Francúzska légia

mir 14.8.2007 - 21:26

História Francúzskej légie

francuzska legia

Máloktorý bojový zbor na svete je ovenčený takým množstvom mýtov a legiend ako Francúzska cudzinecká légia. Jej členmi sú dobrovoľníci, ktorí za sebou nechali svoje sociálne aj rodinné zázemie, pričom svoje úlohy plnia s odhodlaním, nad ktorým svet žasne.

Cudzinecká légia bola založená 9. marca 1831 rozkazom Ľudovíta Filipa, kráľa Francúzska. Bol to čas politických nepokojov a tento oddiel plnil úlohu ochrancu kráľovskej moci. Väčšinu dôstojníckeho zboru tvorili veteráni Napoleonovej Grand Armee a mužstvo predstavovalo národnostne pestrú zmes, v ktorej bola zastúpená celá Európa.

V Légii sa objavili aj francúzski regrúti, ktorí sa snažili uniknúť pozornosti miestnej polície. Boli to dobrovoľníci vo veku medzi 18. a 40. rokom, s pravým alebo prijatým menom. Kráľ správne predpokladal, že platení žoldnieri nebudú pri plnení rozkazov rozmýšľať o ich príčinách alebo politickej korektnosti. Légia bola po potlačení nepokojov v Paríži okamžite zapojená do bojov o Alžírsko.

V roku 1835 však tento bojový zbor prešiel pod španielsku kontrolu. Následne sa na rovnakom princípe vytvorila druhá Légia, ktorá získala a udržala pre francúzskeho kráľa Alžírsko, ktoré sa stalo na dlhý čas jej domovom. Vo svojej africkej misii plnili legionári dôležitú úlohu - udržiavali poriadok, potláčali povstania domorodých nomádskych kmeňov a kolonizovali Severnú Afriku. Budovali cestné komunikácie na rýchle presuny, púštne pevnosti a časom tu vzniklo aj mesto Légie - Siddi bel Abbés.

Česť a odvaha

Francúzska cudzinecká légia zdedila tradície žoldnierskych vojsk, ktoré využívali francúzski králi už v stredoveku - škótskej gardy Karola VII. alebo neskôr Napoleonových poľských kopijníkov. Farbami tejto elitnej časti vojska sú zelená a červená, ktoré používali Švajčiarske gardy slúžiace trónu bielej ľalie. Znakom a symbolom zároveň je granát, z ktorého vychádza sedem plameňov, pričom dva z nich sú ohnuté smerom nadol.

Vzťahy medzi tými, ktorí rozkazy vydávajú a tými, ktorí ich plnia, sú vybudované na veľmi vyvinutom „esprit de corps", založenom na niekoľkých jednoduchých princípoch: disciplína a česť, radosť z dobre vykonanej práce a oddanosť svojej minulosti. Heslom Légie je "Honeur et Valour" - Česť a odvaha. Po vstupe do Légie nastáva veľmi tvrdá selekcia. Mnohí kandidáti nevyhovejú buď zo zdravotných alebo morálnych dôvodov.

Legionár je zriedka anjel, ale nikdy nie zločinec. Každý nový člen je dobrovoľník, ktorý chce uniknúť svojej minulosti, osobnej alebo rodinnej kríze, vo svojom sociálnom alebo politickom živote. Príkladom posledného fenoménu je masívny príliv dobrovoľníkov z Alsaska po roku 1871, zo Španielska roku 1939 a z Východnej Európy po roku 1945. Pre ostatných, ktorí sa nechcú zmieriť s limitmi strednej vrstvy, Légia znamená možnosť dobrodružného života. Všetkých jej členov spája súdržnosť, spečatená disciplínou a rešpektom k tradíciám.

Francúzska légia v krymskom konflikte

Časom sa stala Légia bojovou silou, ktorá obhajovala záujmy Francúzska aj v tých najodľahlejších končinách. Bola zapojená do Krymskej vojny 1853 - 1856, kde zohrala hlavnú úlohu pri dobývaní Sevastopoľu. Zámerom Francúzov v tomto konflikte bolo pomôcť svojmu spojencovi, tureckému sultánovi, pri získaní prístupu k prieplavu medzi Čiernym a Stredozemným morom. Po počiatočných rýchlych víťazstvách sa 1. a 2. cudzinecký pluk pokúsil o dobytie opevneného prístavu Sevastopoľ, čo vyústilo do blokády, ktorá trvala rok. Légia kvôli chorobám a zlému počasiu už nemohla dlhšie čakať a padlo rozhodnutie podniknúť frontálny útok.

Prvý pokus sa nevydaril a jednotky sa museli stiahnuť s ťažkými stratami. Pokúsili sa o to znova, s rovnakým výsledkom. Napriek tomu sa nevzdali a skúsili to po tretí raz. Sevastopoľ padol 8. septembra 1855. Ďalšími bojiskami legionárov sa stali Taliansko (1859) a Mexiko (1863 - 1867). Práve tu sa 30. apríla 1863 odohrala jedna z najslávnejších bitiek, ktorá vstúpila do dejín ako synonymum cti a odvahy.

Bitka pri Camerone

Dňa 30. apríla 1863 3. kompánia Cudzineckého regimentu zabezpečovala bezpečný presun zásob po ceste medzi Vera Cruz a Pueblom. Počas pochodu do určenej pozície jednotku prepadla takmer tisícka mexických povstalcov. Kapitán Danjou, aby získal krytie pred nepriateľskou paľbou, presunul svoje mužstvo do opustenej haciendy Camerone, ktorú minuli pred niekoľkými minútami.

