Francúzska légia

mir 14.8.2007 - 21:26

História Francúzskej légie

francuzska legia

Máloktorý bojový zbor na svete je ovenčený takým množstvom mýtov a legiend ako Francúzska cudzinecká légia. Jej členmi sú dobrovoľníci, ktorí za sebou nechali svoje sociálne aj rodinné zázemie, pričom svoje úlohy plnia s odhodlaním, nad ktorým svet žasne.

Cudzinecká légia bola založená 9. marca 1831 rozkazom Ľudovíta Filipa, kráľa Francúzska. Bol to čas politických nepokojov a tento oddiel plnil úlohu ochrancu kráľovskej moci. Väčšinu dôstojníckeho zboru tvorili veteráni Napoleonovej Grand Armee a mužstvo predstavovalo národnostne pestrú zmes, v ktorej bola zastúpená celá Európa.

V Légii sa objavili aj francúzski regrúti, ktorí sa snažili uniknúť pozornosti miestnej polície. Boli to dobrovoľníci vo veku medzi 18. a 40. rokom, s pravým alebo prijatým menom. Kráľ správne predpokladal, že platení žoldnieri nebudú pri plnení rozkazov rozmýšľať o ich príčinách alebo politickej korektnosti. Légia bola po potlačení nepokojov v Paríži okamžite zapojená do bojov o Alžírsko.

V roku 1835 však tento bojový zbor prešiel pod španielsku kontrolu. Následne sa na rovnakom princípe vytvorila druhá Légia, ktorá získala a udržala pre francúzskeho kráľa Alžírsko, ktoré sa stalo na dlhý čas jej domovom. Vo svojej africkej misii plnili legionári dôležitú úlohu - udržiavali poriadok, potláčali povstania domorodých nomádskych kmeňov a kolonizovali Severnú Afriku. Budovali cestné komunikácie na rýchle presuny, púštne pevnosti a časom tu vzniklo aj mesto Légie - Siddi bel Abbés.

Česť a odvaha

Francúzska cudzinecká légia zdedila tradície žoldnierskych vojsk, ktoré využívali francúzski králi už v stredoveku - škótskej gardy Karola VII. alebo neskôr Napoleonových poľských kopijníkov. Farbami tejto elitnej časti vojska sú zelená a červená, ktoré používali Švajčiarske gardy slúžiace trónu bielej ľalie. Znakom a symbolom zároveň je granát, z ktorého vychádza sedem plameňov, pričom dva z nich sú ohnuté smerom nadol.

Vzťahy medzi tými, ktorí rozkazy vydávajú a tými, ktorí ich plnia, sú vybudované na veľmi vyvinutom „esprit de corps", založenom na niekoľkých jednoduchých princípoch: disciplína a česť, radosť z dobre vykonanej práce a oddanosť svojej minulosti. Heslom Légie je "Honeur et Valour" - Česť a odvaha. Po vstupe do Légie nastáva veľmi tvrdá selekcia. Mnohí kandidáti nevyhovejú buď zo zdravotných alebo morálnych dôvodov.

Legionár je zriedka anjel, ale nikdy nie zločinec. Každý nový člen je dobrovoľník, ktorý chce uniknúť svojej minulosti, osobnej alebo rodinnej kríze, vo svojom sociálnom alebo politickom živote. Príkladom posledného fenoménu je masívny príliv dobrovoľníkov z Alsaska po roku 1871, zo Španielska roku 1939 a z Východnej Európy po roku 1945. Pre ostatných, ktorí sa nechcú zmieriť s limitmi strednej vrstvy, Légia znamená možnosť dobrodružného života. Všetkých jej členov spája súdržnosť, spečatená disciplínou a rešpektom k tradíciám.

Francúzska légia v krymskom konflikte

Časom sa stala Légia bojovou silou, ktorá obhajovala záujmy Francúzska aj v tých najodľahlejších končinách. Bola zapojená do Krymskej vojny 1853 - 1856, kde zohrala hlavnú úlohu pri dobývaní Sevastopoľu. Zámerom Francúzov v tomto konflikte bolo pomôcť svojmu spojencovi, tureckému sultánovi, pri získaní prístupu k prieplavu medzi Čiernym a Stredozemným morom. Po počiatočných rýchlych víťazstvách sa 1. a 2. cudzinecký pluk pokúsil o dobytie opevneného prístavu Sevastopoľ, čo vyústilo do blokády, ktorá trvala rok. Légia kvôli chorobám a zlému počasiu už nemohla dlhšie čakať a padlo rozhodnutie podniknúť frontálny útok.

Prvý pokus sa nevydaril a jednotky sa museli stiahnuť s ťažkými stratami. Pokúsili sa o to znova, s rovnakým výsledkom. Napriek tomu sa nevzdali a skúsili to po tretí raz. Sevastopoľ padol 8. septembra 1855. Ďalšími bojiskami legionárov sa stali Taliansko (1859) a Mexiko (1863 - 1867). Práve tu sa 30. apríla 1863 odohrala jedna z najslávnejších bitiek, ktorá vstúpila do dejín ako synonymum cti a odvahy.

Bitka pri Camerone

Dňa 30. apríla 1863 3. kompánia Cudzineckého regimentu zabezpečovala bezpečný presun zásob po ceste medzi Vera Cruz a Pueblom. Počas pochodu do určenej pozície jednotku prepadla takmer tisícka mexických povstalcov. Kapitán Danjou, aby získal krytie pred nepriateľskou paľbou, presunul svoje mužstvo do opustenej haciendy Camerone, ktorú minuli pred niekoľkými minútami.

Kompánia mala šesťdesiatdva legionárov a troch dôstojníkov, ktorí mali čeliť mnohonásobnej presile Mexičanov. K haciende, kde sa legionári pripravovali na obranu, prišiel posol s ponukou čestnej kapitulácie. Na streche ležal seržant poľského pôvodu, ktorý mu vojensky stručne naznačil, čo si myslí o tomto návrhu. Tak sa spustil jeden útok za druhým, všetky však boli s ťažkými stratami odrazené. Napoludnie začala legionárom dochádzať munícia, nemali jedlo ani vodu. Podvečer bolo nažive už len päť obrancov, na ktorých číhala armáda nepriateľov. V tejto beznádejnej situácii legionári nasadili bodáky a podnikli útok. Keď dvoch z nich pri napredovaní k mexickej pozícii zastrelili, zasiahol mexický plukovník.

Opätovne ponúkol kapituláciu. Legionári súhlasili pod podmienkou, že si smú ponechať svoje zbrane. Plukovník, dojatý ich odvahou, odpovedal slovami: „Mužom ako ste vy, nemôžem nič odmietnuť." Tento deň, ktorý vstúpil do dejín ako Camerone, sa každý rok pripomína vo všetkých táboroch Légie a oslavujú ho s veľkým zápalom a pýchou. V Aubagne, kde sa koná slávnostná prehliadka, nesú na čele pochodujúceho regimentu drevenú ruku kapitána Danjoua. Tento boj, ktorého meno je na každej legionárskej vlajke, ostáva symbolom misie, ktorá sa plní až do úplného konca.

