Francúzska légia

mir 14.8.2007 - 21:26

História Francúzskej légie

francuzska legia

Máloktorý bojový zbor na svete je ovenčený takým množstvom mýtov a legiend ako Francúzska cudzinecká légia. Jej členmi sú dobrovoľníci, ktorí za sebou nechali svoje sociálne aj rodinné zázemie, pričom svoje úlohy plnia s odhodlaním, nad ktorým svet žasne.

Cudzinecká légia bola založená 9. marca 1831 rozkazom Ľudovíta Filipa, kráľa Francúzska. Bol to čas politických nepokojov a tento oddiel plnil úlohu ochrancu kráľovskej moci. Väčšinu dôstojníckeho zboru tvorili veteráni Napoleonovej Grand Armee a mužstvo predstavovalo národnostne pestrú zmes, v ktorej bola zastúpená celá Európa.

V Légii sa objavili aj francúzski regrúti, ktorí sa snažili uniknúť pozornosti miestnej polície. Boli to dobrovoľníci vo veku medzi 18. a 40. rokom, s pravým alebo prijatým menom. Kráľ správne predpokladal, že platení žoldnieri nebudú pri plnení rozkazov rozmýšľať o ich príčinách alebo politickej korektnosti. Légia bola po potlačení nepokojov v Paríži okamžite zapojená do bojov o Alžírsko.

V roku 1835 však tento bojový zbor prešiel pod španielsku kontrolu. Následne sa na rovnakom princípe vytvorila druhá Légia, ktorá získala a udržala pre francúzskeho kráľa Alžírsko, ktoré sa stalo na dlhý čas jej domovom. Vo svojej africkej misii plnili legionári dôležitú úlohu - udržiavali poriadok, potláčali povstania domorodých nomádskych kmeňov a kolonizovali Severnú Afriku. Budovali cestné komunikácie na rýchle presuny, púštne pevnosti a časom tu vzniklo aj mesto Légie - Siddi bel Abbés.

Česť a odvaha

Francúzska cudzinecká légia zdedila tradície žoldnierskych vojsk, ktoré využívali francúzski králi už v stredoveku - škótskej gardy Karola VII. alebo neskôr Napoleonových poľských kopijníkov. Farbami tejto elitnej časti vojska sú zelená a červená, ktoré používali Švajčiarske gardy slúžiace trónu bielej ľalie. Znakom a symbolom zároveň je granát, z ktorého vychádza sedem plameňov, pričom dva z nich sú ohnuté smerom nadol.

Vzťahy medzi tými, ktorí rozkazy vydávajú a tými, ktorí ich plnia, sú vybudované na veľmi vyvinutom „esprit de corps", založenom na niekoľkých jednoduchých princípoch: disciplína a česť, radosť z dobre vykonanej práce a oddanosť svojej minulosti. Heslom Légie je "Honeur et Valour" - Česť a odvaha. Po vstupe do Légie nastáva veľmi tvrdá selekcia. Mnohí kandidáti nevyhovejú buď zo zdravotných alebo morálnych dôvodov.

Legionár je zriedka anjel, ale nikdy nie zločinec. Každý nový člen je dobrovoľník, ktorý chce uniknúť svojej minulosti, osobnej alebo rodinnej kríze, vo svojom sociálnom alebo politickom živote. Príkladom posledného fenoménu je masívny príliv dobrovoľníkov z Alsaska po roku 1871, zo Španielska roku 1939 a z Východnej Európy po roku 1945. Pre ostatných, ktorí sa nechcú zmieriť s limitmi strednej vrstvy, Légia znamená možnosť dobrodružného života. Všetkých jej členov spája súdržnosť, spečatená disciplínou a rešpektom k tradíciám.

Francúzska légia v krymskom konflikte

Časom sa stala Légia bojovou silou, ktorá obhajovala záujmy Francúzska aj v tých najodľahlejších končinách. Bola zapojená do Krymskej vojny 1853 - 1856, kde zohrala hlavnú úlohu pri dobývaní Sevastopoľu. Zámerom Francúzov v tomto konflikte bolo pomôcť svojmu spojencovi, tureckému sultánovi, pri získaní prístupu k prieplavu medzi Čiernym a Stredozemným morom. Po počiatočných rýchlych víťazstvách sa 1. a 2. cudzinecký pluk pokúsil o dobytie opevneného prístavu Sevastopoľ, čo vyústilo do blokády, ktorá trvala rok. Légia kvôli chorobám a zlému počasiu už nemohla dlhšie čakať a padlo rozhodnutie podniknúť frontálny útok.

Prvý pokus sa nevydaril a jednotky sa museli stiahnuť s ťažkými stratami. Pokúsili sa o to znova, s rovnakým výsledkom. Napriek tomu sa nevzdali a skúsili to po tretí raz. Sevastopoľ padol 8. septembra 1855. Ďalšími bojiskami legionárov sa stali Taliansko (1859) a Mexiko (1863 - 1867). Práve tu sa 30. apríla 1863 odohrala jedna z najslávnejších bitiek, ktorá vstúpila do dejín ako synonymum cti a odvahy.

Bitka pri Camerone

Dňa 30. apríla 1863 3. kompánia Cudzineckého regimentu zabezpečovala bezpečný presun zásob po ceste medzi Vera Cruz a Pueblom. Počas pochodu do určenej pozície jednotku prepadla takmer tisícka mexických povstalcov. Kapitán Danjou, aby získal krytie pred nepriateľskou paľbou, presunul svoje mužstvo do opustenej haciendy Camerone, ktorú minuli pred niekoľkými minútami.