Kompánia mala šesťdesiatdva legionárov a troch dôstojníkov, ktorí mali čeliť mnohonásobnej presile Mexičanov. K haciende, kde sa legionári pripravovali na obranu, prišiel posol s ponukou čestnej kapitulácie. Na streche ležal seržant poľského pôvodu, ktorý mu vojensky stručne naznačil, čo si myslí o tomto návrhu. Tak sa spustil jeden útok za druhým, všetky však boli s ťažkými stratami odrazené. Napoludnie začala legionárom dochádzať munícia, nemali jedlo ani vodu. Podvečer bolo nažive už len päť obrancov, na ktorých číhala armáda nepriateľov. V tejto beznádejnej situácii legionári nasadili bodáky a podnikli útok. Keď dvoch z nich pri napredovaní k mexickej pozícii zastrelili, zasiahol mexický plukovník.

Opätovne ponúkol kapituláciu. Legionári súhlasili pod podmienkou, že si smú ponechať svoje zbrane. Plukovník, dojatý ich odvahou, odpovedal slovami: „Mužom ako ste vy, nemôžem nič odmietnuť." Tento deň, ktorý vstúpil do dejín ako Camerone, sa každý rok pripomína vo všetkých táboroch Légie a oslavujú ho s veľkým zápalom a pýchou. V Aubagne, kde sa koná slávnostná prehliadka, nesú na čele pochodujúceho regimentu drevenú ruku kapitána Danjoua. Tento boj, ktorého meno je na každej legionárskej vlajke, ostáva symbolom misie, ktorá sa plní až do úplného konca.

V zákopoch svetových vojen

Roku 1914 sa pluky Francúzskej Légie zúčastnili bitky o Artois, kde utrpeli ťažké straty. Boli zreorganizované a o mesiac neskôr znova ťažko porazené pri Givenchy. Nakoniec utrpeli legionárske pluky také ťažké straty, že ich museli v septembri 1914 rozpustiť a preformovať do novej jednotky. Takto bol vytvorený RMLE (Pochodový pluk cudzineckej légie), ktorého úlohou bolo prevýšiť v boji všetky ostatné jednotky. RMLE sa zúčastnil na mnohých bitkách francúzskych bojísk a stratil tisíce vojakov. Zvlášť sa vyznamenal svojím bojovým umením v zákopoch pri Remeši, kde legionári vyčistili štyri kilometre nepriateľských línií iba puškami, bajonetmi a granátmi. Ďalším úspechom bol Verdun, kde légia uspela v misii o znovuzískanie svojich starých pozícií. Nasledovala obrana parížskeho koridoru a Légia uspela opäť, hoci s veľkým stratami.

Francúzi začali svoju ofenzívu v júli 1918 a RMLE bol opäť v prvej vlne - takmer dva týždne si legionári presekávali cestu cez Hindenburgovu líniu. Počas 2. svetovej vojny, v júni 1940, jedenásty REI (Pechotný cudzinecký pluk) takmer vyhladili pri obrane pozícií vo Verdune. Tí, ktorí prežili, sa stali zajatcami. Väčšine sa ale podarilo ujsť a znovu zasiahli do bojov. Pluk však rozpustili. Trinásta DBIE (Podbrigáda Cudzineckej légie) písala dejiny pri Narviku a Bjerviku v Nórsku, ďalší úspech prezentuje slávne víťazstvo pri Bir-Hakaim v Líbii. Légiu znova zjednotili a pokračovala vo víťazných kampaniach v Tunisku, Taliansku, Provence a Nemecku.

V roku 1940 sa Thajsko, spojenec Japonska, pokúsilo anektovať Kambodžu. Légia túto hrozbu odvrátila, ale zbytočne, pretože politickou dohodou Kambodžu odovzdali pod thajskú správu. V oblasti ostala dislokovaná len jedna jednotka - 5. REI. Ďalšími rokovaniami sa podarilo zabrániť vojne na juhu, hoci nie nadlho. Legionárov, umiestnených v garnizóne Ha Giang, čoskoro zmasakrovali a ostávajúce dva batalióny vyrazili na pochod smrti smerom k čínskej hranici. V roku 1945, ešte predtým, ako sa zvyšky 5. REI dostali do Číny, vojna skončila. Nahradila ju však ďalšia, tentoraz vojna s Ho-či Mi-nom a jeho komunistami, ktorá mala trvať ďalších deväť rokov. V nej boli zastúpené všetky pluky Légie a najslávnejšími bojiskami boli Phu Tong Hoa, Koloniálna cesta 4, a slávne Dien Bien Phu.

Dien Bien Phu

Bol to najdlhší a najtvrdší zápas francúzskych expedičných síl na Ďalekom východe. 1. BEP uskutočnil výsadok v údolí Dien Bien Phu, zabezpečil oblasť a postavil základňu. Nasledovalo 169 dní konfrontácie s Viet Minh, po ktorých prišlo 57 dní pekla. Viet Minh zaujal pozície na svahoch, obkolesujúcich pevnostný systém, a začal ostreľovanie ťažkým delostrelectvom. Zásobovanie a prísun posíl bol možný len zo vzduchu. Pristávacia dráha bola zakrátko pod kontrolou nepriateľskej protileteckej paľby.

Na pomoc prišli nielen príslušníci parajednotiek, ale k obrane tejto pozície sa dobrovoľne hlásili aj muži bez parašutistického výcviku, hoci zoskoky sa často uskutočňovali v noci. Paralelne s obliehaním Dien Bien Phu prebiehala konferencia v Ženeve. Francúzske jednotky mali záujem udržať údolie, kým nepriateľ nepožiada o prímerie. Situácia však bola neudržateľná a 8. mája padla posledná pevnosť.