V zákopoch svetových vojen

Roku 1914 sa pluky Francúzskej Légie zúčastnili bitky o Artois, kde utrpeli ťažké straty. Boli zreorganizované a o mesiac neskôr znova ťažko porazené pri Givenchy. Nakoniec utrpeli legionárske pluky také ťažké straty, že ich museli v septembri 1914 rozpustiť a preformovať do novej jednotky. Takto bol vytvorený RMLE (Pochodový pluk cudzineckej légie), ktorého úlohou bolo prevýšiť v boji všetky ostatné jednotky. RMLE sa zúčastnil na mnohých bitkách francúzskych bojísk a stratil tisíce vojakov. Zvlášť sa vyznamenal svojím bojovým umením v zákopoch pri Remeši, kde legionári vyčistili štyri kilometre nepriateľských línií iba puškami, bajonetmi a granátmi. Ďalším úspechom bol Verdun, kde légia uspela v misii o znovuzískanie svojich starých pozícií. Nasledovala obrana parížskeho koridoru a Légia uspela opäť, hoci s veľkým stratami.

Francúzi začali svoju ofenzívu v júli 1918 a RMLE bol opäť v prvej vlne - takmer dva týždne si legionári presekávali cestu cez Hindenburgovu líniu. Počas 2. svetovej vojny, v júni 1940, jedenásty REI (Pechotný cudzinecký pluk) takmer vyhladili pri obrane pozícií vo Verdune. Tí, ktorí prežili, sa stali zajatcami. Väčšine sa ale podarilo ujsť a znovu zasiahli do bojov. Pluk však rozpustili. Trinásta DBIE (Podbrigáda Cudzineckej légie) písala dejiny pri Narviku a Bjerviku v Nórsku, ďalší úspech prezentuje slávne víťazstvo pri Bir-Hakaim v Líbii. Légiu znova zjednotili a pokračovala vo víťazných kampaniach v Tunisku, Taliansku, Provence a Nemecku.

V roku 1940 sa Thajsko, spojenec Japonska, pokúsilo anektovať Kambodžu. Légia túto hrozbu odvrátila, ale zbytočne, pretože politickou dohodou Kambodžu odovzdali pod thajskú správu. V oblasti ostala dislokovaná len jedna jednotka - 5. REI. Ďalšími rokovaniami sa podarilo zabrániť vojne na juhu, hoci nie nadlho. Legionárov, umiestnených v garnizóne Ha Giang, čoskoro zmasakrovali a ostávajúce dva batalióny vyrazili na pochod smrti smerom k čínskej hranici. V roku 1945, ešte predtým, ako sa zvyšky 5. REI dostali do Číny, vojna skončila. Nahradila ju však ďalšia, tentoraz vojna s Ho-či Mi-nom a jeho komunistami, ktorá mala trvať ďalších deväť rokov. V nej boli zastúpené všetky pluky Légie a najslávnejšími bojiskami boli Phu Tong Hoa, Koloniálna cesta 4, a slávne Dien Bien Phu.

Dien Bien Phu

Bol to najdlhší a najtvrdší zápas francúzskych expedičných síl na Ďalekom východe. 1. BEP uskutočnil výsadok v údolí Dien Bien Phu, zabezpečil oblasť a postavil základňu. Nasledovalo 169 dní konfrontácie s Viet Minh, po ktorých prišlo 57 dní pekla. Viet Minh zaujal pozície na svahoch, obkolesujúcich pevnostný systém, a začal ostreľovanie ťažkým delostrelectvom. Zásobovanie a prísun posíl bol možný len zo vzduchu. Pristávacia dráha bola zakrátko pod kontrolou nepriateľskej protileteckej paľby.

Na pomoc prišli nielen príslušníci parajednotiek, ale k obrane tejto pozície sa dobrovoľne hlásili aj muži bez parašutistického výcviku, hoci zoskoky sa často uskutočňovali v noci. Paralelne s obliehaním Dien Bien Phu prebiehala konferencia v Ženeve. Francúzske jednotky mali záujem udržať údolie, kým nepriateľ nepožiada o prímerie. Situácia však bola neudržateľná a 8. mája padla posledná pevnosť.

Dien Bien Phu prestalo existovať. Proti 15-tisíc legionárom a príslušníkom koloniálnych plukov stálo približne 100-tisíc nepriateľov, vyzbrojených ťažkou technikou. Dvetisíc obrancov padlo, 1 500 sa stratilo v akcii, 5 800 bolo ranených. Vyše 11-tisíc vojakov sa dostalo do zajatia, z ktorého sa po štyroch mesiacoch vrátilo živých len 3 290 mužov. Bola to politická katastrofa, ktorá znamenala koniec francúzskeho koloniálneho impéria vo východne Ázii. Druhý deň po páde Dien Bien Phu požiadali francúzski vyjednávači na ženevskej konferencii o prímerie. Pre légiu sa tým vojna v Indočíne skončila.

Boj o francúzske Alžírsko

Ešte skôr, ako sa mohli legionári zotaviť z bojov, ocitli sa v Alžírsku. Tentoraz bola ich nepriateľom Armáda národného oslobodenia. Pluky Légie, ktoré mali zabezpečiť pokoj v krajine, kde žilo množstvo Francúzov, sa aktívne zúčastnili v mnohých operáciách proti rebelom a plnili si povinnosť pri ochrane hraníc. Na základe politických rokovaní medzi prezidentom De Gaullom a predstaviteľmi vzbúrencov však Alžírsko v roku 1961 získalo nezávislosť a Légiu povolali do Francúzska. Légia, ktorá vnímala Alžírsko ako svoj domov a toto rozhodnutie ako zradu, sa vzbúrila. Pokus o prevrat však nevyšiel a 1. REP (Cudzinecký parapluk) rozpustili. Od roku 1962 až po súčasnosť sú oddiely bielych anjelov umiestnené na juhu Francúzska a na Korzike, ale aj v zámorí - v Djibouti, na Madagaskare, Tahiti a Francúzskej Guayane.

Légia si získala renomé pri výkone operácií v mnohých vojnou zmietaných oblastiach. V septembri 1990 vyslali tri pluky Cudzineckej légie do oblasti Perzského zálivu. Zmocnili sa letiska Al Salman, kde sa stretli len s malým odporom. Ich ďalšou úlohou bolo zabrániť ústupu Republikánskej gardy na západ. O tejto vojne sa hovorí ako o bleskovej vojne - skončila po sto hodinách boja na zemi, pričom v nej zahynuli len traja legionári. Pod velením Organizácie spojených národov Légia udržiavala poriadok v Mogadiši a zúčastnila sa aj na konflikte v Bosne, kde zvládla viacero tajných operácií.

Pri týchto akciách vedela Francúzska légia s veľkým efektom využiť materinský jazyk svojich vojakov. V oboch oblastiach boli len ľahké straty. Charakteristika Légie za približne stosedemdesiat rokov jej existencie, sa dá vyjadriť slovami literárneho velikána Antoina de Saint Exupéryho: „Vojak nie je mužom násilia. Nosí zbraň a riskuje svoj život za chyby, ktoré nespôsobil. Neoblomne dodržiava svoje slovo až do konca, i keď vie, že bude zabudnutý."

