Francúzska légia

mir 14.8.2007 - 21:26

História Francúzskej légie

francuzska legia

Máloktorý bojový zbor na svete je ovenčený takým množstvom mýtov a legiend ako Francúzska cudzinecká légia. Jej členmi sú dobrovoľníci, ktorí za sebou nechali svoje sociálne aj rodinné zázemie, pričom svoje úlohy plnia s odhodlaním, nad ktorým svet žasne.

Cudzinecká légia bola založená 9. marca 1831 rozkazom Ľudovíta Filipa, kráľa Francúzska. Bol to čas politických nepokojov a tento oddiel plnil úlohu ochrancu kráľovskej moci. Väčšinu dôstojníckeho zboru tvorili veteráni Napoleonovej Grand Armee a mužstvo predstavovalo národnostne pestrú zmes, v ktorej bola zastúpená celá Európa.

V Légii sa objavili aj francúzski regrúti, ktorí sa snažili uniknúť pozornosti miestnej polície. Boli to dobrovoľníci vo veku medzi 18. a 40. rokom, s pravým alebo prijatým menom. Kráľ správne predpokladal, že platení žoldnieri nebudú pri plnení rozkazov rozmýšľať o ich príčinách alebo politickej korektnosti. Légia bola po potlačení nepokojov v Paríži okamžite zapojená do bojov o Alžírsko.

V roku 1835 však tento bojový zbor prešiel pod španielsku kontrolu. Následne sa na rovnakom princípe vytvorila druhá Légia, ktorá získala a udržala pre francúzskeho kráľa Alžírsko, ktoré sa stalo na dlhý čas jej domovom. Vo svojej africkej misii plnili legionári dôležitú úlohu - udržiavali poriadok, potláčali povstania domorodých nomádskych kmeňov a kolonizovali Severnú Afriku. Budovali cestné komunikácie na rýchle presuny, púštne pevnosti a časom tu vzniklo aj mesto Légie - Siddi bel Abbés.

Česť a odvaha

Francúzska cudzinecká légia zdedila tradície žoldnierskych vojsk, ktoré využívali francúzski králi už v stredoveku - škótskej gardy Karola VII. alebo neskôr Napoleonových poľských kopijníkov. Farbami tejto elitnej časti vojska sú zelená a červená, ktoré používali Švajčiarske gardy slúžiace trónu bielej ľalie. Znakom a symbolom zároveň je granát, z ktorého vychádza sedem plameňov, pričom dva z nich sú ohnuté smerom nadol.

Vzťahy medzi tými, ktorí rozkazy vydávajú a tými, ktorí ich plnia, sú vybudované na veľmi vyvinutom „esprit de corps", založenom na niekoľkých jednoduchých princípoch: disciplína a česť, radosť z dobre vykonanej práce a oddanosť svojej minulosti. Heslom Légie je "Honeur et Valour" - Česť a odvaha. Po vstupe do Légie nastáva veľmi tvrdá selekcia. Mnohí kandidáti nevyhovejú buď zo zdravotných alebo morálnych dôvodov.

Legionár je zriedka anjel, ale nikdy nie zločinec. Každý nový člen je dobrovoľník, ktorý chce uniknúť svojej minulosti, osobnej alebo rodinnej kríze, vo svojom sociálnom alebo politickom živote. Príkladom posledného fenoménu je masívny príliv dobrovoľníkov z Alsaska po roku 1871, zo Španielska roku 1939 a z Východnej Európy po roku 1945. Pre ostatných, ktorí sa nechcú zmieriť s limitmi strednej vrstvy, Légia znamená možnosť dobrodružného života. Všetkých jej členov spája súdržnosť, spečatená disciplínou a rešpektom k tradíciám.

Francúzska légia v krymskom konflikte

Časom sa stala Légia bojovou silou, ktorá obhajovala záujmy Francúzska aj v tých najodľahlejších končinách. Bola zapojená do Krymskej vojny 1853 - 1856, kde zohrala hlavnú úlohu pri dobývaní Sevastopoľu. Zámerom Francúzov v tomto konflikte bolo pomôcť svojmu spojencovi, tureckému sultánovi, pri získaní prístupu k prieplavu medzi Čiernym a Stredozemným morom. Po počiatočných rýchlych víťazstvách sa 1. a 2. cudzinecký pluk pokúsil o dobytie opevneného prístavu Sevastopoľ, čo vyústilo do blokády, ktorá trvala rok. Légia kvôli chorobám a zlému počasiu už nemohla dlhšie čakať a padlo rozhodnutie podniknúť frontálny útok.

