Francúzska légia

mir 14.8.2007 - 21:26

História Francúzskej légie

francuzska legia

Máloktorý bojový zbor na svete je ovenčený takým množstvom mýtov a legiend ako Francúzska cudzinecká légia. Jej členmi sú dobrovoľníci, ktorí za sebou nechali svoje sociálne aj rodinné zázemie, pričom svoje úlohy plnia s odhodlaním, nad ktorým svet žasne.

Cudzinecká légia bola založená 9. marca 1831 rozkazom Ľudovíta Filipa, kráľa Francúzska. Bol to čas politických nepokojov a tento oddiel plnil úlohu ochrancu kráľovskej moci. Väčšinu dôstojníckeho zboru tvorili veteráni Napoleonovej Grand Armee a mužstvo predstavovalo národnostne pestrú zmes, v ktorej bola zastúpená celá Európa.

V Légii sa objavili aj francúzski regrúti, ktorí sa snažili uniknúť pozornosti miestnej polície. Boli to dobrovoľníci vo veku medzi 18. a 40. rokom, s pravým alebo prijatým menom. Kráľ správne predpokladal, že platení žoldnieri nebudú pri plnení rozkazov rozmýšľať o ich príčinách alebo politickej korektnosti. Légia bola po potlačení nepokojov v Paríži okamžite zapojená do bojov o Alžírsko.

V roku 1835 však tento bojový zbor prešiel pod španielsku kontrolu. Následne sa na rovnakom princípe vytvorila druhá Légia, ktorá získala a udržala pre francúzskeho kráľa Alžírsko, ktoré sa stalo na dlhý čas jej domovom. Vo svojej africkej misii plnili legionári dôležitú úlohu - udržiavali poriadok, potláčali povstania domorodých nomádskych kmeňov a kolonizovali Severnú Afriku. Budovali cestné komunikácie na rýchle presuny, púštne pevnosti a časom tu vzniklo aj mesto Légie - Siddi bel Abbés.

Česť a odvaha

Francúzska cudzinecká légia zdedila tradície žoldnierskych vojsk, ktoré využívali francúzski králi už v stredoveku - škótskej gardy Karola VII. alebo neskôr Napoleonových poľských kopijníkov. Farbami tejto elitnej časti vojska sú zelená a červená, ktoré používali Švajčiarske gardy slúžiace trónu bielej ľalie. Znakom a symbolom zároveň je granát, z ktorého vychádza sedem plameňov, pričom dva z nich sú ohnuté smerom nadol.

Vzťahy medzi tými, ktorí rozkazy vydávajú a tými, ktorí ich plnia, sú vybudované na veľmi vyvinutom „esprit de corps", založenom na niekoľkých jednoduchých princípoch: disciplína a česť, radosť z dobre vykonanej práce a oddanosť svojej minulosti. Heslom Légie je "Honeur et Valour" - Česť a odvaha. Po vstupe do Légie nastáva veľmi tvrdá selekcia. Mnohí kandidáti nevyhovejú buď zo zdravotných alebo morálnych dôvodov.

Legionár je zriedka anjel, ale nikdy nie zločinec. Každý nový člen je dobrovoľník, ktorý chce uniknúť svojej minulosti, osobnej alebo rodinnej kríze, vo svojom sociálnom alebo politickom živote. Príkladom posledného fenoménu je masívny príliv dobrovoľníkov z Alsaska po roku 1871, zo Španielska roku 1939 a z Východnej Európy po roku 1945. Pre ostatných, ktorí sa nechcú zmieriť s limitmi strednej vrstvy, Légia znamená možnosť dobrodružného života. Všetkých jej členov spája súdržnosť, spečatená disciplínou a rešpektom k tradíciám.

Francúzska légia v krymskom konflikte

Časom sa stala Légia bojovou silou, ktorá obhajovala záujmy Francúzska aj v tých najodľahlejších končinách. Bola zapojená do Krymskej vojny 1853 - 1856, kde zohrala hlavnú úlohu pri dobývaní Sevastopoľu. Zámerom Francúzov v tomto konflikte bolo pomôcť svojmu spojencovi, tureckému sultánovi, pri získaní prístupu k prieplavu medzi Čiernym a Stredozemným morom. Po počiatočných rýchlych víťazstvách sa 1. a 2. cudzinecký pluk pokúsil o dobytie opevneného prístavu Sevastopoľ, čo vyústilo do blokády, ktorá trvala rok. Légia kvôli chorobám a zlému počasiu už nemohla dlhšie čakať a padlo rozhodnutie podniknúť frontálny útok.

Prvý pokus sa nevydaril a jednotky sa museli stiahnuť s ťažkými stratami. Pokúsili sa o to znova, s rovnakým výsledkom. Napriek tomu sa nevzdali a skúsili to po tretí raz. Sevastopoľ padol 8. septembra 1855. Ďalšími bojiskami legionárov sa stali Taliansko (1859) a Mexiko (1863 - 1867). Práve tu sa 30. apríla 1863 odohrala jedna z najslávnejších bitiek, ktorá vstúpila do dejín ako synonymum cti a odvahy.

Bitka pri Camerone

Dňa 30. apríla 1863 3. kompánia Cudzineckého regimentu zabezpečovala bezpečný presun zásob po ceste medzi Vera Cruz a Pueblom. Počas pochodu do určenej pozície jednotku prepadla takmer tisícka mexických povstalcov. Kapitán Danjou, aby získal krytie pred nepriateľskou paľbou, presunul svoje mužstvo do opustenej haciendy Camerone, ktorú minuli pred niekoľkými minútami.

Kompánia mala šesťdesiatdva legionárov a troch dôstojníkov, ktorí mali čeliť mnohonásobnej presile Mexičanov. K haciende, kde sa legionári pripravovali na obranu, prišiel posol s ponukou čestnej kapitulácie. Na streche ležal seržant poľského pôvodu, ktorý mu vojensky stručne naznačil, čo si myslí o tomto návrhu. Tak sa spustil jeden útok za druhým, všetky však boli s ťažkými stratami odrazené. Napoludnie začala legionárom dochádzať munícia, nemali jedlo ani vodu. Podvečer bolo nažive už len päť obrancov, na ktorých číhala armáda nepriateľov. V tejto beznádejnej situácii legionári nasadili bodáky a podnikli útok. Keď dvoch z nich pri napredovaní k mexickej pozícii zastrelili, zasiahol mexický plukovník.

Opätovne ponúkol kapituláciu. Legionári súhlasili pod podmienkou, že si smú ponechať svoje zbrane. Plukovník, dojatý ich odvahou, odpovedal slovami: „Mužom ako ste vy, nemôžem nič odmietnuť." Tento deň, ktorý vstúpil do dejín ako Camerone, sa každý rok pripomína vo všetkých táboroch Légie a oslavujú ho s veľkým zápalom a pýchou. V Aubagne, kde sa koná slávnostná prehliadka, nesú na čele pochodujúceho regimentu drevenú ruku kapitána Danjoua. Tento boj, ktorého meno je na každej legionárskej vlajke, ostáva symbolom misie, ktorá sa plní až do úplného konca.

V zákopoch svetových vojen

Roku 1914 sa pluky Francúzskej Légie zúčastnili bitky o Artois, kde utrpeli ťažké straty. Boli zreorganizované a o mesiac neskôr znova ťažko porazené pri Givenchy. Nakoniec utrpeli legionárske pluky také ťažké straty, že ich museli v septembri 1914 rozpustiť a preformovať do novej jednotky. Takto bol vytvorený RMLE (Pochodový pluk cudzineckej légie), ktorého úlohou bolo prevýšiť v boji všetky ostatné jednotky. RMLE sa zúčastnil na mnohých bitkách francúzskych bojísk a stratil tisíce vojakov. Zvlášť sa vyznamenal svojím bojovým umením v zákopoch pri Remeši, kde legionári vyčistili štyri kilometre nepriateľských línií iba puškami, bajonetmi a granátmi. Ďalším úspechom bol Verdun, kde légia uspela v misii o znovuzískanie svojich starých pozícií. Nasledovala obrana parížskeho koridoru a Légia uspela opäť, hoci s veľkým stratami.

