Francúzska légia

mir 14.8.2007 - 21:26

História Francúzskej légie

francuzska legia

Máloktorý bojový zbor na svete je ovenčený takým množstvom mýtov a legiend ako Francúzska cudzinecká légia. Jej členmi sú dobrovoľníci, ktorí za sebou nechali svoje sociálne aj rodinné zázemie, pričom svoje úlohy plnia s odhodlaním, nad ktorým svet žasne.

Cudzinecká légia bola založená 9. marca 1831 rozkazom Ľudovíta Filipa, kráľa Francúzska. Bol to čas politických nepokojov a tento oddiel plnil úlohu ochrancu kráľovskej moci. Väčšinu dôstojníckeho zboru tvorili veteráni Napoleonovej Grand Armee a mužstvo predstavovalo národnostne pestrú zmes, v ktorej bola zastúpená celá Európa.

V Légii sa objavili aj francúzski regrúti, ktorí sa snažili uniknúť pozornosti miestnej polície. Boli to dobrovoľníci vo veku medzi 18. a 40. rokom, s pravým alebo prijatým menom. Kráľ správne predpokladal, že platení žoldnieri nebudú pri plnení rozkazov rozmýšľať o ich príčinách alebo politickej korektnosti. Légia bola po potlačení nepokojov v Paríži okamžite zapojená do bojov o Alžírsko.

V roku 1835 však tento bojový zbor prešiel pod španielsku kontrolu. Následne sa na rovnakom princípe vytvorila druhá Légia, ktorá získala a udržala pre francúzskeho kráľa Alžírsko, ktoré sa stalo na dlhý čas jej domovom. Vo svojej africkej misii plnili legionári dôležitú úlohu - udržiavali poriadok, potláčali povstania domorodých nomádskych kmeňov a kolonizovali Severnú Afriku. Budovali cestné komunikácie na rýchle presuny, púštne pevnosti a časom tu vzniklo aj mesto Légie - Siddi bel Abbés.

Česť a odvaha

Francúzska cudzinecká légia zdedila tradície žoldnierskych vojsk, ktoré využívali francúzski králi už v stredoveku - škótskej gardy Karola VII. alebo neskôr Napoleonových poľských kopijníkov. Farbami tejto elitnej časti vojska sú zelená a červená, ktoré používali Švajčiarske gardy slúžiace trónu bielej ľalie. Znakom a symbolom zároveň je granát, z ktorého vychádza sedem plameňov, pričom dva z nich sú ohnuté smerom nadol.

Vzťahy medzi tými, ktorí rozkazy vydávajú a tými, ktorí ich plnia, sú vybudované na veľmi vyvinutom „esprit de corps", založenom na niekoľkých jednoduchých princípoch: disciplína a česť, radosť z dobre vykonanej práce a oddanosť svojej minulosti. Heslom Légie je "Honeur et Valour" - Česť a odvaha. Po vstupe do Légie nastáva veľmi tvrdá selekcia. Mnohí kandidáti nevyhovejú buď zo zdravotných alebo morálnych dôvodov.

Legionár je zriedka anjel, ale nikdy nie zločinec. Každý nový člen je dobrovoľník, ktorý chce uniknúť svojej minulosti, osobnej alebo rodinnej kríze, vo svojom sociálnom alebo politickom živote. Príkladom posledného fenoménu je masívny príliv dobrovoľníkov z Alsaska po roku 1871, zo Španielska roku 1939 a z Východnej Európy po roku 1945. Pre ostatných, ktorí sa nechcú zmieriť s limitmi strednej vrstvy, Légia znamená možnosť dobrodružného života. Všetkých jej členov spája súdržnosť, spečatená disciplínou a rešpektom k tradíciám.

Francúzska légia v krymskom konflikte

Časom sa stala Légia bojovou silou, ktorá obhajovala záujmy Francúzska aj v tých najodľahlejších končinách. Bola zapojená do Krymskej vojny 1853 - 1856, kde zohrala hlavnú úlohu pri dobývaní Sevastopoľu. Zámerom Francúzov v tomto konflikte bolo pomôcť svojmu spojencovi, tureckému sultánovi, pri získaní prístupu k prieplavu medzi Čiernym a Stredozemným morom. Po počiatočných rýchlych víťazstvách sa 1. a 2. cudzinecký pluk pokúsil o dobytie opevneného prístavu Sevastopoľ, čo vyústilo do blokády, ktorá trvala rok. Légia kvôli chorobám a zlému počasiu už nemohla dlhšie čakať a padlo rozhodnutie podniknúť frontálny útok.

Prvý pokus sa nevydaril a jednotky sa museli stiahnuť s ťažkými stratami. Pokúsili sa o to znova, s rovnakým výsledkom. Napriek tomu sa nevzdali a skúsili to po tretí raz. Sevastopoľ padol 8. septembra 1855. Ďalšími bojiskami legionárov sa stali Taliansko (1859) a Mexiko (1863 - 1867). Práve tu sa 30. apríla 1863 odohrala jedna z najslávnejších bitiek, ktorá vstúpila do dejín ako synonymum cti a odvahy.

Bitka pri Camerone

Dňa 30. apríla 1863 3. kompánia Cudzineckého regimentu zabezpečovala bezpečný presun zásob po ceste medzi Vera Cruz a Pueblom. Počas pochodu do určenej pozície jednotku prepadla takmer tisícka mexických povstalcov. Kapitán Danjou, aby získal krytie pred nepriateľskou paľbou, presunul svoje mužstvo do opustenej haciendy Camerone, ktorú minuli pred niekoľkými minútami.

Kompánia mala šesťdesiatdva legionárov a troch dôstojníkov, ktorí mali čeliť mnohonásobnej presile Mexičanov. K haciende, kde sa legionári pripravovali na obranu, prišiel posol s ponukou čestnej kapitulácie. Na streche ležal seržant poľského pôvodu, ktorý mu vojensky stručne naznačil, čo si myslí o tomto návrhu. Tak sa spustil jeden útok za druhým, všetky však boli s ťažkými stratami odrazené. Napoludnie začala legionárom dochádzať munícia, nemali jedlo ani vodu. Podvečer bolo nažive už len päť obrancov, na ktorých číhala armáda nepriateľov. V tejto beznádejnej situácii legionári nasadili bodáky a podnikli útok. Keď dvoch z nich pri napredovaní k mexickej pozícii zastrelili, zasiahol mexický plukovník.

Opätovne ponúkol kapituláciu. Legionári súhlasili pod podmienkou, že si smú ponechať svoje zbrane. Plukovník, dojatý ich odvahou, odpovedal slovami: „Mužom ako ste vy, nemôžem nič odmietnuť." Tento deň, ktorý vstúpil do dejín ako Camerone, sa každý rok pripomína vo všetkých táboroch Légie a oslavujú ho s veľkým zápalom a pýchou. V Aubagne, kde sa koná slávnostná prehliadka, nesú na čele pochodujúceho regimentu drevenú ruku kapitána Danjoua. Tento boj, ktorého meno je na každej legionárskej vlajke, ostáva symbolom misie, ktorá sa plní až do úplného konca.

V zákopoch svetových vojen

Roku 1914 sa pluky Francúzskej Légie zúčastnili bitky o Artois, kde utrpeli ťažké straty. Boli zreorganizované a o mesiac neskôr znova ťažko porazené pri Givenchy. Nakoniec utrpeli legionárske pluky také ťažké straty, že ich museli v septembri 1914 rozpustiť a preformovať do novej jednotky. Takto bol vytvorený RMLE (Pochodový pluk cudzineckej légie), ktorého úlohou bolo prevýšiť v boji všetky ostatné jednotky. RMLE sa zúčastnil na mnohých bitkách francúzskych bojísk a stratil tisíce vojakov. Zvlášť sa vyznamenal svojím bojovým umením v zákopoch pri Remeši, kde legionári vyčistili štyri kilometre nepriateľských línií iba puškami, bajonetmi a granátmi. Ďalším úspechom bol Verdun, kde légia uspela v misii o znovuzískanie svojich starých pozícií. Nasledovala obrana parížskeho koridoru a Légia uspela opäť, hoci s veľkým stratami.

