Francúzska légia

mir 14.8.2007 - 21:26

História Francúzskej légie

francuzska legia

Máloktorý bojový zbor na svete je ovenčený takým množstvom mýtov a legiend ako Francúzska cudzinecká légia. Jej členmi sú dobrovoľníci, ktorí za sebou nechali svoje sociálne aj rodinné zázemie, pričom svoje úlohy plnia s odhodlaním, nad ktorým svet žasne.

Cudzinecká légia bola založená 9. marca 1831 rozkazom Ľudovíta Filipa, kráľa Francúzska. Bol to čas politických nepokojov a tento oddiel plnil úlohu ochrancu kráľovskej moci. Väčšinu dôstojníckeho zboru tvorili veteráni Napoleonovej Grand Armee a mužstvo predstavovalo národnostne pestrú zmes, v ktorej bola zastúpená celá Európa.

V Légii sa objavili aj francúzski regrúti, ktorí sa snažili uniknúť pozornosti miestnej polície. Boli to dobrovoľníci vo veku medzi 18. a 40. rokom, s pravým alebo prijatým menom. Kráľ správne predpokladal, že platení žoldnieri nebudú pri plnení rozkazov rozmýšľať o ich príčinách alebo politickej korektnosti. Légia bola po potlačení nepokojov v Paríži okamžite zapojená do bojov o Alžírsko.

V roku 1835 však tento bojový zbor prešiel pod španielsku kontrolu. Následne sa na rovnakom princípe vytvorila druhá Légia, ktorá získala a udržala pre francúzskeho kráľa Alžírsko, ktoré sa stalo na dlhý čas jej domovom. Vo svojej africkej misii plnili legionári dôležitú úlohu - udržiavali poriadok, potláčali povstania domorodých nomádskych kmeňov a kolonizovali Severnú Afriku. Budovali cestné komunikácie na rýchle presuny, púštne pevnosti a časom tu vzniklo aj mesto Légie - Siddi bel Abbés.

Česť a odvaha

Francúzska cudzinecká légia zdedila tradície žoldnierskych vojsk, ktoré využívali francúzski králi už v stredoveku - škótskej gardy Karola VII. alebo neskôr Napoleonových poľských kopijníkov. Farbami tejto elitnej časti vojska sú zelená a červená, ktoré používali Švajčiarske gardy slúžiace trónu bielej ľalie. Znakom a symbolom zároveň je granát, z ktorého vychádza sedem plameňov, pričom dva z nich sú ohnuté smerom nadol.

Vzťahy medzi tými, ktorí rozkazy vydávajú a tými, ktorí ich plnia, sú vybudované na veľmi vyvinutom „esprit de corps", založenom na niekoľkých jednoduchých princípoch: disciplína a česť, radosť z dobre vykonanej práce a oddanosť svojej minulosti. Heslom Légie je "Honeur et Valour" - Česť a odvaha. Po vstupe do Légie nastáva veľmi tvrdá selekcia. Mnohí kandidáti nevyhovejú buď zo zdravotných alebo morálnych dôvodov.

Legionár je zriedka anjel, ale nikdy nie zločinec. Každý nový člen je dobrovoľník, ktorý chce uniknúť svojej minulosti, osobnej alebo rodinnej kríze, vo svojom sociálnom alebo politickom živote. Príkladom posledného fenoménu je masívny príliv dobrovoľníkov z Alsaska po roku 1871, zo Španielska roku 1939 a z Východnej Európy po roku 1945. Pre ostatných, ktorí sa nechcú zmieriť s limitmi strednej vrstvy, Légia znamená možnosť dobrodružného života. Všetkých jej členov spája súdržnosť, spečatená disciplínou a rešpektom k tradíciám.

Francúzska légia v krymskom konflikte

Časom sa stala Légia bojovou silou, ktorá obhajovala záujmy Francúzska aj v tých najodľahlejších končinách. Bola zapojená do Krymskej vojny 1853 - 1856, kde zohrala hlavnú úlohu pri dobývaní Sevastopoľu. Zámerom Francúzov v tomto konflikte bolo pomôcť svojmu spojencovi, tureckému sultánovi, pri získaní prístupu k prieplavu medzi Čiernym a Stredozemným morom. Po počiatočných rýchlych víťazstvách sa 1. a 2. cudzinecký pluk pokúsil o dobytie opevneného prístavu Sevastopoľ, čo vyústilo do blokády, ktorá trvala rok. Légia kvôli chorobám a zlému počasiu už nemohla dlhšie čakať a padlo rozhodnutie podniknúť frontálny útok.

Prvý pokus sa nevydaril a jednotky sa museli stiahnuť s ťažkými stratami. Pokúsili sa o to znova, s rovnakým výsledkom. Napriek tomu sa nevzdali a skúsili to po tretí raz. Sevastopoľ padol 8. septembra 1855. Ďalšími bojiskami legionárov sa stali Taliansko (1859) a Mexiko (1863 - 1867). Práve tu sa 30. apríla 1863 odohrala jedna z najslávnejších bitiek, ktorá vstúpila do dejín ako synonymum cti a odvahy.

Bitka pri Camerone

Dňa 30. apríla 1863 3. kompánia Cudzineckého regimentu zabezpečovala bezpečný presun zásob po ceste medzi Vera Cruz a Pueblom. Počas pochodu do určenej pozície jednotku prepadla takmer tisícka mexických povstalcov. Kapitán Danjou, aby získal krytie pred nepriateľskou paľbou, presunul svoje mužstvo do opustenej haciendy Camerone, ktorú minuli pred niekoľkými minútami.

Kompánia mala šesťdesiatdva legionárov a troch dôstojníkov, ktorí mali čeliť mnohonásobnej presile Mexičanov. K haciende, kde sa legionári pripravovali na obranu, prišiel posol s ponukou čestnej kapitulácie. Na streche ležal seržant poľského pôvodu, ktorý mu vojensky stručne naznačil, čo si myslí o tomto návrhu. Tak sa spustil jeden útok za druhým, všetky však boli s ťažkými stratami odrazené. Napoludnie začala legionárom dochádzať munícia, nemali jedlo ani vodu. Podvečer bolo nažive už len päť obrancov, na ktorých číhala armáda nepriateľov. V tejto beznádejnej situácii legionári nasadili bodáky a podnikli útok. Keď dvoch z nich pri napredovaní k mexickej pozícii zastrelili, zasiahol mexický plukovník.

Opätovne ponúkol kapituláciu. Legionári súhlasili pod podmienkou, že si smú ponechať svoje zbrane. Plukovník, dojatý ich odvahou, odpovedal slovami: „Mužom ako ste vy, nemôžem nič odmietnuť." Tento deň, ktorý vstúpil do dejín ako Camerone, sa každý rok pripomína vo všetkých táboroch Légie a oslavujú ho s veľkým zápalom a pýchou. V Aubagne, kde sa koná slávnostná prehliadka, nesú na čele pochodujúceho regimentu drevenú ruku kapitána Danjoua. Tento boj, ktorého meno je na každej legionárskej vlajke, ostáva symbolom misie, ktorá sa plní až do úplného konca.