Kompánia mala šesťdesiatdva legionárov a troch dôstojníkov, ktorí mali čeliť mnohonásobnej presile Mexičanov. K haciende, kde sa legionári pripravovali na obranu, prišiel posol s ponukou čestnej kapitulácie. Na streche ležal seržant poľského pôvodu, ktorý mu vojensky stručne naznačil, čo si myslí o tomto návrhu. Tak sa spustil jeden útok za druhým, všetky však boli s ťažkými stratami odrazené. Napoludnie začala legionárom dochádzať munícia, nemali jedlo ani vodu. Podvečer bolo nažive už len päť obrancov, na ktorých číhala armáda nepriateľov. V tejto beznádejnej situácii legionári nasadili bodáky a podnikli útok. Keď dvoch z nich pri napredovaní k mexickej pozícii zastrelili, zasiahol mexický plukovník.

Opätovne ponúkol kapituláciu. Legionári súhlasili pod podmienkou, že si smú ponechať svoje zbrane. Plukovník, dojatý ich odvahou, odpovedal slovami: „Mužom ako ste vy, nemôžem nič odmietnuť." Tento deň, ktorý vstúpil do dejín ako Camerone, sa každý rok pripomína vo všetkých táboroch Légie a oslavujú ho s veľkým zápalom a pýchou. V Aubagne, kde sa koná slávnostná prehliadka, nesú na čele pochodujúceho regimentu drevenú ruku kapitána Danjoua. Tento boj, ktorého meno je na každej legionárskej vlajke, ostáva symbolom misie, ktorá sa plní až do úplného konca.

V zákopoch svetových vojen

Roku 1914 sa pluky Francúzskej Légie zúčastnili bitky o Artois, kde utrpeli ťažké straty. Boli zreorganizované a o mesiac neskôr znova ťažko porazené pri Givenchy. Nakoniec utrpeli legionárske pluky také ťažké straty, že ich museli v septembri 1914 rozpustiť a preformovať do novej jednotky. Takto bol vytvorený RMLE (Pochodový pluk cudzineckej légie), ktorého úlohou bolo prevýšiť v boji všetky ostatné jednotky. RMLE sa zúčastnil na mnohých bitkách francúzskych bojísk a stratil tisíce vojakov. Zvlášť sa vyznamenal svojím bojovým umením v zákopoch pri Remeši, kde legionári vyčistili štyri kilometre nepriateľských línií iba puškami, bajonetmi a granátmi. Ďalším úspechom bol Verdun, kde légia uspela v misii o znovuzískanie svojich starých pozícií. Nasledovala obrana parížskeho koridoru a Légia uspela opäť, hoci s veľkým stratami.

Francúzi začali svoju ofenzívu v júli 1918 a RMLE bol opäť v prvej vlne - takmer dva týždne si legionári presekávali cestu cez Hindenburgovu líniu. Počas 2. svetovej vojny, v júni 1940, jedenásty REI (Pechotný cudzinecký pluk) takmer vyhladili pri obrane pozícií vo Verdune. Tí, ktorí prežili, sa stali zajatcami. Väčšine sa ale podarilo ujsť a znovu zasiahli do bojov. Pluk však rozpustili. Trinásta DBIE (Podbrigáda Cudzineckej légie) písala dejiny pri Narviku a Bjerviku v Nórsku, ďalší úspech prezentuje slávne víťazstvo pri Bir-Hakaim v Líbii. Légiu znova zjednotili a pokračovala vo víťazných kampaniach v Tunisku, Taliansku, Provence a Nemecku.

V roku 1940 sa Thajsko, spojenec Japonska, pokúsilo anektovať Kambodžu. Légia túto hrozbu odvrátila, ale zbytočne, pretože politickou dohodou Kambodžu odovzdali pod thajskú správu. V oblasti ostala dislokovaná len jedna jednotka - 5. REI. Ďalšími rokovaniami sa podarilo zabrániť vojne na juhu, hoci nie nadlho. Legionárov, umiestnených v garnizóne Ha Giang, čoskoro zmasakrovali a ostávajúce dva batalióny vyrazili na pochod smrti smerom k čínskej hranici. V roku 1945, ešte predtým, ako sa zvyšky 5. REI dostali do Číny, vojna skončila. Nahradila ju však ďalšia, tentoraz vojna s Ho-či Mi-nom a jeho komunistami, ktorá mala trvať ďalších deväť rokov. V nej boli zastúpené všetky pluky Légie a najslávnejšími bojiskami boli Phu Tong Hoa, Koloniálna cesta 4, a slávne Dien Bien Phu.

Dien Bien Phu

Bol to najdlhší a najtvrdší zápas francúzskych expedičných síl na Ďalekom východe. 1. BEP uskutočnil výsadok v údolí Dien Bien Phu, zabezpečil oblasť a postavil základňu. Nasledovalo 169 dní konfrontácie s Viet Minh, po ktorých prišlo 57 dní pekla. Viet Minh zaujal pozície na svahoch, obkolesujúcich pevnostný systém, a začal ostreľovanie ťažkým delostrelectvom. Zásobovanie a prísun posíl bol možný len zo vzduchu. Pristávacia dráha bola zakrátko pod kontrolou nepriateľskej protileteckej paľby.

Na pomoc prišli nielen príslušníci parajednotiek, ale k obrane tejto pozície sa dobrovoľne hlásili aj muži bez parašutistického výcviku, hoci zoskoky sa často uskutočňovali v noci. Paralelne s obliehaním Dien Bien Phu prebiehala konferencia v Ženeve. Francúzske jednotky mali záujem udržať údolie, kým nepriateľ nepožiada o prímerie. Situácia však bola neudržateľná a 8. mája padla posledná pevnosť.