Francúzi začali svoju ofenzívu v júli 1918 a RMLE bol opäť v prvej vlne - takmer dva týždne si legionári presekávali cestu cez Hindenburgovu líniu. Počas 2. svetovej vojny, v júni 1940, jedenásty REI (Pechotný cudzinecký pluk) takmer vyhladili pri obrane pozícií vo Verdune. Tí, ktorí prežili, sa stali zajatcami. Väčšine sa ale podarilo ujsť a znovu zasiahli do bojov. Pluk však rozpustili. Trinásta DBIE (Podbrigáda Cudzineckej légie) písala dejiny pri Narviku a Bjerviku v Nórsku, ďalší úspech prezentuje slávne víťazstvo pri Bir-Hakaim v Líbii. Légiu znova zjednotili a pokračovala vo víťazných kampaniach v Tunisku, Taliansku, Provence a Nemecku.

V roku 1940 sa Thajsko, spojenec Japonska, pokúsilo anektovať Kambodžu. Légia túto hrozbu odvrátila, ale zbytočne, pretože politickou dohodou Kambodžu odovzdali pod thajskú správu. V oblasti ostala dislokovaná len jedna jednotka - 5. REI. Ďalšími rokovaniami sa podarilo zabrániť vojne na juhu, hoci nie nadlho. Legionárov, umiestnených v garnizóne Ha Giang, čoskoro zmasakrovali a ostávajúce dva batalióny vyrazili na pochod smrti smerom k čínskej hranici. V roku 1945, ešte predtým, ako sa zvyšky 5. REI dostali do Číny, vojna skončila. Nahradila ju však ďalšia, tentoraz vojna s Ho-či Mi-nom a jeho komunistami, ktorá mala trvať ďalších deväť rokov. V nej boli zastúpené všetky pluky Légie a najslávnejšími bojiskami boli Phu Tong Hoa, Koloniálna cesta 4, a slávne Dien Bien Phu.

Dien Bien Phu

Bol to najdlhší a najtvrdší zápas francúzskych expedičných síl na Ďalekom východe. 1. BEP uskutočnil výsadok v údolí Dien Bien Phu, zabezpečil oblasť a postavil základňu. Nasledovalo 169 dní konfrontácie s Viet Minh, po ktorých prišlo 57 dní pekla. Viet Minh zaujal pozície na svahoch, obkolesujúcich pevnostný systém, a začal ostreľovanie ťažkým delostrelectvom. Zásobovanie a prísun posíl bol možný len zo vzduchu. Pristávacia dráha bola zakrátko pod kontrolou nepriateľskej protileteckej paľby.

Na pomoc prišli nielen príslušníci parajednotiek, ale k obrane tejto pozície sa dobrovoľne hlásili aj muži bez parašutistického výcviku, hoci zoskoky sa často uskutočňovali v noci. Paralelne s obliehaním Dien Bien Phu prebiehala konferencia v Ženeve. Francúzske jednotky mali záujem udržať údolie, kým nepriateľ nepožiada o prímerie. Situácia však bola neudržateľná a 8. mája padla posledná pevnosť.

Dien Bien Phu prestalo existovať. Proti 15-tisíc legionárom a príslušníkom koloniálnych plukov stálo približne 100-tisíc nepriateľov, vyzbrojených ťažkou technikou. Dvetisíc obrancov padlo, 1 500 sa stratilo v akcii, 5 800 bolo ranených. Vyše 11-tisíc vojakov sa dostalo do zajatia, z ktorého sa po štyroch mesiacoch vrátilo živých len 3 290 mužov. Bola to politická katastrofa, ktorá znamenala koniec francúzskeho koloniálneho impéria vo východne Ázii. Druhý deň po páde Dien Bien Phu požiadali francúzski vyjednávači na ženevskej konferencii o prímerie. Pre légiu sa tým vojna v Indočíne skončila.

Boj o francúzske Alžírsko

Ešte skôr, ako sa mohli legionári zotaviť z bojov, ocitli sa v Alžírsku. Tentoraz bola ich nepriateľom Armáda národného oslobodenia. Pluky Légie, ktoré mali zabezpečiť pokoj v krajine, kde žilo množstvo Francúzov, sa aktívne zúčastnili v mnohých operáciách proti rebelom a plnili si povinnosť pri ochrane hraníc. Na základe politických rokovaní medzi prezidentom De Gaullom a predstaviteľmi vzbúrencov však Alžírsko v roku 1961 získalo nezávislosť a Légiu povolali do Francúzska. Légia, ktorá vnímala Alžírsko ako svoj domov a toto rozhodnutie ako zradu, sa vzbúrila. Pokus o prevrat však nevyšiel a 1. REP (Cudzinecký parapluk) rozpustili. Od roku 1962 až po súčasnosť sú oddiely bielych anjelov umiestnené na juhu Francúzska a na Korzike, ale aj v zámorí - v Djibouti, na Madagaskare, Tahiti a Francúzskej Guayane.

Légia si získala renomé pri výkone operácií v mnohých vojnou zmietaných oblastiach. V septembri 1990 vyslali tri pluky Cudzineckej légie do oblasti Perzského zálivu. Zmocnili sa letiska Al Salman, kde sa stretli len s malým odporom. Ich ďalšou úlohou bolo zabrániť ústupu Republikánskej gardy na západ. O tejto vojne sa hovorí ako o bleskovej vojne - skončila po sto hodinách boja na zemi, pričom v nej zahynuli len traja legionári. Pod velením Organizácie spojených národov Légia udržiavala poriadok v Mogadiši a zúčastnila sa aj na konflikte v Bosne, kde zvládla viacero tajných operácií.

Pri týchto akciách vedela Francúzska légia s veľkým efektom využiť materinský jazyk svojich vojakov. V oboch oblastiach boli len ľahké straty. Charakteristika Légie za približne stosedemdesiat rokov jej existencie, sa dá vyjadriť slovami literárneho velikána Antoina de Saint Exupéryho: „Vojak nie je mužom násilia. Nosí zbraň a riskuje svoj život za chyby, ktoré nespôsobil. Neoblomne dodržiava svoje slovo až do konca, i keď vie, že bude zabudnutý."

camerone (bez overenia) 22.12.2009 - 12:53

http://www.wittmannholding.sk/fam/snejdarek.pdf Su ľudia na ktorých sa rýchlo zabuda, nepiše sa o nich, v učebniciach dejepisu žiadna zmienka... a pritom veľký ludia sú to... Československý štát pritom zakladali aj veľkou mierou legionári... A dnes je proti zakonné byť Legionárom.

d.d (bez overenia) 22.12.2009 - 20:10

2REP vdaka za odpoved ale celkom som tomu este neporozumel, takze sa ta opytam este raz uz strucne, nebudem to dlho rozpisovat lebo potom je to nezrozumitelne. ty si pisal v jednom prispevku, myslim na 67 strane "Toľko sa hovorí o výcvikoch, [b]až dokiaľ vás nezlomia. Aby ste slepo počúvali rozkazy, slepo išli kamkoľvek, bez uvažovania.[/b] Vždy sa masy ovládali ľahšie, keď neuvažovali, platí to po stáročia a všade. Aj v civile. Ja mám nevýslovnú úctu práve k tým, ktorí sa nedali zlomiť. Svedčí to o sile ich ducha. To je tá pevná psychika, ktorú som zdôrazňoval záujemcom o LE tu na fóre už v začiatkoch. Načo mi je zlomený človek, ktorý musí znovu hľadať seba, aby zistil,že nie je číslo, kus, kvapka v mori mašinérie? Čo s takým vojakom?" tak povedz ako sa nedat zlomit? resp. co si myslel pod tym ked vojaka zlomia? tu pises:"[b]až dokiaľ vás nezlomia. Aby ste slepo počúvali rozkazy, slepo išli kamkoľvek, bez uvažovania."[/b] na druhej strane v tych bodoch co si napisal v poslednom prispevku pises ze n[b]ajprv splnit rozkaz potom sa stazovat. nesplnit rozkaz rovna sa dezercii. [/b] neprotireci si to potom? - to co si povedal? skus vysvetlit lebo tomu celkom nerozumiem.lebo podla toho to vyzera tak, ze ked plnis rozkaz vzdy tak to znamena ze ta uz zlomili. alebo tomu nerozumiem. a este jednu vec. ja som sa pytal hlavne na toto: "odkial ja mam vediet ci to co mi niekto prikazal ako mlademu vojakovi je sikanovanie, ci je to nad ramec jeho pravomoci, alebo je to sucast vycviku. odkial mam vediet kto ma ake pravo mi nieco prikazat?" minule som sa asi moc rozpisal tak tu moju hlavnu otazku nebolo moc vidno. ak si najdes niekedy chvilu casu na odpoved tak ti budem vdacny P.S. v com si protirecim v tom mojom prispevku? ja som tam protirecenie nevidel. pisal som ze som este nebol v armade tak neviem ako to tam chodi. preto nepoznam odpoved na otazku kto mi ma pravo co prikazat.

