Francúzska légia

mir 14.8.2007 - 21:26

História Francúzskej légie

francuzska legia

Máloktorý bojový zbor na svete je ovenčený takým množstvom mýtov a legiend ako Francúzska cudzinecká légia. Jej členmi sú dobrovoľníci, ktorí za sebou nechali svoje sociálne aj rodinné zázemie, pričom svoje úlohy plnia s odhodlaním, nad ktorým svet žasne.

Cudzinecká légia bola založená 9. marca 1831 rozkazom Ľudovíta Filipa, kráľa Francúzska. Bol to čas politických nepokojov a tento oddiel plnil úlohu ochrancu kráľovskej moci. Väčšinu dôstojníckeho zboru tvorili veteráni Napoleonovej Grand Armee a mužstvo predstavovalo národnostne pestrú zmes, v ktorej bola zastúpená celá Európa.

V Légii sa objavili aj francúzski regrúti, ktorí sa snažili uniknúť pozornosti miestnej polície. Boli to dobrovoľníci vo veku medzi 18. a 40. rokom, s pravým alebo prijatým menom. Kráľ správne predpokladal, že platení žoldnieri nebudú pri plnení rozkazov rozmýšľať o ich príčinách alebo politickej korektnosti. Légia bola po potlačení nepokojov v Paríži okamžite zapojená do bojov o Alžírsko.

V roku 1835 však tento bojový zbor prešiel pod španielsku kontrolu. Následne sa na rovnakom princípe vytvorila druhá Légia, ktorá získala a udržala pre francúzskeho kráľa Alžírsko, ktoré sa stalo na dlhý čas jej domovom. Vo svojej africkej misii plnili legionári dôležitú úlohu - udržiavali poriadok, potláčali povstania domorodých nomádskych kmeňov a kolonizovali Severnú Afriku. Budovali cestné komunikácie na rýchle presuny, púštne pevnosti a časom tu vzniklo aj mesto Légie - Siddi bel Abbés.

Česť a odvaha

Francúzska cudzinecká légia zdedila tradície žoldnierskych vojsk, ktoré využívali francúzski králi už v stredoveku - škótskej gardy Karola VII. alebo neskôr Napoleonových poľských kopijníkov. Farbami tejto elitnej časti vojska sú zelená a červená, ktoré používali Švajčiarske gardy slúžiace trónu bielej ľalie. Znakom a symbolom zároveň je granát, z ktorého vychádza sedem plameňov, pričom dva z nich sú ohnuté smerom nadol.

Vzťahy medzi tými, ktorí rozkazy vydávajú a tými, ktorí ich plnia, sú vybudované na veľmi vyvinutom „esprit de corps", založenom na niekoľkých jednoduchých princípoch: disciplína a česť, radosť z dobre vykonanej práce a oddanosť svojej minulosti. Heslom Légie je "Honeur et Valour" - Česť a odvaha. Po vstupe do Légie nastáva veľmi tvrdá selekcia. Mnohí kandidáti nevyhovejú buď zo zdravotných alebo morálnych dôvodov.

Legionár je zriedka anjel, ale nikdy nie zločinec. Každý nový člen je dobrovoľník, ktorý chce uniknúť svojej minulosti, osobnej alebo rodinnej kríze, vo svojom sociálnom alebo politickom živote. Príkladom posledného fenoménu je masívny príliv dobrovoľníkov z Alsaska po roku 1871, zo Španielska roku 1939 a z Východnej Európy po roku 1945. Pre ostatných, ktorí sa nechcú zmieriť s limitmi strednej vrstvy, Légia znamená možnosť dobrodružného života. Všetkých jej členov spája súdržnosť, spečatená disciplínou a rešpektom k tradíciám.

Francúzska légia v krymskom konflikte

Časom sa stala Légia bojovou silou, ktorá obhajovala záujmy Francúzska aj v tých najodľahlejších končinách. Bola zapojená do Krymskej vojny 1853 - 1856, kde zohrala hlavnú úlohu pri dobývaní Sevastopoľu. Zámerom Francúzov v tomto konflikte bolo pomôcť svojmu spojencovi, tureckému sultánovi, pri získaní prístupu k prieplavu medzi Čiernym a Stredozemným morom. Po počiatočných rýchlych víťazstvách sa 1. a 2. cudzinecký pluk pokúsil o dobytie opevneného prístavu Sevastopoľ, čo vyústilo do blokády, ktorá trvala rok. Légia kvôli chorobám a zlému počasiu už nemohla dlhšie čakať a padlo rozhodnutie podniknúť frontálny útok.

Prvý pokus sa nevydaril a jednotky sa museli stiahnuť s ťažkými stratami. Pokúsili sa o to znova, s rovnakým výsledkom. Napriek tomu sa nevzdali a skúsili to po tretí raz. Sevastopoľ padol 8. septembra 1855. Ďalšími bojiskami legionárov sa stali Taliansko (1859) a Mexiko (1863 - 1867). Práve tu sa 30. apríla 1863 odohrala jedna z najslávnejších bitiek, ktorá vstúpila do dejín ako synonymum cti a odvahy.

Bitka pri Camerone

Dňa 30. apríla 1863 3. kompánia Cudzineckého regimentu zabezpečovala bezpečný presun zásob po ceste medzi Vera Cruz a Pueblom. Počas pochodu do určenej pozície jednotku prepadla takmer tisícka mexických povstalcov. Kapitán Danjou, aby získal krytie pred nepriateľskou paľbou, presunul svoje mužstvo do opustenej haciendy Camerone, ktorú minuli pred niekoľkými minútami.

Kompánia mala šesťdesiatdva legionárov a troch dôstojníkov, ktorí mali čeliť mnohonásobnej presile Mexičanov. K haciende, kde sa legionári pripravovali na obranu, prišiel posol s ponukou čestnej kapitulácie. Na streche ležal seržant poľského pôvodu, ktorý mu vojensky stručne naznačil, čo si myslí o tomto návrhu. Tak sa spustil jeden útok za druhým, všetky však boli s ťažkými stratami odrazené. Napoludnie začala legionárom dochádzať munícia, nemali jedlo ani vodu. Podvečer bolo nažive už len päť obrancov, na ktorých číhala armáda nepriateľov. V tejto beznádejnej situácii legionári nasadili bodáky a podnikli útok. Keď dvoch z nich pri napredovaní k mexickej pozícii zastrelili, zasiahol mexický plukovník.

