Francúzska légia

mir 14.8.2007 - 21:26

História Francúzskej légie

francuzska legia

Máloktorý bojový zbor na svete je ovenčený takým množstvom mýtov a legiend ako Francúzska cudzinecká légia. Jej členmi sú dobrovoľníci, ktorí za sebou nechali svoje sociálne aj rodinné zázemie, pričom svoje úlohy plnia s odhodlaním, nad ktorým svet žasne.

Cudzinecká légia bola založená 9. marca 1831 rozkazom Ľudovíta Filipa, kráľa Francúzska. Bol to čas politických nepokojov a tento oddiel plnil úlohu ochrancu kráľovskej moci. Väčšinu dôstojníckeho zboru tvorili veteráni Napoleonovej Grand Armee a mužstvo predstavovalo národnostne pestrú zmes, v ktorej bola zastúpená celá Európa.

V Légii sa objavili aj francúzski regrúti, ktorí sa snažili uniknúť pozornosti miestnej polície. Boli to dobrovoľníci vo veku medzi 18. a 40. rokom, s pravým alebo prijatým menom. Kráľ správne predpokladal, že platení žoldnieri nebudú pri plnení rozkazov rozmýšľať o ich príčinách alebo politickej korektnosti. Légia bola po potlačení nepokojov v Paríži okamžite zapojená do bojov o Alžírsko.

V roku 1835 však tento bojový zbor prešiel pod španielsku kontrolu. Následne sa na rovnakom princípe vytvorila druhá Légia, ktorá získala a udržala pre francúzskeho kráľa Alžírsko, ktoré sa stalo na dlhý čas jej domovom. Vo svojej africkej misii plnili legionári dôležitú úlohu - udržiavali poriadok, potláčali povstania domorodých nomádskych kmeňov a kolonizovali Severnú Afriku. Budovali cestné komunikácie na rýchle presuny, púštne pevnosti a časom tu vzniklo aj mesto Légie - Siddi bel Abbés.

Česť a odvaha

Francúzska cudzinecká légia zdedila tradície žoldnierskych vojsk, ktoré využívali francúzski králi už v stredoveku - škótskej gardy Karola VII. alebo neskôr Napoleonových poľských kopijníkov. Farbami tejto elitnej časti vojska sú zelená a červená, ktoré používali Švajčiarske gardy slúžiace trónu bielej ľalie. Znakom a symbolom zároveň je granát, z ktorého vychádza sedem plameňov, pričom dva z nich sú ohnuté smerom nadol.

Vzťahy medzi tými, ktorí rozkazy vydávajú a tými, ktorí ich plnia, sú vybudované na veľmi vyvinutom „esprit de corps", založenom na niekoľkých jednoduchých princípoch: disciplína a česť, radosť z dobre vykonanej práce a oddanosť svojej minulosti. Heslom Légie je "Honeur et Valour" - Česť a odvaha. Po vstupe do Légie nastáva veľmi tvrdá selekcia. Mnohí kandidáti nevyhovejú buď zo zdravotných alebo morálnych dôvodov.

Legionár je zriedka anjel, ale nikdy nie zločinec. Každý nový člen je dobrovoľník, ktorý chce uniknúť svojej minulosti, osobnej alebo rodinnej kríze, vo svojom sociálnom alebo politickom živote. Príkladom posledného fenoménu je masívny príliv dobrovoľníkov z Alsaska po roku 1871, zo Španielska roku 1939 a z Východnej Európy po roku 1945. Pre ostatných, ktorí sa nechcú zmieriť s limitmi strednej vrstvy, Légia znamená možnosť dobrodružného života. Všetkých jej členov spája súdržnosť, spečatená disciplínou a rešpektom k tradíciám.

Francúzska légia v krymskom konflikte

Časom sa stala Légia bojovou silou, ktorá obhajovala záujmy Francúzska aj v tých najodľahlejších končinách. Bola zapojená do Krymskej vojny 1853 - 1856, kde zohrala hlavnú úlohu pri dobývaní Sevastopoľu. Zámerom Francúzov v tomto konflikte bolo pomôcť svojmu spojencovi, tureckému sultánovi, pri získaní prístupu k prieplavu medzi Čiernym a Stredozemným morom. Po počiatočných rýchlych víťazstvách sa 1. a 2. cudzinecký pluk pokúsil o dobytie opevneného prístavu Sevastopoľ, čo vyústilo do blokády, ktorá trvala rok. Légia kvôli chorobám a zlému počasiu už nemohla dlhšie čakať a padlo rozhodnutie podniknúť frontálny útok.