2REP (bez overenia) 1.11.2009 - 23:55

http://www.youtube.com/watch?v=iEpXsyec1T4&feature=related :P http://www.youtube.com/watch?v=iEpXsyec1T4&feature=related ten zaver stoji za to !!!!B) B) B) B)

2REP (bez overenia) 2.11.2009 - 02:37

(Original lyrics) SS marschiert in Feindesland Und singt ein Teufelslied Ein Schütze steht am Wolgastrand Und leise summt er mit Wir pfeifen auf Unten und Oben Und uns kann die ganze Welt Verfluchen oder auch loben, Grad wie es jedem gefällt (Refrain) Wo wir sind da geht's immer vorwärts Und der Teufel, der lacht nur dazu Ha, ha, ha, ha, ha, ha. Wir kämpfen für Deutschland Wir kämpfen für Hitler Der Rote kommt niemals zur Ruh' Wir kämpften schon in mancher Schlacht In Nord, Süd, Ost und West Und stehen nun zum Kampf bereit Gegen die rote Pest SS wird nicht ruh'n wir vernichten Bis niemand mehr stört Deutschlands Glück Und wenn sich die Reihen auch lichten Für uns gibt es nie ein zurück (Refrain) (English translation) SS marches into the enemy country Singing a develish song A marksman stands at the Wolgastrand And he is also humming quietly We don't give a damn about up and down And the whole world can praise or curse us how everybody likes to (Refrain) Where we are it's advancing And the devil is laughing with us Ha, ha, ha, ha, ha, ha. We fight for Germany We fight for Hitler The commie never comes to rest We fought already in some battles In North, South, East and West We're ready to fight Against the bolshevik pest SS won't rest We destroy Until nobody disturbs Germany's luck And also when the rows thin out There's never a turning back for us (The French Foreign Legion's version) La Légion marche vers le front En chantant nous suivons Héritiers de ses traditions Nous sommes avec elle (Refrain) Nous sommes les hommes des troupes d'assaut, Soldats de la vieille Légion, Demain brandissant nos Drapeaux En vainqueurs nous défilerons. Nous n'avons pas seulement des armes, Mais le diable marche avec nous Ha, ha, ha, ha, ha, ha. Car nos aînés de la Légion Se battent là-bas, nous enboitons le pas. 2. Pour ce destin de chevalier, Honneur, fidélité, Nous sommes fiers d'appartenir Au 2 eme REP

2REP (bez overenia) 2.11.2009 - 02:50

http://www.youtube.com/watch?v=Fe9dQlqywDk&feature=related netreba zabudnut co bolo,........

2REP (bez overenia) 2.11.2009 - 03:24

Každy židák hovorí-ved sm esme si rovniííí EU-sme si rovní- s kým židákom špinavým? Boh je snami, kto pro ti mnam nam My stojime ako mury hradfne… A NECH ZEM SA TRASIE ked bude hrat tato pesnicka a tisiiickrat si ju budete pustat dookola. Pochopitre, ktomje SLOVAK a MORAVAK. A Zem nech sa trasied!!! My stojime pevne, ako mury hradne, nous sommes les legionnaires pour Slovaquie!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Et pour mourir … Boh je s nami, kto,m proti nam,… CIERNA ZEM POHLTI TOHO,KTO NA NASU ZEM SIAHNE!!! TO V TEJ PIESNI NIE JE!!

sedd (bez overenia) 2.11.2009 - 14:11

sampiero ci ako sa nazivas. Ja nie som zvedavy na tvoj nazor magore. Chcem vediet ci sa daju po prvom mesiaci poslat domov peniaze. Staraj sa o svoju rodinu ktoru este nemas. Dufam ze niekto odpovie.

Tomas (bez overenia) 2.11.2009 - 16:25

Takze cavte chalosi hlavne ty 2REP si fakt jednička :) a vsimam ze je tu dost skvelych ludi ktory to myslia vazne s tou LEGIOU je to tiez moj sen ale ja si to necham prejst hlavou bo mam ece len 17 rokov a dufam ze sa ece psychicky viviniem ze dajake tie 4 roky bo z fyzickej stranky som fit ale ako som sa tu docital hlavna je psychika!!! toto forum citam uz od zaciatku bolo zaujimave a skor som sem necel nic pisat ako nez ho docitam aby som netrepol nejaku hovadinu ako podaktory este dozadu bo vidim ze takych tu booolo dost a fakticky aj mne liezlo na nervy ked sa za jeden den na foore polozila 1 otazka 10krát :S cloveku ktoremu sa tazi si precitat par prispevkov do zadu je velmi lenivy a takych légia nepotrebuje asi tak no dost bolo mudrovania som rad ze aj ja sa kvam mozem pridat a ze budeme spolocne kecat a 2REP to ze poznas Beara Gryllsa to si váž ja by som ho chcel tiez poznat osone to je taky moj druhy sen bo to ja fasa chlap a mam prirodu tak rad ako on a hlavne si ju treba vazit mam jeho DVD cka kde vsade ucinkov vlastne v danych krajinach a kazdy den si pozrem 2 časti a vzdy sa nanho tesim DO rúk sa mi dostalo aj DVD v ktorom bol BEar v légii to bolo v púšti a tam ma to velmi zaujalo tak som zacal študovat a pozerať zaujimavé viedá od 2REP a spol.. a dufam ze sa niekedy stretneme v tom 2REPE abo 2REG bo v tomto som sa nejak nerozhodoval ze kam ved naco ked som neni ece ani v Strasbourgu :) tak sa majte pekne a dufam mi niekto odpise budem rád... SALUT;)

camerone (bez overenia) 2.11.2009 - 17:15

SLOVENSKO Pravda bohy vydaná káže nám slovanom: Pána mať je neprávosť a väčšia byť pánom! A človek nad človeka u nás nemá práva, sväté naše heslo je: SLOBODA A SLAVA!!!! Slovensko ta nikdy nemože sklamať!!! Možu ta sklamat politici, kamaradi..ale Slovensko nie!!!

oskor pojdem (bez overenia) 4.11.2009 - 01:14

[b]sedd napísal:[/b] [quote]sampiero ci ako sa nazivas. Ja nie som zvedavy na tvoj nazor magore. Chcem vediet ci sa daju po prvom mesiaci poslat domov peniaze. Staraj sa o svoju rodinu ktoru este nemas. Dufam ze niekto odpovie.[/quote] pokial dobre viem funguje to tak . ked prideš vezmu ta automaticky ta fcl vytvori učet v narodnnej banke francuzskej a tam sa ti zasielaju peniaze poslušne každy mesiac všetky tie plusy a samozrejme peniaze za akcie a misie. banku si možeš vymenit tušim po 3 rokoch a jedine tak by sa to dalo riešit tvojim padom sa to urobit neda.niekto tu davnejši episal ako je to s bankami a peniazmi tak mam pocit že takto to funguje. alebo tam bolo ešte nejake riešeni ektore bolo dost zložite z dovodu toho že musel by si chodit vždy do tej narodnej banky vybrat peniaze vytvorit si učet v nejakej inej banke a tak preposlat peniaze čo je dost nerealne kedže prve mesiace alebo teda 4 5 mesiacov budeš dost zaneprazdneny a do banky bude sa dostat asi marne...skus nech poradia chalani 2REP akevo 2rep! inač ak maš doma rodinu a povieš im že maš doma male babatko a ženu podla mna t anevezmu lebo prva vec si myslim je že povedia ti že sa maš starat doma o rodinu a najst si inu pracu popri ktorej pri s rodinou možeš byt ako nič nehovorim ale myslim si že mam pravdu ved povecte niečo chalani. inač stymi bankami neviem ako to tam je či su to 3 roky či 5 či 1 rok vobec neviem.. pišem iba to čo som sa tu sam dozvedel za cele dianie tohto fora vela štastia čaf

