Francúzska légia

mir 14.8.2007 - 21:26

História Francúzskej légie

francuzska legia

Máloktorý bojový zbor na svete je ovenčený takým množstvom mýtov a legiend ako Francúzska cudzinecká légia. Jej členmi sú dobrovoľníci, ktorí za sebou nechali svoje sociálne aj rodinné zázemie, pričom svoje úlohy plnia s odhodlaním, nad ktorým svet žasne.

Cudzinecká légia bola založená 9. marca 1831 rozkazom Ľudovíta Filipa, kráľa Francúzska. Bol to čas politických nepokojov a tento oddiel plnil úlohu ochrancu kráľovskej moci. Väčšinu dôstojníckeho zboru tvorili veteráni Napoleonovej Grand Armee a mužstvo predstavovalo národnostne pestrú zmes, v ktorej bola zastúpená celá Európa.

V Légii sa objavili aj francúzski regrúti, ktorí sa snažili uniknúť pozornosti miestnej polície. Boli to dobrovoľníci vo veku medzi 18. a 40. rokom, s pravým alebo prijatým menom. Kráľ správne predpokladal, že platení žoldnieri nebudú pri plnení rozkazov rozmýšľať o ich príčinách alebo politickej korektnosti. Légia bola po potlačení nepokojov v Paríži okamžite zapojená do bojov o Alžírsko.

V roku 1835 však tento bojový zbor prešiel pod španielsku kontrolu. Následne sa na rovnakom princípe vytvorila druhá Légia, ktorá získala a udržala pre francúzskeho kráľa Alžírsko, ktoré sa stalo na dlhý čas jej domovom. Vo svojej africkej misii plnili legionári dôležitú úlohu - udržiavali poriadok, potláčali povstania domorodých nomádskych kmeňov a kolonizovali Severnú Afriku. Budovali cestné komunikácie na rýchle presuny, púštne pevnosti a časom tu vzniklo aj mesto Légie - Siddi bel Abbés.

Česť a odvaha

Francúzska cudzinecká légia zdedila tradície žoldnierskych vojsk, ktoré využívali francúzski králi už v stredoveku - škótskej gardy Karola VII. alebo neskôr Napoleonových poľských kopijníkov. Farbami tejto elitnej časti vojska sú zelená a červená, ktoré používali Švajčiarske gardy slúžiace trónu bielej ľalie. Znakom a symbolom zároveň je granát, z ktorého vychádza sedem plameňov, pričom dva z nich sú ohnuté smerom nadol.

Vzťahy medzi tými, ktorí rozkazy vydávajú a tými, ktorí ich plnia, sú vybudované na veľmi vyvinutom „esprit de corps", založenom na niekoľkých jednoduchých princípoch: disciplína a česť, radosť z dobre vykonanej práce a oddanosť svojej minulosti. Heslom Légie je "Honeur et Valour" - Česť a odvaha. Po vstupe do Légie nastáva veľmi tvrdá selekcia. Mnohí kandidáti nevyhovejú buď zo zdravotných alebo morálnych dôvodov.

Legionár je zriedka anjel, ale nikdy nie zločinec. Každý nový člen je dobrovoľník, ktorý chce uniknúť svojej minulosti, osobnej alebo rodinnej kríze, vo svojom sociálnom alebo politickom živote. Príkladom posledného fenoménu je masívny príliv dobrovoľníkov z Alsaska po roku 1871, zo Španielska roku 1939 a z Východnej Európy po roku 1945. Pre ostatných, ktorí sa nechcú zmieriť s limitmi strednej vrstvy, Légia znamená možnosť dobrodružného života. Všetkých jej členov spája súdržnosť, spečatená disciplínou a rešpektom k tradíciám.

Francúzska légia v krymskom konflikte

Časom sa stala Légia bojovou silou, ktorá obhajovala záujmy Francúzska aj v tých najodľahlejších končinách. Bola zapojená do Krymskej vojny 1853 - 1856, kde zohrala hlavnú úlohu pri dobývaní Sevastopoľu. Zámerom Francúzov v tomto konflikte bolo pomôcť svojmu spojencovi, tureckému sultánovi, pri získaní prístupu k prieplavu medzi Čiernym a Stredozemným morom. Po počiatočných rýchlych víťazstvách sa 1. a 2. cudzinecký pluk pokúsil o dobytie opevneného prístavu Sevastopoľ, čo vyústilo do blokády, ktorá trvala rok. Légia kvôli chorobám a zlému počasiu už nemohla dlhšie čakať a padlo rozhodnutie podniknúť frontálny útok.

Prvý pokus sa nevydaril a jednotky sa museli stiahnuť s ťažkými stratami. Pokúsili sa o to znova, s rovnakým výsledkom. Napriek tomu sa nevzdali a skúsili to po tretí raz. Sevastopoľ padol 8. septembra 1855. Ďalšími bojiskami legionárov sa stali Taliansko (1859) a Mexiko (1863 - 1867). Práve tu sa 30. apríla 1863 odohrala jedna z najslávnejších bitiek, ktorá vstúpila do dejín ako synonymum cti a odvahy.

Bitka pri Camerone

Dňa 30. apríla 1863 3. kompánia Cudzineckého regimentu zabezpečovala bezpečný presun zásob po ceste medzi Vera Cruz a Pueblom. Počas pochodu do určenej pozície jednotku prepadla takmer tisícka mexických povstalcov. Kapitán Danjou, aby získal krytie pred nepriateľskou paľbou, presunul svoje mužstvo do opustenej haciendy Camerone, ktorú minuli pred niekoľkými minútami.

Kompánia mala šesťdesiatdva legionárov a troch dôstojníkov, ktorí mali čeliť mnohonásobnej presile Mexičanov. K haciende, kde sa legionári pripravovali na obranu, prišiel posol s ponukou čestnej kapitulácie. Na streche ležal seržant poľského pôvodu, ktorý mu vojensky stručne naznačil, čo si myslí o tomto návrhu. Tak sa spustil jeden útok za druhým, všetky však boli s ťažkými stratami odrazené. Napoludnie začala legionárom dochádzať munícia, nemali jedlo ani vodu. Podvečer bolo nažive už len päť obrancov, na ktorých číhala armáda nepriateľov. V tejto beznádejnej situácii legionári nasadili bodáky a podnikli útok. Keď dvoch z nich pri napredovaní k mexickej pozícii zastrelili, zasiahol mexický plukovník.

Opätovne ponúkol kapituláciu. Legionári súhlasili pod podmienkou, že si smú ponechať svoje zbrane. Plukovník, dojatý ich odvahou, odpovedal slovami: „Mužom ako ste vy, nemôžem nič odmietnuť." Tento deň, ktorý vstúpil do dejín ako Camerone, sa každý rok pripomína vo všetkých táboroch Légie a oslavujú ho s veľkým zápalom a pýchou. V Aubagne, kde sa koná slávnostná prehliadka, nesú na čele pochodujúceho regimentu drevenú ruku kapitána Danjoua. Tento boj, ktorého meno je na každej legionárskej vlajke, ostáva symbolom misie, ktorá sa plní až do úplného konca.