Prvý pokus sa nevydaril a jednotky sa museli stiahnuť s ťažkými stratami. Pokúsili sa o to znova, s rovnakým výsledkom. Napriek tomu sa nevzdali a skúsili to po tretí raz. Sevastopoľ padol 8. septembra 1855. Ďalšími bojiskami legionárov sa stali Taliansko (1859) a Mexiko (1863 - 1867). Práve tu sa 30. apríla 1863 odohrala jedna z najslávnejších bitiek, ktorá vstúpila do dejín ako synonymum cti a odvahy.

Bitka pri Camerone

Dňa 30. apríla 1863 3. kompánia Cudzineckého regimentu zabezpečovala bezpečný presun zásob po ceste medzi Vera Cruz a Pueblom. Počas pochodu do určenej pozície jednotku prepadla takmer tisícka mexických povstalcov. Kapitán Danjou, aby získal krytie pred nepriateľskou paľbou, presunul svoje mužstvo do opustenej haciendy Camerone, ktorú minuli pred niekoľkými minútami.

Kompánia mala šesťdesiatdva legionárov a troch dôstojníkov, ktorí mali čeliť mnohonásobnej presile Mexičanov. K haciende, kde sa legionári pripravovali na obranu, prišiel posol s ponukou čestnej kapitulácie. Na streche ležal seržant poľského pôvodu, ktorý mu vojensky stručne naznačil, čo si myslí o tomto návrhu. Tak sa spustil jeden útok za druhým, všetky však boli s ťažkými stratami odrazené. Napoludnie začala legionárom dochádzať munícia, nemali jedlo ani vodu. Podvečer bolo nažive už len päť obrancov, na ktorých číhala armáda nepriateľov. V tejto beznádejnej situácii legionári nasadili bodáky a podnikli útok. Keď dvoch z nich pri napredovaní k mexickej pozícii zastrelili, zasiahol mexický plukovník.

Opätovne ponúkol kapituláciu. Legionári súhlasili pod podmienkou, že si smú ponechať svoje zbrane. Plukovník, dojatý ich odvahou, odpovedal slovami: „Mužom ako ste vy, nemôžem nič odmietnuť." Tento deň, ktorý vstúpil do dejín ako Camerone, sa každý rok pripomína vo všetkých táboroch Légie a oslavujú ho s veľkým zápalom a pýchou. V Aubagne, kde sa koná slávnostná prehliadka, nesú na čele pochodujúceho regimentu drevenú ruku kapitána Danjoua. Tento boj, ktorého meno je na každej legionárskej vlajke, ostáva symbolom misie, ktorá sa plní až do úplného konca.

V zákopoch svetových vojen

Roku 1914 sa pluky Francúzskej Légie zúčastnili bitky o Artois, kde utrpeli ťažké straty. Boli zreorganizované a o mesiac neskôr znova ťažko porazené pri Givenchy. Nakoniec utrpeli legionárske pluky také ťažké straty, že ich museli v septembri 1914 rozpustiť a preformovať do novej jednotky. Takto bol vytvorený RMLE (Pochodový pluk cudzineckej légie), ktorého úlohou bolo prevýšiť v boji všetky ostatné jednotky. RMLE sa zúčastnil na mnohých bitkách francúzskych bojísk a stratil tisíce vojakov. Zvlášť sa vyznamenal svojím bojovým umením v zákopoch pri Remeši, kde legionári vyčistili štyri kilometre nepriateľských línií iba puškami, bajonetmi a granátmi. Ďalším úspechom bol Verdun, kde légia uspela v misii o znovuzískanie svojich starých pozícií. Nasledovala obrana parížskeho koridoru a Légia uspela opäť, hoci s veľkým stratami.

Francúzi začali svoju ofenzívu v júli 1918 a RMLE bol opäť v prvej vlne - takmer dva týždne si legionári presekávali cestu cez Hindenburgovu líniu. Počas 2. svetovej vojny, v júni 1940, jedenásty REI (Pechotný cudzinecký pluk) takmer vyhladili pri obrane pozícií vo Verdune. Tí, ktorí prežili, sa stali zajatcami. Väčšine sa ale podarilo ujsť a znovu zasiahli do bojov. Pluk však rozpustili. Trinásta DBIE (Podbrigáda Cudzineckej légie) písala dejiny pri Narviku a Bjerviku v Nórsku, ďalší úspech prezentuje slávne víťazstvo pri Bir-Hakaim v Líbii. Légiu znova zjednotili a pokračovala vo víťazných kampaniach v Tunisku, Taliansku, Provence a Nemecku.