Dien Bien Phu prestalo existovať. Proti 15-tisíc legionárom a príslušníkom koloniálnych plukov stálo približne 100-tisíc nepriateľov, vyzbrojených ťažkou technikou. Dvetisíc obrancov padlo, 1 500 sa stratilo v akcii, 5 800 bolo ranených. Vyše 11-tisíc vojakov sa dostalo do zajatia, z ktorého sa po štyroch mesiacoch vrátilo živých len 3 290 mužov. Bola to politická katastrofa, ktorá znamenala koniec francúzskeho koloniálneho impéria vo východne Ázii. Druhý deň po páde Dien Bien Phu požiadali francúzski vyjednávači na ženevskej konferencii o prímerie. Pre légiu sa tým vojna v Indočíne skončila.

Boj o francúzske Alžírsko

Ešte skôr, ako sa mohli legionári zotaviť z bojov, ocitli sa v Alžírsku. Tentoraz bola ich nepriateľom Armáda národného oslobodenia. Pluky Légie, ktoré mali zabezpečiť pokoj v krajine, kde žilo množstvo Francúzov, sa aktívne zúčastnili v mnohých operáciách proti rebelom a plnili si povinnosť pri ochrane hraníc. Na základe politických rokovaní medzi prezidentom De Gaullom a predstaviteľmi vzbúrencov však Alžírsko v roku 1961 získalo nezávislosť a Légiu povolali do Francúzska. Légia, ktorá vnímala Alžírsko ako svoj domov a toto rozhodnutie ako zradu, sa vzbúrila. Pokus o prevrat však nevyšiel a 1. REP (Cudzinecký parapluk) rozpustili. Od roku 1962 až po súčasnosť sú oddiely bielych anjelov umiestnené na juhu Francúzska a na Korzike, ale aj v zámorí - v Djibouti, na Madagaskare, Tahiti a Francúzskej Guayane.

Légia si získala renomé pri výkone operácií v mnohých vojnou zmietaných oblastiach. V septembri 1990 vyslali tri pluky Cudzineckej légie do oblasti Perzského zálivu. Zmocnili sa letiska Al Salman, kde sa stretli len s malým odporom. Ich ďalšou úlohou bolo zabrániť ústupu Republikánskej gardy na západ. O tejto vojne sa hovorí ako o bleskovej vojne - skončila po sto hodinách boja na zemi, pričom v nej zahynuli len traja legionári. Pod velením Organizácie spojených národov Légia udržiavala poriadok v Mogadiši a zúčastnila sa aj na konflikte v Bosne, kde zvládla viacero tajných operácií.

Pri týchto akciách vedela Francúzska légia s veľkým efektom využiť materinský jazyk svojich vojakov. V oboch oblastiach boli len ľahké straty. Charakteristika Légie za približne stosedemdesiat rokov jej existencie, sa dá vyjadriť slovami literárneho velikána Antoina de Saint Exupéryho: „Vojak nie je mužom násilia. Nosí zbraň a riskuje svoj život za chyby, ktoré nespôsobil. Neoblomne dodržiava svoje slovo až do konca, i keď vie, že bude zabudnutý."

2REP (bez overenia) 26.9.2009 - 00:20

Treba si kliknut aj na stranku, co je v zaciatku klipu uvedena.Zenisti nie su len pokladaci pontonov...A 2REG je elita.Vyzaduje: ludi vzdelanych, inteligentnych, cielavedomych, odolnych, huzevnatych. Skratka : kokotov )) . 2 REG ponuka: karieru, socialne neistoty, buzeraciu, drezuru, dril, pobyt v horach zadarmo,lyzovacky zdarma, turistiku a skialpinizmus-tiez zdarma, zranenia-pochopitelne-zdarma. Ale Ak to vydrzite 5 rokov-nebude sa vam chciet do civilu-lebo pochopite, ze rodina je tu, v St.Christol! Budete si robit picu zo zivota, lebo ten zivot vas bude bavit! 2 REG je materialovo, technicky aj kulturne najlepsie zabezpeceny a vybaveny zo vsetkych regimentov, to vie kazdy legionnaire.Preto mame cas aj na srandy. Preto „stary“ u nas moze mat aj 45 a je mlady! A mladi maju cas na picoviny.Ale o tom je kolektiv a sranda. http://www.youtube.com/watch?v=xrDvzpuIWDY&feature=related

Majo (bez overenia) 26.9.2009 - 05:45

Ver či never, ale som moc rád že si vyvrátil tvrdenia vela závistlivcov. Može mi povedať kto chce čo chce, a kolkáti chcú, ale odrazím sa od teba, už aj ked len pre to ako si to napísal. plné hnevu za moje slová, ktoré, opakujem som len čítal a počul. Ja nechcem nikomu kryvdiť. Aj ked pána staviščáka nepoznám, chcel by som. Dakujem za objasnenie, možno to bude hrať dosť dôležitú rolu v mojom "vývine". Tu je jeden článok, v ktorom je príloha s rozhovorom s pánom Staviščákom. Už len tam je vidieť že vie, o čom to tu je. Hodne zdaru priatelia. PS Toho chalana ktorému sa to tam prihodilo je určite škoda. http://tvnoviny.sk/spravy/krimi/slovenskeho-legionara-v-afrike-zradilo-srdce.html

JAA (bez overenia) 26.9.2009 - 10:48

zdravim vsetkych..vydim,,ze nuda tu nieje,,hm..o tom chalanovi som uz pocul"a poocul som k tomu este taku vec,,ze jeho velitel mu nechcel dat napit vody,,tym chcem povedat ,,to ze pocul som to,tak kludne to moze byt hovadina,,,ako sa povie, vsetko obnasa svoje rizika!!a to teraz nemyslim iba v legi,,ale aj v civile..tiez my to pripada niekedy,ako bojisko,sak nadarmo sa v legii nehovori,,tazko na cvicisku,,lahko na bojiskuu..a urcite to ma svoj efekt..ideme akurat do hor aj kamosmi,nieje nad taky dobry downhill,,a poriadne si tie kopce vychutnat:))aj ked aj to ma svoju temnejsiu stranku,,kazdy kopec treba najprv vyslapat,xixi:))ale stoji to za to..:woohoo:

camerone (bez overenia) 26.9.2009 - 14:16

2REP ak mozes tak sa ozvi? to volno som si vybavil rad by som na Calvi spoznal urcite osoby... urcite tam bude Stan Gazdik a asi aj pan Staviscak ?

