Francúzska légia

mir 14.8.2007 - 21:26

História Francúzskej légie

francuzska legia

Máloktorý bojový zbor na svete je ovenčený takým množstvom mýtov a legiend ako Francúzska cudzinecká légia. Jej členmi sú dobrovoľníci, ktorí za sebou nechali svoje sociálne aj rodinné zázemie, pričom svoje úlohy plnia s odhodlaním, nad ktorým svet žasne.

Cudzinecká légia bola založená 9. marca 1831 rozkazom Ľudovíta Filipa, kráľa Francúzska. Bol to čas politických nepokojov a tento oddiel plnil úlohu ochrancu kráľovskej moci. Väčšinu dôstojníckeho zboru tvorili veteráni Napoleonovej Grand Armee a mužstvo predstavovalo národnostne pestrú zmes, v ktorej bola zastúpená celá Európa.

V Légii sa objavili aj francúzski regrúti, ktorí sa snažili uniknúť pozornosti miestnej polície. Boli to dobrovoľníci vo veku medzi 18. a 40. rokom, s pravým alebo prijatým menom. Kráľ správne predpokladal, že platení žoldnieri nebudú pri plnení rozkazov rozmýšľať o ich príčinách alebo politickej korektnosti. Légia bola po potlačení nepokojov v Paríži okamžite zapojená do bojov o Alžírsko.

V roku 1835 však tento bojový zbor prešiel pod španielsku kontrolu. Následne sa na rovnakom princípe vytvorila druhá Légia, ktorá získala a udržala pre francúzskeho kráľa Alžírsko, ktoré sa stalo na dlhý čas jej domovom. Vo svojej africkej misii plnili legionári dôležitú úlohu - udržiavali poriadok, potláčali povstania domorodých nomádskych kmeňov a kolonizovali Severnú Afriku. Budovali cestné komunikácie na rýchle presuny, púštne pevnosti a časom tu vzniklo aj mesto Légie - Siddi bel Abbés.

Česť a odvaha

Francúzska cudzinecká légia zdedila tradície žoldnierskych vojsk, ktoré využívali francúzski králi už v stredoveku - škótskej gardy Karola VII. alebo neskôr Napoleonových poľských kopijníkov. Farbami tejto elitnej časti vojska sú zelená a červená, ktoré používali Švajčiarske gardy slúžiace trónu bielej ľalie. Znakom a symbolom zároveň je granát, z ktorého vychádza sedem plameňov, pričom dva z nich sú ohnuté smerom nadol.

Vzťahy medzi tými, ktorí rozkazy vydávajú a tými, ktorí ich plnia, sú vybudované na veľmi vyvinutom „esprit de corps", založenom na niekoľkých jednoduchých princípoch: disciplína a česť, radosť z dobre vykonanej práce a oddanosť svojej minulosti. Heslom Légie je "Honeur et Valour" - Česť a odvaha. Po vstupe do Légie nastáva veľmi tvrdá selekcia. Mnohí kandidáti nevyhovejú buď zo zdravotných alebo morálnych dôvodov.

Legionár je zriedka anjel, ale nikdy nie zločinec. Každý nový člen je dobrovoľník, ktorý chce uniknúť svojej minulosti, osobnej alebo rodinnej kríze, vo svojom sociálnom alebo politickom živote. Príkladom posledného fenoménu je masívny príliv dobrovoľníkov z Alsaska po roku 1871, zo Španielska roku 1939 a z Východnej Európy po roku 1945. Pre ostatných, ktorí sa nechcú zmieriť s limitmi strednej vrstvy, Légia znamená možnosť dobrodružného života. Všetkých jej členov spája súdržnosť, spečatená disciplínou a rešpektom k tradíciám.

Francúzska légia v krymskom konflikte

Časom sa stala Légia bojovou silou, ktorá obhajovala záujmy Francúzska aj v tých najodľahlejších končinách. Bola zapojená do Krymskej vojny 1853 - 1856, kde zohrala hlavnú úlohu pri dobývaní Sevastopoľu. Zámerom Francúzov v tomto konflikte bolo pomôcť svojmu spojencovi, tureckému sultánovi, pri získaní prístupu k prieplavu medzi Čiernym a Stredozemným morom. Po počiatočných rýchlych víťazstvách sa 1. a 2. cudzinecký pluk pokúsil o dobytie opevneného prístavu Sevastopoľ, čo vyústilo do blokády, ktorá trvala rok. Légia kvôli chorobám a zlému počasiu už nemohla dlhšie čakať a padlo rozhodnutie podniknúť frontálny útok.