V roku 1940 sa Thajsko, spojenec Japonska, pokúsilo anektovať Kambodžu. Légia túto hrozbu odvrátila, ale zbytočne, pretože politickou dohodou Kambodžu odovzdali pod thajskú správu. V oblasti ostala dislokovaná len jedna jednotka - 5. REI. Ďalšími rokovaniami sa podarilo zabrániť vojne na juhu, hoci nie nadlho. Legionárov, umiestnených v garnizóne Ha Giang, čoskoro zmasakrovali a ostávajúce dva batalióny vyrazili na pochod smrti smerom k čínskej hranici. V roku 1945, ešte predtým, ako sa zvyšky 5. REI dostali do Číny, vojna skončila. Nahradila ju však ďalšia, tentoraz vojna s Ho-či Mi-nom a jeho komunistami, ktorá mala trvať ďalších deväť rokov. V nej boli zastúpené všetky pluky Légie a najslávnejšími bojiskami boli Phu Tong Hoa, Koloniálna cesta 4, a slávne Dien Bien Phu.

Dien Bien Phu

Bol to najdlhší a najtvrdší zápas francúzskych expedičných síl na Ďalekom východe. 1. BEP uskutočnil výsadok v údolí Dien Bien Phu, zabezpečil oblasť a postavil základňu. Nasledovalo 169 dní konfrontácie s Viet Minh, po ktorých prišlo 57 dní pekla. Viet Minh zaujal pozície na svahoch, obkolesujúcich pevnostný systém, a začal ostreľovanie ťažkým delostrelectvom. Zásobovanie a prísun posíl bol možný len zo vzduchu. Pristávacia dráha bola zakrátko pod kontrolou nepriateľskej protileteckej paľby.

Na pomoc prišli nielen príslušníci parajednotiek, ale k obrane tejto pozície sa dobrovoľne hlásili aj muži bez parašutistického výcviku, hoci zoskoky sa často uskutočňovali v noci. Paralelne s obliehaním Dien Bien Phu prebiehala konferencia v Ženeve. Francúzske jednotky mali záujem udržať údolie, kým nepriateľ nepožiada o prímerie. Situácia však bola neudržateľná a 8. mája padla posledná pevnosť.

Dien Bien Phu prestalo existovať. Proti 15-tisíc legionárom a príslušníkom koloniálnych plukov stálo približne 100-tisíc nepriateľov, vyzbrojených ťažkou technikou. Dvetisíc obrancov padlo, 1 500 sa stratilo v akcii, 5 800 bolo ranených. Vyše 11-tisíc vojakov sa dostalo do zajatia, z ktorého sa po štyroch mesiacoch vrátilo živých len 3 290 mužov. Bola to politická katastrofa, ktorá znamenala koniec francúzskeho koloniálneho impéria vo východne Ázii. Druhý deň po páde Dien Bien Phu požiadali francúzski vyjednávači na ženevskej konferencii o prímerie. Pre légiu sa tým vojna v Indočíne skončila.

Boj o francúzske Alžírsko

Ešte skôr, ako sa mohli legionári zotaviť z bojov, ocitli sa v Alžírsku. Tentoraz bola ich nepriateľom Armáda národného oslobodenia. Pluky Légie, ktoré mali zabezpečiť pokoj v krajine, kde žilo množstvo Francúzov, sa aktívne zúčastnili v mnohých operáciách proti rebelom a plnili si povinnosť pri ochrane hraníc. Na základe politických rokovaní medzi prezidentom De Gaullom a predstaviteľmi vzbúrencov však Alžírsko v roku 1961 získalo nezávislosť a Légiu povolali do Francúzska. Légia, ktorá vnímala Alžírsko ako svoj domov a toto rozhodnutie ako zradu, sa vzbúrila. Pokus o prevrat však nevyšiel a 1. REP (Cudzinecký parapluk) rozpustili. Od roku 1962 až po súčasnosť sú oddiely bielych anjelov umiestnené na juhu Francúzska a na Korzike, ale aj v zámorí - v Djibouti, na Madagaskare, Tahiti a Francúzskej Guayane.

Légia si získala renomé pri výkone operácií v mnohých vojnou zmietaných oblastiach. V septembri 1990 vyslali tri pluky Cudzineckej légie do oblasti Perzského zálivu. Zmocnili sa letiska Al Salman, kde sa stretli len s malým odporom. Ich ďalšou úlohou bolo zabrániť ústupu Republikánskej gardy na západ. O tejto vojne sa hovorí ako o bleskovej vojne - skončila po sto hodinách boja na zemi, pričom v nej zahynuli len traja legionári. Pod velením Organizácie spojených národov Légia udržiavala poriadok v Mogadiši a zúčastnila sa aj na konflikte v Bosne, kde zvládla viacero tajných operácií.