2REP (bez overenia) 27.9.2009 - 09:53

Píšem narýchlo správy niektorým príbuzným, tak som si spomenul, že treba aj tu, na fóre, lebo boli pripravované nejaké stretnutia. Hoci som si tu v poslednej dobe obľúbil ľudí a je tu fakt dobrá partia, nemôžem momentálne odpovedať všetkým osobitne z časových dôvodov, tak sa nehnevajte, priatelia moji, ak vás tak smiem nazvať. Včera večer náhle zomrela moja matka.Zástava a následné zlyhanie srdca.Staršia, ale pomerne zdravá žena.Mal som už len ju z rodičov.Volala mi ešte poobede, ako sa tam na Morave mám a či je všetko v poriadku, a aby som sa poponáhľal domov... Musím vybavovať pohreb a veci okolo toho.Nejdem ani na oslavy patróna St.Michel na Calvi.Je mi to ľúto, ale osud zariadil veci inak.Nejaký čas sa odmlčím, to snáď pochopíte.Ďakujem. 2REP P.S. Tú bolesť v srdci si vie predstaviť len ten, kto stratil tak blízkeho človeka, akým je matka.

JAA (bez overenia) 27.9.2009 - 10:32

uprimnu sustrast 2rep..toto su veci ktore nikto neovplivnimee:(a este k tomu to obnasa neprijemnee povinnosti,,ktore ja osobne nemusim,,vlastne nikto !!skoda ze sa tvoja dovolenka zmenila na takuto prekernu situaciu,,este raz uprimnu sustrast!!SALUT

Majo (bez overenia) 27.9.2009 - 14:31

Najhoršie je, že tá situácia príde raz u každého, ale nikto ju nikdy nečaká. Musí to byť asi najhoršia súčasť každého života človeka ked príde k takejto chvílke. Úprimnú sústrasť, a drž sa.

samarovic. (bez overenia) 27.9.2009 - 20:19

[b]2 REP [/b] život je plný hrozných správ ! úprimnú sústrasť viem že slova tu neskrotia tvoj žiaľ v duši , ja poznám ten pocit .ale vždy máš určite aj tu na fóre veľa priateľov ,budú čakať až sem zasa niečo napíšeš DRŽ SA CHALAN !

camerone (bez overenia) 27.9.2009 - 22:26

prajem ti aby si sa preniesol cez toto krute obdobie... slova tu nespravia nic ja ti len chcem silu dodat slovami SILA a CEST drz sa! KTO NEPOZNAL LASKU K ZENE A LASKU K MATKE NEMOZE POZNAT CO JE TO LASKA K VLASTI!

2REP (bez overenia) 27.9.2009 - 23:51

Sedim v reštauracii, kde je net.Pripravuje sa funus. Pijem s 2 legionnaires, co su tiez na dovo.V Martine.Turčianskom Svätom Martine.Ja , človek, ktorý neznáša tvrdý alkohol, a asi chapetew prečo,si davam vodky.Ďakujem za kondolencie, priatelia moji... život je na piču... Anebo, jak říka Stan Gazdik....už mi nejdu slova...je jak řebřík do kurníku-kratky a osratý.Z týych vás chlapcov, čo ste napisali kondolencie,raz budu ozajstni legionárti.Viete prečo? Lebo máte v srdci cit a v duši česť!Chaque legionnaire est ton frére... a z vás raz budú ozajstní legionári. Dodo S. pije veľa.Lebo v tejto džungli sa už nevyzná.Ja ešte áno.Už chápewte, prečo neprídem do civilu? To radšej zdochnem na misii!!!! Koho už mám, kurva???? Len hrdosť, že som legionár! Takí nebuďte,budujte si karieru, vojenskú v LE.A chodďte kamkoľlvewk, veď legionnaires rotujú., raz si v takom pluku(regiment) za chvilu inde.A Guyanne som zbožňoval.Len preto, že chlapec vyhľadáva mláky, kopce, sneh,dobrodružstvo...To som zvládal za 41 .Rokov.Na pohreb pride veľa ľudí. Ale kto vráti život? Nikto.Je Boh? Ak áno, prečo, to dopustril? Moja mama zbožňovala túto pesničku, a asi vedela prečo. Kvôli nej som vam tu ju dal.Nie pre seba... http://www.youtube.com/watch?v=UIxLZXIHfjw&feature=related kto vie ruštinu, pochopiííí. A Majo-laska k vlasti je len idea...

oskoro pojdem (bez overenia) 28.9.2009 - 00:25

2REP napisal si to velmi pekne!!!!a berieš to statočne aspon čo viem vyčitat z veci ktore pišeš ,ja som stratil otca,bolo to presne na vianoce,hoci už pred 19 rokmi,ale prečo prave on a prečo prave na vianoce?JE BOH?tak prečo toto dopustil?:( uprimnu sustrast z celeho srdca prajem aj ja lebo ten pocit stratit niekoho najbližššieho poznam vela štastia !!! maš moj rešpekt!