Dien Bien Phu prestalo existovať. Proti 15-tisíc legionárom a príslušníkom koloniálnych plukov stálo približne 100-tisíc nepriateľov, vyzbrojených ťažkou technikou. Dvetisíc obrancov padlo, 1 500 sa stratilo v akcii, 5 800 bolo ranených. Vyše 11-tisíc vojakov sa dostalo do zajatia, z ktorého sa po štyroch mesiacoch vrátilo živých len 3 290 mužov. Bola to politická katastrofa, ktorá znamenala koniec francúzskeho koloniálneho impéria vo východne Ázii. Druhý deň po páde Dien Bien Phu požiadali francúzski vyjednávači na ženevskej konferencii o prímerie. Pre légiu sa tým vojna v Indočíne skončila.

Boj o francúzske Alžírsko

Ešte skôr, ako sa mohli legionári zotaviť z bojov, ocitli sa v Alžírsku. Tentoraz bola ich nepriateľom Armáda národného oslobodenia. Pluky Légie, ktoré mali zabezpečiť pokoj v krajine, kde žilo množstvo Francúzov, sa aktívne zúčastnili v mnohých operáciách proti rebelom a plnili si povinnosť pri ochrane hraníc. Na základe politických rokovaní medzi prezidentom De Gaullom a predstaviteľmi vzbúrencov však Alžírsko v roku 1961 získalo nezávislosť a Légiu povolali do Francúzska. Légia, ktorá vnímala Alžírsko ako svoj domov a toto rozhodnutie ako zradu, sa vzbúrila. Pokus o prevrat však nevyšiel a 1. REP (Cudzinecký parapluk) rozpustili. Od roku 1962 až po súčasnosť sú oddiely bielych anjelov umiestnené na juhu Francúzska a na Korzike, ale aj v zámorí - v Djibouti, na Madagaskare, Tahiti a Francúzskej Guayane.

Légia si získala renomé pri výkone operácií v mnohých vojnou zmietaných oblastiach. V septembri 1990 vyslali tri pluky Cudzineckej légie do oblasti Perzského zálivu. Zmocnili sa letiska Al Salman, kde sa stretli len s malým odporom. Ich ďalšou úlohou bolo zabrániť ústupu Republikánskej gardy na západ. O tejto vojne sa hovorí ako o bleskovej vojne - skončila po sto hodinách boja na zemi, pričom v nej zahynuli len traja legionári. Pod velením Organizácie spojených národov Légia udržiavala poriadok v Mogadiši a zúčastnila sa aj na konflikte v Bosne, kde zvládla viacero tajných operácií.

Pri týchto akciách vedela Francúzska légia s veľkým efektom využiť materinský jazyk svojich vojakov. V oboch oblastiach boli len ľahké straty. Charakteristika Légie za približne stosedemdesiat rokov jej existencie, sa dá vyjadriť slovami literárneho velikána Antoina de Saint Exupéryho: „Vojak nie je mužom násilia. Nosí zbraň a riskuje svoj život za chyby, ktoré nespôsobil. Neoblomne dodržiava svoje slovo až do konca, i keď vie, že bude zabudnutý."

kopancek (bez overenia) 25.12.2009 - 17:28

a ešte: je možný prestup medzi jednotlivými plukmi? Ak áno, tak za akých podmienok?

camerone (bez overenia) 25.12.2009 - 17:40

Kopancek neviem ci hovorim dobre, ale kazda funkcia v legii je rotujuca? To znamena, ze by si sa mal urcite dostat aj inde do regimentu... su tu rozne staze a misie... ale to zalezi od toho co chces ty! Ak chces najnovsiu technologiu co sa tyka zbrani tak by som tipoval asi 2REG, ak chces exotiku tak potom 3REI Guyana ,13 DBLE Djibouti, ak chces tazku obrnenu techniku tak asi 1REC a ak chces skakat tak samozrejme 2REP Calvi ale pockaj kym ti neodpisu majstri co maju nieco odsluzene... ak som nieco napisal zle tak sa ospravedlnujem ZDAR BUH !

Necky (bez overenia) 25.12.2009 - 18:04

Nazdárek hoši.Veselé svátky přeji i když trochu opožděně. Dříve to nešlo, tak hlásím soráč. Hoši hoši-hovno v koši...To je taková česká říkanka. Já se vám některým divím, nic ve zlém, kluci. Ale to vám nedošlo, že ten blbeček d.d je jeden vlezlý provokatér? Vždyť to z něj jen srší! Nereagujte na něj a uvidíte, že záhy vodprejskne odkud přišel. Jenom tady fízluje, zmrrrrrd jeden...Jazyk má dobře nabroušenej, no ale to má asi v popisu práce. Já musel kvůli jedné takové prašivé svini utíkat do legie.

charon (bez overenia) 25.12.2009 - 18:46

nazdar d.d..nedalo mi nereagovať na teba d.d, nečuduj sa keď takto odpovedaš na otázku že sa niekto naserie, buď si taký smoliar alebo si fakt klzký ako úhor...Myslíš že tu niekoho zajíma koľko má rokov neaký sopliak? Ty by si si mal odkrútiť základnú vojenskú službu dva roky alebo aspoň rok a potom sa niečo pýtať.Vy nemáte vôbec žiadny rešpekt, tým nechcem uraziť tvoju generáciu ale keby boli takýto všetci tak smerujeme do riadnej prdele....:evil:

2REP (bez overenia) 25.12.2009 - 22:59

Chlapi, už to neriešme. Necky, máš pravdu. Aj ty Cháron. Súhlasím s tebou, že tá vojenská služba niektorým chýba, inak by nepísali dristy. Ale nedá sa hádzať všetkých do jedného vreca, to by sme ublížili tým, ktorí sú sice vekom mladí, ale správajú sa už teraz ako skúsení chlapi, aspoň názormi a postojmi. Aj tu v légii je plno mladých chlapcov, ktorí sa zorientovali a snažia sa zaradiť čo najskôr a nehanbím sa to napísať, že niekedy sa od nich niečo naučím aj ja. Sú vynaliezaví, snažia sa uchytiť, ale sú úctiví k starším, poznajú mieru a dávajú si pozor, aby neprekročili hranicu. A takí sú aj tu na fóre. Som presvedčený, že ak sa rozhodnú vstúpiť do LE, budú z nich dobrí a zodpovední legionári, za ktorých sa Slovensko nebude hanbiť. Šiesty zmysel mám celkom dobrý a ten mi hovorí, že veľa z vás má svoje problémy, ktoré tu nikomu nevešiate na nos, nesťažujete sa na niečo, čo ťaží ako balvan, veď aj preto to chcete riešiť odchodom do légie- na niektoré veci zabudnúť, vymazať zo života, začať ten nový. V novej rodine, ktorá vám bude oporou a vy jej plnohodnotnými členmi. V légii je väčšina takých, nevyzrádzam súkromné veci, veď Standa Gazdík to povedal v reportážach, Dodo Staviščák aj v knihe, ostatní tiež, počínajúc Karlem Horou, Josefom Šnejdárkom...Do légie ide málo takých, čo to majú v civile ľahké. Niekto sa už vojakom narodil, aj keď v detstve o tom len sníval a v mladosti tušil. Ide to s ním, má to osudom dané a vie to zúročiť. Z takých bývajú dobrí vojaci. Majo pozrel som si to, ale pre dnešný deň je to na mňa ťažká filozofia. Smiech. Až na ceremóniu, na to sa nezabúda. Na kazete mám „Tankový prapor“, „Čiernych baronov“,rád si to občas znovu pozriem a schuti sa zasmejem. Maľovanie trávy na zeleno, buzerák, , príhody v kasárňach aj mimo nich, „výstižné heslá“ na stenách ( hledám pohon pro svúj ohon a podobne). Vždy si pritom s takou nostalgiou spomeniem na šúrovanie chodieb, tvrdé ranné rozvičky len v trenírkach a cvičkách, 3 km beh, kačaky, žabaky, opičiu dráhu,srandovné PŠM(tam sa vždy driemalo), BOS, sviatky, vychádzky v meste, balenie dievčat, ale aj na tie končiace sa opicou a prúsermi, niekedy aj basou, ranné nástupy, hlavne tie pondelkové, keď veliteľ pluku rozdával plným priehrštím tresty. Nezabudnuteľné a hlavne pravidelné -“Soudruzi! co mám, to dám! Jednadvacet! Oko...“ Boli to aj srandovné časy. Čo bolo zlé, na to sa zabudlo a teraz tí, čo sme to zažili, spomíname na tie veselé príhody, napríklad, keď sme si do kasína prepašovali ehm...“sociálne pracovníčky“ a tie potom ráno púšťali ešte pred príchodom veliteľov dierou v plote von.Vtedy ešte bordely neboli a v socialistickom Československu boli zakázané.Teda oficiálne. Povyšovačky, Silvester, prípravy na odchod do civilu... Neviem, prečo zrušili ZVS. Asi sa do toho obúvali hlavne tí páni na ministerstve, ktorí sa báli o osud svojich synáčikov natoľko, že nepochopili aj tú zápornú stránku. Že sa v dôsledku toho budú z niektorých mladých chlapov stávať zženštilí slabosi. Nehaním profesionálnu armádu SR, nepoznám ju, preto ani nemám právo ju hodnotiť. Viem len toľko, že s LE ju nemožno porovnávať. Bývalú armádu –ČSĽA áno, tú som zažil a aj keď sa niektorí pozastavíte, v tej dobe sme po niektorých stránkach boli lepší ako CA ( sovietská armáda).Podľa mňa naša 58-čka bola (vlastne ešte aj je) lepšia ako kalach. Ale je to môj súkromný názor.

Majo (bez overenia) 25.12.2009 - 23:08

predsa za čias ČSĽA v Československu ešte fungovali červené barety. Čo vraj boli medzi najlepšími parašutistami v Európe. :) (myslím, že už zanikli)

kopancek (bez overenia) 26.12.2009 - 00:22

Vďaka za odpoveď. Mám ďalšie :) Prečo je plat v 13 DBLE Djibouti taký vysoký oproti ostatným misiám? Je to pre vyšší stupeň nebezpečenstva? Pre koho je určená táto misia?

charon (bez overenia) 26.12.2009 - 00:23

Pre 2REP :Zdravím ťa.Nechcel som uraziť chalanov čo neboli na základnej vojenskej službe keďže sa už zrušila , nemôžu za to...ale tento d.d ma tiež ako aj teba nasral tou vyhýbavou odpoveďou na jeho vek.Musel som si pretrieť oči že či dobre vidím.Ja by som mu odhadoval max. do 18-20 rokov , no vzhľadom na tie príspevky ešte menej.A máš pravdu na to zlé čo bolo na ZVS v Slovenskej armade sme zabudli , pamätáme si len to dobré,a je na čo spomínať...

Majo (bez overenia) 26.12.2009 - 00:31

cháron - ver či nie, ja vám tú ZVS riadne závidím. So všetkým zlým aj dobrým. :)

Majo (bez overenia) 26.12.2009 - 00:51

Charon - tu ide o tú disciplínu ktorej sa človek naučil. O to že si cenil každého človeka potom. Čo dnešnej generácii chýba. Nevedia sa správať k starším. Najradšej by boli najbohatší na svete. A nepozerajú na to či niekomu ublížia na tej ceste a či nie. Nejde im o tie hlbšie hodnoty ktoré nie sú iba v peniazoch. je pravda že dnes si človek za peniaze kúpi už aj zdravie. Ale radšej budem žiť pod mostom plnohodnotne ako človek čo nemá finančné problémy ale žije prázdno. Bez cieľu. ver mi, tá posledná veta, viem o čom hovorím. A na ZVS sa človeku tie hodnoty sebadisciplíny vštepovali. Teda aspoň z toho čo mi otec hovoril.