Opätovne ponúkol kapituláciu. Legionári súhlasili pod podmienkou, že si smú ponechať svoje zbrane. Plukovník, dojatý ich odvahou, odpovedal slovami: „Mužom ako ste vy, nemôžem nič odmietnuť." Tento deň, ktorý vstúpil do dejín ako Camerone, sa každý rok pripomína vo všetkých táboroch Légie a oslavujú ho s veľkým zápalom a pýchou. V Aubagne, kde sa koná slávnostná prehliadka, nesú na čele pochodujúceho regimentu drevenú ruku kapitána Danjoua. Tento boj, ktorého meno je na každej legionárskej vlajke, ostáva symbolom misie, ktorá sa plní až do úplného konca.

V zákopoch svetových vojen

Roku 1914 sa pluky Francúzskej Légie zúčastnili bitky o Artois, kde utrpeli ťažké straty. Boli zreorganizované a o mesiac neskôr znova ťažko porazené pri Givenchy. Nakoniec utrpeli legionárske pluky také ťažké straty, že ich museli v septembri 1914 rozpustiť a preformovať do novej jednotky. Takto bol vytvorený RMLE (Pochodový pluk cudzineckej légie), ktorého úlohou bolo prevýšiť v boji všetky ostatné jednotky. RMLE sa zúčastnil na mnohých bitkách francúzskych bojísk a stratil tisíce vojakov. Zvlášť sa vyznamenal svojím bojovým umením v zákopoch pri Remeši, kde legionári vyčistili štyri kilometre nepriateľských línií iba puškami, bajonetmi a granátmi. Ďalším úspechom bol Verdun, kde légia uspela v misii o znovuzískanie svojich starých pozícií. Nasledovala obrana parížskeho koridoru a Légia uspela opäť, hoci s veľkým stratami.

Francúzi začali svoju ofenzívu v júli 1918 a RMLE bol opäť v prvej vlne - takmer dva týždne si legionári presekávali cestu cez Hindenburgovu líniu. Počas 2. svetovej vojny, v júni 1940, jedenásty REI (Pechotný cudzinecký pluk) takmer vyhladili pri obrane pozícií vo Verdune. Tí, ktorí prežili, sa stali zajatcami. Väčšine sa ale podarilo ujsť a znovu zasiahli do bojov. Pluk však rozpustili. Trinásta DBIE (Podbrigáda Cudzineckej légie) písala dejiny pri Narviku a Bjerviku v Nórsku, ďalší úspech prezentuje slávne víťazstvo pri Bir-Hakaim v Líbii. Légiu znova zjednotili a pokračovala vo víťazných kampaniach v Tunisku, Taliansku, Provence a Nemecku.

V roku 1940 sa Thajsko, spojenec Japonska, pokúsilo anektovať Kambodžu. Légia túto hrozbu odvrátila, ale zbytočne, pretože politickou dohodou Kambodžu odovzdali pod thajskú správu. V oblasti ostala dislokovaná len jedna jednotka - 5. REI. Ďalšími rokovaniami sa podarilo zabrániť vojne na juhu, hoci nie nadlho. Legionárov, umiestnených v garnizóne Ha Giang, čoskoro zmasakrovali a ostávajúce dva batalióny vyrazili na pochod smrti smerom k čínskej hranici. V roku 1945, ešte predtým, ako sa zvyšky 5. REI dostali do Číny, vojna skončila. Nahradila ju však ďalšia, tentoraz vojna s Ho-či Mi-nom a jeho komunistami, ktorá mala trvať ďalších deväť rokov. V nej boli zastúpené všetky pluky Légie a najslávnejšími bojiskami boli Phu Tong Hoa, Koloniálna cesta 4, a slávne Dien Bien Phu.

Dien Bien Phu

Bol to najdlhší a najtvrdší zápas francúzskych expedičných síl na Ďalekom východe. 1. BEP uskutočnil výsadok v údolí Dien Bien Phu, zabezpečil oblasť a postavil základňu. Nasledovalo 169 dní konfrontácie s Viet Minh, po ktorých prišlo 57 dní pekla. Viet Minh zaujal pozície na svahoch, obkolesujúcich pevnostný systém, a začal ostreľovanie ťažkým delostrelectvom. Zásobovanie a prísun posíl bol možný len zo vzduchu. Pristávacia dráha bola zakrátko pod kontrolou nepriateľskej protileteckej paľby.

Na pomoc prišli nielen príslušníci parajednotiek, ale k obrane tejto pozície sa dobrovoľne hlásili aj muži bez parašutistického výcviku, hoci zoskoky sa často uskutočňovali v noci. Paralelne s obliehaním Dien Bien Phu prebiehala konferencia v Ženeve. Francúzske jednotky mali záujem udržať údolie, kým nepriateľ nepožiada o prímerie. Situácia však bola neudržateľná a 8. mája padla posledná pevnosť.

Dien Bien Phu prestalo existovať. Proti 15-tisíc legionárom a príslušníkom koloniálnych plukov stálo približne 100-tisíc nepriateľov, vyzbrojených ťažkou technikou. Dvetisíc obrancov padlo, 1 500 sa stratilo v akcii, 5 800 bolo ranených. Vyše 11-tisíc vojakov sa dostalo do zajatia, z ktorého sa po štyroch mesiacoch vrátilo živých len 3 290 mužov. Bola to politická katastrofa, ktorá znamenala koniec francúzskeho koloniálneho impéria vo východne Ázii. Druhý deň po páde Dien Bien Phu požiadali francúzski vyjednávači na ženevskej konferencii o prímerie. Pre légiu sa tým vojna v Indočíne skončila.

Boj o francúzske Alžírsko

Ešte skôr, ako sa mohli legionári zotaviť z bojov, ocitli sa v Alžírsku. Tentoraz bola ich nepriateľom Armáda národného oslobodenia. Pluky Légie, ktoré mali zabezpečiť pokoj v krajine, kde žilo množstvo Francúzov, sa aktívne zúčastnili v mnohých operáciách proti rebelom a plnili si povinnosť pri ochrane hraníc. Na základe politických rokovaní medzi prezidentom De Gaullom a predstaviteľmi vzbúrencov však Alžírsko v roku 1961 získalo nezávislosť a Légiu povolali do Francúzska. Légia, ktorá vnímala Alžírsko ako svoj domov a toto rozhodnutie ako zradu, sa vzbúrila. Pokus o prevrat však nevyšiel a 1. REP (Cudzinecký parapluk) rozpustili. Od roku 1962 až po súčasnosť sú oddiely bielych anjelov umiestnené na juhu Francúzska a na Korzike, ale aj v zámorí - v Djibouti, na Madagaskare, Tahiti a Francúzskej Guayane.

