Francúzska légia

mir 14.8.2007 - 21:26

História Francúzskej légie

francuzska legia

Máloktorý bojový zbor na svete je ovenčený takým množstvom mýtov a legiend ako Francúzska cudzinecká légia. Jej členmi sú dobrovoľníci, ktorí za sebou nechali svoje sociálne aj rodinné zázemie, pričom svoje úlohy plnia s odhodlaním, nad ktorým svet žasne.

Cudzinecká légia bola založená 9. marca 1831 rozkazom Ľudovíta Filipa, kráľa Francúzska. Bol to čas politických nepokojov a tento oddiel plnil úlohu ochrancu kráľovskej moci. Väčšinu dôstojníckeho zboru tvorili veteráni Napoleonovej Grand Armee a mužstvo predstavovalo národnostne pestrú zmes, v ktorej bola zastúpená celá Európa.

V Légii sa objavili aj francúzski regrúti, ktorí sa snažili uniknúť pozornosti miestnej polície. Boli to dobrovoľníci vo veku medzi 18. a 40. rokom, s pravým alebo prijatým menom. Kráľ správne predpokladal, že platení žoldnieri nebudú pri plnení rozkazov rozmýšľať o ich príčinách alebo politickej korektnosti. Légia bola po potlačení nepokojov v Paríži okamžite zapojená do bojov o Alžírsko.

V roku 1835 však tento bojový zbor prešiel pod španielsku kontrolu. Následne sa na rovnakom princípe vytvorila druhá Légia, ktorá získala a udržala pre francúzskeho kráľa Alžírsko, ktoré sa stalo na dlhý čas jej domovom. Vo svojej africkej misii plnili legionári dôležitú úlohu - udržiavali poriadok, potláčali povstania domorodých nomádskych kmeňov a kolonizovali Severnú Afriku. Budovali cestné komunikácie na rýchle presuny, púštne pevnosti a časom tu vzniklo aj mesto Légie - Siddi bel Abbés.

Česť a odvaha

Francúzska cudzinecká légia zdedila tradície žoldnierskych vojsk, ktoré využívali francúzski králi už v stredoveku - škótskej gardy Karola VII. alebo neskôr Napoleonových poľských kopijníkov. Farbami tejto elitnej časti vojska sú zelená a červená, ktoré používali Švajčiarske gardy slúžiace trónu bielej ľalie. Znakom a symbolom zároveň je granát, z ktorého vychádza sedem plameňov, pričom dva z nich sú ohnuté smerom nadol.

Vzťahy medzi tými, ktorí rozkazy vydávajú a tými, ktorí ich plnia, sú vybudované na veľmi vyvinutom „esprit de corps", založenom na niekoľkých jednoduchých princípoch: disciplína a česť, radosť z dobre vykonanej práce a oddanosť svojej minulosti. Heslom Légie je "Honeur et Valour" - Česť a odvaha. Po vstupe do Légie nastáva veľmi tvrdá selekcia. Mnohí kandidáti nevyhovejú buď zo zdravotných alebo morálnych dôvodov.

Legionár je zriedka anjel, ale nikdy nie zločinec. Každý nový člen je dobrovoľník, ktorý chce uniknúť svojej minulosti, osobnej alebo rodinnej kríze, vo svojom sociálnom alebo politickom živote. Príkladom posledného fenoménu je masívny príliv dobrovoľníkov z Alsaska po roku 1871, zo Španielska roku 1939 a z Východnej Európy po roku 1945. Pre ostatných, ktorí sa nechcú zmieriť s limitmi strednej vrstvy, Légia znamená možnosť dobrodružného života. Všetkých jej členov spája súdržnosť, spečatená disciplínou a rešpektom k tradíciám.

Francúzska légia v krymskom konflikte

Časom sa stala Légia bojovou silou, ktorá obhajovala záujmy Francúzska aj v tých najodľahlejších končinách. Bola zapojená do Krymskej vojny 1853 - 1856, kde zohrala hlavnú úlohu pri dobývaní Sevastopoľu. Zámerom Francúzov v tomto konflikte bolo pomôcť svojmu spojencovi, tureckému sultánovi, pri získaní prístupu k prieplavu medzi Čiernym a Stredozemným morom. Po počiatočných rýchlych víťazstvách sa 1. a 2. cudzinecký pluk pokúsil o dobytie opevneného prístavu Sevastopoľ, čo vyústilo do blokády, ktorá trvala rok. Légia kvôli chorobám a zlému počasiu už nemohla dlhšie čakať a padlo rozhodnutie podniknúť frontálny útok.

Prvý pokus sa nevydaril a jednotky sa museli stiahnuť s ťažkými stratami. Pokúsili sa o to znova, s rovnakým výsledkom. Napriek tomu sa nevzdali a skúsili to po tretí raz. Sevastopoľ padol 8. septembra 1855. Ďalšími bojiskami legionárov sa stali Taliansko (1859) a Mexiko (1863 - 1867). Práve tu sa 30. apríla 1863 odohrala jedna z najslávnejších bitiek, ktorá vstúpila do dejín ako synonymum cti a odvahy.

Bitka pri Camerone

Dňa 30. apríla 1863 3. kompánia Cudzineckého regimentu zabezpečovala bezpečný presun zásob po ceste medzi Vera Cruz a Pueblom. Počas pochodu do určenej pozície jednotku prepadla takmer tisícka mexických povstalcov. Kapitán Danjou, aby získal krytie pred nepriateľskou paľbou, presunul svoje mužstvo do opustenej haciendy Camerone, ktorú minuli pred niekoľkými minútami.

Kompánia mala šesťdesiatdva legionárov a troch dôstojníkov, ktorí mali čeliť mnohonásobnej presile Mexičanov. K haciende, kde sa legionári pripravovali na obranu, prišiel posol s ponukou čestnej kapitulácie. Na streche ležal seržant poľského pôvodu, ktorý mu vojensky stručne naznačil, čo si myslí o tomto návrhu. Tak sa spustil jeden útok za druhým, všetky však boli s ťažkými stratami odrazené. Napoludnie začala legionárom dochádzať munícia, nemali jedlo ani vodu. Podvečer bolo nažive už len päť obrancov, na ktorých číhala armáda nepriateľov. V tejto beznádejnej situácii legionári nasadili bodáky a podnikli útok. Keď dvoch z nich pri napredovaní k mexickej pozícii zastrelili, zasiahol mexický plukovník.