JAA (bez overenia) 4.11.2009 - 17:49

CAUVTE SECI ...TAKZE CO SA TYKA TEJ BANKY NEVIEM AKO TO JE PRESNEE,,ALE K TEJ RODINE BY SOM POVEDAL ASI TOLKO,,ZE KED IM POVIES ,,ZE TA DOMA CAKA ZENA Z DIETATOM,,TAK NA 90% IDES DOMOU,,,LEBO KAZDY CHLAP NAJMA"V PSYCHYCKEJ KRIZE,,COZ V LEGII URCITE ZAZIJES,MYSLI NA SVOJICH NAJBLIZSICH A V HLAVE SI POVIE"ZE RADSEJ BY SOM BOL S NIMA DOMA AKO NIEKDE POCUVAT NEAKE PRIJEBANE ROZKAZI ATD...A SVOJA RODINA JE MAGNET BY SOM POVEDAL,,,TAKZE TAKY CHLAPI IM SU V LEGII NA NIC,,CO IM PO CHVILU ZDUBKAJU PREC,,,ONI POTREBUJU LUDI,,KTORY LEGIU BERU AKO POSLEDNU SANCU A OSTANU DLHO,,MINIMALNE DVE TRI ZMLUVI,,TAKZE NIC NEHOVOR A KED TO ZISTIA,,IDES DOMOU.. SAMOZREJME JE TO IBA CISTE MOJ NAZOR... s pozdravom ....

2 rep! (bez overenia) 4.11.2009 - 17:52

dobre tak ak mas rodinu tak vedz, ze do legie beru len slobodnych oficialne! takze budes musiet klamat a aj ked im povies pravdu a oni ta vezmu, tak budes v papieroch slobodny!!!!!totiz, aby ste vsetci vedeli, tak pokial budete legionari tak prvych 5 rokov ziadne manzelstvo, ziaden iny ucet v inej banke, ziaden kredit, ziadne auto, ziaden byt atd. budete mat pravo len drzat hubu!!! jasne, ze chalani, ktori su na kontinente v niektorych regimentoch maju aj byty aj auta aj ucty aj zeny vsetko sa da!! okrem 2 rep!!! tam nemate ziadnu sancu na nieco take. no a tie prachy!peniaze a bankomatovu kartu budete mat uz po prvom mesiaci a v kasarnach je bankomat.Ale pozor ja ked som bol v prijmaci tak nase karty mal sef sekcie v trezory a ked sme sli dva krat do obchodu za 4 mesiace, tak nam dovolili vybrat max! 100 eur!! v podstate vy v prijmaci nic nepotrebujete kupovat len ak tak sladkosti, alebo nejake veci co stratite alebo znicite, myslim tym oblecenie!teraz je to uz mozno ine uz sa da vyberat hadam aj raz za tyzden alebo vam tie karty rovno daju, legia dost zmakla od vtedy! neviem ako by som to povedal!!!v castelnaudary je v kasarnach mala posta a je tam bankomat, teraz zalezi od sefa sekcie ci to vyuzijete alebo nie!Ano mozte poslat prachy domov uz po prvom mesiaci ak budete mat na to cas a padny dovod!!!skuste povedat ze mate choru matku alebo nejakeho so surodencov alebo ze doma nemaju z coho zit!!!malo by tam niekomu zmaknut srdce a vam to dovolit!!Ale ja ked som bol v castly tak nikto ani ja prachy domov neposlal! nebojte skoncite prve 4 mesiace a potom ti prachy mozte pretrtkat ako chcete hoci aj za 5 minut, do toho uz nic nikoho nebude! je viacero moznosti ako poslat prachy domov : western union ale je to drahe, potom postou alebo priamo na ucet na slovensku vam budu posielat prachy.Len date mamino meno alebo niekoho zo surodencov.ja som skusil vsetky tri sposoby a funguje to! nespoliehal by som sa na to zeby sa dalo poslat prachy v castli ak ste v prijmaci!ak nehovorite po francuzsky tak za tie prve 4 mesiace nemate sancu a tam vam nikto pomahat nebude!!!! to nie je detska skolka!!!budete si musiet pekne pockat a potom vo vasom regimente, kde ukotvite narazite uz na nejakych slovakov co vam daju slobodnu ruku!ja som bol tak isto nula zo zaciatku a potom mi to chalani vysvetlili co a ako a uz to islo.takze trpezlivost!! legia vam vyplatu vzdy da a prachy vam domov nikto nezakaze posielat!!!! no a ako to znasaju ti co uz doma maju manzelky a deti?? rozne a bol som z toho v p.... ako chalan co ma doma rodinu a deti beha v afrike po bordeloch!!!a tiez na druhej strane boli aj vzorni, ktori to znasali tazko a nakoniec aj zdrhli, lebo uz nemohli dalej.

samarovic. (bez overenia) 4.11.2009 - 23:15

pre [b]Sedd[/b] naozaj to máš dobre rozmyslené či je toto pre teba správna cesta? už keď sa pýtaš ako to znášajú chalani čo majú doma rodiny a malé deti už to není dobre znamenie aspoň podľa mňa ,máš určite rad svoju malú rodinku po tom čo tu píšu ostrieľaný skúsený chalani čo už nejaký ten pátek v légii sú a boli, niečo v nej aj prežili podľa mňa do légie by mal ísť človek ktorému nejde len o peniaze musí mat nejaké to presvedčenie a zodpovednosť nevravím že to nemáš, no predsa len ale nejdeš do pionierskeho tábora tým chalanom tam ide koľko krát o život a čo potom tvoja rodinka ? myslíš že im to bude stáť za to meniť ta za nejaké podrbané peňáze ?

sedd (bez overenia) 5.11.2009 - 08:24

Dakujem chlapi za vase odpovede , dakujem fakt. Ste super. Ja tam nechcem ist len pre peniaze. Zaujimam sa o to uz od 16 rokov teraz mam 28. Tak uz viem co chcem. Mam tam kamosov. Beridm to aj ako plus pro rodinu. Ci uz ide o peniaze a uz nehovorim ze konecne budem robit to co chcem . 5 rokov to neni az tak vela , ved si zoberte ze kolko rodin ma oteckov v zahranici a robia prace ktore su onicom.

sedd (bez overenia) 5.11.2009 - 08:43

ma za peniaze ktore su castokrat onicom. Oni sa tam musia este zivit, obliekat a platit si ubytovanie. Ja nemam zlu pracu som hasic mam aj vysku skoncenu ale co stoho ak nemas motivaciu . Tieto peniaze tu su len na prezitie . Inak mam dobreho kamosa v 2 repe z vychodu z mesta blizko kosic. Nebudem ho konkretizovat . A tiez aj pri zenistoch . Dobry chlapi su to. Inak dik za informacie a prajem vam vela uspechov.