Légia si získala renomé pri výkone operácií v mnohých vojnou zmietaných oblastiach. V septembri 1990 vyslali tri pluky Cudzineckej légie do oblasti Perzského zálivu. Zmocnili sa letiska Al Salman, kde sa stretli len s malým odporom. Ich ďalšou úlohou bolo zabrániť ústupu Republikánskej gardy na západ. O tejto vojne sa hovorí ako o bleskovej vojne - skončila po sto hodinách boja na zemi, pričom v nej zahynuli len traja legionári. Pod velením Organizácie spojených národov Légia udržiavala poriadok v Mogadiši a zúčastnila sa aj na konflikte v Bosne, kde zvládla viacero tajných operácií.

Pri týchto akciách vedela Francúzska légia s veľkým efektom využiť materinský jazyk svojich vojakov. V oboch oblastiach boli len ľahké straty. Charakteristika Légie za približne stosedemdesiat rokov jej existencie, sa dá vyjadriť slovami literárneho velikána Antoina de Saint Exupéryho: „Vojak nie je mužom násilia. Nosí zbraň a riskuje svoj život za chyby, ktoré nespôsobil. Neoblomne dodržiava svoje slovo až do konca, i keď vie, že bude zabudnutý."

Majo (bez overenia) 28.11.2009 - 12:56

čoskoro pôjdem - Ja proti Maďarom nič nemám. Ale ak to tu niekto nechce tak načo hladkať štrkáča bosou nohou po hlavičke? :)Ak ti mám pravdu povedať mne prekážajú tý ktorý sú proti Slovákom. Ale zasa mi prekážajú aj tí Slováci, ktorý sú prti Maďarom. Ale nie všetci. Ale tý, čo sa chodia mlátiť a nič z toho nie je. Iba zlé meno oboch krajín vo svete. A vieš, dnešný Maďari sú už ani neni Maďari. To že majú ich reč, to nič neznamená. Teraz sú pomiešaný so slovanmi, ugrofínmi a germánmi. Preto vyzerajú tak ako my všetci v Európe. Kedysi mali šikmé oči, tmavú do hneda zafarbenú pokožku. Takže nazývať ich húnmi/Maďarmi nie je až také objektívne. :) Ale to je úplne nepodstatatná téma podľa môjho názoru. Nech sa tý extrémisti aj pozabíjajú. Aspoň bude pokoj. :D Na ne?

vlado (bez overenia) 29.11.2009 - 10:58

takych hrdinow ako ty tu ale je ..je to kazdeho slobodne rozhodnutie..ked si taky frajer a napises si ze skuseny tak tam chod !!!!!ôhrdina:woohoo:

camerone (bez overenia) 29.11.2009 - 11:55

Nazdar! Na uvod pozdravujem partiu ludi co sa snazia pisat a odpovedat k veci hoci som aj ja sem-tam nieco trepol! Chcel som sa len opytat ci existuje aj nieco ako civilna verzia pochodu GR20. Chalani ak o tom nieco viete prosim odpiste! Viem ze je to dost narocna tura (pochod). Vraj sa ide cela trat vo vyske min.2000m.n.m??? Srdecna vdaka!!! Vela uspechov a stastia! Camerone.

Majo (bez overenia) 29.11.2009 - 11:57

vlado - treba aj adresovať niekomu ten príspevok. Ľahšie sa v tom potom človek orientuje. :)

2 REG (bez overenia) 29.11.2009 - 17:24

AHOJ JANKA NO JASNE ZE SA DA KONTAKTOVAT RODINU PO FARME TO JE ASI ZA 2 AZ 2AJ POL MESIACA

Achiles (bez overenia) 29.11.2009 - 19:57

[color=#FF0000][/color] Chlapy na tejto stranke vsetko najdete potrebne Cizinecka Legie Le-Recrutement

Sampiero (bez overenia) 29.11.2009 - 21:00

Hej chuju s nikom 2 REG netrep picovin...kolko trva farma? 16 tyzdnov to znamena 4 mesiace.Mozno ta tvoja bola 2 az dva a pol, bo si dezertoval, abo ta vihodili. Jana never mu. Kontaktovat ta ten tvoj priatel alebo brat moze najskor tak po 5 mesiacoch.Ak sa mu podari po 4,5 tak ma stastie.

2 rep! (bez overenia) 30.11.2009 - 13:14

sampiero sory ale ak si nebol v legii tak nenadavaj nikomu!!!! jasne 2 reg ma pravdu!! treba pockat, kym sa mu skonci farma, ktora trva len mesiac a ani chlp viac!!!potom uz bude v 4 RE zvysne 3 mesiace a tam sa da uz zavolat, telefony su na kazdej kompanii a tam kde pojdu zrat je ich asi 10 tych telefonov.a vo foyery si kupite kartu na telefonovanie! takze jana nic neboj do 2 mesiacov ti zavola!!!ak ak sa mu nebude dat tak ti zavola, ked bude na svojej prvej vychadzke v castelnaudary, to asi tak po troch mesiacoch!ja som tiez tak zavolal!

Sampiero (bez overenia) 30.11.2009 - 23:33

Ked som ja vstupoval do legie bolo to tak, ako tvrdim a nijake foyery a kupovanie kart ani telefonovanie... 4 mesiace sme nemohli kontaktovat nikoho domov.takze sa nikomu nebudem omluvat... bo nieto zaco... A ty ked pises ci som nebol v legii 2rep!, prijdi sa pozriet na Calvi.Mozeme si dat pivo a prebrat to ako to vlastne je. Ved si vo France a v civile tak jaky problem?? A okrem toho tu poznas vela ludi ako stale pises a menujes.

