Francúzska légia

mir 14.8.2007 - 21:26

História Francúzskej légie

francuzska legia

Máloktorý bojový zbor na svete je ovenčený takým množstvom mýtov a legiend ako Francúzska cudzinecká légia. Jej členmi sú dobrovoľníci, ktorí za sebou nechali svoje sociálne aj rodinné zázemie, pričom svoje úlohy plnia s odhodlaním, nad ktorým svet žasne.

Cudzinecká légia bola založená 9. marca 1831 rozkazom Ľudovíta Filipa, kráľa Francúzska. Bol to čas politických nepokojov a tento oddiel plnil úlohu ochrancu kráľovskej moci. Väčšinu dôstojníckeho zboru tvorili veteráni Napoleonovej Grand Armee a mužstvo predstavovalo národnostne pestrú zmes, v ktorej bola zastúpená celá Európa.

V Légii sa objavili aj francúzski regrúti, ktorí sa snažili uniknúť pozornosti miestnej polície. Boli to dobrovoľníci vo veku medzi 18. a 40. rokom, s pravým alebo prijatým menom. Kráľ správne predpokladal, že platení žoldnieri nebudú pri plnení rozkazov rozmýšľať o ich príčinách alebo politickej korektnosti. Légia bola po potlačení nepokojov v Paríži okamžite zapojená do bojov o Alžírsko.

V roku 1835 však tento bojový zbor prešiel pod španielsku kontrolu. Následne sa na rovnakom princípe vytvorila druhá Légia, ktorá získala a udržala pre francúzskeho kráľa Alžírsko, ktoré sa stalo na dlhý čas jej domovom. Vo svojej africkej misii plnili legionári dôležitú úlohu - udržiavali poriadok, potláčali povstania domorodých nomádskych kmeňov a kolonizovali Severnú Afriku. Budovali cestné komunikácie na rýchle presuny, púštne pevnosti a časom tu vzniklo aj mesto Légie - Siddi bel Abbés.

Česť a odvaha

Francúzska cudzinecká légia zdedila tradície žoldnierskych vojsk, ktoré využívali francúzski králi už v stredoveku - škótskej gardy Karola VII. alebo neskôr Napoleonových poľských kopijníkov. Farbami tejto elitnej časti vojska sú zelená a červená, ktoré používali Švajčiarske gardy slúžiace trónu bielej ľalie. Znakom a symbolom zároveň je granát, z ktorého vychádza sedem plameňov, pričom dva z nich sú ohnuté smerom nadol.

Vzťahy medzi tými, ktorí rozkazy vydávajú a tými, ktorí ich plnia, sú vybudované na veľmi vyvinutom „esprit de corps", založenom na niekoľkých jednoduchých princípoch: disciplína a česť, radosť z dobre vykonanej práce a oddanosť svojej minulosti. Heslom Légie je "Honeur et Valour" - Česť a odvaha. Po vstupe do Légie nastáva veľmi tvrdá selekcia. Mnohí kandidáti nevyhovejú buď zo zdravotných alebo morálnych dôvodov.

Legionár je zriedka anjel, ale nikdy nie zločinec. Každý nový člen je dobrovoľník, ktorý chce uniknúť svojej minulosti, osobnej alebo rodinnej kríze, vo svojom sociálnom alebo politickom živote. Príkladom posledného fenoménu je masívny príliv dobrovoľníkov z Alsaska po roku 1871, zo Španielska roku 1939 a z Východnej Európy po roku 1945. Pre ostatných, ktorí sa nechcú zmieriť s limitmi strednej vrstvy, Légia znamená možnosť dobrodružného života. Všetkých jej členov spája súdržnosť, spečatená disciplínou a rešpektom k tradíciám.

Francúzska légia v krymskom konflikte

Časom sa stala Légia bojovou silou, ktorá obhajovala záujmy Francúzska aj v tých najodľahlejších končinách. Bola zapojená do Krymskej vojny 1853 - 1856, kde zohrala hlavnú úlohu pri dobývaní Sevastopoľu. Zámerom Francúzov v tomto konflikte bolo pomôcť svojmu spojencovi, tureckému sultánovi, pri získaní prístupu k prieplavu medzi Čiernym a Stredozemným morom. Po počiatočných rýchlych víťazstvách sa 1. a 2. cudzinecký pluk pokúsil o dobytie opevneného prístavu Sevastopoľ, čo vyústilo do blokády, ktorá trvala rok. Légia kvôli chorobám a zlému počasiu už nemohla dlhšie čakať a padlo rozhodnutie podniknúť frontálny útok.

Prvý pokus sa nevydaril a jednotky sa museli stiahnuť s ťažkými stratami. Pokúsili sa o to znova, s rovnakým výsledkom. Napriek tomu sa nevzdali a skúsili to po tretí raz. Sevastopoľ padol 8. septembra 1855. Ďalšími bojiskami legionárov sa stali Taliansko (1859) a Mexiko (1863 - 1867). Práve tu sa 30. apríla 1863 odohrala jedna z najslávnejších bitiek, ktorá vstúpila do dejín ako synonymum cti a odvahy.

Bitka pri Camerone

Dňa 30. apríla 1863 3. kompánia Cudzineckého regimentu zabezpečovala bezpečný presun zásob po ceste medzi Vera Cruz a Pueblom. Počas pochodu do určenej pozície jednotku prepadla takmer tisícka mexických povstalcov. Kapitán Danjou, aby získal krytie pred nepriateľskou paľbou, presunul svoje mužstvo do opustenej haciendy Camerone, ktorú minuli pred niekoľkými minútami.

Kompánia mala šesťdesiatdva legionárov a troch dôstojníkov, ktorí mali čeliť mnohonásobnej presile Mexičanov. K haciende, kde sa legionári pripravovali na obranu, prišiel posol s ponukou čestnej kapitulácie. Na streche ležal seržant poľského pôvodu, ktorý mu vojensky stručne naznačil, čo si myslí o tomto návrhu. Tak sa spustil jeden útok za druhým, všetky však boli s ťažkými stratami odrazené. Napoludnie začala legionárom dochádzať munícia, nemali jedlo ani vodu. Podvečer bolo nažive už len päť obrancov, na ktorých číhala armáda nepriateľov. V tejto beznádejnej situácii legionári nasadili bodáky a podnikli útok. Keď dvoch z nich pri napredovaní k mexickej pozícii zastrelili, zasiahol mexický plukovník.

Opätovne ponúkol kapituláciu. Legionári súhlasili pod podmienkou, že si smú ponechať svoje zbrane. Plukovník, dojatý ich odvahou, odpovedal slovami: „Mužom ako ste vy, nemôžem nič odmietnuť." Tento deň, ktorý vstúpil do dejín ako Camerone, sa každý rok pripomína vo všetkých táboroch Légie a oslavujú ho s veľkým zápalom a pýchou. V Aubagne, kde sa koná slávnostná prehliadka, nesú na čele pochodujúceho regimentu drevenú ruku kapitána Danjoua. Tento boj, ktorého meno je na každej legionárskej vlajke, ostáva symbolom misie, ktorá sa plní až do úplného konca.