V zákopoch svetových vojen

Roku 1914 sa pluky Francúzskej Légie zúčastnili bitky o Artois, kde utrpeli ťažké straty. Boli zreorganizované a o mesiac neskôr znova ťažko porazené pri Givenchy. Nakoniec utrpeli legionárske pluky také ťažké straty, že ich museli v septembri 1914 rozpustiť a preformovať do novej jednotky. Takto bol vytvorený RMLE (Pochodový pluk cudzineckej légie), ktorého úlohou bolo prevýšiť v boji všetky ostatné jednotky. RMLE sa zúčastnil na mnohých bitkách francúzskych bojísk a stratil tisíce vojakov. Zvlášť sa vyznamenal svojím bojovým umením v zákopoch pri Remeši, kde legionári vyčistili štyri kilometre nepriateľských línií iba puškami, bajonetmi a granátmi. Ďalším úspechom bol Verdun, kde légia uspela v misii o znovuzískanie svojich starých pozícií. Nasledovala obrana parížskeho koridoru a Légia uspela opäť, hoci s veľkým stratami.

Francúzi začali svoju ofenzívu v júli 1918 a RMLE bol opäť v prvej vlne - takmer dva týždne si legionári presekávali cestu cez Hindenburgovu líniu. Počas 2. svetovej vojny, v júni 1940, jedenásty REI (Pechotný cudzinecký pluk) takmer vyhladili pri obrane pozícií vo Verdune. Tí, ktorí prežili, sa stali zajatcami. Väčšine sa ale podarilo ujsť a znovu zasiahli do bojov. Pluk však rozpustili. Trinásta DBIE (Podbrigáda Cudzineckej légie) písala dejiny pri Narviku a Bjerviku v Nórsku, ďalší úspech prezentuje slávne víťazstvo pri Bir-Hakaim v Líbii. Légiu znova zjednotili a pokračovala vo víťazných kampaniach v Tunisku, Taliansku, Provence a Nemecku.

V roku 1940 sa Thajsko, spojenec Japonska, pokúsilo anektovať Kambodžu. Légia túto hrozbu odvrátila, ale zbytočne, pretože politickou dohodou Kambodžu odovzdali pod thajskú správu. V oblasti ostala dislokovaná len jedna jednotka - 5. REI. Ďalšími rokovaniami sa podarilo zabrániť vojne na juhu, hoci nie nadlho. Legionárov, umiestnených v garnizóne Ha Giang, čoskoro zmasakrovali a ostávajúce dva batalióny vyrazili na pochod smrti smerom k čínskej hranici. V roku 1945, ešte predtým, ako sa zvyšky 5. REI dostali do Číny, vojna skončila. Nahradila ju však ďalšia, tentoraz vojna s Ho-či Mi-nom a jeho komunistami, ktorá mala trvať ďalších deväť rokov. V nej boli zastúpené všetky pluky Légie a najslávnejšími bojiskami boli Phu Tong Hoa, Koloniálna cesta 4, a slávne Dien Bien Phu.

Dien Bien Phu

Bol to najdlhší a najtvrdší zápas francúzskych expedičných síl na Ďalekom východe. 1. BEP uskutočnil výsadok v údolí Dien Bien Phu, zabezpečil oblasť a postavil základňu. Nasledovalo 169 dní konfrontácie s Viet Minh, po ktorých prišlo 57 dní pekla. Viet Minh zaujal pozície na svahoch, obkolesujúcich pevnostný systém, a začal ostreľovanie ťažkým delostrelectvom. Zásobovanie a prísun posíl bol možný len zo vzduchu. Pristávacia dráha bola zakrátko pod kontrolou nepriateľskej protileteckej paľby.

Na pomoc prišli nielen príslušníci parajednotiek, ale k obrane tejto pozície sa dobrovoľne hlásili aj muži bez parašutistického výcviku, hoci zoskoky sa často uskutočňovali v noci. Paralelne s obliehaním Dien Bien Phu prebiehala konferencia v Ženeve. Francúzske jednotky mali záujem udržať údolie, kým nepriateľ nepožiada o prímerie. Situácia však bola neudržateľná a 8. mája padla posledná pevnosť.

Dien Bien Phu prestalo existovať. Proti 15-tisíc legionárom a príslušníkom koloniálnych plukov stálo približne 100-tisíc nepriateľov, vyzbrojených ťažkou technikou. Dvetisíc obrancov padlo, 1 500 sa stratilo v akcii, 5 800 bolo ranených. Vyše 11-tisíc vojakov sa dostalo do zajatia, z ktorého sa po štyroch mesiacoch vrátilo živých len 3 290 mužov. Bola to politická katastrofa, ktorá znamenala koniec francúzskeho koloniálneho impéria vo východne Ázii. Druhý deň po páde Dien Bien Phu požiadali francúzski vyjednávači na ženevskej konferencii o prímerie. Pre légiu sa tým vojna v Indočíne skončila.

Boj o francúzske Alžírsko

Ešte skôr, ako sa mohli legionári zotaviť z bojov, ocitli sa v Alžírsku. Tentoraz bola ich nepriateľom Armáda národného oslobodenia. Pluky Légie, ktoré mali zabezpečiť pokoj v krajine, kde žilo množstvo Francúzov, sa aktívne zúčastnili v mnohých operáciách proti rebelom a plnili si povinnosť pri ochrane hraníc. Na základe politických rokovaní medzi prezidentom De Gaullom a predstaviteľmi vzbúrencov však Alžírsko v roku 1961 získalo nezávislosť a Légiu povolali do Francúzska. Légia, ktorá vnímala Alžírsko ako svoj domov a toto rozhodnutie ako zradu, sa vzbúrila. Pokus o prevrat však nevyšiel a 1. REP (Cudzinecký parapluk) rozpustili. Od roku 1962 až po súčasnosť sú oddiely bielych anjelov umiestnené na juhu Francúzska a na Korzike, ale aj v zámorí - v Djibouti, na Madagaskare, Tahiti a Francúzskej Guayane.

Légia si získala renomé pri výkone operácií v mnohých vojnou zmietaných oblastiach. V septembri 1990 vyslali tri pluky Cudzineckej légie do oblasti Perzského zálivu. Zmocnili sa letiska Al Salman, kde sa stretli len s malým odporom. Ich ďalšou úlohou bolo zabrániť ústupu Republikánskej gardy na západ. O tejto vojne sa hovorí ako o bleskovej vojne - skončila po sto hodinách boja na zemi, pričom v nej zahynuli len traja legionári. Pod velením Organizácie spojených národov Légia udržiavala poriadok v Mogadiši a zúčastnila sa aj na konflikte v Bosne, kde zvládla viacero tajných operácií.