V zákopoch svetových vojen

Roku 1914 sa pluky Francúzskej Légie zúčastnili bitky o Artois, kde utrpeli ťažké straty. Boli zreorganizované a o mesiac neskôr znova ťažko porazené pri Givenchy. Nakoniec utrpeli legionárske pluky také ťažké straty, že ich museli v septembri 1914 rozpustiť a preformovať do novej jednotky. Takto bol vytvorený RMLE (Pochodový pluk cudzineckej légie), ktorého úlohou bolo prevýšiť v boji všetky ostatné jednotky. RMLE sa zúčastnil na mnohých bitkách francúzskych bojísk a stratil tisíce vojakov. Zvlášť sa vyznamenal svojím bojovým umením v zákopoch pri Remeši, kde legionári vyčistili štyri kilometre nepriateľských línií iba puškami, bajonetmi a granátmi. Ďalším úspechom bol Verdun, kde légia uspela v misii o znovuzískanie svojich starých pozícií. Nasledovala obrana parížskeho koridoru a Légia uspela opäť, hoci s veľkým stratami.

Francúzi začali svoju ofenzívu v júli 1918 a RMLE bol opäť v prvej vlne - takmer dva týždne si legionári presekávali cestu cez Hindenburgovu líniu. Počas 2. svetovej vojny, v júni 1940, jedenásty REI (Pechotný cudzinecký pluk) takmer vyhladili pri obrane pozícií vo Verdune. Tí, ktorí prežili, sa stali zajatcami. Väčšine sa ale podarilo ujsť a znovu zasiahli do bojov. Pluk však rozpustili. Trinásta DBIE (Podbrigáda Cudzineckej légie) písala dejiny pri Narviku a Bjerviku v Nórsku, ďalší úspech prezentuje slávne víťazstvo pri Bir-Hakaim v Líbii. Légiu znova zjednotili a pokračovala vo víťazných kampaniach v Tunisku, Taliansku, Provence a Nemecku.

V roku 1940 sa Thajsko, spojenec Japonska, pokúsilo anektovať Kambodžu. Légia túto hrozbu odvrátila, ale zbytočne, pretože politickou dohodou Kambodžu odovzdali pod thajskú správu. V oblasti ostala dislokovaná len jedna jednotka - 5. REI. Ďalšími rokovaniami sa podarilo zabrániť vojne na juhu, hoci nie nadlho. Legionárov, umiestnených v garnizóne Ha Giang, čoskoro zmasakrovali a ostávajúce dva batalióny vyrazili na pochod smrti smerom k čínskej hranici. V roku 1945, ešte predtým, ako sa zvyšky 5. REI dostali do Číny, vojna skončila. Nahradila ju však ďalšia, tentoraz vojna s Ho-či Mi-nom a jeho komunistami, ktorá mala trvať ďalších deväť rokov. V nej boli zastúpené všetky pluky Légie a najslávnejšími bojiskami boli Phu Tong Hoa, Koloniálna cesta 4, a slávne Dien Bien Phu.

Dien Bien Phu

Bol to najdlhší a najtvrdší zápas francúzskych expedičných síl na Ďalekom východe. 1. BEP uskutočnil výsadok v údolí Dien Bien Phu, zabezpečil oblasť a postavil základňu. Nasledovalo 169 dní konfrontácie s Viet Minh, po ktorých prišlo 57 dní pekla. Viet Minh zaujal pozície na svahoch, obkolesujúcich pevnostný systém, a začal ostreľovanie ťažkým delostrelectvom. Zásobovanie a prísun posíl bol možný len zo vzduchu. Pristávacia dráha bola zakrátko pod kontrolou nepriateľskej protileteckej paľby.

Na pomoc prišli nielen príslušníci parajednotiek, ale k obrane tejto pozície sa dobrovoľne hlásili aj muži bez parašutistického výcviku, hoci zoskoky sa často uskutočňovali v noci. Paralelne s obliehaním Dien Bien Phu prebiehala konferencia v Ženeve. Francúzske jednotky mali záujem udržať údolie, kým nepriateľ nepožiada o prímerie. Situácia však bola neudržateľná a 8. mája padla posledná pevnosť.

Dien Bien Phu prestalo existovať. Proti 15-tisíc legionárom a príslušníkom koloniálnych plukov stálo približne 100-tisíc nepriateľov, vyzbrojených ťažkou technikou. Dvetisíc obrancov padlo, 1 500 sa stratilo v akcii, 5 800 bolo ranených. Vyše 11-tisíc vojakov sa dostalo do zajatia, z ktorého sa po štyroch mesiacoch vrátilo živých len 3 290 mužov. Bola to politická katastrofa, ktorá znamenala koniec francúzskeho koloniálneho impéria vo východne Ázii. Druhý deň po páde Dien Bien Phu požiadali francúzski vyjednávači na ženevskej konferencii o prímerie. Pre légiu sa tým vojna v Indočíne skončila.

Boj o francúzske Alžírsko

Ešte skôr, ako sa mohli legionári zotaviť z bojov, ocitli sa v Alžírsku. Tentoraz bola ich nepriateľom Armáda národného oslobodenia. Pluky Légie, ktoré mali zabezpečiť pokoj v krajine, kde žilo množstvo Francúzov, sa aktívne zúčastnili v mnohých operáciách proti rebelom a plnili si povinnosť pri ochrane hraníc. Na základe politických rokovaní medzi prezidentom De Gaullom a predstaviteľmi vzbúrencov však Alžírsko v roku 1961 získalo nezávislosť a Légiu povolali do Francúzska. Légia, ktorá vnímala Alžírsko ako svoj domov a toto rozhodnutie ako zradu, sa vzbúrila. Pokus o prevrat však nevyšiel a 1. REP (Cudzinecký parapluk) rozpustili. Od roku 1962 až po súčasnosť sú oddiely bielych anjelov umiestnené na juhu Francúzska a na Korzike, ale aj v zámorí - v Djibouti, na Madagaskare, Tahiti a Francúzskej Guayane.

Légia si získala renomé pri výkone operácií v mnohých vojnou zmietaných oblastiach. V septembri 1990 vyslali tri pluky Cudzineckej légie do oblasti Perzského zálivu. Zmocnili sa letiska Al Salman, kde sa stretli len s malým odporom. Ich ďalšou úlohou bolo zabrániť ústupu Republikánskej gardy na západ. O tejto vojne sa hovorí ako o bleskovej vojne - skončila po sto hodinách boja na zemi, pričom v nej zahynuli len traja legionári. Pod velením Organizácie spojených národov Légia udržiavala poriadok v Mogadiši a zúčastnila sa aj na konflikte v Bosne, kde zvládla viacero tajných operácií.