V zákopoch svetových vojen

Roku 1914 sa pluky Francúzskej Légie zúčastnili bitky o Artois, kde utrpeli ťažké straty. Boli zreorganizované a o mesiac neskôr znova ťažko porazené pri Givenchy. Nakoniec utrpeli legionárske pluky také ťažké straty, že ich museli v septembri 1914 rozpustiť a preformovať do novej jednotky. Takto bol vytvorený RMLE (Pochodový pluk cudzineckej légie), ktorého úlohou bolo prevýšiť v boji všetky ostatné jednotky. RMLE sa zúčastnil na mnohých bitkách francúzskych bojísk a stratil tisíce vojakov. Zvlášť sa vyznamenal svojím bojovým umením v zákopoch pri Remeši, kde legionári vyčistili štyri kilometre nepriateľských línií iba puškami, bajonetmi a granátmi. Ďalším úspechom bol Verdun, kde légia uspela v misii o znovuzískanie svojich starých pozícií. Nasledovala obrana parížskeho koridoru a Légia uspela opäť, hoci s veľkým stratami.

Francúzi začali svoju ofenzívu v júli 1918 a RMLE bol opäť v prvej vlne - takmer dva týždne si legionári presekávali cestu cez Hindenburgovu líniu. Počas 2. svetovej vojny, v júni 1940, jedenásty REI (Pechotný cudzinecký pluk) takmer vyhladili pri obrane pozícií vo Verdune. Tí, ktorí prežili, sa stali zajatcami. Väčšine sa ale podarilo ujsť a znovu zasiahli do bojov. Pluk však rozpustili. Trinásta DBIE (Podbrigáda Cudzineckej légie) písala dejiny pri Narviku a Bjerviku v Nórsku, ďalší úspech prezentuje slávne víťazstvo pri Bir-Hakaim v Líbii. Légiu znova zjednotili a pokračovala vo víťazných kampaniach v Tunisku, Taliansku, Provence a Nemecku.

V roku 1940 sa Thajsko, spojenec Japonska, pokúsilo anektovať Kambodžu. Légia túto hrozbu odvrátila, ale zbytočne, pretože politickou dohodou Kambodžu odovzdali pod thajskú správu. V oblasti ostala dislokovaná len jedna jednotka - 5. REI. Ďalšími rokovaniami sa podarilo zabrániť vojne na juhu, hoci nie nadlho. Legionárov, umiestnených v garnizóne Ha Giang, čoskoro zmasakrovali a ostávajúce dva batalióny vyrazili na pochod smrti smerom k čínskej hranici. V roku 1945, ešte predtým, ako sa zvyšky 5. REI dostali do Číny, vojna skončila. Nahradila ju však ďalšia, tentoraz vojna s Ho-či Mi-nom a jeho komunistami, ktorá mala trvať ďalších deväť rokov. V nej boli zastúpené všetky pluky Légie a najslávnejšími bojiskami boli Phu Tong Hoa, Koloniálna cesta 4, a slávne Dien Bien Phu.

Dien Bien Phu

Bol to najdlhší a najtvrdší zápas francúzskych expedičných síl na Ďalekom východe. 1. BEP uskutočnil výsadok v údolí Dien Bien Phu, zabezpečil oblasť a postavil základňu. Nasledovalo 169 dní konfrontácie s Viet Minh, po ktorých prišlo 57 dní pekla. Viet Minh zaujal pozície na svahoch, obkolesujúcich pevnostný systém, a začal ostreľovanie ťažkým delostrelectvom. Zásobovanie a prísun posíl bol možný len zo vzduchu. Pristávacia dráha bola zakrátko pod kontrolou nepriateľskej protileteckej paľby.

Na pomoc prišli nielen príslušníci parajednotiek, ale k obrane tejto pozície sa dobrovoľne hlásili aj muži bez parašutistického výcviku, hoci zoskoky sa často uskutočňovali v noci. Paralelne s obliehaním Dien Bien Phu prebiehala konferencia v Ženeve. Francúzske jednotky mali záujem udržať údolie, kým nepriateľ nepožiada o prímerie. Situácia však bola neudržateľná a 8. mája padla posledná pevnosť.

Dien Bien Phu prestalo existovať. Proti 15-tisíc legionárom a príslušníkom koloniálnych plukov stálo približne 100-tisíc nepriateľov, vyzbrojených ťažkou technikou. Dvetisíc obrancov padlo, 1 500 sa stratilo v akcii, 5 800 bolo ranených. Vyše 11-tisíc vojakov sa dostalo do zajatia, z ktorého sa po štyroch mesiacoch vrátilo živých len 3 290 mužov. Bola to politická katastrofa, ktorá znamenala koniec francúzskeho koloniálneho impéria vo východne Ázii. Druhý deň po páde Dien Bien Phu požiadali francúzski vyjednávači na ženevskej konferencii o prímerie. Pre légiu sa tým vojna v Indočíne skončila.

Boj o francúzske Alžírsko

Ešte skôr, ako sa mohli legionári zotaviť z bojov, ocitli sa v Alžírsku. Tentoraz bola ich nepriateľom Armáda národného oslobodenia. Pluky Légie, ktoré mali zabezpečiť pokoj v krajine, kde žilo množstvo Francúzov, sa aktívne zúčastnili v mnohých operáciách proti rebelom a plnili si povinnosť pri ochrane hraníc. Na základe politických rokovaní medzi prezidentom De Gaullom a predstaviteľmi vzbúrencov však Alžírsko v roku 1961 získalo nezávislosť a Légiu povolali do Francúzska. Légia, ktorá vnímala Alžírsko ako svoj domov a toto rozhodnutie ako zradu, sa vzbúrila. Pokus o prevrat však nevyšiel a 1. REP (Cudzinecký parapluk) rozpustili. Od roku 1962 až po súčasnosť sú oddiely bielych anjelov umiestnené na juhu Francúzska a na Korzike, ale aj v zámorí - v Djibouti, na Madagaskare, Tahiti a Francúzskej Guayane.

Légia si získala renomé pri výkone operácií v mnohých vojnou zmietaných oblastiach. V septembri 1990 vyslali tri pluky Cudzineckej légie do oblasti Perzského zálivu. Zmocnili sa letiska Al Salman, kde sa stretli len s malým odporom. Ich ďalšou úlohou bolo zabrániť ústupu Republikánskej gardy na západ. O tejto vojne sa hovorí ako o bleskovej vojne - skončila po sto hodinách boja na zemi, pričom v nej zahynuli len traja legionári. Pod velením Organizácie spojených národov Légia udržiavala poriadok v Mogadiši a zúčastnila sa aj na konflikte v Bosne, kde zvládla viacero tajných operácií.

Pri týchto akciách vedela Francúzska légia s veľkým efektom využiť materinský jazyk svojich vojakov. V oboch oblastiach boli len ľahké straty. Charakteristika Légie za približne stosedemdesiat rokov jej existencie, sa dá vyjadriť slovami literárneho velikána Antoina de Saint Exupéryho: „Vojak nie je mužom násilia. Nosí zbraň a riskuje svoj život za chyby, ktoré nespôsobil. Neoblomne dodržiava svoje slovo až do konca, i keď vie, že bude zabudnutý."