Opätovne ponúkol kapituláciu. Legionári súhlasili pod podmienkou, že si smú ponechať svoje zbrane. Plukovník, dojatý ich odvahou, odpovedal slovami: „Mužom ako ste vy, nemôžem nič odmietnuť." Tento deň, ktorý vstúpil do dejín ako Camerone, sa každý rok pripomína vo všetkých táboroch Légie a oslavujú ho s veľkým zápalom a pýchou. V Aubagne, kde sa koná slávnostná prehliadka, nesú na čele pochodujúceho regimentu drevenú ruku kapitána Danjoua. Tento boj, ktorého meno je na každej legionárskej vlajke, ostáva symbolom misie, ktorá sa plní až do úplného konca.

V zákopoch svetových vojen

Roku 1914 sa pluky Francúzskej Légie zúčastnili bitky o Artois, kde utrpeli ťažké straty. Boli zreorganizované a o mesiac neskôr znova ťažko porazené pri Givenchy. Nakoniec utrpeli legionárske pluky také ťažké straty, že ich museli v septembri 1914 rozpustiť a preformovať do novej jednotky. Takto bol vytvorený RMLE (Pochodový pluk cudzineckej légie), ktorého úlohou bolo prevýšiť v boji všetky ostatné jednotky. RMLE sa zúčastnil na mnohých bitkách francúzskych bojísk a stratil tisíce vojakov. Zvlášť sa vyznamenal svojím bojovým umením v zákopoch pri Remeši, kde legionári vyčistili štyri kilometre nepriateľských línií iba puškami, bajonetmi a granátmi. Ďalším úspechom bol Verdun, kde légia uspela v misii o znovuzískanie svojich starých pozícií. Nasledovala obrana parížskeho koridoru a Légia uspela opäť, hoci s veľkým stratami.

Francúzi začali svoju ofenzívu v júli 1918 a RMLE bol opäť v prvej vlne - takmer dva týždne si legionári presekávali cestu cez Hindenburgovu líniu. Počas 2. svetovej vojny, v júni 1940, jedenásty REI (Pechotný cudzinecký pluk) takmer vyhladili pri obrane pozícií vo Verdune. Tí, ktorí prežili, sa stali zajatcami. Väčšine sa ale podarilo ujsť a znovu zasiahli do bojov. Pluk však rozpustili. Trinásta DBIE (Podbrigáda Cudzineckej légie) písala dejiny pri Narviku a Bjerviku v Nórsku, ďalší úspech prezentuje slávne víťazstvo pri Bir-Hakaim v Líbii. Légiu znova zjednotili a pokračovala vo víťazných kampaniach v Tunisku, Taliansku, Provence a Nemecku.

V roku 1940 sa Thajsko, spojenec Japonska, pokúsilo anektovať Kambodžu. Légia túto hrozbu odvrátila, ale zbytočne, pretože politickou dohodou Kambodžu odovzdali pod thajskú správu. V oblasti ostala dislokovaná len jedna jednotka - 5. REI. Ďalšími rokovaniami sa podarilo zabrániť vojne na juhu, hoci nie nadlho. Legionárov, umiestnených v garnizóne Ha Giang, čoskoro zmasakrovali a ostávajúce dva batalióny vyrazili na pochod smrti smerom k čínskej hranici. V roku 1945, ešte predtým, ako sa zvyšky 5. REI dostali do Číny, vojna skončila. Nahradila ju však ďalšia, tentoraz vojna s Ho-či Mi-nom a jeho komunistami, ktorá mala trvať ďalších deväť rokov. V nej boli zastúpené všetky pluky Légie a najslávnejšími bojiskami boli Phu Tong Hoa, Koloniálna cesta 4, a slávne Dien Bien Phu.

Dien Bien Phu

Bol to najdlhší a najtvrdší zápas francúzskych expedičných síl na Ďalekom východe. 1. BEP uskutočnil výsadok v údolí Dien Bien Phu, zabezpečil oblasť a postavil základňu. Nasledovalo 169 dní konfrontácie s Viet Minh, po ktorých prišlo 57 dní pekla. Viet Minh zaujal pozície na svahoch, obkolesujúcich pevnostný systém, a začal ostreľovanie ťažkým delostrelectvom. Zásobovanie a prísun posíl bol možný len zo vzduchu. Pristávacia dráha bola zakrátko pod kontrolou nepriateľskej protileteckej paľby.

Na pomoc prišli nielen príslušníci parajednotiek, ale k obrane tejto pozície sa dobrovoľne hlásili aj muži bez parašutistického výcviku, hoci zoskoky sa často uskutočňovali v noci. Paralelne s obliehaním Dien Bien Phu prebiehala konferencia v Ženeve. Francúzske jednotky mali záujem udržať údolie, kým nepriateľ nepožiada o prímerie. Situácia však bola neudržateľná a 8. mája padla posledná pevnosť.

Dien Bien Phu prestalo existovať. Proti 15-tisíc legionárom a príslušníkom koloniálnych plukov stálo približne 100-tisíc nepriateľov, vyzbrojených ťažkou technikou. Dvetisíc obrancov padlo, 1 500 sa stratilo v akcii, 5 800 bolo ranených. Vyše 11-tisíc vojakov sa dostalo do zajatia, z ktorého sa po štyroch mesiacoch vrátilo živých len 3 290 mužov. Bola to politická katastrofa, ktorá znamenala koniec francúzskeho koloniálneho impéria vo východne Ázii. Druhý deň po páde Dien Bien Phu požiadali francúzski vyjednávači na ženevskej konferencii o prímerie. Pre légiu sa tým vojna v Indočíne skončila.

Boj o francúzske Alžírsko

Ešte skôr, ako sa mohli legionári zotaviť z bojov, ocitli sa v Alžírsku. Tentoraz bola ich nepriateľom Armáda národného oslobodenia. Pluky Légie, ktoré mali zabezpečiť pokoj v krajine, kde žilo množstvo Francúzov, sa aktívne zúčastnili v mnohých operáciách proti rebelom a plnili si povinnosť pri ochrane hraníc. Na základe politických rokovaní medzi prezidentom De Gaullom a predstaviteľmi vzbúrencov však Alžírsko v roku 1961 získalo nezávislosť a Légiu povolali do Francúzska. Légia, ktorá vnímala Alžírsko ako svoj domov a toto rozhodnutie ako zradu, sa vzbúrila. Pokus o prevrat však nevyšiel a 1. REP (Cudzinecký parapluk) rozpustili. Od roku 1962 až po súčasnosť sú oddiely bielych anjelov umiestnené na juhu Francúzska a na Korzike, ale aj v zámorí - v Djibouti, na Madagaskare, Tahiti a Francúzskej Guayane.