Pri týchto akciách vedela Francúzska légia s veľkým efektom využiť materinský jazyk svojich vojakov. V oboch oblastiach boli len ľahké straty. Charakteristika Légie za približne stosedemdesiat rokov jej existencie, sa dá vyjadriť slovami literárneho velikána Antoina de Saint Exupéryho: „Vojak nie je mužom násilia. Nosí zbraň a riskuje svoj život za chyby, ktoré nespôsobil. Neoblomne dodržiava svoje slovo až do konca, i keď vie, že bude zabudnutý."

samarovic. (bez overenia) 21.11.2009 - 13:47

http://www.youtube.com/watch?v=ged4lz_Fw2Y&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=aWH0xowa_1E&feature=related

Mr.Smith (bez overenia) 22.11.2009 - 15:44

jj vazne,preto ma to stve,ze kvoli tomu ma nezoberu ani do FL.a preto potrebujem nejaku odpoved ci to aj tam beruu za probleeeem.nech tam teda zbytocne necestujem.

Mr.Smith (bez overenia) 22.11.2009 - 19:15

Majo-vsak jasne,mas pravdu.ale niekedy si clovek musi aj priznat ze prehral,alebo ze je to zbytocne.nevravim ze sa vzdat svojho ciela,to NIE,moje pravidlo je NIKDY SA NEVZDAVAJ.ale i tak potrebujem vediet nazor niekoho napr 2.REP alebo podobne,kto mi povie ci akne moze byt prekazkou pri zdravotnej prehliadke.

2REP (bez overenia) 23.11.2009 - 00:01

Mr.Smith- záleží na tom v akej fáze tie akné sú. Keby si pozorne čítal predošlé príspevky a nebol lenivý, zistil by si, že o akné sa tu už tiež písalo. A dosť konkrétne. Ale vy všetci, čo sa opakovane pýtate na to isté, ako keby ste mali nasraté v hlavach. Akné v LE sú problémom, to je jasné. Záleží na tom, opakujem, v akej fázi sú a aké sú. Teda druh, na akej ploche, v akom štádiu (rozsah)... Ale opýtam sa na to tu našich lekárov a napíšem. Neporušujem tým svoje slovo o odpovediach, toto považujem za vážnu vec.Takže musíš vydržať. BABY-ČO JE S TEBOU? Asi ťa tiež znechutila tá partička „inteligentov“ čo tu vletela nedávno, že?

Mr.Smith (bez overenia) 23.11.2009 - 10:53

2REP - ok diiiky.pockam si kludne.ja by som chcel niekedy po novom roku ist vyskusat.len to akne ma fakt brzdiii a sere.popytaj sa prosim ta lekarov a napis mi potom sem.budem sledovat.diky ti moc.

2REP (bez overenia) 23.11.2009 - 12:30

Pre Mr.Smith Akne je kožná infekcia, vznikajúca buď hormonálnou poruchou,vplyvom androgenov (mužské pohlavné hormóny) alebo zanedbanou starostlivosťou o pleť a pokožku, teda nedostatočnou hygienou, alebo zlou výživou, alebo nedostatkom vitamínov v organizme. Čiže vznikajú pôsobením hormónov na bunky chlpkového vačku. Bunky sa menia v kanálikoch a tiež v mazovej žľaze -to je podstata problému z biologického pohľadu. Tieto veci sa dajú hravo odstrániť, nie je to veľký problém, navštív svojho kožného lekára, ten ti poradí, čo máš robiť, predpíše špecializované lieky. Netreba mať z toho strach. Ale opakujem- záleží na tom v akom štádiu to máš a ako dlho ťa to trápi. Či je to len acne comedonica, teda najľahšia forma, alebo hnisavé a zapálené vyrážky, alebo ťažšia forma- tu už treba antibiotiká, alebo najťažšia forma -tak tu chlape už musia byť lieky na báze izotretinoinu. To si tu nenapísal a to je chyba! Tvoja. Pri dlhodobom zanedbaní liečby to môže nadobudnúť chronický ráz, tak neviem, či to nie je tvoj prípad, keď ťa kvôli tomu nezobrali u vás do armády SR. Vojak sa musí denne holiť, aj tu, a to by bol jeden z problémov- infekcia a následné ťažkosti. Pri výcvikoch v teréne, slnko, horúčava, používanie masky, atd. Ak chceš „skúsiť“ začiatkom roka, máš ešte čas si to vyliečiť. 2-3 mesiace intenzívnej liečby(samozrejme v závislosti od štádia choroby) a je po probléme. Podotýkam intenzívnej, nie lážo-plážo. Potom je liečba zdĺhavá. Inak akné sa dajú liečiť aj laserom. Do légie musíš ísť s výborným zdravotným stavom, to by mal vedieť každý, kto uvažuje o vstupe do LE. Tak zhodnoť, čo vlastne chceš. Typujem ťa na mladého chalana, u takých sú akné časté. To je jedna stránka problému. Ale ešte jedna vec- serie ťa to už teraz (hoci preto asi nič nerobíš, aby ťa to prestalo srať) a v légii je dobrá psychika dôležitá- neliečené akné môžu zanechať jazvy na koži a to často vedie aj k vážnym psychickým poruchám. Aspoň tak mi to dnes tvrdil lekár. Tak aby potom nepribudli aj jazvy na duši. Ale upozorňujem ťa, že pri výbere v Aubagne sa dosť pozerá aj na bežné správanie, návyky, čo do hygieny, to si bez nejakých markantných prejavov všímajú nielen lekári pri tests médicaux. A potom ti to spočítajú a nestačíš sa diviť, prečo ťa pošlú domov. Dúfam, že som ti touto informáciou aspoň trochu pomohol, ak boli niektoré moje slová tvrdé, prepáč. Ďalej ma už ale s akné nezaťažuj, od toho je odborný lekár-dermatológ. Ja som legionár. V každom prípade ti držím palce, aby si sa toho zbavil, lebo viem, že je to nepríjemná vec a človeka to vo veľa veciach obmedzuje. Tak pevnú vôľu a rieš problém dokiaľ sa dá. Salut! P.S. Neďakuj mi, sľúbil som, že pomôžem, ako budem vedieť. V takýchto veciach oželiem svoj čas aj energiu. Len ma neskonale vytáča, keď sa niektorí pýtajú na zhovadilosti a ešte aj dokola. 2REP