Pri týchto akciách vedela Francúzska légia s veľkým efektom využiť materinský jazyk svojich vojakov. V oboch oblastiach boli len ľahké straty. Charakteristika Légie za približne stosedemdesiat rokov jej existencie, sa dá vyjadriť slovami literárneho velikána Antoina de Saint Exupéryho: „Vojak nie je mužom násilia. Nosí zbraň a riskuje svoj život za chyby, ktoré nespôsobil. Neoblomne dodržiava svoje slovo až do konca, i keď vie, že bude zabudnutý."

camerone (bez overenia) 4.10.2009 - 15:28

a o holesovskych vysadkaroch som pocul aj ja... aj o vycviku vtedajsej CSLA... pocul som ze holesovsky vysadkari cvicili aj rusov a ked bolo velke cvicenie armad Varsavskej zmluvy tak na cele stala CSLA??? to som cital a pocul od mojho deda! a teraz sa v dobrom hovori o vysadkaroch z Prostejova 601.skss a o ich praci v Afganistane!!! klobuk dole... zalezi ako to beriete

2 rep! (bez overenia) 4.10.2009 - 16:09

ak mas podmienku tak ta vezmu.preco?oni moc nesnoria v zaznamoch.ak ste hladany interpolom tak vas nevezmu to je totiz ich jedina databaza na ktoru sa mozu napojit.takze ak ste hladany len na slovensku alebo mate zaznam len na slovensku tak oni to nemaju ako zistit! holesovsky vysadkary boli dobri na tu dobu v ktorej zili!kedysi museli vysadkari zoskocit a dostat sa v nepriatelskom terene k taktickym raketam a snazit sa strelit do maleho stvorceka alebo obdlznika na rakete kde bola schovana navigacia!islo o stvorcek asi 30 x 30 cm.takze islo o to nepozorovane sa dostat k raketam a strelbou ich zneskodnit! necital som este knihu od gazdika ale spominal v tej knihe ako chlapom z gcp liezol na nervi s tym svojim vycvikom sebaobrany!ti co ostali ked odisiel do aubagne na gestapo ho nespominali moc v laske!takze ak spominal vo svojej knihe ze bol oblubeny tak tomu moc never!!!! vies keby gazdik na tej jeho stvrtej kompanii kde bol predtym ako sa dostal do gcp ramasoval a dali by mu len nejaku staz vodica alebo kuchara a keby mu jeho kapitan jeho kompanie povedal ze ho neposle na preselekciu na gcp, tak by ta jeho kniha vyzerala inak!ja by som povedal ze gazdik mal stastie a potocky nie!!!!to je o tom ta legia!!!Ja som mal stastie!v pohode misie v pohode sekcia a sefovia sekcie a tiez super staze!!! NG som mal tiez vysoke a sportovo som bol na tom dobre!jedine co prizvukujem ze vycvik o ktorom som cital v knihach a videl vo filmoch som tam nezazil!!!!! Tiez sa ti to majo moze stat velmi lahko a dopadnes ako potocky!Ale tiez mozes dopadnut ako gazdik!!!!Vies ides do legie a potom vsetko zalezi od tvojich nadriadenych a od toho ci im manzelka vecer dala alebo nie!!!Mozes byt majster sveta v strelbe!ak sa dostanes na napriklad na prvu kompaniu a tvoj velitel rozhodne ze bude chciet z teba gulometcika z minimi tak sa mozes aj posrat ale z odstrelovacky si pocas 5 rokov prdnes mozno parkrat! A napriklad nejaky traktorista jano co v zivote pusku nevidel sa dostane do legie a potom do repu a nahodov budu robit prijmac pre CEA specialna kompania 2 rep a on sa dostane na sekciu STE section tireur d'elite!!! tak chlapec bude musiet 5 rokov strielat s PGM s odstrelovacky co to striela na 2 km!!!!!V LEGII IDE LEN O STASTIE AKO NATRAFITE CI UZ NA VELITELOV ALEO NA SEKCIU ALEBO NA KOMPANIU ALEBO NA REGIMENT!!!

Pali88 (bez overenia) 4.10.2009 - 16:30

2 rep! vďaka za odpoveď.Toto fórum je veľmi zaujímavé a veľa nového som sa dozvedel.Čítam to všetko od 1 strany.

2 rep! (bez overenia) 4.10.2009 - 16:34

ale niekedy nezaskodi povedat pravdu a budete pre nich zaujimavy napriklad u teba vedia ze nebudes moc chodit na slovensko pocas dovoleniek alebo ze nedezertujes hned lebo tym nic neziskas a tym ze im povies pravdu budu vediet ze legiu potrebujes ako sol v tvojej situacii....a oni takych potrebuju co im ostava legia ako posledna moznost!

2REP (bez overenia) 5.10.2009 - 13:43

Srdecne vas vsetkych zdravim, chlapi.Vidim, ze zdrave jadro tu diskutuje a k veci.Fakt dobre prispevky, je co precitat.Nechvalim, len konstatujem a to je viac.Preto mam z toho uprimnu radost. 2REP! tu v dobrom „cepuje“ tych z vas, ktori sa len chystate a dava uzitocne rady tak ich treba brat v uvahu a porozmyslat nad tym, aj ked kazdy si na to utvara vlastny nazor.Je to proste uhol pohladu.Podla toho co clovek v LE zazil, ako sa mu darilo, ci dari.Na niektore veci mam iny nazor, lebo ja som to zazil inak.Ale o tom je zivot.2REP! uprimna vdaka za tie slova.Ty si ich mozes dovolit.Len im to podavaj tak, ako doteraz, nech vedia do coho idu.Je mi len luto, ze taki ludia ako ty sa nevracaju spat.Aj ked niektori po case ano, nemam pravdu? Viem, ze tymto slovam rozumies. K tym dezerterom- aby som bol trochu aj ja konkretny.Poznal som chlapcov, ktori sa mi zdoverili, ze to neunesu nie preto, zeby boli padavky, ale preto, lebo predstava bola ina, realita je opacna.Znechuteni.Hlavne ti v poslednych rokoch.A takym som aj ja poradil, nech sa netrapia a odidu.Nebolo to nahovaranie na dezerciu.A tych pripadov bolo za tie roky naozaj par.Jednemu doma porodila priatelka dieta.Nevedel o tom, tajila mu to,lebo vedela, ze by mu len pritazila.Mlcal aj on,ked sa to napokon dozvedel,drzal to rok, trapil sa kvoli tomu, co je s nou, psychika mu isla dole. Nevedel sa rozhodnut, tak ma prosil o radu.Povedal som mu, ze ak citi rodinu ako zaklad, nech ide prec.Toto nebude dezercia.Aby mu raz dieta, ked vyrastie, nevycitalo, ze sa nan vykaslal, aj na matku, ked ho najviac potrebovali.Odisiel, ozenil sa a teraz mi je vdacny, aj ked za LE mu je stale smutno. Takze nie je dezercia, ako dezercia.Dezerteri su u mna ti, co prisli za dobrodruzstvom,a ked videli, ze ide o tvrdy chlebik, zacali fnukat, reptat.A zdupkali neserioznym sposobom... Aj na mna v poslednych dnoch dopadaju chmurne myslienky, tiez si vycitam vela veci.Kvoli mamke.Ale bojujem.Sam so sebou.Som vojak, tak musim bojovat.Je jedno s cim.Preto este raz dakujem za vsetky povzbudzujuce slova vsetkym, co ich napisali.Rovnako, bez rozdielu.Doniesol som si aj slovensky keyboard, len som ho este nepripojil.Nebolo kedy. K tym specialnym jednotkam a ich sekciam-moje osobne poznatky(a nejedna sa len o LE, ci Specnaz, ci tie dalsie, ktore sa tu spominaju): v kazdej takejto „organizacii“ existuje elita, toto je dane vojenskou taktikou vsetkych armad na svete.Ci uz regularnych, alebo ich sucasti, alebo inych zloziek.Malokto vie, ze existuje aj tzv elita elit, cize vyber, vycuc z toho najlepsieho.A tych par ludi plnia naozaj ulohy, o ktorych vedia len ti, co im tie ulohy davaju.Je to najvyssi stupen utajenia a ja osobne nepoznam ani jedneho z takych ludi, ktory by hovoril o ich akciach,lebo vie, co by nasledovalo.Nemam teraz vobec na mysli GCP, ci STE. V jednej nemenovanej africkej krajine nedavno operovali naraz 3 taketo skupiny z troch roznych statov a veru bol z toho riadny chaos, ked sa to prevalilo. Podla mna zlyhali prave instrukcie z najvyssich miest,lebo politici tahaju za nitky ako prvi, ale to berte len ako moj osobny nazor. Tak sa vsetci drzte.Zapojim sa, len co sa bude zase dat.S pozdravom 2REP