Prvý pokus sa nevydaril a jednotky sa museli stiahnuť s ťažkými stratami. Pokúsili sa o to znova, s rovnakým výsledkom. Napriek tomu sa nevzdali a skúsili to po tretí raz. Sevastopoľ padol 8. septembra 1855. Ďalšími bojiskami legionárov sa stali Taliansko (1859) a Mexiko (1863 - 1867). Práve tu sa 30. apríla 1863 odohrala jedna z najslávnejších bitiek, ktorá vstúpila do dejín ako synonymum cti a odvahy.

Bitka pri Camerone

Dňa 30. apríla 1863 3. kompánia Cudzineckého regimentu zabezpečovala bezpečný presun zásob po ceste medzi Vera Cruz a Pueblom. Počas pochodu do určenej pozície jednotku prepadla takmer tisícka mexických povstalcov. Kapitán Danjou, aby získal krytie pred nepriateľskou paľbou, presunul svoje mužstvo do opustenej haciendy Camerone, ktorú minuli pred niekoľkými minútami.

Kompánia mala šesťdesiatdva legionárov a troch dôstojníkov, ktorí mali čeliť mnohonásobnej presile Mexičanov. K haciende, kde sa legionári pripravovali na obranu, prišiel posol s ponukou čestnej kapitulácie. Na streche ležal seržant poľského pôvodu, ktorý mu vojensky stručne naznačil, čo si myslí o tomto návrhu. Tak sa spustil jeden útok za druhým, všetky však boli s ťažkými stratami odrazené. Napoludnie začala legionárom dochádzať munícia, nemali jedlo ani vodu. Podvečer bolo nažive už len päť obrancov, na ktorých číhala armáda nepriateľov. V tejto beznádejnej situácii legionári nasadili bodáky a podnikli útok. Keď dvoch z nich pri napredovaní k mexickej pozícii zastrelili, zasiahol mexický plukovník.

Opätovne ponúkol kapituláciu. Legionári súhlasili pod podmienkou, že si smú ponechať svoje zbrane. Plukovník, dojatý ich odvahou, odpovedal slovami: „Mužom ako ste vy, nemôžem nič odmietnuť." Tento deň, ktorý vstúpil do dejín ako Camerone, sa každý rok pripomína vo všetkých táboroch Légie a oslavujú ho s veľkým zápalom a pýchou. V Aubagne, kde sa koná slávnostná prehliadka, nesú na čele pochodujúceho regimentu drevenú ruku kapitána Danjoua. Tento boj, ktorého meno je na každej legionárskej vlajke, ostáva symbolom misie, ktorá sa plní až do úplného konca.

V zákopoch svetových vojen

Roku 1914 sa pluky Francúzskej Légie zúčastnili bitky o Artois, kde utrpeli ťažké straty. Boli zreorganizované a o mesiac neskôr znova ťažko porazené pri Givenchy. Nakoniec utrpeli legionárske pluky také ťažké straty, že ich museli v septembri 1914 rozpustiť a preformovať do novej jednotky. Takto bol vytvorený RMLE (Pochodový pluk cudzineckej légie), ktorého úlohou bolo prevýšiť v boji všetky ostatné jednotky. RMLE sa zúčastnil na mnohých bitkách francúzskych bojísk a stratil tisíce vojakov. Zvlášť sa vyznamenal svojím bojovým umením v zákopoch pri Remeši, kde legionári vyčistili štyri kilometre nepriateľských línií iba puškami, bajonetmi a granátmi. Ďalším úspechom bol Verdun, kde légia uspela v misii o znovuzískanie svojich starých pozícií. Nasledovala obrana parížskeho koridoru a Légia uspela opäť, hoci s veľkým stratami.

Francúzi začali svoju ofenzívu v júli 1918 a RMLE bol opäť v prvej vlne - takmer dva týždne si legionári presekávali cestu cez Hindenburgovu líniu. Počas 2. svetovej vojny, v júni 1940, jedenásty REI (Pechotný cudzinecký pluk) takmer vyhladili pri obrane pozícií vo Verdune. Tí, ktorí prežili, sa stali zajatcami. Väčšine sa ale podarilo ujsť a znovu zasiahli do bojov. Pluk však rozpustili. Trinásta DBIE (Podbrigáda Cudzineckej légie) písala dejiny pri Narviku a Bjerviku v Nórsku, ďalší úspech prezentuje slávne víťazstvo pri Bir-Hakaim v Líbii. Légiu znova zjednotili a pokračovala vo víťazných kampaniach v Tunisku, Taliansku, Provence a Nemecku.