LE (bez overenia) 9.6.2009 - 23:07

hej raven daj nejaky internetovy kontakt...ja som odhodlany ist aj sam.ale ked sa niekto najde budem len rad. chcel by som ist uz o cca mesiac zajtra chcem bookovat letenku.

Raven (bez overenia) 13.6.2009 - 10:53

Dikes a hej chcem tam ist sak uz mam aj jedneho cloveka ktory tam ide somnou takze sme dvaja ...

bulko (bez overenia) 18.6.2009 - 09:11

1° RE - COMLE| 1° REC| 1° REG| 2° REG| 2° REI| 2° REP| 3° REI| 4° RE| 13° DBLE| DLEM| GRLE prosim vas nevie mi niekto vysvetlit co je co ? :) nikde neviem najst opisi roznych regimentov.

sampiero-re:REP! (bez overenia) 18.6.2009 - 15:11

A ty si sa tu odkial vyliahol, z ktorej dierocky si sem viliezol? akich 1200 eur tu spominas? Toho chlapa osobne poznam tak mu nenadavaj. Zmrd.

sampiero (bez overenia) 18.6.2009 - 15:14

jaa-mas pravdu legia je jedna velka rodina.ale ty do nej urcite nepatris a nebudes patrit.

ja (bez overenia) 19.6.2009 - 17:44

ale no všetci tu píšete, že ten toho pozná a pritom nikto z vás nie je v légii.neni možné aby v légii bol internet a už duplom aby niekto písal ako to tam je ,to si légia stráži aby sa nevinášali informácie a tam nie je čas na internet tak sa tu nehrajte na legionárov a ak niekto je v légii tak nech tu napíše to čo vie iba legia a legionári a nie každý hlupákktorý si to vymyslí.

2 rep! (bez overenia) 22.6.2009 - 23:16

sampiero-re!!vies ty vobec co to je 2 rep???:ohmy: asi nie tak chod sa radsej opytat toho koho osobne poznas, ten ti to vysvetli.stavim sa ze ma doma vela filmov z legie a vacsina z 2 rep inak by nemal asi nicim inym zaujat.... a pre toho mudrlanta co tvrdi, ze v legii nie je internet, tak sa posad, je!!!! a skoro kazdy tu ma pocitac aj s internetom 3G...

ja (bez overenia) 23.6.2009 - 14:12

2 REP ty ale riadne táraš nezmysly ,sa spametaj čo hovoríš, internet majú mozno len tý, čo sú v kancelárii a nie obyčajný vojaci ,aspon netrep sprostosti že každý má svoj počítač a ešte aj internet ty že si v légii? ha ha asi ťažko iba sa tu na neviem koho hráš ved, si tu na tejto stránke skoro každý druhý den, kde by si mal tolko casu v legii na to.tak si potom kancelárske krisa a nie legionár ked máš prístup na internet.Ináč ty frajer bol dokument o legii pred rokom no a tam hovorili ozajstní legionari co tam sluzia a čo sluzili a jednu vec povedali ze,ziju ako v 18 storoci ziadne kontakty s vonkajsim svetom tam sa od pol siestej maka a beha a neni cas na sprostosti tam ,musia byt vycviceny na vsetko a nie hrat sa na internete hry aspon netrep hlúposti a nezavádzaj tu týmto mladým hlavy,vieš čo robia ked sa legionári nudia ? pošlú ich do dzungle aby prezili a nie aby sa hrali na internete a vieš čo robia vo volnom čase? bud idu do posilovne , alebo sa bijú jeden na jedneho, alebo do umoru behaju a dovolenka to nehrozi jeden clovek co tam bol povedal ze za desat rokov sluzby dostal mesiac dovolenky tak to tam nemaju na ružiach ustlané ked si taký frajer slávny 2REP povedz nam vsetkým iba to čo vie iba legia a legionári.

sampiero (bez overenia) 23.6.2009 - 15:48

Tak ja uz som magor z toho kdo je kdo.Ja som sa zastaval chlapa s nickom 2REP bez vikricnika.Neviem kto je ten druhy s vikricnikom... lebo viem ze ten 2REP -nick, co tu pisal a vadil sa s 1REC tu uz davno nechodi.A neviem co za exota je zase ja-nick, asi to je ten traged co tu pisal pod nickom "jaa", co tak natahoval slova pismenami.A co urazil nielen druheho repa ale cely druhi regiment aj vsetkich legosov, ze sme len hovna podla neho.A pre mudrlanta co pise nezmisly o kancelarskich krysach...tak ty mas asi casu dost kazdi den byt tu, ked mas taki prehlad.Tak kto je krysa? A 2REP!-tie tvoje slova patrili mne? Som v pomikove...

ja (bez overenia) 23.6.2009 - 19:06

ja som ja a nie ziadny jaa.odkial to mam tieto slova kamarat to su fakty a vieš prečo lebo ohladom legie pracujem uz niekolko rokov to neznamena že v nej služim, ale sa ňou zaoberám nejaký ten rok a dokonca moji mily ja osobne poznám nejakých bývalćh legionárov , aj niektorých rodiny ktorí slúžili v légii čiže ma tu neučte ani ,si neviete predstavit ako som chcel vstúpit do legie no nevyslo to a ja mam ku legionarom úctu ako ku nikomu inému,a ked v nej nemožem byt aspon sa snažím o nej hovorit zbierať rozhovori a zistovať o čom je légia chapes SAMPIERO.

2 rep! (bez overenia) 24.6.2009 - 12:35

pre JA!!! koli takym k.....m ako ty bude legia vzdy zakazana na slovensku a nase matky nebudu moct kludne spavat lebo taki naslovovzaty odbornici na legiu ako ty to vsetko pokaslu, vymyslas si jednu k...inu za druhov.boze 18 storocie.no nic dufam, ze ludia neuveria tvojim vymyslom a chorym demagogiam!!! ti co pracuju v kancelariach maju stare pocitace a nemaju na nich internet je tam len ,intraterre, vramci celej armady....ja som si kupil pocitac po 3 rokoch sluzby hlavne koly nude a pozeraniu filmov.Rozumel si dobre!!!!!!!!!!!!!!NUDE!!!!!!!KURVA lebo v legii je nuda a koli nude sa tam aj chlasta a to dost vela!!!zabudni na dzunglu si vymlety a chory! a dovolenku mas v legii 30 dni do roka minimum!!!!

leo (bez overenia) 27.6.2009 - 23:41

to co sa tu hadate ako male decka na pieskovisku tak teraz neviem co je pravda komu veri jeden pise tak druhy tak vibavte si to z oci do oci a uz sa tu nehadajte ste trapny

... (bez overenia) 28.6.2009 - 00:14

hladal som o legii viac informacii preto ze by som sa rad stal legionarom a nasiel som tuto diskusiu a tak som cital kazdy prispevok az po prispevok od (ja) a zistil som ze na vsetko co tu bolo povedane sa neda spolahnut...a preto vam dakujem ze ste vsetkych pomiatli a najlepsie bude ked tam pojdem (a nebudem tu citat clanky z ktorych su minimalne polovica same nezmysli) a zazijem to na vlastnej kozi.nebudem pocuvat vase rady a sam uvidim ako to dopadne.na nic co tu bolo povedane sa neda spolahnut...

