Francúzska légia

mir 14.8.2007 - 21:26

História Francúzskej légie

francuzska legia

Máloktorý bojový zbor na svete je ovenčený takým množstvom mýtov a legiend ako Francúzska cudzinecká légia. Jej členmi sú dobrovoľníci, ktorí za sebou nechali svoje sociálne aj rodinné zázemie, pričom svoje úlohy plnia s odhodlaním, nad ktorým svet žasne.

Cudzinecká légia bola založená 9. marca 1831 rozkazom Ľudovíta Filipa, kráľa Francúzska. Bol to čas politických nepokojov a tento oddiel plnil úlohu ochrancu kráľovskej moci. Väčšinu dôstojníckeho zboru tvorili veteráni Napoleonovej Grand Armee a mužstvo predstavovalo národnostne pestrú zmes, v ktorej bola zastúpená celá Európa.

V Légii sa objavili aj francúzski regrúti, ktorí sa snažili uniknúť pozornosti miestnej polície. Boli to dobrovoľníci vo veku medzi 18. a 40. rokom, s pravým alebo prijatým menom. Kráľ správne predpokladal, že platení žoldnieri nebudú pri plnení rozkazov rozmýšľať o ich príčinách alebo politickej korektnosti. Légia bola po potlačení nepokojov v Paríži okamžite zapojená do bojov o Alžírsko.

V roku 1835 však tento bojový zbor prešiel pod španielsku kontrolu. Následne sa na rovnakom princípe vytvorila druhá Légia, ktorá získala a udržala pre francúzskeho kráľa Alžírsko, ktoré sa stalo na dlhý čas jej domovom. Vo svojej africkej misii plnili legionári dôležitú úlohu - udržiavali poriadok, potláčali povstania domorodých nomádskych kmeňov a kolonizovali Severnú Afriku. Budovali cestné komunikácie na rýchle presuny, púštne pevnosti a časom tu vzniklo aj mesto Légie - Siddi bel Abbés.

Česť a odvaha

Francúzska cudzinecká légia zdedila tradície žoldnierskych vojsk, ktoré využívali francúzski králi už v stredoveku - škótskej gardy Karola VII. alebo neskôr Napoleonových poľských kopijníkov. Farbami tejto elitnej časti vojska sú zelená a červená, ktoré používali Švajčiarske gardy slúžiace trónu bielej ľalie. Znakom a symbolom zároveň je granát, z ktorého vychádza sedem plameňov, pričom dva z nich sú ohnuté smerom nadol.

Vzťahy medzi tými, ktorí rozkazy vydávajú a tými, ktorí ich plnia, sú vybudované na veľmi vyvinutom „esprit de corps", založenom na niekoľkých jednoduchých princípoch: disciplína a česť, radosť z dobre vykonanej práce a oddanosť svojej minulosti. Heslom Légie je "Honeur et Valour" - Česť a odvaha. Po vstupe do Légie nastáva veľmi tvrdá selekcia. Mnohí kandidáti nevyhovejú buď zo zdravotných alebo morálnych dôvodov.

Legionár je zriedka anjel, ale nikdy nie zločinec. Každý nový člen je dobrovoľník, ktorý chce uniknúť svojej minulosti, osobnej alebo rodinnej kríze, vo svojom sociálnom alebo politickom živote. Príkladom posledného fenoménu je masívny príliv dobrovoľníkov z Alsaska po roku 1871, zo Španielska roku 1939 a z Východnej Európy po roku 1945. Pre ostatných, ktorí sa nechcú zmieriť s limitmi strednej vrstvy, Légia znamená možnosť dobrodružného života. Všetkých jej členov spája súdržnosť, spečatená disciplínou a rešpektom k tradíciám.

Francúzska légia v krymskom konflikte

Časom sa stala Légia bojovou silou, ktorá obhajovala záujmy Francúzska aj v tých najodľahlejších končinách. Bola zapojená do Krymskej vojny 1853 - 1856, kde zohrala hlavnú úlohu pri dobývaní Sevastopoľu. Zámerom Francúzov v tomto konflikte bolo pomôcť svojmu spojencovi, tureckému sultánovi, pri získaní prístupu k prieplavu medzi Čiernym a Stredozemným morom. Po počiatočných rýchlych víťazstvách sa 1. a 2. cudzinecký pluk pokúsil o dobytie opevneného prístavu Sevastopoľ, čo vyústilo do blokády, ktorá trvala rok. Légia kvôli chorobám a zlému počasiu už nemohla dlhšie čakať a padlo rozhodnutie podniknúť frontálny útok.

