légia v krymskom konflikte

Časom sa stala Légia bojovou silou, ktorá obhajovala záujmy Francúzska aj v tých najodľahlejších končinách. Bola zapojená do Krymskej vojny 1853 - 1856, kde zohrala hlavnú úlohu pri dobývaní Sevastopoľu. Zámerom Francúzov v tomto konflikte bolo pomôcť svojmu spojencovi, tureckému sultánovi, pri získaní prístupu k prieplavu medzi Čiernym a Stredozemným morom. Po počiatočných rýchlych víťazstvách sa 1. a 2. cudzinecký pluk pokúsil o dobytie opevneného prístavu Sevastopoľ, čo vyústilo do blokády, ktorá trvala rok. Légia kvôli chorobám a zlému počasiu už nemohla dlhšie čakať a padlo rozhodnutie podniknúť frontálny útok.

Prvý pokus sa nevydaril a jednotky sa museli stiahnuť s ťažkými stratami. Pokúsili sa o to znova, s rovnakým výsledkom. Napriek tomu sa nevzdali a skúsili to po tretí raz. Sevastopoľ padol 8. septembra 1855. Ďalšími bojiskami legionárov sa stali Taliansko (1859) a Mexiko (1863 - 1867). Práve tu sa 30. apríla 1863 odohrala jedna z najslávnejších bitiek, ktorá vstúpila do dejín ako synonymum cti a odvahy.

Bitka pri Camerone

Dňa 30. apríla 1863 3. kompánia Cudzineckého regimentu zabezpečovala bezpečný presun zásob po ceste medzi Vera Cruz a Pueblom. Počas pochodu do určenej pozície jednotku prepadla takmer tisícka mexických povstalcov. Kapitán Danjou, aby získal krytie pred nepriateľskou paľbou, presunul svoje mužstvo do opustenej haciendy Camerone, ktorú minuli pred niekoľkými minútami.

Kompánia mala šesťdesiatdva legionárov a troch dôstojníkov, ktorí mali čeliť mnohonásobnej presile Mexičanov. K haciende, kde sa legionári pripravovali na obranu, prišiel posol s ponukou čestnej kapitulácie. Na streche ležal seržant poľského pôvodu, ktorý mu vojensky stručne naznačil, čo si myslí o tomto návrhu. Tak sa spustil jeden útok za druhým, všetky však boli s ťažkými stratami odrazené. Napoludnie začala legionárom dochádzať munícia, nemali jedlo ani vodu. Podvečer bolo nažive už len päť obrancov, na ktorých číhala armáda nepriateľov. V tejto beznádejnej situácii legionári nasadili bodáky a podnikli útok. Keď dvoch z nich pri napredovaní k mexickej pozícii zastrelili, zasiahol mexický plukovník.

Opätovne ponúkol kapituláciu. Legionári súhlasili pod podmienkou, že si smú ponechať svoje zbrane. Plukovník, dojatý ich odvahou, odpovedal slovami: „Mužom ako ste vy, nemôžem nič odmietnuť." Tento deň, ktorý vstúpil do dejín ako Camerone, sa každý rok pripomína vo všetkých táboroch Légie a oslavujú ho s veľkým zápalom a pýchou. V Aubagne, kde sa koná slávnostná prehliadka, nesú na čele pochodujúceho regimentu drevenú ruku kapitána Danjoua. Tento boj, ktorého meno je na každej legionárskej vlajke, ostáva symbolom misie, ktorá sa plní až do úplného konca.

V zákopoch svetových vojen

Roku 1914 sa pluky Francúzskej Légie zúčastnili bitky o Artois, kde utrpeli ťažké straty. Boli zreorganizované a o mesiac neskôr znova ťažko porazené pri Givenchy. Nakoniec utrpeli legionárske pluky také ťažké straty, že ich museli v septembri 1914 rozpustiť a preformovať do novej jednotky. Takto bol vytvorený RMLE (Pochodový pluk cudzineckej légie), ktorého úlohou bolo prevýšiť v boji všetky ostatné jednotky. RMLE sa zúčastnil na mnohých bitkách francúzskych bojísk a stratil tisíce vojakov. Zvlášť sa vyznamenal svojím bojovým umením v zákopoch pri Remeši, kde legionári vyčistili štyri kilometre nepriateľských línií iba puškami, bajonetmi a granátmi. Ďalším úspechom bol Verdun, kde légia uspela v misii o znovuzískanie svojich starých pozícií. Nasledovala obrana parížskeho koridoru a Légia uspela opäť, hoci s veľkým stratami.

