Francúzska légia

mir 14.8.2007 - 21:26

História Francúzskej légie

francuzska legia

Máloktorý bojový zbor na svete je ovenčený takým množstvom mýtov a legiend ako Francúzska cudzinecká légia. Jej členmi sú dobrovoľníci, ktorí za sebou nechali svoje sociálne aj rodinné zázemie, pričom svoje úlohy plnia s odhodlaním, nad ktorým svet žasne.

Cudzinecká légia bola založená 9. marca 1831 rozkazom Ľudovíta Filipa, kráľa Francúzska. Bol to čas politických nepokojov a tento oddiel plnil úlohu ochrancu kráľovskej moci. Väčšinu dôstojníckeho zboru tvorili veteráni Napoleonovej Grand Armee a mužstvo predstavovalo národnostne pestrú zmes, v ktorej bola zastúpená celá Európa.

V Légii sa objavili aj francúzski regrúti, ktorí sa snažili uniknúť pozornosti miestnej polície. Boli to dobrovoľníci vo veku medzi 18. a 40. rokom, s pravým alebo prijatým menom. Kráľ správne predpokladal, že platení žoldnieri nebudú pri plnení rozkazov rozmýšľať o ich príčinách alebo politickej korektnosti. Légia bola po potlačení nepokojov v Paríži okamžite zapojená do bojov o Alžírsko.

V roku 1835 však tento bojový zbor prešiel pod španielsku kontrolu. Následne sa na rovnakom princípe vytvorila druhá Légia, ktorá získala a udržala pre francúzskeho kráľa Alžírsko, ktoré sa stalo na dlhý čas jej domovom. Vo svojej africkej misii plnili legionári dôležitú úlohu - udržiavali poriadok, potláčali povstania domorodých nomádskych kmeňov a kolonizovali Severnú Afriku. Budovali cestné komunikácie na rýchle presuny, púštne pevnosti a časom tu vzniklo aj mesto Légie - Siddi bel Abbés.

Česť a odvaha

Francúzska cudzinecká légia zdedila tradície žoldnierskych vojsk, ktoré využívali francúzski králi už v stredoveku - škótskej gardy Karola VII. alebo neskôr Napoleonových poľských kopijníkov. Farbami tejto elitnej časti vojska sú zelená a červená, ktoré používali Švajčiarske gardy slúžiace trónu bielej ľalie. Znakom a symbolom zároveň je granát, z ktorého vychádza sedem plameňov, pričom dva z nich sú ohnuté smerom nadol.

Vzťahy medzi tými, ktorí rozkazy vydávajú a tými, ktorí ich plnia, sú vybudované na veľmi vyvinutom „esprit de corps", založenom na niekoľkých jednoduchých princípoch: disciplína a česť, radosť z dobre vykonanej práce a oddanosť svojej minulosti. Heslom Légie je "Honeur et Valour" - Česť a odvaha. Po vstupe do Légie nastáva veľmi tvrdá selekcia. Mnohí kandidáti nevyhovejú buď zo zdravotných alebo morálnych dôvodov.

Legionár je zriedka anjel, ale nikdy nie zločinec. Každý nový člen je dobrovoľník, ktorý chce uniknúť svojej minulosti, osobnej alebo rodinnej kríze, vo svojom sociálnom alebo politickom živote. Príkladom posledného fenoménu je masívny príliv dobrovoľníkov z Alsaska po roku 1871, zo Španielska roku 1939 a z Východnej Európy po roku 1945. Pre ostatných, ktorí sa nechcú zmieriť s limitmi strednej vrstvy, Légia znamená možnosť dobrodružného života. Všetkých jej členov spája súdržnosť, spečatená disciplínou a rešpektom k tradíciám.

Francúzska légia v krymskom konflikte

Časom sa stala Légia bojovou silou, ktorá obhajovala záujmy Francúzska aj v tých najodľahlejších končinách. Bola zapojená do Krymskej vojny 1853 - 1856, kde zohrala hlavnú úlohu pri dobývaní Sevastopoľu. Zámerom Francúzov v tomto konflikte bolo pomôcť svojmu spojencovi, tureckému sultánovi, pri získaní prístupu k prieplavu medzi Čiernym a Stredozemným morom. Po počiatočných rýchlych víťazstvách sa 1. a 2. cudzinecký pluk pokúsil o dobytie opevneného prístavu Sevastopoľ, čo vyústilo do blokády, ktorá trvala rok. Légia kvôli chorobám a zlému počasiu už nemohla dlhšie čakať a padlo rozhodnutie podniknúť frontálny útok.

Prvý pokus sa nevydaril a jednotky sa museli stiahnuť s ťažkými stratami. Pokúsili sa o to znova, s rovnakým výsledkom. Napriek tomu sa nevzdali a skúsili to po tretí raz. Sevastopoľ padol 8. septembra 1855. Ďalšími bojiskami legionárov sa stali Taliansko (1859) a Mexiko (1863 - 1867). Práve tu sa 30. apríla 1863 odohrala jedna z najslávnejších bitiek, ktorá vstúpila do dejín ako synonymum cti a odvahy.

Bitka pri Camerone

Dňa 30. apríla 1863 3. kompánia Cudzineckého regimentu zabezpečovala bezpečný presun zásob po ceste medzi Vera Cruz a Pueblom. Počas pochodu do určenej pozície jednotku prepadla takmer tisícka mexických povstalcov. Kapitán Danjou, aby získal krytie pred nepriateľskou paľbou, presunul svoje mužstvo do opustenej haciendy Camerone, ktorú minuli pred niekoľkými minútami.

Kompánia mala šesťdesiatdva legionárov a troch dôstojníkov, ktorí mali čeliť mnohonásobnej presile Mexičanov. K haciende, kde sa legionári pripravovali na obranu, prišiel posol s ponukou čestnej kapitulácie. Na streche ležal seržant poľského pôvodu, ktorý mu vojensky stručne naznačil, čo si myslí o tomto návrhu. Tak sa spustil jeden útok za druhým, všetky však boli s ťažkými stratami odrazené. Napoludnie začala legionárom dochádzať munícia, nemali jedlo ani vodu. Podvečer bolo nažive už len päť obrancov, na ktorých číhala armáda nepriateľov. V tejto beznádejnej situácii legionári nasadili bodáky a podnikli útok. Keď dvoch z nich pri napredovaní k mexickej pozícii zastrelili, zasiahol mexický plukovník.

Opätovne ponúkol kapituláciu. Legionári súhlasili pod podmienkou, že si smú ponechať svoje zbrane. Plukovník, dojatý ich odvahou, odpovedal slovami: „Mužom ako ste vy, nemôžem nič odmietnuť." Tento deň, ktorý vstúpil do dejín ako Camerone, sa každý rok pripomína vo všetkých táboroch Légie a oslavujú ho s veľkým zápalom a pýchou. V Aubagne, kde sa koná slávnostná prehliadka, nesú na čele pochodujúceho regimentu drevenú ruku kapitána Danjoua. Tento boj, ktorého meno je na každej legionárskej vlajke, ostáva symbolom misie, ktorá sa plní až do úplného konca.