Prvý pokus sa nevydaril a jednotky sa museli stiahnuť s ťažkými stratami. Pokúsili sa o to znova, s rovnakým výsledkom. Napriek tomu sa nevzdali a skúsili to po tretí raz. Sevastopoľ padol 8. septembra 1855. Ďalšími bojiskami legionárov sa stali Taliansko (1859) a Mexiko (1863 - 1867). Práve tu sa 30. apríla 1863 odohrala jedna z najslávnejších bitiek, ktorá vstúpila do dejín ako synonymum cti a odvahy.

Bitka pri Camerone

Dňa 30. apríla 1863 3. kompánia Cudzineckého regimentu zabezpečovala bezpečný presun zásob po ceste medzi Vera Cruz a Pueblom. Počas pochodu do určenej pozície jednotku prepadla takmer tisícka mexických povstalcov. Kapitán Danjou, aby získal krytie pred nepriateľskou paľbou, presunul svoje mužstvo do opustenej haciendy Camerone, ktorú minuli pred niekoľkými minútami.

Kompánia mala šesťdesiatdva legionárov a troch dôstojníkov, ktorí mali čeliť mnohonásobnej presile Mexičanov. K haciende, kde sa legionári pripravovali na obranu, prišiel posol s ponukou čestnej kapitulácie. Na streche ležal seržant poľského pôvodu, ktorý mu vojensky stručne naznačil, čo si myslí o tomto návrhu. Tak sa spustil jeden útok za druhým, všetky však boli s ťažkými stratami odrazené. Napoludnie začala legionárom dochádzať munícia, nemali jedlo ani vodu. Podvečer bolo nažive už len päť obrancov, na ktorých číhala armáda nepriateľov. V tejto beznádejnej situácii legionári nasadili bodáky a podnikli útok. Keď dvoch z nich pri napredovaní k mexickej pozícii zastrelili, zasiahol mexický plukovník.

Opätovne ponúkol kapituláciu. Legionári súhlasili pod podmienkou, že si smú ponechať svoje zbrane. Plukovník, dojatý ich odvahou, odpovedal slovami: „Mužom ako ste vy, nemôžem nič odmietnuť." Tento deň, ktorý vstúpil do dejín ako Camerone, sa každý rok pripomína vo všetkých táboroch Légie a oslavujú ho s veľkým zápalom a pýchou. V Aubagne, kde sa koná slávnostná prehliadka, nesú na čele pochodujúceho regimentu drevenú ruku kapitána Danjoua. Tento boj, ktorého meno je na každej legionárskej vlajke, ostáva symbolom misie, ktorá sa plní až do úplného konca.

V zákopoch svetových vojen

Roku 1914 sa pluky Francúzskej Légie zúčastnili bitky o Artois, kde utrpeli ťažké straty. Boli zreorganizované a o mesiac neskôr znova ťažko porazené pri Givenchy. Nakoniec utrpeli legionárske pluky také ťažké straty, že ich museli v septembri 1914 rozpustiť a preformovať do novej jednotky. Takto bol vytvorený RMLE (Pochodový pluk cudzineckej légie), ktorého úlohou bolo prevýšiť v boji všetky ostatné jednotky. RMLE sa zúčastnil na mnohých bitkách francúzskych bojísk a stratil tisíce vojakov. Zvlášť sa vyznamenal svojím bojovým umením v zákopoch pri Remeši, kde legionári vyčistili štyri kilometre nepriateľských línií iba puškami, bajonetmi a granátmi. Ďalším úspechom bol Verdun, kde légia uspela v misii o znovuzískanie svojich starých pozícií. Nasledovala obrana parížskeho koridoru a Légia uspela opäť, hoci s veľkým stratami.