Pri týchto akciách vedela Francúzska légia s veľkým efektom využiť materinský jazyk svojich vojakov. V oboch oblastiach boli len ľahké straty. Charakteristika Légie za približne stosedemdesiat rokov jej existencie, sa dá vyjadriť slovami literárneho velikána Antoina de Saint Exupéryho: „Vojak nie je mužom násilia. Nosí zbraň a riskuje svoj život za chyby, ktoré nespôsobil. Neoblomne dodržiava svoje slovo až do konca, i keď vie, že bude zabudnutý."

roxo (bez overenia) 17.7.2009 - 10:28

No a ked budete v Aubagne, treba nasledovat tuto znacku, ta vas privedie na kopec kde po lavej strane najdete Legion Etrangere.A to je to co ste chceli.Tak pridite.Vela stastia.

Mindo 88 (bez overenia) 17.7.2009 - 10:39

no tak to hovoríš že keď my aj skončí tak že by to nemal byť vôbec problém?B)

MY NAME (bez overenia) 17.7.2009 - 12:22

a ako to cele prebieha ak by som isiel napriklad do Aubagne ? pridem tam a co dalej co sa stane ako to cele pokracuje ? hned zapoja cloveka do testou alebo budem cakat chvilu ? co sa robi prve psychotesty alebo fyzicke testy ? alebo lekarska prehliadka ? ak clovek cez jedno neprejde tak hned ho poslu domov alebo caka este na dalsie testy ? ;) mohol by niekto priblizit cely priebeh vyberu.B)

2 rep! (bez overenia) 17.7.2009 - 13:24

My Name k.... precitajte si cele prispevky od zaciatku!!! 1 REC 2 REP aj ja sme vam to tu uz riadne priblizili!!!! Co budete robit cez vykendy nic!!!! a cez tyzden testy a co ved to je jedno akym testom zacnes!Na gestapo pojdes aj zo tri razy!!!Sportove testy teda len ten clnkovy beh budes robit len raz!!! nezrobiz ides do p...!A psychotesty mas tiez len jeden pokus.Zdravotna prehliadka nic hrozne!Ratajte ze pobudnete minimalne zo dva tyzdne!A Ak vas vezmu tak 3 alebo az 4 tyzdne!!!! A pripravte sa na pracu zametat, umyvat taniere, zbierat spaky listie,Proste upratovacky!!!!! pozor ak budete lenivy alebo to robit na p.... moze vas ten co vas zamestnava zazalovat na prijmac a idete domov lebo ste odmietli zdvihnut spak z cigarety!!!! Vargoncik ako teraz zijes bmw Z3 si este nerozbil? Precitajte si prispevky este raz a chodte autobusom europlines do strasbourgu njednoduchsie!!!tam pobudnete tak 3 4 dni a spravia vam tam zdravotnu prehliadku takze ak by ste nevyhovovali tak vas poslu rovno domov!!! Zoberte si pas alebo obciansky!!! bez toho do legie nevezmu!!!! A nebudte uz trasoritky a vstupte!!!!Kecate tu ako baby na trhu!!!A nepalte za sebou mosty na slovensku keby nahodov vas nezobrali

MY NAME (bez overenia) 17.7.2009 - 14:17

JJ dik za radu 2REP!. ja by som aj isiel hned, ale este chcem pockat a mam tu nejake nejasnosti este, ale ten oktober na isto pojdem. snad to vide.. fyzicke testy by nemali byt problem ak je iba clnkac.. do 20 rokov som aktivne hral futbal takze pohoda. zdravotne som na tom dobre, ziadne problemy.. psychicky asi tiez, aspon dufam :laugh: iba to tetovanie ale ak to nevadi tak pohoda:woohoo:

2REP (bez overenia) 18.7.2009 - 05:56

Srdecny pozdrav 2REPu,1REC a chlapcom co to s LE myslia vazne.Casovy posun... Rozgromili tak akurat velke hovno, cerveni mravci-krasnyje morongli““““ Tak akurat-nalivalis vsja atrjadom--- http://www.youtube.com/watch?v=-VLUYj_gpRU&feature=response_watch Veril on schto Rus svjtaja, vojevaet pod jarmom ..a-kde Sibir..... http://www.youtube.com/watch?v=slgI2yysDoE&feature=PlayList&p=5CE78E9494BA57E7&playnext=1&playnext_from=PL&index=36

2REP (bez overenia) 18.7.2009 - 06:16

Neviem, ci sa vratim, tak takato mala?propaganda 2REGu, chlapci z 2REP a 1 REC excuse moi, na par zaberox som. 2 REP.Ale –propaqganda )) Rocco je tu, Filipa som „usmernoval „ odporucil dom mu 2REG- perspektiva-ak este vobec v LE existuje.Tiez sa dostal.Pre mladych snad je najlepsi 2 REP. http://www.youtube.com/watch?v=QZyR2TLXJRo

