Francúzska légia

mir 14.8.2007 - 21:26

História Francúzskej légie

francuzska legia

Máloktorý bojový zbor na svete je ovenčený takým množstvom mýtov a legiend ako Francúzska cudzinecká légia. Jej členmi sú dobrovoľníci, ktorí za sebou nechali svoje sociálne aj rodinné zázemie, pričom svoje úlohy plnia s odhodlaním, nad ktorým svet žasne.

Cudzinecká légia bola založená 9. marca 1831 rozkazom Ľudovíta Filipa, kráľa Francúzska. Bol to čas politických nepokojov a tento oddiel plnil úlohu ochrancu kráľovskej moci. Väčšinu dôstojníckeho zboru tvorili veteráni Napoleonovej Grand Armee a mužstvo predstavovalo národnostne pestrú zmes, v ktorej bola zastúpená celá Európa.

V Légii sa objavili aj francúzski regrúti, ktorí sa snažili uniknúť pozornosti miestnej polície. Boli to dobrovoľníci vo veku medzi 18. a 40. rokom, s pravým alebo prijatým menom. Kráľ správne predpokladal, že platení žoldnieri nebudú pri plnení rozkazov rozmýšľať o ich príčinách alebo politickej korektnosti. Légia bola po potlačení nepokojov v Paríži okamžite zapojená do bojov o Alžírsko.

V roku 1835 však tento bojový zbor prešiel pod španielsku kontrolu. Následne sa na rovnakom princípe vytvorila druhá Légia, ktorá získala a udržala pre francúzskeho kráľa Alžírsko, ktoré sa stalo na dlhý čas jej domovom. Vo svojej africkej misii plnili legionári dôležitú úlohu - udržiavali poriadok, potláčali povstania domorodých nomádskych kmeňov a kolonizovali Severnú Afriku. Budovali cestné komunikácie na rýchle presuny, púštne pevnosti a časom tu vzniklo aj mesto Légie - Siddi bel Abbés.

Česť a odvaha

Francúzska cudzinecká légia zdedila tradície žoldnierskych vojsk, ktoré využívali francúzski králi už v stredoveku - škótskej gardy Karola VII. alebo neskôr Napoleonových poľských kopijníkov. Farbami tejto elitnej časti vojska sú zelená a červená, ktoré používali Švajčiarske gardy slúžiace trónu bielej ľalie. Znakom a symbolom zároveň je granát, z ktorého vychádza sedem plameňov, pričom dva z nich sú ohnuté smerom nadol.

Vzťahy medzi tými, ktorí rozkazy vydávajú a tými, ktorí ich plnia, sú vybudované na veľmi vyvinutom „esprit de corps", založenom na niekoľkých jednoduchých princípoch: disciplína a česť, radosť z dobre vykonanej práce a oddanosť svojej minulosti. Heslom Légie je "Honeur et Valour" - Česť a odvaha. Po vstupe do Légie nastáva veľmi tvrdá selekcia. Mnohí kandidáti nevyhovejú buď zo zdravotných alebo morálnych dôvodov.

Legionár je zriedka anjel, ale nikdy nie zločinec. Každý nový člen je dobrovoľník, ktorý chce uniknúť svojej minulosti, osobnej alebo rodinnej kríze, vo svojom sociálnom alebo politickom živote. Príkladom posledného fenoménu je masívny príliv dobrovoľníkov z Alsaska po roku 1871, zo Španielska roku 1939 a z Východnej Európy po roku 1945. Pre ostatných, ktorí sa nechcú zmieriť s limitmi strednej vrstvy, Légia znamená možnosť dobrodružného života. Všetkých jej členov spája súdržnosť, spečatená disciplínou a rešpektom k tradíciám.

Francúzska légia v krymskom konflikte

Časom sa stala Légia bojovou silou, ktorá obhajovala záujmy Francúzska aj v tých najodľahlejších končinách. Bola zapojená do Krymskej vojny 1853 - 1856, kde zohrala hlavnú úlohu pri dobývaní Sevastopoľu. Zámerom Francúzov v tomto konflikte bolo pomôcť svojmu spojencovi, tureckému sultánovi, pri získaní prístupu k prieplavu medzi Čiernym a Stredozemným morom. Po počiatočných rýchlych víťazstvách sa 1. a 2. cudzinecký pluk pokúsil o dobytie opevneného prístavu Sevastopoľ, čo vyústilo do blokády, ktorá trvala rok. Légia kvôli chorobám a zlému počasiu už nemohla dlhšie čakať a padlo rozhodnutie podniknúť frontálny útok.

Prvý pokus sa nevydaril a jednotky sa museli stiahnuť s ťažkými stratami. Pokúsili sa o to znova, s rovnakým výsledkom. Napriek tomu sa nevzdali a skúsili to po tretí raz. Sevastopoľ padol 8. septembra 1855. Ďalšími bojiskami legionárov sa stali Taliansko (1859) a Mexiko (1863 - 1867). Práve tu sa 30. apríla 1863 odohrala jedna z najslávnejších bitiek, ktorá vstúpila do dejín ako synonymum cti a odvahy.