Francúzi začali svoju ofenzívu v júli 1918 a RMLE bol opäť v prvej vlne - takmer dva týždne si legionári presekávali cestu cez Hindenburgovu líniu. Počas 2. svetovej vojny, v júni 1940, jedenásty REI (Pechotný cudzinecký pluk) takmer vyhladili pri obrane pozícií vo Verdune. Tí, ktorí prežili, sa stali zajatcami. Väčšine sa ale podarilo ujsť a znovu zasiahli do bojov. Pluk však rozpustili. Trinásta DBIE (Podbrigáda Cudzineckej légie) písala dejiny pri Narviku a Bjerviku v Nórsku, ďalší úspech prezentuje slávne víťazstvo pri Bir-Hakaim v Líbii. Légiu znova zjednotili a pokračovala vo víťazných kampaniach v Tunisku, Taliansku, Provence a Nemecku.

V roku 1940 sa Thajsko, spojenec Japonska, pokúsilo anektovať Kambodžu. Légia túto hrozbu odvrátila, ale zbytočne, pretože politickou dohodou Kambodžu odovzdali pod thajskú správu. V oblasti ostala dislokovaná len jedna jednotka - 5. REI. Ďalšími rokovaniami sa podarilo zabrániť vojne na juhu, hoci nie nadlho. Legionárov, umiestnených v garnizóne Ha Giang, čoskoro zmasakrovali a ostávajúce dva batalióny vyrazili na pochod smrti smerom k čínskej hranici. V roku 1945, ešte predtým, ako sa zvyšky 5. REI dostali do Číny, vojna skončila. Nahradila ju však ďalšia, tentoraz vojna s Ho-či Mi-nom a jeho komunistami, ktorá mala trvať ďalších deväť rokov. V nej boli zastúpené všetky pluky Légie a najslávnejšími bojiskami boli Phu Tong Hoa, Koloniálna cesta 4, a slávne Dien Bien Phu.

Dien Bien Phu

Bol to najdlhší a najtvrdší zápas francúzskych expedičných síl na Ďalekom východe. 1. BEP uskutočnil výsadok v údolí Dien Bien Phu, zabezpečil oblasť a postavil základňu. Nasledovalo 169 dní konfrontácie s Viet Minh, po ktorých prišlo 57 dní pekla. Viet Minh zaujal pozície na svahoch, obkolesujúcich pevnostný systém, a začal ostreľovanie ťažkým delostrelectvom. Zásobovanie a prísun posíl bol možný len zo vzduchu. Pristávacia dráha bola zakrátko pod kontrolou nepriateľskej protileteckej paľby.

Na pomoc prišli nielen príslušníci parajednotiek, ale k obrane tejto pozície sa dobrovoľne hlásili aj muži bez parašutistického výcviku, hoci zoskoky sa často uskutočňovali v noci. Paralelne s obliehaním Dien Bien Phu prebiehala konferencia v Ženeve. Francúzske jednotky mali záujem udržať údolie, kým nepriateľ nepožiada o prímerie. Situácia však bola neudržateľná a 8. mája padla posledná pevnosť.

Dien Bien Phu prestalo existovať. Proti 15-tisíc legionárom a príslušníkom koloniálnych plukov stálo približne 100-tisíc nepriateľov, vyzbrojených ťažkou technikou. Dvetisíc obrancov padlo, 1 500 sa stratilo v akcii, 5 800 bolo ranených. Vyše 11-tisíc vojakov sa dostalo do zajatia, z ktorého sa po štyroch mesiacoch vrátilo živých len 3 290 mužov. Bola to politická katastrofa, ktorá znamenala koniec francúzskeho koloniálneho impéria vo východne Ázii. Druhý deň po páde Dien Bien Phu požiadali francúzski vyjednávači na ženevskej konferencii o prímerie. Pre légiu sa tým vojna v Indočíne skončila.

Boj o francúzske Alžírsko

Ešte skôr, ako sa mohli legionári zotaviť z bojov, ocitli sa v Alžírsku. Tentoraz bola ich nepriateľom Armáda národného oslobodenia. Pluky Légie, ktoré mali zabezpečiť pokoj v krajine, kde žilo množstvo Francúzov, sa aktívne zúčastnili v mnohých operáciách proti rebelom a plnili si povinnosť pri ochrane hraníc. Na základe politických rokovaní medzi prezidentom De Gaullom a predstaviteľmi vzbúrencov však Alžírsko v roku 1961 získalo nezávislosť a Légiu povolali do Francúzska. Légia, ktorá vnímala Alžírsko ako svoj domov a toto rozhodnutie ako zradu, sa vzbúrila. Pokus o prevrat však nevyšiel a 1. REP (Cudzinecký parapluk) rozpustili. Od roku 1962 až po súčasnosť sú oddiely bielych anjelov umiestnené na juhu Francúzska a na Korzike, ale aj v zámorí - v Djibouti, na Madagaskare, Tahiti a Francúzskej Guayane.

Légia si získala renomé pri výkone operácií v mnohých vojnou zmietaných oblastiach. V septembri 1990 vyslali tri pluky Cudzineckej légie do oblasti Perzského zálivu. Zmocnili sa letiska Al Salman, kde sa stretli len s malým odporom. Ich ďalšou úlohou bolo zabrániť ústupu Republikánskej gardy na západ. O tejto vojne sa hovorí ako o bleskovej vojne - skončila po sto hodinách boja na zemi, pričom v nej zahynuli len traja legionári. Pod velením Organizácie spojených národov Légia udržiavala poriadok v Mogadiši a zúčastnila sa aj na konflikte v Bosne, kde zvládla viacero tajných operácií.

Pri týchto akciách vedela Francúzska légia s veľkým efektom využiť materinský jazyk svojich vojakov. V oboch oblastiach boli len ľahké straty. Charakteristika Légie za približne stosedemdesiat rokov jej existencie, sa dá vyjadriť slovami literárneho velikána Antoina de Saint Exupéryho: „Vojak nie je mužom násilia. Nosí zbraň a riskuje svoj život za chyby, ktoré nespôsobil. Neoblomne dodržiava svoje slovo až do konca, i keď vie, že bude zabudnutý."

pietro (bez overenia) 18.12.2009 - 11:49

ja som pár krát zažil šikanu počas služba v ASR nie na mne , ale vždy keď to prekračovalo únosnú mieru som zasiahol, nemám to rád, nona základnej škole som zažil aj na vlastnej koži, odvtedy ma to vie vytočiť, keď to vidím!!! Ale verte dnes by to na mňa už nikto neškúšal!

d.d (bez overenia) 18.12.2009 - 16:32

cav majo neurazil som sa. myslim ze to bola celkom dobra tema a dobra diskusia. vdaka 2REP za odpoved. plne s tebou suhlasim. chcel som poznat ten rozdiel - ja ten rozdiel viem len som to nijako nevedel vyjadrit slovami.a ty si to povedal velmi dobre: "Čiže ak nejaký vojak- to je jedno v akej jednotke a akej armáde fyzicky, verbálne, alebo iným spôsobom týra a ponižuje druhého, degraduje jeho dôstojnosť, fyzicky alebo psychicky ho bezdôvodne trápi, je to šikana! Podotýkam bezdôvodne, lebo každá minca má dve strany. " toto su dobre slova a zapamatam si ich. vdaka

Majo (bez overenia) 19.12.2009 - 13:20

Mám jednu otázku. Moc dôležitú. Boli ste niekedy niekto tak nervózny že sa vám nekontrolovane triasli ruky? Nie nahnevaný, ale nervózny. Lebo ja mám niečo také, a neviem čo mám robiť aby ma to prešlo. Skúšal som behať, cvičiť aby sa uvolnili endorfiny a nepomáha to. Nemôže mi to zostať na trvalo? Ďakujem za každú odpoveď.