2REP (bez overenia) 18.7.2009 - 06:40

Tu mas fonetiku kodu legionara (kod donor d ležjonér)-v slove „donor „ vyslov druhe o ako nieco medzi o a e-vysoke o).Najprv sa nauc toto ,bez prekladu,ten nasleduje.Nechcem, aby si mal z toho galimatias.Napisal som ti to ako najlepsie viem, ja aj ucim francuzstinu v LE, ked je treba ,ale sam uz v nej myslim, tak o to je to tazsie. Takze vzdy najprv franc.original, pod tym je vyslovnost.Ide to pomaly koli interpuncnym znamienkam, ktore musim vkladat do slov jednotlivo a nie vsetky na klavesnici su. 1 - Légionnaire, tu es un volontaire servant la France avec honneur et fidélité. Ležjonér,tu(prehlasovane u, teda s dvomi bodkami, vyslov nieco medzi u a i) e an volontér servan la frons avekonór(ó vyslov zase ako medzi o a e) e fidelité. 2 - Chaque légionnaire est ton frère d'arme, quelle que soit sa nationalité, sa race, sa religion. Tu lui manifestes toujours la solidarité étroite qui doit unir les membres d'une même famille. Šak ležjonér eton frér darm,kelksua sa nasjonalité,sa ras,sa reližjón.Tu(prehlasovane u) lvi manifest tužúr la solidarité etrua ki duazuni le membr dun(prehlasovane u) mem famij. 3 - Respectueux des traditions, attaché à tes chefs, la discipline et la camaraderie sont ta force, le courage et la loyauté tes vertus. Respektuó(prehl.u) de tradisjón,atašé a te šef,la disiplin e la kamaradri son ta fors,l´ kuraž e la lojoté te vertu(prehlas.u). 4 - Fier de ton état de légionnaire, tu le montres dans ta tenue toujours élégante, ton comportement toujours digne mais modeste, ton casernement toujours net. Fie d ton (nosovka) eta d ležjonér,tu (prehl.u) l montr dan ta tenu (opat) tužúr elegant,ton komportmon(nosovka na konci-n sa vyslovuje nosom-stiahni nozdry k sebe) tužúr diň me modest,ton kasernmon tužúr net. 5 - Soldat d'élite, tu t'entraînes avec rigueur, tu entretiens ton arme comme ton bien le plus précieux, tu as le souci constant de ta forme physique. Solda delit,tu(opat p.u) tu tontrén avek rigór(zase nieco medzi e a zosilnene o),tuzentretien tonarm kom ton l plu(prehlas.u) presjó,tual susi konstan d ta form fyzik. 6 - La mission est sacrée, tu l'exécutes jusqu'au bout et, s'il le faut, en opérations, au péril de ta vie. La misjón e sakré,tu(prehl.u)legzekut (u prehlasované !!!) o bu e,silfo,onoperasjón(nosovka) o perij d ´ta vi. 7 - Au combat tu agis sans passion et sans haine, tu respectes les ennemis vaincus, tu n'abandonnes jamais ni tes morts, ni tes blessés, ni tes armes. O komba tuzaži(prehl.u) san(nosovka) pasjón e sanén,tu (p.u) respekt lezenemi venku(p.u.), tu(p.u.) nabandon žamé ni te mor,ni te blesé,ni te zarm. Pozn. Vo francuzstine sa ... « ment » na konci slov vyslovuje ako mon, pricom n je nosovka.Spravne teda spisovne by sa mala vyslovovat man(s nosovkou, ale to « o » miesto a je zauzite z parizskeho dialektu a pouziva sa vseobecne, akrem toho v LE sa spisovne nehovori. Tu je slubeny CHL.Mozno sa ti bude zdat rovnaky ako tie co si uz cital na nete,alebo inde, ale skus si pozorne precitat a porovnat.Ak si bystry, rozdiely pochopis.Za spravnostou prekladu si stojim a garantujem jeho presny vyznam v slovencine.Ak ti mozem odporucit, nauc sa to naspamat, vysyp ho na gestape pred chlapom vo franine aj slovencine a hned sa budu na teba pozerat s respektom.Ziskas tak vzacne body. Kódex cti legionára ČLÁNOK 1 Legionár, si dobrovoľník, slúžiaci Francúzsku s cťou a vernosťou. CLÁNOK 2 Každý legionár je tvoj brat v zbrani bez ohľadu na jeho národnosť, rasu alebo vierovyznanie. Budeš mu stále prejavovať patričnú solidaritu, ktorá musí spojovať všetkých členov jednej rodiny. CLANOK 3 Úctivý k tradiciam, oddaný svojim nadriadeným, disciplína a kamarátstvo sú tvojou silou, odvaha a loajalita sú tvoje ctnosti. CLANOK 4 Pyšný na svoj štatút legionára, nosíš svoju uniformu stále elegantnú, tvoje chovanie je stále dôstojné ale skromné, tvoje ubytovanie stále čisté. CLANOK 5 Elitný vojak, trénuješ poriadne, svoju zbraň udržuješ ako to nejcennejšie, sústavne sa staráš o svoju fyzickú kondíciu. CLANOK 6 Úloha je svätá, splníš ju až do konca a ak to bude treba, pri operáciach, i za cenu tvojho života. ČLÁNOK 7 V boji jednaš bez zaujatosti, bez nenávisti a respektuješ porazených nepriateľov. Nikdy neopustíš ani tvojich mŕtvych, ani tvojich zranených, ani tvoje zbrane.

2 rep! (bez overenia) 18.7.2009 - 12:59

Nazdar 2 REP mas pravdu pre mladich by som tiez odporucil korziku koli discipline a aj koli tomu ze legionary su tu vacsinou odkazany na seba. Chalani na kontinente to maju viac v P.... legionarsky zivot a doslova hltaju civilny zivot plnymi duskami a to ich kazi, ked dostanu sluzbu na vykend tak placu a chybaju im baby,Na korzike im to nehrozi a kedze nepoznaju vystrelky civilneho zivota tak tolko nehundru! Priklad na stazi Caporala ame mali len dva vykendy volne a mi z calvi sme to mali naozaj na haku nam tak civil nechybal.Zatial co ostatni nariekali ze budu mat len dve Cartier libre!!!To sa prejavilo na ich moralke a vobec neboli sustredeny na staz!!! Robil som tu staz aj s chalanmi z 2 reg velmi dobre fyzicky vzdatny hlavne slovania no boli tam aj sikmooky a cierny co sa vobec neukazali! Teraz je tam u vas urcite este sergent Tchantchu uz neviem presne jeho meno.Adjudant fischer mi ho dal na starost aby som ho naucil orientacny beh!Vsetky orientacne behy som vyhral.Nehovorim ze som bol lepsi lebo som bol z repu! Aj adjudant szczepanik od vas povedal ze to nie je u vas pre mladych S pozdravom

Jackom (bez overenia) 18.7.2009 - 23:09

Seruste .. dopočul som sa takú kktinu od kamoša, že slovákov do LE neberú.. ja tomu osobne neverím, ale chcem sa presvedčiť.. tak prosím..=) Jackom

MY NAME (bez overenia) 18.7.2009 - 23:17

Tak to je naozaj dobra kokotina :laugh: preco by nemali brat slovakov ? :unsure: ja som zasa pocul ze slovaci tam nerobia hanbu ale cesi vraj ano. :woohoo:

Jackom (bez overenia) 19.7.2009 - 08:55

MY NAME aj podľa mňa je to kokotina, ale tak pre istotu som sa spýtal..=)

2REP (bez overenia) 20.7.2009 - 01:51

a uz aj JAA-adepta. La Marseillaise(hymne) zase poviete, ty 2REP vymyslas len hluposti...Chlapi co boli v le, ocenia. Allons enfants de la Patrie Le jour de gloire est arrivé Contre nous de la tyrannie L'étendard sanglant est levé 2x Entendez vous dans les campagnes Mugir ces féroces soldats Ils viennent jusque dans vos bras, Egorger vos fils, vos compagnes Refrain: Aux armes citoyens ! Formez vos bataillons ! Marchons, marchons, Qu'un sang impur abreuve nos sillons Que veut cette horde d'esclaves De traîtres, de Rois conjurés ? Pour qui ces ignobles entraves, Ces fers dès longtemps préparés ? 2x Français ! pour nous, ah ! quel outrage ! Quels transports il doit exciter ! C'est nous qu'on ose méditer De rendre à l'antique esclavage ! au Refrain Quoi ! des cohortes étrangères Feraient la loi dans nos foyers ? Quoi ! ces phalanges mercenaires Terrasseraient nos fiers guerriers 2x Grand Dieu ! par des mains enchaînées Nos fronts sous le joug se ploieraient, De vils despotes deviendraient Les maîtres de nos destinées ? au Refrain Tremblez, tyrans ! et vous, perfides, L'opprobe de tous les partis, Tremblez ! vos projets parricides Vont enfin recevoir leur prix 2x. Tout est soldat pour vous combattre, S'ils tombent, nos jeunes héros, La terre en produit de nouveaux Contre vous tous prêts à se battre au Refrain Français ! en guerriers magnanimes Portez ou retenez vos coups. Epargnez ces tristes victimes A regret s'armant contre nous 2x. Mais le despote sanguinaire, Mais les complices de Bouillé, Tous ces tigres qui sans pitié Déchirent le sein de leur mère au Refrain Amour sacré de la Patrie Conduis, soutiens nos bras vengeurs ! Liberté, Liberté chérie ! Combats avec tes défenseurs 2x. Sous nos drapeaux, que la victoire Accoure à tes mâles accents, Que tes ennemis expirant Voient ton triomphe et notre gloire ! au Refrain Nous entrerons dans la carrière, Quand nos aînés n'y seront plus Nous y trouverons leur poussière Et les traces de leurs vertus. 2x Bien moins jaloux de leur survivre Que de partager leur cercueil, Nous aurons le sublime orgueil De les venger ou de les suivre ! au Refrain