Légia si získala renomé pri výkone operácií v mnohých vojnou zmietaných oblastiach. V septembri 1990 vyslali tri pluky Cudzineckej légie do oblasti Perzského zálivu. Zmocnili sa letiska Al Salman, kde sa stretli len s malým odporom. Ich ďalšou úlohou bolo zabrániť ústupu Republikánskej gardy na západ. O tejto vojne sa hovorí ako o bleskovej vojne - skončila po sto hodinách boja na zemi, pričom v nej zahynuli len traja legionári. Pod velením Organizácie spojených národov Légia udržiavala poriadok v Mogadiši a zúčastnila sa aj na konflikte v Bosne, kde zvládla viacero tajných operácií.

Pri týchto akciách vedela Francúzska légia s veľkým efektom využiť materinský jazyk svojich vojakov. V oboch oblastiach boli len ľahké straty. Charakteristika Légie za približne stosedemdesiat rokov jej existencie, sa dá vyjadriť slovami literárneho velikána Antoina de Saint Exupéryho: „Vojak nie je mužom násilia. Nosí zbraň a riskuje svoj život za chyby, ktoré nespôsobil. Neoblomne dodržiava svoje slovo až do konca, i keď vie, že bude zabudnutý."

Majo (bez overenia) 11.12.2009 - 13:59

Ivan - sú rodiny čo vyžijú z jedného platu 500 eur. A je to mama, otec a 2 decká. Školou povinné deká. Cestoval si až tak Ďaleko do práce že si potreboval súrne auto za hentakú čiastku a nestačilo ti ojazdené za menší peniaz? Nestačil bicykel? Ja Chodím každý víkend 10 km 2x za deň pešo. Teda teraz už nie lebo by som bol špinavý. Ale v lete v pohode. A to mi chodia aj autobusové spoje ako na zavolanie.Ja si myslím že si nezvážil svoje kroky a toto sú len dôsledky. Už dávno je kríza. Vedel si to. Mal si to čakať. Nehnevaj sa ale môj otec vie že je kríza a robí si rezervy keby náhodou ostal bez práce. Má určitú zodpovednosť a potrebu žiť aj v tom prípade ako človek a nie ako štvanec.Treba rozmýšlať racionálne. Je strašne dôležité vedieť hospodáriť s financiami.

IVAN (bez overenia) 11.12.2009 - 14:11

Ano na bicykli pôjdem za priatelkou atd. že ?:laugh: je mi 26 a auto som bral ked tu ešte bola finančná situacia na jednotku. A auto som potreboval hlavne do práce:kiss: jazdit 70 KM na bicykli do práce to radšej nie dakujem. A po 10 hodinovej makačke manualnej práce by som na bicykli neprešiel 20 metrov. A na auto som mal. Proste já som mal na čo som chcel. Chcel som auto tak som si vyberal. :whistle:

Baby (bez overenia) 11.12.2009 - 14:17

aute chlapi. Vidím že to tu žije a riešia sa tu ekonomické problémy. Hlavne pozdravujem teba 2REP. Písal som ti E-mail tak si ho pozri. A inak je tu nejaký borec čo to myslí smrteľne vážne zo vstupom do LE ? Len tak zo zaujímavosti. Salut !!!

Necky (bez overenia) 11.12.2009 - 21:48

Zdravím hoši! 2REPe, nazdáááár, tak jsem nakouk, jaké to tady máte. Možná by bylo zajímavé si občas napsat s kamarádem i takhle, přes forum, co řikáš, stará vojno? Ale sám velice dobře víš, já jsem víc přes tu srandu, hlavně mimo zaměstnání, tak ti nevím Karle, jestli by to nevadilo když se tady pořád jen něco řeší, jak tak koukám. A já bych tu chrlil něco na chlámání. Co ? Heleď, já to zkusím.Pamatuješ tohle? Když jsem byl ještě malej kluk, Říkávala mi mamínka: „jen hezky papej synáčku, až budeš veliký, budeš vojákem.“ = A JÁ BLBEC ŽRAL! = Anebo tohle: VOJENSKÁ ZÁSADA . Když pívo-tak chlazené Když maso-tak uzené Když husu-tak pečenou Když hanbu-tak pořádnou Když děvče-tak v posteli Když chlastat-tak cokoli Když auto-tak žiguli Když kopat-tak do kulí !

koki (bez overenia) 12.12.2009 - 12:34

IVAN ty si ten najvetsi luzer, traged a honic o akom som v zivote pocul. To si fakt mysles ze prejdes vyberom do CL? Takych posielaju obratom domov.tak nepis o akejsi moznosti lebo ta isto nie je pre teba.

frik (bez overenia) 12.12.2009 - 15:26

2 REP, viem ze si tu uz odpovedal na otazku so zapalovacom, ale ja so pytam este raz. mam ten zapalovac uz VELMI dlho a mam ho VELMI rad. je to benzinovi zapalovac a ako kazda vec vyrobena v USA, ktora bezi na benzin ma vysoku spotrebu tejto uslachtilej kvapaliny. takze so zapalovacom musim so sebou vziat aj nahradnu napln a kedze je to horlavina 1 stupna, obavam sa ze to moze byt problem. dik za odpoved pre vsetkych ktory chcu vstupit do LE: ked mi prebehne hlavou myslienka o vstupe do LE, tak mam zimomriavky na chrbate a rozbuchane srdce, je to normalne??? mam 29 a zazil som uz vselico, ale taketo intenzivne pocity som este nemal, hahaha nieco pre potesenie: ako krasne v rukach drzia zbrane http://www.youtube.com/watch?v=bpFDHO-tqUY&NR=1 no nieje to mile?