Francúzi začali svoju ofenzívu v júli 1918 a RMLE bol opäť v prvej vlne - takmer dva týždne si legionári presekávali cestu cez Hindenburgovu líniu. Počas 2. svetovej vojny, v júni 1940, jedenásty REI (Pechotný cudzinecký pluk) takmer vyhladili pri obrane pozícií vo Verdune. Tí, ktorí prežili, sa stali zajatcami. Väčšine sa ale podarilo ujsť a znovu zasiahli do bojov. Pluk však rozpustili. Trinásta DBIE (Podbrigáda Cudzineckej légie) písala dejiny pri Narviku a Bjerviku v Nórsku, ďalší úspech prezentuje slávne víťazstvo pri Bir-Hakaim v Líbii. Légiu znova zjednotili a pokračovala vo víťazných kampaniach v Tunisku, Taliansku, Provence a Nemecku.

V roku 1940 sa Thajsko, spojenec Japonska, pokúsilo anektovať Kambodžu. Légia túto hrozbu odvrátila, ale zbytočne, pretože politickou dohodou Kambodžu odovzdali pod thajskú správu. V oblasti ostala dislokovaná len jedna jednotka - 5. REI. Ďalšími rokovaniami sa podarilo zabrániť vojne na juhu, hoci nie nadlho. Legionárov, umiestnených v garnizóne Ha Giang, čoskoro zmasakrovali a ostávajúce dva batalióny vyrazili na pochod smrti smerom k čínskej hranici. V roku 1945, ešte predtým, ako sa zvyšky 5. REI dostali do Číny, vojna skončila. Nahradila ju však ďalšia, tentoraz vojna s Ho-či Mi-nom a jeho komunistami, ktorá mala trvať ďalších deväť rokov. V nej boli zastúpené všetky pluky Légie a najslávnejšími bojiskami boli Phu Tong Hoa, Koloniálna cesta 4, a slávne Dien Bien Phu.

Dien Bien Phu

Bol to najdlhší a najtvrdší zápas francúzskych expedičných síl na Ďalekom východe. 1. BEP uskutočnil výsadok v údolí Dien Bien Phu, zabezpečil oblasť a postavil základňu. Nasledovalo 169 dní konfrontácie s Viet Minh, po ktorých prišlo 57 dní pekla. Viet Minh zaujal pozície na svahoch, obkolesujúcich pevnostný systém, a začal ostreľovanie ťažkým delostrelectvom. Zásobovanie a prísun posíl bol možný len zo vzduchu. Pristávacia dráha bola zakrátko pod kontrolou nepriateľskej protileteckej paľby.

Na pomoc prišli nielen príslušníci parajednotiek, ale k obrane tejto pozície sa dobrovoľne hlásili aj muži bez parašutistického výcviku, hoci zoskoky sa často uskutočňovali v noci. Paralelne s obliehaním Dien Bien Phu prebiehala konferencia v Ženeve. Francúzske jednotky mali záujem udržať údolie, kým nepriateľ nepožiada o prímerie. Situácia však bola neudržateľná a 8. mája padla posledná pevnosť.

Dien Bien Phu prestalo existovať. Proti 15-tisíc legionárom a príslušníkom koloniálnych plukov stálo približne 100-tisíc nepriateľov, vyzbrojených ťažkou technikou. Dvetisíc obrancov padlo, 1 500 sa stratilo v akcii, 5 800 bolo ranených. Vyše 11-tisíc vojakov sa dostalo do zajatia, z ktorého sa po štyroch mesiacoch vrátilo živých len 3 290 mužov. Bola to politická katastrofa, ktorá znamenala koniec francúzskeho koloniálneho impéria vo východne Ázii. Druhý deň po páde Dien Bien Phu požiadali francúzski vyjednávači na ženevskej konferencii o prímerie. Pre légiu sa tým vojna v Indočíne skončila.

Boj o francúzske Alžírsko

Ešte skôr, ako sa mohli legionári zotaviť z bojov, ocitli sa v Alžírsku. Tentoraz bola ich nepriateľom Armáda národného oslobodenia. Pluky Légie, ktoré mali zabezpečiť pokoj v krajine, kde žilo množstvo Francúzov, sa aktívne zúčastnili v mnohých operáciách proti rebelom a plnili si povinnosť pri ochrane hraníc. Na základe politických rokovaní medzi prezidentom De Gaullom a predstaviteľmi vzbúrencov však Alžírsko v roku 1961 získalo nezávislosť a Légiu povolali do Francúzska. Légia, ktorá vnímala Alžírsko ako svoj domov a toto rozhodnutie ako zradu, sa vzbúrila. Pokus o prevrat však nevyšiel a 1. REP (Cudzinecký parapluk) rozpustili. Od roku 1962 až po súčasnosť sú oddiely bielych anjelov umiestnené na juhu Francúzska a na Korzike, ale aj v zámorí - v Djibouti, na Madagaskare, Tahiti a Francúzskej Guayane.