2REP (bez overenia) 20.7.2009 - 02:36

http://www.youtube.com/watch?v=XIY7rYijqRc&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=CrYlH4CNWhQ&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=7ARUxewoWRE&feature=related druhy rep-uznas ze toto sme ny-Gynops.Europa-tak co je propaganda???Kombinovae zostrihane zabery z viacero krajin? Este stale si myslis ze navidim propagandu? Mozu ma degradovat na legosa, konecne budem niekto, tam, kde som zacinal. A nech mi vylizu prdel a vyhulia ptaka.O hodnost nestojim. Aj tak tu zdochnem. http://www.youtube.com/watch?v=MzkvpmT_h4M&feature=related et quoi??? Ca que? Cˇquoi???

2REP (bez overenia) 20.7.2009 - 02:51

Nasiel som aj slova pre tych co sa chcu ucit.a niektori zdokonalit. A to nie je hanba. Voici le texte... http://www.youtube.com/watch?v=Rd88CloxHDU&feature=related

2REP (bez overenia) 20.7.2009 - 03:24

toto je 2REP! specialno pre teba.To nemusim vyhladavat.Ale opakujem, sukromne videa na sukromnom fore. Beloj bol moj ded a ty vies o cem je rec...KIolko je rusov v GCP?????C.R.A.P-/CM!Uz vies preco nenavidim cervenych? Pozri sa kto je vacsi r, alebo f., nikto , r. moze byt rus a nie rasista a f moze byt fraternite a nie f...Ber to ako chces, si chlap, navzdy si ta budem vazit za pristup, a strielaj len tam, kam je treba. A ser na rozkaz!!! Si ovela lepsi akoidiot, ktory ho vyda. http://www.youtube.com/watch?v=lwQY8z8hJ7w&NR=1

2REP (bez overenia) 20.7.2009 - 04:53

http://www.youtube.com/?v=LKB5pt7EblM&feature=related 2REP! dufam ze suhlasis, ze tychto buzikov treba nakopat.Hanbu robia nielen sebe.Ake tempo uz len v pesnicke, take aj v akcii... No proste RPIMA...To je moj posledny komentar k vsetkemu.2REP(regiment) je najlepsi, nielen GCP, Gynops ujde, ale aj ine cie, cela LE ujde, len treba byt chlapom a nie sracom! O.i-Tchantchu uz nie je v 2REG, rotuje ako poddostojnik po regimentoch, Szciepanik nech ma pravdu, nie je to pre mladych, ale vsak to si ty...

2 rep! (bez overenia) 20.7.2009 - 13:03

Zdravim 2 REP Ako vidim mas korene bielogvardejcov Elita ruskej armady pocas cara to boli kozaci a vlastne oni dali zaklad pre vznik REC ked utiekli po revolucii! Keby nevstupili do legie tak by REC ani neexistoval. Mas pravom byt na co hrdy a neboj je strasne vela ludi co nenavidi cervenych! Brat mojho deda bol nositelom zelezneho kriza ked bojoval s nemcami proti rusom.mojho druheho deda v 1948 okradli o miliony cerveny tak ze nam zmenili prachy a kazdy mal pravo si zmenit len miekolko tisic korun! A najsmutnejsie na tom vsetkom je ze tu francuzi snivaju o nejakom socializme hoci nevedia o com to vsetko je!V 68 roku nam nik nepomohol!!! Chalani z GCP toto video natocili v Gabone a na korzike!Ten co strila z LRAC je jeden moravak Hol... Presne pre toto som skomcil po 5 tich rokoch koli nepravu medzi vysadkarmi medzi 2 REP a ostatnymi regimentami!!!!Kurva makali sme ako chuji!!!A ti smradi z RCP,RGP,RPIMa isli vsade a my akoze elita sme tu jeb... sluzby! Poznam dobre francuzskych vysadkarov!!!! Boja sa nas ako dadi!A nic svetoborne nevedia!Ked sme boli v nemecku na kolibri tak sa dokonca pogrcali v lietadle pred skokom lebo nemci nam prichystali maly darcek a to ze nam zrobili operacny let teda kopirovali teren.Dalej boli neorganizovani a dost pomaly na zemi! V djibouty sme skakali s kommandos marins!Boze mali ste vidiet ich oci!To tiez nam pripravili maly darcek nasi velitelia!Ked sme skoncili cvicenie na grand bare tak sme si nastupili do lietadla ze sa vratime do kasarni a ked uz sme us nabrali vysku tak jednoducho prisiel rozkaz equipez vous!a ze padaky su pod sedackami!!!Mali sme na to len niekolko minut a my sme to stihli!!!!! Ked v cade odmietli ist na tyzden do terenu lebo moc prsalo a rieky boli rozburene tak sme zisli zo sluzby a nahradili sme ich!My sme potrebovali na pripravu do terenu niekolko hodim naco oni cely vykend mali volno ani servis lebo mali ist do terenu a nakoniec nesli!!!!My sme isli a ked sme sa vratili z terenu tak sme ich vystriedali v piatok do sluzby a tie svine mali takto dva vykendy bez gardy!!!Uz nam viac nebolo treba a nevrazivost medzi nami bola na mieste!Este spomeniem ze cez nedele ked oni hrali futbal tak mi sme opravovali bunkre s vreciami piesku!!!! Nam to tak pripadalo ze my sme tal boli len na udrzbu!!Aj francuzky piloti vydeli ten rozdiel a uznavali nas ze tak ramasujeme a vobec sa neburime!!!to je ta disciplina v legii zavriet hubu a slapat! Ked isla RPIMA do afganistanu tak to bola posledna kvapka znechutenia pre mna a bol som uz pevne rozhodnuty ze pojdem do civilu!Viete ked vam stale opakuju ze ste najlepsi a vonku na mysie chodi uplne celkom iny tak vam rozumnejsim to nejde do hlavy!A ked este 2 rep isiel zbierat navybuchnute delostrelecke granaty a ich vybuchnute casti v auguste na canjeurs tak to bol gol!!!!Co mal co 2 rep zbierat nejake stare zelezo!ved je po picu regimentov v celom francuzsku co ani nevedia ze naco su!!!! Prepacte ale nemohol som zostat v regimente co sa hra alebo co tvrdia ze je najlepsi a tahali sme len sluzby zatial co ostatne regimenty chodia aj dva razy do roka!Pre mna to bola nespravodlivost v mojich a aj v inych ociach. GCP v 2 REP uz stoji na hovno!Vacsina tich chalanov na tom videu je uz prevelena su starsi alebo uz v civile.Ano v tedy boli najlepsi vo francuzsku!!!!Ale bohuzial musim potvrdit ze generacne zmena v ich radoch bola na hovno a na poslednom operacnom teste ktori robia vsetky GCP vo francuzsku, dopadli strasne zle a vycitali im ze neboli vobec zohrati ako tym!!! Zdravim 2 REP a aj ostatnych legionarov a aj nedockavcov na vstup do legie