Bitka pri Camerone

Dňa 30. apríla 1863 3. kompánia Cudzineckého regimentu zabezpečovala bezpečný presun zásob po ceste medzi Vera Cruz a Pueblom. Počas pochodu do určenej pozície jednotku prepadla takmer tisícka mexických povstalcov. Kapitán Danjou, aby získal krytie pred nepriateľskou paľbou, presunul svoje mužstvo do opustenej haciendy Camerone, ktorú minuli pred niekoľkými minútami.

Kompánia mala šesťdesiatdva legionárov a troch dôstojníkov, ktorí mali čeliť mnohonásobnej presile Mexičanov. K haciende, kde sa legionári pripravovali na obranu, prišiel posol s ponukou čestnej kapitulácie. Na streche ležal seržant poľského pôvodu, ktorý mu vojensky stručne naznačil, čo si myslí o tomto návrhu. Tak sa spustil jeden útok za druhým, všetky však boli s ťažkými stratami odrazené. Napoludnie začala legionárom dochádzať munícia, nemali jedlo ani vodu. Podvečer bolo nažive už len päť obrancov, na ktorých číhala armáda nepriateľov. V tejto beznádejnej situácii legionári nasadili bodáky a podnikli útok. Keď dvoch z nich pri napredovaní k mexickej pozícii zastrelili, zasiahol mexický plukovník.

Opätovne ponúkol kapituláciu. Legionári súhlasili pod podmienkou, že si smú ponechať svoje zbrane. Plukovník, dojatý ich odvahou, odpovedal slovami: „Mužom ako ste vy, nemôžem nič odmietnuť." Tento deň, ktorý vstúpil do dejín ako Camerone, sa každý rok pripomína vo všetkých táboroch Légie a oslavujú ho s veľkým zápalom a pýchou. V Aubagne, kde sa koná slávnostná prehliadka, nesú na čele pochodujúceho regimentu drevenú ruku kapitána Danjoua. Tento boj, ktorého meno je na každej legionárskej vlajke, ostáva symbolom misie, ktorá sa plní až do úplného konca.

V zákopoch svetových vojen

Roku 1914 sa pluky Francúzskej Légie zúčastnili bitky o Artois, kde utrpeli ťažké straty. Boli zreorganizované a o mesiac neskôr znova ťažko porazené pri Givenchy. Nakoniec utrpeli legionárske pluky také ťažké straty, že ich museli v septembri 1914 rozpustiť a preformovať do novej jednotky. Takto bol vytvorený RMLE (Pochodový pluk cudzineckej légie), ktorého úlohou bolo prevýšiť v boji všetky ostatné jednotky. RMLE sa zúčastnil na mnohých bitkách francúzskych bojísk a stratil tisíce vojakov. Zvlášť sa vyznamenal svojím bojovým umením v zákopoch pri Remeši, kde legionári vyčistili štyri kilometre nepriateľských línií iba puškami, bajonetmi a granátmi. Ďalším úspechom bol Verdun, kde légia uspela v misii o znovuzískanie svojich starých pozícií. Nasledovala obrana parížskeho koridoru a Légia uspela opäť, hoci s veľkým stratami.

Francúzi začali svoju ofenzívu v júli 1918 a RMLE bol opäť v prvej vlne - takmer dva týždne si legionári presekávali cestu cez Hindenburgovu líniu. Počas 2. svetovej vojny, v júni 1940, jedenásty REI (Pechotný cudzinecký pluk) takmer vyhladili pri obrane pozícií vo Verdune. Tí, ktorí prežili, sa stali zajatcami. Väčšine sa ale podarilo ujsť a znovu zasiahli do bojov. Pluk však rozpustili. Trinásta DBIE (Podbrigáda Cudzineckej légie) písala dejiny pri Narviku a Bjerviku v Nórsku, ďalší úspech prezentuje slávne víťazstvo pri Bir-Hakaim v Líbii. Légiu znova zjednotili a pokračovala vo víťazných kampaniach v Tunisku, Taliansku, Provence a Nemecku.

V roku 1940 sa Thajsko, spojenec Japonska, pokúsilo anektovať Kambodžu. Légia túto hrozbu odvrátila, ale zbytočne, pretože politickou dohodou Kambodžu odovzdali pod thajskú správu. V oblasti ostala dislokovaná len jedna jednotka - 5. REI. Ďalšími rokovaniami sa podarilo zabrániť vojne na juhu, hoci nie nadlho. Legionárov, umiestnených v garnizóne Ha Giang, čoskoro zmasakrovali a ostávajúce dva batalióny vyrazili na pochod smrti smerom k čínskej hranici. V roku 1945, ešte predtým, ako sa zvyšky 5. REI dostali do Číny, vojna skončila. Nahradila ju však ďalšia, tentoraz vojna s Ho-či Mi-nom a jeho komunistami, ktorá mala trvať ďalších deväť rokov. V nej boli zastúpené všetky pluky Légie a najslávnejšími bojiskami boli Phu Tong Hoa, Koloniálna cesta 4, a slávne Dien Bien Phu.