Légia si získala renomé pri výkone operácií v mnohých vojnou zmietaných oblastiach. V septembri 1990 vyslali tri pluky Cudzineckej légie do oblasti Perzského zálivu. Zmocnili sa letiska Al Salman, kde sa stretli len s malým odporom. Ich ďalšou úlohou bolo zabrániť ústupu Republikánskej gardy na západ. O tejto vojne sa hovorí ako o bleskovej vojne - skončila po sto hodinách boja na zemi, pričom v nej zahynuli len traja legionári. Pod velením Organizácie spojených národov Légia udržiavala poriadok v Mogadiši a zúčastnila sa aj na konflikte v Bosne, kde zvládla viacero tajných operácií.

Pri týchto akciách vedela Francúzska légia s veľkým efektom využiť materinský jazyk svojich vojakov. V oboch oblastiach boli len ľahké straty. Charakteristika Légie za približne stosedemdesiat rokov jej existencie, sa dá vyjadriť slovami literárneho velikána Antoina de Saint Exupéryho: „Vojak nie je mužom násilia. Nosí zbraň a riskuje svoj život za chyby, ktoré nespôsobil. Neoblomne dodržiava svoje slovo až do konca, i keď vie, že bude zabudnutý."

angel (bez overenia) 18.7.2008 - 09:17

caf all chcel by som sa opitat ze ako je to s komunikaciov v naborovych centrach ci su nejake problemy ci staci slovnik a zriesi sa to alebo ako je to

filip (bez overenia) 23.7.2008 - 18:25

Je to jednoduche najlepsie je ist do Strasbourgu a tam uvidis odtial pojdes do Aubagne kde to vsetko zacina a nenamislajte si ze je to jednoduche uvodomte si ze je to na 5 rokov co je dlha doba a nevidrzi to kazdy to nie je ziadna sranda.

jozo (bez overenia) 24.7.2008 - 21:30

dobre si to rozmysli hlavne maj dobru psychyku ostatne ti je vsetko zbytocne pre kazdeho je to ine kazdy sa stym inak vyrovnava

steve (bez overenia) 29.7.2008 - 13:38

No to teda hej aj ja chcem ísť do Légie ale ešte si musím počkať do 18 rokov a spraviť hlavne nejakú school...

michal K (bez overenia) 10.8.2008 - 23:29

Seva!!!! ja som michal a idem s vami..beriete ma zo sebou????na hriby...;) napiste mi na harmonikar11@azet.sk nazdar

Dr.Tom (bez overenia) 13.8.2008 - 14:43

Na ich stránke je napísané, že berú od 17 a ako sa to potom rieš so školou? ko dokončím školu?Môžem sa potom vrátiť späť na Slovensko a nromálne tu žiť? Pod pôvodným menom?

Marek (bez overenia) 21.8.2008 - 15:34

Chcel by som sa spytat,či by ma zobrali do legie alebo do armady keď mam poškodený farbocit?Už som z toho zúfalý :(,prosim odpovedzte mi. Dakujem za odpoved.

fighter (bez overenia) 1.9.2008 - 02:18

ja by som tam tiež chcel ísť tak sa môžme dohodnúť mám ešte jedneho kamoša ktorý by išiel snami...? [img size=215]http://www.dobrodruh.sk/components/com_joomlaboard/uploaded/images/mariusman.jpg[/img]

Raven (bez overenia) 11.9.2008 - 11:50

Aj ja by som chcel ist len tak je otazka penazy a dopravy ale to by sa nejako poriesilo len keby sme isli viacery