Francúzi začali svoju ofenzívu v júli 1918 a RMLE bol opäť v prvej vlne - takmer dva týždne si legionári presekávali cestu cez Hindenburgovu líniu. Počas 2. svetovej vojny, v júni 1940, jedenásty REI (Pechotný cudzinecký pluk) takmer vyhladili pri obrane pozícií vo Verdune. Tí, ktorí prežili, sa stali zajatcami. Väčšine sa ale podarilo ujsť a znovu zasiahli do bojov. Pluk však rozpustili. Trinásta DBIE (Podbrigáda Cudzineckej légie) písala dejiny pri Narviku a Bjerviku v Nórsku, ďalší úspech prezentuje slávne víťazstvo pri Bir-Hakaim v Líbii. Légiu znova zjednotili a pokračovala vo víťazných kampaniach v Tunisku, Taliansku, Provence a Nemecku.

V roku 1940 sa Thajsko, spojenec Japonska, pokúsilo anektovať Kambodžu. Légia túto hrozbu odvrátila, ale zbytočne, pretože politickou dohodou Kambodžu odovzdali pod thajskú správu. V oblasti ostala dislokovaná len jedna jednotka - 5. REI. Ďalšími rokovaniami sa podarilo zabrániť vojne na juhu, hoci nie nadlho. Legionárov, umiestnených v garnizóne Ha Giang, čoskoro zmasakrovali a ostávajúce dva batalióny vyrazili na pochod smrti smerom k čínskej hranici. V roku 1945, ešte predtým, ako sa zvyšky 5. REI dostali do Číny, vojna skončila. Nahradila ju však ďalšia, tentoraz vojna s Ho-či Mi-nom a jeho komunistami, ktorá mala trvať ďalších deväť rokov. V nej boli zastúpené všetky pluky Légie a najslávnejšími bojiskami boli Phu Tong Hoa, Koloniálna cesta 4, a slávne Dien Bien Phu.

Dien Bien Phu

Bol to najdlhší a najtvrdší zápas francúzskych expedičných síl na Ďalekom východe. 1. BEP uskutočnil výsadok v údolí Dien Bien Phu, zabezpečil oblasť a postavil základňu. Nasledovalo 169 dní konfrontácie s Viet Minh, po ktorých prišlo 57 dní pekla. Viet Minh zaujal pozície na svahoch, obkolesujúcich pevnostný systém, a začal ostreľovanie ťažkým delostrelectvom. Zásobovanie a prísun posíl bol možný len zo vzduchu. Pristávacia dráha bola zakrátko pod kontrolou nepriateľskej protileteckej paľby.

Na pomoc prišli nielen príslušníci parajednotiek, ale k obrane tejto pozície sa dobrovoľne hlásili aj muži bez parašutistického výcviku, hoci zoskoky sa často uskutočňovali v noci. Paralelne s obliehaním Dien Bien Phu prebiehala konferencia v Ženeve. Francúzske jednotky mali záujem udržať údolie, kým nepriateľ nepožiada o prímerie. Situácia však bola neudržateľná a 8. mája padla posledná pevnosť.

Dien Bien Phu prestalo existovať. Proti 15-tisíc legionárom a príslušníkom koloniálnych plukov stálo približne 100-tisíc nepriateľov, vyzbrojených ťažkou technikou. Dvetisíc obrancov padlo, 1 500 sa stratilo v akcii, 5 800 bolo ranených. Vyše 11-tisíc vojakov sa dostalo do zajatia, z ktorého sa po štyroch mesiacoch vrátilo živých len 3 290 mužov. Bola to politická katastrofa, ktorá znamenala koniec francúzskeho koloniálneho impéria vo východne Ázii. Druhý deň po páde Dien Bien Phu požiadali francúzski vyjednávači na ženevskej konferencii o prímerie. Pre légiu sa tým vojna v Indočíne skončila.