2REP (bez overenia) 28.9.2009 - 00:49

http://www.youtube.com/watch?v=ClG2IIh4I3c&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=L__UQkPeICI&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=L__UQkPeICI&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=L__UQkPeICI&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=L__UQkPeICI&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=L__UQkPeICI&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=L__UQkPeICI&feature=related

2REP (bez overenia) 28.9.2009 - 02:25

http://www.youtube.com/watch?v=4K1q9Ntcr5g&feature=related ale uz neviem kolko je pat plus dva...

allija (bez overenia) 28.9.2009 - 15:57

Ja citam tuto diskusiju uz davno ale som sa nezapajal.......lebo som jeden z dezerterou po troch rokoch.. 2REP ja tez ti skladam uprimnu sustrast ale co kebi matka lebo otec ti zomreli ked si na misiji??????? Ako bi si dosel na pohreb????? Tebe osud doprijal ze si na konze. A mas to lahsie.Aj ty robis chibi araz budes stary a zoznes kritiku ako teraz slavu od mladich chlapcou co ti veria.pre nih si vzor ako Stavistak a ini dlherocni legosi.Viem kto si a patri ti ucta ale aj ked si vela uzitocneho pre CL urobil su aj ini a lepcejsi.Mas skusenosti a hovori sa ze si jednicka v CL ale nejsi sam.A po maminkej smrti to pojde stebou z kopca.Stevo z 3REI, 168... sak ti vies kto ti pise.tak si tu salutujme.Tak ti treba 2REP zabijal si v Kosovo, Allah ti to vratyl.Skapat budes ako pes za vasich slovanov i Ruse.I ý za nasih http://www.youtube.com/watch?v=_tnor7MLbus&feature=related

Sampiero (bez overenia) 28.9.2009 - 16:35

tutu http://www.youtube.com/watch?v=OkzoBY2FZmo&feature=relatedSWShttp://www.youtube.com/watch?v=OkzoBY2FZmo&http://www.youtube.com/watch?v=OkzoBY2FZmo&feature=relatedfeature=related

branko (bez overenia) 28.9.2009 - 17:25

2REP uprimnu sustrasť,,je to velká strata,viem čo prežívaš, zažil som to, keby sa bolesť čo máš v srdci dala podeliť a rozdať ver tomu že vela z nás by si s radosťou zobrala na ramená aspoň časť tej tažoby ktorá Ťa teraz gniavi,, bud silný a hrdý,,sme všetci s Tebou..drž sa

Sampiero (bez overenia) 28.9.2009 - 18:29

Ako ten stari cert hovori ze legionari nezomieraju len sa regrutuju v pekle.nevidrzi to da gulu do hlavi, poznam ho.

Majo (bez overenia) 28.9.2009 - 19:07

Ja som neni národovec :) . Mám Slovensko velmi rád, je krásne, Ale v dnešnej dobe by som za vačšinu slovákov krk nedal. Samozrejme behá po slovensku a po svete mnoho dobrých a správnych ludí zo slovenska. Šak už len na tomto fóre je kvalitné zastúpenie skvelých ludí. Slováci dostávajú do krvy pomaly ale isto taký ten "amerikanizmus". Je to ako tu už bolo povedané chaotická a labilná povaha čo sa zosype pri prvej krízovej situácii. A kedy sa spozná charakter človeka? Práve v takých situáciách. Ale Slováci majú stále vrodené dobré vlastnosti leb by bolo treba niekoho kto by v nich to dobro prebudil zase ra. Keď pozerám videá zo sviečkovej manifestácie, pražskej jary, spartakiády čo bolo volakedy sa socialistov tak mi je až do plaču čo vedeli ludia porobiť ako kolektív. Dnes taká vec už neni možná. Mládež sa hrá na tvrdých a pri tom sú predposratý a ešte sa nič nestalo. človek s chladnou hlavou čo vie inteligentne reagovať aj keď ide o život jeho a aj jeho priatelov a podobne má u mna zaslúženú úctu. Mohol by som tu menovať takých ludí čo som spoznal po prečítaní ich knižiek, ktorých som spoznal na tomto fóre, alebo inde, ale načo. Oni to vedia. Ale to je úplne nepodstatná téma. Zase to niekto može zobrať ako vnucovanie názorov, a to ja nechcem. Vyjadrujem iba svoj názor, kto s ním nesúhlasí tak nesúhlasí. :) Držte sa, nikdy sa nenechajte odradiť.

Majo (bez overenia) 29.9.2009 - 23:16

http://zpravy.idnes.cz/peklo-v-retezech-popsal-cesky-praporcik-kurz-preziti-u-cizinecke-legie-133-/zahranicni.asp?c=A090911_185940_zahranicni_btw

allija (bez overenia) 30.9.2009 - 10:04

Tak ti treba ty hajzel co si obetoval dvoch ludi v Afghanistane.Dvoch sniperov zato abi zila tvoja jednotka. Pojeb si cely dinops aju GCP achod do pie aj ked si dobry.som read ze sa ti to stalo za vsetky tie obete.Mas na rukach krv stovky ludi.Si supoer ale za aku cenu.

Majo (bez overenia) 30.9.2009 - 22:32

Alija, mne je jedno aké tu máte spory. Je mi to ukradnuté. Ale takto nehovoríš na človeka čo za niečo môže. Mamu 2REP si nepoznal. Ako môžeš také niečo povedať? To je choré. Tým pádom, ked ešte bola medzi nami, tak si jej ako želal smrť? Nevinnému človeku? A teraz si to akože docielil? Si tomu rád? Sorry, je to moj názor ale toto je najvačší prejav citovej slabosti aký som kedy videl. Nevieš aký to mohol byť úžasný človek. Ani to nezistíš. Ani ja. Preto si netrúfam povedať nič. Ale ty, si teda trúfalý. A si bezcitný pes v mojich očiach. Kydaj si na konkrétneho človeka. čiže na 2 REP ale nie na človeka čo sa nemôže brániť už. Bohužial. A nie na tretiu osobu ktorá s vašim konfliktom nič nemá. A to sa teraz nezastávam 2 REP. Ale predstav si situáciu že ti umrie mama alebo otec a niekto ti napíše to čo ty jemu. Ja by som ti na jeho mieste doprial olovenú tabletku. Ludia ako ty robia tento svet takým ako ty. Falošný neprajníci. Síce môžeš byť super chalanisko, mať úžasnú povahu. Ale Ukázal si to najhoršie zo seba a z celého sveta. (neber to ako útok na teba, ale ako radu do života.) Maj sa pekne,čav.