Prvý pokus sa nevydaril a jednotky sa museli stiahnuť s ťažkými stratami. Pokúsili sa o to znova, s rovnakým výsledkom. Napriek tomu sa nevzdali a skúsili to po tretí raz. Sevastopoľ padol 8. septembra 1855. Ďalšími bojiskami legionárov sa stali Taliansko (1859) a Mexiko (1863 - 1867). Práve tu sa 30. apríla 1863 odohrala jedna z najslávnejších bitiek, ktorá vstúpila do dejín ako synonymum cti a odvahy.

Bitka pri Camerone

Dňa 30. apríla 1863 3. kompánia Cudzineckého regimentu zabezpečovala bezpečný presun zásob po ceste medzi Vera Cruz a Pueblom. Počas pochodu do určenej pozície jednotku prepadla takmer tisícka mexických povstalcov. Kapitán Danjou, aby získal krytie pred nepriateľskou paľbou, presunul svoje mužstvo do opustenej haciendy Camerone, ktorú minuli pred niekoľkými minútami.

Kompánia mala šesťdesiatdva legionárov a troch dôstojníkov, ktorí mali čeliť mnohonásobnej presile Mexičanov. K haciende, kde sa legionári pripravovali na obranu, prišiel posol s ponukou čestnej kapitulácie. Na streche ležal seržant poľského pôvodu, ktorý mu vojensky stručne naznačil, čo si myslí o tomto návrhu. Tak sa spustil jeden útok za druhým, všetky však boli s ťažkými stratami odrazené. Napoludnie začala legionárom dochádzať munícia, nemali jedlo ani vodu. Podvečer bolo nažive už len päť obrancov, na ktorých číhala armáda nepriateľov. V tejto beznádejnej situácii legionári nasadili bodáky a podnikli útok. Keď dvoch z nich pri napredovaní k mexickej pozícii zastrelili, zasiahol mexický plukovník.

Opätovne ponúkol kapituláciu. Legionári súhlasili pod podmienkou, že si smú ponechať svoje zbrane. Plukovník, dojatý ich odvahou, odpovedal slovami: „Mužom ako ste vy, nemôžem nič odmietnuť." Tento deň, ktorý vstúpil do dejín ako Camerone, sa každý rok pripomína vo všetkých táboroch Légie a oslavujú ho s veľkým zápalom a pýchou. V Aubagne, kde sa koná slávnostná prehliadka, nesú na čele pochodujúceho regimentu drevenú ruku kapitána Danjoua. Tento boj, ktorého meno je na každej legionárskej vlajke, ostáva symbolom misie, ktorá sa plní až do úplného konca.

V zákopoch svetových vojen

Roku 1914 sa pluky Francúzskej Légie zúčastnili bitky o Artois, kde utrpeli ťažké straty. Boli zreorganizované a o mesiac neskôr znova ťažko porazené pri Givenchy. Nakoniec utrpeli legionárske pluky také ťažké straty, že ich museli v septembri 1914 rozpustiť a preformovať do novej jednotky. Takto bol vytvorený RMLE (Pochodový pluk cudzineckej légie), ktorého úlohou bolo prevýšiť v boji všetky ostatné jednotky. RMLE sa zúčastnil na mnohých bitkách francúzskych bojísk a stratil tisíce vojakov. Zvlášť sa vyznamenal svojím bojovým umením v zákopoch pri Remeši, kde legionári vyčistili štyri kilometre nepriateľských línií iba puškami, bajonetmi a granátmi. Ďalším úspechom bol Verdun, kde légia uspela v misii o znovuzískanie svojich starých pozícií. Nasledovala obrana parížskeho koridoru a Légia uspela opäť, hoci s veľkým stratami.

Francúzi začali svoju ofenzívu v júli 1918 a RMLE bol opäť v prvej vlne - takmer dva týždne si legionári presekávali cestu cez Hindenburgovu líniu. Počas 2. svetovej vojny, v júni 1940, jedenásty REI (Pechotný cudzinecký pluk) takmer vyhladili pri obrane pozícií vo Verdune. Tí, ktorí prežili, sa stali zajatcami. Väčšine sa ale podarilo ujsť a znovu zasiahli do bojov. Pluk však rozpustili. Trinásta DBIE (Podbrigáda Cudzineckej légie) písala dejiny pri Narviku a Bjerviku v Nórsku, ďalší úspech prezentuje slávne víťazstvo pri Bir-Hakaim v Líbii. Légiu znova zjednotili a pokračovala vo víťazných kampaniach v Tunisku, Taliansku, Provence a Nemecku.