Majo (bez overenia) 26.12.2009 - 01:29

Túto pieseň sme sa na nemčine učili. Trochu neskoro ale predsa. :D http://www.youtube.com/watch?v=ddzuSzGk-9A&feature=related

Necky (bez overenia) 26.12.2009 - 13:29

Nazdar pánové! Chárone,ty máš správný pohled na věci, tak minci máš u mně nejen za převoz na druhý břeh, ale hlavně za tvé názory. A vidím, že věkově patříš mezi nás, když jsi byl na vojně ještě za socíku.Já se musím přiznat, že mně ten soplák d.d řádně pobouřil tou svou neskonalou drzostí. 2REP má už přeci jenom pěkná léta v legii za sebou, i věkově by se patřilo trochu úcty a tohleto rozmazlené samolibé hovínko je otravné jako svítiplyn a jde se s nim srovnávat. 2REP mu zde napíše, aby více na jeho příspěvky nereagoval a on drze hned nato provokatívně frcá žvásty a ještě má tu troufalost mu klást znovu otázku.No a hodnotit všechny legionáře a rozpisovat se tady, jací mají být. Drzej fracek je to, co zaslouží nakopat do prdele až by se posral! To bude nějakej zbohatlíckej synek s mlékem na bradě. Ty Májo, já nelituji že jsem v legii a taky nejsem zde první kontrakt. Chci zůstat co nejdéle. Ale až sem nedejbůh budou do legie vpouštět kokůtky jako je tenhle d.d, tak mizím v dáli.. Neznamená to d.d náhodou zkratku pro debilní děcko? Ale v první řadě máš můj dík za tu písničku O Tannenbaum, jo hochu, vzpomínky jsou vzpomínky. Ještě jednou vřelé diky.Jseš šikovnej kluk. S těmi červeným barety v ČSLA jsi mysel paragány-průzkumáky? Anebo URNU. Ale to byli policajti –útvar rychlého nasazení, co taky tloukli študáky v Praze 17.listopadu 89. Protože to je rozdíl jako prase.

Majo (bez overenia) 26.12.2009 - 13:50

Necky - paragánov-priezkum. Vraj mali vysoké referencie. Ja to viem iba z počutia. Alebo som to niekde čítal. Ale možné to je, lebo naši boli vtedy na dosť vysokej úrovni pripravenosti. Ja neviem prečo ale ja tie české a slovenské "špeciálne jednotky" či už policajne alebo vojenské, pre príklad aj táto URNA alebo 5.PŠU neuznávam. :)Neprídu mi fér. Možno preto že som čítal, možno aj tu na fóre že sú tam iba tlačenky a normálny človek má problém sa tam dostať. Veľa šťastia prajem ľudia.

kuko (bez overenia) 26.12.2009 - 18:17

Zdravim vsetkych legionarsky zmyslajucich...D No pekne som si toto cele forum precital od zaciatku. Naozaj velmi zaujimave. O legii som pocul len tak par krat v zivote no nevenoval som tomu pozoronost. Pred tyzdnom som sa sem dostal a velmi ma to zaujalo. Mam obdiv pred tymi co sa zobrali a isli skusit. Aj ja by som mal veliky zaujem... Skusil som teda len tak informativne zistit ako by reagovala na to moja mama a jej odpoved: "co si sa zblaznil, snad by si nechcel bojovat za druhych". Viem co si asi mylsite ked toto citate ze daky maly chlapec co sa maminky musi najskor opytat ale podla mna je to potrebne. Vychovala ma a som jej za to vdacny a kazdy jej nazor na novu vec si rad vypocujem. No i napriek jej nespokojnostou som stale rozhodnuty ist bo citim vo vnutri pocit dobrodruha, mam zaujem vycestovat niekam prec, nemat ten pochmurny domaci kazdy den opakujuci sa zivot a predstierat ze je vsetko fajn i ked citim ze ma to nemaplna. Akurat chodim na vysoku skolu a pomali zistujem ze to nie je nic pre mna, nie ze by mi skola nesla ale dako som sa zastavil a zacal premyslat co potom ked skoncim, co dalej. Toto co napisem neberte ako dake machrovanie ale v nasej rodine uz oddavna boli rozny zaujimavy a vyznamny ludia, pradedko bol dekan na jednej prazskej fakulte a dostal niekolko oceneni za jeho nove prinosi, moj dedko bol znami vo svojom okoli tym aky bol clovek, ovladal niekolko jazykov a mal precestovany kus sveta a tam sa to konci.... moj otec uz nenasledoval nic z tohto kolobehu ale mne sa teda nechce len tak sediet na riti. Aj ja by som rad nieco zazil a videl aby som aj ja mohol raz povedat svojim detom cim som presiel a niekym som bol. Niektory si urcite poviete ze legia nie je jedinym miestom kam by som mal ist ale je to asi jedine miesto ktore mi vyhovuje z hladiska kamaratstva ake tam panuje. Tu kde byvam to nemam moc rad lebo sa tu povytvarali len skupinky ktore bud chlastaju a samozrejme ked im nekupis kopy chlastu tak uz nie si clenom alebo banda co chodi neustale s vyhulenymi hlavami. Nehovorim ze nemam dobrych kamaratov ale naozaj uz ich je len strasne malo. Uz tu nemozem zostat, potrebujem okolo seba ludi ktorym verim a za ktorymi si stojim. Ak odidem dostanem co chcem????? A este prosim vyjadrenie k tomuto prispevku ktory som nasiel pod jednym videom o francuzskej legii na internete: "nikto z vas to nezazil...clovek je poznaceny na cely zivot, viem o com hovorim, nocne mory, neustaly strach z kazdeho kto prejde okolo.." Dakujem a sorry ze som sa tu tak vykecal...