Noro (bez overenia) 12.12.2009 - 18:48

2REP alebo 2REP!Mam na Vas jednu otazku koli zdravotneho stavu.Mam jedno varle od narodenia a ci to vadi pri vstupe do Legie.Lebo jeden chalan na jednom ceskom fore napisal,ze ked bol v Aubagne na zdravotnej prehliadke tak napisal,ze ti ktori maju jedno varle posielaju okamzite domov a uz nemaju ziadnu sancu na vstup.Je to pravda,alebo je tam aka taka sanca na prijatie.Dakujem za odpoved.

Majo (bez overenia) 12.12.2009 - 20:01

Noro - viem že si sa ma nepýtal. Ale ja si myslím že by to nemal byť problém. Veď to neobmedzuje tvoju výkonnosť. Teda určite nie aspoň v tejto sfére. Alebo obmedzuje? To nie je ako keby ti prst na ruke chýbal. :) Môj názor iba. počkaj si na profesionálov.

Majo (bez overenia) 12.12.2009 - 22:17

http://www.youtube.com/watch?v=abTGAP7tG0Y&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=xB7iz1HTh9U&feature=related Trochu na pobavenie :D

samarovic. (bez overenia) 13.12.2009 - 00:46

nazdar všetci! [b]NECKY[/b] načal novú tému? :) pripájam sa k nemu Kapitan posadky na cvicisti krici na vojaky:"Tak a ted po behu se budete plazit po rovne zemi!!!!". Z davu se ozve:"Zeme je kulata!". Kapitan se rozcili nad opovazlivosti vojaka a krici:"Kdo to rekl....?" Z davu se ozve:"Kopernik". Kapitan zarve:"Kopernik, KROK VPRED!!!!" ;) Nový příslušník paradesantní jednotky se chystá ke svému prvnímu seskoku. Pečlivě si projde své poznámky ze školení: 1) vyskočit z letadla 2) počítat do 20 a zatáhnout za levou šňůrku 3) neotevře-li se padák, zatáhnout za pravou šňůrku 4) pokud se stále neotevře padák, zatáhnout za obě šňůrky najednou 5) po doskoku vyhledat transportér a hlásit se veliteli! Voják vyskočí, počítá, zatáhne za levou šňůrku.. nic, zatáhne za pravou, stejný výsledek. Znejistí, zatáhne za obě a pořád nic. Rozezlený voják zařve: "Kurva!Jestli tam dole nebude čekat ani ten transportér, tak mě teda pěkně naserou!"

Sampiero (bez overenia) 13.12.2009 - 10:19

Frik,frik,ty si riadni prik...to je v agličtine...ked uz som slubil 2REPovi ze tu nebudem nadavat... 20 rokou a davas taku otazku? To z ktorej pomocnej skoly abo ustavu pre malomyselnich si utiekol?... Take daco chce byt legionarom...cha-cha-cha...Tak ovce past po holiach... tam sa hrajkaj so zapalovacom s USA. No to som velmo zvedavi ze ci ti na taku chobotinu odpovie...

LE (bez overenia) 13.12.2009 - 10:50

zdravim vsetkych. tu je LE a Pitbull uz sme sem pisali pred par mesiacmi ze chceme vstupit do legie a podarilo sa tak sme uz po skonceni instrukcii v regimente a je tu super vobec sa nemusite bat ;) bonne chance

Noro (bez overenia) 13.12.2009 - 11:43

Majo dik za odpoved.Ved prave mna to vobec neobmedzuje a neprekaza pri kondicii,len som chcel vediet co je na tom pravdy ohladom tych varlat.Lebo na tomto fore uz davnejsie sa pital tiez jeden chalan na toto tama a nikdo mu neodpovedal.Tak zatial Cau.

frik (bez overenia) 13.12.2009 - 12:19

sampiero, ano usiel som z ustavu, bolo tam velmi dobre, ten ustav sa vola Plymouth university, hahaha rad by som vedel v ktorom ustave si vyrastol ty??? pekny den

Majo (bez overenia) 13.12.2009 - 12:36

frik - tá otázka je vážne volovina. A neprovokuj ak nevieš kto to je. Teraz myslím sampiera. Radšej píš s trochou úcty. Ja som doplatil na preklep a som bol dosť z..baný od sampiera. Ale ako hovorím, spravil som preklep vtedy. :D (zapalovač si môžeš zatial nechať doma) :D

2REP (bez overenia) 13.12.2009 - 19:45

Salut chlapi, Vidim, že je tu aj veselo, to je dobre. Tak Necky, ty stará páko (smích) , pospomíname na staré časy aj tu? Vidím, že to asi nebude vadiť, keď sa k tebe hneď pridal aj Samarovic, fajn, lebo je pravda, že sa tu stále len niečo rieši a veľakrát aj hlúposti. Inak zajtra ti budem volať ohľadom Vianoc. Sampiero, ako sa máš? Ja toho nešťastníka nepovažujem, za toho, čo ty, podľa mňa je to provokatér. A takých je tu bohužiaľ viac. Majo, múdro a stručne si mu odpovedal, teší ma to. Samozrejme mu nebudem odpovedať, to priam bije do očí. K tej Famas. Majo-zbraň ako druh je v podstate len jedna, má ale viacero modifikácií, ak ťa zaujímajú naozaj podrobnosti a varianty, tzn. ráže, kadencia, úsťová rýchlosť strely, účinný dostrel, strelivo a jeho počet, doplnky, ich použitie, atď, hodím ti to do mailu. Inak tá vec, čo si nevedel, sa volá po slovensky lučík. Noro- to jedno varle-je mi ľúto, ale neprejdeš s tým. Má to širšie odôvodnenie, vojenský lekár by ti to určite vysvetlil. Civilný to vedieť nemusí. Ty za to nemôžeš, to je jasné a preto chcem byť voči tebe ohľaduplný a nebudem to tu rozoberať, aj napriek tomu, že je to viac-menej anonymné. Ale otázka bola na mieste, je to vážna vec a preto treba človeku odpovedať, hlavne keď sa slušne pýta. Nepovažuj sa v žiadnom prípade kvôli tomu za menejcenného, to ani náhodou. A ako Majo spomenul, tvoj výkon to v civile neovplyvní. Pre istotu sa ešte zajtra, ak nájdem čas, porozprávam s lekárom, ale viem aj ja o takomto- konkrétnom prípade a aj to, že chalan išiel domov. Baby- odpovedal som ti na mail. Na záver pridám niečo žartovné aj ja, teda aspoň sa pokúsim... Stála pred ním celá elegantná. Hľadel na ňu a mlčal, pozoroval jej oblé tvary. Oči mu horeli túžbou. -Konečne sami!“ Rozhliadol sa, či nie je niekto nablízku a potom nedočkavo po nej skočil ako dravec. Dychtivo ju zovrel rukami a prisal sa k nej svojimi perami. Bolo počuť iba tiché oddychovanie. Po chvíľke odtrhol od nej svoje ústa a zašepkal: -„Bože, to bola rozkoš!“ Potom vyhodil prázdnu fľašu oknom.

