Francúzska légia

mir 14.8.2007 - 21:26

História Francúzskej légie

francuzska legia

Máloktorý bojový zbor na svete je ovenčený takým množstvom mýtov a legiend ako Francúzska cudzinecká légia. Jej členmi sú dobrovoľníci, ktorí za sebou nechali svoje sociálne aj rodinné zázemie, pričom svoje úlohy plnia s odhodlaním, nad ktorým svet žasne.

Cudzinecká légia bola založená 9. marca 1831 rozkazom Ľudovíta Filipa, kráľa Francúzska. Bol to čas politických nepokojov a tento oddiel plnil úlohu ochrancu kráľovskej moci. Väčšinu dôstojníckeho zboru tvorili veteráni Napoleonovej Grand Armee a mužstvo predstavovalo národnostne pestrú zmes, v ktorej bola zastúpená celá Európa.

V Légii sa objavili aj francúzski regrúti, ktorí sa snažili uniknúť pozornosti miestnej polície. Boli to dobrovoľníci vo veku medzi 18. a 40. rokom, s pravým alebo prijatým menom. Kráľ správne predpokladal, že platení žoldnieri nebudú pri plnení rozkazov rozmýšľať o ich príčinách alebo politickej korektnosti. Légia bola po potlačení nepokojov v Paríži okamžite zapojená do bojov o Alžírsko.

V roku 1835 však tento bojový zbor prešiel pod španielsku kontrolu. Následne sa na rovnakom princípe vytvorila druhá Légia, ktorá získala a udržala pre francúzskeho kráľa Alžírsko, ktoré sa stalo na dlhý čas jej domovom. Vo svojej africkej misii plnili legionári dôležitú úlohu - udržiavali poriadok, potláčali povstania domorodých nomádskych kmeňov a kolonizovali Severnú Afriku. Budovali cestné komunikácie na rýchle presuny, púštne pevnosti a časom tu vzniklo aj mesto Légie - Siddi bel Abbés.

Česť a odvaha

Francúzska cudzinecká légia zdedila tradície žoldnierskych vojsk, ktoré využívali francúzski králi už v stredoveku - škótskej gardy Karola VII. alebo neskôr Napoleonových poľských kopijníkov. Farbami tejto elitnej časti vojska sú zelená a červená, ktoré používali Švajčiarske gardy slúžiace trónu bielej ľalie. Znakom a symbolom zároveň je granát, z ktorého vychádza sedem plameňov, pričom dva z nich sú ohnuté smerom nadol.

Vzťahy medzi tými, ktorí rozkazy vydávajú a tými, ktorí ich plnia, sú vybudované na veľmi vyvinutom „esprit de corps", založenom na niekoľkých jednoduchých princípoch: disciplína a česť, radosť z dobre vykonanej práce a oddanosť svojej minulosti. Heslom Légie je "Honeur et Valour" - Česť a odvaha. Po vstupe do Légie nastáva veľmi tvrdá selekcia. Mnohí kandidáti nevyhovejú buď zo zdravotných alebo morálnych dôvodov.

Legionár je zriedka anjel, ale nikdy nie zločinec. Každý nový člen je dobrovoľník, ktorý chce uniknúť svojej minulosti, osobnej alebo rodinnej kríze, vo svojom sociálnom alebo politickom živote. Príkladom posledného fenoménu je masívny príliv dobrovoľníkov z Alsaska po roku 1871, zo Španielska roku 1939 a z Východnej Európy po roku 1945. Pre ostatných, ktorí sa nechcú zmieriť s limitmi strednej vrstvy, Légia znamená možnosť dobrodružného života. Všetkých jej členov spája súdržnosť, spečatená disciplínou a rešpektom k tradíciám.

Francúzska légia v krymskom konflikte

Časom sa stala Légia bojovou silou, ktorá obhajovala záujmy Francúzska aj v tých najodľahlejších končinách. Bola zapojená do Krymskej vojny 1853 - 1856, kde zohrala hlavnú úlohu pri dobývaní Sevastopoľu. Zámerom Francúzov v tomto konflikte bolo pomôcť svojmu spojencovi, tureckému sultánovi, pri získaní prístupu k prieplavu medzi Čiernym a Stredozemným morom. Po počiatočných rýchlych víťazstvách sa 1. a 2. cudzinecký pluk pokúsil o dobytie opevneného prístavu Sevastopoľ, čo vyústilo do blokády, ktorá trvala rok. Légia kvôli chorobám a zlému počasiu už nemohla dlhšie čakať a padlo rozhodnutie podniknúť frontálny útok.