V roku 1940 sa Thajsko, spojenec Japonska, pokúsilo anektovať Kambodžu. Légia túto hrozbu odvrátila, ale zbytočne, pretože politickou dohodou Kambodžu odovzdali pod thajskú správu. V oblasti ostala dislokovaná len jedna jednotka - 5. REI. Ďalšími rokovaniami sa podarilo zabrániť vojne na juhu, hoci nie nadlho. Legionárov, umiestnených v garnizóne Ha Giang, čoskoro zmasakrovali a ostávajúce dva batalióny vyrazili na pochod smrti smerom k čínskej hranici. V roku 1945, ešte predtým, ako sa zvyšky 5. REI dostali do Číny, vojna skončila. Nahradila ju však ďalšia, tentoraz vojna s Ho-či Mi-nom a jeho komunistami, ktorá mala trvať ďalších deväť rokov. V nej boli zastúpené všetky pluky Légie a najslávnejšími bojiskami boli Phu Tong Hoa, Koloniálna cesta 4, a slávne Dien Bien Phu.

Dien Bien Phu

Bol to najdlhší a najtvrdší zápas francúzskych expedičných síl na Ďalekom východe. 1. BEP uskutočnil výsadok v údolí Dien Bien Phu, zabezpečil oblasť a postavil základňu. Nasledovalo 169 dní konfrontácie s Viet Minh, po ktorých prišlo 57 dní pekla. Viet Minh zaujal pozície na svahoch, obkolesujúcich pevnostný systém, a začal ostreľovanie ťažkým delostrelectvom. Zásobovanie a prísun posíl bol možný len zo vzduchu. Pristávacia dráha bola zakrátko pod kontrolou nepriateľskej protileteckej paľby.

Na pomoc prišli nielen príslušníci parajednotiek, ale k obrane tejto pozície sa dobrovoľne hlásili aj muži bez parašutistického výcviku, hoci zoskoky sa často uskutočňovali v noci. Paralelne s obliehaním Dien Bien Phu prebiehala konferencia v Ženeve. Francúzske jednotky mali záujem udržať údolie, kým nepriateľ nepožiada o prímerie. Situácia však bola neudržateľná a 8. mája padla posledná pevnosť.

Dien Bien Phu prestalo existovať. Proti 15-tisíc legionárom a príslušníkom koloniálnych plukov stálo približne 100-tisíc nepriateľov, vyzbrojených ťažkou technikou. Dvetisíc obrancov padlo, 1 500 sa stratilo v akcii, 5 800 bolo ranených. Vyše 11-tisíc vojakov sa dostalo do zajatia, z ktorého sa po štyroch mesiacoch vrátilo živých len 3 290 mužov. Bola to politická katastrofa, ktorá znamenala koniec francúzskeho koloniálneho impéria vo východne Ázii. Druhý deň po páde Dien Bien Phu požiadali francúzski vyjednávači na ženevskej konferencii o prímerie. Pre légiu sa tým vojna v Indočíne skončila.

Boj o francúzske Alžírsko

Ešte skôr, ako sa mohli legionári zotaviť z bojov, ocitli sa v Alžírsku. Tentoraz bola ich nepriateľom Armáda národného oslobodenia. Pluky Légie, ktoré mali zabezpečiť pokoj v krajine, kde žilo množstvo Francúzov, sa aktívne zúčastnili v mnohých operáciách proti rebelom a plnili si povinnosť pri ochrane hraníc. Na základe politických rokovaní medzi prezidentom De Gaullom a predstaviteľmi vzbúrencov však Alžírsko v roku 1961 získalo nezávislosť a Légiu povolali do Francúzska. Légia, ktorá vnímala Alžírsko ako svoj domov a toto rozhodnutie ako zradu, sa vzbúrila. Pokus o prevrat však nevyšiel a 1. REP (Cudzinecký parapluk) rozpustili. Od roku 1962 až po súčasnosť sú oddiely bielych anjelov umiestnené na juhu Francúzska a na Korzike, ale aj v zámorí - v Djibouti, na Madagaskare, Tahiti a Francúzskej Guayane.

Légia si získala renomé pri výkone operácií v mnohých vojnou zmietaných oblastiach. V septembri 1990 vyslali tri pluky Cudzineckej légie do oblasti Perzského zálivu. Zmocnili sa letiska Al Salman, kde sa stretli len s malým odporom. Ich ďalšou úlohou bolo zabrániť ústupu Republikánskej gardy na západ. O tejto vojne sa hovorí ako o bleskovej vojne - skončila po sto hodinách boja na zemi, pričom v nej zahynuli len traja legionári. Pod velením Organizácie spojených národov Légia udržiavala poriadok v Mogadiši a zúčastnila sa aj na konflikte v Bosne, kde zvládla viacero tajných operácií.

Pri týchto akciách vedela Francúzska légia s veľkým efektom využiť materinský jazyk svojich vojakov. V oboch oblastiach boli len ľahké straty. Charakteristika Légie za približne stosedemdesiat rokov jej existencie, sa dá vyjadriť slovami literárneho velikána Antoina de Saint Exupéryho: „Vojak nie je mužom násilia. Nosí zbraň a riskuje svoj život za chyby, ktoré nespôsobil. Neoblomne dodržiava svoje slovo až do konca, i keď vie, že bude zabudnutý."

cháron (bez overenia) 29.12.2009 - 19:38

Cau Majo chcem sa vratiť k tvojmu príspevku o dvíhaní lakťa , Podľa mňa ten dvihnutý lakeť pri streľbe je hovadina, akurát ním môžeš o niečo zavadiť.Záleží asi aj na tom v akom teréne sa pohybuješ.Možno akurát preto že sa im lepšie drží zbraň.