Majo (bez overenia) 13.12.2009 - 20:46

2REP- ak také niečo máš, tak by som sa nehneval keby to pošleš. Ale ak by si musel niečo písať ty tak netreba. Nie je to pre mňa až také dôležité tak si nemusíš márniť čas. :D Nechám to na teba :) lebo ako hovorím, nie je to dôležité.

Majo (bez overenia) 13.12.2009 - 20:53

a keď už sme pri tom teda: Čukča zašiel do bordelu a zjednal si prostitútku za tri líščie kožušiny. Dievčina mu poskytla kompletku, Čukča jej dal kožušiny. Potom sa zamyslela, že tri kožušiny je na kožuch nebudú stačiť, tak začala kunčafta prehovárať: - Čukča, ty si taký dobrý milenec, rozdajme si to ešte raz... - Dobre teda. - súhlasí Čukča. Rozdali si to ešte raz a Čukča začal baliť kožušiny čo jej pred tým dal do svojho ruksaku. - Čukča, čo to má znamenať. Prečo mi ich berieš? - Eto tak... - vysvetľuje Čukča - Čukča chočet, čukča platit. Ty chočeš, ty platiš. Stojí Čukča na stráži. Ide okolo akýsi chlap a pýta sa: - Čukča, čo to strážiš? - Vojenský sklad. - A čo je v tom sklade? - Delostrelecká munícia pre náš 21. delostrelecký pluk. - A to všetko mi prezradíš len tak? Čo keď som americký špión? Ozve sa dávka zo samopalu a Čukča si hundre popod nos: - Kto by to o ňom bol povedal... viac o čukčovi je tu :D http://www.modrykrokodil.sk/Jokes/Serial/s_Cukca_2.htm

2REP (bez overenia) 13.12.2009 - 21:32

Pre LE a Pitbull- gratulujem. J´espére ca va bien. A tiež dúfam, že to nadšenie vám vydrží. V ktorom ste regimente? Salut, 2REP

QQQ (bez overenia) 14.12.2009 - 09:43

Zdravim Vas,chcem sa spytat mam VAZNY ZAUJEM VSTUPIT DO FR..!!! Neviem ci je vobec tato otazka na mieste ale chcel by som sa pred tym nez tam pojdem stretnut s nejakych LE ktory bol vo FR alebo tu ma akurat dovolenku!!!-mam viacej otazok a neda sa to tu rozoberat!!!:) budem rad ak mi tu niekto odpise popripade na mail L.A.P.A.J@azet.sk -LEN SOM SA SLUSNE SPYTAL..;) kto chce ist v najblizsej dobe do FR..?? kontakt- L.A.P.A.J@azet.sk

kupi (bez overenia) 14.12.2009 - 09:46

LE: nazdar aky bol vstup?? cital som ze si teraz prednedavnom vstupil...ja idem tiez po novom roku...:)

Noro (bez overenia) 14.12.2009 - 15:38

2Rep dakujem za odpoved.To by bolo super,keby si sa spital este Vasho lekara.Mal som v plane ist do legie zaciatkom jari,ale vyzera to podla tvojej odpovede ze s toho asi nic nebude.Ste tu fajn partia,tak chalani co ste sa tam dostali drzim Vam palce nech Vam to vide podla vasich predstav.

Frenky (bez overenia) 15.12.2009 - 22:25

Zdravím... Chcel by som sa opýtať či je pre vstup do légie nejaké vekové obmedzenie, prípadne čo je potrebné pre vstup a kde sú na Slovensku náborové centrá... Ďakujem, F.

. (bez overenia) 15.12.2009 - 23:08

Noro-nedavno som videl v telke ze sa da implantovat silikonove varla a rukou sa to neda rozoznat tak ta to mozno bude zaujimat ked chces ist do LE ;) a 2rep mam na teba otazku ked mam vnutri vo varlatach zilky vola sa to varikokela vacsina chlapou o tom ani nevie ale doktor ked to ohmata to zisti tak sa chcem spytat ci by si mi mohol prosimta zistit ci to vadi:) dik za odpoved

Majo (bez overenia) 15.12.2009 - 23:09

Frenky - Od 17 do 40. pred 18 s dovolením zákonného zástupcu. A náborové strediská sú iba vo FR. Najbližšie pre nás je Strasbourg. Všetko nájdeš na stránke www.legion-recrute.com/cz

d.d (bez overenia) 16.12.2009 - 20:00

zdravim. chcem sa opytat skusenych ludi hlavne teba 2REP existuje aj v legii nieco take ako bolo v tom videu ktore tu dal coskoro pojdem? http://www.youtube.com/watch?v=Bj-7yGYDsm8 teda ci aj v legii takto sikanuju novackov. viem ze je tam tvrdy vycvik a tvrda disciplina a preto tam musi byt aj tvrde zaobchadzanie ale to co je v tom videu ktore je z ruskej armady je podla mna uz sikanovanie a s vycvikom a disciplinou to nema nic spolocne. chcem sa teda opytat ci clovek ktory vstupi do LE moze cakat podobne zaobchadzanie, alebo tam sa k vam spravaju tvrdo len pri vycviku, len preto aby z vas urobili tvrdych chlapov. (myslim tym su tam take zbytocne fyzicke utoky len pre potesenie nadriadenych?) kde je podla teba 2REP hranica medzi optimalnou vojenskou tvrdostou a sikanovanim? dakujem za odpoved

Majo (bez overenia) 16.12.2009 - 21:16

d.d - šikanovanie? To záleží na tom ako sa k tomu postavíš. Ak to berieš ako šikanu tak ti ubde hlava kázať dezerciu alebo samovraždu. Ak to budeš brať ako zvyšovanie odolnosti voči fyzickému a psychickému nátlaku tak ťa to bude hnať dopredu. Všetko je v tvojej hlave.