Prvý pokus sa nevydaril a jednotky sa museli stiahnuť s ťažkými stratami. Pokúsili sa o to znova, s rovnakým výsledkom. Napriek tomu sa nevzdali a skúsili to po tretí raz. Sevastopoľ padol 8. septembra 1855. Ďalšími bojiskami legionárov sa stali Taliansko (1859) a Mexiko (1863 - 1867). Práve tu sa 30. apríla 1863 odohrala jedna z najslávnejších bitiek, ktorá vstúpila do dejín ako synonymum cti a odvahy.

Bitka pri Camerone

Dňa 30. apríla 1863 3. kompánia Cudzineckého regimentu zabezpečovala bezpečný presun zásob po ceste medzi Vera Cruz a Pueblom. Počas pochodu do určenej pozície jednotku prepadla takmer tisícka mexických povstalcov. Kapitán Danjou, aby získal krytie pred nepriateľskou paľbou, presunul svoje mužstvo do opustenej haciendy Camerone, ktorú minuli pred niekoľkými minútami.

Kompánia mala šesťdesiatdva legionárov a troch dôstojníkov, ktorí mali čeliť mnohonásobnej presile Mexičanov. K haciende, kde sa legionári pripravovali na obranu, prišiel posol s ponukou čestnej kapitulácie. Na streche ležal seržant poľského pôvodu, ktorý mu vojensky stručne naznačil, čo si myslí o tomto návrhu. Tak sa spustil jeden útok za druhým, všetky však boli s ťažkými stratami odrazené. Napoludnie začala legionárom dochádzať munícia, nemali jedlo ani vodu. Podvečer bolo nažive už len päť obrancov, na ktorých číhala armáda nepriateľov. V tejto beznádejnej situácii legionári nasadili bodáky a podnikli útok. Keď dvoch z nich pri napredovaní k mexickej pozícii zastrelili, zasiahol mexický plukovník.

Opätovne ponúkol kapituláciu. Legionári súhlasili pod podmienkou, že si smú ponechať svoje zbrane. Plukovník, dojatý ich odvahou, odpovedal slovami: „Mužom ako ste vy, nemôžem nič odmietnuť." Tento deň, ktorý vstúpil do dejín ako Camerone, sa každý rok pripomína vo všetkých táboroch Légie a oslavujú ho s veľkým zápalom a pýchou. V Aubagne, kde sa koná slávnostná prehliadka, nesú na čele pochodujúceho regimentu drevenú ruku kapitána Danjoua. Tento boj, ktorého meno je na každej legionárskej vlajke, ostáva symbolom misie, ktorá sa plní až do úplného konca.

V zákopoch svetových vojen

Roku 1914 sa pluky Francúzskej Légie zúčastnili bitky o Artois, kde utrpeli ťažké straty. Boli zreorganizované a o mesiac neskôr znova ťažko porazené pri Givenchy. Nakoniec utrpeli legionárske pluky také ťažké straty, že ich museli v septembri 1914 rozpustiť a preformovať do novej jednotky. Takto bol vytvorený RMLE (Pochodový pluk cudzineckej légie), ktorého úlohou bolo prevýšiť v boji všetky ostatné jednotky. RMLE sa zúčastnil na mnohých bitkách francúzskych bojísk a stratil tisíce vojakov. Zvlášť sa vyznamenal svojím bojovým umením v zákopoch pri Remeši, kde legionári vyčistili štyri kilometre nepriateľských línií iba puškami, bajonetmi a granátmi. Ďalším úspechom bol Verdun, kde légia uspela v misii o znovuzískanie svojich starých pozícií. Nasledovala obrana parížskeho koridoru a Légia uspela opäť, hoci s veľkým stratami.

Francúzi začali svoju ofenzívu v júli 1918 a RMLE bol opäť v prvej vlne - takmer dva týždne si legionári presekávali cestu cez Hindenburgovu líniu. Počas 2. svetovej vojny, v júni 1940, jedenásty REI (Pechotný cudzinecký pluk) takmer vyhladili pri obrane pozícií vo Verdune. Tí, ktorí prežili, sa stali zajatcami. Väčšine sa ale podarilo ujsť a znovu zasiahli do bojov. Pluk však rozpustili. Trinásta DBIE (Podbrigáda Cudzineckej légie) písala dejiny pri Narviku a Bjerviku v Nórsku, ďalší úspech prezentuje slávne víťazstvo pri Bir-Hakaim v Líbii. Légiu znova zjednotili a pokračovala vo víťazných kampaniach v Tunisku, Taliansku, Provence a Nemecku.