V zákopoch svetových vojen

Roku 1914 sa pluky Francúzskej Légie zúčastnili bitky o Artois, kde utrpeli ťažké straty. Boli zreorganizované a o mesiac neskôr znova ťažko porazené pri Givenchy. Nakoniec utrpeli legionárske pluky také ťažké straty, že ich museli v septembri 1914 rozpustiť a preformovať do novej jednotky. Takto bol vytvorený RMLE (Pochodový pluk cudzineckej légie), ktorého úlohou bolo prevýšiť v boji všetky ostatné jednotky. RMLE sa zúčastnil na mnohých bitkách francúzskych bojísk a stratil tisíce vojakov. Zvlášť sa vyznamenal svojím bojovým umením v zákopoch pri Remeši, kde legionári vyčistili štyri kilometre nepriateľských línií iba puškami, bajonetmi a granátmi. Ďalším úspechom bol Verdun, kde légia uspela v misii o znovuzískanie svojich starých pozícií. Nasledovala obrana parížskeho koridoru a Légia uspela opäť, hoci s veľkým stratami.

Francúzi začali svoju ofenzívu v júli 1918 a RMLE bol opäť v prvej vlne - takmer dva týždne si legionári presekávali cestu cez Hindenburgovu líniu. Počas 2. svetovej vojny, v júni 1940, jedenásty REI (Pechotný cudzinecký pluk) takmer vyhladili pri obrane pozícií vo Verdune. Tí, ktorí prežili, sa stali zajatcami. Väčšine sa ale podarilo ujsť a znovu zasiahli do bojov. Pluk však rozpustili. Trinásta DBIE (Podbrigáda Cudzineckej légie) písala dejiny pri Narviku a Bjerviku v Nórsku, ďalší úspech prezentuje slávne víťazstvo pri Bir-Hakaim v Líbii. Légiu znova zjednotili a pokračovala vo víťazných kampaniach v Tunisku, Taliansku, Provence a Nemecku.

V roku 1940 sa Thajsko, spojenec Japonska, pokúsilo anektovať Kambodžu. Légia túto hrozbu odvrátila, ale zbytočne, pretože politickou dohodou Kambodžu odovzdali pod thajskú správu. V oblasti ostala dislokovaná len jedna jednotka - 5. REI. Ďalšími rokovaniami sa podarilo zabrániť vojne na juhu, hoci nie nadlho. Legionárov, umiestnených v garnizóne Ha Giang, čoskoro zmasakrovali a ostávajúce dva batalióny vyrazili na pochod smrti smerom k čínskej hranici. V roku 1945, ešte predtým, ako sa zvyšky 5. REI dostali do Číny, vojna skončila. Nahradila ju však ďalšia, tentoraz vojna s Ho-či Mi-nom a jeho komunistami, ktorá mala trvať ďalších deväť rokov. V nej boli zastúpené všetky pluky Légie a najslávnejšími bojiskami boli Phu Tong Hoa, Koloniálna cesta 4, a slávne Dien Bien Phu.

Dien Bien Phu

Bol to najdlhší a najtvrdší zápas francúzskych expedičných síl na Ďalekom východe. 1. BEP uskutočnil výsadok v údolí Dien Bien Phu, zabezpečil oblasť a postavil základňu. Nasledovalo 169 dní konfrontácie s Viet Minh, po ktorých prišlo 57 dní pekla. Viet Minh zaujal pozície na svahoch, obkolesujúcich pevnostný systém, a začal ostreľovanie ťažkým delostrelectvom. Zásobovanie a prísun posíl bol možný len zo vzduchu. Pristávacia dráha bola zakrátko pod kontrolou nepriateľskej protileteckej paľby.

Na pomoc prišli nielen príslušníci parajednotiek, ale k obrane tejto pozície sa dobrovoľne hlásili aj muži bez parašutistického výcviku, hoci zoskoky sa často uskutočňovali v noci. Paralelne s obliehaním Dien Bien Phu prebiehala konferencia v Ženeve. Francúzske jednotky mali záujem udržať údolie, kým nepriateľ nepožiada o prímerie. Situácia však bola neudržateľná a 8. mája padla posledná pevnosť.

Dien Bien Phu prestalo existovať. Proti 15-tisíc legionárom a príslušníkom koloniálnych plukov stálo približne 100-tisíc nepriateľov, vyzbrojených ťažkou technikou. Dvetisíc obrancov padlo, 1 500 sa stratilo v akcii, 5 800 bolo ranených. Vyše 11-tisíc vojakov sa dostalo do zajatia, z ktorého sa po štyroch mesiacoch vrátilo živých len 3 290 mužov. Bola to politická katastrofa, ktorá znamenala koniec francúzskeho koloniálneho impéria vo východne Ázii. Druhý deň po páde Dien Bien Phu požiadali francúzski vyjednávači na ženevskej konferencii o prímerie. Pre légiu sa tým vojna v Indočíne skončila.

Boj o francúzske Alžírsko

Ešte skôr, ako sa mohli legionári zotaviť z bojov, ocitli sa v Alžírsku. Tentoraz bola ich nepriateľom Armáda národného oslobodenia. Pluky Légie, ktoré mali zabezpečiť pokoj v krajine, kde žilo množstvo Francúzov, sa aktívne zúčastnili v mnohých operáciách proti rebelom a plnili si povinnosť pri ochrane hraníc. Na základe politických rokovaní medzi prezidentom De Gaullom a predstaviteľmi vzbúrencov však Alžírsko v roku 1961 získalo nezávislosť a Légiu povolali do Francúzska. Légia, ktorá vnímala Alžírsko ako svoj domov a toto rozhodnutie ako zradu, sa vzbúrila. Pokus o prevrat však nevyšiel a 1. REP (Cudzinecký parapluk) rozpustili. Od roku 1962 až po súčasnosť sú oddiely bielych anjelov umiestnené na juhu Francúzska a na Korzike, ale aj v zámorí - v Djibouti, na Madagaskare, Tahiti a Francúzskej Guayane.

Légia si získala renomé pri výkone operácií v mnohých vojnou zmietaných oblastiach. V septembri 1990 vyslali tri pluky Cudzineckej légie do oblasti Perzského zálivu. Zmocnili sa letiska Al Salman, kde sa stretli len s malým odporom. Ich ďalšou úlohou bolo zabrániť ústupu Republikánskej gardy na západ. O tejto vojne sa hovorí ako o bleskovej vojne - skončila po sto hodinách boja na zemi, pričom v nej zahynuli len traja legionári. Pod velením Organizácie spojených národov Légia udržiavala poriadok v Mogadiši a zúčastnila sa aj na konflikte v Bosne, kde zvládla viacero tajných operácií.