ach (bez overenia) 16.12.2009 - 21:35

Zdravim chcel by som sa opytat tých čo vstúpili do legie, ako to spravili so slovenským zákonom..kedže je to trestný čin..či sa to dá obísť, alebo nebodaj dostali povolenie od prezidenta alebo ako to tam v tom francuzku funguje....dakujem za odpoved

Baby (bez overenia) 16.12.2009 - 21:58

ach: to ta nemusí trápiť nejaký pojebaný zákon, ktorý platí iba u nás lebo naša zákony sú 100 rokov za opicami. V Legii ta nejaký zákon asi trápiť nebude a budeš mať veľa inej práce. A čo sa týka toho ked odídeš s Legie tak to neviem, ale pochybujem že by si mal na Slovensku problémy. Poznám chalana, ktorý bol v LE šesť rokov a doteraz nemal žiadne problemy zo zákonom. Aj tak by sa ho celá polícia na čele s Packom bála :lol: . Ale neviem nech sa k tomu vyjadria chlapci.:)

oskor pojdem (bez overenia) 17.12.2009 - 00:42

čo sa tyka videa ktore som pridal:STARE hlavne učinne!ja vidim tvrdych vojakov vychovanych jedine na tvrdej vychove,prave tam sa ukazalo ktori z chalanov na to ma.predpokladam že v legii sa toto nerobi.je pravda dostaneš po papuli dostaneš do brucha aby si sa naučil ale to patri ktomu vycviku toto bolo dost tvrde ,ale myslim si že učinne moj nazor samozrejme...možno aj prehnane ale kto prešiel takym vycvikom tak je fakt človek ktory niečo zvladol. suhlasim s Majom -ide o to ako to vlastne berieš ty,oni vlastne chu zistit kde je ta tvoja psychika,preto si to overuju aj takymto sposobom ale som zvdavy na vyjadrenie 2REPa

d.d (bez overenia) 17.12.2009 - 17:57

precitajte si este raz moj prispevok. pytal som sa tam na nazor kde je hranica medzi tvrdym vycvikom a sikanovanim. (pytal som sa tam tiez na to ci sa take nieco ako toto video robi v LE ale na to mi moze najlepsie odpovedat len ten kto tam bol, ale spat k teme). toto co je v tom videu nie je tvrdy vycvik ale sikanovanie. a kazdy kto bude tvrdit opak to nema v hlave v poriadku. Majo myslim tu aj na teba. bud som ta nepochopil - alebo ty si najskor nepochopil moju otazku (kde je hranica medzi tvrdym vycvikom a sikanovanim) alebo co je pravdepodobnejsie nemas to v hlave vsetko v poriadku alebo sa tomu hovno rozumies. ak ma byt z teba tvrdy a dobry vojak tak musis prejst tvrdym - velmi tvrdym vycvikom. presne tak isto ako spickovy vrcholovy sportovec musi mat tvrdy trening, inac moze zabudnut na zlatu medailu z olympiady. ale ked nepozna hranicu medzi velmi tvrdym treningom a "sebadestrukcnym" treningom tak sa moze rozlucit nielen so zlatou medailou ale aj so zdravim. ak vojak dostane do brucha alebo po hube alebo bude cely den pochodovat, alebo niekolko dni nejest aby sa naucil disciplinu, aby z neho bol tvrdy chlap atd. je to v poriadku, ale ak ti niekto bude len tak ublizovat, ak do teba bude len tak kopat, pricom ti hrozi vazne zranenie a bude sa v tom vyzivat, tak z teba tvrdeho vojaka urcite neurobi ale urobi z teba vojaka ktory ma strach a ktory nenavidi, vojaka ktory nevie rozmyslat lebo bude mat pred ocami stale ten okamih kedy sa nevedel ubranit. potom ti hrozi samovrazda. preto som sa pytal kde je ta hranica medzi tvrdym vycvikom a sikanou. a to na tom videu nie je tak ako si ty majo pisal - nie je to uhol pohladu, nieje to vycvik, je to sikanovanie. ale som zvedavy co povie 2REP a aj dalsi legionari ak tu chodia

Majo (bez overenia) 17.12.2009 - 18:51

d.d - Nepovedal som že hento nie je šikana. Ja som len povedal, že je dôležité ako sa k tomu postaví ten, čo prijíma úder. Ak sa začne ľutovať, prehral. Dá si sám olovenú tabletku. klídek. Ja som ti len odpísal svoj názor a tak isto ako ty, čakám aj ja na vyjadrenie kompetentných. A to tvoje tvrdenie, že je pravdepodobnejšie že to nemám v hlave v poriadku? Je mi ukradnuté. Ale môžeš si dať čiarku. :D Zabodoval si. Ja si netrúfnem s takou rozvahou také niečo tvrdiť ani na človeka ktorého poznám celý život. Nikdy nesúď druhých ľudí. Nikdy. Neber to ako príkaz, ale ako doporučenie. vieš, podľa oblečenia som usúdil že ide o ruských paragánov VDV alebo o SPECNAZ. Tam si z nich robia stroje. Predsa bojujú stále v týle nepratela. Sú to diverzné útvary. Ak nebudú tvrdý oni, a zaváhajú, tak to kúpi od najbližšej hlavne.tak to je všade ale tu obzvlášť. Na čo je niekomu vojak, ktorý ak sa dostane do zajatia a bude vypočúvaný prezradí všetko čo vie po prvej rane? (podľa toho čo mám načítané.) A to, že na postoji nezáleží? Tak to si tiež trafil. :D Vieš, môže to byť šikanovanie. Ale vieš ty čo tomu predchádzalo? Nie. Napríklad ja neberiem kopanec ako šikanu. Ale ak by som mal čistiť záchod ktorý niekto úmyselne zapchal a celý zasral tak to beriem ako šikanu. Ale kto vie. Tá hranica medzi šikanou a tvrdým výcvikom sa dosť prelína a prepletá. Preto je dosť prehliadnuteľná. A opakujem, ja som písal svoj názor. Nemám za sebou základný vojenský výcvik a ani nemám s vojnou žiadne skúsenosti. Iba aké také teoretické. Takže TY si sprav nejakú tú hranicu medzi neoblomným tvrdením a názorom. Ťažko na cvičisku, ľahko na bojisku. Neviem či to tak ešte funguje, ale viem že to tak bolo. Vojak musí byť pripravený na akúkoľvek formu mučenia a mal by znášať všetky zákutia vojenského života. ZASA JE TO IBA MôJ NÁZOR. Ak sa s ním niekto nestotožňuje, tak nech mi dá fakty ktoré to vyvrátia, alebo naopak, potvrdia. Ale ako človek človeku. :D Maj sa pekne zatial.