2 rep! (bez overenia) 1.12.2009 - 10:35

sampiero ti si na calvi? mozno za tvojich cias to nebolo take, ake dnes, ale je to uz tak, 4 RE sa zmenil.takze ak si to mal tvrde tak musis mat matriculle max 195 XXX a nizsie!! chalani co maju 196 xxx a viac to uz mali tak povediac lazo plazo!a urcite teraz mlady co maju matriculle okolo 200 xxx alebo uz 201 xxx to maju ovela lahsie!!! preco to tvrdim!? lebo som to mal dost tvrde v prijmaci a tiez som nemohol telefonovat kedy by som chcel.Ak si cital kedy som zavolal tak to bolo po farme a dal mi zavolat jeden eleve sousoff cech ktory bol na 1 cie na calvi a potom na cea na milane a potom dezertoval.Druhy krat som zavolal po troch mesiacoch, ked sme mali ako sekcia vychadzku do mesta!!! a to bolo pred 6 timi rokmi!!! ked som potom siel robit staze do castelnaudary tak som bol z toho v P...! jedna sekcia bola pri bare, druha sekcia mladych bola vo foyery a tretia telefonovala! tiez internetova miestnost bola plna mladych!!! urcite si to ale musel zazit, ak si siel robit nejaku staz do 4 RE. a ked som po nejakom case na calvi robil promo pre mladych tak vsetci mali uz kupene telefony!!!!jednoducho sme im ich zobrali a dali ADU!!!ked si poziadali o dovolenie kupit telefon tak im ich adu potom dal! najlepsie bude ak tu napise rocco ake je to teraz v 4 RE! ved to robil tento rok! neviem sampiero mozno sa pozname mozno nie!mozno sme spolu nejake to pivo pili.poznam este zopar ludi na calvi.Naposledy som volal s robom z CAS vies ten co vari pre officierov? urobil si staz boulanger a uz aj isiel s precursormi do afganistanu!Moja byvala cie ide tiez do afganistanu tak nebudem z 1 cie sampiero.mozno ze si starsi ako ja? vies ked som bol v repe tak tam boli dvojicky dvaja moravaci jeden Q... na 1 cie a druhy Q... na ste na cea!Talasa z 2 cie si poznal?alebo deda klubmana na 2 cie?na 4 cie si poznal 2 klubmanov slovakov?a z cea si poznal niekoho?Ked isiel dolnik(pisem legionarske meno!) do civilu pred nedavnom tak si bol na jeho rozlucke? daj si pivo s cch G.... na BM CAS a bude dobre alebo chod na ccl a daj si pivo s moravakom K... vies ten co ma babu a dceru a byvaju na calvi.nemam problem prist na calvi ale nie v zime a traz robim staz az do leta tak urcite dojdem v lete a potom na cameron ale nie tento co pride lebo ten sa bude robit v afganistane.....

2REP (bez overenia) 1.12.2009 - 19:01

Salut, Vidím, že to tu opäť iskrí. Sampiero kľud, pamätaj na to, čo sme si o niektorých veciach povedali nedávno. Aby tu neboli zbytočné dohadovania - pravdu majú aj jedni aj druhí, totiž- tí, ktorí nastupovali do LE skôr, takéto vymoženosti ešte nepoznali, to potvrdzujem z vlastnej skúsenosti. Boli sme radi, že existujeme po tom, čo sme si užili v začiatkoch. Ale boli sme viac odolní, zmierení so situáciou, ktorú sme si DOBROVOĽNE zvolili sami, pripravení na to, že sa domov tak skoro neozveme a naši doma to vedeli tiež. A nestresovali, kedy sa im synáčikovia už konečne ozvú, naše matky nevypisovali po fórach, ale trpezlivo čakali, lebo vedeli, do čoho sme išli, že nie na výlet do Francúzska a hneď sa deliť o zážitky a vytelefonovávať domkov. Tieto opičie lásky neznášam, škodia tým hlavne mladým chlapcom v začiatkoch legionárskeho života, oberajú ich o sebadôveru a presvedčenie, že sa rozhodli správne. Veľa z nich neskôr dezertuje hlavne kvôli tomuto. Zapochybujú o správnosti svojho rozhodnutia a postupne si vsugerujú, že pri mamičkinej sukni je to lepšie. A hlavne pohodlnejšie.. Mojej nebohej matke obeleli vlasy za tú dobu, čo som v LE, ale nikdy, ani raz sa neposťažovala, aké je ťažké to čakanie. Vždy statočne mlčala. 2 REG ( a aj 2Rep!) sú mladší a tak, ako všetci, ktorí prišli v r.2000 a vyššie už to mali a majú podstatne lepšie. Veľa vecí sa v LE mení „za pochodu“, alebo kontinuálne s vývojom situácie, ktorá priamo vplýva na život vnútri LE. Niekedy sám- keď vidím, čo všetko títo mladí legionári majú teraz k dispozícii, sa zamýšľam, či je to ešte stále tá dobrá vieille Légion. Netreba sa preto kvôli takejto banalite hádať a hlavne nadávať. Ale prchké povahy to majú ťažšie. Som ale veľmi a úprimne rád, že sa tu na fóre konečne ozval aj niekto z deuxiéme REG. Slááááva. 2 REG- salut!- a ak sa môžem opýtať, na ktorej si Cie? Ale nemusíš sa „identifikovať“.ak to nepovažuješ za vhodné. 2REP

peto1skdp@azet.sk (bez overenia) 2.12.2009 - 20:52

Nechapem preco sa berie ako vstup do cudzineckej armady ako vlastizrada a hlavne francuzsko sme vnato aj oni europska unia len dve staty na svete maju zakazany vstu do cudzineckej armady...a este taky dotaz ktomu ako obcn slovenskej repliky som neskladal ziadnu prisahu ako prislusnik Armady slovenskej republiky ze budem verny a budem branit...tak neviem co tam je za problem stim :) :pinch:

Sampiero (bez overenia) 3.12.2009 - 21:55

2 Rep! nic vo zlom ...ja len tvrdim ze mas kratku pamat. Ved ked si pozres starsie prispevki tak to sam pochopis.Priklad 7/10/2009 o 20:56,..... Davnejsie som ti aj pisau ze viem kto si tak to asi znamena ze sme kedisi to pivo spolu aj pili a ze sa aj osobne pozname. Ale ja tu nevesam mena na forum ako ty tak mozno ti to pripadalo raz ze som mlady a nic nevjem...ze sedim len na izbe a takpodobne...teraz budem zrazu stary... no a potom zas aki??? S tym mle si trafil bo ho mam ovela nizsie... Tich legionarou co menujes poznam vetsinu, ale nie vsetkich.Bol som dost na stazach a sejouroch aj misiach a ludia zatial rotuju aj odchadzaju tak sa neda stihat kazdeho. Hoci vies ze je nedaleko na inej kompanii.A daktori uz tu ani niesu. Ja viem na ktorej kompanii si bol aj co si tam robil mne netreba nic naznacovat 2Rep!. Ani ti neskusam pisat o stretnuti bo vidim, ze sa tomu vihybas ani cert svetenej vode tak tu zo seba nejdem robit somara.A Camerone v Afganistane, tak zbohom rodina...A v lete bohvie kde budem.Sa mi tu nechce trcat na ostrove. A co ty mas za staz vsak si pisal ze si uz v civile...