ceko (bez overenia) 5.11.2009 - 17:45

chlapi...zaujíma ma,ako sa legia postaví k človeku čo je celiatik....nemôže lepok....všetko čo má múku z obyčajných obylnín...mám vôbec nieakú šancu?...som v pomerne dobrej fyzickej kondícií...len tá strava... dik

2 rep! (bez overenia) 5.11.2009 - 20:19

sedd v poho ak to ches tak chod, ja ti mozem garantovat ze tie prachy domov posielat mozes, po prijmaci isto!ak pojdes k vysadkarom tak posles ovela viac, takych 1300 1400 eur v poho tez ostatok ti na zivot zavrety v kasarnach staci.ak pojdes do ineho regimentu tak budes mat menej.no ak nahodov na dva roky do afriky alebo do guyany tak to by si posielal fakt dobre prachy. na ten lepok mozem povedat ze ak to zatajis ta sa dostanes horsie uz bude davat si pozor na stravu ktoru budes jest, ale to bude uz trocha tazsie citat vsetky etikety po francuzsky aby si nezjedol nieco co nemozes!

sedd (bez overenia) 5.11.2009 - 21:36

dik 2 rap. Ty este skuzis? Ake mas misie za sebov. Ak chces tak odpovec ak nie tak nemusis. A este jedna otazka . Co ti dala FL? Dik drz sa.

2 rep! (bez overenia) 6.11.2009 - 12:14

uz nesluzim, ale FCL mi dala vela.naucil som sa po francuzsky, videl som svet, spoznal som super ludi a dospel som!legia ma naucila prezit, nehundrat, neplakat a splnit si svoje vopred dane ulohy! keby mi niekto povedal pred legiou, ze zajtra o tretej sa stretneme v brusely alebo berne, tak by som sa zasmial, ze ci mu sibe?!teraz uz nie, svet nie je uz pre mna zavrety, ale otvoreny.svet gombicka zo srandy! nie povedal by som, ze som vysiel zo svojej ulity z maleho mestecka na slovensku a nerobi mi problem prezit v pohode teraz vo francuzsku. legia vam doda hrdost nosit hlavu hore!!!a bez hambi!!uz ju sklanat nemusite!!!nemusite sa uz na nic hrat, mate za sebou nieco co ma vo svete super kredit!!!a vase zazitky a skusenosti z legie vam nikto nikdy nevezme ako aj vasu hrdost ,ze ste boli legionar.!!!!

ceko (bez overenia) 6.11.2009 - 14:15

zatajiť to nie je problém...problém bude nejesť to čo mi dajú...takže oficiálne tam celiatik nemá šancu...hmm...keby to zatajím, zaujíma ma, čo tam jete...akú stravu a či je vždy na výber...samozrejme že sa neráta akcia...tam toho asi moc na výber nemáte...či? aké je tam najčastejšie jedlo a tak...

camerone (bez overenia) 6.11.2009 - 14:41

Viem ze to nebola otazka na mna v legii som nesluzil, ale chvilu som pracoval vo Francuzsku a najcastejsia strava.... mozes mat cokolvek, lae na 99% to bude s bagetou Bielou ktora je z normalnej psenicnej muky... takze ak si alergicky na lepok??? a aj tak vsetko ine Same POLOTOVARI

sedd (bez overenia) 6.11.2009 - 17:47

2 rep ---- no presne pre toto by tam mal ist katdy kto chce ist do FL. 2 rep ak sa este smiem spytat a co teraz robis v civile ako si si zvykol. A nelutujes ze si uz v tom civile ??, Ja si myslim ze tych 5 rokov staci .... Naucis sa francuzky, nieco zarobis, mas obrovske skusenosti a zazitky.... A nad kontraktormi si nerozmislal........... daju sa tam zarobit pekne peniaze ale musi mat skusenosti co ty massssssssss.9

2 rep! (bez overenia) 6.11.2009 - 18:22

s tym lepkom radsej do legie nelez, niekto si vsimne ze nechces jest bagetu a nejaky caporal ta zacne preto ramasovat a potom to aj tak vyjde na javo a hrozi ti prevelenie alebo vyhadzov!a este zahravaj sa zo zivotom na nejakej akcii, nieco zle zjes a tam uz nebudes mat lekarov, co sa o teba budu starat a tym oslabis skupinu, ktora je v akcii s tebov. v cicile je to o niecom uplne inom.5 rokov je minimum takze ak nechcete dezertovat tak vam to musi stacit! kontraktori su premielany stale pred odchodom do civilu, dokonca aj pred odchodom podpisete v legii vyhlasenie, ze sa k nijakym zoldnierom nedate, ale to je jedno! poznam niekolkych co sa stali kontraktormi!na kontraktora staci, ak viete dobre po anglicky a mate za sebou nejaku vojensku karieru.potom si musite este spravit nejake medzinarodne staze u nich!Takze aj hocijaky policaj z urny tam moze ist!no a legia je u americanou ako keby zle uznavana, teda dost nechcu legionarov a presne byvalych legionarov z 2 rep, neviem blizsie preco. a pri tej umrtnosti co tam je to nema zmysel.Uz na zaciatku konfliktu v iraku, chodili novinky po kasarnach, ze ktory byvaly adjudant, alebo sef ci sergent, zomreli v iraku prave, ked boli kontraktormi. Aj jeden byvaly cech z GCP a ked bol Cameron v aprili v 2 rep, tak sme sa tam cechoslovaci dobrovolne skladali alebo skor dali kazdy to co chcel, na prevoz jeho tela do francuzska!!! jeho manzelka nedostala ani jeho vyplatu lebo sa to stalo hned na zaciatku. v civile uz vobec nerobim nic zo zbranami alebo securite, uz si zijem kludny zivot civila....B)

juano (bez overenia) 7.11.2009 - 00:41

2 rep! cital som to skoro vsetko z jedneho dovodu otazka je len kedy idem asi po novom roku. ale zaujimalo by ma mam asi mensi problem mam kerku /tetovanie/ za lavym uchom asi 4 na 5cm neviem ako to je s tym ale vyhodou moze byt pre mna ze mam tmave, huste vlasy teraz su asi na 4mm a nie je skoro vidiet moze to byt dovod neprijatia???? a este jedna mensia si vravel ze aspon nejake zaklady fr.. noo o tom?!! skor mam dobru anglictinu postaci mi to na zaciatok ked sa pred nich postavym im povedat ze chcem vstupit..spominal si poliakov, rusov z ich jazykmi nemam problem takze??? vdaka