Majo (bez overenia) 5.10.2009 - 16:33

http://www.psychologia.sk/forum/read.php?id=208315 Páni ako ohodnotíte tento článok? ASi treba hlavne názor aktývnych alebo vyslúžilých legionárov. :) A o takej jednotke ktorá je pod zvláštnym utajeným a nepatrí ani pod rozviedku ani pod kontra rozviedku ani pod vojenskú rozviedku a neviem ešte akú tajnú službu, volala sa The Activity. http://www.martinus.sk/?uItem=46720 to je link na tú knihu. Vraj dolapili sadáma husajna. Vedelo o nej len pár vyvolených a stále obmienala svoj názov (krycie meno). Zaujima ma jedna vec. Čítal som o ženevskej konvencii. A vraj ak vojenská organizácia zajme nejakého vojaka z druhej strany, tak ho musí mať stále pod zdravotným dozorom musí mať vodu jedlo a podobne. Viem že polovojenské organizácie to určite nerobia ak sa také niečo stane. Dodržujú to tie vojenské org? Lebo neviem ako niečo z niekoho dostane niekto pokial mu nejde o život. Dakujem za vyjadrenie. Nech sa vám darí

Sampiero (bez overenia) 5.10.2009 - 18:25

Na radu 2REP sa ospravedlnujem za slova vtedy minule.Mal som vipite, neslo to ...tusim fotki tak som zanadaval.Tak nech to nikto neberie vazne.Ale na jedneho tu musim reagovat a asi budem aj nadavat.Alija ty potkan to z ktorej dieri si vyliezol??? Ty ak si bol v LE tak zozeriem kartac...... Pre 2REP! zmenil som nazor na teba a k lepsiemu.Tak posielam salutation de 4.Cie.

Allija (bez overenia) 5.10.2009 - 19:51

Ha-cha-cha...he-he-he. tak to mislite ze ja sa chcem s vama bavit tu na fore ano????????? Sak tu trepete kravini.A najvac ten 2rep! majster sveta. Vas tu ojibava.Ta ista bande co 2rep a ten Sapiero.Parasutisti to nije elite,ali merde. Tak ni som zavisli na vasich kecoch.Ali teba druhi rep som ja mozno z nekim si fak spletol tak ak po tom tuzis no tak sa ti omluvam. a vidis pravdu sam pisal ide to s tebov dole s kopca jako tak tu citam.Tak pravdu mam ja. JAA kad bi som ti rospraval preco som dezertoval tak by si aj tak neveril..........tak co sa tu mam ztrapnovat sa?????? A debatovat s takimi tu.su lepse foruma. tam napisem svoje skusenostie.Adieu.

branko (bez overenia) 5.10.2009 - 20:14

Allija nikto ťa nežiada o to aby si sa bavil s ludmi na tomto fóre..naopak prekážaš tu,a všetci by ti boli nesmierne vďační keby si vypadol,ale to si človek tvojho "formátu" nedokáže natĺcť do kotrby,že niekde prekáža a nie je vítaný,,,toto fórum je super a som vďačný borcom z CL za ich ochotu podeliť sa o svoje skúsenosti a zážitky priamo tu na fóre..oni sú elita a ty si to merde, tak si len choď na iné fórum a del sa s poslucháčmi o tvoje "super zážitky" z CL tada ak si tam vôbec bol....

2 rep! (bez overenia) 5.10.2009 - 21:49

allija ty si u mna poje...y chiptar!!! ciptar ako to len chces vsetkych jeb... arabov z juhosky tam srby kopali do riti tak koly tomu si asi zdezertoval co?! vsetci tito "chiptari" z byvalej juhosky dezertovali lebo sa mali po pici v legii!!!! a asi si ani nikdy nezabludil do repu lebo si chudak na to nemal a teraz kritizujes ze jeb... 2 REP ja ta mam na haku uboziak muslimsky!!! a netvrd tu ze si zdezertoval lebo si siel do juhosky zachranovat rodinu alebo tvoju krajinu arabska pi..!

2 rep! (bez overenia) 5.10.2009 - 21:52

a este nemas hrdost ci co?uz si posraty ze by ta nahodov 2 REP niekde stretol a dolamal ta!ja v to len dufam ty spina!a ospravedlnuj sa mu kolko chces dufam ze polame tie tvoje arbske paprce!!!ja nemam ako som vo fr!!!! a na slovensku nemas co robit aj tak nebudes mat papiere!!!!

Majo (bez overenia) 6.10.2009 - 11:08

Alija - Tak si choď písať na tie iné "foruma" ak ešte o nejakých vieš. :) Nech máš aké chceš skúsenosti. Keby si aj priamo najlepší vojak sveta (fyzicky), tak na tomto fóre si nežiadaný. Ak to tak môžem povedať za každého, čo si myslím že môžem. Podla toho čo píšeš, usudzujem že tvoj charakter bol dlho potláčaný, alebo si slabomyselný. Neviem. Možno si len začal zo zlého konca. Môžeš byť v pohode. Ale teraz nám to už tažko ukážeš. Pamataj jeno. Na odčinenie jednej zlej veci musíš ukázať 100 dobrých. Lebo ludia lahko stratia dôveru, ale tažko sa vybojuje spať. Aj tak ti želám vela štastia na tvojej ceste životom, ktorá asi nebude príliš dlhá takýmto štýlom. Čav.

2 rep! (bez overenia) 6.10.2009 - 17:31

http://moravan.blog.idnes.cz/clanok_disk.asp?cl=11774 je to jeden nazor jedneho moravaka co sluzil v legii, nazor na neho si zrobte sami. zistil som, ze ked viac ludi zazije jednu vec, tak skoro kazky to vyjadri inak ako druhy, kazdy mame iny pohlad na vec a kazdy mame ine rozpravacske skusenosti, niekto prikrasli, niekto uberie alebo pritvrdi, alebo zmakci! mame som vzdy hovoril nicoho sa neboj je to tam ako v detskom tabore, otcovi som povedal, ze je to tvrdsie ako zvs, atd. matriculle 168 ... allia to uz budes starec s takym cislom!take cisla maju uz len adjudanti adjudantsefovia a niektori dlhodobi caporalsefovia s ciernou kepi...tak nech ti sluzi zdravie...