JAA (bez overenia) 20.7.2009 - 14:29

ZDRAVIM CHLAPY,,ZASE CITAM NIECO NOVE,,UFF..ALE MOC MA TO NETESI,,TO SA VAZNE LEGIA TOLKO ZMENILA K HORSIEMU??NEJSU TO PROSTE JENDOTLIVE PRIPADY??2REP!2REP..?HM?

1REC (bez overenia) 21.7.2009 - 07:19

Spieva niekto v LE vôbec pieseň „ La strasbourgeoise“ že sa tu vehementne dávajú linky na ňu? La strasbourgeoise Petit papa c'est donc la mi-Carême, Et te voici déguisé en soldat. Petit papa, dis moi si c'est pour rire, Ou pour faire peur aux tous petits enfants. )bis Non non ma fille, je pars pour la Patrie, C'est un devoir où tous les papas s'en vont. Embrasse moi petite fille chérie, Je rentrerais bien vite à la maison. )bis Dis moi maman, quelle est cette médaille, Et cette lettre qu'apporte le facteur ? Dis moi maman, tu pleures et tu défailles, Ils ont tué petit père adoré. )bis Oui mon enfant, ils ont tué ton père, Pleure avec moi, car nous les haïssons. Quelle guerre atroce qui fait pleurer les mères, Et tue les pères des petits anges blonds. )bis La neige tombe aux portes de la ville, Là est assise une enfant de Strasbourg. Elle reste là malgré le froid, la bise, Elle reste là malgré le froid du jour. )bis Un homme passe, à la fillette donne, Elle reconnaît l'uniforme allemand. Elle refuse l'aumône qu'on lui donne, A l'ennemi elle dit bien fièrement : )bis Gardez votre or, je garde ma puissance, Soldat prussien, passez votre chemin. Moi je ne suis qu'une enfant de la France, A l'ennemi je ne tends pas la main. )bis Tout en priant sous cette cathédrale, Ma mère est morte sous ce porche écroulé. Frappée à mort par l'une de vos balles, Frappée à mort par l'un de vos boulets. )bis Mon père est mort sur vos champs de batailles, Je n'ai pas vu l'ombre de son cercueil. Frappé à mort par l'une de vos balles, C'est la raison de ma robe de deuil. )bis Vous avez eu l'Alsace et la Lorraine, Vous avez eu des millions d'étrangers. Vous avez eu Germanie et Bohème, Mais mon p'tit coeur vous ne l'aurez jamais, Mais mon p'tit coeur il restera français. )bis

2 rep! (bez overenia) 21.7.2009 - 11:51

2 REP spravne zistil si to, rozmyslal som akym sposobom by si mohol vediet kto som.Aspon vidis ze som neklamal a z radov cudzineckej legie som odisiel ako sa patri a nie dezertovanim.Bol som hrdy ze som vydrzal 5 rokov na calvi.Stretavam vela dezerterov co to teraz lutuju,ja nemam co lutovat.Bolo dobre mal som super karieru, velmi dobre staze a aj v pohode sekciu. Jedine co ma nahnevalo pocas mojej sluzby bolo "pistonovanie" inych ako si napr. spominal Rpima. Vidim ze ta moc nebavy byt oficierom a ze rad by si bol zase legionar.Neviem podla mna mas super karieru a mohol by si sa tesit a byt spokojny.No zase viem ze ani oficiery to nemaju na ruziach ustlane a ze robia len to co im povedia hore.Viem ze ked nas sef sekcie naplanoval nejake cvicenie tak mu ho tam hore na P.C. pekne pomenili a on vobec nemal chut ist do terenu robit to co mu naordonovali a nerobit to na co mal chut! Spomynam si na super velitelov ktory robili snami strelby len bob us bez prilby a v trickach!naozaj nas to bavilo a strelba na rozne terce z roznych poloch aj skotrmelcami co ich len napadlo a to este pred tym ako doslo ISTC do legie!!viem ze to bolo zakazane a ze keby sa to dozvedel nas kapitan tak nasho porucika potresta!Lenze on vedel ze klasicke strelby by nas absolutne nezaujimali a ze by si nas tym malo ziskal! Zazili sme kopec srandy ale aj nudy.A na zaver spomeniem ze najhorsi sef sekcie co sa prihrabal boh vie odkial mudroval a nic nevedel,manzelka mu posrala koselu zle mu vyrepasovala pli tak ten idiot to dal jednemu poliakovy ktory mu to robil dva roky!ten u mna respekt v zivote nemal a nikdy ho mat nebude!!!

pepe (bez overenia) 22.7.2009 - 17:49

chlapi z rodiny LE! chcem sa opytat ci poznate niekoho co vstupoval do le a bol zenaty a ci je lepsie to zatajit

2 rep! (bez overenia) 22.7.2009 - 21:08

Urcite pred vstupom do legie na gestape to zataj!Inak ta nevezmu.Preco?neviem asi koli tomu aby ti nemuseli viac platit na deti! Inak po roku dvoch v legii si mozes vypytat tvoju naozajstnu identitu a v tedy priznas ze si zenaty alebo mas deti!Riziko ze ta vyhodia alebo ta poslu do nejakeho ineho regimentu ako 1RE alebo 4RE a urcite si posedis na chvilocku v base! Ak ti ale legia uzna ze mas dieta vtedy dostanes pridavky nan! Ale nerozumiem naco sa zenaty hrabe do legie???Urcite ju podvedies a doma sa ukazes velmi malo za tych 5 rokov!A ak si ju chces doviest do francuzska ved ze prvych 5 rokov nemas pravo si nikoho zobrat mat auto alebo byt.Velmi tazkz pre manzelov!!!!! Porozmyslaj co vlastne chces a na ukor coho!