Pri týchto akciách vedela Francúzska légia s veľkým efektom využiť materinský jazyk svojich vojakov. V oboch oblastiach boli len ľahké straty. Charakteristika Légie za približne stosedemdesiat rokov jej existencie, sa dá vyjadriť slovami literárneho velikána Antoina de Saint Exupéryho: „Vojak nie je mužom násilia. Nosí zbraň a riskuje svoj život za chyby, ktoré nespôsobil. Neoblomne dodržiava svoje slovo až do konca, i keď vie, že bude zabudnutý."

camerone (bez overenia) 9.9.2009 - 21:36

2eme REP tak ta cakam ak si doma tak si to uzi s rodinou... sak ak sa zastavis porozpravame a aj ked nepijem alkohol stebou by som pivo aj dal. vies kde ma hladat

reg (bez overenia) 10.9.2009 - 22:30

mna by chalani dost zaujimalo ako je to s regimentmi,ake vlastne su, ktori znich je špecializovany na aku situaciu a tak podobne dajte info:)

JAA (bez overenia) 11.9.2009 - 13:09

2REP,,,TAK AKO UZ SI NA DOVOLENKEEE??KEDY ZAVITAS NA SLOVENSKOO ,,,DAJ VEDIET,,,RAD BY SOM SA S TEBOU STRETOL PRI PIVE CHLAPEE,,;)

Sampiero (bez overenia) 11.9.2009 - 15:16

Pokial viem ja 2REP bez vikricnika je na dovolenke.Nekde v letovisku a chista sa na Slovensko a Moravu.Ale moze to byt i inaksie.

samarovic. (bez overenia) 11.9.2009 - 15:39

2REP dovolenkuje a ja viem kde B) teraz ne ze ma niekto nazve konfidentom do p...če aj s nimi

2REP (bez overenia) 12.9.2009 - 17:29

Salut vsetkym. Po dlhsej dobe som tu zas.Dovolenka je vzdy uzasna vec.Co to citam? -Samarovic, aj ty si v Mandelieu? Mozeme sa stretnut na chvilu,ak mas zaujem.Co tu robis?Aspon spoznam konecne niekoho osobne z tohto fora (teda az na Sampiera a spol, tych vidim az pricasto-smich, nic v zlom...) A neboj sa, ja ta za konfidenta urcite povazovat nebudem aj ked na tomto fore si skutocne na urcite veci treba davat pozor.Ale to uz som tu raz pisal.O chalanoch Filip, Rocco viem, ale nebudem to tu rozvijat.Ved Rocco sa uz ozval. Sampiero a ty vsetko nevyzradzaj,kde som a co robim, ale v pohode. Majo-Napisem ti mail na tu tvoju adresu ale neslubujem, ze to bude dnes.No, som zvedavy na tu tvoju otazku... Citam tie prispevky a som celkom rad, ze sa tu urobila fajn partia. 2 REP! teba samozrejme zdravim tiez, aby si sa neurazil, ze tu oslovujem chlapcov a na teba som zabudol. Ako sa mas? Dufam magnifique...To ze pozname svoje identity este neznamena, ze to budeme tu roztrubovat, mozno je to tak lepsie.Viem kto si, ale nechavam si to pre seba, to proste nech vedia len ti co to maju vediet a tak je to spravne.S civilmi sa ani ja zasadne nebavim o podrobnostiach v LE.Len uz tolko nebrbli, ako je tu zle.Ja viem, mas trpke skusenosti,prezil si si svoje, ale vidis-si v pohode.Lebo tychto nasich mladych tak vyplasis, ze nepojdu nikam. Ale beriem aj fakt, ze robis dobre, ked im pises aka je skutocnost, lebo predstavy su vzdy ine.Nech vedia, ze budu aj je...ni za kazdu hlupost, budu zbierat spaky a drhnut podlahy,obcas na samotke za pruser atd.To patri k zivotu v LE, aj ked nie k tomu idealnemu,vysnivanemu. Mna len udivuje neuveritelna agresivita niektorych mladych chlapcov co sem prichadzaju a bohuzial prave zo Slovenska .Ale nech sa neurazia ti slusni, lebo ti su tu tiez.A maju to lahsie.Nevyrabaju prusery sebe ani druhym.Takze Rocco-pri tejto prilezitosti ta srdecne zdravim,som ti dlzny pozdrav, ty si mna zdravil minule.Viem, ze mas teraz perno, ale neboj,vydrz, stretneme sa-sposob nechaj na mna, nech z toho niekto nerobi kovbojku a pokecame si.A nielen to.A hlavu hore, neklesaj na duchu.Nikdy nebolo tak zle, aby nemohlo byt horsie, na to pamataj.A aj na to, ze slusnym chlapcom som vzdy pomahal a budem pomahat. Ze? -Sampiero, ty zbojnik jeden! Smich. Na Moravu a SK este len pojdem, tak tym, co sa chcu stretnut -JAA, atd,-nebojte sa, je cas.Dame nejake to vinko, alebo pivecko. A nezabudam ani na teba Camerone.Ved je to kusok...do 15.to hadam stihnem.Ak by nie, uvidime sa na Slovensku, predpokladam ze sa po 15tom vracias domov.A dufam s poriadne nabitou srajtoflou. Chalani, len na jednu vec som nesmierne citlivy-na vrtactvo.Tak nech sa nedivia ti, ktorym nereagujem na taketo veci.Ale niekedy ja niektore veci povazujem ako samozrejmost tak neodpovedam.Ktosi sa tu pyta, co znamena byt regrutovany. Etre angagee, ved recruitement po nasom je regrutovanie-regruti, co isli na vojnu.Tak dost nechapem tu otazku.O com je a naco? Co tym basnik myslel? Ale nic v zlom.To plati aj pre „reg“-nick- kurwa, chlape, neser ma! Ved si pozri oficialnu stranku LE(www.legionetrangere.fr), daval som tu aj ine linky- napr. www.legiacudzoziemska.free.fr., http://legia.cudzoziemska.free.fr/articles2.php?page=2rep -mas to v polstine, aj na tom youtube je spusta kadejakych klipov o regimentoch, ved to tam davaju sami chalani-legionari, aj svoje sukromne videa,tak co do p..ce furt chces?! To si tak lenivy, ze si to nevies najst? Ako potom chces ist do legie??? Toto jedno nechapem a vzdy ma to rozzruri uplne do biela. Pre Jerekxxx- spravne, chlape, netreba sa pytat, ale ist, vypi si na rozlucku s kamaratni, skoc na prvy bus a voila! Urcite nie je dobre chodit v zime, jesen je este v pohode.Idealne je koniec jari, zaciatok leta, ale to su aj najvacsie navaly.Takze sa o to viac vyhadzuje.Aj kvoli blbosti.Lebo niektori pani su velmi ale velmi naladovi(v naborovych centrach). Takze plne suhlasim s tym co tu napisal „coskoro pojdem“-nick. Drzte sa a ty Samarovic sa ozvi, ak si naozaj v Mandelieu, hodime rec.Hoci aj zajtra.

camerone (bez overenia) 13.9.2009 - 15:29

nazdar Pani! 2REP som rad ze si ostal verni aj Morave.... ja som Kysucan a Morava je uzasny kraj... zdravim vsetkych vernych Rocco dufam ze je vpohode som bol k...t ze som nesiel aj ja... teraz mi to trha srdce ked sa pozeram na millitaires kur..a dufam ze budem mat cas pozriet na Calvi slavny camp Rafali!!