d.d (bez overenia) 22.12.2009 - 20:45

2REP mam na teba este jednu strucnu otazku. mohol by si prosim vysvetlit pojem Esprit du Corps. je to nieco ako duch tymu? v preklade by to malo tak byt. chapem ten vyznam ako bojovy duch, alebo to priatelstvo co je medzi vojakmi v jednotke. mohol by si to presnejsie vysvetlit. vdaka

Majo (bez overenia) 22.12.2009 - 21:00

d.d - Myslím, že 2REP myslel to zlomenie jedinca takým spôsobom, že ten človek stratí tú svoju dôstojnosť. Bude mú všetko ľahostajné, stane sa cynický. Bez vlastného pohľadu na dianie vo svete. Niektorý jedinci v tom prípade začnú aj preferovať iba agresívne riešenie situácii. A to aj takých, ktoré si to nevyžadujú. Preto je dôležité ostať človekom. Poviem ti príklad. S vojakom je zametané. Dostane úlohu ktorá je nezmyselná a ešte aj nesplniteľná. Čisto pre príklad - no, nevie ma nič napadnúť. :D Ale ten človek si povie po prvé že to bolo nesplniteľné. Po druhé tak isto. Možno aj po tretie. Ale príde moment kedy bude vyčerpaný po fyzickej stránke, začne si to brať k srdcu čo ti automaticky deformuje psychiku. Začne pochybovať o svojej schopnosti splniť nejaký rozkaz. Čím dlhšie bude v tom pocite tým viac ho to nalomí. To je čisto môj názor a dúfam, že priložená situácia pasuje a trafil som sa. Ale určite je milión iných prostriedkov a foriem ako človeka môžeš zlomiť. Tým pádom zdegenerovať jeho myslenie. Ešte pridám môj názor k tomu každému splnenému rozkazu. Ono musíš splniť rozkazy nadriadeného nech je akýkoľvek. Ale ak ťa už vygumovali tak ti niekto povie rozkaz, ktorý je možné ešte vylepšiť, po prípade urýchliť iným konaním a za normálnych okolností by si podal návrh na zlepšovák. Ale zlomený človek splní rozkaz vždy tak ako mu ho zadajú bez toho aby uvážil kde a ako môže prispieť aj svojim postojom. Niekedy sa stane situáciu keď môže mať rádový vojak lepší nápad. Ale taký človek nápad nemá. Ak ho pošlú do pekla hľadať anjela tak tam začne kopať dieru do pekla. :D Bez zdravého uváženia. Viem že si sa to nepýtal mňa, ale chcel som odpovedať. Hádam to nie je chaoticky napísané, ale spal som za tieto 3 dni asi iba 8-10 hodín. :D Tu je k tomu ešte niečo viac. http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0ikana Šikanování je jakékoliv chování, jehož záměrem je ublížit jedinci, ohrozit nebo zastrašovat jiného žáka, případně skupinu žáků. Je to cílené a obvykle opakované užití násilí jedincem nebo skupinou vůči jedinci či skupině žáků, kteří se neumí nebo z nejrůznějších důvodů nemohou bránit. Zahrnuje jak fyzické útoky v podobě bití, vydírání, loupeží, poškozování věcí druhé osobě, tak i útoky slovní v podobě nadávek, pomluv, vyhrožování či ponižování. Může mít i formu sexuálního obtěžování až zneužívání. Šikana se projevuje i v nepřímé podobě jako nápadné přehlížení a ignorování žáka či žáků třídní nebo jinou skupinou spolužáků.

Majo (bez overenia) 22.12.2009 - 21:17

Ešte niečo. Myslím že dnes je do moderného sveta aplikované nadmerné množstvo humanity postupujúcim amerikanizmom a prienikom ich spôsobu "demokracie" do celého sveta. Nazýva sa to aj humanizmus. Jasné do určitej miery. Ale ľudia to začínajú zneužívať vo svoj postreh. Príklad: voľakedy si za nesplnenie úlohy sedel v škole v rohu na polienku. Bolo to brané ako potreba výchovy človeka. Dnes? To je šikana. Preto môžeš ísť po ulici a uvidíš 14 ročného fagana s dopichanými rukami od ihiel, s cigaretou v ruke a ešte keď sa ho starý človek v autobuse opýta či by ho pustil sadnúť si tak ho počle do p..e. Raz som to už niekde písal. Neviem kam. Prispievajú k tomu ešte aj rodičia, že pri takej situácii si budú zastávať svoje dieťa aj v takejto situácii. Nedajú im možnosť túžby po niečom. Vždy im všetko kúpia. Ani po tom nestihnú túžiť. Preto je v tom šikanovaní dosť nejasno, ale ja som rád že som ešte vyrastal v tej generácii že keď som niečo vyviedol tak som dostal dve-tri. Alebo som si musel niesť následky a naučiť sa problém riešiť samostatne. Mám v tejto tématike v celku jasno, ale chcem tým povedať že tam kde ja mám hranicu šikany tak druhý tam môže mať už extrém. Alebo naopak môže to byť pre neho prechádzka rozkvitnutým višňovým sadom. To by mohlo byť z mojej strany všetko. Ale pamätaj. Nikdy nedopusti aby ťa opustilo tvoje ja. Potom môže človek začať trpieť paranojou ba dokonca aj schizofréniou. Nebezpečné zahrávanie sa s osudom ľudí. Nedovoľ aby si bol cieľom šikany ktorej hranice si určíš ty. Treba upozorniť človeka že hop, daj si pozor. A ani aby si ty nebol agresor.

Majo (bez overenia) 22.12.2009 - 21:51

Stres v akejkoľvek podobe pozná každý, je súčasťou nášho života a preto je dôležité naučiť sa ho správne zvládať. Slovo stres k nám preniklo z anglického „stress“, ktoré vzniklo z latinského slovesa „stringo, stringere“, t.j. sťahovať, uťahovať, zadrhovať. Zatiaľ neexistuje všeobecne prijímaná definícia stresu, no vo všeobecnosti platí, že stres je reakciou organizmu na interné a externé procesy, ktoré dosahujú také hodnoty, že preťažujú fyziologické kapacity organizmu. V stresovej situácii dochádza k tlaku situačných podmienok, vnútornému napätiu a námahe človeka. Stres vyvoláva v organizme poplach, zmobilizuje všetky sily na zvládnutie záťaže. Tým značne odčerpáva zásoby životnej energie, a hoci človek disponuje vysokou úrovňou prispôsobivosti, môžu ho záťažové situácie veľmi oslabiť a spôsobiť výrazné až nezvratné negatívne zmeny v jeho fyziologickom, psychologickom i psychosociálnom fungovaní. Všetky informácie z vonkajšieho prostredia sa na úroveň vedomia dostávajú cez myseľ. Myseľ je skutočne mohutný " software", ktorý integruje zmyslové informácie, myšlienky, emócie, spomienky a podvedomé reakcie do nášho obrazu sveta. Keď je tento priestor preplnený " nevymazanými a nepotrebnými informáciami", aj ich pohyb môže vyvolať pocit napätia a nedostatku jasnosti mysle. To sa môže stať, ak náš životný rytmus neobsahuje hygienu psychiky.

sedd pre d.d (bez overenia) 23.12.2009 - 08:29

Chlope ak sa tak bojis tej sikany tak tam vobec nechod. Zi radsej tu . To nie je skolka. A ak ta budu sikanovat sameho tak sa nedaj. Inak som nieco postrehol ze vo Francuzsku riesili sikanovanie novacikov v legii a bolo to myslim nedavno . Bolo to preberane verejne v Tv. Mohol by nato odpovedat 2 Rep.