2 rep! (bez overenia) 6.10.2009 - 17:45

http://www.stream.cz/video/231/363453-cizinecka-legie-2-rep-regiment-etranger-de-parachutistes

2 rep! (bez overenia) 6.10.2009 - 20:12

zaujimave nazory hlavne na tu knihu od gazdika.vidite chlap napise ako to videl a uz to je zle? vidite vsetci nadsenci cakaju od nejakej knihy z prostredia legie ze legionari piju na rano detsku krv a na obed vodu z pracky??!!!oni nechcu pocut o nejakej normalnej armade a normalnej sluzbe v nej a hlavne nie aby tam bol nazor ako to kazdy videl! Staviscak tam bol napisal knihu podal to svojim sposobom a su na to pozitivne ako aj negativne nazory! Taky potocky tam tiez bol napisal knihu tak ako to videl on a kazdy si zrobil svoj nazor! asi mali dat vsetci viac fotiek ako to urobil spalek mozno by sa viac pacili! mate aj dalsie knihy ale starsieho data; karel hora- moje matka cizinecka legie ; otto wagner - s cizineckou legii proti romelovy ; kniha zbabely hrdinovia! ; moja srdcovka je Dabelska garda 1,2, cakam na trojku!!! potom este mate od filipa janskeho - pevnost v pusti; cesi v cizineckej legii ; cizinecka legie od mac donalda ; mate toho vela citajte, ale zase nie moc ako ja, lebo potom sa trosku sklamete so skutocnostou !!!ale nebude to az take zle lebo legia si tradicie udrzuje!

Majo (bez overenia) 6.10.2009 - 21:12

2 rep!- V tomto máš pravdu, síce krutú al máš. Najohršie je na tom to, ako hovoríš, že každý si spraví predstavu odlišnú od reality. Funguje to tak všade. :) A ked už nič iné, a budem sklamaný ked tam náhodov budem :D , tak budem aspon najlepšie platená upratovačka. A vo "firme" ktorá ma v tomto odbore asi najlepšie meno. Ale tvoju radu si budem opakovať pri každej pochybnosti, a radšej si udržím neutrálny názor. Aj tak to už po profesionalizácii armád NATO a EÚ už neni to čo to bývalo. A pýtal som sa tu v jednom príspevku na ženevskú konvenciu, že ako to funguje v praxi. Lebo to čo je tam popísané mi príde tak, že to utvárali ludia čo na bojisku nikdy neboli. Za odpoveď Ďakujem. čaw PS: vie sa vôbec v armáde čo to je, alebo je to len politický podklad na ich vlastnú "hru"?

samarovic. (bez overenia) 7.10.2009 - 10:18

Zdravým všetkých! všetkých normálnych hoväda ne ! Tiež som čítal knihu aj od Špaleka aj od Staviščáka každý si napísal knihu podľa mňa po svojom a každý kto si ju kúpil si ju po svojom prečíta ,osobne ja som si v každej knihe našiel niečo dobré ,každý sme ale samozrejme iný. Dobre vravíš 2 rep! niekto možno naozaj očakáva že v týchto knihách nájde neuveritelno fantastické príbehy a potom je v polovici sklamaný a kritizuje alebo taký človek nastúpi do LE a potom rýchlo zdúchne . Zaujímalo by ma čo v prípade keď niekto z Legie dezertuje nikto ho potom nehľadá ? nerobia sa žiadne opatrenia konkrétne voči tomu jednotlivcovi ?

camerone (bez overenia) 7.10.2009 - 11:15

viem ze uz davno sme sa rozdelili CSR, ale 2REP ak si tam bol este pred rozpadom CSR ako si to vnimal ked si sa dozvedel o rozdeleni nasej republiky? cesi su stale najlepsi kamarati aj poliaci... aj Spalek to pisal vo svojej knihe(alebo to bol Stan) ze skupinku mladych legionarov pri cigaretke tvoria spolu cesi a slovaci a vela krat aj poliaci... no a ktomu zdegenerovancovi co sa tu objavil na tomto fore sa ani nevyjadrujem... je ako had... robi si z ludi picu,ale pockaj ak si ju zivot urobi s teba.

2 rep! (bez overenia) 7.10.2009 - 12:31

ta zenevska konvencia sa dodrziava ale urcite su vynimky a to vsade a v kazdej armade! na pobrezi slonoviny jeden caporalchef poliak dal nastupit vsetkych ciernych aj zeny a deti k jednemu muru na kolena a ruky za hlavu a potom ich presatcoval on osobne mal z toho dobry pocit a asi mu to aj robilo dobre ja s ostatnymi sme stali nedaleko na jednom stanovisti pozerali sa boli sme len legionari tak sme sa len divali.No a ten poliak ak nieco nasiel skryte u nejakeho civila a to bolo jedno ci zeny ci deti tak dostali riadne do nosa.Plac a krvave nosi to si neviete predstavit. islo vlastne o intervenciu ked tam na pobrezi slonoviny sa vzburili a obsadzovali mesto a s medzinarodnym letiskom uz nebol signal mi sme tam prisli vycistili letisko, ochranovali utecencov z europy a zabezpecili letecku dopravu hlavne koli utecencom. po nas prisla 4 cie a hned sa vrhli na obchody v letisku!vykradli hodinkarstvo aj obchod s chlastom dlho este potom bolo vydat nejakych legionarov zo 4 cie s hodinkami za 500 aj 1000 eur.Potom v novinach bol len clanok ze neznami vzburenci na pobrezi slonoviny vykradli drahe obchody na letisku a ze to bude nejaka komisia vysetrovat. o dezerteroch len tolko ze kazdy ma na to nejaky dovod pre ktory zduchne vo vela pripadoch je to koli babe a prave koli tomu to potom olutuju. je malo pripadov, ze by to bolo koli tomu, ze by ich to sklamalo nozaj!vela je ale takych pripadov ze chalan skoncil na nejakej zlej kompanii alebo sekcii a pritom chcel robit nieco ine!! Priklad jeden slovak (lesnicka skola na slovensku)isiel do guyany a tam im raz ukazal alebo povedal ze vie pilit s motorovou pilov!Tam si na kazdy profond nosi sekcia motorovu pilu aby mohli aj pomocov vybusniny a macety rychlo a hlavne hocikde a hocikedy v pripade potreby vycistit prales na pristanie vrtulnika!no a tak vsetci spokojny s novym mladym pilcikom legosom ktory bol efektivny ale ktory tak trochu snival o komandosoch a odstrelovacoch ...takze na jeho nestastie sa stal tzv pilcikom celeho regimentu to znamena ze miesto toho aby siel robit nejaku staz alebo strielat tak isiel vzdy s nejakou inou sekciou do pralesa aby im tam robil pilcika! chlap videl, ze vlastne robi to co aj doma len z rozdielom, ze tam to robi pod zelenym baretom.tak sa raz zobral a vysral na legiu a co sen sa mu nesplnil len ho tam riadne zneuzili. ja si viem predstavit ako sa musel citit ked on dostal do ruky pilku a nejaky blby maly francuzik dostal odstrelovacku ale nie preto ze by lepsie strielal ale koli to mu ze by neuniesol pilku a ani snou nevedel pilit!vidite mozte skoncit aj takto. alebo chalan slovak co bol v repe 5 rokov na cea ta 5 rokov si odsluzil na bojovej kompanii dal nozaj vsetko bol na to hrdy a oni sa mu odvdacili tym ze nieze by si ho uz nechali tie posledne mesiace do civilu na sekcii na ktorej potil krv a s ktorov chlastal do rana!!!oni ho prevelili do poddostojnickej kantiny aby tam pripravoval kavu a capoval pivo!chlap sa urazil a radsej dezertoval! neviem podla nieje dezerter ako dezerter! a ked z drhli z 2 REP traja sergenti ktory mali super zaznami?a dokonca jeden madar z GCP?jeden slovak ale ten mal ist len na sergenta a jeden cech.Chlap mal zrazu moznost zarobit 5 nasobok mesacneho platu v legii co by ste urobili? jasne ze v legii slovania drzia spolu!ved najlepsie chvile v legii som zazil so slovakmi a cechmi!!!!!