Boj o francúzske Alžírsko

Ešte skôr, ako sa mohli legionári zotaviť z bojov, ocitli sa v Alžírsku. Tentoraz bola ich nepriateľom Armáda národného oslobodenia. Pluky Légie, ktoré mali zabezpečiť pokoj v krajine, kde žilo množstvo Francúzov, sa aktívne zúčastnili v mnohých operáciách proti rebelom a plnili si povinnosť pri ochrane hraníc. Na základe politických rokovaní medzi prezidentom De Gaullom a predstaviteľmi vzbúrencov však Alžírsko v roku 1961 získalo nezávislosť a Légiu povolali do Francúzska. Légia, ktorá vnímala Alžírsko ako svoj domov a toto rozhodnutie ako zradu, sa vzbúrila. Pokus o prevrat však nevyšiel a 1. REP (Cudzinecký parapluk) rozpustili. Od roku 1962 až po súčasnosť sú oddiely bielych anjelov umiestnené na juhu Francúzska a na Korzike, ale aj v zámorí - v Djibouti, na Madagaskare, Tahiti a Francúzskej Guayane.

Légia si získala renomé pri výkone operácií v mnohých vojnou zmietaných oblastiach. V septembri 1990 vyslali tri pluky Cudzineckej légie do oblasti Perzského zálivu. Zmocnili sa letiska Al Salman, kde sa stretli len s malým odporom. Ich ďalšou úlohou bolo zabrániť ústupu Republikánskej gardy na západ. O tejto vojne sa hovorí ako o bleskovej vojne - skončila po sto hodinách boja na zemi, pričom v nej zahynuli len traja legionári. Pod velením Organizácie spojených národov Légia udržiavala poriadok v Mogadiši a zúčastnila sa aj na konflikte v Bosne, kde zvládla viacero tajných operácií.

Pri týchto akciách vedela Francúzska légia s veľkým efektom využiť materinský jazyk svojich vojakov. V oboch oblastiach boli len ľahké straty. Charakteristika Légie za približne stosedemdesiat rokov jej existencie, sa dá vyjadriť slovami literárneho velikána Antoina de Saint Exupéryho: „Vojak nie je mužom násilia. Nosí zbraň a riskuje svoj život za chyby, ktoré nespôsobil. Neoblomne dodržiava svoje slovo až do konca, i keď vie, že bude zabudnutý."

Kubo (bez overenia) 26.9.2007 - 02:12

Ja by som sa len chcel spitat kde musim ist ak alebo co musim vibavit aby som sa mohol dostat do Francuzkej cuzineckej legie

tomasss (bez overenia) 2.10.2007 - 05:25

ja by som chcel tak vediet nazor byvalich alebo terjsich legionarov na legiu mam28rokov a chcel by som tam ist co testy a ako to vlastne je vasimi ocami

matka (bez overenia) 9.10.2007 - 19:26

Mám blízko k francúzskej legie, iba vyvolení, vytrvalí, disciplinovaní,pokorní.....,... chlapci mužského srdca a veľkého ducha majú možnosť sa presadiť v prímači, ktorý je veľmi ťažký, vysoko náročný a trvá pol roka.Kam ísť, ako, kedy a čo je k tomu potrebné o tom ja neviem, nikdy mi to nepovedal, lebo ma nechcel zarmútiť. Ale za pokus to stojí, ja mu držím palce a teším sa s ním, lebo našiel to, čo vždy hľadal. A hlavne našiel sám seba!

Arsenius (bez overenia) 11.11.2007 - 04:02

[b]Kubo napísal:[/b] [quote]Ja by som sa len chcel spitat kde musim ist ak alebo co musim vibavit aby som sa mohol dostat do Francuzkej cuzineckej legie[/quote] Slovensko ako jediná a posledná (ostatné krajiny už tento zákon dávno zrušili) krajina z Európskej únie alebo dokonca z celej Európy ma zákon podľa ktorého je vstúpenie do inej armády trestné. Takže by som na Tvojom mieste veľmi nerozširoval správu že tam chceš vstúpiť. P.S.: Ak máš naozaj záujem pridať sa k Cudzineckej Légii tak sa skús informovať na Francúzskej ambasáde alebo ísť na ich stredisko vo Francúzsku. Tu je kontakt: 94120 Fontenay-sous-Bois (Paris), Fort de Nogent, Tel. 01 48 77 49 68

Mirmidon (bez overenia) 17.11.2007 - 00:32

ties ma zaujima ten kontakt furt to bude rovnake???(myslim podmienky na vstup) som este dost mlady no mam zaujem ta na tych cislach sa slovensky asi nedorozumiem ze???