2 rep! (bez overenia) 29.6.2009 - 12:08

takze pre ... dufam, ze ta odvaha neopusti a ze naozaj vstupis do legion etrangere a stanes sa jednym z nas ale! ja tomu moc neverim preco? v poslednej dobe chodia do legie sami blbci ktori nezazili ani sluzbu v slovenskej armade takze si budete vediet predstavit.Aj v centrale v legii si to uz vsimli a teraz preferuju radsej ludi z juznej ameriky ako vychodoeuropanov ako tomu bolo doteraz.poznam minimalne 10 dezerterov slovakov co dezertovali takze viem o com je rec.A s hrdostou mozem este povedat, ze tich par co to vydrzalo urobilo dobre meno slovakom. do legie sa chodte prihlasit v strasbourgu je to pre slovakov najblizsie a ked vas neprijmu tak vam zaplatia cestu z marseille naspat az do strasbourgu.Daju vam tam nove meno a modre teplaky a cierne tricko francuzskej armady.a ozaj pripravte sa na to, ze tam pobudnete nejakych par dni kym vas neposlu do aubagne vedla marseille, kde je naborove centrum.Co za ten cas budete robit?Je to jednoduche budete umyvat okna, hajzle, schody zametat cestu a buzerak.a v marseille vas caka to iste a este viac prac, ktore si ani neviete predstavit napr.budete postielat postele, umyvat riad, okopavat kvety, pliet burinu, a ozaj pre nefajciarov aj fajciarov pripravte sa na zbieranie spakov z cigariet. Cvicit alebo necvicit na vstup do legie? moc netreba a zrobite tych desat zhybou na hrazde za behnete 3200 metrov za 12 minut urobite naraz aspon 50 klikov tak bude v zlatom strede a mate pokoj.Co treba vediet pred v stupom do legie! 1.naucte sa francuzstinu cim rychlejsie tym lepsie lebo inak budete pre nich MONGOL!!!TETE DE NUL!!!! 2.naucte sa ZEHLIT!!!! najdvoleziejsia vec v legii:laugh: hovorim z vlastnej skusenosti mate sice v regimentoch ludi co vam to vyzehlia ale mladym to nehrozi!!! 3.naucte sa ukladat veci , prat , zametat, utierat prach ...... pokracovanie na buduce ......legos!!

LE (bez overenia) 29.6.2009 - 21:09

Tak tuto diskusiu nechapem kto je vlastne 2 rep! ????? To sa vratil ten stary alebo je to niekto dalsi ????? tuto diskusiu sledujem dlho ale som stoho uplne v prdeli :sick:

2 rep! (bez overenia) 30.6.2009 - 00:51

dobre kde som to skoncil? ale to je jedno takze Aubagne! Ak mate dlhe vlasy tak si ich nestrihajte ak ste si moc nie isti, ze vas vezmu, lebo sa vam ich nedotknu az pokym nepostupite do rouge.ah zabudol som podotknut,ze v naborovom centre ste rozdeleny do troch skupin blue, vert a rouge.blue - modry ste tam len kratko a nemate za sebou ziadne testy.zeleny to uz ste po niekolkych testoch a uz to tam trocha poznate.ked sa dostanete do rouge tak to poznate lebo uz mate po testoch a uz mate na sebe maskace a kanady.A nostop sa ucite kod cti legionarov ktory pozostava zo siedmich bodov a pre tich co zabudli na francuzstinu to zacina byt kovbojka lebo uz po francuzsky!!! cital som si nejake prispevky a su naozaj od veci napriklad, ze honneur et valeur!!! blbost je to HONNEUR ET FIDELITE!V preklade cest a vernost! nezabudnite sa naucit datumy narodenia svojich blizkych, lebo sa stane, ze nebudete vediet odpovedat a to vas moze na gestape vyjst draho.GESTAPO take vypocuvanie ktore prebieha vo vasej rodnej reci alebo v cestine, ja som mal na gestape Gazdika co napisal knihu o legii vysla v 2008.najhorsia otazka je preco ste sa rozhodli v stupit do legie a tu je hop alebo trop!Niekomu sa paci odpoved, ze koli svojmu detskemu snu alebo, ze zacat od nuly.Ale velmi malo ludi odpovie, ze koli prachom!a tu vidite ja som mu to povedal a som tu!!Preco asi pochopil?Lebo snilkovia o legii tu moc nevydrzia a zdrhnu, ked si tu aj koli prachom tak legia si moze byt ista ze si vas tu podrzi....Ale vasu odpoved necham na vas.....Po tyzdni v rouge uz viete vas kodex cti po francuzsky a cakate na vasho sergenta aby vas odviezol na prijimac do Castelnaudary...a tu sa to zacina aky bude sergent?prvu pecku som dostal lebo som sa nepredstavil dost nahlas hned v prvu hodinu!takze parada sa zacala bol to poliak hrce na cele od neho som mal aj na mojich prvych fotkam co mi tam robili do vselijakych preukazou pekna spomienka...co vas caka v prijmaci ktory trva 4 mesiace a nie plus ako to tu poniektory tvrdia.budete pochodovat,spievat, behat, cvicit, strielat proste vsetky ukony ktore budete potrebovat do dalsieho legionarskeho zivota.v skratke budete upratovat, zehlit a spievat.spat pojdete o 22:30 a vstavat budete o siestej nie skor!!!!ok pre niektorich na tomto fore??Ked budete starsi legionar tak si v stanete aj o siedmej ved predsa nastup roty rano je az o 7:30 tak v poho.Pocas tychto 4 mesiacov domov moc nezavolate no neviem ci sa to uz zmenilo od 6-tich rokov ked som sa angazoval do legie.a o vasich prachoch nemate ani ponatia.ale nebojte sa tie vam padnu kazdy mesiac a aj tie tri tyzdne v aubagni vam zaplatia, takze ak vas nevezmu do legie pekne vam vyplatia vase dni v naborovom centre kde ste boli obycajna umyvacka riadu a upratovacka.moze to byt 20 eur na den mozno plus neviem presne lebo mna prijali. ....pokracovanie na buduce...legos!