Minďo 88 (bez overenia) 24.7.2009 - 21:09

avte chalani čo už ste v légii ale aj tí čo sú doma chcem vedieť či je problém ku vstupu ak má človek nejaké zubné kazy o ktorých sám nevie lebo som čítal že musí byť bezchybný chrup ako neviem čo to ma za význam dajte vedieť aby som sa dokázal poriadne pripraviť a vyhol sa vyhadzovu skrz debilinu

2 rep! (bez overenia) 24.7.2009 - 23:26

Zuby maju tak trocha v prdeli ja som siel do legie len s vlozkou v zube a im to nevadilo zablombovali mi ho v 4RE a tiez mi tam vytrhli zub mudrosti. Takze ak vas vezmu o chrup sa vam postaraju.Do legie vas nevezmu, ak ste boli operovany na kolene alebo ste mali operovany chrbat.Nechcu moc riskovat, ze by ste mali nejaky problem a oni by vas stratili a este k tomu by vam museli zaplatit operaciu! tiez tomu zenacovy som zabudol povedat ze som poznal slovaka v legii ktory bol ozeneny s babou na slovensku a vsetko v pohode len to nikdy nepriznal v legii!

Minďo 88 (bez overenia) 25.7.2009 - 13:02

No ja som operovaný nebol ešte na nič som zdravý človek ;) takže už sa tam teším dúfam že prejdem... :evil:

book (bez overenia) 1.8.2009 - 12:47

chcel som vstupit do LE. ale ked tu takto pises ze to vyzera ze legionar je akurat taka upratovacka a ziadne poriadne misie? ja som si myslel ze LE je elitou vo FR armade a ze ich prave preto posielaju do tych najnebezpecnejsich misii. ale este ked aj na misii musis cistit druhym jednotkam auta a zbrane? aky vyznam ma potom vstupovat do LE? trocha ma to znechutilo. kde ma ist potom clovek ked chce naozaj byt v dobrej armade?

2 rep! (bez overenia) 1.8.2009 - 15:11

Book trocha to prehanas...... Legia patri stale k najlepsie vycvicenym jednotkam na svete!Problem je ale v tom ze uz nestoji na prvom mieste cakajucich na nejaku novu misiu ale uz ma bohuzial svoje poradie v rade za ostatnymi regimentami ktore si dovolim tvrdit nie su na urovni cudzineckej legie!!!!!! lenze o tom ci legia niekde pojde alebo nie rozhoduju iny hore!a este ked som bol v legii niektori oficiery nam povedali ze pokial budu pri moci generali,ktori sa nedostali pocas svojej kariery do legie a koli tomu maju na nu tazke srdce, tak legia si chvilu pocka!Ale neboj legia je pripravena!Len caka na svoj moment.Lenze kolko to potrva tak to sa nevie. Book neviem co si predstavujes pod pojmom dobra armada?Legia je v pohode oproti slovenskej armade a ani vysadkary od nas nerobia vonku nieco specialne!tak isto tam robia len straznikov! ked som bol v nemecku s nemeckymi vysadkarmi na jednom cviceni tak oni sa prave vratili z afganistanu my sme im zavideli ich misie a oni nasu prestize!Vymienali sme si veci v pomere 1 ku 10 ako?Dal som moje kepi a oni mi dali komplet ich maskac baretku odznaky sveter a tricko z ich misie z afganistanu!Bol medzi nimy aj jeden nemecky slovak!chcel sa po skonceni svojho kontraktu stat legionarom.Odhovaral som ho od toho vidiac ich techniku zbrane a system v armade!dufam ze len ostal u nich! Chod do legie book uvidis riadnu armadu!chces tocit misie?!V pohode vypytaj si 2 reg tam mas len tri bojove kompanie a skoro vzdy 2 kompanie su niekde vonku na misii a jedna taha sluzby!A potom nedezertuj prosim ta po dvoch rokoch ze uz mas toho dost ze by si sa chcel aj ustalit! a este cudzinecka armada ma najvecsiu vyplatu na missiach v porovnani s americanmi a nemcami!!!! Ale upozornujem ta legia nie je sranda prve dva roky budes naozaj len taka handra!!budes upratovat a lietat ako zajac.Po takych dvoch rokoch mas uz pokoj a uzivas si legie! Nezarucujem ti ze ak sa dostanes do legie ze pojdes na nejaku super misiu!ale zazijes kopec srandy ale aj bolesti,ponavstevujes krajiny!budes hrdy ale aj nestastny,budes mat prachy,budes chciet dezertovat ale aj vydrzat,naucis sa francuzsky,nezarucujem ti ze budes snajprom mozno skoncis ako kuchar alebo ako automechanik, ale neskor pochopis ze je lepsie byt kuchar a automechanik a snajperku nechas mladsim!!! Po kazdom cviceni budes cistit zbran a techniku ako by mali ist na prehliadku mozno aj v tom je legia elita? viem ze legia je pripravena len to stoji na par kokotoch tam hore!Na kazdej misii som prisiel do kontaktu aj s ostatnymi regimentami a vysoko sme ich prevysovali vsetkym az na tie mysie - mali ich viac! Raz som robil staz s chalanmi RCP francuzsky regient! stale sme sa podpichovali kto je lepsi,ale oni nas nakoniec ako 2rep uznavali.Pocas tej staze to puklo niekde v libanone uz neviem presne;a oni museli prerusit staz lebo ich regiment tam akurat zasahoval a mi z 2rep sme tu staz skoncili ako by nic!a ozaj mali sme nejaky alert guepard pre dve kompanie ale po nastupeni sa to skoncilo!!!!viem ze 2reg tam vyslal nejaku kompaniu! book ty do legie rasej nechod ked uz teraz vymyslas, ze ta to znechucuje! musis si tam v podstate odj...t to svoje a potom to ujde.

šťastnejší ;) (bez overenia) 1.8.2009 - 22:26

páni, sledujem vaše fórum a otázka na tých, čo sú tam: Čo všetko obsahuje zdravotná prehliadka? Ako často ňou pri prímači prejdeš? Ako moc kontrolujú srdcovú činnosť? Vraj kontrolujú aj gule :angry: ! Keď mám pomer ich veľkostí 1:3 ;) (a teraz si nerobím srandu) čo spravia? Nie je to nič vážne, podľa lekára sú zdravé, len sa v jednom pomaly ukladá ochranná tekutina, asi po náraze, ale tak komisiu, či čo to bude, by to mohlo odradiť a poslať ma domov. Je to niečo ako voda v kolene. Mohol by som čorknúť doktorovy záznam z mojej zdravotnej karty a ukázať im jeho vyjadrenie ale ako im budem vysvetlovať, že tie snímky zo sona potrebujem ešte v náborovom centre, neviem...premýšlal som že si to schovám a ukážem až na prehliadke a dúfal som že mi v tomto poradíte ako by som to mal presne urobiť...prosím odpovedať na každú otázku. Je to pre mňa dôležité. Odchádzam onedlho a nemôžem to odkladať.

šťastnejší ;) (bez overenia) 1.8.2009 - 22:33

odpoveď pre toma: http://www.legion-recrute.com/cz/salaires.php menej sa pýtaj, viacej čítaj B)

niko (bez overenia) 1.8.2009 - 23:46

ja so msa chcel o tom udeleni noveho mena to vam len proste daju hocijake meno alebo co???