Sampiero (bez overenia) 7.10.2009 - 13:56

2REP! to bol uder pod pas! Bol by si taki laskavi a uviedol datum abo obdobie, kedy sa na CdI vrhla 4.Cie na obchody na letisku? Nezda sa ti ze si to prehnal? A bol si pritom, ked tak zasvetene o tom pises? To si neuvedomujes ze tu kydas na vlasnich? Minule som ti pisal pozdrav aj ze som zmenil nazor na teba k lepsiemu,ale asi to vratim.Na legiu by nemal kydat ani ten co odisiel.A nie si z bivalych kolegov robit rabovacov a zlodejov.A s tim pilcikom a kantynarom si to riadne pritiahol za vlasi.Ocakavam od teba ten datum!

majo (bez overenia) 7.10.2009 - 18:13

PO prečítaní veľa názorov a myšlienok mi légia v podvedomí príde ako fraška francúzov na získanie penazí zo svetových rezerv na militarizáciu a rozvoj štátu. Kur.a musím to zistiť na vlastnej koži. :)

2REP (bez overenia) 7.10.2009 - 20:14

2REP! – pisal si, ze si vo FR.V ktorom meste konkretne? Cez vikend si mozem urobit cas, stretneme sa a hodime rec.Javi sa mi to uz ako potreba. Majo- ty si sa pytal na zenevsku konvenciu a nakoniec sa to zviezlo na tlcucich Poliakov a rabujucich legionarov.Takze ak mozem aj ja: zenevsku konvenciu(o zaobchadzani s vojenskymi zajatcami, civilnym obyvatelstvom, atd. )dodrziava podla mna v plnom rozsahu snad len svajciarska armada, ktora vojnu nikdy neviedla, prakticky nezazila a teda nepozna jej hrozy.Vo vseobecnosti sa niektore veci dodrziavaju, hlavne ak su na ociach verejnosti. Inak nie. Bundeswehr (armada SRN) mal donedavna vo vycvikovom programe specialnych jednotiek nacvik znasilnovania zien (civilnych) na obsadenom uzemi, zober si co robili Americania na Guantanamo, Rusi v Afghanistane,, atd. V ziadnom pripade nic nedodrziavaju polovojenske jednotky, gerily,vzburenci v Afrike, Juznej Amerike, Karibiku, atd. Ti vrazdia tak brutalne ako sa len da a cokolvek, len aby vzbudili respekt. Necitia sa byt viazani Zenevou, ved nic nepodpisovali, ako sami tvrdia.Nebudem pisat, co som robil a robim s takymi ludmi, ked sa mi dostanu do ruk, to sa nepatri, ale urcite ich nesekam macetami, a pod. Len trestam brutalitu.Takze skratka a jasne-dohody, aj tie zenevske su na papieri a ten znesie vsetko.Prax je ina.Finito! A propos- nenaslo by sa u teba zase nieco z tvojej usmevnej dielne? Myslim, ci nevyhrabes niekde nejaky srandovny klip o legionaroch, ako ten s Famas a pod. Ukazal som to chalanom, tak niektori to sice poznaju, ale sranda bola velka.Vraj sa nam rodi novy talent humoru a psychologie pre legiu.Tak vidis, bodujes aj tu. Ahoj Camerone, chlape, ako sa mas? Som rad, ze si sa ozval aj sem.Ozvem sa ti aj ja telefonicky hned ako sa bude dat, len davam vela veci naraz dokopy.Alebo sem hod mail, napisem separatne. Pytal si sa ma na rozdelenie republiky a ako som to vnimal. Vies, ja som aj ostanem cechoslovakista, takze osobne som to od vtedajsich panov politikov bral ako zradu na narodoch.Cize vlastizradu v pravom slova zmysle na narodoch s dlhorocnou spolocnou tradiciou, spoluzitim, tazko to vsetko tu teraz popisovat.Nebol som sam, vsetci sme boli z toho skluceni.A tie skupinky pri cigaretke-mas vcelku pravdu.Ale to zavisi skor od toho, kto sa s kym kamarati, kto len slusne zdravi, lebo ma ine zaujmy, ci zaluby vo volnom case (ak nejaky je). Samarovic-salut! Nie, legia uz „nelovi“ dezerterov, ako kedysi, aj to bolo len v ojedinelych pripadoch a v zavislosti od toho, kto to bol, a kde bol.A cim bol. V sucasnosti sa vedie len zaznam o tom, ze dezertoval.Kde vsade v LE, to nie je podstatne, aj ked to samozrejme viem. Je to pre internu potrebu legie (po urcite obdobie) a pre pripadnu potrebu Interpolu.jediny postih je,ze dezerter nemoze opatovne poziadat oficialne o vstup do legie. Teraz pre vsetkych-chcel som to tu uz davnejsie navrhnut, ale akosi nevyslo.Vacsinou sa tu debati len o deuxieme REP, event. 2.REGu. tot vse...Myslim, ze by bolo dobre, keby sa vasa pozornost upriamila aj na info o inych regimentoch, aby ste mali aspon prehlad, co su, ake su ich poslania, ulohy, kde su, kolko maju ludi, atd. Nie je na skodu to vediet. Je dobre vediet,uz teraz, kam chcete ist konkretne, ale neupinat sa len napr. na GCP, ci ine elitne jednotky.Osud obcas riadne zamiesa karty a potom je zle, ked sa narychlo clovek musi rozhodnut pre nieco, o com pocul len zbezne.Majte to chlapci na pamati a pozrite si aj ine regimenty.Myslim v ramci LE.A my starsi sme tu od toho, aby sme doplnili vase znalosti, resp.dali osobne skusenosti, poradili...