............... (bez overenia) 3.12.2007 - 05:47

a nepoznate niekoho kto sa tam dostal alebo to skusal lebo info z prvej ruky bude asi naj napiste mi pls na email cs_angel@azet.sk

psycho (bez overenia) 13.12.2007 - 22:20

aj ja chcem vstupit do legie.pravdepodobne sa tam viberiem niekedy v marci.dovtedy sa budem fyzicky pripravovat. ale je tu jeden hacik a to ze nemam skoro ziadne informacie.mam sice zoznam vsetkych stredisk ale co mi je to platne ked neviem ani ceknut po francuzsky.ale skusim to.a ak ma nezoberu aspon som mal vylet.

taklbery (bez overenia) 14.12.2007 - 18:00

ahojte vsetci.. LEGIA. keby tam niekto chcel ist,tak nech ide do strasburgu.. tam sa hocikoho opyta na legiu a povediamu cestu´do naboroveho centra.Tam vam zmenia meno,prezvisko,datum a miesto narodenia.To si musite zapemetat.Odtial ked sa vas nazbiera zopar ludi tak vas odvezu priamo na zakladnu (UBON) kde robite skusky ako napriklad,beh na 12min. Musite zabehnut urcite mnozstvo kolecok,potom su psycho testy,lekarska prehlaidka a nakoniec gestapo.ale samozrejme za tam makate aj na rajonoch.Ked to urobite tak 12 z vasej skupiny vyberu na 4 mesiace na vycvik a az potom podpisujete kontrakt na 5 rokov a mate slavnostnu prisahu.Nebojte sa ze sa nedorozumiete.Je tam dost slovakov a cechov,rusov,púoliakov.Slovania drzia vsetci spolu.Aj v legii.Odist mozete hocikedy.Za kazdy den dostavate peniaze,takze ked nespravite skuski tak vam zaplatia cestu odkial ste dosli..Myslim tym zo strasburgu.A dostanete aj zold.Takze nie je coho sa bat.rada:nedavat si ruky do vacku a potichu sa rozpravat po slovensky.Vela stastia

psycho (bez overenia) 14.12.2007 - 22:01

ak tu su volaky ludia co chcu vstupit do legie tak sa mi ozvite.napiste sem alebo na karol201@azet.sk

achiles (bez overenia) 4.1.2008 - 19:25

B) zdravim psycho som rad ze aspon niekto chce ist do legie malo kto ma odvahu len co dokoncim maturitu aj ja planujem ist. PS:ak pojdes ked ta prijmu alebo nie?tak sa ozvy ze co ako? AchilesBox@azet.sk

xxx (bez overenia) 7.1.2008 - 07:43

:laugh: ha ha...teba ivo???teba nezoberu ani do madarskej gardy s tou roztrtk....ritou a plochimy nohami!!!!:lol: a neklam ze tam chces ist ked tam ide niekto iny!!!ty vies kto:evil:

miso (bez overenia) 15.1.2008 - 20:25

ja by som chcel isť do legie a zrejme pôjdem hned ako zmaturujem takže volakedy v otóbri by som to išiel vyskúšať ak by sa chcel niekdo pridať píšte na misoleg@azet.sk

vytrvalec (bez overenia) 17.1.2008 - 22:39

ja som sa chcel spýtat ci je pravda ak vstúpim do F-légie a po troch rokoch by som chcel skoncit tak mozem ist domov alebo si musím odsediet dva roky v base?

vytrvalec (bez overenia) 17.1.2008 - 22:59

ked zmaturujem chcem íst vyskúsat k násmu vojsku nech naberem trocha kondicky a ked nezmaturujem tak chcel by som ist do légie.

achiles (bez overenia) 20.1.2008 - 01:42

;) co sa tyka vstupu do F.legii vsetko potrebne najdes v google Cizinecka Legie Le-Recrutement

iwanes (bez overenia) 23.1.2008 - 16:22

zober si tam hygienu nejake veci teplaky alebo tak a tenisky na behanie oni ti inak vsetko daju aj by som tam chcel ist koncom marca tak nejako keby mal niekto zaujem ist somnou moze ma kontaktovat ma iwanes@azet.sk

vytrvalec (bez overenia) 24.1.2008 - 18:20

ja by som tam siel az niekedy v oktobri alebo az po novom roku lebo si musím este nieco z niekim vybavit do oktobra a potom sa uvydí

iwanes (bez overenia) 26.1.2008 - 21:44

hladam niekoho kto by mal vazny zaujem a vazne planuje ist do fr. legie ked sa taky clovek najde nech sa ozve na iwanes@azet.sk