V roku 1940 sa Thajsko, spojenec Japonska, pokúsilo anektovať Kambodžu. Légia túto hrozbu odvrátila, ale zbytočne, pretože politickou dohodou Kambodžu odovzdali pod thajskú správu. V oblasti ostala dislokovaná len jedna jednotka - 5. REI. Ďalšími rokovaniami sa podarilo zabrániť vojne na juhu, hoci nie nadlho. Legionárov, umiestnených v garnizóne Ha Giang, čoskoro zmasakrovali a ostávajúce dva batalióny vyrazili na pochod smrti smerom k čínskej hranici. V roku 1945, ešte predtým, ako sa zvyšky 5. REI dostali do Číny, vojna skončila. Nahradila ju však ďalšia, tentoraz vojna s Ho-či Mi-nom a jeho komunistami, ktorá mala trvať ďalších deväť rokov. V nej boli zastúpené všetky pluky Légie a najslávnejšími bojiskami boli Phu Tong Hoa, Koloniálna cesta 4, a slávne Dien Bien Phu.

Dien Bien Phu

Bol to najdlhší a najtvrdší zápas francúzskych expedičných síl na Ďalekom východe. 1. BEP uskutočnil výsadok v údolí Dien Bien Phu, zabezpečil oblasť a postavil základňu. Nasledovalo 169 dní konfrontácie s Viet Minh, po ktorých prišlo 57 dní pekla. Viet Minh zaujal pozície na svahoch, obkolesujúcich pevnostný systém, a začal ostreľovanie ťažkým delostrelectvom. Zásobovanie a prísun posíl bol možný len zo vzduchu. Pristávacia dráha bola zakrátko pod kontrolou nepriateľskej protileteckej paľby.

Na pomoc prišli nielen príslušníci parajednotiek, ale k obrane tejto pozície sa dobrovoľne hlásili aj muži bez parašutistického výcviku, hoci zoskoky sa často uskutočňovali v noci. Paralelne s obliehaním Dien Bien Phu prebiehala konferencia v Ženeve. Francúzske jednotky mali záujem udržať údolie, kým nepriateľ nepožiada o prímerie. Situácia však bola neudržateľná a 8. mája padla posledná pevnosť.

Dien Bien Phu prestalo existovať. Proti 15-tisíc legionárom a príslušníkom koloniálnych plukov stálo približne 100-tisíc nepriateľov, vyzbrojených ťažkou technikou. Dvetisíc obrancov padlo, 1 500 sa stratilo v akcii, 5 800 bolo ranených. Vyše 11-tisíc vojakov sa dostalo do zajatia, z ktorého sa po štyroch mesiacoch vrátilo živých len 3 290 mužov. Bola to politická katastrofa, ktorá znamenala koniec francúzskeho koloniálneho impéria vo východne Ázii. Druhý deň po páde Dien Bien Phu požiadali francúzski vyjednávači na ženevskej konferencii o prímerie. Pre légiu sa tým vojna v Indočíne skončila.

Boj o francúzske Alžírsko

Ešte skôr, ako sa mohli legionári zotaviť z bojov, ocitli sa v Alžírsku. Tentoraz bola ich nepriateľom Armáda národného oslobodenia. Pluky Légie, ktoré mali zabezpečiť pokoj v krajine, kde žilo množstvo Francúzov, sa aktívne zúčastnili v mnohých operáciách proti rebelom a plnili si povinnosť pri ochrane hraníc. Na základe politických rokovaní medzi prezidentom De Gaullom a predstaviteľmi vzbúrencov však Alžírsko v roku 1961 získalo nezávislosť a Légiu povolali do Francúzska. Légia, ktorá vnímala Alžírsko ako svoj domov a toto rozhodnutie ako zradu, sa vzbúrila. Pokus o prevrat však nevyšiel a 1. REP (Cudzinecký parapluk) rozpustili. Od roku 1962 až po súčasnosť sú oddiely bielych anjelov umiestnené na juhu Francúzska a na Korzike, ale aj v zámorí - v Djibouti, na Madagaskare, Tahiti a Francúzskej Guayane.