Dien Bien Phu

Bol to najdlhší a najtvrdší zápas francúzskych expedičných síl na Ďalekom východe. 1. BEP uskutočnil výsadok v údolí Dien Bien Phu, zabezpečil oblasť a postavil základňu. Nasledovalo 169 dní konfrontácie s Viet Minh, po ktorých prišlo 57 dní pekla. Viet Minh zaujal pozície na svahoch, obkolesujúcich pevnostný systém, a začal ostreľovanie ťažkým delostrelectvom. Zásobovanie a prísun posíl bol možný len zo vzduchu. Pristávacia dráha bola zakrátko pod kontrolou nepriateľskej protileteckej paľby.

Na pomoc prišli nielen príslušníci parajednotiek, ale k obrane tejto pozície sa dobrovoľne hlásili aj muži bez parašutistického výcviku, hoci zoskoky sa často uskutočňovali v noci. Paralelne s obliehaním Dien Bien Phu prebiehala konferencia v Ženeve. Francúzske jednotky mali záujem udržať údolie, kým nepriateľ nepožiada o prímerie. Situácia však bola neudržateľná a 8. mája padla posledná pevnosť.

Dien Bien Phu prestalo existovať. Proti 15-tisíc legionárom a príslušníkom koloniálnych plukov stálo približne 100-tisíc nepriateľov, vyzbrojených ťažkou technikou. Dvetisíc obrancov padlo, 1 500 sa stratilo v akcii, 5 800 bolo ranených. Vyše 11-tisíc vojakov sa dostalo do zajatia, z ktorého sa po štyroch mesiacoch vrátilo živých len 3 290 mužov. Bola to politická katastrofa, ktorá znamenala koniec francúzskeho koloniálneho impéria vo východne Ázii. Druhý deň po páde Dien Bien Phu požiadali francúzski vyjednávači na ženevskej konferencii o prímerie. Pre légiu sa tým vojna v Indočíne skončila.

Boj o francúzske Alžírsko

Ešte skôr, ako sa mohli legionári zotaviť z bojov, ocitli sa v Alžírsku. Tentoraz bola ich nepriateľom Armáda národného oslobodenia. Pluky Légie, ktoré mali zabezpečiť pokoj v krajine, kde žilo množstvo Francúzov, sa aktívne zúčastnili v mnohých operáciách proti rebelom a plnili si povinnosť pri ochrane hraníc. Na základe politických rokovaní medzi prezidentom De Gaullom a predstaviteľmi vzbúrencov však Alžírsko v roku 1961 získalo nezávislosť a Légiu povolali do Francúzska. Légia, ktorá vnímala Alžírsko ako svoj domov a toto rozhodnutie ako zradu, sa vzbúrila. Pokus o prevrat však nevyšiel a 1. REP (Cudzinecký parapluk) rozpustili. Od roku 1962 až po súčasnosť sú oddiely bielych anjelov umiestnené na juhu Francúzska a na Korzike, ale aj v zámorí - v Djibouti, na Madagaskare, Tahiti a Francúzskej Guayane.

Légia si získala renomé pri výkone operácií v mnohých vojnou zmietaných oblastiach. V septembri 1990 vyslali tri pluky Cudzineckej légie do oblasti Perzského zálivu. Zmocnili sa letiska Al Salman, kde sa stretli len s malým odporom. Ich ďalšou úlohou bolo zabrániť ústupu Republikánskej gardy na západ. O tejto vojne sa hovorí ako o bleskovej vojne - skončila po sto hodinách boja na zemi, pričom v nej zahynuli len traja legionári. Pod velením Organizácie spojených národov Légia udržiavala poriadok v Mogadiši a zúčastnila sa aj na konflikte v Bosne, kde zvládla viacero tajných operácií.

Pri týchto akciách vedela Francúzska légia s veľkým efektom využiť materinský jazyk svojich vojakov. V oboch oblastiach boli len ľahké straty. Charakteristika Légie za približne stosedemdesiat rokov jej existencie, sa dá vyjadriť slovami literárneho velikána Antoina de Saint Exupéryho: „Vojak nie je mužom násilia. Nosí zbraň a riskuje svoj život za chyby, ktoré nespôsobil. Neoblomne dodržiava svoje slovo až do konca, i keď vie, že bude zabudnutý."