charon (bez overenia) 17.12.2009 - 19:52

chlapi podla mna to tu zachádza do zbytočných konfliktov , z nedorozumenia , to čo je na tom videu je šikan to je evidentné, aj ja som proti šikanu ale so m aj za to že chlap musi niečo vydržať. Takže pýtať sa či je takýto šikan aj v légii je podla mna somarina , chod tam a uvidíš. Keď sa rozplačeš po prvaj facke tak tam ani nechod...To vieš že ťa budu skušať koľko vydržíš, ale šikan akoje napr. v rusku je tam zakázaný...

d.d (bez overenia) 17.12.2009 - 19:55

zdravim majo. to ze to bol len tvoj nazor chapem a s tym ze to nemas v hlave celkom v poriadku tak to som nemyslel doslovne - dufam ze si sa neurazil ak ano tak sorry. skus si este raz poriadne precitat co som tam napisal a ako som to tam napisal. vies co, teraz si uvedomujem ze som to trocha tvrdo napisal, ze som si neprecital po sebe to co som napisal a svoje myslienky som mal vyjadrit inymi slovami. takze sa ti ospravedlnujem. (aj ked len preto sa ti ospravedlnujem ze si ma ty nepochopil a nie preto ze som ta ja urazil - ale za to tvoje nepochopenie mozem ja, lebo musim vazit slova). videl si toho co kopal? garantujem ti ze keby si od neho dostal taky kop ty, alebo ktokolvek iny a bol by dobre miereny, (alebo mozno by som mal napisat nedobre miereny) tak ta moze aj zabit. a za taku hlupost ze rozleje vodu? keby za to dostal po hube alebo keby mal urobit 20 klikov vonku v 10 stupnovom mraze len v trenkach, tak ok je to vycvik - lebo to ta posilni. ale ked ta niekto tak nakope??? TAK JA SI TO NEMYSLIM ZE JE TO VYCVIK, JA SI MYSLIM ZE JE TO SIKANA - ALE TO JE MOJ NAZOR. ked mas po niekom cistit osrate hajzle to by som ani ja nechcel robit. ale na druhej strane aspon to skroti tvoju (nemyslim osobne tvoju, ale vseobecne) pychu a namyslenost a cvici to tvoju disciplinovanost. mas pravdu v tom ze zalezi aj na tom ako to beries ty - niekto by take kliky alebo niekolkodnovy pochod s minmom jedla a spanku alebo cistenie hajzlov bral ako sikanu. ale tiez zalezi preco to musis robit - ak len preto aby z teba ini mali srandu tak potom je to sikana, ak preto aby z teba urobili tvrdeho disciplinovaneho vojaka potom je to pre tvoje dobro a nie je to sikana. ale ak je nieco sikana (a ja si myslim ze toto bolo sikana a podla teba nebolo?) tak potom tu uz nejde o to ako to beries ty alebo ako to berie niekto iny. jednoducho je to tak. je to fakt ze je to sikana. este raz to zopakujem, niektore veci moze niekto povazovat za sikanu a iny za tvrdy vycvik. ale niektore veci jednoducho su sikana a clovek ktory to ma v hlave v poriadku to za nic ine nemoze povazovat lebo je to tak. neda sa to popriet. naopak, niektore veci su tvrdy vycvik a za sikanu ich nikto normalny, alebo taky co sa tomu rozumie povazovat nemoze. dufam ze si ma teraz pochopil co som tym chcel povedat

Majo (bez overenia) 17.12.2009 - 20:09

d.d - chápem. A aj ja sa ti ospravedlnujem. Ale to je jedno už. V úplnej podstate máme obaja svoju pravdu. A neboj sa, neurazil som sa. nemám to vo zvyku. :D Ja iba ak chcem rýchlo vyjadriť nejakú myšlienku tak to vyzerá byť ráznejšie ako bežný rozhovor. A ja naopak tiež nikoho nechcem uraziť ani jedným slovom. Takže všetko je v porádku dúfam že aj z tvojej strany. :D Maj sa dobre. Charon - tu konflikt nebol. Bola to iba výmena názorov ktorá sa tomu mohla podobať. :D - mimo tému, ale pobaví. :D http://www.youtube.com/watch?v=DjBuQKhLgEE

charon (bez overenia) 17.12.2009 - 20:45

Cau Majo jasneže nebol konflikt, ja len že koli takej somarine sa natahujete. Paci sa mi že tu reč nestojí,lebo niekedy akoby to tu zamrzlo na par dni. A: k tomu šikanu: myslim si tiež že to bolo už nad mieru na tom videu ,ked si zaslúži niekto nakopať no dobre sam si za to môže, ale takto niekoho udierať len z pasie a zábavy je svinstvo. Chlap musi vydržať na druhej strane.....bohužial aj ludsku hluposť....:sick:

2REP (bez overenia) 17.12.2009 - 23:12

Salut všetci normálni ľudia na tomto fóre, Noro-od lekára nemám pre teba priaznivú správu. Vieš už určite, že je to spojené s množstvom testosterónu v organizme, ktorý sa vytvára práve tam a ktorý má vplyv na veľa vecí. Riešením by bolo možno ten implantát, čo ti poradil „bodka“. Predtým si nechaj ale u urológa zmerať hladinu testosterónu. Ak by bol v norme, implantát má zmysel a potom to skúsiť v LE. Nechcem ti dávať ale nejaké prehnané nádeje, preto buď realista. . – (máš naozaj originálny nick, ale nič v zlom) –tiež som sa pýtal, záleží na tom, o aký intenzívny obraz u tej tvojej varikokely sa jedná. Ak je to príliš veľké, tak neprejdeš. Ak primerané, nerob si starosti. Dá sa to liečiť, to už asi vieš aj sám- existujú na to špeciálne masti a homeopatiká a po pár mesiacoch by sa to malo upraviť. Neviem či je to dostať aj na SVK, ale dnes už je všetko a všade, tak asi áno. d.d. a ostatní, čo sa pýtate na názor na šikanovanie a to video....-optimálna vojenská tvrdosť je výstižný pojem, to si trafil chlape. Hranica medzi ňou a šikanovaním je jasná. Ja som ešte v bývalom Československu a jej armáde zažil mazácku vojnu a som jej zástancom doteraz. To ale znamená, že mladí fungujú hlavne zo začiatku v kuse nie preto, že by mali byť zneužívaní, ale preto, aby sa naučili čo je treba (aj odolnosti, či už fyzickej, alebo psychickej), aby nemali čas na rozmýšľanie o hlúpostiach. Aby po večeroch nevyplakávali na záchodoch a umyvárkach, nemysleli na samovraždy. V konečnom dôsledku to bolo vtedy a je aj teraz s nimi myslené v tom najlepšom, teda, aby z nich boli poriadní vojaci a nie ufňukané, večne a na všetko sa sťažujúce hovná. Keďže tradície a zvyky majú veľký vplyv a dlhé korene, z regulárnych armád sa zvyky preniesli aj inde a sú teda aj v LE. Rusi sú v tomto špecifickí, ale to je v súvislosti s ich náturelom (Kakaja kuľtura, takaja natura, kakaja, natura takij narod... – spieva sa v jednej žargonovej ruskej pesničke), Rusi sú k sebe tvrdí, lebo vojak-saldat-bol vždy a bude len číslo, nič viac. To video je toho dôkazom, tam sa furt nájde pár primitívov, čo si svoje komplexy liečia na iných a vymýšľajú takéto „tréningy“. Armáda/vojenská/ozbrojená zložka je skutočne dobrá len vtedy, keď v nej panuje poriadok v pravom slova zmysle. Inteligentní pochopia, tupcom zbytočne vysvetľovať. Čiže ak nejaký vojak- to je jedno v akej jednotke a akej armáde fyzicky, verbálne, alebo iným spôsobom týra a ponižuje druhého, degraduje jeho dôstojnosť, fyzicky alebo psychicky ho bezdôvodne trápi, je to šikana! Podotýkam bezdôvodne, lebo každá minca má dve strany. Jasné že takíto týpkovia si to potom odôvodňujú po svojom a vymýšľajú dôvody, prečo to bolo. Také niečo sa v légii trestá basou, takže tu vám nikto nebude brať jedlo, cigarety, dávať čistiť kanady a pod.V légii sú tresty pre neprispôsobivých, padne aj pár faciek a pod. ale nie si niekoho postaviť pred seba a cvičiť na ňom kopy a údery karate. Niektorí Rusi to robili počas vojny v Afghanistane, ba aj horšie veci,hlavne keď sa nadájali vodkou a drogami. Výsledkom potom bolo, že v bojovej trme-vŕme dostali guľku od vlastného. Sú ale na druhej strane aj chronickí buzerantíkovia, ktorí do ozbrojených zložiek idú, aby si dokazovali, akí sú chlapi a tí sa potom hneď sťažujú na každého a za všetko. Hovniaci, ktorí už teraz v civile požadujú, aby IM- veľkím pánom sa ozvali na mail súčasní, alebo bývalí legionári, alebo tí ktorí sú na dovolenke (cha-cha), lebo ONI POTREBUJÚ sa s nimi pred odchodom rozprávať. Som zvedavý, ktorý legionár by na takéhoto drzého sopliaka obetoval čo len sekundu zo svojej dovolenky, ja teda určite nie. Majo tu spomenul, že to šikanovanie len posilní- no, nie vždy Majo, ten človek je potupený, zahanbený a kurevsky sa mu to vryje do pamäti. Silná povaha to hodí za chrbát, otrepe sa, ide ďalej. Ale nie každý je taký. Niektorý, po čase, keď už nie je holub, zajo, to buď robí druhým, aby to zo seba striasol, čiže je z neho taká istá sviňa, ako kvoli akej trpej on, alebo je z neho utiahnutý, nevrlý čudák- odľud. Preto hovorím stále- trestať, to áno, aj fyzicky a veľmi tvrdo, ale len toho, kto si to svojim konaním zaslúži. Ale beda tomu, kto sa v mojej prítomnosti vŕši na slabom a lieči si na ňom svoje komplexy menejcennosti. A nielen v prítomnosti, stačí, keď sa to dozviem. Ešte v minulom Československu, počas jedného divízneho cvičenia zomrel v dôsledku šikanovania mne blízky človek. Vtedy som nemohol urobiť nič, bol som ďaleko... Ale nezmieril som sa s tým a po čase som si vyhľadal tých čo to mali na svedomí.

pietro (bez overenia) 18.12.2009 - 11:06

Tak toto je správny prístup!!! A nie len vojenský, ale aj ľudský! Všetko má svoje hranice!

Majo (bez overenia) 18.12.2009 - 11:30

Ja neviem presne, nikdy ma nikto nešikanoval a nešikanoval som nikoho ani ja a dúfam že to tak ostane. Ja som tým chcel povedať len to, že napríklad ja, keby som šikanovaný, tak radšej to využijem pre svoj prospech. Nezoberiem si z toho to zlé, ale to dobré. Ako napríklad to, že ak dostanem 10 rán, tak tá jedenásta už ma nebude tak bolieť. Telo sa zodolnieva aj proti bolesti. :) Ale jednoznačne nechcem také niečo zažiť. :D Ale ako tu bolo povedané, môže z toho človeku aj prepnúť. Ako si povedal. Je to v podstate zahrávanie sa s ľudskými citami a zdravím. Ktoré je nevyspytateľné a aj to najcennejšie. Chrápúňstvo jedným slovom. Súhlasím s vami. :) A aj ste mi to upravili. Aj d.d a aj 2REP. Ako hovorím ja som sa s tým nestretol tak píšem iba to, čo si o tom myslím. Aj keď to ide takto písomne ťažko. :D Keď už mi ide myšlienka tak neviem nájsť rýchlo slová. Tak si nemyslite že som degež a zastávam šikanu. To nie. Ale možno je to iba zle podané. :D Pekný deň páni.

Pridať nový komentár