2REP (bez overenia) 7.11.2009 - 21:16

Salut chlapi, Len k pár veciam sa tu vyjadrím.Čo sa týka tých posielaní peňazí-je pár spôsobov, ako to urobiť, avšak treba si uvedomiť, že prvé 4 mesiace (teda Castel) sa nedá ani len písať, či telefonovať, nieto ešte posielať peniaze.Ak máš (Sedd-mimochodom gratulujem k narodeniu synčeka-raz bude určite na svojho otca hrdý) nejaké finančné prostriedky v zálohe, nechaj ich manželke a nekomplikuj to.4 mesiace vydrží ona aj syn, pomôže rodina, tvoja, jej,rodinné prídavky. Nepriznávaj na začiatok, že si ženatý a už vôbec, že máš novonarodenca.Viem, ja by som to nemal písať, ale chcem ti poradiť, ako najlepšie viem, lebo pre Slovákov v ich marazme daného štátu pomôže najviac légia.Preto sem idú...Veď si hasič, tiež vo svojej práci nasadzuješ život, si platovo podhodnotený za to, čo robíš...Máš vysokú školu, obrovské plus,tak hybaj podporiť Slovákov v 2.REGu.Ale dúfam, že to nebude vyzerať ako propaganda.Slováci sú elita, odolní, mladí, slobodní sa hodia do 2.REPu, nešpekulujú, vydržia.Tí so záväzkami-navrhujem skôr 2.REG, 1.REC,čiže kontinent.Dôvodov je viacero.Na ostrove veľa neminieš, ušetríš, ale keď ťa prepadne smútok za rodinou, je to zlé-vypiješ si, bordelík... a výčitky svedomia sú tu. Dá sa poprosiť niekoho staršieho,myslím služobne, aby to za teba urobil po Castli, tiež som veľakrát takúto službičku urobil chalanom, ktorí do LE nešli za dobrodružstvom, ale finančne pomôcť rodine.Vrátili peniaze , boli vďační a získal som si u nich dobré meno.A to je na nezaplatenie. Do troch rokov ako radový legoš, ako to vy hovoríte,nemôžeš disponovať s iným účtom, atd., dôstojníci sú na tom podstatne lepšie, ale ja sa teraz pozerám na problém z pohľadu radového legionára, lebo chcem poradiť.A to ani na kontinente-žiadné autíčko v prenájme pod cudzím menom, žiadny byt, ak ti na to prídu, máš nie veľký, ale obrovský problém-porušenie disciplíny.A za to sú tresty.Načo má trpieť rodina, kvôli ktorej si šiel do LE,aby si pomohol jej aj sebe, za tvoju neuváženosť? Posielal som aj ja- poctivo, teraz, keď už mamka nežije, posielam bráchovi a jeho rodine na Moravu.Ale tam je to iné.WU nie je vôbec drahý, ale závisí od toho, z akého konta (dlhodobý klient so slušným objemom na účte) a akým spôsobom sú tie peniaze posielané.A výška sumy.Či express, alebo do troch dní. Mám teraz aj to vaše spravodajské TV- nejaká TA3, tak tam som započul, že od marca budúceho roku by sa malo SVK zjednotiť, čo do bankových poplatkov s EÚ, tak potom to už bude menší problém. Pre toho chalana s alergiou-ako ti písal 2REP!-dobre si rozmysli vstup do LE, nemusíš prejsť ani po prvých testoch medicaux-zistia to z rozborov. To tetovanie-predpis je 3 mm!!!!!!!!!!!!, takže ani čierne vlasy ti nepomôžu.Tzv.kerku ti odfotia na gestape a zaevidujú.Dôvody nemienim rozvíjať.Ale legionár sa môže dať tetovať neskôr, to nie je trestné.Len legionárske symboly sa berú inak, ako tie „novodobé“.Takže to tetovanie si odstráň a vyhneš sa problémom. Chlapci moji, s ktorými si píšem cez mail-prepáčte za odmlku, veľa povinností, málo času.Ale napravím to... smích... Dnes nedávam žiadny link na pesničky, veď som vás tým musel už otráviť, minule bolo veselo- slavil som narodeniny, tak som bol trochu rozšafný a smutný zároveň, tak to zo mňa vytrysklo ako prameň.Píšem tú knihu, tak sa aj tým zaoberám a žerie, či vlastne berie to dosť času. Ako tak čítam o tom, aké sú osudy, atd, hovorím si v poslednom čase, to, čo by mi nenapadlo pred rokom na tomto fóre ani náhodou a niekomu som nadal do dezertérov-nebolo lepšie s tým praštiť po nejakých 10-12 rokoch? Teraz je už neskoro...za chyby sa platí.2REP! - dobrá voľba! Žiadne zbrane, žiadne stresy.Žiješ si civilny život a ver, si na tom lepšie ako ja. P.S. Majo-klídek-vôbec sa nehnevám, všetko o.k. Zdravím pochopiteľne aj tých ďalších, vlastne všetkých, nejdem vymenovávať, tu je dobrá partia-Samarovic, Camerone, 2REP-ten moj kolega s vykricnikom,JAA, Baby,Sampiero, na koho som ešte zabudol? Niektorí máte viac rokov,iní menej,ale nešpekulujte a poďte, kožu z vás zderieme pri výcvikoch.Ale –legionnaire un jour-legionnaire toujours.Trochu sa to líši od českého LE fóra, no..., veď sme Slováci, kurňa, no néééé? Smích.. Pochoduj, alebo zdochni! Soldat de la vieille Legion. Taky smích... La Legion marche vers le front...

2REP (bez overenia) 7.11.2009 - 22:53

Najprv popozerať, potom hodnotiť... http://www.youtube.com/watch?v=opgSMwoZjNY&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=WBJgiYX4L4k&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=ltGiXcZYKsA&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=Teo4zHNwc8M&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=Xom5cKWb1rA&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=xXe5nnGAGPM&feature=related moja parížska priateľka ho zbožňuje.

book (bez overenia) 8.11.2009 - 00:44

2REP GIGN nie je nahodou policajna jednotka? lebo to ich cvicenie na videu ktore si dal mi trocha pripadalo ako vojenske. nemali by namiesto pochodovania po lese radsej behat po budovach?

Majo (bez overenia) 8.11.2009 - 03:03

pre book - Groupe d'Intervention de la Gendarmerie Nationale - Niečo ako Special Air Service. Protiteroristycká jednotka ktorá musí byť schopná operovať ako aj v lese tak aj v obytnej zóne. Majú niečo do 400 členov, tak pochybujem že majú zameranie iba na obytné zóny. Jednotky takéhoto charakteru sa ale učia po celú dobu. Či tam je človek 3 alebo 20 rokov, tak si má stále možnosť vybrať určité zameranie ktoré ešte nemá (elitný strelec, demoličný expert, horolezec, expert na výbušniny... mnoho ďalších.) Ak sa mýlim tak ma niekto opravťe alebo to ešte doplňte. 2 REP - To som rád. Po pravde, bolo mi z toho dosť na chuja. Aj sa radšej dištancujem od témy FCL (viac - menej) aby sa moje chyby neopakovali. Prídem, prejdem, prídem na všetko sám. Prídem, neprejdem, nemusím všetko vedieť. :D

camerone (bez overenia) 8.11.2009 - 12:04

Nazdar Pani! chcel som len vediet aku sancu maju novacikovia dostat sa do zamorskych posadok ako je 13 DBLE, alebo (neviem ci pisem dobre)5REI Mururoa, Tahiti??? Ci sa tam dostanu len Legionari co maju uz nieco odsluzene??? Alebo popripade ake skusenosti by mi pomohli dostat sa do vychodneho pacifiku ci do afriky.... A ak by som mohol poprosit Vas nazor na tieto posadky... Dakujem!!! Inak skoda 2REP ze sa to nepodarilo to stretko... teraz som doma a uz by som zasa rad vypadol!!!