2REP (bez overenia) 12.8.2009 - 15:37

Nove info, co mam...Rocco uz ma Castel zdarne za sebou, Filip je tam.Slovaci, Moravaci, Slezane, Cesi-drzte spolu, tak ako Rusi, Poliaci a ini.Neverbujem, konstatujem.Aj keby to niekto bral takto, moze mi fukat do zadku.Slovenska vlada si musi konecne uvedomit nezmyselnost stale platneho zakona a hlavne to, ze chlapci sa vratia vycviceni, za cudzie peniaze,a ZA SVOJE, nie z penazi danovych poplatnikov,so znalostami jazykov, vojaci-odbornici, financne zabezpeceni (povacsine), a aj ked nie, najdu uplatnenie doma,vobec nie je pravdou, ze sa nevedia zaradit do zivota, mozu robit cokolvek-horskych sprievodcov, zachranarov,trenerov, atd.,kazdy legionar, komu honneur ostane- a to je drviva vacsina chlapov, co sa vratia,nema problem sa uchytit doma.Nevracaju sa zabijaci, vrahovia,ale ludia so skusenostami, vycviceni, disciplinovani... Netreba sa bat strasiakov,falosnej propagandy, ako sa z nich stanu zvierata a zrudy.Kto zvieratom bol v civile, takym aj ostane, lebo to ma uz v povahe,ale takych treba len lutovat a pohrdat nimi.Slovenska republika by mala byt hrda na to, ze ma legionarov, tak ako to bolo za Prvej republiky,nie ich trestat za to ze v LE su, alebo boli, kurwa!!!!! Ked sa vratim, pojdem na dovolenku...

2 rep! (bez overenia) 12.8.2009 - 19:13

Zdravim 2 REP tak ste v akcii? jedenast je dost vela na jednu groupu ale malo na jednu sekciu? 12.7 bola je a vzdy bude dobra zbran len neviem ci nemyslis PGM ale to asi tazko v reg. ja som bol pozriet teraz na slovensku a bolo super,sdielam s tebov ten isty nazor na zakon o legii resp. o sluzbe v inom vojsku!! dokonca, ked som bol este v legii tak sme sa o to viac zaujimali a zistili sme, ze pocas zasadania nasej jeb... vlady boli dokonca podane navrhy na zmenu alebo dokonca zrusenie tohto zakona,a bol tam priklad na legionarov!!!ale super politicka lepsie PIC... belolusova to napadla, ze nasa vlada sa nema o nejakej legii co bavit tak... j'espere qu'a la prochaine fois!pour tous les legionnaires slovaques! o tzv zvieratach sa bavit nebudem boli a vzdy budu hambou nie len pre legiu aj pre slovakov!cest pre vacsinu co tu nechala dobre meno! 2 REP ty uz poznas moju identitu? S pozdravom a "merde" v akcii

2REP (bez overenia) 13.8.2009 - 00:52

Kurwa chlape, s tebou sa aspon je o com bavit.Ale excuse moi,vies, ze som sice zakladal 2 REG, ale momontalne som v GCP a netreba snad tebe vysvetlovat kolko ludi, ide do afgosu.Nezabudaj ani na velitela, mon amie.A mam tu okrem mna este jedneho snp. S mensou razou od pusky, kt.si spravne pomenoval,lebo uz ani na sec.nevaham, ze sa bavim s mon colleggue.Vtakov si tu nehonime, Srdecne ta zdravim, ale vies o Vask...? No ak si to ty sam, no tak to bude gol::: lebo to bol chlap par excelance,takych 4 . uz nebude mat... Vies ako sa citim teraz na picccccu? Stary foter, kt.presviedca chlapcov, ze je vsetko o.k. Thermo ca. v kuse,...series aj stis so zbranou... S pozdravom Tout est a la merde ,...

malagu (bez overenia) 13.8.2009 - 15:30

a kedy chces ist mozme ist spolu

ivan (bez overenia) 13.8.2009 - 15:50

mne ani tak nezalezi kedi ale mozme sa spolu dohodnut.

ivan (bez overenia) 13.8.2009 - 21:29

najracej dokonca roka bisom to chcel stihnut.

2REP (bez overenia) 13.8.2009 - 23:47

Pozri JAA(salut)-dobry postreh, kvitujem, ale M.V.chuj nie je.Mna sa to sice netyka, lebo alkohol nenavidim,ale kazdy obcas uleti.Skor by som sa opytal, ktory „dobry nezistny „ kamarat toto video natocil.Preco nepomohol, ked sa Mato valal po zemi.Byt tam ja , tak fakt sa nebudem opakovat a uz sa ratam medzi fotrov, ale zuby tomu chlapovi neletia von, ale do zaludka a ver ze casu na ich vysratie by uz nemal! Vidim, ako si chlapci vypiju, niekedy aj ja s nimi, symbolicky(flasa vina pre legionara nie je pitie),ale to mi vobec nevadi.Vadi mi, ked si niekto nesplni povinnost.A nech bude na druhy den po dvadsiatich flasiach, ou demi-sec.Spomenul som tu niekedy realnu zbran? Skoda..to sme my sami. A tiez sa musim poopravit-2REG som nebudoval ja sam, participoval som, aj ked je pravdou, dost vyznamne.Ale nebol by som rad, keby moje slova niekto pochopil ako chvalenkarstvo. Toujours modeste... Aussi salut 2REP!