Majo (bez overenia) 26.12.2009 - 18:59

kuko - ešte raz, chceš tam ísť za dobrodružstvom? Užiť si pobyt v iných krajinách? Alebo čo? Nechápe teraz :)

Majo (bez overenia) 26.12.2009 - 19:11

Brat robil s kamarátmi videjko. Tak ho sem zavesím. :) Komentovať to asi ani netreba. :) http://www.youtube.com/watch?v=pWkZX3iWjVc

kuko (bez overenia) 26.12.2009 - 19:40

Chcem dobrodruzstvo, niekam vycestovat a byt sucastou tymu kde budem vediet ze som potrebny.

samarovic. (bez overenia) 26.12.2009 - 19:44

Zdravým všetkých správnych ! aj hovada sú tu zas tak tých ne!!!;) trochu som sa pohrabal k tej poslednej téme [b]Majo[/b] [b]Necky[/b] tu mate URNA, Paragáni, atď... Toto je asi nejaký airsoft team myslím ale na pobavenie: http://www.youtube.com/watch?v=38cjUD9ThdY :):) Necky poznáš ho? ten je od vás: http://www.youtube.com/watch?v=ntFteezwM84&NR=1 http://www.youtube.com/watch?v=RAFOW-MikR8&feature=related aj toto: http://www.youtube.com/watch?v=duTsaHJGWlM&feature=related

kuko (bez overenia) 26.12.2009 - 21:55

a to si uz preco myslis. precital a viem ze sa to nevypisovalo ako dako dobrodruzstvo ale podla mna tam uz len ist je dost velke dobrodruzstvo... no nie??

kuko (bez overenia) 26.12.2009 - 22:09

predstavujem si to cele podla seba. to ze to vidim ako dake dobrodruzstvo je moja vec, mozno prave to bude pricina ze sa mi to casom znechuti ak tam nenajdem to co hladam. ani ty naozaj nevies ake to je, mas informacie len z internetu a mozno aj z dakeho stretnutia a tod vse. pre teba mozno smiesne z hladiska tych tvojich smajlikov ale neviem preco ty sa smejes, sedis este stale doma. ani ja neviem kolko mi bude trvat kym sa tam vyberiem ale nebudem tu mudrovat z domu z gauca....

kuko (bez overenia) 26.12.2009 - 22:11

chcel som sa len podelit o trochu toho ako to beriem. ak som niekoho urazil tak prepacte, nemam rad bordel. nech sa vam vsetkym dari...

Majo (bez overenia) 26.12.2009 - 22:16

kuko - ok, ok čítal si to. Teraz vidím. :D To že "mudrujem" z gauča má aj svoje dôvody. :) Ako to berieš ty je mi jedno. Ukradnuté. Len mi to prišlo celé ako tí čo sem napíšu že:"celé som si to tu prečítal, kde sú náborové strediská?". Vieš, a to nemám rád. :D A ja som sa ťa len slušne opýtal že či tam chceš ísť za dobrodružstvom a užiť si iných krajín. Je na tom niečo také, na čo sa dá reagovať zaujato a nervózne? PS - tých smajlíkov tam dávam práve preto aby to nevyzeralo ako útok na niekoho. Zjavne to nefunguje. :) Drž sa

kuko (bez overenia) 26.12.2009 - 22:29

no tak ked to takto napises tak sa to da. viem ze som dost zbrklo zareagoval a tak sa ospravedlnujem. nechcem tu ziadne nezhody. viem ze mojim prvym prispevkom to boli pre niekoho somariny ako ist skusit dobrodruzstvo, pocestovat a tak ale pre mna je to vela. verim tomu ze niekolko tych co su tam teraz hladali to co ja teraz. Chodi tam mnozstvo ludi a kazdy pre nieco ine. neviem ci to nazvanie od samarovica patrilo mne ale je mi to jedno, akurat ma nahnevalo ako reagoval, teda iba v pripade ze to patrilo mne.:DD a tam ides s akou motivaciou alebo co od toho ocakavas??

Necky (bez overenia) 26.12.2009 - 22:30

Tak Májo,průzkumáci byli ve většině útvarů bývalé lidové armády o síle roty, když se jednalo o motostřelecký pluk.O síle práporu byli na útvarech, které byli specializované ( např.tankisté). Výcvik byl opravdu tvrdý a hlavně zajímavý. Proto se tam dostávali jen kluci fyzicky a psychicky velice zdatní .V rámci výcviku tě třeba vyhodili kdekoliv a musel jsi se v časovém limitu dostavit na místo určení.Pro dosažení cíle jsi proto mohl udělat cokoliv, jen ne zabít.Ukrást civilní auto, vzít rukojmí a podobně.Nesměl jses dát chytit za žádnou cenu.Mnohdy byla kupa průserů, protože nekteří kluci to vzali příliš vážně.Ale výsledky byly.Tak kupříkladu v rámci hodnocení cvičení průzkumných oddílů spojeneckých vojsk Varšavské smlouvy byli dlouho lepší jenom Rusové. Ale i ti v Dolních Břežanech u Prahy, myslím teď zpomínanou URNU, byli na tom dobře.Jen to nebyli vojáci.Pár z nich to po revoluci také zkoušelo v legii. Stačí ti to takhle Májo? Jestli ne, tak ptej se klidně dál. Hele, a tohle tvůj táta bude určitě znát: DESATORO VOJÁKA N-ás N-emůže N-ikdo N-asrat N-eboť N-aši N-adřízení N-ejsou a N-ebudou N-ormální Nepochybuji, že Cháron t to zná taky. Mějte se pánové.