JAA (bez overenia) 30.9.2009 - 22:55

NECHCEL SOM SA K TOMU NEAKO VYJADROVAT"NENI TO MOJE VEC A NETYKALO SA TO MNA,,ALE MAJO,,,PRAVDA JE NA MIESTE:)POVEDAL SI TO PRESNE TAK,,AKO KED JA SI PRECITAL PRISPEVOK OD"ALIJA,,A DOSIEL K TAKEMU ISTEMU NAZORU,URCITE VECI CHALAN PREHNAL,,KED MAS NIECO Z 2reP,,TAK TREBA RIESIT PROBLEM S NIM,,A NIE UTOCIT NA CLOVEKA,,KTORY ZA NIC NEMOZE,,!!"A VLASTNE NENI UZ MEDZI NAMI!!JE TO TROSICKU CHORE ,,!ALE ZASE NEVIEM PODROBNOSTI TAKZE JE TO IBA MOJ NAZOR..KAZDY MAME AJ TU SVOJU TEMNU STRANKU,,TAK NEBUDME ZASE IDEALISTI.."A KTO POVIE NIEE,,TAK OJEBAVAA!SVET JE SKAZENY A VELA LUDI MA RUZOVE OKULIAREE!!

2REP (bez overenia) 1.10.2009 - 12:35

No tak to čo za hovädo zablúdilo na toto fórum? Dobroprajnosťou teda fakt „oplýva“.Ak ma niekto chce zdiskreditovať v očiach iných ľudí, nech to nerobí takouto špinavosťou ale faktami, ak nejaké má..Garantujem tu všetkým, že nijakého Alliju-alias Števa z 3REI nepoznám, tobôž s mle začínajúcim na tieto čísla.Buď sa ti Allija niečo snívalo, alebo si nafetovaný a máš halucinácie. Alebo si ma s niekým pletieš.Tie tvoje jedovaté sliny na maminu adresu nekomentujem, len by som ťa chcel za ne dostať jeden- jedinýkrát do rúk. A dedukujem, že podľa štýlu vyjadrovania budeš asi nejaký albanec žijúci na Slovensku, keď spomínaš Allaha a Kosovo. Nikde v Kosove som nezabíjal, ani nikoho neobetoval, ty magor! Už len nad tým keď sa znalý a súdny človek zamyslí, pochopí, aké bludy tu trepeš.A keď si dezertoval po troch rokoch-ak to naozaj tak bolo, je mi jasné, do akej kategórie patríš. Chalanom, čo sa tu zastali mojej nebohej mamy srdečne ďakujem a mám ich v úcte.

2 rep! (bez overenia) 2.10.2009 - 11:01

do legie beru od 17 do 40 rokov!!!!!! ak nie si hlavohrud a nie si blby tak mas sancu...

camerone (bez overenia) 2.10.2009 - 14:52

to co je za zdegenerovaneho hlupaka co sa navaza do zosnulych ludi.... prepacte Pani, ale tato diskusia sa nejako kurvy!

Majo (bez overenia) 2.10.2009 - 22:44

Len tak mimo reči. Aby sa to tu dostalo do pozitývnejšieho svetla. Koniec roka. Bol čas obeda a šiel som sa najesť. Lenže jedáleň bola preplnená na prasknutie a jediné potencionálne miesto bolo pri jednom mojom profesorovi. Tak som sa ho slušne spýtal, či má pri sebe voľné miesto. On mi len odvrkol ponad tanier s polievkou: "Labuť nemôže sedieť za stolom spoločne so sviňou". "OK" povedal som, "tak ja teda odletím". Samozrejme že profesor si to nenechal len tak prejsť ušami, a na poslednej hodine ma poriadne preskúšal. Avšak som sa naň poctivo pripravil a nezostávalo mu nič iné, len mi dať "za 1". Nakoniec však položil ešte jednu otázku. Akože (rozhodujúcu) "Keby si máte vybrať spomedzi dvoch vriec, pri čom jedno by bolo plné zlata a druhé peňazí, ktoré by ste si vybrali?" "Asi to s tým zlatom." Odpovedal som. "Naozaj?" spýtal sa profesor, "ja by som povedal, že skôr to druhé vrece". Nuž pán profesor, každý si vyberá to, čo mu chýba. " Po tejto poznámke mi zapísal do hodnotenia "SOMÁR" a posadil ma. Na to som sa postavil a povedal: "Pán profesor, nedali ste mi známku, iba podpis."

samarovic. (bez overenia) 2.10.2009 - 23:12

Tak aj ja nečo dám . Prve zdravým [b]2REP[/b] a všetkých ! [b]camerone[/b] nekurvý sa to ,nič sa nekurvý len sa chce niekto dostať do debaty žiaľ týmto idiotským spôsobom ale čo od analfabeta očakávate ?Števko ja len toľko že keby sme tu vyhlásili súťaž o najväčšieho kok..ta tak ty si až takýýý kok..t že aj v tej súťaži by si skončil druhý .