2 rep! (bez overenia) 2.7.2009 - 18:10

JAA co tym myslis? ako je to teraz z misiami?Ist na misiu s legiou bolo je aj bude vzdy to iste!Neprestavitelne pre niekoho, kto to este neskusil.Legia je koli predstave nieco ako dievca pre vsetko!normalna francuzska armada ma svoje vlastne zakony a legia svoje.velmi neradi miesaju legiu s polu ostatnymi regimentami.Preco!? v legii legionar nema na nic pravo teda aspon v 2 rep je to tak.a ak nahodov nejaky mlady legionar vidi ako to funguje v normalnej armade chce sa mu plakat.:blink: Priklad:ste na pobrezi slonoviny je tam viac regimentov z francuzska a co si myslite koho nedaju spat aby cakal na lietadlo plne flasi vody pre celu francuzsku armadu na pobrezi slonoviny?Legionarov.Normalny francuzsky vojak ma pravo na spanok a tiez na odych po pracovnom case.Pracovny cas v legii je 24 hodin v kuse a 7 dni v tyzdni.Pytas sa asi ci legionari zabijaju a tak co?NIE!Aj na missiach robia upratovacku a opravne prace kde len pridu.Legia ma 2 krat viac straznych sluzieb ako fracuzska armada a tak isto je to aj z patrolami.Afganistan - treba vycistit a skontrolovat bojovu techniku celeho francuzskeho kontingentu.co urobia?Je to jasne hned daju patrolovat francuzskym vojakom na tyzden a legionari dotoho.Cistenie vozidiel zbrani a optiky plus radia cely tyzden nonstop.(Podotykam vsetko je uz davno ciste)Spytajte sa nejakych slovakov co boli zo slovenskej armady ci nahodov nevideli cistit bojove vozidla pechoty s vodou a rajbacou kefou pri nulovych teplotach v tricku?Chcete zalozit maly opevny bod pri malom letisku niekde v zabudnutom cade?ziaden problem posleme legiu oni si pospia zo zaciatku na zemi a potom v stanoch co vybuduju.V stane bolo teplejsie ako vonku pod holym nebom a ked sa vsetko krasne vybudovalo oplotenie,hajzle,sprchy a parkovisko pravdaze z malym buzerakom aj so stoziarom trikolory tak nas vymenili cervene barety z francuzskej armady pravdaze mali so sebou aj klimu na naftu.Pocas mojich piatich rokov som na nikoho ani nemieril nie to este strielal.Takze ak budete pocut o legosoch co sa kupali v krvy tak su to nezmysli!!! Vidite takze som nositelom styroch metalov a sam ani neviem za co?Mam za sebou 4 misiealebo tournanty ako chcete.Na mesiac mate ako parasutista na misii okolo 3400 eur a ked ste na korzike tak dostavate 1800 eur plus 2 krat do roka mate 500 eur za to ze ste na ostrove.neviem co este napisat skus sa spytat konkretnejsie?Ak chcete ist do legie lebo chcete byt ako rambo tak to ani neskusajte.nic take vas tu nenaucia.

PitBull (bez overenia) 2.7.2009 - 18:54

LE napis mi na pokeci na nick 19PitBull88 a mozme sa dohodnut na odchode pls co najskor

jaa (bez overenia) 2.7.2009 - 19:30

jasnee,,chapem,,takze neake bojove akcie v prvych liniach,,alebo take nieco??nic take??kurvaa,,,to uz potom specnaz jedinee,,a legia ma potom este specialne jednotky,,ktore su specializovane na konkretne veci"ty najlepsi sa povie,,a Ty tiez nechodia na bojove akcie??

LE (bez overenia) 2.7.2009 - 19:56

je to zlastne a verim tomu ved kazda ta missi stoji velke prachy a kto sniva o dzubgli a o takych veciach je asi na omyle:laugh: inak 2.rep chcem sa ta spytat na jednu vec na nohe mam pigmentovu skvrnu/jazvu presne na stehne vadi to u lekara ak by som sa rozhodol ist do LE nechcem aby to znamenalo stopku:dry:

2 rep! (bez overenia) 2.7.2009 - 22:51

pre JAA;;;nechcem vam pokazit vase sny, ale ja som tak isto snival.dobre legia vas pripravi na vojnu az dost o to sa nebojte.Ved napriklad my na korzike vysadkari cudzineckej legie skocime za mesiac viac zoskokov ako vysadkari u nas v ziline za rok!!!a to vzdy riadne nalozeny to znamena rupsak 20kg plus famas.fyzicku budete mat tiez dobru a aj si zastrielate oproti slovenskej armade.ale ja tiez som cakal len na nejaku super akciu.Raz sme boli na pobrezi slonoviny na zasahu.Isli sme len s malou polnou plnou nabojov a granatov a s nepriestrelnymi vestami.ale o nejekom boji nemoze byt rec.Strelba do vzduchu a tak.Boli mrtvy ale ja nic mozno je to tak lepsie. mas pravdu o specialnej jednotke.V legii su dve.Jedna je u vysadkarov groupe commandos parachutistes a druha je dynops u zenistov.Ak tam chces ist musis mat za sebou super karieru min 3 roky a byt caporal teda desiatnik.K vstupu do takejto jednotky musis byt riadne motivovany lebo plat je rovnaky pre vsetkych.makas tam viac ale akcie su lepsie ale aj zranenia a smrt.ja som zazil jedneho mrtveho, jeden je na vozicku a treti nema nalytkach ziadne svaly lebo mu ich rpg urvalo. pre LE no to neviem presne ale poznam jedneho slovaka s takouto skvrnou na tvary mal to velke a je prijaty je momentalne v nimes pri pesiakoch infantery.takze ak to bude doktorovy vadit na vstupnej prehliadke tak asi koli tomu ze si to mozes zodrat nosenim maskacov alebo pri treningu.napr, pri plazeni neviem ti poradit presne.Este viem ze materske znamienka si legionari musia odstranit v oblasti pasa koli opasku u nas na sekcii jeden talian.

jaa (bez overenia) 2.7.2009 - 23:26

dikes za infoo,,ale nechapem preco vaas niekam neposlu,,sak je tolko konfliktou,,IRAQ,,afganistan,,atd,,preco ty najlepsi nejdu do boja ale sedia na riti,,to nechapem,,mam jedneho znameho,,da sa povedat,,ze kamarata,,on nastupil do legie v 96,,bol v Sarajeve ,,moc my toho nepovedal,,ale hovoril,,ze minimalne 13krad mal na male,,pri presunoch ich zasiahlo skoro rpcko,,alebo snipri,,bol tam 6,5rokaa,,a vratil sa kvoli pice,,ktora o nechala,,povedal,,ze lutuje ,,ze tam neostal,,ake plany mas do buducna??kolko chces ostat??

2 rep! (bez overenia) 3.7.2009 - 00:49

sarajevo! legia tam bola a urobila si aj hambu.to vie malo ludi.napr.jednu sekciu z cavalerie-jazdecky pluk zajali srbi a priviazali ich na most aby americky piloti nemohli ten most bombardovat!Alebo parasutistov z legie zase vytopili ako?kokoti si urobili tabor pod vodnou nadrzov a srbom stacilo len poskodit nadrz.zachranili sa len ludia technika pod vodou..no na druhej strane specialna jednotka cudzineckej legie GCP si tam urobila super meno z akcii.Napriklad napadli teroristicky tabor a vsetkich zajali....vela mrtvych tam v tedy legia nemala ale prvy tam zomrel z 2 rep jeden slovak Benko.pisal o tom aj stavistak vo svojej knihe.vela byvalych legosov lutuje svoj odchod lebo tak jednoduchy zivot uz vcivile nemaju!Cim mate viac servisu tym sa mate lepsie.Napr.Ranny nastup je o 7h30 a vstanete si kedy chcete aj o 7h ak to stihate na nastup.Potom mate bud pracu ale vacsinou sa sportuje az do 9h potom sprcha a maskace a nejake zamestnanie do 11h30 to uz mate pripravu na obed.Do 14h00 mate siestu!!!a poobednajsi nastup je o 14h00 potom dalsie zamestnanie do 17h30 a potom volno.ak mate cez 5 rokov sluzby mozte byvat zo svojou zenskou v meste.V kasarnach su len legosi do 5 rokov alebo ti co chcu setrit prachy alebo buzeranti co nemaju babu.Toto je taky normalny den v kasarnach.Pravdaze cvicenia a vysadky alebo strelby su ovela tazsie ako v normalnej armade to mozem potvrdit!!!