JAA (bez overenia) 7.10.2009 - 20:14

majoo...toto vsetko je iba diskusia a jednotlive nazory,,vela veci je uplne inak,,a vsetko sa musi posudzovat jednotlivo,,nie kazdy zazije toto alebo hen to,,a vzdy plati sto ludi sto chuti,,a vies o tom ,,ze asi polovica uspechu je stastie??uz to tu bolo spominane ,,napr tie knihy,,,jeden to opisal tak druhy tak,,taky je proste zivot chlape;)

camerone (bez overenia) 7.10.2009 - 20:50

Nazdar ludia... pani co sluzite na korzike mate aj zoskokovu zonu pri Ghisonacciu dneska mi par chlapcov popristavalo pred ocami skakali ako "hovada"(smejem sa) aj teraz vecer tu raz zhodili chalanov akurat neviem ci ste to VY repmani? lebo aj tu nedaleko Solenzari mate nejaku letecku zakladnu...zevraj sa pripravuju na misiu do Afganu ako povedal jeden debilko od nas Vacans in Afganistan... tak len tak 2REP ozvi sa teraz mam volno.. nejako sa tu formuje celkom fajn parta a mame aj svojho maskota Majo sorry smejem sa... zdravim Bon Courage

2 rep! (bez overenia) 7.10.2009 - 20:56

sampiero teraz som si pozrel etat signeliteque et de servise a tam mam napisane, ze sme prisli na pobrezie slonoviny 7.11.2004 tak stalo sa to v tom tyzdni novembrovom okolo 8 alebo 9 november mozno 10 alebo bolo to do tyzdna od toho siedmeho! a co ty si na stvrtej kompanii? kedy si prisiel?si na sekcii sergenta HO? a do klubu si chodil, ked tam boli dvaja slovaci z povazia ako klubmani?poznal si ich vobec?oni tam boli na pobrezi slonoviny, ked aj ja smojou kompaniou!a ozaj tie hodinky ukradnute na letisku som vidaval velmi casto ked sme si strgali s kamosom so stvorky!!! ja na nikoho nekydam ale upresnujem ze ani legionari nie su ziadne neviniatka!!!Ved vlegii sa kradne a to legionar legionarovy!!!bolo to vzdy a vzdy to tak ostane! Ked som cital knihu od karel hora:moje matka cizinecka legie tak tam opisoval legiu v 30 rokoch minuleho storocia a uz tam pisal ako mu ukradli veci a n bol nuteny ich ukradnut niekomu inemu!!v legii som sa stym stretol ked u nas na sekcii zmyzli prachy alebo osobne veci chalanom zo skriniek!!!naco klamat!!! pisali o tom iny budem aj ja! otto wagner co napisal knihu ; s cidzineckou legii proti romelovy tam napisal ako sa mu skoro pozabijali spaniely na sekcii lebo tam islo o nejaky trojuholnik lasky medzi buzerantami!!! no a ked som bol na P.M. pred odchodom do civilu tak B2 tam registrovalo minimalne 6 tich buzerantov medzi vysadkarmi v 2 REP! a co pisali iny nemali problem tak ja tiez pisem!!! a staviscak mohol napisat vo svojej knihe ze mu bolo na grc z hovad legionarov ktori tam na guyane trtkali deti cize boli pedofili alebo ako tam chodili za transexualmi!!!! brali drogy a nicili si tym svoj zivot!!! vsetko take tu v legii existuje a podla toho ze nevies vela o 4 cie budes este mlady a nevies ako to chodi! s tym pilcikom je to pravda ten chlap je oravak!!! a nie je prvy co preto dezertoval a ani posledny!!! Ak si v 2 REP sampiero a si momentalne na calvi tak si musel ako slovak pripit jednemu slovakovy ci odisiel nedavno do civilu z 3 cie!!!isel rovno za babou do holandska!ak nepoznas tak asi budes jeden z tych co sedi na izbe a o ostatnych cechoslovakoch na ostatnych kompaniach ani nevie! mne je jedno ci mi das raz za pravdu a raz nie ale viem ze tu klamat nebudem.Ano legia je a vzdy bude zlozena z ludi z roznych socialnych skupin takze sa tu najde vsetko od super manikov az po prostitutky!!!! a to este nie je to najhorsie, ked uz nejaky talian z 2 reg dokazal znasilnit psa tak to uz je sok! a 2 rei chalan v cade zastrelil sergenta a jedneho legionara a potom zdezertoval a dalej zabil este jedneho civila. v 2 rep zramasovali na smrt jedneho slovaka! kolko je chorich na aids v legii to netusis co? a pre maja legia uz nie je tak slavna ako kedysi a ani uz taka oblubena medzi generalmi na najvyssich miestach!!co vidiet aj na missiach!!!ake legia dostava!!

Allija (bez overenia) 7.10.2009 - 21:18

Aha-aha-aha. Uz sa tu vadite mezdi samimi sebou.Som us na inom forume ali tu len jedno pre JAA/////// kad si ma pital preco sam dezertoval po 3 rokach.Ne ..... nikto ma nekopal do riti ako tu pise ten kurac 2REP! co nevie ako sa pise siptar.zadny serbi, bali sa da bi sam ich v noci podrezal.Ali koli takim kuracam kao je 2REP! jebem ti majku materinu kurac! Ti si viac krivi ako dezerter bo len na legiju nadavas kao je tam zle.kad tak fsetkich poznas preco tam nejsi dalej ?????? Nadavas kazdamu kto ti rit nelize ty rasista. Robis vo France bodygarda starej kurve a i ju pichas a ona ti zato plati? Ja mam papire v poriadku kurac!!! Ty ich nemas imo sa bojis byt na Slovensku tak si utekal do France.A moje matricule neser, vies co to bolo UCK? Ja som sa omluvil 2REP kad sam zistil ze to nie on koho sam mislel a nebojim sa ani jeho ni tebe slovanska majka. A poznam i lude z 2eme REP! Ostatni mi mozete nadavat da li som had. I siptar. Dobro tak sa priplazim kad bude zas treba, kuraci.Vi retardirani kreteni koji gledaju realitu na net-u. Puknite, jebo vas onaj kepec 2REP!Jebem vam ortodoksno slavjanije,sada mi albanci seremo po slavjaskim svetinjama na Kosovu i smece bacamo tamo,jebem vam sve zlocince imate u zatvoru u Hagu i trunu kao pacovi! Popusite kurcinu albansku.

2REP (bez overenia) 7.10.2009 - 21:33

Allija, mas este jeden pokus a dovolujem ti uz len jeden prispevok na tomto fore, aj ked nie je moje a mam tu len prava ako kazdy iny prispievatel.Lebo sa ta chcem este nieco opytat: tvrdis, ze si bol v LE 3 roky a uvadzas dovody dezercie.Dobre.Uvadzas aj to, ze poznas ludi z 2eme Rep. Dobre. Mozes mi napisat, kto je clovek s Mle 155214? Stacia mi inicialky LE mena.Podla veku –tvoje mle 168… by si ho mohol poznat. Tu omluvu neberiem, lebo si trafil citlive miesto, aj ked si mozno naozaj myslel ineho cloveka.A nezabudaj jedno, ak sa had priplazi druhykrat, je viac nez pravdepodobne, ze niekoho naserie a ten mu rozsliapne hlavu. A neveril by si, ako ja hadov neznasam… 2REP! Trochu to prehanas, nemyslis? Neodpovedal si mi v ktorom si meste. Preco?

Allija (bez overenia) 7.10.2009 - 22:03

A.B. Ali ked chces tak aj Bernard Acher - Chef de Section. Pas vrai? Dobro 2REP nebojim sa ta ale posluhnem ta. Je te respect! Et encore une fois excuse moi, je tu t´en prie. Stefan. Amities Legionnaires et Adieu.