Légia si získala renomé pri výkone operácií v mnohých vojnou zmietaných oblastiach. V septembri 1990 vyslali tri pluky Cudzineckej légie do oblasti Perzského zálivu. Zmocnili sa letiska Al Salman, kde sa stretli len s malým odporom. Ich ďalšou úlohou bolo zabrániť ústupu Republikánskej gardy na západ. O tejto vojne sa hovorí ako o bleskovej vojne - skončila po sto hodinách boja na zemi, pričom v nej zahynuli len traja legionári. Pod velením Organizácie spojených národov Légia udržiavala poriadok v Mogadiši a zúčastnila sa aj na konflikte v Bosne, kde zvládla viacero tajných operácií.

Pri týchto akciách vedela Francúzska légia s veľkým efektom využiť materinský jazyk svojich vojakov. V oboch oblastiach boli len ľahké straty. Charakteristika Légie za približne stosedemdesiat rokov jej existencie, sa dá vyjadriť slovami literárneho velikána Antoina de Saint Exupéryho: „Vojak nie je mužom násilia. Nosí zbraň a riskuje svoj život za chyby, ktoré nespôsobil. Neoblomne dodržiava svoje slovo až do konca, i keď vie, že bude zabudnutý."

JAA (bez overenia) 11.11.2009 - 11:30

MANIK KEBY SOM MOHOL,,TAK IDEM AJ TERAZ,,ALE MAM TU ESTE NEAKE RODINEE ZALEZITOSTI ,,JAA ASI AZ TAK NA JAR MOZNO AJ SKOREJ .. SAK CHOD SAM ,,MAS ZA JEDNOO

jambormartin (bez overenia) 11.11.2009 - 12:30

CHlape!_povedz,že ideš ešte dnes a už aj balím!!!!-myslím totál vážne.

JAA (bez overenia) 11.11.2009 - 15:44

no spomynas tu stale zubatu ,ze aby si pre teba prislaa,a ze mi ti mame dat dopredu vediet ,,kedy dofrci"zubataa ..hm ..??tak vobec tomu nechapem kamoo!!podla mna je to neaky nezmysel co hovoris ..alebo hovoris mooc objektivnee ..hm ??

jambormartin (bez overenia) 11.11.2009 - 16:38

Brate JAA-neblázni!!!,aká zubatá?Na ´´´´´´´´nu ja ani nepomyslím,žiadnu zubaňu som tu nespomýnal-lepšie čítaj pekný moooj Slovenský.

jambormartin (bez overenia) 11.11.2009 - 18:09

hehe,šak pohoda.Zase piješ?Takého Ťa asi nevezmú,nepreháňaj to Brate-a mne tu píšeš aby som sa neopúšťal,tak to je už riadny goooool.Kedy asi tak chceš ísť?

NAthaniel (bez overenia) 11.11.2009 - 20:44

Ja by som chcel tiez ist do francuzkej legie ked zmaturujem uzijem si prazdniny zarobim si nejake peniaze na cestu a idem tam skusim co a ako ....bratranec tam bol aj spravil skusky testy jednoducho ho prijaly ale odisiel prec.....a este mi nepovedal preco... ked by sa tam niekto chysta na buduci rok sai tak okolo septembra tak napiste na Nathaniel202@azet.sk .. Tak sa majte ludia prajem vam vela stastia a trpezlivosti ked tam pojdete

JAA (bez overenia) 11.11.2009 - 21:28

jambormartin ...neboj ja mam setko pod kontrolou,,som bool u kamosaa a dali sme paar poharikou slivky taak sa my jazyk zaplietol,,v legii sa pijee tiez neboj saa ..samozrejme ze v primaci neeB) ja by som chcel ist asi po novom rokuu,,neviem presne kedy lebo nezalezi to odomna ale od okolnosti,,ktore neovplivnim,,keby to zalezalo odomna ,,tak idem zajtra rano aj stopom,,pocitam okolo marcaa ... ty si akoo na toom??

oskor pojdem (bez overenia) 11.11.2009 - 21:53

chalani:)som dalši ktory uteka z domova lebo skurveny system mi tu nedava slobodu prejavit svoje schopnosti,neni kde a neni skym,nemam tu byt pre koho a pre čo... odchadzam niekedy jun-jul tak na leto mam aj odvoz vybaveny ak niekto chce tak mna bere kamoš autom jedneho vezmem ak scete držte sa no musim po maji vybavit nejake papiere potom v jun začiatok mam nejake povinnosti doma a už určite koncom jula tu nechcem byt

jambormartin (bez overenia) 11.11.2009 - 22:44

Brácho:že čoskoro pojdem!-ty Koki,šak ty chceš frčať až o rok a to myslíš,že vydržíš v tomto systéme,kt.Ťa tak strašne ubíja?Čo sa nezobereš hneď nech máš pokoj?Vidíš jaká Láska odomňa k Tebe a jak dobre Ti prajem?a to som normálny-,žiadny bukvičák.neboj!!!Takisto aj JAA,jaj Robo,ty tu tiež už poool roka píšeš,že koncom roka ideš,že tu máš niečo ešte nevybavené a ahľa už si si ten odchod znova predllllžil,tentoraz až na marec-poberaj sa starec!Myslíš,že tam vôbec niekedy pôjdeš?