Majo (bez overenia) 13.9.2009 - 15:44

pre 2 REP. Dakujem, ale odpoved som si už na to našiel, a písal si ju tu na tomto fore aj ty. Dakujem za ochotu ale už to možno ani nebude treba. Nech sa ti darí.

oskoro pojdem (bez overenia) 16.9.2009 - 01:27

už davno som toto forum prešiel cele a nikde som tu nenašiel tento dokument v SLOVENČINE tak pre tych,ktori nevideli alebo maju chut si to pozriiet viac krat rovnako ako ja pridavam pekny dokument o Legii ako to tu už je tak sorry ale nič sa nestane ak to tu hodim ešte raz http://www.youtube.com/watch?v=pf7vlFLL6wA http://www.youtube.com/watch?v=oio1laoj0Ig http://www.youtube.com/watch?v=3vGFsdpCFpY http://www.youtube.com/watch?v=5K_FniDWsJw&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=C8DtBU1LHHw&feature=related

oskoro pojdem (bez overenia) 16.9.2009 - 01:34

ešte pripajam velmi pekne video o 13dble v podstate bez komentara,bohužial posledny(treti) part je uplne bezkomentara:( ale nevadi predsa len niečo:) http://www.youtube.com/watch?v=gWjLoP-z1J0 http://www.youtube.com/watch?v=4aphlXnlASE http://www.youtube.com/watch?v=0LSUF5UhvWo&feature=related

haha (bez overenia) 16.9.2009 - 13:23

Nechcem nikoho urazit ale pozrel som si to a vyzerá to ako nejaká jedna velká propaganda :whistle:

2REP (bez overenia) 21.9.2009 - 23:26

Salut vsetkym. Tak Majo, pochopil som to tak, ze ti nemam pisat, dovody vies ty sam, ja to respektujem a urcite ti vypisovat nebudem, neboj sa.Len neviem na co som tu ja daval odpoved, ktoru si si nasiel, ale nevadi. Camerone- do Villa di Mare som volal z Mandelieu, cislo platne, zvonilo,ale nikto mi to nedvihal a skusal som to trikrat, tak som napokon nikam nesiel. Bolo to 15-teho nieco po obede a nevedel som, ci si uz neodisiel prec.Je to skoda, lebo som ta chcel zobrat aj hore na Calvi a cosi ti poukazovat.Ale ako som pisal uz predtym, stretnut sa mozeme na SVK, ved sme skoro krajania. Ja mam Kysucanov velmi rad a viem preco.Teda az na par zbohatlikov, ktorych stretnut nemusim.A den nato ( 16.) som stretol spolubojovnika, ktory bol zase v Antibes a Cannes a siel som s nim rovno do Prahy.Cez tento vikend som bol v Bratislave, hlavnom meste SR.V sobotu vecer sme si s kamosom a dvomi dlhorocnymi priatelkami boli sadnut v jednom podniku.To co som tam videl, ma uplne znechutilo.Nepozeram sa na svet ruzovymi okuliarmi,videl som uz naozaj vselico, ale prekvapovala ma brutalita a zakernost niektorych mladych chlapcov.Nemiesal som sa do toto, pretoze boli s nami zeny a nas sa to vobec netykalo.Ale bol som velmi sklamany z ludi v hlavnom meste a hlavne z ich spravania.Tak som dnes rano radsej z krasavice na Dunaji rychlo odisiel. Samarovic-dakujem za ponuku, ktovie, mozno to niekedy vyuzijem.A velmi si to vazim.Su to uprimne slova, tak preto.To aby si vedel ty, aj ti, co chodia na toto forum.Napisem ti sukromny mail, tu nebudem nic rozoberat.Momentalne som na Strednom Slovensku v horach. Sme v jednom podniku, kde je internet, tak som to vyuzil.Tak ak vyjde cas, to pivko si dame.Ja som mobilny, kamos v BA mi pozical auto na cely pobyt, tak sa mozem presunut pomerne rychlo kamkolvek, problemom je len nabity program.Poznas to- pribuzni, kamarati,kamaratky,atd. FILIP!!!, az sa nahodou niekedy objavis tu na fore, mas odo mna mail, tam, kde sme si pisali predtym, tak si ho precitaj a zareaguj.A drz sa!!! Este pre chlapika s nickom „coskoro pojdem“ –dobre ze si to sem dal, bolo to sice tohto roku kdesi na STV, ja mam z toho CD nahrate.Nie kazdy to videl, tak nech si to chlapci pozru.Je to propaganda, ako to tu pise ten „hehe“ – (uzasny nick, ale zase aby som ja niekoho neurazil), ale to druhe-„plus“o chlapcoch z13.polobrigady je dobre. Diky.To, ze je to bez zvuku sa stava, lebo niekto vraj sibrinkuje s autorskymi pravami na niektore veci.Je to natocene v Djibouti, na severe, v Obocku, chlapci tam chodia pravidelne. A ty „hehe“ si reagoval prave na toto, ze je to propaganda-tak ja si to nemyslim.Ja som tu podaval kopu linkov na kadeco a nie s cielom to niekomu vnucovat, proste som to nasiel, ked ma to jedneho casu chytilo (ked ma moji chlapci upozornili na niektore klipy na Youtube a zabaval som sa ich prezeranim) a neposuval som to ako hodnoverny dokument, ale zabavu.Kto chce-pozrie, kto nechce-nemusi.Tak isto, ako pesnicku Strassbourgoise, ktora sa v LE priamo nespieva, ale les Anciens si ju poniektori spievaju jedna radost. To zase pre 1 REC, lebo sa jedneho casu pohorsoval, ze som to sem dal.Ale diky ti, ze si sem dal ten text. Inak ja som dal dve verzie, v tej jednej je text priamo v pesnicke-modrym pismom. Este jedno-pre vsetkych chlapcov, co sa chystaju do LE-opakujem to ja, trpezlivo, opakuje to 2 REP!, aj ini - pracujte na sebe,budujte si charakter a pevnu volu, nech vas netrapia somariny a la kliky, krive zuby, atd.Slusne spravanie, silna osobnost, psychicka odolnost voci narazovym situaciam, sebazaprenie, pevna vola, cielavedomost-to su vlastnosti, ktorymi zaujmete v LE pri pohovoroch.Nadupany steroidny drbosko, ktory myka hlavou ako cap,tiky na tvari od nerozhodnosti, hoci ma svaly ako Rambo, vyleti ako prvy, lebo legia uz dava momentalne doraz hlavne na inteligenciu.Ved preco nie, je z coho vyberat.Vyvija sa technika, sposoby vedenia bojov, je to narocne prave na logicke myslenie, taktiku, orientaciu.Kadejaky chujko, hrajuci sa na mafiana, ktory si mysli, ze v legii bude robit na niekoho ramena a bu-bu-bu a vsetci ho budu respektovat a posluchat s otvorenymi ustami ako v civile, nech radsej ostane doma.Pisal som to tu v zaciatkoch a opakujem znovu- Legia z buzerantov chlapov nespravi, do legie uz musi ist chlap z civilu! Buzerantov samozrejme nemyslim homosexualov, ale psychicky labilnych jedincov, ktori si v civile svoje komplexy liecia udieranim do slabsich, pouzivanim zargonu a kriklunstvom.A nielen to...Tak sa spravali napriklad ti v nemenovanom bratislavskom podniku predvcerom vecer. A nebyt tych zien pri nas... verte mi, velmi som sa musel premahat. Salut 2REP