KansurSEAL (bez overenia) 12.2.2008 - 00:07

Takže chlapi pokúsim sa Vám odpovedať tu na najhlavnejšie otázky, väčšina tu moc rad neposkytla, mimochodom tie moje pochádzajú z oficiálnych zdrojov a od dvoch nemenovaných legionárov - jeden už veterán ;) . Na začiatok kontakt: [code:1]http://www.legion-recrute.com/cz/[/code:1] to je oficiálna stránka, obsahuje aj český jazyk. Tam zistíte to najhlavnejšie a ešte keď im do kontaktu napíšete e-mail tak Vám pošlú mail po anglicky z ktorého sa už dozviete to najhlavnejšie. [code:1]http://www.specnaz.cz/index.php?id=42[/code:1] ďalšie dobré rady [u]No a moje rady mimo tej stránky:[/u] 1. Zrejme najlepšou voľbou pre nás Slovákov a Čechov je prihlásiť sa vo Strasbourgu alebo priamo v Aubagne. 2. Najlepší čas vstúpiť do légie je od polovice novembra do konca marca. 3. Bola tu aj taká otázka, takže ženy neberú!!! 4. Zoberte si hygienické potreby a nejaký doklad totožnosti a vodičák ak máte, mohol by sa hodiť. Bolo by dobre aby za Vás niekto platil sociálne a zdravotné zabezpečenie. 5. Pamätajte ste Slováci,takže máte slušné šance. 6. Ak prejdete prijímačom potom Vás čaká minimálny kontrakt na 5 rokov. 7. Castel trvá približne rok?! 8. 12 minútový beh sa už nerobí, namiesto neho je teraz myslím, že člnkový beh (keď som bol na prijímači do našej army tak tam naň z cca 40 ľudí išiel až 1 človek :laugh: - to len tak od veci). 9. Veľa ľudí si myslí, že tam majú najväčšiu šancu iba ľudia typu "RAMBO" nie je to pravdu, taký zväčša neprejdú (zas si hneď nemyslite, že tam prejde kadejaký čo je pri sebe). A obzvlášť venovať veľkú fyzickú a psychickú prípravu pred vstupom do légie nie je moc nutné. Poznám človeka, ktorý bol v našom 5. pluku špeciálneho určenia v Žiline a do légie sa proste nedostal. 10. Jazyk nemusíte ovládať, ale odporúčam francúzštinu pre začiatočníkov s tou si vystačíte, jazyk sa pak vyučuje ;) . 11. Nezabudnite na to, že ste SLOVÁCI! 12. K tým kontaktom, nenapíšem ani jeden konkrétne na toho človeka, neželajú si to a po druhé dostať z nich informácie je niekedy problém. KansurSEAL@centrum.sk

Peterrr (bez overenia) 2.3.2008 - 11:56

No zdravim zatial podla mojho planu ake sa nic nevyskytne idem do legie v auguste este s jednym chalanom sme z PN takze kludne mozete ist snami

Ján Skúsený (bez overenia) 3.3.2008 - 13:46

Takže všetkým záujemcom odkazujem že ísť do légie je hlúposť,svedčí o tom aj váš pravopis.A skutočnosť je asi taká že vy bojujete za pár eur a niekto v zadu čo poťahuje nitkami zarobí miliony,ale vy za to zomriete,pekná predstava.No je to veľmi primitívne ale je to Vaše slobodné rozhodnutie,ľutujem Vaších rodičov a ostatných blízkych,spomente si na moje riadky keď utrpíte zranenie alebo budete zomierať za cudzie peniaze.

Matt (bez overenia) 7.3.2008 - 11:40

No jeden z ďalších, čo asi ani nevie o čo ide...je len na každom ako sa rozhodne a každého nebaví obyčajný život ako vedieš možno ty..., ktorému ide zrejme len o prachy a myslí si, že skutočnosť je tam stále taká ako pred 50 rokmi, veľa sa zmenilo...kam sa hrabe OS SR, AČR a podobne. A pokiaľ nemáš konkrétny príspevok o légii, ale len zbytočne tu písať o nej hlúposti a niekoho ľutovať tak tu prosím ťa ani nepíš. Vďaka.