Pali (bez overenia) 23.12.2009 - 10:59

d.d.-niesom sice 2REP ale chcem aj ja zareagovat na tvoj prispevok.Myslim si ze je rozdiel, ked vojak slepo vykonava rozkazy bez rozmyslania alebo ked dostane rozkaz a zamysla sa nad nim, ma nanho svoj nazor a vie ze ho musi vykonat aj ked sa mu to nepaci. 2REP-ale ved v LE predsa cloveka zlomia nie? Ale oni takych potrebuju, kt. zlomia a vedia ze ked dostanu rozkaz tak ho splnia okamzite a na sto percent. A to uz zalezi na psychickej sile cloveka ci ho zlomia uplne a bude takym akym oni chcu alebo si zachova nieco aj zo svojho predchadzajuceho zivota(predtym ako vstupili do LE).Su v LE legionari, kt. sa pocas sluzby v LE nezmenili a ostali takymi aky boli v civile?Ja si myslim ze nie.

Baby (bez overenia) 23.12.2009 - 12:15

Caute chlapi. Myslím že je zbytočné riešiť či vás zlomia a čo je šikana a čo neni šikana. V LE vás určite zlomia a prispôsobiťe sa k vojenskému životu. Podla mna určite zo začiatku budete pociťovať tvrdšie merítko a bude to na hraniči zo šikanou. Ale ak to chcete fakt absolvovať tak to prekonáte aj keby čo bolo. A 2REP to napísal veľmi dobre a je vidieť že svoje skúsenosti vie aj skvele premeniť na rady pre vás, "nás". Salut boys !!:)

d.d (bez overenia) 23.12.2009 - 12:42

ja sa nebojim sikany, ja len chcem vediet o tom nieco viac, chcem tomu porozumiet, chcem vediet ako sa mam zachovat v kazdej situacii. byt stale pripraveny. vediet uz dopredu co je dobre a co nie, co mozem a co nie, co musim a co nie. preto sa pytam. a myslim ze vy co ste teraz odpovedali tomu asi tiez moc nerozumiete a budete radi ked sa o tom dozviete viac aj vy. je to len prospesne. nie je skoda o tom hovorit.ked take nieco zazijete uz o tom budete nieco vediet a lepsie to potom zvladnete. poviem vam priklad. keby ste boli napr na vojne, alebo niekde inde napr v praci (lebo aj tam moze byt sikana, aj ked nie fyzicka, ale psychicka, lebo sef ma nad vami prevahu lebo vas moze vyhodit, alebo vam nedat premie atd.) a videli by ste ze nadriadeny sikanuje podriadeneho, alebo v skole by ste videli ze vasho spoluziaka sikanuju, tak zastali by ste sa ho? 2REP tu kedysi pisal ze on by to urobil vzdy aj keby to mal byt jeho Camerone. mali by ste odvahu urobit to aj vy? napr ty majo. ty este chodis do skoly, ak by tvoho spoluziaka tam niekto sikanoval tak by si sa ho zastal? hoci by ti hrozilo ze dostanes aj ty? ak odpovies ano, tak sa ta nieco opytam. a spytam sa to aj 2REP aj ostatnych. pisal si (a myslim aj 2REP) ze hranicu toho co je sikana si urcujes ty. ale potom pre teba ta hranica moze byt tvrdsia ako pre tvojho kamarata ktoreho sikanuju. a nech sa to deje na vojne. ty si povies ok, je to vycvik, ale pre neho to moze byt sikana (ved si pisal ze tu hranicu si urcujes sam). a vobec to nemusi byt nejaky rozmaznany chlapcek, naopak moze to byt tvrdy chlap, ktory znesie viac ako ty. len on to uz povazuje za sikanu a ty nie. tak potom sa ho nezastanes, nepomozes mu a ostatni kolegovia ktori sa o tom neskor dozvedia ti budu hovorit ze si zbabelec. ved si nepomohol svojmu bratovi v zbrani ktoreho niekto sikanoval. a ty co povies? pre mna to nebola sikana, pre mna to bol vycvik. a ta obet bude mat nejaku traumu, lebo ho nadriadeny sikanoval. a bude ta nenavidiet lebo si mu nepomohol. lenze ty niesi na vine, lebo keby si vedel ze to ten clovek bude niest zle tak by si mu pomohol. chapes? preto sa na to pytam. nebojim sa sikany, ja by som sa sikanovat nedal, ale otazka je ked napr budem na vojne, kedy sa mozem vzopriet proti nejakemu spravaniu lebo je to sikana, a kedy mam drzat hubu lebo je to na vojne normalne. mozno existuju na to nejake pravidla, nejake zakony, nariadenia alebo co ja viem co? preto sa pytam. mimochodom videli ste film Zopar spravnych chlapov? v originali sa to vola "A Few Good Men". hraju tam Tom Cruise, Demi Moore, Jack Nicholson. je to o tom. pozrite si to ak ste ten film nevideli.

Baby (bez overenia) 23.12.2009 - 12:57

Já neviem. Je dôležité to riešiť a zatažovať si stým hlavu ked som ešte ani neni v Legii ? asi nie. A ani ma to moc netrápi, lebo nie som typ človeka, ktorý by takéto info asi potreboval, skôr sa s totožnujem s názorom, ktorý tu písal 2REP. A nevime napísal to tu dosť výstižne čo je šikana a čo neni. To je už len na tebe ako si tú konkrétnu situaciu vysvetlíš a ako to zoberieš. Myslím že na toto neexistuje patričná rada ktorá by ta pripravila na to. To už je len na tebe ako to bdueš riešiť. :dry:

d.d (bez overenia) 23.12.2009 - 13:06

baby ked ta to netrapi tak to necitaj a nevyjadruj sa k tomu. 2REP este posledna otazka ohladom toho. na vojne su vo zvyku aj tzv. krstne ritualy alebo uvadzacie ritualy alebo ako sa to vola. tzn. ked tam pride novacik tak starsi vojaci ho nutia prejst nejakou skuskou. napr ako to video z filipin ci odkial kde tych mladych fackovali. ak sa mlady vojak nechce na tom zucastnit, ma pravo odmietnut alebo sa vzopriet vojakom? nie je to sikanovanie?

Majo (bez overenia) 23.12.2009 - 15:18

d.d - Už len pár slov k tejto téme odo mňa. Ako som už písal, je dosť zložitá, i keď tak nevyzerá. Vždy by som to urobil. Aj pre neznámeho človeka. Pre kamaráta som to raz tak spravil že mi nebolo všetko jedno. Lebo partička ktorá ho ohrozovala bola početnejšia a jeden z nich mal aj plynovú pištoľ, ktorá ťa strelou do tváre z bližšia ako 1,5 metra tiež môže usmrtiť. A urobil by som to zas. Vtedy ti je strach ukradnutý. Vieš že musíš konať. Adrenalín hrá tiež svoju rolu, iba ho musíš správne využiť. A ver mi, že ak také niečo uvidíš tak v prvom momente tú hranicu na tom chalanovi uvidíš. Uvidíš na jeho tvári či je skutočne na tom zle alebo má pocit že to zvláda. (samozrejme aj tak treba pomôcť.) A budeš počuť aj čo a ako hovorí a celkovo na človeku sú vždy zreteľné jeho emócie. A popravde, ja by som na tvojom mieste radšej nechcel tú hranicu vedieť. Ak sa ti to v LE stane, a budeš to považovať za výcvik, tak sa s tým lepšie vyrovnáš. Lebo bude ťa hnať sila že chceš prejsť ďalej. Ale ak to berieš ako šikanu od začiatku, mozog sa začne brániť a vzoprie. Začneš byť agresívny na svoje okolie. Nie úmyselne, ale pod vplyvom nejakých hormónov čo sa uvoľňujú. Ale zasa iba môj názor. :) A baby ti dobre napísal ten jeho posledný príspevok. Drž sa chlape. Aj ja som zvedavý ne názor 2 REP ale predpokladám, že viem čo odpíše. :D Alebo sa to v jeho odkaze aspoň vyskytne. Maj sa fajn a zdravým všetkých správnych.