2REP (bez overenia) 22.9.2009 - 11:27

Dnes je nádherné počasie a slovenské hory sú najkrajšie na jeseň. Zisťujem až teraz, že mám slovenskú klávesnicu, takže môžem veselo písať aj s interpunkčnými znamienkami. Takže aj niečo veselé: Kedysi, keď som ešte slúžil v ČSĽA ( pre mladšie ročníky-Československá ľudová armáda-sám sa tomu teraz smejem, aj keď ona skutočne ľudová bola-veď rukovali chlapci z ľudu) v jednom útvare na hraniciach s imperialistickým Nemeckom, pred ktorým sme s nasadením vlastného života,odovzdaní myšlienkam socializmu, museli brániť naše výdobytky socializmu (smiech) sa s obľubou hovorieval jeden vtip, tu je: Vo vlaku v jednom kupé cestujú matka s dcérou a lampasák s vojakom. Zrazu vojdu do tunela. Chvíľu je ticho, potom cmukkk, a facka. Matka si myslí: -dcéra nie je žiadna kurva, riešila to rázne a dala facku... Dcéra si mysli:- Hmmm... je vidno, že o matku ešte stále muži majú záujem! Lampasák si myslí: ...tak tá kurva vojak tu bude ocmukávať ženské a ja budem za neho schytávať facky?!! Vojak si pomyslí: Super!!! -Viem, že o chvíľu bude ďalší tunel...Znovu cmuknem a ešte jednu mu vypálim. 2 REP

2 rep! (bez overenia) 22.9.2009 - 12:12

zdravim 2 REP tak na slovensku obdivujes nase hory?:) ja by som chcel len dodat ze o 13 dble to nie je propaganda ale je to z jedneho francuzskeho filmu.Ten film je o tom ako tam jeden adjudant tak zramasuje mladeho legionara ze ten zomrie!A oni potom toho poddostojnika vyhodia z legie a on rozprava tento pribeh.A stale place ze je inapte de civil atd. neviem uz ako sa ten film vola ale hraju tam legionari. prekvapil si ma s nazorom na bratislavskych chlapcov!lebo sdielam ten isty nazor stebou!!!tous sont que de tete de bites et la bande d 'encule plein de stereoides!!! kurva aj s mafianmi nastastie do legie nejdu a ked sa aj niektori dostanu tak po castly idu domov k mamickam alebo neskor dezertuju!skoda ze sa najdu byvali legionari, ktori sa do mafie tlacia po legii, ale skor ide len o dezerterov, ktorich vezmu len preto aby si zrobili meno ze su medzi nimi aj legionari! ale srat na nich.....ved si le pozrite stranku www.cernak.sk to je o vsetkom zdravim

samarovic. (bez overenia) 22.9.2009 - 14:27

[b]2REP[/b] ďakujem za odpoveď . škoda že to nevyšlo možno niekedy tesil by som s toho . ešte raz dik. ak by si chcel niekedy a nebol by to problém , napíš na môj mail nejaký kontakt aspoň by som na teba mal nejaký normálne spojenie . Keby som mal reagovať ohľadom tohto hlavného mesta , som síce tiež z BA aj tu žijem ,poznám veľmi dobre miestne pomery je to tu svet falošných intrigárou buzerantou majstrov sveta ,v ktorom musíš stále aj ty improvizovať kombinovať jebať sa s pretvárkou najdeš veľmi málo uprimných ľudí s ktorými sa dá na rovinu rozprávať , skoro každý to vie skoro každý má tento názor a vie že to tu tak chodí ale sú to iba reči z 10tich sú 9,5ti úplný ko...ti. možno aj ja som niekedy kok...t ,stane sa , ale snažím sa aby som ním nebol nechcem neviem sa zaradiť medzi týchto ľudí chcem byt iný možno aj preto ma zaujíma Cudzinecká Légia .

samarovic. (bez overenia) 22.9.2009 - 14:28

ahoj [b]2rep! [/b] Mafia ?? Toto že je mafián ? tento jeden ,druhý ,tretí aj ten [b]padesátý[/b] ? Hyenizmus bezcharakternosť ťažkého kalibru veď tý tupci v živote nič nedokázali okrem toho že sú parádné prasce .Sú to chudáci ktorý nevnímajú že ich tento systém potreboval použiť a teraz už sú nepotrebný už sa ich nikto nebojí . ale aj o tomto je život. to je môj názor a nech ide každy do péčka. /tym som nemyslel teba 2rep!/ to všeobecne

2 rep! (bez overenia) 22.9.2009 - 18:25

samarovic netvrdim ze vsetci blavaci su mafiani a ved v 2 rep je na druhej kompanii jeden chalan z petrzalky a je celkom v poho.pozna vacsinu tich tzv. mafianov.... je to v poho caporal co ho bavi byt vojakom a vie co chce.bol v nimes u 2 REI^potom isiel do guyany na dva roky 3 REI a teraz zarezava v repe pri vysadkaroch.... poznal som ale jedneho synatora velkeho mafioza d povazia a poviem vam taky vystresovany chlapcek...keby som ho ale stretol na slovensku s gorilami svojho ocka tak by uz taky vystresovany nebol a urcite by bol tazky frajer.skoda pre neho dufam ze ho viac bude bavit legia ako zivot v pretvarke! s pozdravom 2 rep!

2REP (bez overenia) 23.9.2009 - 00:05

http://www.youtube.com/watch?v=t74er5nTMHo&feature=related kurňa, je to tu dva dni, kto to sem len dal??? )) Tak čo, moji mladi „vojci“ (bojovnici), tužiaci po legii, išli by ste do boja so šabľami a puškami na koňoch proti tankom ako kedysi moji predkovia? Adminko, adminko...nerus nase kruhy, kazda IP adresa je dekodovatelna! Aj ta tvoja.Ked ides na stranku LE, tam ti predsa tiez ukazuje : „votre IP adresse est... cisla... „Kamo je tiez dobry siffreur.Toto forum je najvacsie z celeho dobrodruha, tak ho nechaj, nech zije.Nech sa chlapci pripravuju na to co ich caka.Teraz idem cez fr...,pre istotu. 2REP! – nechces dat stretnutie? Som na SVK. Samarovic dtto. BA je 3 hod.cesty autom.

JAA (bez overenia) 23.9.2009 - 00:38

2REp,,,,a na mna si dufam nezabudol:S ,,,pozeram ze sa to tu rozhybalo troskaa,,,ja som kusok od baa..

2REP (bez overenia) 23.9.2009 - 03:29

http://www.youtube.com/watch?v=5F4sPf1Wiuk&feature=related A na nikoho so nezabudol. Vsetci dostanete po pive a po nose.Smich.A budeme sa rozpravat. RBS-Russkaya boevaya systema.Chlapci, 29.sept. je St. Michaelllllll.Otvorene dvere 2REPu na Calvi, tak berte rozum do hrsti.Len davajte pozor, aby sa vam nezmestil. Smich. Vsetci ste pozvani.Ved sa pozrite kolko je hodin a prvykrat masm na SVK statocne vypite.

2REP (bez overenia) 23.9.2009 - 05:46

http://www.youtube.com/watch?v=5F4sPf1Wiuk&feature=related 2REP!-calme toi! Mon petit adjutant,Il m´a tout dit (Sampiero).Si je voudrai, je sais tout.rien de special... Tu est un specialiste- de 2.cie.-est-----plus ..j´etais a dix-sept ans,n on va tirer ce soir? On y a va du tirer et puis tomber? Tromper dans la rue? Troupier!, je comprend- que tu est mecomprend. CM de CRAP

samarovic. (bez overenia) 23.9.2009 - 09:05

[b]2 REP [/b] tak bratranec :) davaj kde ta nájdem napíš na môj mail sem to radšej nepíš ja dojdem tam kde si ty ! tam kde povieš ty !

2 rep! (bez overenia) 23.9.2009 - 10:31

nie som adjudant! B) ale to je jedno...na slovensku tiez nie som....skoda.... tak si v gcp? romfeld uz je v civile? golban uz je sergent? ako to tam bezi teraz a cech studeny ako? ide mu to?