2REP (bez overenia) 19.12.2009 - 14:16

Salut všetci slušní a rozumni- a vidím, že pár ich tu pribudlo. Fajn, dik, ale tak som to vždy cítil a tým sa aj riadim. Som rád, že „čoskoro pôjdem“ sem hodil to video, je to fakt (konečne po čase) dobrá téma na výmenu názorov. Majo, ty sa furt neospravedĺňuj, veď nemáš za čo, každý ma na to svoj názor. Tvoj názor nie je zlý, videl si to proste z iného uhla. No a druhá vec- nebolo by dobré, keby sme si tu všetci len pritakávali, veď naše tiene to robia presnejšie, nemám pravdu? Ešte k tomu videu chalani- ak si všimnete, tam dole v ľavom rohu je napísané „sekretno“, čiže po rusky „tajné“. Skrátka je to zhabané privátne video natočené samými šikanistami pri takzvanom „uvítacom ceremoniáli „dedov pre zobakov“ v kasárňach - toto sa deje vždy, keď nastúpia mladí vojaci - hneď v prvý deň. (je to skoro všade, vo videu je konkrétne uvedený útvar a jeho číslo-3419- Padrazdeľenije speciaľnavo naznačenija) - píšem to foneticky pre lepšie pochopenie a výslovnosť, viem, že ruštinu má už málokto z vás. Tí traja Tatari s tatarskými účesmi (Vova, Vanja a Sjoma) to robia evidentne s pôžitkom, hlavne preto, lebo v prvom rade nenávidia Rusov. Sami sa nepovažujú za Slovanov, je to moslimský štát, aj keď súčasť SNŠ. Takže toto“ mazáctvo (po rusky dedovščina) na ich spôsob im vyhovuje, je to takmer legálna možnosť vŕšiť sa na Rusoch a Slovanoch vôbec. Tatari to majú v krvi a ja týchto zajebancov nemusím, mám na to osobné dôvody. Ten ich Tatarstan by som zrovnal so zemou, aj keď tam žijú nejakí Slováci. Kto prešiel po trase z Jekaterinburgu, cez Čeljabinsk do Naberežnych Čelnov a Kazane , mi určite dá za pravdu. Samotní Rusi nimi tiež pohŕdajú. Inak tí traja boli po prasknutí celej šikanskej aféry „potrestaní“ tak, že boli odvelení na iný útvar, to bolo všetko. Oficieri, ktorí za to zodpovedali to ututlali, lebo im horeli stoličky pod zadkami- teda strata hodnosti a funkcií. Možno, že ten v pruhovanom tričku je synáčikom jedného z nich. Dedukujem podľa jeho vyjadrovania. Ale netvrdím to! Veľa vysokých dôstojníkov v ruskej armáde je totiž z Tatarstanu. A nielen to, sú aj v ruskej finančnej oligarchii, lebo hlavným nerastným bohatstvom Tatarstanu je ropa. Sú aj tzv.“kitajskie tatari“-čínski tatari (Kitajec po rusky je Číňan), ale to už je kapitola sama o sebe. Takmer všetci Rusi, ale aj Ukrajinci čo sú v LE, toto zažili, to je jedno na ktorej strane boli. Väčšinou prvý rok kopali do nich, v druhom roku kopali oni do iných. Jeden z tých troch protagonistov toho videa (ten krpatý s hitlerovským nosom, vraj už nežije. Mal sa pohybovať niekde v Domodedove (pri Moskve) a niekto mu rozdrúzgal hlavu. Takže, ako sa vraví- na každého raz dojde... Ded skončil v Domodedove... Tu si to nikto z nich nedovolí. Vedia, že vyletieť z légie je pre nich strata životnej šance. Ja mám v krvi to, že slabšieho sa vždy zastanem, nech by bolo čokoľvek, hoci aj rovno môj vlastný Camerone, jednoducho nemám rád, ak sa nejaký primitív zviditeľňuje tým, že ponižuje slabšieho. Správny chlap, keď už sa bije, tak sa má biť so seberovným, ale nie takto. 2REP P.S. Na druhej strane prikladám video, ktoré som našiel v súvislosti s tými šikanami, kde debil z Omonu zabil chalana len aby si dokázal že aj on je čosi. Ak niečo je, tak zmrd, sprostý vrah, ktorého by som si prial dostať do rúk. Ale viem, že sa to nestane. Odrazil mu obličku a pečeň a ten človek na mieste zomrel. Ten choromyseľný chuj teraz sedí v tjurme-base, ale život to chalanovi nevráti. O ruskom Omone síce nemám žiadnu valnú mienku, je tam kdekto (nepleťte si to s Alfou-to sú profíci), ale je to jeden z 1000 prípadov. Ale ako sa správali a správajú Američania vo Vietname, Iraku, na Guantanáme..., Srbi vo Vukovare v 90-91, jednotlivci z Bundeswehru v Bosne ? Príkladov je dosť. Všade sa nájde choromyseľný narcisák, psychopat. Zamedziť sa tomu dá, preto sú tak opodstatnené psychotesty, „mozgové kufríky“- vynálezy medicínskej vedy, uplatňované v armádach, a iné metódy na eliminovanie takýchto indivíduí. Hovorí sa –prevencia šetrí peniaze a životy. Svätá pravda. A stará, dobrá zásada - všetkého s mierou. Aj piť sa dá, ale s mierou. Jedno pivo-dobre, dve-lepšie, tri-ešte lepšie. Ale štvrté už škodí. Aj tvrdosť v armáde je na mieste, ale s mierou a hlavne nech splní odborný účel a nie potešenie psychicky narušeného jednotlivca. Mazácka vojna-áno, ale nie šikana! Potrestanie za chybu-áno. Ale nie bezdôvodné ubližovanie a týranie. Toľko sa hovorí o výcvikoch, až dokiaľ vás nezlomia. Aby ste slepo počúvali rozkazy, slepo išli kamkoľvek, bez uvažovania. Vždy sa masy ovládali ľahšie, keď neuvažovali, platí to po stáročia a všade. Aj v civile. Ja mám nevýslovnú úctu práve k tým, ktorí sa nedali zlomiť. Svedčí to o sile ich ducha. To je tá pevná psychika, ktorú som zdôrazňoval záujemcom o LE tu na fóre už v začiatkoch. Načo mi je zlomený človek, ktorý musí znovu hľadať seba, aby zistil,že nie je číslo, kus, kvapka v mori mašinérie? Čo s takým vojakom? A pýtam sa- ak som ozajstný, dobrý veliteľ- chcem mať vojaka, alebo stroj, robota? Ja si jednoznačne vyberám to prvé, a to neplatí len pre „moderný typ armády“, ktorým sa niektorí šéfovia vo velení armád toľko oháňajú. Ja chcem vojaka, ktorý uvažuje, na základe toho sa vie v bojovej situácii rýchlo a správne rozhodnúť. Načo mi je anabolické, steroidné monštrum, čo len plní akýkoľvek rozkaz? To potom nie je moderná armáda, to je armáda manipulátorov a manipulovaných. A každá takáto armáda je veľmi nebezpečná pre ľudstvo- teraz aj pre budúce generácie. Lebo je ľahko zneužiteľná. Légion Étrangére nie je banda vycvičených, vygumovaných zabijákov, legionári vedia rozmýšľať a to im nikto nemôže zobrať, ani zakázať. Tu je to spomínané video: http://www.youtube.com/watch?v=dw2_Zs140lg&feature=related

2REP (bez overenia) 19.12.2009 - 18:20

Majo- skutočne si to ty, čo sa pýtaš na tie trasúce ruky? Raz si tu už síce nemohol zaspať a vtedy to bolo zábavné, keď ti Jaa, alebo niekto poradil niečo na zápästie, nepamätám si to presne, len to, že ste si poplietli zaspatie a zápästie... ale nezdá sa mi, že sa to pýtaš ty- Majo – maskot LE. Nerobí si niekto srandu pod tvojim nickom?