2 rep! (bez overenia) 4.12.2009 - 10:16

sampiero pochop naco budem teraz lozit na calvi?ved sam vies, ze v zime korzika stoji na p... skoro vsetko pozatvarane.Hej mozno ist tak pozriet polsku casnicku do baru ; ) v meste, a aj na to plongee je uz zima. a ten camerone skoda, ale skoro cely regiment ide do afganistanu tak urcite v aprili na calvi ten camerone bude biedny.a pochop pre mna ako civila je lepsie ist na korziku v lete, ked to stoji za to!viem kazdy legionar to ma v p.... kazdeho ho to taha domov z korziky, a koli tomu tam chcem ist v lete.vies ako to funguje, cch co ma rodinku na calvi ide na slovensko alebo na moravu a pozicia nam kluc od bytu.a potom uz len pofajcujuc z balkona zdravit nejakych sousoffov co som poznal. a prosim ta davam tu legiov vymyslene mena slovakov.ziadne prave mena!!! nechcem nikomu poskodit! mam taku malu otazocku? kto je tam teraz neoficialny prezident cechoslovakov?za mojich cias to bol sch N... a robil si srandu, ze po nom to bude cch( jeden moravak) z osetrovne.ale to je jedno podla mna to tam uz nezije tak ako kedysi medzi cechoslovakmi. dufam pre teba, ze do toho afganistanu ides, lebo si neviem predstavit tahat tie sluzby pol roka ako bazarier a do toho doplnovat lietadlo na skoky pre promo.

reno (bez overenia) 4.12.2009 - 18:26

2 rep! 01/12/2009 10:35.nemam problem prist na calvi ale nie v zime a traz robim staz az do leta tak urcite dojdem v lete a potom na cameron 2 rep! 04/12/2009 10:16.a pochop pre mna ako civila je lepsie ist na korziku v lete, ked to stoji za to!

2 rep! (bez overenia) 5.12.2009 - 13:41

sans commentaire reno!!!! tu cherche la merde??!! qu'est ce que t'as trouvé encore mon petit? y a quelle que chose qui va pas dans mes phrases?si j'ai dis en été c'est en été et pas en hiver.bon encore un encule derier son ordi qui joue macro!!!

reno (bez overenia) 5.12.2009 - 14:50

ce qui est maintenant l'accident, je ne sais pas ce que citam et est spravne.si Legionari ou civile? este je ne suis pas si bon en francuztine donc il pourrait y avoir quelques erreurs dans l'ordre des mots.

C´etait écrit (bez overenia) 7.12.2009 - 13:23

Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha...c´est une fete pour les yeux! 2 Rep! -maintenant tu t´en a fait la triste expérience! Toujours tu taillerais des étrivieres avec tes questions insiedieux á d´autres ET-VOILÁ, POUR CE CAS –LÁ – QUI FAIT LA FAUTE,LA BOIT! Reno a remisé le fiacre á toi, tu vieille ficelle  Mais je ne veux pas metre le feu aux étoupes ou souffler sur le feu. Honneur et fidélité !

2REP (bez overenia) 7.12.2009 - 21:42

Salut, Ej,jej, musim sa zastať 2 Rep!-a. Možno, že je starý lišiak, ale je to fajn chlap, to viem určite. Tak už mu dajte pokoj, popísalo sa tu toho už dosť a niekedy sa človek pomýli, to sa stane. Takže nerobme somára z komára, keď už sa tu hádžu veselo príslovia a nielen v slovenčine. Ja napríklad som si zvykol na to, že sa 2 Rep! veľa pýta a vôbec mi to nevadí. Na čo chcem, na to odpoviem, ak nie, pomlčím. A všimol som si že on to rešpektuje, nevŕta, nedobiedza...teda určite to chápe. A nepíšem to preto, že by som mu liezol do zadku, ale z jedného prostého dôvodu: Chaque légionnaire est ton frére... každý legionár je tvoj brat... a musíme sa jeden druhého zastať. To je jedno, že je už v civile, legionárom ostane navždy. Raz ma nariekol 1 REC – to ešte v „starých, dobrých časoch“ začiatkoch tu na fóre, keď sme sa vadievali jedna radosť, že som tu na fóre citoval jeden starý legionársky pokrik: „ Légion á moi!“ – Légia ku mne! Ale ono to kedysi fakt fungovalo. Ak sa hocikde na svete dostal legionár do problému, pobil sa a pod., vždy sa mu pomohlo. Pravda, ak boli na danom mieste nejakí legionári. Len 2Rep !- nerozumiem, prečo si Renovi odpovedal po francúzsky. Veď sme na slovenskom fóre, tak slovenčina nestačí? Ale ak chceš, môžem písať aj ja a trebárs aj po anglicky, alebo po nemecky, po rusky... 2REP P.S. A naši mladí čo zmlkli?

Majo (bez overenia) 7.12.2009 - 22:56

2REP - Ak môžem sám za seba hovoriť odmlkol som sa preto lebo už čakám na tú svoju príležitosť. :D A sledujem to tu a vôbec ničomu tu už nerozumiem keď už sa sem primiešala aj Francúzština. (neberte osobne - niko) :D . Tebe ako sa darí? Tuším máš práce až-až, lebo aj ty sa tu len tak sporadicky už objavíš. :)

Majo (bez overenia) 8.12.2009 - 00:25

Zaujimavé videjko: (po Rusky) http://rutube.ru/tracks/1213090.html?v=7fae3cecc178714837c29c8ce29133cd&autoStart=true&bmstart=1013

oskor pojdem (bez overenia) 8.12.2009 - 00:30

na slovensku po slovensky:DDD nie že by mi to vadilo,aj tak som si to dal preložit:)takže to je jedno,dnes sa da všetko vyriešit:Ddufam že sa zato ty 2rep! a tvoj "priatel" s ktorym ste sa troška chytli nehnevate:D ale bolo to niečo ako listove tajomstvo na "verejny" sposob:D to sa nedalo nepreložit hehe... majo suhlasim,občas stači sledovat a nevraviet(nepisat) nič:)

Domino (bez overenia) 8.12.2009 - 21:48

Ahojte...Ja by som sa chcel spýtať - Mal som pred rokom zranenie nôh, mal som ich zlamané obidve a mám iba tieto trvalé následky : Ľavá noha je kratšia o 1cm, a koleno mi vyskočí cca raz za 2mesiace.Ale v pohode hrám futbal a podobné športy. Bol by to veľký problém pri nástupe do LE ? Vopred ďakujem za odpoveď...