Majo (bez overenia) 3.10.2009 - 00:25

A ešte k tomu príbehu čo som sem dal, To je fiktívne. Som to zabudol napísať. Tak to sem dám aby som niekoho nezmiatol :D

2 rep! (bez overenia) 3.10.2009 - 17:39

ja som si tiez myslel ked som pozeral na internate obrazky alebo knihy specialnych jednotiek ze rusy su najlepsi a potom americania cudzinecka legia atd. postupne som sa dostaval ku kniham ktore odhalovali viac o specialnych jednotkach.Napriklad ze pred 68 bola najlepsia jednotka povazovana ceskoslovenska v holesove boli to super vysadkari ktorych zrusili lebo sa ako jediny v tedy postavili na odpor! potom legia vzdy som o nej snival ci uz doma v skole alebo na intraku.tak som sa nasral a po skole a po zvs som tam siel.No postupne som zistoval ze propaganda a realita nie je to iste!tieto iste nacvicene figury vam ukazovali aj v ziline pocas prisahy ked tam prisli rodinny prislusnici.Mysleli sme si ze pre boha to su frajeri!! a v legii sa s tym stretnete pocas oslav cameronu 30 aprila!ukazu vam to napriklad v castlelnaudary, robia to tam stazisti na kapralov alebo na sergentov!!!nie najlepsi ale jednoducho jednu sekciu vyberu a oni budu nacvicovat niekolko tyzdnov tito bojove ukazky zatial co ine sekcie sa nenaucia nic a budu pripravovat kasarne na oslavy, stavat stany, zametat zbierat listie atd.tam som to pochopil ked som bol v sekcii co staval stany na jednotlive aktivity!!!!no a ked potom ukazovali ukazky pre civilov ti len krutili hlavami aky sme dobri!!!omyl to len jedna sekcia ukazala co sa pred nedavnom naucila to nie vsetci! podme dalej prisiel som do repu a tam GCP!!! no dostal som sa velmi blizko k nim na tu istu kompaniu a postupom casu som videl, ze az taky extra nie su! len tolko "mefiez vous des apparences"!!!!je to vsetko len pozlatko!!!skutocnost ma niekedy velmi daleko!nechcem nikoho odhovarat, ale nedavajte si latku moc vysoko alebo skor nestavajte si velke vzdusne zamky!!! s pozdravom

Majo (bez overenia) 3.10.2009 - 19:42

2 rep! - Propaganda všade áno. Aj specnaz už so svojho výcviku robí biznis. Ale specnaz možno nacvičuje nejakú šou, ale z toho čo vedia. A oni to vedia. Prečítaj si knihu SPECNAZ od Viktora Suvorova. Ak budeš mať čas a prístup k nej tak pomimo aj akvárium je dobrá kniha. Za tieto 2 knihy je v Rusku odsúdený na smrť zastrelením, lebo vyzradil všetko o najtajnejšej ruskej organizácii (GRU - vojenská rozviedka) a jednotke čo k nej patrí (specnaz) :) A k tej légii, stále je tam pravdepodobnosť že sa dostanem zrovna na tú sekciu. :D Ale o to mi aj tak nejde. Ja tam hľadám niečo iné. Samozrejme nemôžem povedať že sa nechcem dostať raz aj do GCP. To chcem. Nech sú aký sú. Ale na slovensku nenájdem ani len takú sekciu kde tie stany budem stavať. (obrazne povedané). Vieš, ja som prečítal knihu od potockého. Strašne to okritizoval. Všetko čo sa týka LE mu vadilo. Len preto že sa nedostal na misiu a pre to že tam nič nerobili. Ale on mohol požiadať niekoho čo niečo vie nech ho to naučí. Alebo sám začať trénovať. Ale nechcem okolo toho moc hovoriť, lebo ako hovorím, moc o tom neviem. Nebol som tam. Skúsim a potom sem napíšem aký mám na to pohľad ja :D teraz na to môžem mať názor, ale nie objektívny.

2 rep! (bez overenia) 3.10.2009 - 21:44

majo sa som tiez cital suvorova a bolo to este okolo roku 2000 a tiez som ostal v soku.potom ale vyslo na javo ze niektore veci suvorov priklaslil. vies realita a a film alebo kniha nie su to iste!udivoval ma vycvik v knihe specnaz co tam spominal.Pozri si stranku jedneho cecha co absolvoval ich vycvik a vo vojne v juhoslavii bojoval ako zoldnier!su tam veci co by si ani neveril co robia napriklad vsetci nastali do jedneho hrnca a potom si kazdy musel nabrat jeden pohar a vypit to!mas to na www.specnaz.cz ak chces dobre citanie je tam aj o legii a mas tam aaj forum. teraz k potockemu! mam tu knihu a dostal som ju v legii od jedneho sergenta cecha co bol jeho kamarat!ano kritizoval legiu ale v lastne vsetci legionari kritizuju!a od spaleka si tu knihu cital?je to tiez dezerter ale dobre to napisal ziadne vymysli.aj to tam zdokumentoval fotkami a dokonca stopoval stopkami kolko ramasoval.K spalekovej knihe len tolko ze sa vam to moze lahko stat co jemu!!!napriklad teraz snivas ovycviku specnaz v cudzineckej legii takze sorry ale to v legii nezazijes takze budes trocha sklamany a potom ak tvoja kompania na ziadnu misiu nepojde alebo ak budes musiet ist robit nejaku staz a kompania pojde na misiu bez teba tiez budes sklamany. teraz budes sklamany a znechuteny tak ta ani nenapadne ist cvicit s nejakymi manikmi nejake to kung fu! ja ta ale neodrazujem ak si si isty tach chod amozno sa dostanes na nejaku dobru sekciu s dobrym porucikom co nebude mysliet len na svoju karieru ale aj na svoju sekciu.mozno budes sniper a mozno sa dostanes do GCP.ja ti to prajem! sorry ale v legii pred tym ako pojdes jest obed nebudes preskakovat hlboku jamu na dne ktorej budu zapichnute hroty ako to spominal suvorov vo svojej knuhe ale budes pekne spievat ako to je v legii zvykom a miesto toho aby si si dal pivko v klube po obede tak budes drhnut hajzle alebo chodbu ako mlady legionaar. A ak uz budes robit nejake to bojove umenie v legii tak to budes robit pre seba a netvrd ze ta to naucila legia!!! s pozdravom