Majo (bez overenia) 19.12.2009 - 18:31

2REP - Nie, som to ja. Viem že to tu už bolo. Ale zmenila sa posádka na tomto fóre. Možno o tom niekto vie viac. A ak pôjde všetko tak ako posledný týždeň tak asi prídem do LE ešte pred skončením školy. Všetko v rodine sa mi kurví. Ja mám ešte aj inú otázku. Ale tú by som sa ťa radšej opýtal súkromne ak môžem.

d.d (bez overenia) 19.12.2009 - 19:32

2REP este sa ta chcem nieco opytat. mozno tebe tato otazka bude pripadat smiesna ale nebol som v armade a neviem ako to tam chodi. predstav si ze narukujem (to je jedno do akej armady) a teraz ku mne alebo ku nam novacikom pridu nejaki poddostojnici a daju nam robit nejaku robotu, napr. umyvat dlazku alebo zachody, alebo napr nas zobudia v noci a prikazu nam aby sme robili kliky alebo to urobia ked budeme mat pocas dna kratke volno, alebo nam daju vycistit svoje zbrane alebo napr sa ku mne niekto kto ma nejaku hodnost, alebo kto je dlhsie v armade postavi a povie vycisti mi topanky, alebo budem stat v rade na jedlo a niekto starsi ma odtlaci a povie zarad sa na koniec, alebo ked sa budem ucit pochodovat a urobim pri tom nejaku chybu tak ma buchne do brucha atd. takych prikladov by som mohol uvies mnoho. povedz mi prosim ako mam vediet (teda vo vseobecnosti ako ma mlady clovek ktory vstupi do armady rozlisit) ze ci to ten clovek moze odo mna pozadovat. ved na jednej strane ja si mozem povedat sikanuje ma. ale na druhej strane si mozem povedat - je to poddostojnik, nejaky desiatnik alebo serzant, tak ho musim vo vsetkom posluchat ved je to sucast vycviku. chapes co sa pytam? neviem to celkom dobre vyjadrit. v predchadzajucom prispevku som dal otazku aky je rozdiel medzi optimalnou vojenskou tvrdostou a sikanovanim. stale nevidim tu hranicu. kde je ten rozdiel? odkial ja mam vediet ci to co mi niekto prikazal ako mlademu vojakovi je sikanovanie, ci je to nad ramec jeho pravomoci, alebo je to sucast vycviku. ved pisal si ze sikana je ked niekto bezdovodne nejako degraduje moju dostojnost. ale co ked ma uraza alebo mi vadi ked ma poslu umyvat spinave zachody, alebo ked ma udru do brucha? - je to hned sikana? ak je to sucast vycviku tak si myslim ze nie a vtedy to v pohode vydrzim, ale odkial ja mam vediet ci je to sucast vycviku, ci ma na to ten clovek ktory mi to prikazal pravomoc dat mi taky prikaz?alebo ma len sikanuje? pisal si ze spravny clovek sa nema dat zlomit, ma si vzdy zachovat svoj nazor, nema sa stat babkou v rukach druheho, nema sa nechat manipulovat ale vzdy musi premyslat. plne s tebou suhlasim. a aj preto sa trocha bojim vstupit do armady, lebo mna sa v zivote uz pokusali ludia zlomit, pokusali sa ma presvedcit aby som robil co vobec nechcem a s cim vobec nesuhlasim lebo rozmyslam a viem ze je to zle, ale nepodarilo sa im to - odolal som, nedal som sa zlomit. a potom sa na mna pozerali cudne, nezapadol som do ich partie atd. ked si predstavim ze vstupim do armady, som pripraveny zniest tvrdy vycvik, tvrdu disciplinu, tazke prirodne podmienky, malo spanku malo jedla, sustavne buzerovanie, tazke fyzicke cvicenia, a riziko ze pridem o zdravie alebo o zivot. ale odmietam aby zo mna niekto urobil svojho sluhu aby ma manipuloval alebo nejako sikanova. odkial mam teda vediet kedy posluchnut nadriadeneho a kedy si zachovat svoju pravu tvar a vzopriet sa tomu, postavit sa na odpor. (napr v tom videu ked do tych vojakov kopali tak oni aj ich mladi kolegovia sa tomu mali vzopriet, nemali dovolit ich sikanovat, ale asi zo strachu to neurobili. ale co ked si ti vojacikovia mysleli ze to ze do nich kopu nie je sikana ale jednoducho je to sucast vycviku a tak to vydrzali radi.) chapes co sa chcem opytat? dufam ze som sa vyjadril zrozumitelne. ako mam poznat ake spravanie v armade je normalne a ake je uz nepripustne? odkial mam vediet kto ma ake pravo mi nieco prikazat? aby som nevyzeral ako debil ktory stale len proti niecomu protestuje, ale ani aby som nevyzeral ako debil ktory si nechal vymyt mozog. tesim sa na tvoju odpoved

oskor pojdem (bez overenia) 20.12.2009 - 02:45

no ako pozeram moje video vas riadne "naštartovalo":) pekna,hoci smutna tema:(chalani čitam to tu všetko a s vačšinou vašich nazorov plne suhlasim:)velmi sa mi pačilo vyjadrenie 2REPa na to video ktore som pridal ohladom komentara k tomu videu,tak DAKUJEM aj za ostatnych, dost mi to pomohlo,pretože som stale chcel vediet ako to tam naozaj bolo a hoci viem azbuku pisat a čitat tiež ale vela som sa tam nedozvedel:(. čo sa tyka videa ktore pridal 2REP-kamarat,toto video ma silno zobralo:(z takychto veci som tažko v piči!!!nebudem to ale komentovat(ale ten vojak ,mu dal riadnu technicku,že až nechapem že to toho chalana tak zobralo,že zomrel,proste nikdy by som nepovedal naozaj,že je niečo take ako toto,myslim rana zozadu a takto eliminovat nepriatela):( MAJO čo sa tyka tvojich ruk,pri nervozite by to bolo normalne,adrenalin stupa ,kopa energie tak to ano,ale nervozita?myslim si že je to v psychike.skus to normalne predychat a upokojit sa možno tym že si nervozny tieš stupa adrenalin v krvy a ty maš rovnaky pocit ako pri tej "nerve" amok a tak pod... podla mna to nieje nič ale zle mam pocit že aj na mna to niekedy prišlo že pred niečim "velkym" do čoho som išiel a bol som nervozny sa mi triasli ruky...moj nazor ak niekto vie viac určite napište,potešil by ma nazor skuseneho!!!rad by som to vedel. posádka sa mení,no niektorí ostavajú!!! P.S. ak sme ale ešte pri tom skurvenom šikanovani,a ludoch ktori su NULOVE CHARAKTERY a potrebuju si dokazovat niečo na svojich podriadenych a slabšich tak pripajam dalšie video-nemyslite si že taketo videa vyhladavam!!nenavidim šikanovanie,bohužial aj namne bolo pachane toto psychicke a bohužial aj fyzicke svinstvo a dnes by som za šikanovanie dokazal niekoho silno dať dole!takže pri sledovani kadeakych videii som narazil na dalšie video ,tak sledujte komentar je hned pod videom! http://www.mojevideo.sk/video/6328/privitacia_ceremonia.html

oskor pojdem (bez overenia) 20.12.2009 - 02:51

OPRAVA MAJO čo sa tyka tvojich ruk,pri *nervozite* by to bolo normalne,adrenalin stupa ,kopa energie tak to ano..... NIE NERVOZITE ALE NAHNEVANOSTI,tak sorry za chybu:)

Sampiero (bez overenia) 20.12.2009 - 09:52

Majo tak to mas dobre bo kym sa vistis tak sa aj trikrat odbavis.... Ale nie...putain, to ta rozhadzu take malickosti??? Dobre si vypi a potom uvidis tie shaking hands na druhi den ... to mas len z nervozity to ti prejde neboj sa nic... a urcite sa ti tie ruki aj potia ale to patri k tomu...ziadne strachi, ami. Ved si nas maskot, tak sa vzmuz chlape!!!!!!!