2REP (bez overenia) 23.12.2009 - 15:26

Camerone- myslím, že si zaslúžiš veľké uznanie za toho Josefa Šnejdárka. Srdečná vďaka. A taký istý pozdrav odo mňa. Nechodíš sem často, ale keď, tak to stojí za to. Si jeden z mála, čo si spomenie na takého legionára telom aj dušou. Si teraz doma? A- sňahu- u vás, - jesto? Smííích. Verím, že teraz áno. Drž sa. A častejšie sem zavítaj. Mes meilleurs salutations. Pre d.d : “ tu pises:"až dokiaľ vás nezlomia. Aby ste slepo počúvali rozkazy, slepo išli kamkoľvek, bez uvažovania." na druhej strane v tych bodoch co si napisal v poslednom prispevku pises ze najprv splnit rozkaz potom sa stazovat. nesplnit rozkaz rovna sa dezercii. neprotireci si to potom? - to co si povedal? skus vysvetlit lebo tomu celkom nerozumiem.lebo podla toho to vyzera tak, ze ked plnis rozkaz vzdy tak to znamena ze ta uz zlomili. alebo tomu nerozumiem. „ Nie,nechápeš to, skúsim to teda vysvetliť„po lopate“- jednou z prvoradých zásad vojenskej disciplíny je plnenie rozkazov. Rozkazy môžu vydávať len nadriadení, a oni zodpovedajú za správnosť tých rozkazov. Vojak zodpovedá za jeho vykonanie (rozumej rozkazu na splnenie úlohy), inak by porušil vojenskú disciplínu. A práve možnosť sťažovať sa na nesprávny rozkaz pomáha vojakovi v tom, aby ho nezlomili. Ale ty (d.d) to zlomenie/nezlomenie chápeš dosť zúžene, obraciaš to len n a s p ô s o b, a k ý s i n á v o d ktorým rozoznáš, či ten rozkaz máš vykonať, alebo nie a preto si sa zamotal. Lepšie si prečítaj opäť tie moje príspevky. Reč bola o šikane ( ktorú rozkaz nesmie obsahovať, inak nie je rozkazom, ale šikanovaním), šikanovaní versus výcvik, vojenskej disciplíne, vojenských pravidlách a o povinnostiach vojaka, daných vojenským poriadkom. Ty si to zmiešal všetko dokopy. Tvoja otázka: "odkial ja mam vediet ci to co mi niekto prikazal ako mlademu vojakovi je sikanovanie, ci je to nad ramec jeho pravomoci, alebo je to sucast vycviku. odkial mam vediet kto ma ake pravo mi nieco prikazat?" Moja odpoveď: Príklad: Rozkazom ťa môžu hnať v boji (misii, operácii, akcii- nazvi to ako chceš) do istej smrti, ty ako vojak to vieš, ale musíš ho splniť! Ak zomrieš, niekto sa bude za to musieť zodpovedať, AK BOL ROZKAZ ZLÝ A PRIAMO ZAVINIL TVOJU SMRŤ. Ak ti v kasárňach ( teda nie v bojovej situácii) niekto zavelí- „choď sa dať zabiť !„ ( to je nemysliteľné- nikto ti to nepovie, proste len uvádzam extrémny, či skôr absurdný príklad), jasné, že tento „rozkaz“ odmietneš a nebudeš za to potrestaný, ani keby ti ho dal sám minister. Naopak, potrestaný by bol ten pako, ktorý by ti ho dal. Alebo ešte inak: Tvoja otázka: “tak povedz ako sa nedat zlomit? resp. co si myslel pod tym ked vojaka zlomia? „ Moja odpoveď: Ak ťa zlomia, už to nie si ty. To je cieľom „zlomenia“, lebo tým ľuďom, čo ťa lámu, vadí práve to, že si taký, aký si. Ako sa nedať zlomiť?- OSTAŤ SÁM SEBOU ZA KAŽDÝCH OKOLNOSTÍ. Aj keď splníš rozkaz vždy (lebo musíš), môžeš vyjadriť svoj nesúhlas so zlým rozkazom. Podotýkam evidentne zlým. Zlomený si len vtedy, ak ho plníš slepo, bez uvažovania. Neviem, je to také ťažké pochopiť? Ak vieš po francúzsky, napíšem to v tomto jazyku, možno pochopíš lepšie. Lebo je tu od teba zase to isté a opakovane: „odkiaľ ja mám vedieť“? – no kurva!, tak napríklad od toho, ktorý to (na rozdiel od teba) už vie! Preto to funguje tak, že starší legionári učia mladých. A preto občas lietajú facky. Lebo tí mladí míňajú energiu na zbytočne otázky dookola a na to isté, miesto toho, aby robili to, čo majú. A nefilozofovali nad tým, či bola skôr sliepka, alebo vajce. l´ Ésprit du Corps- duch panujúci v jednotkách (bojových)- na základe tradícií, zvykov. Nemá sa na mysli nejaký rozprávkový gin z fľaše, alebo fluidná mátoha v dlhej bielej košieľke. Dúfam, že ti to vysvetlenie už postačí, lebo ma z teba šľak trafí... P.S.: "Toľko sa hovorí o výcvikoch, až dokiaľ vás nezlomia. Aby ste slepo počúvali rozkazy, slepo išli kamkoľvek, bez uvažovania. Vždy sa masy ovládali ľahšie, keď neuvažovali, platí to po stáročia a všade. Aj v civile. „ -veď z toho je zjavné, že som to myslel v súvislosti s tým ruským videom, ním začala debata o šikane a rozkazoch. A hlavne som to myslel VŠEOBECNE!!!, veď tu spomínam aj civil. Ale čo sa dá robiť- slovičkárenie vždy prináša nedorozumenia... P.P.S: Majo to pochopil na prvú šupu a skvele to aj formuloval. S tým príkladom sa ale po ňom neopičím, písali sme to nezávisle od seba, tak možno nejaká ta telepatia funguje. Ale veľmi správne ti na to reagovali aj ostatní chalani. Baby,Sedd, ten to vystihol- nie je to materská škôlka. Preto ti aj ja radím a smrteľne vážne- dobre zvážiť, či ísť do LE, lebo budeš mať problémy hneď od začiatku a skončí to dezerciou, či už tvojou vlastnou, alebo z donutenia. Dôvod je ten, že príliš všetko rozoberáš, zbytočne špekuluješ nad maličkosťami. A z toho pramenia ostatné veci. A odporúčam menej akčných hraných filmov, sú kašírované- to nie je realita. Čo sa týka „rituálu“-áno, nováčik to môže odmietnuť, má na to právo. Ale potom sa s ním nebavia ani len ostatní nováčikovia. Veľa záleží na tom, kde to je a ako sa to robí. Či je to tradícia, alebo realizovanie sa pár degenerovaných chujov, ktorí sa za tie tradície schovávajú. Ešte v ČSĽA sa tomu hovorilo „povyšovačky“. Bolo to po roku služby, keď sa zobáci stávali mazákmi. Pamätám si to ako dnes, lebo to bolo v jednotke, ktorej som velil, že to jeden mladý odmietol.Nikto mu nič nevyčítal, nerobil mu zle, ale nikto sa s ním do konca vojny nebavil, ani keď bol mazák a mal to chlapec dosť ťažké. To povyšovanie-boli to rany vojenským opaskom na zadok a viedli sa takou silou, že by sa dnes niekto doslovne posral. Sedd-to šikanovanie v TV vo FR- vždy sa nájde nejaký vrták, čo je nespokojný so všetkým a všade, tak urobí z komára somára. Nejednalo sa o LE, ale o regulárnu francúzsku armádu.

2REP (bez overenia) 23.12.2009 - 15:34

Ale mám na teba- d.d, teraz ja jednu konkrétnu a hlavne stručnú otázku- koľko máš rokov?