2REP (bez overenia) 14.8.2009 - 00:12

http://www.youtube.com/watch?v=PE8ZtSrFUk4&feature=related Dans les Djebels ou sur les routes Voila le quatrième escadron Qui est, vous le savez sans doute, Lescadron de tradition (bis) *Des anciens il a la devise : Courage, honneur, fidélité. Le danger il le méprise, Comme jadis à Messifré(bis) *Algérie, Syrie, Indochine, Druzes, Viets ou bien Fellaghas, Lescadron leur brise léchine, Il la fait à Rachaya(bis) *Légionnaire du quatrième, Sois donc fier de ton escadron, Reste digne de son emblème, Pour la gloire de la Légion(bis) Slovania, nedajte sa!!!!!!!!!!!! Из тайги, тайги дремучей От Амура, от реки Молчаливой грозной тучей В бой идут сибиряки Их сурово воспитала Молчаливая тайга, Бури грозные Байкала И сибирские снега Ни усталости, ни страха - Бьются ночь и бьются день, Только серая папаха Лихо сбита набекрень.

2REP (bez overenia) 14.8.2009 - 01:05

2rep,,toto video bolo natocene v THAJSKUU,,ZIADNY kamarat to nenatacal,,ale okolo iduci,,co tam boli,,ja M.. poznam osobne,,a poviem ti,,vecsieho chlapa nepoznam,,on je beng u mnaa,,:evil: ty sa s nim ako poznas???aky mas na neho nazor ty,,ako kolega"byvali da sa povedat..ked su vseci vojaci ako on tak mas pravdu..zbran sama osobee:))a to myslim kurva vaznee!!

2REP (bez overenia) 14.8.2009 - 01:21

Mato je chlap ako sa patri a nenecham na neho dopustit, suhlasim, zbran sama o sebe.Povahovo super chlap a prave takym obcas prepne, ale to sa stane tebe aj mne.Poznam ho z jednej misie, ked on este bol v zaciatkoch.Inak pozri toto : http://www.youtube.com/watch?v=Xom5cKWb1rA&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=Wa_OLuIJitA&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=6oUluhpK1MM&feature=related Salut, drz sa, raz sa stretneme, tomu ver. A nezabudaj na vykricnik :-))))

JAA (bez overenia) 14.8.2009 - 01:43

dufam,,ze mas pravdu,,a raz si dame spolu pivkoo!!lebo tuna ma to nebavi uz,, ale musim to este neako vydrzat,,neni jedneho dna kedy by som aspon na chvilocku nepomyslel na legiuuB),,on bol vlatne v akej jednotke,,ked uz sme pri nom,,poviem ti otvotene,,keby som mal ist z matom na misiu,,tak sa citim urcite lepsie alebo ,,,,to sa neda ani popisat,,ale vlastne to je to puto,,ktore vaas stale spaja,,kazdy pozna kazdeho a poznaju svoje schopnosti navzajom da s povedat,,a ty co teraz,,volnooo,,

pepe (bez overenia) 14.8.2009 - 20:33

zdravim chlapi.teba 2REP zvlast a chcem ta poprosit o text(foneticky) piesne v tvojom prispevku z 12.8. o 02:01.velmi sa mi paci rad by som si ju aj spieval.

ceko (bez overenia) 15.8.2009 - 17:05

hoši, potrebujem vedieť bližšie info o max.60 minútovom behu s vakom na chrbte....myslím že je to súčasťou výcvyku a je to posledná skúška... chcem vedieť či sa to ešte beží, koľko váži ten vak a ako je to dlhá trať. Dik.

2rep! (bez overenia) 15.8.2009 - 18:44

o akom 60 min behu to tu trepes ceko!!!! nikdy sa tu taky beh nebezal v legii!v 2 rep to je 8 km TAP s 12 kg rupsakom plus famas a ak to zabehnes za 60 min tak mas po pici!!!! Cela sekcia to zrobila za 45 min!najlepsi za 38 alebo 39 min! 2 REP ak si v GCP na calvi tak si musel nahradit LTN Tanasiu? S pozdravom!

ceko (bez overenia) 15.8.2009 - 23:03

pozri chlape, je možné že trepem, ale tak som sa to dopočul(taký dokument, ale dávno, tak si to už dobre možno nepamätám). Ty si mi odpovedal na to čo som chcel a som spokojný;)... moje zdroje hovorili o 60tich minútach ako podmienku.... a nevravím že priemer je o mnoho nižšie.... ale ty to budeš vedieť lepšie takže sa nebudem hádať až je to blbosť...odpovedal si mi na to čo som chcel tak som spokojný... dik zdar p.s. myslím že sme sa zle pochopili, pretože ja som nepísal o 60minútovom behu ale o behu ktorý má trvať max. 60minút....preto som sa pýtal na dĺžku trate...ale mám čo chcem tak... ;)

ceko (bez overenia) 15.8.2009 - 23:15

ešte otázka...keby si mal popísať terén, ako vyzeral?....rovina, stúpanie, striedavo? ako moc.... kôli tréningu...