Majo (bez overenia) 29.12.2009 - 20:09

No ja som si to skúšal na Guľovnici ale tá sa drží horizontálne. A automaty sa držia za rúčku. Teda vo vertikále. Ale nemá to vôbec poľahčujúce účinky. Skorej mi to príde ako z afektu. Iba tak, pre nič. :D Mal som úplne vykrútené zápästie na kohútiku. :)

Majo (bez overenia) 29.12.2009 - 20:11

Nie je to síce úplne horizontálne uchopenie tej dlhej zbrane ale je tam tupší uhol ako na automatoch :D

Majo (bez overenia) 29.12.2009 - 22:12

http://www.mojevideo.sk/video/586c/detektor_projekt_philadelphia.html Vážna vec toto. Stojí za to si to pozrieť. :)

oskor pojdem (bez overenia) 30.12.2009 - 00:10

ooo chalani bol som mimo 5 dni tak pozeram teraz že ako to tu vyzera ,novy členovia a aj ti čo pisali niekedy pišu teraz :)super. pekne sviatočne tema:) haha take kludne mi to tu pride hoc... o chvilku teda už zajtra tu mame silvestra a o 2 dni rok 2010 kurva ale to rychlo zbehlo,bolo to ako by včera a tešili sme sa na nove tisicročie 2000 a už ubehlo 10 rokov...beži to tak rychlo:)štatsny novy rok ak by som tu nedošiel držte sa

samarovic. (bez overenia) 30.12.2009 - 02:01

[b]Necky [/b] "aaaau" tak tie dve to je pekná diagnóza :) určite chýbaju niekde v nejakom ústave a teraz ich tam hľadaju ! ale keď už je sranda tak tu máš jeden v priamom prenose ja som ho ešte zažil na stene nad tabulou zaramovaného :lol: http://www.youtube.com/watch?v=gNMh5PovWWU&feature=related toto sa nedalo nedať http://www.youtube.com/watch?v=Engq3mMJv10&feature=related

Majo (bez overenia) 30.12.2009 - 02:33

samarovic, necky - a čo toto video? :D http://www.mojevideo.sk/video/d31/obesena_za_tanga.html

oskor pojdem (bez overenia) 30.12.2009 - 03:00

samarovic: KOMUNISTI VYHRALI:DDDDDDDD SOM SKORO UMREL:DDDDDDD boha jeho to je dabing_DDDD

cháron (bez overenia) 30.12.2009 - 20:41

Jasper toto je pre teba . Podla mňa tam nejde ani tak o peniaze isť do LE , určite by si zarobil aj viac keby si chcel, je to asi skôr o tých zážitkoch ale mal by tam isť len človek ktorý fakt má rád armádny život,a hlavne je ochotný prispôsobiť sa. Vieš počúvať na slovo aj nezmysly ,nieje jednoduché. Kto je posratý už tu nech tam radšej ani nejde....Niektorý by tu neuspeli ani v OSSR. veď takýto život nieje pre každého.. A nezáleží na tom či bol na ZVS alebo nie, keď to raz ma v krvi je predurčený byť vojakom..

charon (bez overenia) 30.12.2009 - 20:46

A ešte chcem pozdraviť všetkých na tomto fóre ale hlavne 2REP, toho Neckiho či ako sa volá ktorý už pravdepodobne majú niečo od....é , a ešte Maja ktorý má zdravé názory..ale aj ostatným prajem šťastný nový rok ..Adieu..:P

Jesper (bez overenia) 30.12.2009 - 22:29

Pre charona - ja som prave rocnik ktory uz prestal chodit na povinnu vojensk sluzbu. Prave preto mam taketo otazky bo vlastne si neviem predstavit ake to je sluzit v armade a stve ma to ze to skoncilo bo dnesna mladez nema vobec respekt pred starsimi a jedine co ich zaujima su prachy a auta. Mam mladsieho kamarata ktory ma 17 rokov a jedine o com stale rozprava je ako by chcel BMW a jedine ako by ho mohol dostat si ho vyprosi od taticka. Ja som v jeho veku vobec na take kraviny nemyslel a zaujimali ma veci ineho typu, co budem robit v zivote a podobne ale nechajme to uz tak. Mam asi sproste otazky na FL ale neviem ako by som zistil ci to pre mna je. Samozrejme jedine ako to zistim je ze tam pojdem...:D

Majo (bez overenia) 31.12.2009 - 09:15

Jáj, páni, dvojdňová výprava je za mnou. :) V noci bola zima. Ako fras. Mali sme v stane hádam -10. Od 3 rána som sa triasol ako nikdy. Ale vydržať sa dalo. :D Prajem krásny deň.