FlasterMaster (bez overenia) 11.11.2009 - 23:00

Jasan, že aj diefčatá móžu vstúpiť do Léžion Etranžér, teda Cudzáckej "legošky", ale s jednou podmiénkou - musia byť mužského pohlávja. :laugh:

Plomba-Bomba (bez overenia) 11.11.2009 - 23:06

[b]čoskor pojdem napísal:[/b] [quote]chalani:)som dalši ktory uteka z domova lebo skurveny system mi tu nedava slobodu prejavit svoje schopnosti,neni kde a neni skym,nemam tu byt pre koho a pre čo... odchadzam niekedy jun-jul tak na leto mam aj odvoz vybaveny ak niekto chce tak mna bere kamoš autom jedneho vezmem ak scete držte sa no musim po maji vybavit nejake papiere potom v jun začiatok mam nejake povinnosti doma a už určite koncom jula tu nechcem byt[/quote] Na šák ty nemáš problém s Cudzineckou légijou, ale sám so sebou, čávo. :evil: Dyk móre džamóre, šak sa trochu skoordinuj - teba keby prijali do CL, za chvílinku ju móžu celú rozpustiť. Daj sa do poriadku, nájdi si babu a prestaň sa hrať tú hru, kerú Amíci volajú tak decéntne "piati proti jednému" (po našem: dlaň žmýka jednookú kobru). :lol:

jambormartin (bez overenia) 11.11.2009 - 23:06

pre:flaster master-kolego,Teba som tu ešte nevidel.Oni bábiky naše štebotavé ozaj vraj do LE môžu vstúpiť,ale jedine ako náhrada tvrdých matracov,aspoň myslím.

oskor pojdem (bez overenia) 11.11.2009 - 23:36

ako vidim prišlo tu viac ludi a rovno aj cela banda kokotov:) super aspon nebude nuda na vašich priblblych poznamkach... si sa vyjadril namna že sa chystam už rok či čo že?KDE SOM TO NAPISAL?maš schyzu a napisal si si to sam a mysliš si že to som bol ja:) že už som mal ist nevem kedy a tak ukaž kde som to napisal ...bud si ma myliš v čo dufam alebo ste tu viaceri chori čož je podla vašich prispevkov dost možne:) frajerku mam honit si nemusim ale ked to maš taak naštudovane ako vidim tak sa tomu venuješ pomerne často,odporučaš mi to?:D jaaj chalani jedini kto sa ma dat dokopy ste vy tak makajte natom aby to svami nešlo tak dole vodou ako to zatial ide:) od začiatku pišem že pojdem a pisal som že až buduci rok niekedy po aprili takže neplet si slova a frazy račej sa uč robit niečo čo ti pomože lebo fantaziu maš super:)

vo Hugéz (bez overenia) 12.11.2009 - 00:04

[color=#0000FF]Odkaz pre "ČOSKOR POJDEM":[/color] Čoskor pojdeš? Tak choď! Na teba tam už len čakajú... :P

jambormartin (bez overenia) 12.11.2009 - 00:15

drahý pán-čoskoro pojdem:buď sa chceš na silu urážať ,alebo ja neviem ...Skús si ten môj článok pomaly po slabikách prečítať a možno Ti dojde,že Teba sa týka len prvá polovina.Slušne som sa pýtal,tak čo sa rozčuluješ?Už tu kopec nádejných Legionárov písalo,ako tam chcú ísť,ale zdá sa mi,že poväčinou rýchlo zo svojho sna vytriezvejú.

JAA (bez overenia) 12.11.2009 - 00:34

urcitee veci trebaa vybavit estee ,,troska sa to predlzilo s cim som neratal,,ale moja vec..,a dotiahnem to dokoncaa ako som si povedal ..a este pomaly dva mesiace do konca rokaa taak o com sa tu bavime,,je to vsetko konecne na dobrej ceste tak nebudem predbiehat"kludne to moze byt aj januar ..!! a ty jambomartin ako ty vydis??drzi ta nieco ci??!