2rep! (bez overenia) 16.8.2009 - 11:40

ceko tento beh budes bezat az ked ta do legie vezmu!!! vo vstupnych testoch vobec nieje.A neboj v prijmaci sa dost nabehas a budes na tento beh pripraveny ok?! ziadne strachy si uz pripraveny tak to uz neodkladaj... vela stastia a chod do 2 rep na korziku nie je to tam az take hrozne ako budes pocut cely cas v prijmaci!

Rocco (bez overenia) 16.8.2009 - 13:49

ahojte vsetci,tak mam za sebou kastel a za tyzdeen frcim do REPU;;;2REP,zdravim ta...vsetkym drzim palce,mate co robit v kastli hehe...

book (bez overenia) 16.8.2009 - 15:55

mam jednu otazku. v primaci tie zhyby co treba robit. ako ich musim robit? klasicky nadhmatom a za hlavu alebo mozem aj podhmatom a zdvyhnut sa po bradu?

atti (bez overenia) 16.8.2009 - 23:36

nerob ztoho taku vedu:D namakaj si to a je jedno jak ti to daju spravit podla mna moc stresujete chalani heh,

bojan (bez overenia) 17.8.2009 - 00:14

Servus 2REP! mam dotaz, idem do legie za par dni skusit stastie a chcem vediet ze ak im napriklad poviem ze som skoncil nejaku technicku VŠ ci to bude mat vplyv na moje neskorsie zaradenie ak prejdem az do finale :)))alebo je lepsie drzat hubu a nicim sa nechvalit... dik...

malagu (bez overenia) 17.8.2009 - 11:10

ivan- dame si na seba kontakt a mozme sa dohodnut co a jako.a tak okolo augusta mozme vyrazit co ty nato

MY NAME (bez overenia) 17.8.2009 - 14:55

rocco: ako bolo mohol by si dajaké aktuálne info dat... aký bol v výber atd. :ohmy:

samarovic (bez overenia) 17.8.2009 - 16:30

Ahoj ROCCO napis ake to bolo ci si v pohode zaujima to tu vsetkých co tu sme ja citam prispevky furt tak ma to tiež zaujíma . stretol si sa z chalanom co tu pise niektorým?

pepe (bez overenia) 17.8.2009 - 20:50

[b]erik napísal:[/b] [quote]ked nemate pod 20 neoplati sa ist?[/quote]a ty to odkial vies?????????????

pepe (bez overenia) 17.8.2009 - 21:06

ja si myslim ze ked mas co ponuknut legii a ukazes ze mas na to po fyz. aj psychyckej stranke tak ta legia prijme bez ohladu ci mas 20 alebo 35 rokov

samarovic (bez overenia) 18.8.2009 - 10:56

pepe mysliš ze je to v poho ked niekto chce vstupit do legie a ma 35 ? neni to moc ? poznas niekoho takeho koho napriklad vzali v tomto veku ??

2rep! (bez overenia) 18.8.2009 - 17:05

vysoka skola im nerobi ziadny problem,poznam slovakov inzinierov co su v legii. zhyby sa tu vzdy robia nadhmatom vek ak mate pod 20 tak do legie ani nelezte!ste zbytocni,sprosti a nic neviete, hovorim s osobnych skusenosti s mladymi su len problemy!nevedia si ani zasnurovat kanady ani ich naboxovat. ja som siel do legie 25 rocny a na izbe som bol s 39 rocnym chlapom takze ok koly veku, len musis byt pre nich zaujimavy! to znamena ze si bol automechanik alebo sofer autobusu alebo kamionu! ak si sa do 35 rokov len flakal tak ta chciet nebudu! na gestape im budete musiet povedat vas zivotopis od narodenia az po gestapo. neviem preco tolko otalate so vstupom!prave ste premrhali obrovsku prilezitost!!v decembri ide cely 2 rep do afganistanu na 6 mesiacov!!!takze ak vstupite do legie niekedy teraz a prijmac skoncite v decembri tak do ziadneho afganistanu nepojdete a budete strazit prazdne kasarne na calvi az do leta 2010! rocco budes mat jedinecnu prilezitost a ak dezertujes tak si havado!!!teraz chodia do repu po 20 tich a po troch tyzdnoch 17 dezertuje!!!je to tam teraz horuce; dufam ze sa nedostanes na 4 kompaniu lebo oni to stastie ist do afganistanu nemaju, idu do dzibouti. a pre rocco a pre ostatnich len to ze k internetu sa tak rychlo nedostanes lebo ta caka minimalne 2 tyzdne vysadkarsky vycvik a potom hned ides na kurz techniky,zbrani a spojovacej techniky!takze prvy mesiac budes mat tvrdy!