šťastnejší ;) (bez overenia) 2.8.2009 - 01:01

a pokiaľ ťa zaujíma podľa čoho ti ho dajú tak ja som čítal, že ty im povieš nieaké voloviny a oni ti ho podľa toho zložia....ale toto je čiste neoverený zdroj... budem rád ak sa k tomu vyjadria skúsený...aj mňa to trochu zaujíma...

2 rep! (bez overenia) 2.8.2009 - 16:49

k tomu menu!najprv rodne meno. volate sa Dzurinda ok, tak vam daju meno, ktore sa zacina na D. takze sa mozte volat dobrusky,dobrota,danko,durian ok? uz rozumiete? Davaju mena s ktorymi sa uz stretli a ktore su slovanske!nedaju vam ani madarske ani anglicke meno! k vasmu menu "prenome" vyberu vam hocijake podla knihy mien alebo z kalendara! takze budete andrej, jan , fero , michal , lubo , atd ale nedaju vam vase. Takze ked sa volate mikulas dzurinda mozu vam dat meno lubomir durian. k tej prehliadke ano kontroluju vajcia a budu ti ich kontrolovat kazdy rok na VSA.Vajcia budu asi problem ale pre istotu si zober vsetky zdravotne snimky a zaznami a aj tvoj skener! K vyplate ak pojdete k vysadkarom tak dostanete mesacne zhruba 1800 eur plus dva krat do roka vam prodaju po 500 zato ze ste na ostrove. Na kontinente je to troska menej mate okolo 1200 eur mesacne ale oni maju zase priplatky za tereny takze niekedy im vyjde aj viac.A tie tereny si naozaj odjeb...u!to vam hovorim aj viac ako im preplatia! na misiach vam daju ovela viac mi ako parasutisti sme mali v afrike okolo 3600 eur.. ale nechodte do legie koli prachom lebo obycajny murar,sofer kamionu alebo pilcik vo francuzsku zarobi viac vela stastia v aubagni!

šťastnejší ;) (bez overenia) 2.8.2009 - 20:40

2 rep! ešte raz ťa budem musieť požiadať o presnejšie vyjadrenie k prehliadke lebo som sa moc nedozvedel...prehliadol si ostatné otázky... budem sa pýtať teda konkrétne: 1. ako kontrolujú srdcovú činnosť? počul som že max. zmerajú tlak a počet úderov 2. v akom stave musíš mať kĺby? vraj kontrolujú hlavne kolená, členky... zaujímajú ma kolená....puká mi pri pohybe smerom nahor...presnejšie požiadavky by potešili...stretol si sa v legií s tým? ako postupujú pri prehliadke. Popis tvojej osobnej prehliadky by potešil a to nie len kĺbov. 3. nie je pravdepodobné, keď im na náborovom centre ukážem sono snímky nieakého môjho problému, že ma pošlú domov? predsa tam všetky osobné veci komfiškujú...to s tým skenerom bola sarkastická poznámka?

2 rep! (bez overenia) 4.8.2009 - 23:19

Chlapi prestante stresovat!!! preboha ak sa na to necitite tak do legie nelezte!Ked ti pukaju kolena tak sa nicoho neboj aj mne pukaju a co?! ved ide len o vzduchove bublinky... srdce uz si nepamatam ale asi robia ECG elektrokardiograme!a ak mas naozaj problem tak to zistia! klby ti bude obchytavat doktor vlastnymi rukami ale nejde o nic podrobne takze v poho... Pozri vezmu ta a pojdes do prijmaca ok!tam to nezvladnes tvoje koleno alebo srdce odide.Poslu vas na operaciu a s legiou sa mozte rozlucit! niko ty si myslis ze to je ako vo filmoch?Kolko by si chcel misii?Vies co taka misia obnasa?Kazdemu legosovy staci jedna do roku!trva 4 mesiace ale to staci.Nebudes robit len misiu budes sa na ne pripravovat, budes robit cvicenia,kurzy, a to obnasa urcity cas, budes chciet ist na dovolenku... podla mna najviac toci z legie 2 reg!Ved tam chalani robia vsetko preto aby uz nemuseli ist po 3 alebo 4-ty krat na Guyanu!!!! pri parasutistoch mas dobru vyplatu a nemusis ani chodit na misie ak ti ide o prachy.Ved ostatni leginari na kontinente potrbuju minimalne jednu misiu do roka aby sa ti vyrovnali financne.potom ale misie napriklad pre parasutistov nie su take iste ako pre zenistov!!!to sitreba priznat. Z 2REP sa dostanes do djibouti,gabonu,pobrezie slonoviny,caledonie,cadu,aj do guayany, Ak budes v 2reg tak pojdes do kosova,afganistanu,guayana,madagaskar,djibouty,mayote,pobreziz slonoviny.. testy na alergiu sa nerobia urcite... s pozdravom

JAA (bez overenia) 7.8.2009 - 18:41

2rep!,,mas neaku mailovu adresu,,chcel by som ti nieco poslat,,ci poznas jedneho chlapikaa;)

pates pb (bez overenia) 8.8.2009 - 14:46

pocuj a ako to tam je z jazikom ja by som chcel ist do legie ale neviem ako to tam je z jazikom ak by si mal cas tak mi napis na mejlovu adresu mal by som par otazok dik moc

Miro (bez overenia) 9.8.2009 - 15:53

nazdar pocuj kde sa mozem prihlasi k francuzkej legii som z košic a mam uz dlho o to zaujem

JAA (bez overenia) 11.8.2009 - 11:29

chlapi"LEGIONARI.. dajte si na youtube toto:-club manager goes..MALI BY STE TOHTO CHLAPIKA ASI POZNAT;)

2REP (bez overenia) 12.8.2009 - 02:01

A slovenski chlapci,nebojte sa ist do legie, 2eme regiment de parachutistes je aj tak najlepsi!!! Napr.4.compagnie...2 REG je celkom dobry...Nie lepsi ako C.R.A.P/GCP- a jeden clovek -CM..http://www.youtube.com/watch?v=ccRLFLjxDrI&feature=related

2REP (bez overenia) 12.8.2009 - 02:38

Touto cestou sa chcem na tomto fore ospravedlnit 1.RECu a aj 2.REP!u, lebo si myslim, ze dobry priklad pre mladych slovenskych ,moravskych a ceskych chlapcov nie je niekomu nadavat a pisat, ze ho vybijem ako dostojnik, cest je to , ked si v acku, a.... ja by som vas oboch mozno tu potreboval...je to tazke.Mapisete-teraz sa chran sam, mas tam svojich...Mam...zubatu vedla seba-kazdu minutu-ale je nas jedenast a mame co robit...zatial sme celi...vsetci...vraj som dobry commandant...vivat 12,7!!! 1.REC-uz veris,ze na ostrove nie su len zadubenci???? CHces moje matricule? Dam.S radostou.cez kod..2REP!-Vasko sa vratil-vraj...

Pridať nový komentár