Majo (bez overenia) 31.12.2009 - 10:01

A taktiež ako cháron, prajem všetkým krásne prežitie Silvestra. A aj šťastný Nový rok. Aby každému vyšiel podľa jeho predstáv. :) Nebudem menovite písať koho, lebo by som na niekoho zabudol ale vy sa tu nájdete všetci. :D [color=#FF0000]Bonne anné 2010[/color]

baba (bez overenia) 31.12.2009 - 12:32

ahojte kamarat xce ist do legie ale ma hemeroidy, niekto vravy ze tam takyxto ludi neberu a preto by som sa xcel spitat ci je to pravda. za odpoved pekne dakujem

Majo (bez overenia) 31.12.2009 - 13:05

baba - stačí to napísať raz. Myslím že je to dosť problém. Ale počkaj radšej na vyjadrenie kompetentných. Trpezlivosť. Majú tiež svoje povinnosti a nemôžu tu byť každý deň. Netlač tu na nikoho.

erik (bez overenia) 31.12.2009 - 13:22

bolest je len slabost ktora odide z tela, bolest je len docastna ale hrdost trva navzdy. a pamataj ze ak prsi tak ani netrenujeme a ak nesnezi tak ani nejdeme von.. nezalezi natom ako mokro je, ako je zima, ako sme unaveny.. su aj horise veci co mozu prist.... pomysli na najhorsiu bolest ako su vies predstavit a ta bude mensia ako toto... klobuk dole pred legiou

Necky (bez overenia) 31.12.2009 - 16:13

A teď jsem mailem dostal od starýho kamaráda tohle. Tak mám ja nějaké dětství? http://www.youtube.com/watch?v=FfohxLvjV_g&feature=related Co se týče pozdravu od Chárona,tak ti děkuji,vážim si toho, že mně někdo na slovenském fóru jmenovitě pozdraví (Májo a Samarovic taky, to jsou slušní chlapi ), protože většina těch mladých cucáků co kydají na Čechy a Moraváky a zase čeští cucáci na Slováky, na vojně nebyla, tak si ji pomyslně tvoří nenávistí přes fotbal, nebo hokej. A i o tom vědí kulový hovno,nýbrž někteří nevědí, jak se to vůbec hraje. Z tvých slov Chárone je cítit, že jsi chlap, který má už taky něco od....no, to se pozná. Ta vojna není kojná, ale mnoha mladým klukům schází. Fakt, jako tady spomenul Jesper, žádná úcta k starším, jen odmlouvání, nadávání, vy tomu říkáte papulování.Ty brďo, toš za naších mladých časů by byl hned proplesk. Ale tehdá si to hlavně nikdo nedovolil.Byla disciplína i v soukromém životě a úcta člověka k člověku.Holt, teď máme tu americkou demokracii.Tá je 10krát za den žrát! Plný koule od steroidů,tak rychle něco dostat do postele, pak vyžebrat penízky od rodičů,aby bylo na dídžu,ňákou tu trávu a jedeme dál... Májo s tím lícením s Famas jdeš na to s úvahou teoreticky správně, ale nezapomínej, že i například PGM 7.. nebo set?, FR2, to jsou taky pušky a drží se vertikálně.V úchopu. Famas, jako základní zbraň legionáře, se používa ke střelbě v různých pozicích, ale to lícení, hlavně u střelby ve stoje, nebo vleže má být předpisově, tedy u ramena a né u hlavy.To tam je tak dobré na to, aby to tomu čurákovi zlomilo sánici, nebo vylouplo pár zubů.To se někdo zase jednou předváděl. To jsou tí „Rambové“, jakmile uvidí kameru,hned je z něj Holywoodská hvězda.Vždyť jsi sem na to téma dával video již dříve, tam,kde byla střelba granátem a viděl si, co to s nima udělalo. Takže pánové, Vánoce jsem nepřál, což mně kurevsky doteď sere a zaco se vám omlouvám,ale zato srdečněji Vám přeji veselého Silvestra,všechno nejlepší do nového roku 2010, ať je lepší, než byl tenhle a hlavně hodně zdraví. Je to skutečně dobré forum hlavně díky dobrým lidem, no a těch pár blbečků,co tady občas opruzují si nevšímejte,neodpovídejte jim a oni zmizí.To je moje skromná rada. A na závěr už musím opět tradičně přidat krátkou vojenskou průpovidku: Z vojny až se vrátím zase, vožeru se jako prase! Anebo tohle: Když pískají večerku, tak vojáku slyš: Zas jeden den v prdeli, k civilu jsi blíž. Klekni na koleno, Pomodli se Otčenáš, Pak se zeptej Pána Boha Za kolik to máš! Dyť je kurva Silvestr,no ne? S pozdravem: NA STRÁŽ ZA VELKOU MORAVU! , Necky (po slovensky koryto)