2REP- pre Domino (bez overenia) 9.12.2009 - 11:33

Domino, nohy sú v LE veľmi dôležité. Domov sa posiela späť za oveľa menšie zranenia, ako máš ty.Je mi to ľúto, ale určite by si s týmto neprešiel pri tests medicaux – teda lekárskej prehliadke. Prajem ti veľa šťastia v civilnom živote.2REP

pietro (bez overenia) 9.12.2009 - 12:20

2REP chcem sa opýtať, mám malinko krivú chrbitcu, slúžil som v ASR bol som aj policajt, u nás som lekárskou prehliadkou prešiel, nemám žiadne bolesti ani nič pod. chcem vedieť či mám v LE sancu prejsť prehliadkou? Ďakujem

IVAN (bez overenia) 9.12.2009 - 20:36

Chcem sa spytat... chcem ist do legie ale mam tu nesplatene dlhy a ak by som isiel do legie tak by ma zobrali alebo nie ?. :unsure: alebo by ma bonzli hned

2REP (bez overenia) 9.12.2009 - 21:43

Pietro, neporovnavaj lekárske prehliadky na SVK a tu- je to rozdiel, pretože to, čo schvália u vás, nemusí prejsť tu. Sú tu oveľa prísnejšie kritéria a hlavne na zdravotný stav. Ako som písal Dominovi, nohy, chrbtica, ruky, teda pohybové ústrojenstvo-na to sa tu kladie dôraz. Ale pokiaľ to nie je skolioza, alebo porucha chrbtice spôsobená úrazom, a si normálne pohyblivý, tak ako tupíšeš, tak to treba skúsiť. V žiadnom prípade sa s tým tu „nechváľ“ lekárom. Ale rozhodnutie je na tebe. V každom prípade, ak to myslíš s vstupom do LE seriózne, držím ti palce.

Fero (bez overenia) 10.12.2009 - 04:49

Ivan ale šak ty si jak debil retardovani ty kokos to jak ti maju poradit ked tu nepišeš komu dlhuješ a ani kolko? Sa spametaj ty duta hlava.

Majo (bez overenia) 10.12.2009 - 10:22

Fero - Trocha ľudskosti :) Ivan - Neviem to isto. Ale myslím si že ak ťa stíha exekútor tak patrí pod štátnu moc. Oni si počkajú kým prídeš. :) Ak to je banka tak neviem presne ako to funguje, ale tušim na teba tiež pošlú exekúciu. A ak iba nejakej súkromnej osobe bez zmluvy, tak v podstate ti o nič nejde. Ale ak mu to nevrátiš tak je to špinavosť. Ak tak odíď a povracaj čo sa dá v prvom momente keď sa naskytne príležitosť. A malo by sa to vyriešiť. Ale hádam ti poradia ešte znalejší ludia tomuto fachu. PS - ja som samozrejme písal iba o finančných dlhoch. Ale ôžu byť aj iné. Naozaj by bolo dobré keby to bližšie definuješ, a skúsil by som sa popýtať profesorky čo ma učí právo. :) Veľa štastia všetkým, salut!

IVAN (bez overenia) 10.12.2009 - 13:41

No dlhujem banke cez 11 000 eur :S prišiel som o prácu a stojí to tu za hovno. Za chvilu ma zadupu do zeme ked im nedam dalsiu splatku a to je mesecne 7000 sk:( preto odist odtialto do prdele

Majo (bez overenia) 10.12.2009 - 13:59

Ivan - no presne na takúto formu som sa pýtal. Ak nič nemáš čo by ti mohli zobrať tak s poľutovaním musím povedať že budú obťažovať potom tvoju rodinu. Ale stále je lepšie zaplatiť to neskoro aj penále k tomu ako sedieť v base za to. Ak ti už naozaj nič neostáva, tak si to vydiskutuj s najbližšími a utekaj. Ak ťa začne za to polícia stíhať a nenájdu ťa tak sa obuje do toho aj interpol. A to už je trocha problém myslím. Chlapi vyjadrite sa k tomu aj niekto iný. Toto je vážne problém ktorý treba riešiť. Človek sa snaží prežiť v týchto časoch a štát ho za to aj s bankami pošle do večných...