Majo (bez overenia) 26.12.2009 - 22:43

kuko - ono by to bolo na dlho, ale pár slovami, chcem opustiť môj doterajší život. Na niečo jednoducho zabudnúť. Možno je to zbabelstvo. Ale potrebujem to. :) necky - typický príklad je film - Copak je to za vojáka. Nie? :D Ak sa môžem opýtať, kde si slúžil na ZVS ty? Otec bol na letisku v Pardubiciach. :) Chvíľku tuším aj v Olomouci. Ale to neviem isto.

Necky (bez overenia) 26.12.2009 - 23:49

Nazdááár Samaroviči. Samaroviči, tak to je po p.či. Tys to zazdil. Málem jsem se posral smíchy, člověče, hlavně z toho policejního vyjednávače.Toho chlapa jsem viděl v nějakém zábavném pořadu v televizi, když jsem byl doma na dovolené a taky jsem se na něm chlámal o život. Díky moc, kamaráde.Máš to u mně. Jo,abych nezapomněl, znáš tohle? Potká se v Rusku na vesnici mužík Kuzma Kuzmič s popem Popičem. (pop je ruský pravoslávní kněz) Pop na něj zavolá: „jak se máš Kuzmo Kuzmiči?“ A ten mu na to : Dobře, pope Po-piči !

Necky (bez overenia) 26.12.2009 - 23:54

Májo,tak tvůj táta byl u PVOS. Já byl v Holýšově- tankový pluk. Jo a ten film je o tom, máš pravdu. Měj se.

Majo (bez overenia) 27.12.2009 - 00:09

Vojaci základnej vojenskej služby hrajú v kasárni hru „Hádaj, na čo myslím“. - Je to chlpaté ? - Nie - Tak potom je to pivo

samarovic. (bez overenia) 27.12.2009 - 02:16

:) [b]Necky[/b] ten chlap je super komik vždy sa na ňom narehocem . tak vravíš pope po-piči ?:) dobrééé tento som raz začul: A vieš prečo sa zastrelil vlastne Hitler ? Došiel mu účet za plyn. a tu máš /-te/ ešte jeden : http://www.youtube.com/watch?v=0XwO7p6r7kg&feature=PlayList&p=484DC61F6C4D560E&playnext=1&playnext_from=PL&index=30 [b]kuko[/b] ? to hovado nepatrilo tebe tak kklíídek :evil:

Majo (bez overenia) 27.12.2009 - 02:56

neviem či to tu už bolo. Nepamatám. :D ešte k tým sviatkom http://www.youtube.com/watch?v=3w-BZ6dbN4I&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=7A7p9C5Rbj0&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=Hsk6kLKB7hc&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=Vm44Uy6nTAw&feature=related

Sampiero pre k… (bez overenia) 27.12.2009 - 18:11

Pocuvaj...kopancek,treba dat pozor aby s toho nebol riadny kopanec ... Ozaj...nezabudni pozdravovat d.d...

Majo (bez overenia) 27.12.2009 - 22:04

Chlapi, technická otázka. Nikde som nenašiel význam toho, že čo znamená keď niektorí vojaci pri streľbe zdvíhajú lakeť (na ruke s ktorou stláčajú spúšť) nad úroveň svojich ramien? Aký to má význam? Dík moc. Prajem príjemný ďalší týždeň.

Majo (bez overenia) 28.12.2009 - 00:29

Ľudia, mám dosť. Aj takto sa dá liečiť zápcha. :D http://www.youtube.com/watch?v=21ktRNAPeTY&feature=related

Majo (bez overenia) 28.12.2009 - 12:48

Branko Vo Zvolene zvony zvonia, za Zvolenom Branka honia: honia, honia durným honom po doline hore Hronom. „Prečože to, Branko, prečo: či si im zavinil niečo?“ — „Majú oni do mňa vinu, ale ja mám do nich inú. Bulo dobre — ale dávno: žil na svete Slovák slávno; oj, žil si on vo slobode, ako ryba v tichej vode. Cudzí zbojom na nás padol, o vlasť našu nás okradol; došliapal nám naše práva, zašla rodu nášho sláva. Idú roky zo sta do sta, zem cudzinou nám zarostá; kto slovenskej pravde žije, pekelná ho krivda bije. A ja neraz v ťažkom bôli stál som na vysokej holi: stál som nad tým pekným krajom medzi Tatrou a Dunajom. To zem, dedom mojim vzatá, to vlasť a mať moja svatá: a ja sirotou tu stojím a vo svojom nie som svojím. — I plakali moje oči, že môj ľud mi je v otroči: i čakal som — ale darmo, kto by zlomil naše jarmo.“ A v Bystrici zvony zvonia, za Bystricou Branka honia: honia, honia durným honom po doline hore Hronom. „Hojže, Branko! Nože ty mne — nože povedz mi úprimne: či sa ti krv nebúrila, keď ti krivda pravdu bila?“ — „Hoj, búrila sa krv moja a hnala ma ta do boja: hnala ti ma ona, hnala, ta na hory, ta na bralá. Stará, ale pri tom aplykovateľná báseň aj do novodobej situácie v našej domovine. :) Ej ale sedí na tú našu politiku, či už zahraničnú alebo domácu. :) Priložil som aj obrázok pre priateľov za hranicami. :)

Majo (bez overenia) 28.12.2009 - 12:50

PS - z obrázku nič nebude, lebo sk.....ý administrátor tohoto fóra dal limit 50kb na obrázok. Nie je to vôl? Veď to ani textový dokument do toho nezmestím. Nieto ešte fotku.

pietro (bez overenia) 28.12.2009 - 18:21

Páni, 26.12.2009 som bol v Strasbourgu, zazvonil som otvoril mi nejaký vietnamec a povedal mi, že mám ísť do Paríža a nie Strasbourgu!!! Vie mi to niekto vysvetliť??? Nechápem, musel som sa vrátiť.

kuko (bez overenia) 28.12.2009 - 18:44

pietro - no teda tak to naozaj naserie. Teda ako obdiv ze si sa teda aj ty vybral. Snad si mal teda ist do ineho naboroveho strediska ked si bol uz tak daleko. A len tak pre zaujimavost co teba viedlo pridat sa medzi legionarov??