JAA (bez overenia) 3.7.2009 - 10:58

takze teraz iba humanitarnee akcie da sa povedat,,nie??:S a taa druha specialna jednotka Dynops,,cim konkretne sa zaobera"boj v dzungli ,,alebo v pusti??hm?,,ako viem kazde rano sa behava,,cca 15kilakou alebo je to inak??hm,,ty mas ake plany v legii?,,a aka si hodnost ked sa mozem opytat ,,a co to znamena :-ze musis mat za sebou super karieru??"akoze ziadne prehrezky a taak,,hm,,

2 rep! (bez overenia) 3.7.2009 - 13:12

nechcem vam povedat vela o sebe dufam ze to pochopite a nebojte sa nie som ziaden dezerter!!!na slovensko obcas zavitam..Dynops je specialna jednotka zenistou to znamena ze skacu z lietadla a robia akcie aj pod vodou taky odnoz od seals a tiez vedia odstranovat vybusniny taky pyrotechnici.Legionari vedia bojovat v dzungli ako aj na pusti.Kvoli tomu robia staze commandos.Mam za sebou 2 staze jednu z dzungle a jednu z dzibouty ta je najtazsia vo francuzsku. je to pravda ostali uz iba take humanitarne akcie pre legiu

JAA (bez overenia) 3.7.2009 - 17:56

preco vas neposlu niekam do poriadnej akcie??moc nakladne alebo ,,?a kedy sa chystas na Slovensko,,,by som sa s tebou rad stretol,,takto to je na picu,,

2 rep! (bez overenia) 4.7.2009 - 11:58

tych 15 km kazde rano alebo kazdy druh den je uplne normalne v cudzineckej legii!!ci uz zacinate na farme alebo ste uz stary legos ranny beh tych 15 km uplny normal!Nic moc, zvyknete si na to lebo footing - beh je tam najcastejsi sport. Ako je to stou karierov?Tak uz v prijimaci si vas vsimaju a vsetko zapisuju do osobnych papierov a tam vam aj urcia ake mate predispozicie na dalsie roky servisu teda kam do regimentu po skonceni 4 mesacneho prijmaca.V Cudzineckej legii ste ludsky material v ich rukach a oni vas formuju ako chcu!!!!To znamena,ze ak snivate teraz,ze by ste chceli byt snajprom v legii tak to mate male sance!Preco?Je to jednoduche legionari sa doplnaju do regimentov podlato kolko je tam momentalne potreba.V prijmaci je vas napiklad 30.Legia ma 10 regimentov.Po prijmaci mate moznost sa dostat do 7 regimentov lebo 1 RE, 4 RE a DLEM mladich neberu.Mate moznost si sami vybrat podla vasej priority 3 regimenty a oni vam to bud odobria alebo nie.2 regimenty 13 DBLE v djibouty a 3 REI na guajane ponukaju tiez volne miesta ale je ich velmi malo a nie vzdy.Ja ked som bol v prijmaci tak z djibouty nebola ziadna ponuka a z guajany prisli tri volne miesta.Ja som si vybral 2 REP skoncil som medzi prvymi tak to nebol problem.Tak do repu so mnou isli este dalsi traja lebo rep ponukol 4 miesta.Takze uz v prijmaci sa mozu vase ocakavania pekne skoncit.a to nemate este vyhrate.Potom pridete do regimentu....Pokracovanie na buduce nemam teraz cas

moje meno je..... (bez overenia) 4.7.2009 - 15:29

aj ja som chcel vstupit,ako čítam tak 2.REP tam asi je skoda keby som sa stebou mohol stretnut ked prides na slovensko chcem este vstupit no chcel by som pokecat s niekim kto tam je , alebo bol chcem vediet o com je primač,ake zdravotne problemi su akceptovatelne a pod. keby sa niekto ozval vopred dakujem

2 rep! (bez overenia) 4.7.2009 - 19:56

k vstupu do legie treba davku odvahy a tiez chut zacat nieco od znova od nuly.Myslim si, ze nema zmysel sa moc vypytovat na vsetky detajly.Legia akceptuje vela veci a jednou znich su aj okuliare to tu nie je ziaden problem vydiet legionara s okuliarmi, dokonca uz do 2 rep zacinaju chodit okuliarnati!Legia je tak teraz v malej krize chybaju ludia hlavne ti starsi legosi.Kedysi nebol problem vstupit do legie na 15 rokov a potom klud do konca zivota s dochodkom okolo 1000 eur, lenze teraz je situacia ina dochodky v legii nie su este jasne a ti co sluzia uz nejakych 10 rokov teraz nevedia ci im bude stacit odsluzit na dochodok zvysnych 5 rokov alebo sa im to predlzi.A pri takejto situacii ludia odchadzaju v hufoch po 5 tich alebo 7 mich rokoch. Ak ste aj neplavci aj tak vas vezmu,dokonca ja som sa bal o zuby a tiez to maju v pici.zuby vam tu spravia.Problemom je ak mate za sebou operaciu chrbta alebo klbov, kolien alebo nejaku inu vaznu operaciu.Tiez vam tu pozru riadne pluca.Ja som bol z jednym slovakom na vstupnych testoch a spolu nas aj prijali.Uz sme mali legionarske maskace a baretky a tesili sme sa do prijmacu, ked vtom prisli snimky jeho pluc.A chlapika, ktoreho prijali aj so mnou, poslali do civilu. Nechcem navadzat k vstupu do legie je to trestne tak ziadne stretnutia alebo podobne sorry vopred.Mozem vam to tu len osvetlit a opravit nektore vyjadrenia. do legie chodte sam a nikdy nie skamaratom mate malu moznost ze si vas vyberu spolu.Dalej coho sa bojite????? Pri zaklopani na branu v strasbourgu vam nikto hlavu neurve, vas tam nakrmia a odvezu zadarmo do marseille respektivne do aubagne na vstupne pohovory.Tu pobudnete asi tri tyzdne.Kazdy vecer budu vyvolavat mena ludi co nepresli niektorymi vstupnymi testami a tiez sa vas budu pytat kto chce ist domov!!!Mate na vyber ak chcete ist prec mate plne pravo a ziaden problem pocas tych troch tyzdnov.Potom ak vas vyberu v ten den pred naozajstnym podpisom mate este jednu moznost ale nie poslednu sa vratit domov.Ale sila nepoznaneho vas donuti zostat a skusit- vlastna skusenost!Potom mate prijmac 4 mesiace, ak ste prijaty tak musite si ho pekne odmakat.Na konci prijmacu mate moznost si vybrat regiment ktory chcete.Den pred odchodom do regimentu ktory vam dala legia,bud suhlasi s vasim zelanim alebo to zmeni,mate poslednu moznost ist domov!!!!!!!A tu je to so slovakmi na picu!!!!!!!!Ti co ostanu povacsine robia dobre meno ale je prava vela takich co prave po tychto 4 mesiacoch ide domov,maju nasrane v gatiach!!!!A tu nam robia to zle meno!!Osobne som stretol v legii takych tzv.legosov!!! Tak coho sa bojite?Pridte sami a nezhanajte si ako nejake baby gardedamu na vas odchod do legie ako posrani, aj tak vas spolu nevezmu, mate predsa vela sanci na cuvnutie!!!???? Ked budete mat nasrane po tychto 4 prvych mesiacov tak jednoducho nepodpiste a chodte domov a piste do casopisov aky ste legosi!!!bravo!nikto vas tu do legie netlaci!ak ale podpisete po prijmaci tak tu uz musite zostat pekne do 5 rokov!!!bohuzial taka je legia. O com je prijmac? naucia vas zakladnemu vojenskemu zivotu po francuzsky.Zbrane, technika, spojenie potom budete spievat legionarske piesne, pochody, cvicenia, budete casto behavat 15 km v poho.budete mat sluzby v kuchyni, na brane, strazne sluzby.Naucia vas prat vase oblecenie aj ho zehlit.Vyzehlit legionarsku uniformu na straz tak to sa zapotite!!! dokonca si aj zavolate teraz domov, vypyjete si pivko, pojdete na internet - legia zacina robit ustupky voci mladym aby im tak neodchadzali.doslova legia makne!!!! ale ked pridete do noveho regimentu tak pozor tu ste zasran a mlady legos teda hovno alebo nic!!!nebojte sa nikto sa vam tu vasich veci,penazi alebo jedla nedotkne!!!tu nieje taky sikan ako bol v slovenskej armade!tu je to o inom, tu ste mlady az do 2 rokov sluzby takze makate ako kokot.Upratujete ako sluzka a popritom robite vsetky mozne staze aby vas vycvicili.Ak tu polavite tak vasa kariera pojde do pi...musite mat stale upravenu postel,super ulozenu skrinku,nie do kominkov ako v slov.armade nebojte sa.Musite byt vzdy cisti, ostrihani vase maskace super vyzehlene.Kepi super biele.Musite byt dochvilni.presni a nesmiete tu plakat alebo na nieco zabudnut tu sa pocas prvych mesiacov vsetko tresta napriklad nocov stravenov rajbanim hajzlov alebo sprch!!nic nezabudat nic nestracat.Ked budete rano behat su to mladi zasrani co musia byt vzdy pred starsimi.atd........... tu si vas vsimaju a desiatnici o vas hovoria svojim nadriadenim a ti vyssie...Takto sa zacina vasa kariera v legii..Posluchanim rozkazov.budes mamlas alebo slaby sportovec tak to budes mat tazsie. nabuduce............