V roku 1940 sa Thajsko, spojenec Japonska, pokúsilo anektovať Kambodžu. Légia túto hrozbu odvrátila, ale zbytočne, pretože politickou dohodou Kambodžu odovzdali pod thajskú správu. V oblasti ostala dislokovaná len jedna jednotka - 5. REI. Ďalšími rokovaniami sa podarilo zabrániť vojne na juhu, hoci nie nadlho. Legionárov, umiestnených v garnizóne Ha Giang, čoskoro zmasakrovali a ostávajúce dva batalióny vyrazili na pochod smrti smerom k čínskej hranici. V roku 1945, ešte predtým, ako sa zvyšky 5. REI dostali do Číny, vojna skončila. Nahradila ju však ďalšia, tentoraz vojna s Ho-či Mi-nom a jeho komunistami, ktorá mala trvať ďalších deväť rokov. V nej boli zastúpené všetky pluky Légie a najslávnejšími bojiskami boli Phu Tong Hoa, Koloniálna cesta 4, a slávne Dien Bien Phu.

Dien Bien Phu

Bol to najdlhší a najtvrdší zápas francúzskych expedičných síl na Ďalekom východe. 1. BEP uskutočnil výsadok v údolí Dien Bien Phu, zabezpečil oblasť a postavil základňu. Nasledovalo 169 dní konfrontácie s Viet Minh, po ktorých prišlo 57 dní pekla. Viet Minh zaujal pozície na svahoch, obkolesujúcich pevnostný systém, a začal ostreľovanie ťažkým delostrelectvom. Zásobovanie a prísun posíl bol možný len zo vzduchu. Pristávacia dráha bola zakrátko pod kontrolou nepriateľskej protileteckej paľby.

Na pomoc prišli nielen príslušníci parajednotiek, ale k obrane tejto pozície sa dobrovoľne hlásili aj muži bez parašutistického výcviku, hoci zoskoky sa často uskutočňovali v noci. Paralelne s obliehaním Dien Bien Phu prebiehala konferencia v Ženeve. Francúzske jednotky mali záujem udržať údolie, kým nepriateľ nepožiada o prímerie. Situácia však bola neudržateľná a 8. mája padla posledná pevnosť.

Dien Bien Phu prestalo existovať. Proti 15-tisíc legionárom a príslušníkom koloniálnych plukov stálo približne 100-tisíc nepriateľov, vyzbrojených ťažkou technikou. Dvetisíc obrancov padlo, 1 500 sa stratilo v akcii, 5 800 bolo ranených. Vyše 11-tisíc vojakov sa dostalo do zajatia, z ktorého sa po štyroch mesiacoch vrátilo živých len 3 290 mužov. Bola to politická katastrofa, ktorá znamenala koniec francúzskeho koloniálneho impéria vo východne Ázii. Druhý deň po páde Dien Bien Phu požiadali francúzski vyjednávači na ženevskej konferencii o prímerie. Pre légiu sa tým vojna v Indočíne skončila.

Boj o francúzske Alžírsko

Ešte skôr, ako sa mohli legionári zotaviť z bojov, ocitli sa v Alžírsku. Tentoraz bola ich nepriateľom Armáda národného oslobodenia. Pluky Légie, ktoré mali zabezpečiť pokoj v krajine, kde žilo množstvo Francúzov, sa aktívne zúčastnili v mnohých operáciách proti rebelom a plnili si povinnosť pri ochrane hraníc. Na základe politických rokovaní medzi prezidentom De Gaullom a predstaviteľmi vzbúrencov však Alžírsko v roku 1961 získalo nezávislosť a Légiu povolali do Francúzska. Légia, ktorá vnímala Alžírsko ako svoj domov a toto rozhodnutie ako zradu, sa vzbúrila. Pokus o prevrat však nevyšiel a 1. REP (Cudzinecký parapluk) rozpustili. Od roku 1962 až po súčasnosť sú oddiely bielych anjelov umiestnené na juhu Francúzska a na Korzike, ale aj v zámorí - v Djibouti, na Madagaskare, Tahiti a Francúzskej Guayane.