EBOLA (bez overenia) 12.9.2008 - 15:16

ja by som chcel vediet ake ze su to skusky co sa tyka telesnej. na ich oficialnej stranke som daco nasiel ale to mi pripada dost trapne.. ved tazsie su hadam aj v nasej army, presiel som nimi lavou zadnou... vie niekto o ich skuskach nieco viac?? :unsure:

marek (bez overenia) 12.9.2008 - 19:16

ahojky, chcel by som veet daco viac o amrade de sa prihlasit a tak, pomozes mi?? napis mi na icq 460143336

filip (bez overenia) 21.9.2008 - 21:04

tu nejde len o svaly si uvodomte že ročne z 20000 zaujemcov ide 800 až 1000 podla volnych miest oni nechcu ludi typu ramba chcu ludi ktory budu posluchat ktorych si vypracuju si nemyslite že to je sranda legionari len občas cvičia napriklad v 2;REP to su parašutisti ktorý absolvuju ročne 10 až 15 zoskokov ich bežny den je o tom že robia poriadky striedaju sa na straži len malo legionarov je zapojenich v dajakom konflikte...

angel (bez overenia) 23.9.2008 - 13:39

jasne ja som mal ist teraz z jednou partou ale finance nedovolili autom to malo byt za 3000 a to moc teraz na mna ale som pocul ze marec je ok na vstup tak vtedy by som snad siel ak sa nic podstatne nezmeni ale este tu co to popisem dovtedy heh:blink:

Marek (bez overenia) 23.9.2008 - 17:20

zdravim vsetkych ... pocul som ze do legie je teraz dost tazke sa dostat koli vyberu ktory sprisnili hrnie sa tam vela ludi ... padla tu aj otazka ked sa mi dobre zda ci maturita bude nieco platna ano bude beru ludi ktory maju nejake take vzdelanie ked mas maturitu alebo vyssie vzdelanie tak je to len vyhoda.ked nevladzes behat tak ani nechod vytrvalost je prvorada.

filip (bez overenia) 24.9.2008 - 08:49

Marek maš pravdu kondicia je v legii najlepšia len priklad čo by mal legionar v 1 roku služby vediet 15 shybov 50 klikov 50 drepov 60 leh-sed priemerne 3 až 4 krat za tyžden 9kilometrovy beh a to su len zaklady legie .

1REC (bez overenia) 24.9.2008 - 22:41

Podstatná nie je kondička.. podstatne je mentálna sila.. ako sa dokážeš vysporiadat .. stresovými situáciami.. kondičku natrénuješ.. pri primacich testoch nie je kladený taký doraz na kondíciu ako na psychické testy a najhlavnejšie sú pohovory na gestape. ;)

Beck (bez overenia) 24.9.2008 - 23:20

pocuj starky chcem ist do francuzkrj legie ako alebo kde je najblizsie naborowe stredisko??

angel (bez overenia) 29.9.2008 - 13:53

caf caf vie niekto ako prebieha nabor ako je to casovo narocne ze ked dojdem tam budem musiet cakat nejake dni na viac ludi alebo ako je to presne vie to niekto z prvej ruky take info by sa fakt zislo

1REC (bez overenia) 30.9.2008 - 20:24

To záleží fakt len na okolnostiach .. koľko ľudí sa tam zíde .. môže sa stať že budeš napr. v náborovom stredisku týždeň /možno i viac/ alebo môže sa stať že keď prídeš tak za 2-3 dni pôjdeš do Aubagne. Tak že to je ťažko ti na to odpovedať, všetko naozaj záleží na momentálnej situácii .

ladislav Kvasník (bez overenia) 10.10.2008 - 17:03

[b]taklbery napísal:[/b] [quote]ahojte vsetci.. LEGIA. keby tam niekto chcel ist,tak nech ide do strasburgu.. tam sa hocikoho opyta na legiu a povediamu cestu´do naboroveho centra.Tam vam zmenia meno,prezvisko,datum a miesto narodenia.To si musite zapemetat.Odtial ked sa vas nazbiera zopar ludi tak vas odvezu priamo na zakladnu (UBON) kde robite skusky ako napriklad,beh na 12min. Musite zabehnut urcite mnozstvo kolecok,potom su psycho testy,lekarska prehlaidka a nakoniec gestapo.ale samozrejme za tam makate aj na rajonoch.Ked to urobite tak 12 z vasej skupiny vyberu na 4 mesiace na vycvik a az potom podpisujete kontrakt na 5 rokov a mate slavnostnu prisahu.Nebojte sa ze sa nedorozumiete.Je tam dost slovakov a cechov,rusov,púoliakov.Slovania drzia vsetci spolu.Aj v legii.Odist mozete hocikedy.Za kazdy den dostavate peniaze,takze ked nespravite skuski tak vam zaplatia cestu odkial ste dosli..Myslim tym zo strasburgu.A dostanete aj zold.Takze nie je coho sa bat.rada:nedavat si ruky do vacku a potichu sa rozpravat po slovensky.Vela stastia[/quote]