slovenka3007 (bez overenia) 4.7.2009 - 23:14

ahoj 2rep! ak by to bolo mozne mohol by si sa mi ozvat na moju mailovu adresu slovenka3007@gmail.com mala by som niekolko otazok, ktore nechcem riesit cez tuto diskusiu, ak nie nic sa nedeje viem ta pochopist...

moje meno je..... (bez overenia) 5.7.2009 - 18:53

este jedna vec prosim ta tie vstupne fyzicke testy co su na hlavnej stranke legie platia?alebo od novacikov chcu nieco ine. a este jedna vec prosim ta odpovedz mi ak nemam dokonale rovny chrbat vadi to alebo nie, pri vstupnej prehliadke ale inac posilujem uz nejaky rok a som dost dobre na tom fyzicky uznaj vyska 189cm a vaha 92 da sa povedat dost namakana postava a preto tam chcem vstupit slovensko je pre mna nic chcem nieco viac vdaka za odpoved 2.REP

2 rep! (bez overenia) 5.7.2009 - 21:29

vstupne testy su: psychotesty,zdravotna prehliadka,gestapo to je najtazsie to nezalezi od teba!a zo sportu to je len beh!!!nebudete plavat ani lozit na lano ani kliky nic len beh!!kedysi to bol beh na 12 min a stacilo urobit 3 km minimalne podla toho kolko tam bolo ludi. Chrbat ti tam pozorne prezru stavec po stavci a ak im to bude vyhovovat tak ta vezmu neboj.A este ak mas dobru postavu tak to sa neboj. No podla mojho nazoru si trocha privelky na legosa pre tuto dnesnu legiu!Lebo vacsinou mozu lahsie ovladat mensich ludi a nevznikne riziko nejakeho protiutoku proti nadriadenim.Je to ale z mojho osobneho hladiska lebo som strasne casto stretaval malych legosov. Uz neotalaj a vstup...na psychotestoch nakresli pehny strom aj skorenmi! vela kokotov nakresli nieco ako palmu a idu domov. na gestape povedz, ze chces byt vojak spovolania a ze u nas neberu a tak si rozhodol pre legiu lebo je najlepsia podla teba a ze tu chcest ostat na 15 rokov, ze si si isti a tiez, ze ta lakaju prachy a dobrodruzstvo, Alex ak narazas na mna tak sa ospravedlnujem pre moj pravopis ale skus ist niekde do cudziny na 6 rokov a strat kontakt so slovencinov.Je pravda ze postupne zabudam vybrane slova a tiez mam problem si spomenut na niektore slovenske slovo ktore som uz davno nepouzival.vidis nijako ta nenapadam za tvoje upozornenie(asi ako spravny legos by som ti mal riadne vynadat a pohrozit ti;) a z mojej vlastnej lenivosti sa minechce precitat moje texty pred ich poslanim do tochto fora .....caves neurazam sa a ocenujem spravny postrehB)

byť niekym (bez overenia) 5.7.2009 - 21:42

každý kto je,každý kto sa dostal,každý kto sa vrátil(nepočitam tych ktori zutekali) z LE je premna hrdina!!!!silny človek,silna osobnost z vnutra a ja davam velky rešpekt pre tych ktory vydržali a maju sa tam dobre:) dufam že aj ja čoskoro sa stanem legionarom :) že moj sen byt nim sa splni:) hoci to bude tažke:( z viacerych dovodov:(

moje meno je..... (bez overenia) 5.7.2009 - 21:50

dobre vdaka za pomoc a este jedna vec co by som si mal zobrat zo sebou co potrebujem z higienickich veci a pod.a inac 2 REP uz som sa rozhodol idem vstupit cakaj ak sa dostanem a podpisem kontrakt tak si ta najdem a budeme sa smiat a vraviet o tom co to legia je ak ta nenajdem ja tak mozno ti mna v primaci pametaj vyska189 vaha okolo95 tak kamarat uz idem v lete som tam ako na koni ale este 2 tyzdne musim pockat a nieco si povybavovat tak zatial a ak by si mal este nieco uzitocne co by som mal pred vstupom vediet napis to vdaka za pomoc legos.

moje meno je..... (bez overenia) 5.7.2009 - 22:28

daj mi najprv ty svoj nick mam svoj nick na pokeci aj ja ale najprv ty mi daj svoj nick prvy

roxo (bez overenia) 5.7.2009 - 22:54

Je sranda citat vsetky tie Vase prispevky, ako sa tu hadatea kydate jedennadruheho.legia je niecim, co ma laka uz par rokov.Chel by som ist tam, lenze mam priatelku, asi sa budem zenit a tak odchod do legie je pre mna nemyslitelny.A takto dopadne kazdi z Vas, ak budete otalat.Ak tam niekto chce ist, chodte,kymste mladi a slobodni.Prikladam jednu fotku, je to z aubagne.