Majo (bez overenia) 31.12.2009 - 16:53

necky - Ďakujem za odpoveď, no jedno mám ešte nejasno. Strelec máva ruku (lakeť konkrétne myslím) pri tele spustenú dole. Ale niektorý držia zbraň ako majú ale ten lakeť zdvihnú nad rameno. Je to dosť nepohodlné. Teda sa mi to tak zdá :D Ešte raz ďakujem. Drž sa. PS: hentie vymyslené konflikty ako majú niektorý medzi sebou, či už Slovensko-Česko alebo Slovensko-Maďarsko tak to nechápem. To je tak keď nevedia čo od dobroty. Tá zlatá ZVS. Potom by si rozmysleli čo kde povedia a čo komu spravia. Neuznávam to. Ak by bol k tomu dôvod. Že by sa navzájom pohoršovali štátne symboly a podobne tak aj tak do toho nemajú čo kecať. Na to je tu politika, polícia a vojsko. :)

Sampiero (bez overenia) 31.12.2009 - 16:57

Tak aj ja... chcem popriat buducim legionarom velmo odvahi aj sil sem ist...zatnut rit a vikrocit.A buzerantom odporucit nach doma ostanu... Nach Boch chrani 2 regiment v Afganistane.A nase matere doma...aj ocov tiez... ktori ich maju...Drzte sa Slovaci nasi...pozdravte rodnu hrudu... Liptov...Honneur et fidelite!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

achaltekin (bez overenia) 31.12.2009 - 17:08

pani uzite si silvestra, velmi sa neopite, a stastny novy rok, vsetkym nech je lepsi ako ten ktory je za nami

2REP (bez overenia) 31.12.2009 - 18:28

Sampiero, myslíme na to isté? Tomu sa na fóre asi nevyhneš, jednoducho je tu demokracia a ponímaná rôzne. V armáde našťastie demokracia neexistuje. Ak áno, stojí ta armáda za hovno. Myslím tým akúkoľvek armádu. V armáde demokracia nemá čo hľadať, lebo princípmi dobrej armády sú disciplína a poriadok, povinnosti a práva. Áno, disciplína, ktorá káže splniť si povinnosti a poriadok, ktorý zaručuje aj práva vojaka, nielen povinnosti. Vojaci tieto slová chápu, civili, čo chcú byť vojakmi nech sa snažia to pochopiť a tým ostatným to môže byť jedno. Dá sa rozoberať čokoľvek, ale nie vytrubovať do éteru vnútorné záležitosti LE. Každá armáda si chráni svoje a veľa legionárov ale hlavne dezertérov si neuvedomuje, akým rizikám sa vystavujú tým, že sa verejne vyjadrujú o veciach, ktoré majú ostať vnútri légie. K tomu ich zaväzuje veľa vecí aj po odchode z aktívnej služby a tí správni to vedia a a podľa toho sa aj chovajú. Provokatérov je veľa, špicľov priamo úmerne záujmom konkurencie. A nie je nič jednoduchšie, len vbehnúť na fórum o légii a čítať, provokovať, zase čítať, sumarizovať a predkladať to nejakému nadriadenému ako výsledky svojej „náročnej práce“. Preto Camerone, nič v zlom, ale netreba reagovať na také otázky a rozoberať rotovanie dôstojníkov v LE, je to výsostne vnútornou záležitosťou légie, tí čo s tým majú do činenia a týka sa to ich to, tí vedia, ako to funguje. A špicli iných armád a ozbrojených zložiek nech sem prídu,potom uvidia. Ale na to sú príliš pohodlní a zbabelí. Preto ma naserie, ak niekto zneužije moju dobrú vôľu ako zákerný slizký had a ešte to argumentuje tým, že sa nemám dať vyprovokovať. Lebo podľa neho si mám nechať zo seba robiť pokusného králika na testovanie, čo všetko vydržím v rámci jeho rozmarov. To nie je moja ješitnosť, ani bojazlivosť (som zvedavý, či by mi tie slová -„ to ty sa bojíš“ mal odvahu povedať do očí! ) ale úžas nad tým, ako dokáže byť niekto tak nehorázne drzý. Moju psychickú odolnosť- ak to bude potrebné, môže skúmať odborný lekár a nie samozvaný psychológ, ktorý by sám potreboval psychiatra a ktorý si uzmyslí, že ja budem objekt jeho pokusov zameraných na to, kto vydrží to jeho provokovanie. Takýchto chronických buzerantov fakt neznášam! A preto sa mi vždy veľmi páčia úvody Samarovicových príspevkov, ked poznamená, že zdraví slušných, nie hovada. Teda aj ja takto: salut slušní! Vám všetko najlepšie v novom roku 2010. A pamätajte na 21.12.2012! Dobrý dátum... tam žiadne zbrane nezohrajú úlohu. M.