JAA (bez overenia) 23.9.2009 - 14:20

ok...a kedy priblizne?,,vies,aby som sa vedel aj troska zariadit...kludne nas moze ist aj viacej na to pivkoo,,ja nemam problem,,potom daj vediet cez forum,,ako sa chces skontaktovat,,;)k tej Bratislave sa nebudem ani vyjadrovat,,mozno pri pivee,,A v prvom rade si nenechaj pokazit dovolenku neakyma ko..tmaa.!!

camerone (bez overenia) 23.9.2009 - 14:33

2REP este stale som tu... neviem kedy pojdem domov mozno sa mi tu risuje nejaka praca s poliakmi? 29. by som si skusil vybavit volno???? ale neviem neviem??? ako by som sa dostal do Calvi???? ak si tu volal poobede recepcia bola zatvorena... a ked si zacal este o CSLA dedo sluzil v 60.rokoch a rozpraval mi o jednom rusovi co spravil 77 zhybou na hrazde????!! zajtra tu dam cislo na SFR? Bon Journe! neviem ci som to dobre napisal?

rastuso (bez overenia) 23.9.2009 - 14:37

ano ja sa tam teraz chystam...a tiez chalani ktory chcete ist teraz, tak ozvyte sa mi na mail rastuso@centrum.sk

Majo (bez overenia) 23.9.2009 - 15:19

2REP- týkalo sa to môjho zdravotného stavu, konkrétne to sú zuby. No zistil som že všetko je OK. :) A už ma také otázky ani netrápia, lebo čím dalej čítam toto forum, tak už len preto tam chcem ísť. Vidím že to nepíše nejaký ... , ale píšu sem inteligentní a cielavedomí ludia. Takých v civilnom sektore stretnem už len zriedka, a to som v kontakte so stále novými ludmi. Je to náplnou môjho štúdia. :) Vždy si rád prečítam tvoje nové príspevky, samozrejme aj ostatných ale tvoje ma zaujali zatial najviac. Uži si Slovenska a nevšímaj si čo sa kde deje. šak rozčulovanie je len pomsta na vlastnom zdraví za cudziu blbosť :D. Videl som že si spomenul SYSTEMA. Poznáš to bojové umenie? Alebo sa mu venuješ? Podla mna je dokonalé. veľa zdaru. A na pobavenie pre všetkých, jeden link. http://www.youtube.com/watch?v=_GDAl_rFias

samarovic. (bez overenia) 23.9.2009 - 15:39

ahoj [b]2rep! [/b] mafiáni ?tu v Bratislave sú všetci mafiáni /teraz silný smich/ .ale jebať už na tu mafiu . a ten chalan z petržalky je u mňa frajer ktorý určite ma svoju víziu a chce byt sám sebou držím takým chalanom palce

2REP (bez overenia) 23.9.2009 - 20:41

Salut chlapi!!! Majo -srdečná, srdečná a ešte raz srdečná vďaka za ten klip.A myslím, že nehovorím (či vlastne nepíšem) len za seba. Chlape, kde si to vyhrabal? Skoro ma to obralo o bránicu, tak som sa narehotal. Hneď mám lepšiu náladu(po včerajšej bujarej noci mi totiž nie je bohvieako, to Slovensko je fakt náročné na pečeň-smích.Sedeli sme veľká partia do rána a bolo fakt super.).Tak zuby to bolo, čo ťa trápilo.Ver mi, môžeš byť 100% istý, že s tým problém nebudeš mať.A nepochlebujem ti, ale som veľmi rád, že takí ľudia ako ty chcú ísť do LE.S inteligenciou aj zmyslom pre humor, super.Tak hybaj a vitaj! Radi ťa zoberieme do rodiny a zvýši to kredit Slovákov a Slovanov v LE.Čo sa týka RBS-áno, ovládam to už roky veľmi slušne,naučili ma to chlapci-Rusi, čo sú v tom fakt majstri.Som im za to nesmierne vďačný.A keďže ruštinu milujem a ovládam ako slovenčinu, vítam každú možnosť, keď si môžem pohovoriť v tomto jazyku.Systema je premakaný spôsob inteligentnej formy boja, súbor techník z každej oblasti a to sa mi na tom páči najviac.Nemusíš mať 100 kíl, aby si položil s prehľadom 140 kilového Ramba.Keď prídeš do LE, môžeš začať trénovať aj ty, ak budeme v kontakte, rád ťa to naučím, ale je tu dosť chlapov, čo to ovládajú ešte lepšie ako ja.Sú aj takí, čo robia rozdiel medzi Systema a RBS, pretože robia to civili aj ozbrojené zložky a samozrejme jednotlivé techniky sú tomu prispôsobené.Ja osobne dávam prednosť tej tvrdšej, teda vojenskej forme. Teraz pre Camerone- fajn, no to mi spadol kameň zo srdca.Tak len tam pekne ostaň, na SVK aj tak zarobíš menej, Corse je pekná a klíma nádherné.Daj to číslo, ja ti zavolám a o to, ako sa dostaneš na Calvi, sa nestaraj, to vybavím ja.Ak teda budeš mať voľno.Ten pozdrav je super srandovný. Ak si to myslel vo francúzštine(predpokladám), správne je to Bon jour-dobrý deň.A tých 77 zhybov na hrazde je úctyhodný výkon.Je to však viacmenej otázka sily bicepsov v pomere k telesnej váhe. Pre Samarovic- všetko budeš mať zajtra doobeda v maili. Jaa- veď ak si kúsok od BA,tak kde potom- konkrétnejšie, ak teda to môžeš a chceš napísať. Totiž idem pozajtra ešte na chvíľu na Moravu, ale odlietať budem zo Sweechattu, tak sa môžem niekde pristaviť. Beztak musím ešte do BA -vrátiť kamošovi auto.Jasné, že ideálne by bolo, keby sa nás stretlo naraz čo najviac, ušetrili by sme čas a bola by sranda.Len to skombinovať.A dúfať, že do toho nepríde niečo nepredvídané a nakoniec sa nestretneme vôbec. 2REP!- teba som si schválne nechal na koniec ako bonbónik(smiech). Viem,že nie si adjutant, všetko to vo francúzštine bolo písané zo srandy, tak dúfam, že sa ťa to nedotklo, veľmi by ma to mrzelo.A ešte jedno: neklaď mi prosím ťa,tu na fóre otázky, týkajúce sa priameho zaradenia.Neznášam klamstvo, takže nerad klamem, nerad sa vyhýbam priamej odpovedi, keď nemusím,alebo ak to nie je nutné a toto sú chúlostivé otázky vzhľadom k tomu, že sme na fóre, kde to číta kadekto.Prečo to už konečne nepochopíš? Tebe je to asi jedno, ale ja viem o čom je reč.A každý, kto je v činnej službe v LE to určite vie tiež. Sám vieš veľmi dobre, koľko ľudí je v GCP, každý každého pozná...ale písal som tu už , že na jeseň sa poberám späť k 2.REGu.Vôbec netúžim trčať pol roka v Afgoši, stačili tie predchádzajúce misie a posledný „séjour“.Ty si kde momentálne? Prekvapuje ma totiž, že poznáš niektoré takmer aktuálne veci-mená, kde kto je, čím je, akú ma hodnosť atd. Tak ak som na niekoho zabudol, tak nech mi to prepáči.Dnes sa idem poriadne vyspať, lebo to chýba. Salut. 2 REP