Roko (bez overenia) 10.10.2008 - 21:24

Fifo, a teraz ruku na srdce, ty tieto previerky zvládneš?? Myslím tie zhyby, kliky, beh a pod. No co?8

filip (bez overenia) 10.10.2008 - 23:29

Nezvladnem ale to su veci ktore musi legionar vediet v priebehu prveho roku a nie pri testoch tam su ine parametre .

1REC (bez overenia) 12.10.2008 - 23:56

Netreba sa báť, treba skúsiť, čí Vás vezmú je viac menej lotéria.. a vedzte že légia nie je ťažká na fyzičku / tu si natrénujete/ ale na psychiku.. inač ako každá normálna armáda.. trosku viac tradícii ktoré Vám polezú po čase na nervy.. inač pohoda!

Jean (bez overenia) 13.10.2008 - 16:42

Ty jebo, vypisujes a ani nevies co, opisujes a ani nevies co, vyjadrujes sa k niecomu co picu o tom vies!! Honneur et Fidelite

1REC (bez overenia) 13.10.2008 - 20:43

/JEAN/ Čo keby si napísal na koho reaguješ? A keď už tu vehementne vypisuješ /Honneur et Fidelite/ nože mi povedz tvoj Mle: 18. ... nech viem s kým tu mam dočinenia.. čo ty na to?

1Rec (bez overenia) 23.10.2008 - 07:51

Všetko záleží podľa toho na základe čoho Ta rozhodnú nepriať, kludne sa môže stať že ti dajú /D/ a už to skúšať na 2 kráť čí celkovo nemôžeš, ak nie tak ak sa ešte dobre pamätám tak min. doba keď to môžeš skúšať opäť je 3 mesiace /ak to nie sú až 6 mesiace/

iwanes (bez overenia) 24.10.2008 - 20:08

no to je pravda je tu vela tradicii ale fyzicku tu potrebujes tiez a to dobru aspon u mna na regimente hej

1Rec (bez overenia) 25.10.2008 - 01:06

Priateľ môj. Aj tak si nepochopil pointu.. kondičku si v pohode nacvičíš.. za 4 mesiace v 4ème RE, samozrejme nejaké tie základy musíš mat ale nie je to až také strašné , psychiku a samotnú výdrž.. odolnosť voči stresu len tak nenacvičíš..

Tina (bez overenia) 30.10.2008 - 13:46

Boha ... keby som chlap, tak ma nič nezastaví a spravila by som pre to všetko, aj nemožné .. .. naozaj baba nemá ani najmenšiu šancu sa tam dostať ??? Chlapi ZÁVIDÍM VÁM , tak nech sa tam dostanete všetci čo chcete

Tina (bez overenia) 30.10.2008 - 23:53

A ešte niečo pre Vás , tak si to prečítajte http://www.nsec-88.org/clanky/legio-patria-nostra.html A keď už budete v légii, tak si na mňa spomeňte, všetkým Vám držím palce :D

iwanes (bez overenia) 15.11.2008 - 19:48

som v legii a viem o com hovorim je to tu na psychyku aj na fyz zataz inak sa nemusis ni snazit sem ist

leo (bez overenia) 19.11.2008 - 09:40

poprosil bysom o viac informacii o legii ako sa tam najlepsie dostat alebo naverbovat.na emil lbrom@zozna.sk

VOJACIKxixi (bez overenia) 21.11.2008 - 00:06

serus ludia ja chcem ist tiez do cuczineckej legie ale nie sam ide tam este niekto z vas???

skorpion (bez overenia) 24.11.2008 - 12:51

Chlapi mna to do legie tiez velmi taha, bojim sa len toho ze po francuzky ani nepipnem ale vsak ak chce z vas niekto vazne ist.....napiste mi na pokecˇnick jumper192

steve (bez overenia) 1.12.2008 - 17:50

1REC ja som sa pýtal normálne lebo aj aj tam chcem ísť neskôr tak zato taká otázka... Ty si sa tam dostal??

Pridať nový komentár