2REP (bez overenia) 8.11.2009 - 12:51

Tie 4 prvé videá som dal len pre prehľad, že aj také niečo existuje.Skôr kvôli výstroji a spôsobu výcviku.Prvé je o GIGN (čítaj žiň,alebo ešte správnejšie ž-i-že-en), ďalšie tri sú o 6-tich rozličných komandách a ich zameraní. To piate video o 2REGu tam skočilo omylom, to tam ani nemalo byť. Čiže nič zvláštne som tým nesledoval.Preto aj nebol komentár. V tých videách je hovorené čo sú zač, len ja som zabudol, že nie každý vie po francúzsky. Majo to uviedol správne, ja len doplňujem,že sú to naozaj policajti (Národná policajná zásahová skupina-GIGN) a zasahujú hlavne proti teroristom.Úlohy plnia všade-vo vzduchu, na zemi, vo vode, na mori.Sú niečo podobné ako ruská ALFA.Porovnávať ich s légiou sa nedá, pretože výcviky sú odlišné, zamerané na niečo iné. Preto som tam len napísal, že popozerať a potom hodnotiť.Nie porovnávať.Nedá sa porovnávať neporovnateľné.Ja by som ich neporovnával ani len s 1.RPIMA. Ale fakt je zbytočné to rozoberať, to by sme sa tu okolo špeciálnych jednotiek točili mesiac. Je ich do bludu (veď len vo RF je ešte aj GIPN -G.I. de Police Nationale, GIPN6, RAID, atd.) po celom svete a každý tvrdí, že práve tí ich sú najlepší. Book-ale veď oni behajú aj po budovách... A ešte viac behá GIPN a RAID, tí sú v budovách aj na budovách vo svojom živle. Ešte Majo-veľmi rozumné slová.Ale v žiadnom prípade sa nedištancuj od témy LE,naopak, nič sa nestalo, tak nerob drámu (smích), nech sa potom pre zmenu ja necítim na chuja. Pre juano-vcera som sa vyjadril k tvojmu tetovaniu, aj ked si sa na to nepýtal mna, ale 2Rep! Tak dúfam, že to nevadí.Len doplním už aj tie jazyky-tie čo vieš sa ti zídu, ale dobré je fakt pred vstupom mať aspoň základy z francúzštiny, dôvody tu boli viackrát spomenuté.Vstupný pohovor nie je problém, tam postačí aj slovenčina. Camerone-salut chlape! Veru škoda,tak snáď nabudúce.K tým tvojím otázkam o možnostiach do 13DBLE, atď napíšem ešte dnes, ale až k večeru, lebo toho bude viac.Teraz niečo mám. Pozdravujem všetkých. 2REP

camerone (bez overenia) 8.11.2009 - 15:01

Nazdar Borci! Tak nejako mi to nejde do hlavy, ale niekto tu chcel porovnavat GIGN a LE? Neviem, ale asi by som neporovnaval Legiu s policiou hoci je pravda ze GIGN je francuzska policajna elita... ale to nechapem asi iba preto, lebo som BLONDAK!

camerone (bez overenia) 8.11.2009 - 15:11

zdravim ta Rocco chcem sa ti ospravedlnit ze som nesiel aj ja! Dufam, ze sa mas fajn! Bon courage!

samarovic. (bez overenia) 8.11.2009 - 16:17

Zdravým všetkých !!! Rocco ahoj chlape mam úsmev na tvári keď som zbadal tento príspevok :P všecko na porádku ? drž sa !!!

benireli (bez overenia) 8.11.2009 - 16:25

caute hosi.viem ze uz tu bolo milion otazok aj som ich hladal aby som sa nepytal dva krat ale nenasiel som.legia ma strop 40 rokov.do kolko rokov realne si moze clovek trufnut na to?sme dvaja obaja vela rokov v armade,nejaky ten irak.afgan za nami ale predsa .40 nema ani jeden z nas ale predsa 35 je uz na krku.

samarovic. (bez overenia) 8.11.2009 - 16:47

[b]benireli[/b] myslím že hranica pre vstup je max. 40 takže ak máš pod 40 a navyše skúsenosti myslím že je to ok hlavne treba niečím zaujať a mať čo ponúknuť légii ale sú tu majstri ktorý ti dajú profi odpoveď ,počkaj si určite ju dostaneš B)

benireli (bez overenia) 8.11.2009 - 16:54

no viem ze horna hranica je 40 rokov ale ci to na to clovek bude mat,predsa len 20-25 chalani ta uz obcas ubehaju.to som uz videl aj zazil v armade.nie ze sa povazujem za stare zelezo kondicia je stale ale ci to bude stacit.

moj01 (bez overenia) 8.11.2009 - 20:00

benireli:misie vam boli asi malo.starci by chceli ist tak to uz moze ist potom kazdy,nemam na to viacej co povedat

sedd (bez overenia) 8.11.2009 - 20:13

Ahoj chlapi mam este otazku, ak mam kurz prace vo vyskach lezecky kurz + vodicky na motorovy cln - vodca maleho plavydla je to plus ci nie mozu to vyuzit tam v FL , treba to brat zo sebou. Dakujem za odpovede a gratulaciu 2REP a za odpovede 2 rep.

2REP (bez overenia) 8.11.2009 - 23:25

Salut chlapi a chlapci! V prvom rade : Rocco-srdečný pozdrav odo mňa! Gratulujem.Dúfam, že si spokojný,veď si si to vybral. Držím ti palce a som rád, že si sa ozval. Nájdeme cestu na bližší kontakt. Camerone-a ktože to tu porovnáva GIGN a LE? Prečítal si si pozorne, čo som o tom napísal? Rovnako o 13DBLE (Djibouti ) atd.,som tu už písal, aj o tom, kto tam chodí, na ako dlho atd. Len čítať...alebo site officielle.Je to tu pomaly tisíckrát, odkazy aj na stránky, aj v češtine. Čo sa týka nováčikov-áno, je to možné,ale treba splňať predpoklady.Môj osobný názor na tieto jednotky, ako pišeš-dobré pre tých, ktorí sa neboja, výborné z pohľadu žoldu,vynikajúce pre tých, čo majú radi exotiku.Ja som si pochvaľoval. Pre benireli-máš veľa iných predností a hlavne skúsenosti.35 na krku, to znamená, že ich ešte ani nemáš.Pôvodne bola horná hranica 42 a prišli sem vtedy chlapi, ktorí aj toľko mali, aj keď je pravdou, že ich bolo pár a boli to skôr výnimky.Ale zobrali ich bez problémov. Hlavným kritériom u teba a u kamaráta je motivácia –teda čo od toho čakáš.Ja by som neváhal v takom veku v žiadnom prípade, pokiaľ by som v tom videl perspektívu.Treba si trochu aj veriť chlape, a presvedčiť LE, že ťa potrebuje, že budeš užitočný ty pre ňu a ona pre teba.Nechápem, ako si nemôže veriť a trúfnuť človek, ktorý bol v Afgoši, Iraku, prepáč, nejde mi to do hlavy.Pozri-Rocco tiež slúžil v ASR a ako sa mu tu páči a darí.A to je v elite.Nesklamal Slovensko, ani Slovanov. Trošku tvrdší pohovor bude na gestape a preverovanie tiež,ale nemusíš sa báť.Ak dôvodom tvojho záujmu nie je práve špiclovanie v légii pre inú armádu, choď.Bez urážky.A o kondičku sa neboj, o to sa LE postará miesto teba.Smích.A nedaj sa znechutiť poznámkou toho tu osloveného nižšie... A ty-moj01-chlapče váž slova, lebo v LE by ťa za to niekto nakopal do riti.Neviem koľko máš rokov, veľa asi nie, zato drzosti až-až.Sú tu 19-roční chalani a sú slušní.Ty si totálny opak.Ak kondične dokážeš napr.to čo ja, nech budem konkrétny, potom sa ti ospravedlním.Ale nasral by si do gatí po prvých 10 minútach. Juano-o.k.Slušne si sa pýtal, potreboval poradiť vo vážnej veci,dostal si odpoveď. Sedd-výborne.Už som to tu písal v začiatkoch, bolo to o zváračskom kurze,ale nevadí-všetky doklady a osvedčenia si zober, zídu sa ti.A napr. v 2.REGu určite-obrovská výhoda. 2REP