Majo (bez overenia) 12.11.2009 - 02:14

Myslím že na riešenie komplexov sú poradne. A niektorý až moc vidíte do ostatných. Ani ich nepoznáte. To je jedna so známok charakteru. Čo spravíte pod psychickým nátlakom? Dáte si olovenú tabletku. Nie? Vaša vec, ale neznepríjemňujte s tým život druhým. Nebavý ma tu HĽadať zmysluplné rady a príspevky. Kto má skutočný záujem tak nezhadzuje druhých, ale hľadá svoje chyby ktoré mu tu kompetentný môžu pomôcť vyriešiť. S pozdravom Majo. PS: myslím že admin by mal dať nejaký filter :D

jambormartin (bez overenia) 12.11.2009 - 09:27

Salut Bratia: JAA-prajem Ti,nech tie Tvoje záležitosti,čo Ťa tu držia sa čím skôr vyriešia,nech sú akéhokoľvek charakteru a môžeš si tak splniť svoj sen čo najskôr.Somňou je to ťažké,na jednej strane by som šiel aj hneď,lebo po LE túžim už riadne dlho,ale na strane druhej rozmýšľam,čo bude,keď odídem,nevezmú ma a o nejaké 2týždne sa vrátim sklamaný domov?Asi ozaj potrebujem nejakého pána štartéra v kanadách, čo ma tam dokope-hehe.Mám dobrého kamoša v OSSR v Martine.S ním sme plánovali ísť už pred 3rokmi,tiež váhal,nakoniec podpísal ďalšiu zmluvu a mňa posiela ako predvoj,nech skúsim Légiu sám ,podám mu info čo a ako to tam je a podľa toho by sa zariadil.

JAA (bez overenia) 12.11.2009 - 10:50

no tak ja keby som bol v situacii ,,v ktorej si ty tak nic ma nedrzi a idem"choood dpci ..!!na co cakas??a ze sa sklames??myslim ze neda sa tomu hovorit sklamanie ,,al e ked sa tam nedostanes ,,tak asi to tak maa byt ,chapes ,,s takychto veci si hlavu nerobim vobec ,,nezoberu zivot ide dalej co uz ..ale myslim si , ze ohladom legie som si zistil dost informacii ,ktore my pomozuu k vstupuu do legie,,ale samozrejme nezaruciaa ,,,si zober ,ze do legie chodia ludia,,co ani nevedia poriadne co legia jee ,,a prejduu ,,,alebo pockaj na mnaa a mozes ist so mnou ..B) ale ja byt tebou rano sa zoberem a vypadnem ...!!

Majo (bez overenia) 12.11.2009 - 19:49

Mimo tému, na pobavenie. :D Čítajte aj popis videa. http://www.youtube.com/watch?v=isHQmcFBBQY&feature=player_embedded

jambormartin (bez overenia) 12.11.2009 - 22:01

OK Maník,to by myslím vyhovovalo aj mne.Vieš mi ten dátum trochu upresniť?,abych sa vedel zariadiť?Ako ideš-autobusom do Strasburgu?

logan666 (bez overenia) 14.11.2009 - 18:59

...zdravim vsetkych, mam jednu prosbu na teba 2REP...len tak v skratke ci nedas dajaku radu, alebo pravidlo ktoreho sa mam drzat...lebo idem teraz o dva tyzdne pravdepodobbbne...aj ci je to vhodny cas...ci nemam pockat do noveho roku...dik....salut

Mr.Smith (bez overenia) 17.11.2009 - 14:35

Caute chalani.TAk,prestudoval som si vsetko ohladom tejto temy,ale i tak mam este plno otazok.Mam 25 rokov a cez leto,alebo este pred letom ked bude trochu teplejsie,by som chcel vyskusat vstupit do legii.Co vsetko si pred odchodom musim vybavit?Potrebujem sa odhlasit aj zo socialnej aj zo zdravotnej poistovne?Ake veci si zo sebou zobrat,oblecenie a vsetko okolo toho.Treba sa nejako tak najskor objednat,alebo jednoducho sa vyberiem a idem do toho Strasburgu,hned priamo tam,bez nejakeho vopred nahlasovania?dikes za odpoved.majte sa a drzte sa zatial.

Majo (bez overenia) 17.11.2009 - 18:25

Mr. Smith - Bolo tu rozoberané to poistenie, a nahlasovať sa nemusíš pokiaľ viem. Stačí sa dostaviť k náborovému stredisku celý. :)

jambormartin (bez overenia) 17.11.2009 - 18:28

Drahý pán Smith-ďakujem za pekné pobavenie pri čítaní Tvojho článku.Možno sa mýlim,ale nepredstavujaš si Légiu ako pobyt v lázních,alebo ako dovolenku pri mori?Od nikiaľ sa neodhlasuj a ani neobiednávaj.Sa treba jednoducho sporo zbaliť ,nikomu veľmi nechváliť a hybááááááááj ho na bus.