Marco (bez overenia) 18.8.2009 - 19:59

2rep!Chcem sa ta spitat ako je to s francustinou.Lebo vela ludi s tochto fora chce ist do legie a vacsina vravi ze nevedia po francuzski ani slovo,tak ako to je potom s dorozumievanim.Ci treba mat uz niaky zaklad,alebo ta ju naucia tam v primaci.

bojan (bez overenia) 18.8.2009 - 21:02

Dik za odpoved 2 REP! chcel som to vediet kvoli tomu, ze ak poviem ze som skoncil napr strojarinu alebo stavbarinu, aby ma nesupli k zenistom, pretoze by som chcel ist k 2 REI. Predsa len este jeden dotaz mam,samozrejme aj na ostatnych borcov z LE. Aj ked som pozeral vselijake stranky o LE neviem ako je to presne so zmenou mena. Ak som to spravne pochopil, tak ihned po prichode mi zoberu doklady. Ak zmaknem prijimac a poslu ma k regimentu tak ti daju vyber ci chces sluzit pod vlastnym menom, alebo pod cudzim , tak je?? Ak budem pod cudzim, tak nemozem vycestovat na dovolenku domov lebo mi nedaju doklady. Cize mozem byt len vo Francuzsku. Ak po roku budem naturalizovany, tak budem uz musiet sluzit pod vlastnym menom a tym padom mozem ist na dovolenku aj domov pretoze mi vratia doklady.Pochopil som to dobre?? A ak nahodou budem sluzit od zaciatku pod vlastnym menom, moze to nejak uskodit?? Mohli by ste mi to vysvetlit presne?? Dik...

2REP (bez overenia) 19.8.2009 - 04:05

Casovy posun. Rocco-gratulujem,nesklamal si...Dobra volba. Pozerajte,rozmyslajte-este par dni a vytuzena dovolenka.Budem tyzden na Slovaquie a na Morave.Kto sa chce stretnut, nech napise. http://www.youtube.com/watch?v=YM5BYvA4c78&NR=1 http://www.youtube.com/watch?v=trdhHeYhXho&feature=channel http://www.youtube.com/watch?v=KT3YtP3qPLk&feature=channel http://www.youtube.com/watch?v=Rd88CloxHDU&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=CrYlH4CNWhQ&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=u2ejJQFfYaY&feature=related povodne to je!!-----.... mais le diable marche avec nous... http://www.youtube.com/watch?v=lKXzeta0CMI&feature=related trochu nespravodlive-part premiere est 2REG a Chamonix- et puis a L OPEX aussi...mais vive la France, vive le 2 REP!!!!!!!!! http://www.youtube.com/watch?v=UburqOyidrs&NR=1 jeden z tych „ryzozrutov“,co sa pedvadza , mi kryje chrbat-kde je ten nas rasizmus???!!!! http://www.youtube.com/watch?v=CB8eaWqbZak&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=LR1bmFlts6w&NR=1 c´est commando de 2REG!!!!!!!!!!!!!!!!!! Smich. Urcite to nie je z URH, natocene v S.Ch.,v sept.min.roku, ale vycvik v LE ma aj svetle stranky.... http://www.youtube.com/watch?v=qmZfYwg3gmo&feature=related toto je na zaver____2REG))))))))))))))-cést super!!!!!!! aFilip ide do 2REG. http://legia.cudzoziemska.free.fr/articles2.php?page=2rep http://legia.cudzoziemska.free.fr/articles2.php?page=2reg http://legia.cudzoziemska.free.fr/articles2.php?page=2reg http://legia.cudzoziemska.free.fr/articles2.php?page=2reg

samarovic (bez overenia) 19.8.2009 - 09:29

2REP ak by ti to nevadilo kde sa da s tebou stretnuť pokecat a tak chcel by som ta spoznať ? roccovi a filipovi držim vam chalani palce vydrzte to !

bojan (bez overenia) 19.8.2009 - 10:56

Co som si vsimol, tak najviac sa tu spominaju regimenty ako 2REP a 2REG. Ze 2 REP, to beriem, ale 2 REG,pokial viem vznikol "nedavno", zeby bol taky dobry, alebo je tam kvalitnejsi vycvik, alebo?? Ja mam asi stale trosku skreslenu predstavu o zenistoch, takze preto asi to moje pocudovanie. Samozrejme ich nepodcenujem :)) Drzim chlapcom palce, ja odchadzam buduci tyzden skusit sa stastie..