2REP (bez overenia) 23.12.2009 - 16:01

Pali – nie, v LE ťa nezlomia, lebo tu nikto nepotrebuje zlomenú trosku. Už som písal, nie sme armáda tupých robotov-kokotov, slepo plniacich rozkazy každého druhu! Zlomený človek, vojak, legionár- hocikto - je humanoidná troska bez vôle, sebaúcty, kuráže, sebadisciplíny a hlavne VERNOSTI! A prestáva byť spoľahlivý. Nemôžeš sa nezmeniť, ostať taký ako v civile,- veď je to úplne iný spôsob života- je tvrdý, väčšinou rutinný, aj keď má svoje špecifiká. Preto každý legionár po čase „napáchne“ légiou a tak sa aj chová. A je to správne.

2REP (bez overenia) 23.12.2009 - 16:52

VŠETKÝM SLUŠNÝM ĽUĎOM NA TOMTO FÓRE, LEGIONÁROM SÚČASNÝM, BÝVALÝM, ALE AJ BUDÚCIM, A TIEŽ ADMINOVI, KTORÝ NÁM UMOŽŇUJE TÚTO DISKUSIU A PATRÍ MU ZA TO MOJA VEĽKÁ VĎAKA, PRAJEM KRÁSNE, ŠŤASTNÉ VIANOCE, VESELÉHO SILVESTRA A DO NOVÉHO ROKU 2010 VEĽA ZDRAVIA, ÚSPECHOV A ODVAHY PREKONÁVAŤ PREKÁŽKY A NÁSTRAHY ŽIVOTA. BONNES ET HEUREUSES FȆTES DE NOËL, BONNE ANNÉE, BONNE SANTÉ ! 2REP

oskor pojdem (bez overenia) 23.12.2009 - 17:21

dal som video s tematikou šikanovanie,ale sa to tu roztiahlo na viac stran:)špecifikacia toho je jasna,kto pochopil na začiatku čo vlastne šikana je (vysvetlil nam ju 2REP,neskor aj Majo ,ktory sem hodil veci z wikipedii a tak isto aj nejake skopirovane veci,ale rozumie tomu)nechcem zasa aby sa tu riešilo šikanovanie dalšich 10 stran:)ved vojensky život neni(len) o šikane,zmenme temu chlapy!-su predsa aj krajšie temy:)ovela krajšie!!!! 2REP ako sa v legii travia vianoce?klasika ako v civile,ale bez rodiny?myslim rodinu vlastnu(pokrvnu).ako vyzera den legionara presne vden 24.12 :)? čo sa tyka vianoc,je to jediny den v roku ktory najviac nenavidim:(((mam zneho zle spomienky. ale každemu zvas prajem tak isto vela zdrvia štastia a aj toho ježiška bohateho a nech novy rok je lepši ako tie čo boli pred nim

samarovic. (bez overenia) 23.12.2009 - 20:52

Zdravým všetkých správnych chalanov !!! Samozrejme aj ja aspoň takto cez fórum všetkým prajem krásne veselé prežitie vianočných sviatkov a tiež šťastný nový rok 2010 !! samarovic

Majo (bez overenia) 23.12.2009 - 23:09

Priatelia, prajem Vám aj ja krásne prežitie Vianočných sviatkov. Nech sa Vám splnia Vaše sny. Joyeux Noël et Bonne Année 2010! česť Vám všetkým čo sem trvalo prispievate. camerone - Ďakujem za článok za všetkých. Skutočne dobrý článok a človek hentakého kalibru si zaslúži byť v povedomí každého Čecha, Slováka a Moravana.

2 rep! (bez overenia) 23.12.2009 - 23:34

no nazdar! o tom snejdarkovy a o vzniku prvej ceskoslovenskej republiky som tiez cital, bolo tam tiez, ze toho blba masaryka, ktoreho tam v parizy nik nepoznal tam predstavil kompetentnym prave stefanik!on tam uz bol uznavany vedec a vojak! o sikane sa nechcem moc rozsirovat, ti co zazili vedia o com je rec a iba sa usmeju na niektorych nazoroch ako napriklad sa vzopriet starym :laugh: neda sa porovnavat sikana v legii a v u nas, uz len koli tomu ze do legie idete na 5 rokov, takze vas nebude nikto sikanovat co ma o rok alebo dva viac, v legii vas budu sikanovat akurat tak caporali ( desiatnici ) a to uz ale su rozkazi co vam davaju. niekto tu chcel vediet ake su vianoce v legii? takze vianoce patria medzi najvacsie sviatky legie, vianoce stravia vsetci legionari povinne v legii ako aj vsetci dvostojnici a to je jedno ci maju rodiny alebo nie, vsetci sa pekne oblecu do vychadzkovych uniforiem a v kasarnach je volnejsi rezim, okrem sluzby. vianocny rezim sa v legii zacina asi tyzden pred vianocami, robia sa vianocne vyzdoby na jednotlivych kompaniach, na kazdej sekcii sa urobi "bar noel" vianocny bar, kde sa v pohode popijkava az do vianoc.a prave tieto jednotlive bary, ktore boli spravene tak ze sa vyprazdnil sklad alebo nejaka izba, si prejdu najvyssi dostojnici s velitelom pluku a rozhodnu ktory je najlepsi!dalej na kazdej kompanii legionari pripravuju malu maketu na ktorej znazornuju nejaky velky cin cudzineckej legie plus zamiesaju do toho nabozensku tematiku,chodia si to potom pozerat aj rodiny legionarov. takze na vianoce mate volno od rana,takze spite do kedy chcete alebo si idete zasportovat,inak ste do vecera v teplakoch, naozaj rezim je volny ale nikto nemoze opustit posadku.o siedmej vecer sa obleciete do vychadzkovych uniforiem a idete do vopred pripravenej saly s celou vasou kompaniou kde su uz pripravene a prestrete stoly a pripravena mala scena na ktorej prezentuju male divadlo vseky 4 sekcie na kazdej kompanii a na ktorej dostanete darcek od kompanie a ao regimentu!ako divadelne scenky sa vzdy hraju jednotlive najsmiesnejsie historky v legii pocas celeho roku a mozem vam povedat ze legionari si tam v jednotlivych scenkach vzdy podaju tych najhorsich podostojnikov alebo dostojnikov.kurva skoro kazdy rok som sa isiel popucit od smiechu! vianoce sa zacinaju v tej sale pripitkom a spevom potom sa zacne jest, 5 rokov som jedol homara, je to tam taka tradicia.na stoloch je plno alkoholu a je tam dost odviazana zabava, pri stole vsetci sedia pomiesany nie su tam ziadne skupinky, tak sa vam moze stat ze po vasej lavej strane sedi serzant ktory vam daval vzdy zabrat a po vasej pravej strane vasho sefa sekcie!ale na vianoce to nevadi pekne sa budete spijat spolu s ostatnymi bez ohladu na hodnost!pocas spijania a jedenia sa budete pozerat na scenky, ktore pripravila kazda sekcia.po skonceni scenok pride na rad rozdavanie darcekov, ktore sa zacina od najvyssej hodnosti s tym ze vystupi na scenu ku kapitanovy ktory mu pogratuluje k vianociam a da mu darcek.Toto je sprevadzane hlasnym hukotom ostatnych ktori tu osobu poznaju.Ked ste mlady zasran tak to v tej sale hucat moc nebude, ked povedia vase meno,ale po niekolkych rokoch ked si spravite dobre meno tak zazijete aj ovacie:laugh: no a to vsetko az do polnoci, kedy sa to skonci niekto ide spat niekto to ide este zapit do baru na vlastnej alebo na niektorej inej sekcii.este ktym barom otvorene su tyzden pred vianocami od rana do vecera a konzumovanie alkoholu tam nie je zakazane,inak tyzden pred vianocami sa robia len sportove aktivity medzi kompaniami kde sa potom vyhlasi na vianoce vitaz regimentu. moje prve vianoce som zazil na farme, bolo to prisnejsie ako normalne ale aj tak bolo dobre, scenky sme nehrali lebo sme nerozpravali este dobre po francuzsky a po druhe nemali sme ani co hrat kedze sme sa nepoznali a nic sme spolu este nezazili.Tak sme pekne zaspievali pesnicku kazdej narodnosti.kurva bol som sam slovak ale odspieval som.:ohmy: takze nebojte ta vianoce su v legii specificke ale maju svoju krasu, bolo super!!!