Pali (bez overenia) 20.12.2009 - 10:31

Zdravim vsetkych na tomto fore.Uz dlhsie sa zaujimam o LE a tak vyhladavam aj nejake info o nej.Lepsie forum ako toto uz asi neexistuje.Je dobre ked sa mozu chlapci, kt uvazuju o vstupe poradit s legionarmi ci uz byvalimi alebo teraz sluziacimi.Jednym z nich som aj ja. K videu ktore sa tu rozobera by som chcel povedat ze takyto vycvik nie je na skodu.Rusi maju svojsky vycvik a to ich udrziava na cele vsetkych vojenskych jednotiek na svete(moj nazor).Uz odjakziva su rusi neporazitelni.Vedia urobit poriadok ako napriklad v Gruzinsku. Kolko chlapcov prejde podla vas takymto vycvikom?Podla mna dost.A ked nim prejdu a vydrzia ten sikan tak si myslim ze su elitni vojaci. Mojou otazkou na vas je ci sa da vycvicit takyto elitny vojak aj bez takeho tvrdeho vycviku.Myslim si ze tu plati pravidlo:Co ta nezabije to ta posilni.

samarovic. (bez overenia) 20.12.2009 - 11:01

Zdravým všetkých správnych chalanov !!! A najlepšie lavou rukou nech to je jak od cudzieho , /niekde som raz čítal/ . Ale nie, tiež srandujem nakazil si ma tým sampiero . Ale vážne Majo klídek kur..va !!!! „čo ta nezabije to ta posilní!“ určite budú v živote horšie veci tak rýchlo napíš či si v porádku .

Majo (bez overenia) 20.12.2009 - 11:20

No chalani, viete, mňa neznervózni moc vecí. Teraz ma nasralo to video z Barracudy či ako sa ten podnik volá. Ale každý kto ma pozná tak vie že mňa je umenie dostať do obrátok. Ja radšej problém riešim diplomatickou cestou. Možno aj to je problém, že všetok ten adrenalín a nervozitu zadusím v sebe. Ale jedna z mála vecí čo ma vie znervózniť je moja rodina. A to preto že s mi najcennejší. Dôverujem im. Preto je pre mňa najťažšie znášať to, keď niečo nejde tak ako by malo. A neviem prečo, už som nervózny nejaký ten čas. Najhoršie na tom je to, že tie ruky sa mi trasú stále. Len niekedy viac a niekedy menej. Niekedy to viem kontrolovať, no niekedy nie. Už keď som to sem raz písal, čo je dosť dávno, tak ešte aj kus pred tým sa mi to dialo. A mne hovorí intuícia vypadnúť preč odtialto. Lebo som zistil že všetko čo mám doma tak ma len brzdí. Vo všetkom. Ale ak to teda bude z tej psychologickej stránky, tak nejaký psychológ by vedel možno niečo na to nemyslíte? ďakujem páni.

Majo (bez overenia) 20.12.2009 - 11:33

A ak sa môžem opýtať, vie tu niekto čo potrebuje človek ktorý potrebuje preplatiť peniaze z mojej poistky? Mal som včera taký malý ťukanec s autom. A neviem ako to vyriešiť. Nemám tu ani papiere od auta nič. či potrebuje číslo poistky, meno alebo čo? :)

Necky (bez overenia) 20.12.2009 - 13:50

Nazdar hoši! Tak jejdá, řešíte ruskou armádu. My jsme kdysi řešili tu československou takhle: Vlasy padaj k zemi V očích není sucho, Včera jsem byl ještě civil Dneska už jsem ucho. Mazáci se usmívají, to je ale žrádlo Když holubi poletují jak špinavé prádlo. Nemysli si hošíčku, Že je vojna lehká věc! Než proděláš první ročník, bude z tebe pitomec. Nemáme soboty, nemáme neděle, to jsme se dostali do pěkné prdele! Klika cvakla,frajtr vletěl, z postele jsem rychle sletěl. Teď místo osobního volna, Musím v hajzlu čistit hovna. Kasárna jsou velká, maji pěkný dvůr A já po něm lítám jako starý vůl Vojna je i veselá. Má i svojí krásu. Ale čert vem zedníka, který stavěl basu! Pivo, víno, ženy hezké, to jsou dary země české. Buzerák a kanady to jsou dary armády. Radši ženu kurvu a být žebrákem, než sloužit v Holýšově a být vojákem! A Sampiero to jak tak koukám, opět zazdil...

samarovic. (bez overenia) 20.12.2009 - 13:55

Majo sme všetci radi že si OK keď vieš písať tak to je si tým trasotom v norme si myslím :) . Keď si niekomu ťukol auto z tvojej viny je tvoja povinnosť isť a nahlásiť to do tvojej poisťovne kde máš auto zákonne poistené , stačí vyplniť tlačivo potrebuješ k tomu nejaké údaje o poškodenom a samozrejme potrebuješ tam uviesť aj číslo tvoj poistky .

charon (bez overenia) 20.12.2009 - 15:23

Majo aj ked niesom psycholog ale ten tras ruk nemusi znamenat nic, mozno prezivas take obdobie , a asi si riadne vynervovany....hlavne si nic nebrat moc k srdcu..ked nejde o zivot ide o hovno...

Majo (bez overenia) 20.12.2009 - 15:26

Charon - ale ja sa bojím toho že tu ide o život. I keď len o moju budúcnosť, ale o život mne blízkej osoby tu určite ide.

charon (bez overenia) 20.12.2009 - 15:29

all: no tak to video z tých Filipín mi riadne dvihlo adrenalín, nechať sa vyplieskať od takých kriplov by ma asi dosť nasralo, toto by som s chladnou hlavou asi neustál....

charon (bez overenia) 20.12.2009 - 15:38

Majo nehnevaj sa na mna ale tu tvoju poslednu vetu som fakt nepochopil..Ty si p;sobil na tomto fore vždy ako najväčší flegmatik a s chladnou hlavou tak ma tieto slova trochu znepokojujú...

Majo (bez overenia) 20.12.2009 - 15:47

Charon - aj ja mám svoju slabú stránku. To sú priatelia a rodina. A v tej rodine panuje teraz veliký nepokoj. A neviem si už rady. Ale nechcem to tu rozpitvávať. Aj keď je fórum anonymné v podstate. Ale už iba v mojom vnútri sa hanbím za konania svojich rodičov. Nie ešte keby to mám rozpisovať.

pietro (bez overenia) 20.12.2009 - 16:30

Baracuda... podobný prípad som zažil piati na mne ..ale ustál som to a bola to v celku sranda fajn skúsenosť proti presile, niektorí z nich dopadli horšie ako ja...

oskor pojdem (bez overenia) 20.12.2009 - 17:00

baracuda-rusko!ako inač zasa rusi! konečne sa to tu plne rozbehlo. majo najprv sa porad s doktorom -odbornikom asi najskor no a tak uvidiš čo ti povie,podla toho skus riešit toho psychologa.ja by som to asi skusil takto