JAA (bez overenia) 5.7.2009 - 22:57

a ako to je s tyma testami,,oni maju urcity profil,,podla ktoreho vyberaju uchadzacou,,alebo ako??lebo na tych testoch sa mozes dobre ojebat,,,nevies nieco poradit,,kamarat takto bol a nieco dojebal,,sa nedostal ani k u gestapu,,a pritom je profi boxer,,

roxo (bez overenia) 5.7.2009 - 23:00

aubagne naborove [img size=470]http://www.dobrodruh.sk/components/com_joomlaboard/uploaded/images/100_0911.JPG[/img]

samarovic (bez overenia) 6.7.2009 - 15:02

2 REP! odpovedz mi je nejaké vekove ohraničenie pre vstup ? ked maš 30-35 ? je to neskoro ? pošlú ťa domou hneď na začiatku ?si konečne niekto normálny tu dosť dobre a hlavne k veci poopisoval zakladné postupy a režimy čo sa týka légie . je tu veľa chalanov ktorý chcú do LE. myslím že naozaj niektorý čo som od začiatku tohto fóra čítal sú ozaj dosť trápny zbytočne sťahovačný a chvastúni . ja osobne by som si vážil naozaj každého kto tam bol kto sa odhodlal isť a vytrval . .dik .

... (bez overenia) 6.7.2009 - 15:18

18,,,az 40,,ale samozrejme ty mladsi maju prednost,,takze starsi by mal ukazat viaej svoje kvality,,aby zaujal,,

2 rep! (bez overenia) 6.7.2009 - 21:08

takze pre LE co ta privadza ktomu,ze si mysls ze nie som legos? ja podla tvojej skratky LE usudzujem ze asi legosom budes LE-Legion Etrangere!!! Ale myslim si,ze nechcet viac priznat konkretne v ktorom regimente si!Ja viem nie kazdy je v 2 REP!takze to mas asi tazke priznat ze budes asi v Castelnaudary na nejakej komanii pre novacikov priznaj 1 cie zlta,2 cie cervena- moja pocas prijmaca alebo 3 cie zlta??.A co ako sa ma este pes cch na servise generale? Poloz mi aku len chces otazku na legiu hoci aj internu ja ti odpoviem!!!ale ak nie si legos zmyzni a chod si ho vyhonit a hraj sa dalej na nieco co niesi!!!! Moje matricule ma 6 cisiel xxx xxx!!!!je pod 200 000 tisic.viem ze teraz legosi dostavaju matricule nad 200 000 osobne prisli taky na sekciu!!!! matricule velmi dolezite budete sa stym stretavat pocas celej vasej sluzby v L.E.Budete ho vediet naspamat aj ked vas zobudia o polnoci! pre moje meno!!! dobre zober si svoju kefku, zubnu pastu,holiace potreby!!! a hlavne dobre tenisky na sportove testy.Ja som prisiel v zime a mal som na sebe vybrami olange tak som dostal tenisky ake by si neobul ani cigan a vnich som zabehol 3 300 metrov za 12 minut ale citil som kazdu skalku!!!teraz tam mate clnkovy beh ale je lepsie byt dobre obuty.Neber si lieky ani vytaminy je to pre nich podozrive!Zober si fotokopie tvojich osvedceni z civilu,kopiu tvojho maturitneho vysvecenia atd.pred odchodom si vybavte druhy pas lebo ten co im date vam budu drzat a ten novy pouzijete na vasu prvu dovolenku.Nechajte si ho doma a rodicia vam ho uz potom poslu ked budete mat po prijmaci.pridte uz do legie lebo u tu sami negri a azijci a skurvena haved moslimska!!!Ale zatial do repu nechodia je to najrasistickejsi regiment na svete!!!mame adjutantov potetovanych nacistickymi heslami a znakmi.Essesakov mame na plagatoch povesanych po chodbach.A negri nemaju sancu ani na jednej bojovej kompanii vsetci dezertuju! Tak teraz sa priznaj LE ako je to u teba? Pre vek je to rozne ak ste napriklad byvaly sofer autobusu a zaroven boxer tak vas prijmu a po troch rokoch sluzby vas zaradia ako vodica autobusu pre legosov!!poznam takychto legosov a maju cez styridsat!Viete niekedy zasrani tasne nad osemnast nemaju absolutnu sancu o zivote a su tu na obtiaz, naco ti starsi maju za sebov svoj zmareny zivot a legia je pre nich naozaj ta posledna sanca. Do psychotestov zasadne nepiste ze ste niekedy co len uvazovali o samovrazde.A test je naozaj dolezity lebo je zmiesany aj iq testom a potom maju vase NG!!!!Velmi dolezite pre vase zaradenie!Ak ho mate vysoke a blizy sa k 20 ste dobry a mozte skoncit aj vo vasej vysnivanej specialnej jednotke GCP!ak je vase cislo male tak vas bud neprijmu alebo budete do konca sluzby obycajny legos a raz mozno caporal.O nejakej specializacii mozte snivat a mozte skoncit ako kuchar! Roxo mas pravdu a je dost smutne ze vela legosov aj koli babam dezertuje a potom ich tie baby nechaju!No su aj stastnejsie pripady ze legos dezrtuje koli babe a dostane sa do Ziliny k vysadkarom!alebo na nejaky iny post v slovenskej armade! So Stavistakom ktory napisal knihu o legii som osobne chlastal v jednom klube v 2 rep!S Gazdikom som sa rozpraval na gestape!S mrtvym slovakom ktory zomrel v djibouty som vypil asi tri piva predtym ako do dzibouty s 1 kompaniov odisiel!V novej knihe o vysadkaroch som na urcitej strane!Takze LE s cim sa pochvalis?Dokonca som bol aj v casopise francuzskej armady terre!!mam to odlozene a budem to ukazovat svojim vnukom raz pri pivku!!!!Ty mas co LE!!!!

BJ3K (bez overenia) 6.7.2009 - 21:34

2 rep : čau tvoje komentare ma neskutočne zaujimaju .buducu jar vstupim aj ja:)mam rodinne problemy čo sa tyka toho ako vnima moja rodina legiu velmi sa im nepači pristup ako to beru myslia si že tam zomriem a tak podobne prave preto musim vymysliet ako tam vstupit aby otom nevedeli:(,jasne stat sa može hocičo ale skor zomrie hocikto iny a v hociakom inom zamestnani ako nejaky legionar:)vstupu sa ani velmi nebojim mam vyštudovanu dobru školu(až taky hlupy niesom) v dobrej forme čo sa tyka športu a fyzickej zdatnosti:) zdravotne problemy nemam žiadne ale ako sa tu spominalo,aj tych najlepšiech a tych ktori si najvaic verili nezobrali,aj mne sa to može stat hoci ma to neskutočne bude mrziet pretože legia je moj sen od kedy vnimam svet trošku dospelo:)

Pridať nový komentár