Pali (bez overenia) 23.12.2009 - 23:58

Chcel by som zazit take vianoce. Taktiez vam vsetkym prajem vesele vianoce a stastny novy rok 2010.

oskor pojdem (bez overenia) 24.12.2009 - 00:55

dakujem 2REP za charakteristiku vianoc.velmi pekne:) pride mi to take ake ma byt "rodinne" nevem ale asi toto je ten pravy vyznam toho:) dufam že najbližšie vianoce aj ja už budem sediet za vašimi stolmi:)aj ešte som sa chcel opytat ako je to s dovolenkou,vybera si ju každy legionar ako chce okrem tych vačšich sviatkov?alebo ti ju daju oni

d.d (bez overenia) 24.12.2009 - 10:08

2REP vdaka za odpovede, za tvoj cas. poviem ti kolko mam rokov. pytas sa to asi kvoli tym otazkam, tak schvalne chcel by som vediet kolko si myslis ze mam. takze daj vediet kolko rokov mi ty odhadujes a ja ti poviem kolko mam.

thor184 (bez overenia) 24.12.2009 - 11:49

Zdravim pani chcel bi som sa spytat tich ktori maju skusenost z FL ako prebieha vyberovo konanie,ci nahodou nieje problem ked clovek nevie po francusky ani kecnut ( Dakujem a Pekne sviatky

Majo (bez overenia) 24.12.2009 - 11:59

Thor184 - Nie je problém keď nevieš ceknúť, i keď je len tvojou výhodou ak vieš aspoň základné frázy. Ale francúzštinu sa tam budeš musieť povinne naučiť aby si rozumel rozkazom v Castli a aj na niektorom regimente do ktorého sa dostaneš.

Noro (bez overenia) 24.12.2009 - 12:27

2REP vdaka za odpoved.Cakal som taku odpoved,ale v kutiku duse som dufal ze to vadit nebube.Zistoval som si na internete tie implantati a je to dost drahe.Nasiel som jednu cesku stranku,kde sa zaoberaju silikonovymi implantatmi a tam sa jeden clovek uz davnejsie pital kolko to stoji komplet vsetko t.j.implantat,operacia,vsetky vysetrenie a mu odpovedali,ze podla kliniky sa ceny pohybuju od 50000 do 80000 Kc.Tak zatial neviem,lebo tolko penazi nemam.Mozno casom si nieco nasetrim,alebo poziciam a potom to skusim.Stastne a Vesele vianoce a Novy Rok Vam vsetkym na tomto fore praje Noro.

camerone (bez overenia) 24.12.2009 - 14:13

Dovolim si tu dat nieco Historicke: 1.časť http://www.myubo.sk/page/media_detail.html?movieid=36c2c673-fdab-4b81-8c47-a93cfc2a6b7a 2.časť http://www.myubo.sk/page/media_detail.html?movieid=e9f93230-8c2d-420c-9f46-ac59f580d4ed 3.časť http://www.myubo.sk/page/media_detail.html?movieid=a823474d-488b-48bf-9fbc-df2dae1f4669 4.časť http://www.myubo.sk/page/media_detail.html?movieid=34bd09a7-a4d5-471a-94f3-4fa6b64b3d87 "neznámi hrdinové" Josef Jiří Šnejdárek A samozrejme prajem krásne Vianoce všetkým ľudom dobrej vôle, božie požehnanie a aby Vás nikdy neopúšťala viera v sebaa vo svoje schopnosti!!!! A teraz jedna koleda z Iraku: Jízda uličkou V iráckem Bagdádu je večer před Vánocemi, všichni z Mamba týmu v postelích uvelebeni, obránci rozmístěni v neměnné sestavě a já mám chvíli k internetové zábavě, když slyším z ulice takový zvláštní klapot. Není to mina, tak co znamená ten rachot? Musím to zjistit.Vybíham v plné zbroji. Je to raněný sob Rudolf, kdo tam stojí. Říka, že Santovy sáně právě trefila Strela, ožehla starce a al-Kaida ho poté zajala." Blackwatter! Ale nebojte sa Ježiško určite dorazí!!!

Majo (bez overenia) 24.12.2009 - 15:04

camerone - priznaj sa, ty si ho zostrelil. :D A parádny dokument. Klobúk dole. Ak niečo také nájdeš, neváhaj to sem zavesiť.

2REP - pre d.d (bez overenia) 25.12.2009 - 05:17

d.d - c´est le comble! Na otázku odpovedať otázkou je totálne neslušné. Primitívne. A v tvojom prípade ide ako obyčajne o jeden ďalší tvoj tu už známy vychytrálkovský ťah. Takto by si odpovedal aj na vstupnom pohovore v LE? Ak áno, tak letíš okamžite aj so svojim prešpekulovaným mudrlantstvom do tej riti, z ktorej si aj sem na fórum vyliezol. Nemusíš mi písať, koľko máš rokov, hádanky mi ty dávať nebudeš- na to si príliš malý pán, a podľa tvojho vyjadrovania som si tipol určite správne. Tvoj charakter detto- zarezonovalo mi to už podľa toho, ako si hneď podráždene zareagoval na Majové a Babyho pripomienky. Už sa ma nič nepýtaj, nereaguj na moje príspevky, si pre mňa vzduch, inteligenčná nula. Alebo ak chceš- duchovný mrzák. Nemienim už s tebou stratiť ani slovo. Ak to urobia ostatní- prosím, nič proti tomu, ale uvidím, A SOM VEĽMI, ALE VEĽMI ZVEDAVÝ, kto všetko tu bude s tebou ďalej komunikovať, keď sa takto chováš. Už sa nečudujem, prečo sa toľko vypytuješ stále to isté - „ako a ako a ako mám vedieť“- trápi ťa len to šikanovanie. Bodaj by nie- preto, LEBO SA BOJÍŠ!!! No, s takýmto spôsobom komunikácie asi aj oprávnene, lebo odpovedať takouto drzou protiotázkou niekomu tu, tak to nerozchodíš! Z takých mudrlantíkov- slovíčkárov, vojaci nikdy nebudú!!! Alors fin contre fin, mon petit garçon! P.S. Otravoval si ma tu stále a dokola tvojimi chimérami, oberal ma o čas. Ja som ti trpezlivo vysvetľoval, ako najlepšie som vedel. A keď som sa jedinykrát opýtal ja teba- stručne a nič zlé som tým nemyslel, ani nesledoval, hneď špekuluješ. Si paranoik! Potom nech sa ostatní tu na fóre zamyslia, či by to nenasralo aj ich. 2REP

Majo (bez overenia) 25.12.2009 - 13:38

d.d - to čo si teraz spravil, je absolútne netaktné a vyjadril si tým v podstate pohŕdavosť ku všetkému čo ti 2REP s ochotou napísal. Takýto ľudia nikdy nepodržia svojich v krízovej situácii ale sledujú ako sa vyvinie situácia spoza skaly. Ak to pôjde dobre tak sa z toho dostanú sami a ty sa tam objavíš ako hrdina že si im prišiel pomôcť. Na takých ako ty je nebezpečné sa spoľahnúť v čomkoľvek.