2REP (bez overenia) 10.12.2009 - 21:56

Ivanov prípad je typickým príkladom problémov súčasnej hypotekárnej generácie. Nechajú sa bankami nalákať na pekné sľuby, rôzne akcie a potom sa čudujú. Neuvažujú, nezhodnotia s chladnou hlavou pre a proti, chcú žiť „štýlovo“. A hneď. A naplno. A problém príde sám... tiež hneď. Alebo čoskoro. Ale dobre, nech nemoralizujem... Niečo mi tu nesedí, nemôžem si pomôcť, preto si myslím- a nech sa Ivan uráža, alebo nie- že pravda je niekde inde. Buď niečo podstatné zamlčal, alebo je to úplne inak, ako to tu opisuje. Ak je tu len (momentálny) problém jednej splátky 7000 korún, teda niečo cez 233 Eur, tak to sa dá riešiť viacerými spôsobmi. Dohodnúť sa s bankou, vysvetliť jej okolnosti- že prišiel o prácu a teda nie je momentálne likvidný ( je neschopný plniť svoje záväzky voči banke podľa zmluvy), požiadať o odloženie splátky -a to neverím, že by mu banka nevyšla v ústrety, to sa dá, veď banky sú síce privátne a ženú sa za ziskami, ale SR je členom EÚ, teda v rámci aproximácie práva a nielen bankového, nesmú uplatňovať voči klientovi neprimerané sankcie. Zdôrazniť, že nejde o nevôľu, ale neschopnosť splácať pôžičku! Banka môže odovzdať vec súdu len vtedy, ak nie je možné riešiť záležitosť s klientom priamo, ak sa on vyhýba kontaktu, atď. Teda ak zdúchne do LE a vyserie sa na celú vec, dá jej len príčinu na začatie exekúcie. Druhá možnosť, ak banka striktne trvá na zaplatení splátky v danom termíne ( a to neverím), je požičať si privátne od niekoho tých posratých cca 230 Eur a riešiť vec ďalej iným spôsobom. Veď má predsa rodinu, príbuzných, priateľov, viem, že v dnešnej dobe je to ťažké, ale nikdy nie je tak zle, aby nemohlo byť horšie.Tým ľuďom to potom môže poslať z LE. Opakujem, niečo mi tu nevonia. Čo sa týka vstupu do LE, ako východiska z tohto problému, dá sa to. Ivan by nebol by ani prvý ani posledný. Ale veď nespáchal trestný čin, nespreneveril, nedefraudoval peniaze banky. Teda aspoň to tak beriem podľa toho ako sa tu vyjadril. Légia tieto veci neskúma, pokiaľ na to nedostane podnet. Interpol by sa musel zblázniť, keby pátral po ľuďoch, čo dlhujú banke 7000 korún. To je smiešne. Kvôli takejto chujovine ho LE nikomu nevydá. Légia si svojich ľudí chráni, ak je treba a je to opodstatnené. Na spôsoby sa tu nepýtajte, legionári ich vedia a civilov do toho nič nie je! Na to upozorňujem vopred. Ale riešiť takúto vec útekom do légie sa mi zdá buď ako skrat z momentálnej-v jeho očiach bezvýchodiskovej situácie, alebo je za tým niečo horšie. Ja by som to asi najprv vyriešil, aby som neprenášal ťarchu na tých čo za to nemôžu a až potom odišiel. Ale ak by ma nebodaj naháňal nejaký mafiózo, čo mi požičal a ja som ho oklamal, no potom je to iná káva... A nepáči sa mi a to veľmi aj to, ako sa hneď pýta, či ho LE „bonzne“. LE nie je banda bonzákov, milý Ivanko! To si zapíš za uši. Ale zistil som nedávno, že na Slovensku je asi všetko možné, tak účet v slovenskej banke by som si za žiadnu cenu neotvoril. Mamine úspory som okamžite previedol bratovi na Moravu, tam to správanie úradníkov sa mi zdalo lepšie, úctivejšie. A hlavne profesionálne. Na SVK sa so mnou pokúčala záležitosť vyriešiť ani nie 20 ročná dievčina, čo sa práve zaúčala v agende.Tak som si nechal zavolať vedúceho oddelenia a skoro som mu utiahol kravatu, to aby ju mal podľa obchodného bontónu. Spomínal som v jednom príspevku, že pri vybavovaní formalít v súvislosti s pohrebom a po ňom som skoro rozbil huby pár úradníkom. Vždy som ich neznášal a tak to aj ostane. Serie ma to neskonale preto, lebo tieto svinstvá sa dejú v krajine , kde som sa narodil, ku ktorej stále veľa cítim.Neviem, asi je to dobou, že sú ľudia k sebe takí zlí. Konzumní, ľahostajní, bezohľadní.Veď aj ten neústupčivý, arogantný úradník by si mal uvedomiť, že skončí pracovná doba a on je už len radový občan a nie majster sveta za prepážkou. A že si ho vonku môže za také správanie niekto počkať a vysvetliť (či skôr vytmaviť) mu to raz-dva. Salut všetkým slušným ľuďom. 2REP

samarovic. (bez overenia) 10.12.2009 - 22:12

Zdravým celu partu správnych chalanov ! Majo -dobré video- :) IVAN trochu téma mimo légie . Závisí od veľa veci dôležitá vec ale "komunikovať s bankou" dohodnúť nejaké riešenie /pozastaviť ,znížiť splátky/ a ne že ty zmizneš do légie, banka to postúpi exekútorovi a tieto hyeny vyňuchajú všetko útekom nič nevyriešiš, čakajú iba na takých ako si ty bude im úplne jedno že napr. tvoja rodina kvôli tebe príde o strechu nad hlavou /v prípade keď niekto z nich bol ako ručiteľ/ , nie si prvý ani posledný čo je dlžný banke tak to skús najprv nejako doriešiť pred tým než chceš ísť do LE . tu nájdeš dobré veci http://www.bankovyombudsman.sk.

samarovic. (bez overenia) 10.12.2009 - 22:30

salut 2REP v podstate pointa je rovnaká s tvojim príspevkom ,úplne s tým súhlasím, nekopíroval som ta písal som to bez toho aby som vydeľ tvoje písmo :) .ale aspoň vidím že maš dobrý prehľad aj o tejto problematike

Majo (bez overenia) 10.12.2009 - 22:49

Ivan - 2REP ti to podal vážne profesionálne. A pravdu má že treba viac v takýchto záležitostiach premýšľať. Teda v podstate má pravdu vo všetkom čo napísal. :D Zase raz. Do problémov sa dostaneš kvôli peniazom veľmi jednoducho. Ale je niekedy nad ľudské sily sa z tej kaše dostať bez ujmy. A ešte viac to sťažuje fakt, že ľudia si už dali ako primárnu prioritu života - peniaze. Myslím že to je dôvod prečo začínajú byť ľudia sebecký. Už nechodia po ulici s úsmevom na tvári a ľahkým krokom. Dnes je to skôr raritou. Ale snaž sa z toho vymotať zo všetkých síl. Lebo oplatí sa vôbec snažiť ak sa nesnažíme byť najlepší? Hodne zdaru prajem tebe a aj všetkým priateľom z fóra. Pomimo moja otázka. V podstate zbytočná. V čom je rozdielny FAMAS F1 od F2? Lebo čo sa mi jediné vidí byť iné, je ochrana pred spúšťou. Neviem ako sa to volá odborne. A zásobník sa mi zdá byť v inom uhle ešte. Ale je niečo z parametrov zmenené? FAMAS F1 http://www.mirage2000.com.tw/images/Electronic%20Gun/Calf%20Gun/FAMAS-F1.jpg FAMAS F2 http://www.imfdb.org/images/thumb/f/f4/FAMAS_F2.jpg/400px-FAMAS_F2.jpg Thanx a lot. Salut!