Légia si získala renomé pri výkone operácií v mnohých vojnou zmietaných oblastiach. V septembri 1990 vyslali tri pluky Cudzineckej légie do oblasti Perzského zálivu. Zmocnili sa letiska Al Salman, kde sa stretli len s malým odporom. Ich ďalšou úlohou bolo zabrániť ústupu Republikánskej gardy na západ. O tejto vojne sa hovorí ako o bleskovej vojne - skončila po sto hodinách boja na zemi, pričom v nej zahynuli len traja legionári. Pod velením Organizácie spojených národov Légia udržiavala poriadok v Mogadiši a zúčastnila sa aj na konflikte v Bosne, kde zvládla viacero tajných operácií.

Pri týchto akciách vedela Francúzska légia s veľkým efektom využiť materinský jazyk svojich vojakov. V oboch oblastiach boli len ľahké straty. Charakteristika Légie za približne stosedemdesiat rokov jej existencie, sa dá vyjadriť slovami literárneho velikána Antoina de Saint Exupéryho: „Vojak nie je mužom násilia. Nosí zbraň a riskuje svoj život za chyby, ktoré nespôsobil. Neoblomne dodržiava svoje slovo až do konca, i keď vie, že bude zabudnutý."

Majo (bez overenia) 4.1.2010 - 14:36

Včera som pozeral Ultimate survival kde mal aj hosťa, Willa Ferrela. Vážne som sa pobavil. Odporúčam. Nájdete to aj na youtube. Je to tam v 5 častiach. Dal by som aj linky no nechce mi načítať stránku. :)

mirtito (bez overenia) 4.1.2010 - 17:02

ten kto sa chce prihlásiť , stači ked naštívi Francuzsku ambasadu v Bartislave a informuje sa. Nakolko ambasada nepodáva informácie dá vam adresi náborových stredisk a potom stačí len vycestovať /najblišia je v paríži/ a zo stanice si zobrať taxi čo vás víde cca 20€. len si dobre rozmyslite či na to máťe, odložte machrovanie a uvedomte si že ak nie ste pokorný ste vadný článok v legii a nepatrite tam, je to vymikajúca armáda ktorá si zakladá na určitých zákonoch

Baby pre 2REP (bez overenia) 5.1.2010 - 13:17

2REP prosimta napíš mi na môj nový e-mail, vdaka nejakým problémom mi nejde môj starý e-mail. Môj nový e-mail je BabyLegion@azet.sk ,,,,,,..... Aj by som ti napísal ja, ale nemôžem si spomenút aký si to mal e-mail. Dik...