2REP (bez overenia) 23.11.2009 - 13:57

Myslím , že sa oplatí pozrieť si to-výcvik-3.REI-Fr.Guyana-6 týždňový výcvik. 5 dní nejesť a potom zabehnúť 9 km, no čo páni? Adjutant –Chef Lopez má 49 rokov, 23 rokov v légii, tak to len aby sa zobudili zo sna takí majstri sveta, ako ten s nickom moj 01. http://www.youtube.com/watch?v=-t1I3eXpWys&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=pp3lW_aVF3I&NR=1 http://www.youtube.com/watch?v=koDdy8BPg5s&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=-mAgGXcd3Qo&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=18P5ZPXc520&feature=related Nejaký čas sa odmlčím. Salut všetkým slušným. 2REP

klaun (bez overenia) 23.11.2009 - 17:06

vsetci sa pytate co a ako aj tak na to nemate,co ste male deti kupte si listok do strasburgu a chodte na stanicu de gola a odtial par ulic prejdete a ste pred branou ak vas budu chciet zobrat tak zoberu a ak nie tak smola.ste chlapi ,alebo padavky ako chcete ist do legie ked sa stale pytate ci im vadi to a to alebo ci je problem to a to boze v iraku vam to bude jedno,alebo v afghanistene tam treba prezit a nie sa stale na nieco pytat skoda casu

Majo (bez overenia) 23.11.2009 - 17:21

klaun - myslím že nemáš právo súdiť tých čo to ešte ani neskúsili. Ale niektorý si to tu určite zaslúžia. :D

Sirius (bez overenia) 23.11.2009 - 18:10

pocuj mozes sa mi ozvat pls na pokeci nick siriusx chcel by som sa ta spytat daco zdravetnej prehliadky.. dikes..

Majo (bez overenia) 23.11.2009 - 21:05

sirius - myslím že je zbytočný ten tvoj príspevok, a to z toho dôvodu že si nikoho neoslovil :D

glock (bez overenia) 23.11.2009 - 22:52

Zdravim chcem sa spytat legionarov ci by vadila Varikokela=zily vo vajcach:) pri tej prehliadke..chystam sa do legie a keby ma nezobrali kvoli takejto veci tak ma to dost sklame tak ci to radsej nemam dat vyoperovat..dik za odpoved

JAA (bez overenia) 23.11.2009 - 23:46

http://www.youtube.com/watch?v=B7Nv7rzoNG0&feature=related :woohoo: ma to neco do sebaa :evil:

JAA (bez overenia) 24.11.2009 - 00:04

zlatyyy Slavik ... http://www.youtube.com/watch?v=dGRYXpDhWt4&feature=related tomuto sa hovori smolaaa sa my lepi na peti ... http://www.youtube.com/watch?v=dGRYXpDhWt4&feature=related a do tretice Pocasickoo ... http://www.youtube.com/watch?v=Y4PZPaxHZ7c&feature=related ked vas to nebavi,,tak to proste nepozerajtee :woohoo:

JAA (bez overenia) 24.11.2009 - 00:07

tu je taa smolaaa:woohoo: http://www.youtube.com/watch?v=1T_qLx_BirI&feature=related:whistle:

Baby (bez overenia) 24.11.2009 - 17:47

2REP Re:Francúzska légia - 23/11/2009 00:01 Mr.Smith- záleží na tom v akej fáze tie akné sú. Keby si pozorne čítal predošlé príspevky a nebol lenivý, zistil by si, že o akné sa tu už tiež písalo. A dosť konkrétne. Ale vy všetci, čo sa opakovane pýtate na to isté, ako keby ste mali nasraté v hlavach. Akné v LE sú problémom, to je jasné. Záleží na tom, opakujem, v akej fázi sú a aké sú. Teda druh, na akej ploche, v akom štádiu (rozsah)... Ale opýtam sa na to tu našich lekárov a napíšem. Neporušujem tým svoje slovo o odpovediach, toto považujem za vážnu vec.Takže musíš vydržať. BABY-ČO JE S TEBOU? Asi ťa tiež znechutila tá partička „inteligentov“ čo tu vletela nedávno, že? ///// ////Tak tak neni to tu bohvie čo :S , ale nováčikov tu vychovávaš a usmernuješ ako niekedy nás pred tým :laugh: . Takže to beriem z rezervou, ale kde sú chlapci čo tu boli častejšie ? hm mrtvo je tu :evil:

Sirius (bez overenia) 24.11.2009 - 18:38

Mr.Smith mohol by si sa mi ozvat ma pokeci na nick: siriusx chcel by som sa ta spytat nieco ohladom zdravotnej prehliadky..dikess

Majo (bez overenia) 24.11.2009 - 18:39

Baby - Podla môjho názoru to tu sledujú skoro všetci čo tu boli, ale stratili motiváciu sem prispievať. Dôvody môžeš vidieť v nedávnej histórii tohoto fóra. :D

samarovic. (bez overenia) 25.11.2009 - 00:41

česť vašej statočnej práci ! hééj jasne že tu sú všetci [b]Baby[/b] ;) presne tak ako napísal [b]Majo[/b] nechce sa nám reagovať na primitívne príspevky ,ale zas chalani kurwa toto fórum je naše ne?!? patrí nám všetkým slušným chalanom ktorých spája slovo "legionár" ?!!! máme niečo spoločné takže verím tomu že nás nejaký ten tupec nemôže rozhádzať jasné že nebude prvý ani posledný furt sa nejaké hovado nájde . mal by som jeden návrh nechcete sa niekto stretnúť čo ste tu na SR ,pokecať na piwe čo? [b]camerone[/b]? [b]majo[/b]? [b]jaa[/b]? [b]baby[/b]? alebo kto? B)

rocco (bez overenia) 25.11.2009 - 12:19

ahojte vsetci,pozeram,ze to tu mate pekne rozbehnute,tie diskusie:).je to fajn vidiet stare zname tvare.chcel som vas len pozdravit,mam prave dovolenku,tak si ju uzivam v parizi;)..

Majo (bez overenia) 25.11.2009 - 12:36

Rocco - tam by už mohli byť krajšie dievčatá. :D Uži si to tam. Nevynechaj eifelovku :D cuko - už tu asi nebudeš, ale vyzerá to že si niečo chcel :D neviem čo a veľa šťastia. samarovič - To nie je zlý nápad. Ale kde kedy a ako to je otázka. Ja môžem napríklad kedykoľvek cez týždeň Nitra a cez víkendy môžem v Trnave ( Keď nerobím ). Daj návrh nejaký.

samarovic. (bez overenia) 25.11.2009 - 14:12

Ahojte všetci! [b]rocco[/b] chlapec super že si sa ozval a nezabudol na toto fórum celá stará partička tu ti držíme palce uži si Paríž nech sa ti dari !!!možno sa raz stretneme ;) [b]cuko ,[/b][b]logan[/b] zlom väz .čakáme na ďalšie správy od Vás! :) [b]Majo[/b] super tak dáme káwe ;) mne je jedno ja prídem aj do Nitry daj mi na teba aktuálny mail to bude lepšie dáme nejaký termín .

Majo (bez overenia) 25.11.2009 - 15:58

Samarovic - matatajko@zoznam.sk tam mi môžeš napísať. Na termíne sa budeme musieť dohodnúť, no teraz som trochu zaneprázdnený a veď uvidíme čo a ako.

oskoro pojdem (bez overenia) 25.11.2009 - 18:59

zopar zaujimavych videi z treningov http://www.youtube.com/watch?v=JM5PhhQSqic http://www.youtube.com/watch?v=_W1cr4i39IQ&feature=related

oskoro pojdem (bez overenia) 26.11.2009 - 11:16

majo link ktory si pridal http://www.youtube.com/watch?v=OQaeeMB6ZUM mam otazku nateba 2REP,je toto video ktore pridal majo z LE?alebo to je zaber normalnej armady francuzskej. troška mi neide do hlavy to že ten druhy aj ked ma to pobavilo tak ten tam len spal a ani sa nepohol v podstate:D je možne takto ignorovat ranny budiček?