samarovic. (bez overenia) 9.11.2009 - 01:53

Noooo vidííš [b]benireli[/b] ! nevravel som ti :) , to mi mladý nemáme také problémy /smich/ B)

Majo (bez overenia) 9.11.2009 - 02:09

Rocco - posielam gratulácie. Veľa úspechov prajem. moj01 - slová sú silné. Vedia spraviť veľa dobrého aj zlého. Ale treba s nimi vedieť narábať. 2 REP! - pekne si napísal čo ti LE dala. Myslím že to by sa malo poslať každému kto sa opýta prečo by mal nieto ísť do LE.

benireli (bez overenia) 9.11.2009 - 15:57

cauko.ti nejde o to ze by som si neveril,to ale som chcel mat len istotu.ked vsetko cely zivot robis na 100percent tak ti to neda a zistujes si aj najmensie detaili.predsa nemozesm porovnavat armadu z legiou.neda sa porovnat neporovnatelne s neporovnatelnym.ale celkom si ma potesil.a ostatne veci ako lekarska,psychotesty atd.normalka,banality alebo nejake uplne specialne ?

Tomas (bez overenia) 9.11.2009 - 16:09

salut chalani 2REP dufam coskoro vydas knihu tesim sa D: a planujem si zohnat aj ostatne napr Staviščák a Gazdík Špalek a Potocký nerád čitam ale veci ktore ma zaujímajú LE si rád prečítam . ROCCO- ahoj toto forum citam od zaciatku a vsimal som si ze ty si tu tiez pisaval ece ked si nebol v LE takze gratulujem dufam aj mne sa podari to co tebe a zda sa mi ze si tam nesiel sam z tohto fora vies mi povedat kto tam siel stebou?

camerone (bez overenia) 9.11.2009 - 19:48

Prepac 2REP myslel som ze je to ako ked porovnavas FA MAS a vzduchovku ... jedna aj druha ma svoje caro!

2 rep! (bez overenia) 9.11.2009 - 20:32

camerone mylis sa ak si myslis, ze porovnavat legiu a gign je ako vzduchovka a FAMAS. GIGN a legia je nieco ako dva bojove noze.Len jeden ma ine ostrie, rucku cepel a kazdy sa inak drzi!!! lenze aba dokazu zabit a nie su urcene na rovnake pouzitie!! rocco takze podla toho co si napisal budes asi na 1 cie!je to dobra cie a dost vela tocia afriku.Terajsi kapitan tam je trocha tvrdy ale ty si ho uzijes uz iba rok maximum tak pohoda.Neviem mozno ti robil promo sgt.Gral? benireli viem ze mas nieco za sebou, ale u nas bol jeden byvaly vojak ASR a zdezertoval, predtym bol u nas profesional v presove na leteckej zakladni, boli tu aj chalani z praporu rychleho nasadenia a aj vysadkary zo ziliny a aj ti dezertovali.Takze sorry ak nahodov legia robi nejake statistiky a v nich sedi, ze co byvaly profesional z ASR to dezercia, nehovorim ze vsetci, ale dost velke percento!!takze to mas 50 na 50.Ono chalani nie su na tom fyzicky zle ale oni prisli z vojenskeho prostredia, ktore je na slovensku ake je.No a tu v legii sa im vstavaju vlasy hore, ze co tu od nich chcu, ze to by sa im v ASR nikdy nemohlo prihodit.a pre tvoj vek by som si nerobil vobec starosti!!u nas na sekcii zobrali chalana co mal 37 rokov a jeho 40 ku sme oslavili na sekcii!!!a chlap dalej sluzi!!!vzdy zoberu aj jedneho ak nie viac starsich do prijmaca!je dobre mat vo vycviku vsetky vekove hranice!!!no priprav sa na sok lebo ak si cistil 58-ku na slovensku tak tu s famasom to nebude take iste, tu sa berie strasne prisne cistenie zbrani!ale neboj zvladnes!!!!

camerone (bez overenia) 9.11.2009 - 20:41

Obe dokazu zabit zhodneme sa ,prepacte Pani! A teraz trochu historie 1968 http://www.youtube.com/watch?v=E2qBnIVK7n4

jambormartin (bez overenia) 11.11.2009 - 01:29

Salut Bratia-teda ak Vás tak smiem nazvať?Práve som dočítal túto zaujímavú diskusiu od samého začiatku,až po koniec a môžem Vám s pravdou na srdci povedať,že som z Vás riadne v pixi.To teraz už len aby po mňa došla nejaká zabudnutá Vé3eSka z Légie a som celý Váš.PS:dajte mi prosímm dopredu vedieť,kedy po mňa dofrčí,lebo by ma veľmi mrzelo ,keby som vtedy niekde v pixi.

JAA (bez overenia) 11.11.2009 - 10:56

SAALUT VSETCI ..B) VAZNE ZAUJIMAVE VECI TUNA PRIBUDLI VYDIM ZE ROCCO SA OZVAL ,,TAAK VSETKO JE V PORIADKU (SMIECH) NECH SA TI DARI CHLAPE ,DUFAM ZE SI NASIEL PRESNE TO CO SI HLADAL ...2REP POSLAL SOM TI SPRAVU Z DRUHEHO MAILU ,,BO HEN TO TAM BOLO UPLNEE NAPICUU .. SAK VIES :blink:TAK DUFAM ,ZE TO BUDE UZ V PORIADKU.. JAMBORMARTIN .... CHLAPE CITAL SOM TVOJ PRISPEVOK VIAC KRAD A NEMOZEM HO POCHOPI PORIADNEE CO SI TYM MYSLEL,,?MYSLIM ,ZE NEJSOM SAAM ,,KOMU TO NIEJE JASNEE ,,TAAK TO SKUS SKONKRETIZOVAT .. PS.NEOPUSTAJ SAA!! SALUT ..

Pridať nový komentár