2REP (bez overenia) 18.11.2009 - 16:54

logan666-prosil si ma o radu, tak odpovedam.Ist treba, ked sa clovek rozhodne, ked citi, ze nastala ta chvila.A dobra rada-ist zasadne sam a nezbierat si ziadnych kumpanov na cestu.Ak ta nezoberu, pochopis, preco.A ver mi, je to velmi dobra rada. 2REP

Mr.Smith (bez overenia) 18.11.2009 - 20:42

2REP-otazka na teba prosim ta.Dajme tomu,ze sa rozhodnem ist(ako chlapci hovoria na dovolenku pri more),tak sa nemam fakt z nikade odhlasovat,ako napr poistovna a pod.?pretoze ked ma nahodou zoberu,urcite ma potom nepustia domov.a za tych par mesiacov,alebo rokov,ked nikdo za mna nebude platit odvody do poistovne,tak sa mi to nazbiera tam pekna paaaalka za to ze som si to neplatil.ohladom tohto hovorim.zdas sa mi normalny rozumny,tak dufam ze aspon ty ma chapes o com pisem a na co sa snazim zistit odpoved.

jambormartin (bez overenia) 18.11.2009 - 21:17

Milý pan Smith,vôbec nemusíš stresovať,pretože,za tie roky čo stráviš v Légií(a ja Ti to prajem)bude za Teba odvádzať odvody Francúska strana a keďže budeš mať iné meno a život,tak Ti naša soc.poisťovňa môže akurát tak ...

2REP (bez overenia) 18.11.2009 - 22:56

Ešte nedávno bola na tomto fóre skvelá partia ľudí, ktorá diskutovala k veci, na tému LE.Aj mimo nej - a bola aj sranda.Bolo tu zdravé jadro, ako sme to nazvali.Všetci vieme, o koho sa jedná. Zmenilo sa to s príchodom pár adolescentných majstrov sveta na toto fórum, ktorí to tu všetko pokazili svojimi „duchaplnými vyjadreniami“ a pripadá mi to, že vedome. Takí ľudia nemajú právo sa o légii ani vyjadrovať, nieto ešte do nej chodiť. A tiež ma už nebaví omieľať dookola veci, ktoré tu boli stokrát diskutované. Mr.Smith-stačí si pozrieť staršie príspevky a nebyť lenivý a nájdeš odpoveď na tému poistenia.Ale predsa: Vôbec nie je pravda, čo tu trepe „jambormartin“, že sa na to môžeš vykašlať.Keď sa neodhlásiš, budú ťa viesť ďalej a ak to nikto za teba nebude platiť, tak už ako neplatiča a máš na krku súd a exekútora v tvojej neprítomnosti.Takže poistenie treba mať v poriadku, za tie roky je to pekná pálka.Daj niekomu pred odchodom plnomocenstvo na vykonávanie právnych úkonov v tvojom mene, to je najlepšie riešenie.Ostatné, teda postup, ako to riešiť ti povedia tu, v LE. Toto je moja posledná rada, ktorú som dal na fóre, preto nech ma už nikto o nič neprosí. Poradiť-áno, ale vo vážnych veciach,alebo tých, ktoré si človek nevie zistiť sám, vlastnou snahou, nie reagovať na primitívne, stupídne otázky a hlavne dookola. Nemá zmysel tu ďalej písať,alebo servírovať tu rozumy niekomu, kto legionárom nikdy nebude, lebo sám dobre vie, že na to nemá.A ak to nevie, tým horšie pre neho. Srdečne zdravím starú partiu-2Rep!,Sampiera,Rocca,Samarovica, Maja, Baby,JAA... Salut! 2REP

cuko (bez overenia) 19.11.2009 - 21:56

zdravym ta 2REP vidno ze mas uz nieco preskakane ....citam si tu tieto otazky a odpovede je to dost zaujimave ...a nechcem ta otravovat zbytocnymi otazkami ....ale popiseme si potom lebo s loganom sme rozhodnuty ist v stredu ...len dufam ze sa nam to nepokasle ze tam prideme dvaja to myslim ze sa pozname od mala ...len dufam ze to neovplivni nase priatie...neviem ci na to stihnes reagovat ale dik za rady co tu pises a pisete ....