Majo (bez overenia) 26.11.2009 - 11:40

čoskoro pôjdem - nebola to otázka na mňa, ale podľa môjho názoru to je regulárna armáda, a to už preto, lebo neviem o cudzineckom regimente čo má oranžovú farbu. Možno taký je ale neviem o ňom. :D A ak si si všimol tak jeden tam mal v celku dlhé vlasy. Teda aspoň to tak vyzeralo a legionársky zostrih je tuším po bokoch 0 a ostrovček s 3ojkou. Ale nie som si istý. A to že ostal len spať tak to som teda zíral aj ja na to. A ten druhý skoro ani nevymotal ten FA MAS :D Ale to je jedno. Mne dnes ráno zvonil budík hádam 15x a aj tak ma musel až spolužiak zobudiť. :D adieu

Baby (bez overenia) 26.11.2009 - 16:45

Caute chalani :) Nedávno som dočítal knihu Groupe De Commandos Parachutistes - 15 let v LEGII. od Stanislava Gazdika. http://www.eplanet.sk/kniha/15-let-v-legii-gazdik-stanislav/ Takže pre tých, ktorý sa zaujímajú o Legiu by som túto knihu odporúčal lebo som mal s nej dosť dobrý pocit a páčila sa mi. Na tej knihe sa mi páči ako to bolo písané a že sú tam neni žiadne bludy o Legii. Polovica knihy sa venuje historii FL a to ma dosť zaujalo. :kiss:

Majo (bez overenia) 26.11.2009 - 16:53

baby - tú knihu som čítal 2 a polkrát ale vždy sa k nej rád vrátim. História je tam podaná a máš recht, je to vážne dobré. Myslím že tým chcel ale poukázať tú oddanosť legionára légii. Odporúčam aj ja. Ale to či sú to bludy alebo nie tak to neviem povedať, ešte som LE neokúsil. :D

Baby (bez overenia) 26.11.2009 - 17:33

Ale čítal som od Špaleka a to sa mi až tak moc nepáčilo.. on v knihe trocha hanobil legiu a ukazoval aj to zlé čo je v legii, ale na druhú stranu on tam bol ak sa nemýlim len 2 roky :evil:

Majo (bez overenia) 26.11.2009 - 19:15

baby - čítal som aj tú knihu, tá bola taký priemer mne sa to aj Ľúbilo. Ale kniha, ktorá sa mi nepáčila, tak to je od Potockého - cizinecká legie mýma očima. Neviem čo si to čítal. Ale tam bolo všetko negatívne. Nič sa mu tam nepáčilo a podobne. Písať svoj názor síce je správne, ale bolo to písané tak akoby to vnucoval aj ostatným a odhováral ich.

Majo (bez overenia) 27.11.2009 - 12:40

http://www.youtube.com/watch?v=zBy-t_88SFE&feature=related Naši južný priatelia v akcii :) cool

2 rep! (bez overenia) 27.11.2009 - 16:42

http://www.youtube.com/watch?v=wJaoNkAchd4 tak pre tych co idu len take kratke video co sa vam moze prihodit na farme....zobudite sa o polnoci a potom sup len v slipach do nedalekeho jazera.....nezavidim im tie spinave famasy uz si viem predstavit co nasledovalo ked sa vratili na farmu, ziadny odych ale pekne niekolkohodinove cistenie, takze idete do toho? teraz mate velke stastie je tu internet boli vydane knizky o legii mate tolko informacii ze viete dakedy viac o legii ako samotny legionari:laugh: ale nie vam to nestaci vy chcete este viac a este viac!!!!!:evil: nechceli by ste len tak na vykend len tak skusit a potom sa rozhodnut tak po tyzdni?:ohmy: ak chcete byt legionar tak si to od.... od zaciatku ako kazdy legionar od roku 1831!!!! zaklopte niekde na branu a dajte im do ruky vas pas a potom sa nechajte stiahnut prudom udalosti!!!! trapia vas tu jebaky a co?! u nas na kompanii bol jeden taky skaredy od jebakov, ze to bolo hrozne ale prijali ho!tak vy sa teraz sustredite na jebaciky a chlpky a vyhodia vas koli psychotestom alebo fyzicke.... to nema zmysel vypytovat sa tu stale do okola to iste! to co je napisane v knihach je nazor kazdeho autora vy sa snim bud zhodnete alebo nie!cital som ich skoro vsetky a kazdy tam ma svoju pravdu!!!! co takto rocco sledujte jeho pripad dostal sa do repu na 1 cie a teraz ma ale tu smolu ze 1 cie do ziadneho afganistanu nejde!ostanu na calvi ako zaloha.takze pekne ostane v kasarnach strazit a tahat sluzby a treningy je to dost monotonne a verte mi ako mlady si to odsere.teraz za chvilu mu daju na vyber tri staze a to kuchara, skladaca padakov alebo trubaca.Ak budemat tu smolu, ze ho vyberu za kuchara tak napise taku istu knihu ako potocky.ak nahodov budu v afganistane potrebovat posili tak nastupi do lietadla a bude tam spolu s ostatnymi.Tak nieco zazije a jeho kniha dostane iny ramec ak by nejaku chcel napisat.a uz sa mi zda ze ma aj po dovolenke a uz by mal byt naspat na calvi! je mi to uplne jedno co robi a kde je a ako skonci!ide o to ze on sa neposral isiel a je tam!teraz pochybujem ze vam tu bude radit co a ako, radsej vam povie aby ste si to pekne skusili sami ako aj on, pekne si to skuste sami ako kazdy iny pred vami. a nedavajte tu prosim vas madarov pre boha!