2REP (bez overenia) 23.9.2009 - 20:50

P.S. Samozrejme, ze letisko vo Viedni sa píše Schwechat-teda správne, ten názov -Sweechatt používam, keď chcem poriadne nasrať Rakušákov, či Viedenčanov.To len preto,, aby si niekto nemyslel, že neviem , ako sa letisko volá.

oskoro pojdem (bez overenia) 23.9.2009 - 21:49

eeeej chalani ale sa to tu riadne rozbehlo!!!!! inač čo sa tyka tej BA som daleko zo zapadu ale poviem vam s garanciou že vobec to tu nieje ine ako v ba akurat že vačšie mesto viac kokotov:)ako vidim chalani zjednavate stretko,ake je to super stretnut sa avypit hoci aj pohar čistej vody s legionarom !!!možno a verim si že aj raz somnou ludia budu tak radi chodit na pivo,alebo hoc aj na čistu vodu zo studne heh

Majo (bez overenia) 23.9.2009 - 23:42

2REP - som rád že pobavilo a usmernilo náladu. To človek nájde kadečo keď sa nudí na internáte :D. K SYSTEMA, to je jedna z vecí ktorú by som chcel vedieť, veľa som o tom čítal. Toto umenie sa zakladá na dôležitej veci na ktorú veľa z nás zabúda a to je filozofia "Spoznaj seba samého". Preto ma to strašne láka a zaujima. Bol by som rád ak by sa dalo potrénovať, alebo aspoň nejaké cviky poukazovať. Viem že to dosť posúva nie len hranice fyzickej zdatnosti, ale aj psychiky, čo je pre mna dôležitejšie ako sila. Možno je to len môj naivný názor. Ale predsa je to názor. pre všetkých - sú ľudia všelijaký a všelikade roztrúsený. Sú aj tí lepší aj tí horší. Ale nikdy si nedovolím súdiť druhého pokiaľ skutočne neviem aký je dôvod toho jeho správania. Dnes je kopa ľudí z deckých domovov alebo z rozvodových rodín. A jediný spôsob ako sa zaradiť je u nich asi len hrať sekáča. Sú aj taký, ktorým rodičia zobrali možnosť túžiť po niečom a to tak že im niečo kúpili ešte skôr ako to vôbec začali chcieť. Jednoducho rozmazlenosť. Tak sa nečudujme že si myslia že ich z toho stále niekto vytiahne a môžu byť agresívny voči ostatným. Samozrejme sú aj výnimky, čiže "tupý" od prírody. A s tými tiež my nič nespravíme. Stačí si ich nevšímať, a ich to prestane baviť. Ale som rád že sa tu zoskupila hŕstka tých správnych ľudí s ktorými je česť byť v kontakte. užívajte si sveta.

2 rep! (bez overenia) 24.9.2009 - 13:26

2 REP a ako sa ti pozdav cne marchand? uz neviem ci je este adu cserep alebo uz bonaparte?, somt je sinkievicus? v zbrojnom sklade by mali byt teraz 2 slovaci? alebo uz ich vymenili.vies, ked mas modru farbu kompanie tak vies ovela viac o gcp ako zbytok regimentu a legie. poznal som vacsinu chlapov z gcp.su v poho!soa je este sch garcia? a ako sgt brezden? nic budem koncit s pozdravom tak ak si na cea tak to si na mojej cie!!!! teplov je este v klube?

2REP (bez overenia) 24.9.2009 - 14:52

Zdravím všetkých. Salut 2REP! Cne Marchand ?- výborne :) :) -správny chlap,no nie? :) :) .Viac sa mi ale pozdáva Colonel Bellot des Miniéres :) , ked ťa tak zaujíma, kto sa mi pozdáva :) ).Ty čo si konkrétne robil na CEA tesne pred odchodom do civilu? Pre „čoskoro pôjdem“- diky moc. Ver tomu a stane sa.A ver aj tomu, že ak budeš aj naďalej takto uvažovať, bude aj pre mňa cťou si vypiť s tebou hoci tej čistej vody zo studne, alebo pramienka.Držím ti všetky palce, nech ti to vyjde.Nezabúdaj, že myšlienka má obrovskú silu a keď človek na niečo intenzívne myslí a chce to,aj to dosiahne. Majo-uff... – boduješ chlape...také múdre slová sa dnes od mladého človeka len tak nepočujú, hlavne v civile.Veľmi si stúpol v mojich očiach, klobúk dole pred takými názormi.Aj keď nie so všetkým súhlasím.Pozri- tým „sekáčom“ sa nemusí taký človek stávať len preto, aby sa zaradil.Pravda, záleží na tom kam.Ak do spodiny, tak áno, lebo tam to inak nejde, tam sú kritéria nastavené opačne.Ak ide o zaradenie do spoločnosti slušných ľudí, potom ostane skromný, bude pracovať a všimnú si ho aj slušní ľudia, ktorí mu pomôžu, aj slušné dievča, s ktoru si môže založiť rodinu a potom už nie je sám a trauma z decáku, či z rozvodovej rodiny už mizne.Bože môj, vieš koľko chlapcov, čo prišli do LE, sa mi zdôverilo, že sú z takých rodín? Každému som poradil, aby sa snažil, že musí byť dvakrát lepší, ako tí z kompletných rodín.Aby im dokázal, že na to má, lebo bohužiaľ ľudia sú takí, že práve na takto handicapovaného človeka sa pozerajú cez prsty, akoby on za to mohol, čo sa prihodilo v rodine. A s tými tupými od prírody-tu mám tiež iný názor, lebo čím viac si ich nebudeš všímať, tým viac si budú dovoľovať.Lebo si myslia, že môžu.A budú dobiedzať ďalej, lebo práve to ich baví.A neprestane baviť, dokiaľ nedostanú poriadnú príučku a niekto im nedá najavo, že každá akcia vyvoláva reakciu.Beda tomu, kto netrestá nespravodlivosť- to je moje krédo. K tej Systeme-nie naivný, ale veľmi trefný názor.Niečo ti pošlem o tom -cviky, techniky a pod.Len neviem, či môžem na tú adresu, lebo poslednykrát to vyznelo, že ti nemám nič písať, tak aby som sa nevnucoval.A chalani Rusi, čo aj mňa trénovali majú tých materiálov habadej, tak by som niečo od nich vypýtal.Ak by bol záujem.Len to trošku potrvá, dať to dohromady, naskenovať, skopírovať,upraviť, aby sa to mailom dalo poposielať. Ozaj a díky za opäť trefný, zábavný klip z „tvojej dielne“.Famas je malá zbraň, ale vie narobiť veľký cirkus. Tak sa všetci zatiaľ držte, ja sa pomaly poberiem ešte na Moravu, aj tam treba na chvíľu pozrieť.Snáď tam budem mať prístup k mailu tiež, tak sa podelím o zážitky.