JAA (bez overenia) 19.8.2009 - 22:07

2REP,,,takze na dovolenu ides zavitat k nam,,;) ja by som s tebou popil neake to pivko a pokecal ,,aj ked si spomynal,,ze nepijes,par urcite zvladnes;) ako tuna citam chalani to zvladli,,prajem vela stastia chlapi,,!!

2REP (bez overenia) 20.8.2009 - 00:50

Jaa-no zase az taky abstinent nie som, klidek .Mimochodom,len cast dovolenky stravim u vas, teda este stale si myslim doma, ale dovolenka sa da rozdelit tak isto, ako aj zrusit, to zavisi od situacie.Pivo dame, neboj.Jedno,dve -slovami dvanast.Bude sranda.Dam vediet potom na fore,ako sa skontaktujeme, kde budem a ako sa stretneme.Rad by som stretol aj 2 REP! a asi aj 1REC, ak bude mat ochotu.Bit sa urcite nebudeme, to v ziadnom pripade, ved je si o com pokecat a stale tvrdim-co bolo ,bolo....Ktosi sa tu pytal na 2REG, ze je mlady regiment.Iste, pravda, ale podmienky su vynikajuce.Ak sa v sucasnosti v LE da este hovorit o nich.Uz to nie je to, co byvalo kedysi.A nechapem preco davam kadejake linky na forum,chlapci, to treba aj pozerat, nedal som sa na hudbu... Ved to mas aj v polstine- ak nevies po francuzsky, tam je o REGu vsetko-struktura, bojove cie,ich zameranie, cinnost, misie..., ktosi chcel po mne foneticky text 2REGu-dam, ale na stranke LE mas vsetko-pravda nie fonetiku.Filipovi som pisal vsetko, ale ten chalan mi povedal, teda napisal o sebe to, co mozno nevie jeho mama,frajerka, preto dovera za doveru.Veril on mne(a dufam, ze stale veri), preco by som nebol ustretovy...Pripravoval som ho 3 tyzdne.Verim aj ja jemu.Ponukol som mu aj to, ze prenho pridem do Aubagne, (lebo tam isiel),vyzdihnem ho, dame obed a par hodin povysvetlujem,co treba.Ale mal dva konkretne terminy odchodu a zvolil ten prvy, tak ho moja sprava vtedy uz nezastihla.Alebo nechcel „protekciu“. Viem kde je, viem co je s nim a to staci.V Castli mam svojich ludi.Odporucil som mu 2REG a vieme obaja preco.REP je spicka, to bezpochyby, ale niekomu sa hodi viac napriklad kavaleria (v ziadnom pripade ju netreba podcenovat),alebo zenisti, atd.,kazdy by mal ist tam, kde je to pre neho najoptimalnejsie.Nie sa vsetci trepat do REPu a potom dezertovat, lebo zistia, ze je to nad ich sily.Radsej byt velkym kohutom na malom piesocku, ako opacne.2 REP!-udivuju ma tvoje presne informacie o diani v LE, kedze si uz S/off. Napr.to s tym Afgosom. Tak tu sa niekto trapi, pripravuje podu, aby potom bolo lahsie,riesi veci a ty takto...Zart.Ale viem, odkial mas info, my si to vysvetlovat nemusime a hlavne nie tu na fore.Schvalne- ta identite? A este otazka: Poznas tohto dostojnika? Salut vsetkym. 2REP.

anonym (bez overenia) 20.8.2009 - 04:33

pre 2rep! pod 20 neberu?ale hej beru a ked sa tam ešte nejaki mladi slovak nedostal tak budem prvy heh:)teda budem sa oto snažit:) verim si a myslim že nebude problem sa tam dostat,a ked ma nevezmu tak to skusim potom po dvadsiatke :) niektori chalani tam idu lebo musia,aby unikli pred svetom a ludmi tu na sr,pretože maju problemi a musia tam ist a musia tam byt,ja pojdem lebo tam ist chcem a verim že LE je to najlepšie čo premna može byt,milujem dobrodružstvo ,milujem makat,nasebe ale makat aj celkovo a hlavne fyzicky,milujem spoznavat ludi a toto všetko LE poskytuje čo sa tyka penazi?aj keby bol plat 500eur išiel by som:)pojdem pojdeeeem:)ešte musim počkat troška a idem dotoho:)držte sa chalani

malagu (bez overenia) 20.8.2009 - 22:02

pre 2rep.. daj potom ozaj vediet neako ked prides rad bi som stebu pokecal alebo ti dam na mna kontakt proste to je jedno ok vopred diky

2REP (bez overenia) 21.8.2009 - 06:38

Odpoved- http://www.youtube.com/watch?v=bMrsubcZs1o&feature=related tak-tak-srdieckom ostavam vo FR.

Pridať nový komentár