2 rep! (bez overenia) 27.11.2009 - 17:05

http://www.youtube.com/watch?v=CB8eaWqbZak tu si robia srandu z jedneho vysadkara, urazaju ho tu ze vysadkari su najlepsi v upratovani.Inak vysadkar je v zelenom tricku!!!! ostatny maju nafasovane kamuflovane tricka!vysadkari si s nafasovanymi trickami cistia zbrane!!!! http://www.youtube.com/watch?v=qyzoBAPkE8w aspon aby ste videli co vas caka vo volnom case hlavne tych mysiakov co prave prisli.

Jana (bez overenia) 27.11.2009 - 17:06

chcem sa spytat po kolkych dnoch alebo mesiacoch mozu novoprijaty legionari kontaktovat rodinu [list'telefon]

Majo (bez overenia) 27.11.2009 - 17:08

2 rep! - pekne si to napísal. A húnov už tu neuvidíš so škaredými koníkmi a s krivými nohami. :D

oskor pojdem (bez overenia) 28.11.2009 - 02:35

no hej to separovanie vyzera ako naozaj nutena robota to by sa ani mne nechcelo,ale čo.poriadok musi byt:) inač 2REP tušim nikde sa tu nepisala jedna vec vlastne ani neviem prečo sa to pytam(aspon aby reč nestala a račej sa opytam na toto ako by sa mal niekto pytat n amilion krat TU omielanu vec) ale ako je to s legionarmi ktori skončia v legii.prejde im doba kontraktu (5,8 rokov...to je jedno kolko) dojde domov a po roku zisti že doma je to na piču.vrati sa do legie a musi odznova prechadzat psychotestami fyz testami gestapon zdravotnymi ako aj na začiatku?inač majo a 2REP odporučam Vam prežit jeden den v dedine ležiacej 3km od madarskej hranice a hned by vas prešli srandičky ohladom madarov:DDD ale verte mi že by mali pravdu!!:D hehe aj mna to prešlo-tie srandičky:)inač huni kone s nohami do X a tak podobne:D no aspon ti boli dobri vtom čo robili ked už ti novodobi madari su kkti :Daj sa trochu hanbim lebo v krvy mam madarske korene vlastne aj meno mam po tom čo bol vodca hunov,narodil som sa ažijem hore na vychode ale za to že som z časti madar sa nepriznavam...bohužial tato spoločnost slovenska je tak skorumpovana bohužial,že kludne by ma z dobreho človeka akym sa snažim byt premenovali na madarskeho kokota...zvratene to je celeee...

oskor pojdem (bez overenia) 28.11.2009 - 02:50

http://legion.borec.cz/photogallery/foto001.htm http://legion.borec.cz/photogallery/foto002.htm http://legion.borec.cz/photogallery/foto003.htm http://legion.borec.cz/photogallery/foto004.htm aspon neake fotky

Patria (bez overenia) 28.11.2009 - 07:53

Montana,pripada mi ze si sluzil na marse,ale 2 Rep je naozaj o niecom inom.Moj servis skoncil pred 10 rokmi, ale nepamatam sa na bratikovanie s ciernimi.Hadate sa tu ako male deti.Ak to cita nejaky civil tak si urobi nazor na LE.Udrzujte radsej priatelske kontakty.Casom uvidite ze je tazke najst miesto kde vam niekdo aspon trochu porozumie a bude velmi tazke sa dokazat zaradit do tohoto skurveneho sveta.Nezabudajte ze sluzba nieje vecna.

moj01 (bez overenia) 28.11.2009 - 11:15

Patria-presne a co dalej?v takom svete ked si clovek zvikol tak sa zilo,kamarati iny rezim zivota a tu v civile,no bordel.

Pridať nový komentár