IVAN (bez overenia) 10.12.2009 - 22:57

hahah dik za rady kto bude chodit s úsmevom po ulici ? ked ideš sprace znechuteni do prace s nechuteni. v praci mi povedal veduci ked som sa stazoval na plat ze ak sa mi nepaci mozem ist. :angry: a teraz tie kurvy ma vyhodia po 3 rokoch :evil: ze vraj kriza. musia prepustit vela ludi :ohmy: a odklad mi banka dala uz som neplatil splatku 3 mesiace a mam to na 6 mesiacov ten odklad. :pinch: a spontalne to neni nad legiou som premyslal este ked som pracoval a teraz nad tym uvazujem uplne seriozne :) a rodina ? rodina na mna jebe :cheer: su radi ked ma doma nevidia :S :woohoo:

JAA (bez overenia) 10.12.2009 - 23:04

salut !chlapi,,B) VyDIM ZE TU JE ZHAVA TEMa A,,TAK TIEZ TU NIECO PRIDAM ...CO SA TYKA Ivana a jeho problemU,,v prvom radee tiez sa my to nezda ze by niekto zdubkal pre posranu splatkuu,,a samozreme da sa s nima urcite dohodnut ,,mam s tym do urcitej mieri uz skusenoost,,a ked je clovek NA TOM taak,,ze nema ani na splatkuu,,tak si myslim,,ze tam su ochotny dat neaky odklad,,a teraz duplom,,"SVETOVA KRIZAA .;)tak maju na to programy,balicky atd.a potom uz zalezi od konkretnej pozicky,,ci bezucelovy alebo stavebny uver ,,da sa rucit nehnutelnostou ,,a potom dalsia moznost,rucitel ,,vacsinou niekto blizky z rodiny...a ked sa dostanes do le...tak odtial mozem po par mesiacoch poslat domou peniaz a je to vybavena vec,,myslim si ,,ze je tam toho viacej,,ale to je uz tvoja veec,,z tejto veci by som si hlavu nerobil,, A BIENTOT. SALUT!

2REP (bez overenia) 11.12.2009 - 12:39

Salut chlapi,tak sa pomaly znovu všetci ozývame. To je fajn. Trochu viac napíšem cez víkend, bude viac času, aj k famas Majo. Musím tu ešte zareagovať na niekoho, lebo vidím potrebu. Salut/2REP

2REP (bez overenia) 11.12.2009 - 12:41

IVAN- ty si len potvrdil moje domienky. Ale vieš, čo by ma zaujímalo? Načo si si ten úver bral,myslím na aký účel. A tipol by som si s dosť veľkou istotou aj kto ti robil ručiteľa, keď tvrdíš, že rodina je radšej, keď ťa nevidí. Spočiatku si tvrdil, že maš zaplatiť jednu splátku, zrazu vysvitne, že už si nezaplatil 3, miesto hľadania riešenia chceš všetko nechať na toho, kto ti pomohol- teda ručil, nasadil svoju česť a ty mu vyrobíš problémy, lebo celú situáciu vyriešiš tým, že zdupkáš preč a na to použiješ LE. Takíto špekulanti dokvitli aj sem do LE, stalo sa, ale už sú dávno späť v civile. Jedno neviem pochopiť- keď chodím do práce a z práce znechutený, tak načo tam vlastne chodím? Veď z nej odídem aj bez toho, aby ma vyhadzovali, čo najskôr a nebudem sa tam trápiť 3 roky. Ešte jedna otázka- po akom čase by si bol znechutený- pre zmenu z légie? Chlapče, ty len pekne ostaň tam, kde si a daj légii pokoj. Sú chalani, čo sa dostanú do sračiek- z nerozvážnosti, neopatrnosti, stať sa to môže každému, ale uznajú si to, neprekrúcajú. Postavia sa čelom k problému, pomenujú veci pravými menami a takým chlapcom sa vždy pomôže. U teba mám pocit, že hľadáš za každú cenu vinníka všade a u všetkých, len nie v sebe. Skús to urobiť opačne a možno na niečo prídeš. Trebárs len na to, že by si sa mal tu týmto chalanom-Majovi, Samarovicovi, JAA za ich dobre mienené rady úprimne poďakovať a nie ironicky zakontrovať. 2REP

IVAN (bez overenia) 11.12.2009 - 13:19

Neviem ako je to u teba, ale já som bol rád aj za tú prácu kedže som mal velmi dobrú výplatu na naše pomery. Zarával som cez 20 000 sk čo je velmi dobré. Len moja mamka má 8000 sk výplatu a tatko má asi 400 a s toho 200 prejebe v hospode. A mne neručil nikto kedže môj plat pokril bez problémou všetko ;) Ty povieš že v dnešnej dobe si zmenim prácu ked sa mi nepáči. No je vidiet že si asi dlho nebol na slovensku v tomc civilnom živote. Tuna pracuje 80% slovákov za slabé peniaze. A já som makal len za peniaze a to bol hlavný dôvod práca bola na hovno ale išlo o prachy. A teraz tu je kríza na slovensku hromadne prepúštajú. Skurvený madari nám tu zaberajú prácu. Agentury im dajú ubytovanie u nás na západnom slovensku a dajú im o polovicu menší plat ako nám. Práca neni a to je v súčasnej situacii na hovno. A prečo si človek berie pôžičku ? a asi prečo ? si pozri že slovensko je top krajina v braní pôžičiek a prečo ? lebo tu zarábame hovno.. človek chce auto a ako ho dostaneš ? pôžička, chceš byt a ako ? zasa len pôžička. Pôžičku som bral na auto. A to aj predávam. ked som ho bral tak malo cenu cca 350 000 sk, ale teraz má asi tak 100 000 takže s toho bude asi hovno. A v dnešnej dobe ked ludia nemajú love tak sa asi kupec nenajde žiadny. Za chvilu ma zadupu do zeme ked im nedam dalsiu splatku a to je mesecne 7000 sk... A otázka ? kde som napísal že je to posledná splátka ? je ich ešte po kokot tých splátok. takto ešte musím sa mi zdá že je to presne 16 mesiacov splácať.

sedd (bez overenia) 11.12.2009 - 13:50

No kamo nenariekaj teraz na co ti bolo take drahe auto . Nemas nic ale auto je dolezite. Pripadas mi ako maly chlapec, ktory nerozmysla do buducna ty zijes len pre dnesok teraz mam love ta rozjebem na drahe auto, prepac ved ty si ani nemal peniaze ale si si pozicial. Auto? Co je dnes auto ? Kus plechu . Bohova investicia. A hlavne ked nanho nemam.

Pridať nový komentár