2REP (bez overenia) 31.12.2009 - 18:46

HTTP://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=9KOXFT5D5SC&FEATURE=RELATED LA LEGION MARCHE I La Légion marche vers le front, En chantant nous suivons, Héritiers de ses traditions, Nous sommes avec elle. refrain Nous sommes les hommes des troupes d'assaut, Soldats de la vieille Légion, Demain brandissant nos drapeaux, En vainqueurs nous défilerons, Nous n'avons pas seulement des armes, Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, car nos aînés de la Légion, Se battant là-bas, nous emboîtons le pas. II Pour ce destin de chevalier, Honneur, Fidélité, Nous sommes fiers d'appartenir Au 2ème R.E.P. Toto je pôvodná verzia: http://www.youtube.com/watch?v=9kOxFT5d5sc&feature=related Mais le diable marche avec nous,mais... -mais Saint Michel marche avec nous... A čo ďalšie sloky ? Kto slúži 3.kontrakt minimálne, pochopí. http://www.youtube.com/watch?v=GO8bui70-M0&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=fqZ4GQ5ZPME&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=w_8dafLxLcI&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=C2vVZiDVhbQ&feature=related

2REP (bez overenia) 31.12.2009 - 18:49

... http://www.youtube.com/watch?v=SpG9sPZ7Xi4&feature=related Степь да степь кругом Сердце грусть берёт, Про широкую степь ямщик поёт: Как во той степи Ямщик умирал, Он товарищу свой наказ давал «Ты, товарищ мой! Не попомни зла, Не попомни зла Схорони меня Схорони меня Здесь, в степи глухой; Вороных коней Отведи домой Отведи домой отдай батюшке, Мой поклон земной Снеси матушке А жене младой Передай, друг мой, Чтоб она меня Не ждала домой А ещё словцо Ей прощальное: Передай кольцо Обручальное Кто по сердцу мил Пусть венчается, А моим кольцом Обручается" Степь да степь кругом, Сердце грусть берёт, Про широкую степь ямщик поёт …

2REP (bez overenia) 31.12.2009 - 23:42

http://www.youtube.com/watch?v=bISFuXFId78&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=EhLLBIW1ecA&feature=related

2REP (bez overenia) 1.1.2010 - 00:00

Chlapci,Slováci,mor ho! Do légie! Naučte sa, vráťte sa a bojujte doma.Čierna zem pohlti toho,kto rukou kradmou siahne!.. Nech navždy v našich pamätiach žije doktor Tiso! My stojime stale pevne ako mury hradne,.Boh je s nami, kto proti nam, toho Panboh zmetie!!! V Martine vysoká škola, dopiči aj slováčisko, a nám bude niekto brať republiku? Všetko naj, Slováci!!! 2REP

Majo (bez overenia) 1.1.2010 - 01:03

2REP - myslím, že za všetko čo chceš povedať hovorí dielo Sama Chalúpku - Branko. Krásna záležitosť. Srdcová. Ináč tebe aj menovite prajem šťastný Nový rok. Poriadne osláv.

camerone (bez overenia) 1.1.2010 - 12:31

Vinšujem Vám do nového roka 2010 všetkého dobrého, štastlivého, aby Vám zdravíčko slúžilo (a pero dlho stálo)(smiech):evil: , aby sa Vám splnilo všetko čo ste si predsavzali.... Nejake tie eurá aby ste mali...Prajem teda Všetkým bez rozdielu na to koľko krát prispeli, šťastný nový rok ...

Necky (bez overenia) 1.1.2010 - 14:29

Kurva hoši guten tag.hlavně ten nový. Já ji měl včera jako z praku! I teď mně ještě sedí na rameni, pěkná opička.Škoda, že to není bez toho „o“, ale to bylo po půlnoci.Ráno jsem si dal deset kiláků, že to ze sebe vyženu, ale hovno,hovno, zlatá rybko. Klucí mně dali nějakej Alka –Salzer, ale pak šavle, jen se to zablejsklo, horší než kdyby vylítla do vzduchu naše severomoravská nejmenovaná zbrojovka(Vsetín).2REP tys byl taky trochu mimo.Tak doufam, že mně za to nesprdneš.Ale člověk, který mi zachránil život a málem u toho přišel o ten svůj si to může dovolit, žejo ty stará vojno. Motám se po kasárnach, teď ne, už píši, ale jak tak koukám,nebyl jsem sám.Někteří jako mátohy parohaté,včera bylo kurva veselo.Jako by měl pŕijít konec světa. Tak si říkám, Václave,kdyby byl na světě muž, co rozumí ženám, asi by spáchal sebevraždu. A co kdyby ste se vy kurvy líné konečně vzbudili a něco napsali, co? Budíček, vojsko, vstáváme, a pěkně rychle! Tady se nebude chrápat. Tradice: Kasárna jsou pěkná mají velký dvůr A já po něm lítám Jako starý vůl.