Majo (bez overenia) 25.12.2009 - 14:36

Pre zaujímavosť. Kto si to prečíta, nech sem napíše aj nejaký ten názor na túto problematiku. :) Ak nikto tak nič. :D http://www.hejrup.sk/view.php?cisloclanku=2003091101

d.d (bez overenia) 25.12.2009 - 16:04

2REP zareagujem na tvoj posledny prispevok. pisal si o tom ze sa stale vypytujem to iste dookola. neviem co si o tom myslis ze sa tomu necudujes ale k tomu ti poviem len jedno. ja som chcel poznat odpoved na otazku ktoru som polozil prvykrat. neviem z akych dovodov ale z tvojej odpovede som sa nedozvedel to co som chcel vediet.preto som sa pytal znova. mozno som len ja nepochopil co si pisal a mozno si ma nepochopil ty. znamena to teda ze sa bojim? myslim ze nie. skor to bolo nedorozumenie. len som chcel odpoved nic viac. ak som ju nedostal na prvykrat (alebo som to nepochopil) tak som sa mal mozno prestat pytat. ale pytal som sa znova. som kvoli tomu horsi clovek ako ty? alebo kvoli tomu nemozem byt dobry legionar? podla mna urcite nie. vies, nie kazdy je taky ako si ty. ludia su rozni. a nemysli si ze ty jediny si dokonaly a kazdy kto s tebou suhlasi je dobry, ale akonahle sa niekto postavi proti tebe tak uz je... ani nechcem pisat co. ved si len spomen na tvoju debatu s 1REC este na zaciatku toho fora. sory ze budem priamy ale podla mna si az prilis namysleny. nepoznam ta, ale z tvojich prispevkov - tych vsetkych co si tu dal - som to tak vycitil.(netvrdim ze vsetci to tak vycitili, hovorim ze ja som to tak vycitil ) moze ti to byt jedno co si o tebe myslim, a nechcel som ti to povedat, ale ked uz si ty bol ku mne taky uprimny. ale to je jedno. ja si o tebe mozem mysliet co chcem a aj ty si o mne mozes mysliet co chces. a ci to vyslovime nahlas alebo to ostane zamlcane, nic to nezmeni na nasich myslienkach. ze ja som prisil maly pan aby som ti daval take hadanky? neviem co si tym myslel ale ja niesom ziadny pan. a uz vobec niesom tvoj pan. ty nemusis robit to co ti poviem, nemusis mi odpovedat na to na co sa ta pytam. (to ti len zdoraznujem ak by si nahodou nevedel). ja ti nic neprikazujem. ja som na toto forum zavital v priatelskom duchu a cakal som take jednanie. aj trocha humoru do tych otazok a odpovedi, aj trocha "zdraveho priatelskeho natahovania sa". ja ti nemam problem povedat kolko mam rokov. len som sa ta normalne opytal kolko mi tak odhadujes na zaklade tych mojich prispevkov. je na tom nieco zle? nadaval som snad na teba? hovoril som s tebou vulgarne? vysmieval som sa ti? alebo je podla teba taky strasny zlocin opytat sa niekoho co si mysli kolko mam rokov? ak ano tak sorry (podla mna dalsi naznak namyslenosti. moju otazku si bral ako keby som sa voci tebe vzoprel, ako keby som ti chcel oponovat alebo sa vykrucat. ale ved som ti napisal ze ti poviem kolko mam rokov.) a ver tomu ze na vstupnom pohovore by som takto neodpovedal. a chces vediet preco? na vstupnom pohovore do LE som nebol, a ani som ziaden vstupny pohovor neorganizoval, ale (aspon na tych vstupnych pohovoroch kde som bol) chceli vediet fakty. a myslim ze take iste je to aj v LE. tam sa so mnou nikto nebude rozpravat o kadecom, tam mi daju otazku a chcu pocut odpoved (tak to totiz na pohovoroch byva). a ak chcu pocut moj nazor, tak potom jasne strucne. a urcite tam odo mna nechcu ziadne otazky (aby ja som im daval otazky). takze tam by som sa urcite nepytal nikoho ze co si mysli kolko mam rokov. lenze predpokladal som ze tu na fore je atmosfera trocha uvolnenejsia ako na vstupnych pohovoroch. a vobec som nepochopil co si myslel pod vetou "o jeden ďalší tvoj tu už známy vychytrálkovský ťah" a s vetou: "No, s takýmto spôsobom komunikácie asi aj oprávnene, lebo odpovedať takouto drzou protiotázkou niekomu tu, tak to nerozchodíš!" si chcel co povedat? ze TU (v LE) sa ludia nevedia ovladat? o tom nepochybujem ze su tam aj taki. ale naozaj si myslis ze vsetci legionari sa nevedia ovladat? a na zaver, podla mna sa BOJIS TY. ty sa bojis ze s tebou nebude niekto suhlasit, ty sa bojis ze ti bude niekto oponovat, ze sa s tebou bude niekto hadat, ze k tebe bude drzy, a preto pri akomkolvek najmensom naznaku takeho spravania hned na cloveka utocis (slovne, a keby si mohol tak mozno aj fyzicky). ved najlepsia obrana je utok. a kto sa boji ten sa musi branit.ale nemal by nahodou dobry legionar byt dusevne vyrovnany? - a myslim si ze k tomu patri aj vlasnost nedat sa slovne vyprovokovat. P.S: majovi som sa ospravedlnil. a taka recnicka otazka pre teba. ked si sa niekedy rozpraval s nejakymi ludmi s ktorymi si sa zoznamoval, a niekto z nich sa ta tak kamaratsky opytal kolko mas rokov, nikdy si mu nedal protiotazku co si mysils na kolko vyzeram? lebo to je celkom normalne, nie je to drze, nie je to netaktne, nie je to mudrlanstvo. a ja som urobil to iste v tom prispevku. naozaj som to nemyslel zle.

kopancek (bez overenia) 25.12.2009 - 16:06

nazdar chlapi, keď sa skončí výcvik, tak si každý môže vybrať miesto na ktorom chce slúžiť alebo mu je pridelené nadriadeným dôstojníkom alebo je pridelený na miesto podľa aktuálnej potreby?

Sampiero (bez overenia) 25.12.2009 - 17:04

Majo,ty bodujes chlope....je to superne .... Zdravim ta 2Rep ! ty aj zijes???? Si sa konecne ozval. Dobre si pisal o sviatkoch v legii,super...a pravdu.

Majo (bez overenia) 25.12.2009 - 17:07

d.d - Nie je to nič zlé keď sa to tak opýtaš. Ale vedz jedno. Tu na fóre zo slov nevyčítaš zámer tej otázky. Tuto to vyznie vždy trochu inak. A nie, nikdy som neodpovedal protiotázkou. Vždy som povedal koľko mám a potom mi bolo povedané že čo si myslel o tom druhý. :) Ale hádam bude všetko ok na tomto fóre.

camerone (bez overenia) 25.12.2009 - 17:09

Kopancek podla starej tradicie si najlepsi mozu vybrat kam chcu ist... napr...30ludi je v skupine a ty si medzi najlepsimi co sa tyka vysledkov pocas prijimaca, tak ta uprednostia no aj tak to nemusi byt na 100%, ale nie som legionar tak to tak nemusi byt, toto som len pocul a cital... treba si nechat poradit od borcov!!! Caw

Majo (bez overenia) 25.12.2009 - 17:10

Sampiero - dík moc. :D Dosť som na túto tému prečítal a stále neviem čo ako bolo a zaujima ma to. Tak chcem vedieť aj váš názor a postoj. Ináč ako sa ti darí? Dlho si sa tu neobjavil tak aktívnejšie. :)

Majo (bez overenia) 25.12.2009 - 17:14

Ináč som pozeral jedno video kde jeden legionár opisoval výbavu. A povedal tam niečo v tom zmysle, že batoh ktorý používa légia a aj celá FR armáda do terénu asi nenavrhoval človek ktorý bol v teréne viac ako 24 hodín. To je naozaj tak nepríjemný ten vak? :D Lebo vyzerá byť zmäkčený na chrbtovej strane. A aj ramienka vyzerajú byť pevné a mäkké. Otázka s nízkou prioritou. Iba tak pre zaujímavosť.

Majo (bez overenia) 25.12.2009 - 17:24

Legionári - zaspomínajte si na svoje začiatky. :) http://www.youtube.com/watch?v=pZan_2miLMs&feature=related

Sampiero (bez overenia) 25.12.2009 - 17:26

Ale este daco tu pre jedneho mam.... Hej pocuvaj ty mantak s nikom d.d... v tom tvojom priatelskom duchu si natahuj svojho maleho vtacika a nejeb tu do ludi. Z ktorej dierocki si sem vyliezol? vypadni coucou... tete de nul... ved aki si sam z toho vinis inich. To mas pravdu v jednom ze legosi sa vieme ovladat ale pri takich hovedach jak ty kopeme rovno do papule... tie svoje teorie si strc do riti!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Nikto neni na to zvedavi.

Pridať nový komentár