Majo (bez overenia) 7.10.2009 - 22:21

camerone - miesto maskota berem. Za pivo (ak vo FR varia dobré samozrejme. :) ) 2 rep! - myslím že robíš dobre že píšeš aj tu stránku CL ktorý nechce vela ludí počuť.A je to dobre hlavne pre takých ako ja, čo tam chceme vstúpiť. 2 REP - ešte som nenašiel také videjko na ktorom by som sa z chuti zasmial. Ale ak nájdem, isto ho sem dám. A ked si zakusol do tých iných regimentov, tak zaujimalo by ma celkovo o pechote REI to je jedno ktorej ako sú na tom, aké dostávajú fleky v misiách a podobne. Počul som že majú špičkový tréning combat localite a corps a corps. P.S.- to s tým hadom sadlo. Alija - poznáš názov toho čuda čo ludom rastie na krku? Skús ako to funguje. život je o poznávaní. :) Pre všetkých - som rád, e som na toto fórum zablúdil. Vela ste mi pomohli z hladiska životných skúseností a pohľadov na svet. Nie len kvoli légii. Hádam sa niekedy postretáme nejako. Nemám teraz moc času. A ešte k tomu videjku, snád len toto. Neni s légiou ale to je nepodstatné. Bavte sa. :) Ako jazdiť v Iraku. http://www.youtube.com/watch?v=zZD05PQ1fbA

2REP (bez overenia) 7.10.2009 - 22:52

Oui, c´est vrai! Je to on. Je vidno, ze si nekecal.Dobre Allija, pre pokoj nas vsetkych, mas svoje forum, ktore si si nasiel, pis tam a bude vsetko v poriadku. Salut!

2 rep! (bez overenia) 8.10.2009 - 15:04

http://pospolitost.wordpress.com/2008/06/02/ulupene-kosovo/ pre teba allia! nevedel som ako sa pise, ale vedel som ze siptar, citajte to s makcenom na s.ja som nemal ako dat makcen tak som pouzil francuzske ch!takze francuz povie chiptar a cita ch ako s s makcanom. nehovoril som, ze budes jeden z tich co dezertovali do ex juhoslavie bojovat!si hrdy ved by vas mal haag riadne presetrit aj stou tvojou kosovskov oslobodzovacou armadou!!to ty mas spinu a krv na rukach co?a asi by si sa rad vratil naspat do legie co? ten tvoj matriculle si tak mozes do riti vopchat dezerter!vies, ze keby si na cameron prisiel do hocakeho regimentu tak ak to zisti P.M. tak ta vyhodia!

2 rep! (bez overenia) 8.10.2009 - 15:33

http://pospolitost.wordpress.com/2008/11/28/za-srbske-kosovo-2211-2008-krarvina-cr/ nedalo sa mi stiahnut fotku ale tu ju mate v tom clanku! dobre uz seriem na albanca alliu!neviem co sa serie do slovakov, dufam, ze len nema zenu slovenku!a este ma len zaujima,ze co nesedi doma na riti v tom jeho vsivavom albansku, ked si to uz tak hrdo vybojoval ze zdrhol z legie koli tomu? 2 REP pochop, ze ja nie som adept na legiu, ktory by chcel vsetko vediet a tak koli tomu urobi vsetko!mozno niekedy sa stretneme, trebars na camerone v st.christole?! alebo ak budes v Castelnaudary!nemam ani cas na chalanov co su momentalne v castelnaudary na stazach!volame si spolu ale naozaj to casovo nevychadza hoci by som ich rad stretol,ved bola s nimi sranda ked som tam bol!aj jeden kamos slovak co odisiel minuly tyzden do civilu ma volal do aubagne si dat do nosa, bohuzial nemal som cas!ale dufam ze sa snim stretnem na slovensku. ak sa budem pohybovat po regione, kde je 2 reg, tak sa skusim ozvat 2 REP!tvoje rodne meno sa nezacina na P nahodov P.......? no nebudem uz viac vrtat slubujem. no a pre vsetkych ak som vas nahodov nasral tym co som napisal tak sorry ale urcite keby som napisal knihu tak by som tam nedaval myty ale presnu a krutu skutocnost!co ste si necitali prispevky od toho moravana co som tu dal! ludom sa nepaci knizka od stana gazdika preco lebo pisal ako to citil?A KURVA CO BY STE TAK RADI VEDIET ALEBO SKOR CITAT O LEGII AKO ZABYT CHLAPA SO SPARATKOM???ale ved to by boli bludy!tu to neexistuje ale nanestastie vam by tie bludy dobre sedeli ku knizke o legii!!! nasral som sampiera, ze som na pisal ako 4 cie v 2004 vykradla obchod na letisku na pobrezi slonoviny!a co taka je skutocnost! ja vam chcem priblizit aj legiu z inej stranky ak mozem na tomto fore!aby ste sa necudovali a nevraveli ze to ste nikde necitali pred v stupom do legie! ano legia platila a vzdy a presne nikdy nemeskala s vyplatov tak mozte byt spokojny!!ked uz ide o peniaze! no a vycvik ten zakladny dostanete no a dalej sa uvidi podla regimentu a podla ststia na aku sekciu alebo kompaniu vas zaradia! o gcp moc nesnivajte, lebo preselekcia sa tam nerobi ako povinost niekoho prijat!boli preselekcie ked nikoho nezobrali!a tiez tie preselekcie nie su moc casto ja som videl 3 pocas 5 rokov v legii.a vy mozte byt prave pocas preselekcie niekde na stazi alebo na missii! spozdravom

2 rep! (bez overenia) 8.10.2009 - 21:02

Pre 2 REP poznas ho?ja som ho zazil este ked bol adjudant v GCP. http://www.jpm.sk/CB/barety_81.pdf

2 rep! (bez overenia) 8.10.2009 - 21:14

http://spravy.pravda.sk/heslo-znelo-pochoduj-alebo-zomri-d4z-/sk_zaujima.asp?c=A080505_090735_sk_zaujima_p12

2 rep! (bez overenia) 8.10.2009 - 21:19

http://www.novinyorava.sk/archiv/2004/Orava%2031-04.pdf to koli tomuto clanku mama nemohla spat lebo jeden debil co dezertoval napisal co napisal!este aj odznaky na fotke neboli jeho! Vsak Talas z 2 cie!!!!

2REP (bez overenia) 9.10.2009 - 03:30

http://www.youtube.com/watch?v=C_A7Hu0uKNw&NR=1 fini... su to sice Madarky, ale super... mne sa paci najviac ta blonde...Ta je fakt super.krasna, pohybliva...Ale ta vedla nej napravo-krasna Polka http://www.youtube.com/watch?v=yy8mxh0P63M&feature=related Nie je dolezite to video, ale tie komentare: 1day ago, two days ago-dole...“Beglym ogonj“-znamena-palit naraz!!!! MAJO, si v prdeli, smich... a nieco pre naseho maskota-Majo- uz ti to prischlo! Ale bud rad, len mas povinnosti, maljcchik... smich..Az budes v LE , nedame ta k muzike, do RE.ale muziku k tebe. http://www.youtube.com/watch?v=ivASIwtHALM&NR=1 http://www.youtube.com/watch?v=LVvJLe0VJL0&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=BxFzIzAZCEo&feature=related a skus si pozriet tie commentaire k tomu... A PRI TEJTO PISNICCE SE MNE VZDYCKY TLACI DO OCU SLZY::: http://www.youtube.com/watch?v=W7Vfydu3VtE&feature=related a na povel sednout, a na povel vstat...

Pridať nový komentár