2REP (bez overenia) 20.12.2009 - 18:32

Občas sa pozastavím nad tým, prečo sa väčšina z vás stále zaoberá len a len tým, či ste dostatočne fyzicky zdatní pre vstup do LE. Trápi vás väčšinou len to, či je dostatočný počet klikov, ktoré urobíte, koľko km zabehnete, či máte rovné zuby a chrbtice, dobrý zrak, prezidentov zákon a tak ďalej. Zamysleli ste sa aj nad tým, či ste aj morálne pripravení ? Či ste dosť inteligenčne zdatní na spolužitie v takom konglomeráte rôznych národností a kultúr, akým je légia? Či viete aspoň dobre po slovensky, nejaký cudzí jazyk, či máte v sebe kultúru stravovania, správnych návykov, ohľaduplnosť voči okoliu, ľudskú solidaritu na dostatočnej úrovni? Myslíte, že preháňam? Vôbec! V légii sa čím ďalej, tým viac ( a pokladám to za správne) kladie pri výbere dôraz práve na tieto veci. Na gestape vám to priamo nikto nepovie, nechajú vas hovoriť, nech sa prejavíte sami. Tie otázky, ktoré sú uchádzačom o službu v LE kladené, majú svoj zmysel, aj keď si niekto myslí, že sú to hlúposti. Neokrôchanci, primitívi, hoci vyzerajú ako Rambo, sú posielaní hneď domov. Je totiž po veľa skúsenostiach obava, že urobia zlé meno légii aj navonok. Čoraz častejšie sa riešia prúsery legionárov mimo kasárni a légiu to vrhá do zlého svetla. Potom sa nájdu hneď mudrlanti, čo obviňujú len velenie a dôstojníkov pre neschopnosť zabezpečiť dobré misie, z ktorých nás neraz vytláčajú iné armády, „vyboxovať“ dobré pozície LE na nich, možnosti zarobiť lepšie. Je vždy jednoduchšie zvaľovať vinu na iných a nehľadať ju aj v sebe. A je to fakt tým, že do légie sa dnes trepe hocikto. Honneur et fidélité....je krédom každého, kto sa dnes chystá do légie? Chová sa podľa toho už aj teraz, v civile? Píšem to v súvislosti s mojim dnešným zážitkom. Tento víkend trávim v Paríži a s priateľkou sme sa vybrali doobeda do mesta, nadýchať sa predvianočnej atmosféry. Po čase som započul slovenčinu a tak som intuitívne ( aj keď skúsenosti ma už dávno varujú, a za to som si už dávnejšie na tomto fóre zožal prívlastky odrodilca- od nejakého Ružomberčana... a nielen od neho) zamieril aj s priateľkou k ním- pozdraviť, prihovoriť sa krajanom. Keď sme však zbadali to správanie a vyjadrovanie, ktoré radšej nebudem rozoberať a komentovať, rýchlo sme zmenili smer. Neďaleko postávalo pár Čechov, tí len krútili hlavami, lebo pochopiteľne slovenčine rozumeli. Spustil som slovenčinou a ten odstup ...- najprv mysleli, že snáď patríme k nim. Keď sme im vysvetlili kto sme, len súcitne poznamenali: Nojo, každej je nejakej... S priateľkou sa tí Češi bavili bezchybnou francúzštinou- všetci! Keď sme sa vrátili do bytu, videla, že som nesvoj a povedala mi len toľko: „ja viem, že všetci Slováci nie sú takí. Ty si toho dôkaz“. Toto je o spomínanej ohľaduplnosti, o ľudskom pochopení. Píšem to hneď za čerstva, lebo potom by som si to asi rozmyslel a možno to nosil nejaký čas v sebe ako ten Majo iné veci. Takže odpoviem aj d.d., aj „čoskoro pôjdem“, aj na iné, ale nie teraz. Neskôr. Majo, tebe inde ako tu. Salut všetkým slušným ľuďom. 2REP

Majo (bez overenia) 20.12.2009 - 18:49

Stále mám v hlave vetu ktorú použil Jozef Staviščák pre jednu televíznu stanicu. Alebo novinovú. Neviem. "Tento národ by asi potreboval vojnu aby mali ľudia k sebe bližšie." Mal 100% pravdu. I keď nemám právo súdiť ľudí ja. Ale môžem povedať, že ľudia zo slovenska si môžu za to čo si o nás myslia vo svete. Nemôžeme viniť druhých. V prvom rade si hľadajme chybu v sebe. Toto čo napísal 2REP je tomu živý a čerstvý príklad.

Majo (bez overenia) 20.12.2009 - 18:53

Samozrejme česť výnimkám. Myslím že tu na fóre ste správny ľudia. Teda tak mi to príde. Lebo vždy sa sem rád vrátim a čítam si každý príspevok čo sem pribudne.

achaltekin (bez overenia) 20.12.2009 - 19:37

pani cawte dnes som venoval takmer pat hodin kym som precital cele toto forum, je to asi najlepsie slovenske ktore som cital, a hned som si ho ulozil do zaloziek, o LE sa zaujimam asi rok, cital som zopar knih, precital som cele forum specnaz, popozeral nejake videa, je to moja zaluba da sa povedat, prave som skonccil bakalara a rozhodol som sa ze pojdem skusit, chcem to zazit aj na vlastnej kozi, v podstate od malicka som chcel byt vojakom, taha ma to k armade aked som sa dozvedel ze nemam ziadnu sancu dostat sa k nasim, teda k ossr, tak som sa rozhodol ze skusim LE, viem ze to nebude vobec ziadna prechadzka ruzovym sadom, ale na druhej strane aj ako vs vzdelany clovek tu nemam ziadne uplatnenie, nasa armada ma nechce, v podstate nechce nikoho, som zdravy a nemam ziadne problemy, niesom sice nejaky super sportovec ale to zakladne zvladnem, myslim to co maju na stranke, pojdem skusim vezmu ma super, nevezmu klada pojdem domov, pani este raz vdaka za toto forum hlavne tym ktori tu prispievaju s rozumom a skusenostami popripade nazormi a nie tym ktori vyvolavaju spory a hadaju sa pani ste super dufam ze toto forum vydrzi co najdlhsie a budem rad ak sem raz budem prispievat aj aj legionar akmi to vyjde

martin45 (bez overenia) 20.12.2009 - 20:50

ahoj, mam zaujem tiez ist, mas daky mail abo icq adresu kde by sme si mohli popisat?? moje icq-457074650

achaltekin (bez overenia) 20.12.2009 - 21:47

sak staci ked tu napises co potrebujes aj ked si myslim ze na tomto fore najdes vsetko co potrebujes vediet a ked vyspekulujes nejaku otazku co tu este nebola povedana si fakt dobry, icq nepouzivam ak chces mam mail na azete s rovnakym menom teda achaltekin atd, ale myslim si ze su tu aj povolanejsi do remesla ako ja ale ako chces

martin45 (bez overenia) 20.12.2009 - 22:51

no ja som chcel skor vediet v akom case asi pojdes skusit a tak vseobecne si pokecat...

oskor pojdem (bez overenia) 20.12.2009 - 23:08

Majko tak teda tu je spominane to tvoje(staviščakove) -"Neviem tento narod potrebuje vojnu,aby k sebe mali bližšie tito ludia" rozprava mudro a pekne!rozprava o skusenosti. najviac ma pobavila odpoved na obranu pred chorobami-parazitmy v džungli:DDD

Majo (bez overenia) 20.12.2009 - 23:29

Ja som tvora divokého nevidel, ktorý by sa ľutoval. Vták zamrznutý isto z vetvy spadne, ale nikdy nepreklína svoj osud. čoskoro pôjdem - áno, presne to som myslel. 52ka RUM z Martiniku. :) Môže byť dobrý, rum mám rád, v 3éme REI sa nestratím. Obdivujem toho človeka. I keď moc o ňom neviem, stačí mi na to to čo viem. :D

oskor pojdem (bez overenia) 21.12.2009 - 00:28

a neviemči som blazon ale nikde tu nevidim ten link stym videom ....tak pre tych čo chcu http://tvnoviny.sk/spravy/krimi/slovenskeho-legionara-v-afrike-zradilo-srdce.html + gazdik o vycviku a v akcii= http://www.youtube.com/watch?v=TLeIJYjU5w8 http://www.youtube.com/watch?v=k7CkWkcztXI inač 2REP ty vieš niečo o staviščakovi?neviem,niesom si isty ale tušim o nom tu bola reč,ked sa vravelo o nejakom legionarovi byvalom čo robi v nejakom bare a tušim ste spominali jeho...fakt neviem bolo to velmi davno tak ak trepem prosim oprav ma:)čo som pridal link s videom a rozhovorom so staviščakom o tom chalanovi ktory zomrel v djibouti,poznal si ho?

oskor pojdem (bez overenia) 21.12.2009 - 00:46

a dnes sa mi ani,ako sa vravi :huba nezavre :D v mojom pripade-prsty nezastavia ale len tak som raz klikol a vždy ma to niekam posunie,niekam kde vidim veci ktore si radi pozriete tak pripojim:)zasa gazdik o živote:) odporučam kuknut.inač prosimvas ten inštrument ktory hraje na začiatku,čo je to zač?dakujem ak niekto zisti http://www.stream.cz/video/213655-stanislav-gazdik dobre dost bolo mojich kecov na nejaku dobu nebudem pisat už bolo vela .držte sa zatial