Bobo (bez overenia) 7.3.2008 - 12:37

Najprv sa nauč slovensky ty dementik, lebo ta tam nezoberu asi nikdy...............chapeš? Neviem ako si mohol odoslat tento blog ked dole je otazka na antispam

iwanes (bez overenia) 9.3.2008 - 13:05

no co ako pani rozhodol sa ist niekto do francuzkej? ak ano moze ma kontaktovat na iwanes@azet.sk ja som rozhodnuty na sto percent ak by mal niekto zaujem tam ist bolo by super

Peterrr (bez overenia) 20.3.2008 - 22:43

caves ja chcem ist tiez do legie ta ked tak sa mi ozvi na nick srdieciacik na pokeci diky

Wiktor (bez overenia) 27.3.2008 - 22:44

Prosím vás mohol by mi niekto pomôcť ako sa mám s nimi skontaktovať aby som sa tam dostal???Nikde nepíšu kontakt na nich a ja by som sa tam rád dostal.Ďakujem:dry: :dry:

Rusny (bez overenia) 30.3.2008 - 18:40

Chcem sa niečo opytat: Teraz som v tretom rocniku na strednej elektrotechnickej skole mam uz 18 a chcem odisť uz teraz.....pomoze mi tam maturita?

peter (bez overenia) 4.4.2008 - 18:19

o par mesiacov bude blizko Ba vycvikove stredisko kde bude vykonavat instruktaz byvali serzanti /zaroven instruktori/ z cudzineckej legie, konkretne z 2REP-u /vysadkari/. Nebude to tam o nic lahsie ako na Korzike a nemusis chodit tak daleko...o par mesiacov bude spustena skusobne domena legionar.sk tam sa dozvies viac.

iwanes (bez overenia) 6.4.2008 - 00:17

no co teda pani nik kto by chcel ist do legie neodkladajte to ja idem za par dni ak niekto che moze sa pridat iwanes@azet.sk

Adee (bez overenia) 7.4.2008 - 19:26

Zdravim vas,aj ja planujem ist do legie ale az niekedy v oktob.Ak niekto bude mat zaujem ist somnou nech sa ozve na BRUISER@orangemail.sk

branno11 (bez overenia) 19.4.2008 - 12:48

. Cesta do Francie (a případný návrat do země původu) a obdržení víza NENÍ hrazeno Cizineckou legií. hmm tak sa len chcem opytat ze ci si si isty ze ti preplatia tu cestu co si pisal ... ja neviem lebo ty pises ze ano a niekto pise ze nie ... tak ako to je ??

michal K (bez overenia) 25.4.2008 - 17:53

AHOJ JA BY SOM MAL ZAUJEM IST DO FRANCUZSKEJ LEGIE,ALE NEVIEM PO FRANCUSKY,TY OVLADAS?

michal (bez overenia) 28.4.2008 - 21:40

cawte ak by mal niekto zaujem ist so mnou do legie ,tak mi dajte vediet na adrese harmonikar11@azet.sk

KansurSEAL (bez overenia) 11.5.2008 - 10:54

Preplatia pokial neprejdes vyberom, ti cestu z Aubagne do naboroveho miesta. Priklad: vstupis v jednom z naborovych miest napr. Strasbourg, tam prejdes tak budete poslany do Aubagne a pokial tam neprejdes vyberom tak ti zaplatia cestu z Aubagne do naboroveho miesta kde si vstupoval takze v tomto pripade do Strasbourgu. Nic ine ti preplacat nebudu a taktiez kazdy den straveny v Aubagne je zaplateny.

angel (bez overenia) 26.5.2008 - 09:05

Caf all ak ma niekto info o tom stredisku pri blave co tam ma byt tak dajte viac info lebo to ma zaujima email cs_angel@azet.sk

filip (bez overenia) 27.6.2008 - 13:09

Mam zaujem ist do legie ale este neviem kedy sice viem kam mam ist ale nechem sa unahlit ...

Raven (bez overenia) 28.6.2008 - 11:09

Chcem ist tiez do francuzskych legii ale nece sa mi ist samemu :D keby sme isli viacery bolo by to fajne :D a ece jeden dotaz neberte armadu akozabavku pre posilovenia a kodicku bol som na skuskach tu u nasej armady presiel som vsetkimy testamy ale nakoniec som si to rozmyslel tak si davajte pozor do coho idete

Raven (bez overenia) 29.6.2008 - 10:15

A ty si myslis ze tu kolko zarobis hm to je jedna vec a ta druha si myslis ze tu umriet nemusis?? za hlupost cudzieho cloveka ktory pojde opity a zrazi teba alebo ineho ten si ma potom co pomysliet? vies kazdy ma svoj sen a myslim si ze kazdy ktory tam ide vie ze moze zomriet.