samarovic. (bez overenia) 1.1.2010 - 19:00

Zdravým všetkých správnych hovada ne ! /:) ďakujem 2REP/ Ako ďalší člen hnutia za novoročné vinše, Vám též prajem „Všetko dobré v novom roku veľa zdravia šťastia všetkým správnym chalanom !!“ A všetkým fakopsom čo tu nakupujú tak teda tým prajem nech sa dobre nažerú :evil: . Héééj Necky daj nejaký novoročný :) ,čakáme všetci !

fero (bez overenia) 1.1.2010 - 19:48

zajdi si do prijmaceho strediska v štrasburgu,alebo aubagne pri marsej...tam sa už nemusiš starať len fungovať...ak si fizicky a psychicky zdatny tak ťa zoberu...:evil:

baba (bez overenia) 2.1.2010 - 00:36

ahojte kamarat xce ist do legie ale ma hemeroidy, niekto vravy ze tam takyxto ludi neberu a preto by som sa xcel spitat ci je to pravda. za odpoved pekne dakujem

Baby (bez overenia) 2.1.2010 - 00:58

Júúúj čaute ludia. Pozdravujem všetkych a pekný nový rok a veľa štastia v novom roku... :cheer: B)

JAA (bez overenia) 2.1.2010 - 16:28

Salut chlapyy B) nebol som tu chvilku a vydim,,ze tu pribudlo paar dobrych ludii ,,som rad,,vazne dobra partiaa na tomto foree ...Vsetkym Vsetko dobree v tomto rokuu a samozrejme nech je tento rok lepsi ako ten minuly,,a to si piste ,,ze budeee lepsi :woohoo: citim to v kostiach ))2REp ako sa maas??ty staraa vojnooo (smiech)ty si tuna vazne naas patron ;) mail ti dosiel,,bo nevydim reakciu ...hm ?este raz SETKO DOBRE LUDIAAA !

brano (bez overenia) 2.1.2010 - 19:22

zdravim vsetkych normalnych. Som pravidelny citatelom tochto fora, kedze tu uz bolo spomenute vsetko o LE, tak vam len chcem podakovat. Toto forum je najlepsie na SLOVENSKOM a CESKOM nete. Presne za 75 dni zaklopem na legionarsku branu v Parizi. Pani mazaci dufam ze mi date poriadne zabrat, nemozem sa dockat. PS: este pripajam celkom zaujimavu vec http://tvnoviny.sk/spravy/zaujimavosti/proroctvo-v-roku-2010-pride-iii-svetova-vojna.html

bigT (bez overenia) 2.1.2010 - 23:24

zdravim, chcel by som vediet ze ci je to este stale trestny cin (vstup do legie), lebo niekde som cital ze to ma menita v CZ to uz maju legalne, tak nahodou co o tom viete.:) dakujem..

Majo (bez overenia) 3.1.2010 - 03:19

Páni, smiech je strašne chytľavý. Musíte vidieť celé. :D http://www.youtube.com/watch?v=kqZ6repI-qU&feature=related

Majo (bez overenia) 3.1.2010 - 03:43

Tak tomuto hovorím výdrž a kapacita. :) http://www.youtube.com/watch?v=tCEwKgSkt94&feature=related

Baby (bez overenia) 3.1.2010 - 13:00

No jo Bear Grylls je borec, ale vonku ho čaká celý štab s dekou a teplým čajom :laugh:

Majo (bez overenia) 3.1.2010 - 13:22

Nech čaká. Ale ukáže čo treba robiť. :) To je dôležité. Veď iba tak pre nič by nikto neriskoval svoje zdravie zasa. :) Či áno?

Baby (bez overenia) 3.1.2010 - 13:32

Máš pravdu. Ale já som sa minule na túto temu rozprával s kamošom a on si myslel že je to všetko úplne realne. že mu tam nikto nepomôže. Ale já som na to videl dokument kedy vraj spal celú noc v strašnej zime, ale pritom natočili 50 minutový úsek a potom išiel spat s kameramanom a dalšími do stanu :laugh: ale to že je to borec sa mu musí nechat :pinch:

Majo (bez overenia) 3.1.2010 - 14:37

No ja neviem. Ja som bol pred Silvestrom v horách aj na noc. Mohlo byť tak -10 a nie je problém vydržať. Iba sa ťažko zaspáva no to je pravda. Ale ak horí ohník, nie je žiaden problém. :)

Pridať nový komentár