Majo (bez overenia) 21.12.2009 - 13:01

http://www.youtube.com/watch?v=AWDSjOpHZCg&feature=rec-LGOUT-real_rev-rn-1r-1-HM Na pobavenie z filmovej klasiky Saving private Ryan. :D

Majo (bez overenia) 21.12.2009 - 13:39

jeden článok pre zaujímavosť. Myslím, že dosť vecí tam vystihol ten človek. [color=#FF0000]* Chcem nadviazať vaším dokumentom Legionári, ktorý odvysielala Slovenská televízia; realizovali ste ho režijne aj scenáristicky. Fascinuje vás na legionároch, vrátane Slovákov, česť a vernosť légii, pripravenosť bojovať v ktorejkoľvek minúte, alebo spôsob myslenia? [/color] – Strávil som s legionármi vo Francúzskej cudzineckej légii týždeň, čo je pre mňa krátky čas na to, aby som pochopil spôsob ich myslenia. Pochopiť ich samých, ich systém, ich život, na to treba mesiace, ak nie roky, ale predovšetkým treba zažiť s nimi situáciu priameho ohrozenia života. Pretože si myslím, že len v týchto chvíľach dokáže človek ukázať svoju pravú tvár, čo v ňom je, aké má hodnoty, názory, myšlienky, ktoré sa potom pretavia na skutky. Legionára nerobí legionárom uniforma alebo to, že drží famas (legionársku pušku), ale spôsob života a s tým spojený čiastočne aj spôsob myslenia. Nie vždy sa to légii podarí. Na všetko treba čas a najmä túžbu chcieť. Osobne si legionárov veľmi vážim (aspoň tých, ktorých som mal možnosť spoznať), a to najmä pre jednu vec: Tí chlapci mali odvahu začať odznova. Dnes to nie je o tom, skryť sa pred zákonom, ako v minulosti (ani to už nie je možné), dnes do légie väčšinou vstupujú muži, pretože chcú niečo dokázať. Chcú nájsť samých seba, nejaké hodnoty, istoty, záchytné body, chcú nájsť svoj zmysel života, ktorý v civilnej spoločnosti nenašli. Cudzinecká légia dnes nie je o zabíjaní (aj keď to, samozrejme, k službe v légií patrí), je to, ako som už povedal: spôsob života. Samozrejme, nájdu sa aj výnimky, tí, ktorí vstupujú do légie pre peniaze, občianstvo, alebo iné výhody. Takýto jednotlivec tam však podľa mňa dlho nevydrží a buď dezertuje, alebo nepodpíše ďalšiu službu. Tí, čo tam zotrvajú z presvedčenia, majú už dušu legionára zocelenú tvrdým výcvikom a kódexom cti, ktorý má sedem bodov. Nemajú už potom problém bojovať a padnúť za légiu, Francúzsko, slúžiť légii a ľuďom. To je ich misia. Veľmi silné sú tam priateľstvá, najmä tie, ktoré sa vytvoria v boji a na misiách. Pre bežného civila je to nepochopiteľný svet, s vlastnými pravidlami a zákonmi. Každý legionár by mal mať dve duše: tú legionársku, ktorej prisahal vernosť, a tú svoju, ktorú dostal do vienka pri narodení. Chcel by som zažiť na vlastnej koži ten pocit legionára, ktorý vie, že môže v boji aj padnúť, ale ide tam, lebo túži, verí, chce, ale predovšetkým, idú tam jeho kamaráti. V légii je prioritou kamarátstvo, súdržnosť a vzájomná úcta. To vám zaručí, že vás nenechajú nikdy v problémoch, v štichu, a to je pocit, ktorý ja, žiaľ, nepoznám. Musí to byť niečo silné, čo drží tých chlapcov spolu (aj keď majú svoje rodiny, manželky, deti). Ich súdržnosť a obetavosť je pre mňa fascinujúca. [color=#FF0000]* Je správne, aby sa légia stala vlasťou a adoptívnou matkou namiesto skutočnej vlasti a skutočnej matky?[/color] – Keď vstupujete do cudzineckej légie, musíte predovšetkým dobrovoľne a z vlastného presvedčenia prijať svoju ,,adoptívnu matku“, so všetkým, čo k tomu patrí, inak by ste boli nešťastný, alebo by ste neprežili. Nechcem, aby to vyznelo ako propaganda, preto upozorňujem, že je to môj názor, môj pocit. Légia vás nielen vycvičí, dá vám druhú šancu, ale vás aj trestá, čo často aj bolí. Légia vás ale zároveň chráni, živí, dáva vám istotu, ukazuje vám cestu a možno aj cieľ. Legionár sa ju musí naučiť mať rád, so všetkým, čo k tomu patrí. Všetko zlé je aj na niečo dobré. Neznamená to však, že legionári zabúdajú na svoje rodiny či biologické matky. Dnes existujú možnosti každodenne komunikovať, a oni to aj patrične využívajú. Legionár sa musí naučiť potláčať svoje pocity a túžby, neznamená to však, že ich vykorení. V légii sa legionári nerodia, len umierajú.

erik (bez overenia) 21.12.2009 - 20:00

cawte prosim poradi mi niekto jak by som sa mohol dostat do francuzskej cudzineckej legie mam len 16... moj mail... playboy-1-4@azet.sk chcel by som presne info od kolko rokov kde to je co a ako dakujeeem...

Majo (bez overenia) 21.12.2009 - 21:40

erik - ak nemáš námahu sa pozrieť do nedávnej histórie tohoto fóra tak neviem ako ostatný, ale ja nemám potrebu ti poradiť. :) Na túto otázku som si dokázal nájsť odpoveď aj sám. A to jednoducho ak dáš do google.sk vyhľadať legion étrangére tak tam máš ihneď stránku náborového centra. Je aj po česky. To je pre tie základné info. Ale takúto pohodlnosť poznám. :D

2REP (bez overenia) 21.12.2009 - 22:29

d.d. –1. veta tvojho posledného príspevku si protirečí s druhým a tretím odstavcom. Ale nevadí, odpoviem ti aj tak. Tvoj problém spočíva v tom, že gúľaš pred sebou zbytočne veľa otázok typu:„ako mám vedieť, odkiaľ mám vedieť, ako mám poznať“... 1. Vojak sa musí vedieť rozhodnúť, v légii to platí dvojnásobne! 2. Nerozhodní nemajú čo hľadať v žiadnej armáde! 3. Vojak musí splniť rozkaz a až potom sa môže sťažovať. 4. Odmietnuť splnenie rozkazu sa rovná dezercii! 5. Každý vojak sa o svoju zbraň a výstroj má starať sám, nesmie ich zveriť inému v boji, ani mimo boja, alebo cvičenia! 6. Uzancie sa dodržiavať môžu, ale nemusia, nie sú záväzné. To čo je nariadené, sa dodržiavať musí! Je to vojenský poriadok, jeho pravidlá. 7. Nemaj v cti tých, ktorí ho nedodržiavajú. 8. Degradovať tvoju dôstojnosť môžu len vtedy, ak ju máš! 9. Ty sám poznáš hranicu a je len na tebe, či to dovolíš. 10.Tzv. drobné služby a ústupky sú buď dobrovoľné alebo z donútenia. Vtedy je to buď mazáctvo, alebo šikanovanie. Nejaké „dobrovoľne nasilu“ neexistuje, to sú výmysly. Tu je tá hranica, ktorá ťa stále máta. Ak odo mňa niekto chce, aby som ho prepustil v rade na jedlo, slušne ma poprosí a má na to dôvod, pustím ho a nepovažujem to za šikanovanie. Ak niekto chce ožehliť uniformu, odôvodni mi to a slušne požiada, urobím to. Očakávam, že ako starší a skúsenejší vojak mi zase on na oplátku v niečom pomôže, poradí, ak ho poprosím ja. Ak odmietne a chce ožehliť znovu, alebo vyčistiť obuv, zbraň, pošlem ho do čerta. Nie som jeho sluha, lokaj. Ak sa vyhráža, môžem sa naňho sťažovať. Alebo mu rovno jednu pritetovať päsťou medzi rohy, nech vie s kým má tu česť. Aj to je dôvod, prečo treba byť nebojácny a zároveň byť v kondícii. Honneur et valeur...česť a chrabrosť. Zase ma niekto nariekne, že robím a píšem propagandu, ale je mi to jedno. K tým chudákom na videu- chlape, to je armáda, a ruská, nie igra v gorodki! Keby sa tí mladí vzopreli silou, bol by to masaker. Myslíš, že mazákov tam nebolo viac ako tí traja? Mladí 18 roční chalani zo zemlianok v ruských dedinkách sú ako teliatka na bitúnku. Nič nevedia, robíš s nimi čo len chceš. Požadovať od nich odvahu sa vzoprieť je to isté, ako chcieť od kromaňonca, aby šoféroval tank.