angel (bez overenia) 30.6.2008 - 10:01

to ako myslis ? tomu tvojmu textu nejak nerozumiem sak to nema ani hlavu ani petu co tam pises :) ps zomriet ? sak to mozes aj tu pri ceste do prace spadnes zo schodov a mas to za sebou aj ja som bol u nas na skuskas k profesionalom a bolo to lahke podla mna az na ten beh ale dalo sa

majda (bez overenia) 4.7.2008 - 22:32

dobre si to rozmislite ci chcete ist do francuzskej cudzineckej legie lebo mam taku informaciu ze ked tam niekto vojde potom uz nemoze sa vratit naspet na slovensko bude musiet zostat vo francuzsku

Labrador (bez overenia) 8.7.2008 - 18:48

V novinách som čítal tento článoček: "Dostať sa do légie nie je jednoduché. Nejde len o to, že prejsť „prijíma­čom" je naozaj fyzicky a psychicky ťažké. Treba mať na pamäti aj to, že Slováci službou v cudzej armáde porušujú zákon, ak na to nemajú súhlas prezidenta. „V zmysle § 392 trestného zákona je to trestný čin služby v cu­dzom vojsku, za čo im hrozí trest odňatia slo­body od 2 do 8 rokov," tvrdí konzul v Paríži Be­lanský. Napríklad v Česku a Maďarsku už nieje služba v légii trestná predsa len, ide o službu v armáde spojeneckého štátov NATO aj EÚ. Legalizovať službu Slovákov v légii môže len prezident. „Od roku 1993 do dnešného dňa bolo prijatých 64 žia­dostí a z nich bolo vy­daných 25 povolení na službu v cudzej armá­de," hovorí Marián Bed­nár z Kancelárie prezi­denta SR. Koľko povole­ní „na službu v cudzej j armáde" pripadá na ! francúzsku cudzineckú légiu, neuviedol. V légii, pritom slúžia desiatky Slovákov - väčšina teda ilegálne. O zmene záko­na, ktorá by uľahčila službu občanov SR v légii, nie je zmienka ani v Programovom vyhlá­sení vlády SR, ani s ním nepočíta žiadna z parlamentných strán." Čo nato hovoríte?

Luky (bez overenia) 8.7.2008 - 19:28

Ten článok som asi čítal aj ja. Bolo to v Novom čase. Bolo tam toho viac. Tak som to prepísal a tu to máte všetko... Pred dvoma mesiacmi zahynul v africkom Džibuti na cvičení francúzskej cudzineckej légie mladý Slovák. Jozef Tvaruško (26) z Malinová pod­ľa oficiálnej informácie údajne zomrel na zlyhanie srdca potom, ako mu nadriadený dôstoiník zakázal piť. Všetko však vraj bolo inak. Ako teda zomrel mladý Slovák? Kto je za jeho smrť zodpovedný? Aký je skutočný život v cudzineckej légii? Svoje svedectvo poskytol mladý legionár, hovorme mu Adam (26), ktorý chce, z pochopiteľných príčin, zostať v anonymite. Medzi slovenskými legi­onármi je vraj známe, ako Jozef Tvaruško, ktorý bol v légii necelé dva ro­ky, zomrel. To, že skolabovaí, lebo nedostal piť, má byť iba časť pravdy. „Odvrával dôstojníkovi, ktorý mu potom za trest zakázal napiť sa. Pri­tom v Džibuti je strašné tep­lo, tam jednoducho musíte piť," hovorí Adam, ktorý síce slúži v inom regimente, ale prí­beh mu vyrozprávali legionári slúžiaci v Džibuti. „Ten chalan sa však chcel napiť z fľaše, ale poručík mu ju vykopol z ruky. Pristúpil k nemu ešte jeden desiatnik a pažbou pušky mu dal ranu do hlavy. Slovák padol na zem, no po pár sekun­dách sa horko-ťažko postavil, ale znova padol. A už sa nepo­stavil. Dávali mu prvú pomoc, ale zbytočne. Poručíka i desiat­nika vraj už zatkli, vyšetrujú ich a čaká ich súd. „Dôstojníci v légii sú veľmi tvrdí. Ale tu prekročili hranicu," myslí si Adam. MINISTERSTVO NIČ NEVIE O tom, že by existovala iná ako oficiálna verzia smrti Jozefa Tvaruška, naše ministerstvo zahra­ničia netuší. „Konzulárne odde­lenie nemá žiadnu oficiálnu in­formáciu, že by príčinou smrti mohli byť iné skutočnosti, keď­že sa na nás neobrátil žiaden očitý svedok tejto tragickej uda­losti," tvrdí konzul v Paríži Da­niel Belanský. Priznal, že získať informácie o Slovákoch aktu­álne slúžiacich v légii, je takmer nemožné. Mlčí aj fran­cúzska ambasáda v Bratislave. „Momentálne prebieha vyšet­rovanie a Francúzske veľvyslanecto v Bratislave nemá prístup k spisovému materiálu," uviedol tlačový atašé. Snažili sme sa osloviť aj matku nebohého legi­onára, akú verziu o smrti svojho syna vlastne vie. Odmietla však s nami komunikovať.