Majo (bez overenia) 3.10.2009 - 22:21

Uvidím. Vieš, ono ja som tá povaha, že ak niečo neskúsim tak to ľutujem. Keď to skúsim, sklamem sa, tak som rád aspoň tomu, že som to skúsil. Chodievam aj na to fórum, čítal som aj ten článok o tých "chcankách". Neviem či to Suvorov všetko prikrášlil alebo nie, ale je mi to v podstate jedno. Ja len tvrdím jedno. Skorej sa na misiu dostaneš v LE nech už je to podla potockého alebo špalkovej knihy tak ako to opisovali ako v OS SR. To viem z prvej ruky. Na slovensku sa na misiu dostanú len tlačenky čo majú známosť "tam hore". A na takýto princíp teraz finguje celé slovensko. Povedz mi jednu vec prosím. Prečo tý čo sú tam pod 5 rokov alebo 5 rokov na LE iba nadávajú a tý čo sú tam nad 5 rokov tak sú spokojný? Neni to preto že za to prvé obdobie si iba nula?

2 rep! (bez overenia) 3.10.2009 - 22:45

nie ze by si bol nula za prvych 5 rokov!Ida o to ze ti co na legiu nenadavaju si urobili predstavu o zivote spojenu s legiou to znaena ze nebudu srat z neba na svojho chlebodarcu!nula si v legii tak maximalne rok az rok a pol! potom to uz ide uz si premiere classe a uz nie si najmladsi na sekciu uz mas dostatok volneho casu napriklad na posilovanie alebo aj na bojove sporty ak sa robia v regimente v ktorom si!Ja mam tu istu povahu ako ty chlape.Neveril som tak som skusil a lutujem ze som predtym cital knihy o specnaz lebo to som v legii nenasiel!!!Mozno keby nejaky moj sef sekcie nejaku taku knihu cital a snazil by sa nam spravit nieco podobne ale tak sa nestalo. Netreba si predstavovat aj vycvik ale aj to co potom vycviku nasleduje!Napriklad mal si super vycvik v noci boli ste dobre zabateni a unaveni a ked sa vratis z vycviku tak zistis ze hned vecer beres sluzbu na noc.Teraz ale najprv musis vycistit vsetok svoj material zbrane atd. az potm mas cas na osobnu hygienu a potom si pripravujes veci do sluzby to znamena ze zehlis ako blby svoju uniformu na gardu!

Majo (bez overenia) 3.10.2009 - 23:19

A v akom regimente sa učia bojové umenia? A tá stráž patrí k práci. Je to niečo za čo je tam legionár platený a musí s tým rátať. či nie?

2 rep! (bez overenia) 4.10.2009 - 14:07

vies vo vyspelych armadach mas ludi, ktori su na bojovych kompaniach a ti okrem cviceni,strelieb amisii nerobia nic ine.Na jedneho americkeho vojaka ktory bojuje mas styroch ktory sa o neho staraju obrazne!!to znamena ze ty si na bojovej rote a nieco take ako sluzby, upratovanie alebo ine prace v kasarnach nemas!ako kedysi GCP oni ziadne sluzby nemali len vycvik!teraz to je ine chybaju ludia a miesto toho aby sa cvicilo tak sa plnia nezmyselne ulohy v kasarnach! uz som spomynal ze 2 rep cistil jednu strelnicu od vybuchnutej aj nevybuchnutej municie po minometoch a delach roznych kalibrov!!!!!viete ti co to strielali to ani nemuseli upratat na to tam poslali 2 rep.Bolo to na canjeurse!!vydite miesto toho aby 2 rep robil nejaku zaujimavu staz jeden mesiac tak robil upratovacku!! bojove umenie sa robi tam kde su majstri bojoveho umenia!viem ze brazilci v repe maju jedneho majstra v tom ich djiu dzutsu alebo ako sa to vola?potom sa v repe robi box! a niekedy ked im prdne ryzojedom tak aj take wondo. ked sme cakali na zaradenie do regimentov v 1 re aubagni tak sme tam mali tyzdennu instrukciu nejakej obrany od jedneho maleho a chudeho adjudanta!bolo to dobre islo o sebaobranu velmi tvrdu!ako urvat ohryzok ako odkopnut jablko na kolene!kde treba porezat ziletkou aby to dobre krvacalo kde udriet aby si agresora odrovnal.povedal by som ze islo o vsetky udery ktore su normalne v bojovych umeniach pre civilov zakazane!!!Potom som sa uz s podobnym vycvikom nestretol iba ked som robil staz komando v djibouty. no a ked to netrenujes tak zabudas!

Pali88 (bez overenia) 4.10.2009 - 14:54

Je problém dostať sa do LE keď mám podmienku?Légia má dať predsa človeku druhú šancu.Počul som že kto mal problémy so zákonom nemá šancu.Je to pravda?

camerone (bez overenia) 4.10.2009 - 15:15

knihu som precital od spaleka a od stena gazdika... je to uplne ine ohen a voda.. jeden sa sklamal a druhy zil svoj sen ... knih bolo precitanych mnoho o legii o kontraktoroch... moj nazor je Zalezi ako sa ktomu postavis!

Pridať nový komentár