Jesper (bez overenia) 29.12.2009 - 01:21

Zdravim vsetkych. Takze uz v tomto fore bolo niekde spomenute ist aj na ceske fora, tak som aj tak urobil a naozaj je to dobre citanie a dalsie nove nazori na FL. Pri citani som zacal dost uvazovat o tom co po skonceni vo FL. Viem ze je to otazka trosku priskora kedze sedim doma a este som tam ani nebol ale myslim ze za zamyslenie aj tato otazka stoji. Ako niektory pisali ze naozaj neda sa to brat ako praca pre peniaze. Neviem teda nemam skusenosti a neviem teda povedat aka realna ciastka by sa dala napr. po 5 rokoch sluzby usetrit ale bolo napisane ze aj ak ste akykolvek setrivy clovek, tak daku paradnu kopku zase do kopy nedate. Viem ze asi kazdy by bol spokojny s vysluhovym dochodkom no je to predsa len trosku dlhsia meta a nakoniec som aj niekde cital ze tam sa to dako este aj hodnoti, ze dochodok ma byt teraz az po dakych 16 rokoch (snad mam dobre info. ak nie tak hned so mna nehucte ako do debilka :D) a teda ak budete mat za sebou 15 rokov sluzby tak mozu spravit tak ze vam nepredlzia zmluvu a tak sa ani k tomu dochodku nedostanete (snad tu nepisem kraviny, prosim o usmernenie). Tam som potom zacal trosku rozmyslat ze teda za tie roky sluzby, co potom clovek vie ist robit. Nasetrne peniaze vam vydrzia na par mesiacov ale nie do konca zivota. Pridem domov napriklad po 10 roc. sluzbe a pojdem robit do skladu abo vobec si to teda teraz neviem predstavit. Da to do zivota urcite rozne skusenosti ale nie je lepsie pre cloveka zostat tu a budovat si karieru ako ist niekam na par rokov a prist sem a zacat na pozici ako keby akurat skoncil skolu. dakujem za odpovede.

achaltekin (bez overenia) 29.12.2009 - 11:13

pani dobry den, do tohoto fora som prispel len raz zatial ale citam ho pravidelne, ste skveli mam vsak jednu otazku, na fore specnaz.cz som cital jeden odkaz ktory tam zavesil chlapik ktory to bol skusit v strassbourgu, pisal tam celkom zaujimave veci, ale zaujala ma jedna hlaska a sice ze v roku 2010 dostala LE kontrakt do afganistanu, a preto teraz rekrutuju viacej ludi ako je bezne, chcem sa preto opitat ludi, ktori o tom nieco vedia, aby sa vyjadrili, celkom ma to zaujima dik za odpovede

Necky (bez overenia) 29.12.2009 - 11:59

Nazdár klucííí, Něco pro zasmátí přidávám taky, ale teď nevím na čem jsem se víc nasmál já, jestli na tom videu, nebo na komentářích. Asi na tom druhém. Jak jsem to četl, tekli mně slzy smíchy. http://www.youtube.com/watch?v=nln13camtMo&feature=related A ještě se vás zeptám, nejlépe asi expertů na srandičky, tedy Samarovic & Májo Co.Ltd. .To jsou ty dnešní mladé holky fakt tolik tupé, anebo je to jenom sehrané na tom videu tak, aby byla sranda? Ačkoliv, ta kotrba ji pořádně zaduněla o zem tak asi tam má v ní fakt kulový hovno, co? A rovňež ta blondýna.

pietro (bez overenia) 29.12.2009 - 12:58

vážne neviem prečo , ale domov som šiel stopom, v tej zime celkom fajn zážitok, a šiel som preto že légia ma vždy lákala,stopoval by som aj do Paríža ale vo FR vám žiadny francúz nezastane.

Pali (bez overenia) 29.12.2009 - 14:26

Jesper-pochybujem ze by nejaky legionar po skonceni sluzby v LE isiel robit do skladu. Mas vela zamestnani, v kt. moze uplatnit svoje skusenosti z LE a to co sa naucil. Jozef Staviscak o tom hovoril v TV,ze sa mozu zamestnat aj v zasahovke alebo ako ochranka.

martin45 (bez overenia) 29.12.2009 - 18:30

sakra vobec sa neviem rezhodnut, ze ak by som sa uz konecne dostal cez vyber kam by som tak mal povedat ze chem ist. Uz to tu bolo spomenute niekde kam je dobre pre zaciatocnika sa hlasit ale dako uz neviem kde. mam zaujem o 2REI, 2REG, 2REP. bol by som rad dostat sa k tmy vysadkarom do 2REP ale samozrejme idu tam len podla mna ty najlepsi z vyberu a samozrejme aj podla toho ci je volne miesto. Kam by ste doporucili vy, ty co tam este nie ste ale aj ty co uz sluzia a mozno by boli radi keby sa dostali do ineho regimentu... dakujem za odpoved

Pridať nový komentár