2 rep! (bez overenia) 24.9.2009 - 17:30

Colonel Bellot des Miniéres bol najludskejsi zo vsetkych ktorych som poznal od col. morin az po neho. ale na druhej strane urobil niekolko krokov spat a to je smutne! ked ja som bol v repe tak sme nosili na cvicenia tenue arktis a vybrami ake sme chceli len museli byt cierne.teraz je vsetko znova zakazane a dufam, ze nezakazu zase nove gillet de combat.s tym vsetkym prisla ako prva CEA ano mali sme to prvy az potom sa to postupne rozsirilo do regimentu. Marchand je v pohode lepsi ako cne savy to bola taka svina na legionarov...

majo (bez overenia) 24.9.2009 - 17:51

2 REP - samozrejme, tá mailová adresa funguje a neberiem to ako vnucovanie ale ako pomoc. A bol by som len vdačný k tým materiálom. A k tej spoločnosti? Je to len taký povrchový názor. šak niekedy ich majú problém analyzovať aj školený psychologovia a psychiatri. A beriem to že nespravodlivosť musí byť trestaná, ale ja si to vo vela prípadoch nemôžem dovoliť, a zachránia ma len rýchle nohy spojené s dávkou adrenalínu.:D takže až by si mohol tak matatajko@zoznam.sk fungujee. dík moc

Majo (bez overenia) 24.9.2009 - 21:41

2REP - Názory sú všelijaké, a rešpektujem každý názor. Som mladý, a viem že vela sa mi ich zmení, upraví. Nemám za sebov skúseností tolko čo ty, to určite nie. Ale dám si poradiť. A názor ako taký rešpektujem od každého či je taký alebo onaký. Ja, ak tak, poviem k tomu čo si myslím ja. Ale večšinou si zoberiem nejakú tú pointu zo všetkého čo mi kto povie. Popremýšlam a snažím sa poradiť, alebo dám za pravdu. Jednoduchho povedané, každý názor je pre mna cenný. Každý si niečo odžil a má tú svoju pravdu. Do zmýšlania človeka nevidím. Tažké v takejto téme diskutovať. Tomu že som stúpol nahor v tvojich očiach som skutočne rád. Cením si také slová od každého človeka, ale obzvlášť od človeka čo sa vie o seba postarať za každých okolnpostí a hlavne sám. Začínam sa tešiť viac a viac na LE ked vidím že aspon niekde sa ludia správajú ako ludia. I ked si myslím že aj tam sa nájdu výnimky. A chcel by som sa opýtať, či si poznal Jozefa Staviščáka. Lebo všade zožal zatial iba ostrú kritiku. No mne príde ako človek skúšaný životom a postavil sa tomu so cťou. Vedel by si mi o nom viac povedať? DAKUJEM. Hádam budeš môcť písať svoje príspevky častejšie, lebo stoja za prečítanie a popremýšlanie. Pre zaujimavosť pre všetkých, čítal som, že 3. cudzinecký pechotný pluk, zvláda výcvikové stredisko CEFE (3éme REI) za približne 45 minút. Americký Marine Corps to spravili za 7 hodín. Je to o teamovej spolupráci. http://video.google.com/videoplay?docid=4473457483938531433&ei=Scu7StO9KpnW2wKt3ezwBg&q=french+legion# Prajem príjemnú zábavu, ak by bolo niečo nezrozumitelné a od veci, ospravedlnujem sa, slávili sme spolužiačkynu 19ku. :) Hodne zdaru pre všetkých.

Majo (bez overenia) 24.9.2009 - 22:02

2 REP - ešte niečo. Niekedy sa v slovách napísaných nevidí to, čo v slovách povedaných. Možno to myslíme rovnako, ale slovami tu na fore je to na dlhé vysvetlovanie. Ale súhlasím s tebou.

JAA (bez overenia) 24.9.2009 - 23:49

2rep.,,tak my napis na mail robo846@azet.sk pametas,,c som ti ukazoval to video,,co tam bol M.V..tak druhy koment od vrchu tam ma,,kde byva a taak,,ja byvam 7km od tial,,jedno mesto,"jedine,,nemozes minut,,daj my vediet kedy...zatim kamo

2REP (bez overenia) 25.9.2009 - 17:13

Doda Staviščáka dôverne poznám. A tú kritiku ktorú "všade zožal" urobili len tí, čo mu všetko závideli a závidia.

Majo (bez overenia) 25.9.2009 - 20:20

Takže tomu rozumiem správne že je to správny chlap? Lebo knihu, čo vydal bola velmi dobrá. Ale niektorý písali a hovorili také že bol 10 rokov zavretý v muničáku a čo tam popísal sú zásluhy druhých. ale z jeho príspevkov a tvrdení si myslím že vie o čom je život a čo chce. A som nerád ked to niekto spochybnuje lebo zlý dojem na mna nič z jeho slov nespravilo.

2REP (bez overenia) 25.9.2009 - 22:04

Ak bol Dodo Staviščák (kurva chlap v GCP a najlepší z nás!!!!!)))) zavretý 10 rokov na muničáku, tak ja kurwaaa, SKLADÁM svoju hodnosť a budem leg.2.triedy.!!! Dodo dokázal take veci, že medzinárodne vlády by ho mali nosiť na rukách. A viem, o čom je reč, kurva!!!! Už ma neserte, do piči!!! Ten človek je sniper, destructeur, par 0065celance, ja nie som lepší, a odo mňa sa učil, do pičiiiii!!! Chce sa mi z toho ... blííííít. Dodko, viem, že to občas čítaš, pamätaj na starého ch....ale uja kozaka s bielymi fúzami.A so širokou dušou. CM.

samarovic. (bez overenia) 25.9.2009 - 22:32

hej 2REP chlape ! nemysli si o mne nic zlé ! kde si podme sa rozjebať .chcem ta poznat nech skapem hned ked nehovorim pravdu !!

2REP (bez overenia) 25.9.2009 - 22:37

http://www.youtube.com/watch?v=OkzoBY2FZmo&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=BlTWbtkCvKg&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=vU8P37H0MTo&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=mrc7oOpqL8g&feature=fvw http://www.youtube.com/watch?v=ID2T-wrKiJ4&feature=related-čo tak si tu prečítať aj príspevky? Hudba je super, ale chlapci tiež hovoria k veci...a všimnúť si v malom pravom rohu dole trebars to www...a viete, v akom jazyku sa to spieva?...

2REP (bez overenia) 25.9.2009 - 22:56

Myslím , že tu kommentaire netreba.SAMPIERO, už dávno som ti prisahal, že za toto budeš visieť(smích!).Ale s tebou si to vybavím po telefone a osobne.Nie cez forum. Pri tejto pesničke mi chýba 1 REC. Ten z tohto fóra.Ten sa asi vrátil naspäť k nám.Tak vitaj!!! 1ere REC!. http://www.youtube.com/watch?v=z1g4w2o2jAM&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=PE8ZtSrFUk4&feature=related všimnite si, ako si to ti hajzlíci kradnú)) Ale nech.V každej A. ich čaká smrť., tak nech majú radosť. Ja viem, čo je SMRŤ.

2REP (bez overenia) 25.9.2009 - 23:28

Zdravim vsetkych skromnych ludi na tomto fore. Moji znami sa mi divia, ze mam tak malo casu a tak vela z nego travim na fore. Som uz na Morave. Standa Gazdik je povodom Ostravak. http://www.youtube.com/watch?v=BYGBSWiYxps&NR=1&feature=fvwp zivot v LE vie byt aj zabavny, ak mas priatelov. http://www.youtube.com/watch?v=59c-RbVZEuQ&feature=related srdecna so smichom vsetkych pozdravuje 2REP:::::: bez vykricnika.

Pridať nový komentár