2REP (bez overenia) 21.12.2009 - 23:20

„Ja som tvora divokého nevidel, ktorý by sa ľutoval. Vták zamrznutý isto z vetvy spadne, ale nikdy nepreklína svoj osud.“ Majo, supééér ! dík, to si zapamätám. (Nie je to z nejakého filmu? - J. I. Jane ?-alebo niečo také ?... tam bolo niečo o vtáčatách, ale videl som to dávno, tak len tápem...). achaltekin- múdre slová, reakcie a postoje. Držím ti palce. Pali- vieš koľko dezercií z ruskej armády má za následok ten „svojský výcvik“? Rusi, ktorí predtým v nej slúžili a neskôr dezertovali do LE o tom vedia svoje. Neporaziteľní- ale za akú cenu? V takej veľkej krajine, ako bol CCCP s večne autoritatívnym systémom štátnej moci, chránenej všadeprítomnou štátnou tajnou službou (NKVD, KGB,FSB) sa armáde môže len dariť. Tým nechcem povedať, že je to horšie, ako drbnutá americká všade ospevovaná demokracia. Naopak, ja tvrdím, že poriadok je len v krajine, kde nie je demokracia. Myslím, že aj reálne uvažujúci Slováci jej už majú plné zuby. V Gruzínsku zahynulo veľa vojakov z radov Rusov a poriadok tam nikdy neurobili, ani neurobia. Gruzínci sú horali, ako napr. Afgánci, sú na svojom území a preto sú vo výhode. Viedli partizánsku vojnu a tú armáda len tak neporazí. Tým nechcem vyvracať tvoj názor, ak to tak nevyzerá, nie je to pravda. Len vyslovujem aj ja svoj.A odpovedám na tvoju otázku jednou vetou: Pravidlo tu platí, ale posilňovať ťa musí um a odbornosť, nie stupidita a vojak sa stáva elitným špeciálnou odbornou prípravou a stážami, nie šikanovaním. K tým dvom videám: Tí námorní kadeti- na Filipínach- je to bežná vec, tam sa na sviatky Eastern, teda o Veľkej Noci nechávajú ľudia aj ukrižovať a dobrovoľne, sú to Aziati, a je to naozaj o odolnosti nervov. Nič hrozné, bežný preplesk, ale neschvaľujem to. Tu ale dávajú pozor na to, aby niekoho vážne nezranili. A ako tam niekto správne v tých komentároch poznamenal, myslím, že “ bojovník“ a „dantess“, vyjadrujú sa k tomu deti, ktoré nikdy neboli na vojne. Video Barracuda-je to v nejakom mládežníckom klube. Deti bijú deti a deti robia aj komentáre k videu. Môžem k tomu dodať len to, že je to ukážka brutality a bezcitnosti súčasnej mládeže vo väčšine krajín sveta. Aj za našich čias boli bitky, ale jeden s jedným a nie štyria na jedného. A určite to nie je v Rusku!!! Kto tam bol aspoň raz, ten o tom nepochybuje. V Rusku „acharonu“ , teda poriadkovú službu nerobia sopliaci. Typujem to na nejaký zapadákov v časti Londýna. Ale nie som si istý. Ale vidím, že aj tu sa objavilo decko, s nickom erik –prispevok dnes o 20:00. Mon petit garçon, čo tak držať sa mamičkinej sukne a neotravovať tu na fóre s hlúpučkými otázkami? Alebo skús vedierko, piesoček... „Čoskoro pôjdem“- áno, o Dodovi Staviščákovi viem toho dosť. Za tie roky... Čo sa týka jeho prezentácie na SVK, je toho viacej- reportáž ( a veľmi dobrá) z r. 2007 v Črepinách TV Joj zo 16.4. pod názvom Cudzinecká légia - možno sa dá nájsť v archíve JOJ, len neviem, či to nezablokoval pán spackaný, lebo už vtedy zakázal súťaž medzi legionármi a kukláčmi, na ktorú ich vyzval Dodo, ale to už som na fóre spomínal. Nakoniec sa tej súťaže nebáli obyčajní mladí chalani z jedného paintballového klubu, tí si to s nimi rozdali -a nejaké ďalšie rozhovory aj s fotkami, mám niekde aj tie linky, ale nechcem ich sem dávať, aby to nevyzeralo, že ho propagujem tu na fóre. Veľa ľudí ho zbytočne a hlavne neprávom poohováralo a nechcem vyvolať znovu podobné hlúpe reakcie. Nasralo by ma to a mohol by som byť aj ja nepríjemný. Toho chalana (Djibouti) som osobne nepoznal, viem jeho meno, aj civilné, odkiaľ pochádzal, to je všetko. Mám úctu voči mŕtvym legionárom a preto nepovažujem za slušné ho tu rozoberať. Standu Gazdíka mám tiež rád, skvelý chalan, veď je to tiež Slováčisko po rodičoch, inak vyrastal na Morave, tak ja ho považujem skôr za Moravana. Vidíte,prehlásil o sebe, že je Francúz a nebol problém ( ale to bolo v Česku), síce pár závistlivých debilov- dezertérov ho ohováralo, že si založil FISFO, firmu, že je „pán spisovateľ“ a podobné žĺčnaté kecy. Sami nevedeli napísať ani 10 stránok, tak im bol tiež trňom v oku, ako Dodo na Slovensku. Ale ako povedali včera tí Češi v Paríži- každý sme nejaký... Ten inštrument na začiatku- čo si myslel? Veď tam je len synthetizer, nič iné ja tam nepočujem. Alebo som hluchý? Chlapi, tie odpovede mi zaberajú dosť teraz drahocenného času, takže ak sa chcete pýtať- o.k., ale budem rád, ak to bude naozaj k veci, a budem už odpovedať (ak to budem vedieť) len tomu, kto ma adresne osloví. Ale nie s hlúposťami! Lebo začínam byť alergický na „večné“ otázky. Koniec- koncov, nie som tu jediný, kto sa vyzná, nie je to moje fórum a väčšina z vás má rozumu a prehľad o problematike LE úctyhodne, takže nemám žiadny strach, že by fórum viazlo, keď budem stručnejší. Ďakujem za pochopenie. Mám dosť povinností, ale sviatky s tým nemajú nič spoločné. Salut všetci slušní a hlavne dospelí. 2REP

2REP (bez overenia) 21.12.2009 - 23:32

Ešte dodávam k môjmu poslednému príspevku: Pali- skočil mi tam smajlík namiesto „B“, a tiež správne má byť „ak to tak vyzerá, nie je to pravda“ a nie: ...ak to tak nevyzerá..., ospravedlňujem sa za chyby. Holt, doplatil som na rýchle písanie, tak mi treba. Salut.

oskor pojdem (bez overenia) 21.12.2009 - 23:59

Majo prosimta nescem sa nijak odhalovat(odanonymnit) ale prosimta ozvi sa mi na email lopki007@azet.sk potrebujem niečo odteba dik vopred 2REP dakujem za odpovede!

Pridať nový komentár