Luky (bez overenia) 8.7.2008 - 19:30

..... a ešte toto V cudzineckej légii dnes slúžia desiatky Slovákov. Ilegálne. Lá­kajú ich peniaze, dobrodružstvo, neraz unikajú do légie aj pred svojou mínulosťou... "V légii som vyše dvoch rokov," tvr­dí 26-ročný Adam. Základ­ný kon­trakt trvá päť rokov, potom bude mať právo na získanie francúzskeho občianstva. „Ale veľmi sa s tým neponáhľajú... Väčšinou ho cu­dzincom udelia až po šesť až sedemročnej službe v légii," vy­svetľuje. Do légie ho zlákali naj­mä peniaze. „Keď sme vo Fran­cúzsku, dostávam 1 200 € (vy­še 36 000 Sk), ak idem na misiu, napríklad do Afriky, tak mám mesačne aj 3 000 € (vyše 90 000 Sk)." Takýto plat by na Slovensku ťažko dostal... „A čo by som tu robil?" pýta sa. TVRDÉ TRESTY ZA HLÚPOSTI Príslušníci cudzineckej légie okrem výcviku vo Francúzsku podstupujú akcie v exotických krajinách - bývalých francúz­skych kolóniách a zámorských departmánoch. Legionári sú v Južnej Amerike, Tichomorí a najmä v Afrike. Tam spolupra­cujú s miestnymi armádami na udržaní akého-takého pokoja v týchto nepokojných konči­nách. Adam popiera reči o dob­rodružnom a romantickom živote v légii, ktoré sú pre potenciálnych uchádzačov možno ešte väčším lá­kadlom ako peniaze. „Ro­mantika? To určite nie. Niektoré dni by som rad­šej vymazal z pamäti. Ten výcvik pripomína peklo..." Adam priznáva, že ne­raz sa zamýšľal nad tým, či mu to stojí za to takto ma­kať a nechať sa dirigovať. Pre psychiku je najhoršie na slovo počúvať nadriadeného, aj keď jeho rozka­zy nemajú zmysel. V prí­pade neposlušnosti hrozia tvrdé tresty. „Napríklad, naplniť za noc sto veľkých vriec pieskom. Alebo be­žať a pritom držať v ru­kách nad hlavou ťažkú, takmer 13-kilovú zbraň. Bežať, kým vládzem... Ve­ľakrát som bol v kon­coch. Tresty sa dávajú za hocijaké maličkosti. Aj pomocou nich z nás chcú vytrénovať tvrdých bojov­níkov." SAMOVRAŽDY A ÚTEKY SÚ BEŽNÉ Nielen tresty, ale najmä výcvik dávajú legionárom poriadne zabrať. Služba v normálnej armáde je v porovnaní s tým dovo­lenka. „Taký dvojtýždňový výcvik zahŕňa každodenné vstávanie o piatej ráno, tri hodiny boxu, osemkilo­metrové plávanie s plutvami, pochody, beh, streľby, bojové pozície," opisuje Adam. Takýto nápor na psychi­ku i fyzickú kondíciu ne­zvládnu všetci. Najviac nádejných legionárov utečie už počas prvých štyroch mesiacov. Niekto­rí aj po rokoch. A niekedy sa rozhodnú veci riešiť inak. „Samovraždy sú tu dosť časté," priznáva Adam. „Napriek tomu všetké­mu tam chcem vydržať as­poň tých päť rokov. Potom neviem... Mám na Sloven­sku snúbenicu, a tá by ma chcela doma," hovorí. Čo by poradil Slovákom, kto­rí by chceli slúžiť v légii? „Asi by som im povedal, nech si to poriadne roz­myslia. Nie je to tam všet­ko také, ako sa hovorí..." dodáva slovenský legio­nár.

Pridať nový komentár