logan666 (bez overenia) 19.11.2009 - 22:16

vdaka 2REP..este malickost...keby ze pojdem do inych miest...ze sa rozdelime vo Francuzsku...ci ako to mame spravit..ked sme dvaja???...lebo nechcem si to odsrat pre taku somarinu...

samarovic. (bez overenia) 19.11.2009 - 23:41

Pozdravujem všetkých! Súhlasím s 2REP ! a chalani ked niekoho zaujíma LE a chce sa zapojit do diskusie s nejakou otazkou tak kur..áá číítam !!ako chcete íst do légie ked sa vam nechce ani citat?!!! citujem prispevok z prvej strany MATKA " vo francúzskej legii sú iba vyvolení, vytrvalí, disciplinovaní,pokorní.....,... chlapci mužského srdca a veľkého ducha majú možnosť sa presadiť v prímači, ktorý je veľmi ťažký, vysoko náročný a trvá pol roka." A ak sa náhodou niekomu zachce čítať tak napr. Rocco tu raz odporucil http://vrah.osoba.cz/cudzinecka-legia pre vseobecne info

logan666 (bez overenia) 19.11.2009 - 23:52

Zdravim ta Samarovic....tak jak vravis...a inak neviem ci mi este stihne 2REP odpisat...tak nahodou ty mi nevies povedat ci to jefakt az taky probvlem ked tam pojdeme dvaja...??..lebo nechcem to koli takj kravine presrat...

JAA (bez overenia) 20.11.2009 - 00:45

salut chlapi ,,sak vieme ktoryy nechce sa my to tu vypisovat,,,logan666,,,neboj nezoberu ta chvoli tomu,,ze si dosiel z niekim,,,ale predsa radsej povedz ,ze ste sa stretli uz niekde vo francuzku na stanici alebo taaak .....a poznate sa chviluu,,bo oni pozeraju na to taak,,ze ked dojdu viaceri ,,tak ty ktory prejdu potom dezertuju chvoli tym,,co nepreslii ,,teda podla mna ,,bo je to logickee ...ale nieje to pravidloo ..samozrejmee ked byvate v jednom meste a este k tomu na jednej ulici tak vaam to nezozeru,,:blink: treba improvizovat B) a uvazovat ...a nehovorte ,,ze poznate neakych legosou v civile radsej,,lebo z vaas zacnuu vytahovat informacie ohladom vlasti zrady,,"vyzradzovania tajnych veci,, a celkovo,,KED SI PRECITATE CELE FORUM,,TAK SI MYSLIM,,ZE UZ IBA KUPIT LISTOK NA BUS A IDETE,,,vela stastia .... PS :-2REP pisal som ti z noveho mailu,,tak daj vediet,,ci ti to prisloo ,,,CA VA?SALUT!

Sampiero (bez overenia) 20.11.2009 - 18:10

No kua...ako tak tu citam po dlhej dobe tak ja tiez hovorim, ze kedby hlupoost lietala tak niektori z vas su lepsi jak Mig 29.Ked ti raz ty kokvotik jarabi niekto napise, aby sa ho uz nikto nic nepytal, ...aj pretym este slusne poradi coho sa drzat.... a ti nato hned zahnojis tu istu otazku ...no tak ja by ta tak poslal do pici ze len taki hukot, ty kkt !!!!.... ...ved ste podaktori ani stado blaciacich oviec co len bliakaju dokola to iste.A to taki sraci chcu bit legionarmi... v stredu idete a rucim vam ze na tu dalsiu stredu uz budete naspat so sklopenymi usami...a budete frajerit tu na fore s hlupimi kecami kto je na vine ze vas vykopli... ...sa divim tomu 2REPovi ze ma taku trpezlivost tu s vami...

Mr.Smith (bez overenia) 20.11.2009 - 19:36

zdravim vas chalani.mam este prosim vas jednu otazocku,a tym padom mam vsetky potretbne informacie.forum som si samozrejme prestudoval uz cele,lenze toto je otazka,na ktoru mi mozno ani nebudete vediet odpovedat.poprosim o odpoved niekoho normalneho,ako su chalani,ktori uz su v FL.tyka sa to zdravotnej prehliadky.bol som na prehliadke na regrutacnom ked som chcel do SR armady,ale ma nezobrali kvoli akne co mam na tvari.tohoto sa bojim najviac,ze kvoli tomuto ma nezoberu ani do fran.legii.myslite,ze sa bojim opodstatnene,alebo sa toho nemusim bat?

Pridať nový komentár