2REP (bez overenia) 5.1.2010 - 13:43

Salut slušní ľudia, Necky- nemám prečo ťa sprdnúť. To mi tam skákali nejakí silvestrovskí škriatkovia, keď som chcel dať jeden link, skočil druhý, tak som si robil srandu už aj z dátumu, keď sa hovorí, že má letieť okolo zeme nejaká kométa, či čo. Ale ja som v týchto veciach realista, nejaké dátumy ma netrápia. Ak, tak zo žartu. A už vôbec nie tie „zaručene presné“. Na druhej strane- je veľa vecí neprebádaných, tak ich asi netreba podceňovať, ani preceňovať. Ale to nechajme na vedcov a na Silvestra sa šantí, niekto sa zabáva bujaro, iný menej. Takže to nechaj tak, Václave, lebo mi selže pistole, alebo ako to hovoril ten major Meisner v českej komédii o poldoch. Smííích. Veď to ty si dával 1.1. budíčky a buntošil... Asi ťa štvalo, že všetci spia a ty nemôžeš, priznaj sa. Smích. A Majo je Majo a nie Májo, ty stará vojno. Žartujem, jemu to asi nevadí. Ten už sa určite chystá k MLE. Samarovic čaká stále na tvoju novoročnú riekanku, Necky, čo ti došla zásoba? Smíích. Samarovic-čo to znamená to „fakopsom“ ? Fakopsi? Neviem, ale páči sa mi to... Dík za vysvetlenie. Vidím, že sa tu objavil aj JAA, no čo chlape, ja som myslel, že si už niekde v prijímači, keď si sa dlho neozval. Inak nič mi nedošlo... Chcem pozdravit aj Brana,či Branka (ten istý človek? To Bano viem, že je preklep, ale nič sa nedeje) , ten sa tu často neobjavuje, ale keď už, tak to stojí za to, vždy má dobré príspevky a zaujímavé veci Tak Braňo, držím ti palce o tých 75 dní, nech ti to vyjde, takí ľudia, ako ty sú v légii vítaní. A zabrať dostaneš, neboj sa, seržanti v Castli sa o to postarajú. Baby- napíšem ti. A s tým Bearom –tam ide hlavne o techniky a spôsoby prežitia v extrémnych podmienkach. Niektoré sú dokonca simulované tak, aby to vysvetlenie, či pochopenie zo strany diváka bolo čo najlepšie a najľahšie. Tak nech nikto po ňom nechce, aby spal celú noc v zime a vedľa krúžia vlci, medvede a bohviečo. Myslím, že aj v úvodných titulkoch je písané, že štáb mu v niektorých situáciach pomáha. Ako by to asi točil on sám, zavesený na skale, alebo vo vodopáde? Opakujem, účelom nie je ukázať, či dokázať, aký je Bear Grylls borec (on to aj neznáša, lebo to je nadmieru skromný človek), ale ako prežiť v krízových podmienkach, naučiť ľudí, ako sa správať, nespanikáriť, o to mu ide. Je to podľa mňa šľachetná myšlienka a viem, že jeho epizódy už veľa ľuďom pomohli prežiť. Ja si ho vážim hlavne za toto. 2Rep! –ty už si opustil forum? Ale písal si o nejakej stáži, tak chápem. Nech ti dopadne dobre. Pozdravujem aj ostatných slušných ľudí, ktorí sa tu síce len objavia, ale píšu k veci a nie hlúposti. 2REP

d.d (bez overenia) 5.1.2010 - 15:52

pre 2REP povodne som tu uz nechcel nic pisat lebo niektorym ludom nema zmysel nic hovorit, len sa im treba klanat aki su dokonali a ze maju stale pravdu, inac ste pre nich hovada ale predsa mi nieco nedalo. neviem na koho si myslel ked si pisal tieto slova: "Lebo podľa neho si mám nechať zo seba robiť pokusného králika na testovanie, čo všetko vydržím v rámci jeho rozmarov." ale ak na mna tak ta mozem ubezpecit ze ja ta NECHCEM (ANI SOM NIKDY NECHCEL) testovat a robit si z teba pokusneho kralika. ale ak si to myslis je to tvoja vec,nebudem sa viac k tomu vyjadrovat. rozhodol som sa tu napisat pre tieto tvoje slova: "som zvedavý, či by mi tie slová -„ to ty sa bojíš“ mal odvahu povedať do očí!" len jedno som k tej vete chcel povedat. preco si myslis (ak si to myslis) ze by som nemal odvahu povedat ti to do oci? ver tomu ze by som s tym nemal ziaden problem.preco by aj? a na koniec, zapamataj si jedno. vytrhavat vety z kontextu nie je najlepsi napad, lebo potom vyzneju uplne inac ako bolo povodne myslene. a tie slova "to ty sa bojis", ked stoja sami o sebe tak ich vyznam je uplne iny ako som ich ja napisal. a v tom kontexte ako som ich myslel by som nemal ziaden problem povedat ti to do oci, lebo si myslim ze je to pravda. samozrejme nemyslel som tym (ak si to nepochopil) ze sa bojis ist napr niekde do misie alebo ze sa bojis mna a pod. v takomto vyzname by som ti ich do oci nepovedal, ved preco by som to aj mal robit.nemam na to dovod, ani argumenty a ani si to nemyslim.

Majo (bez overenia) 5.1.2010 - 19:41

d.d - Kurva, koľko to máš tých rokov? Chceš vedieť koľko typujem? 14. Trafil som sa? Iba degener otvára uzavreté problémy. Potrebuješ víriť vodu? Choď na azet, tam je na to priestoru dosť. Tu vládne dobrá nálada a vždy v takom prostredí niekto potrebuje vyčiňať. Nemám na to právo, ale poviem ti to. Radšej sa zdekuj, lebo zožneš veľmi velikú kritiku. Alebo nevyrývaj. Kapišto?

Baby (bez overenia) 5.1.2010 - 19:49

d.d - ty tu píšeš, že sa mu tu klaniame. LoL :laugh: My sa mu neklaniame preto, že by sme museli, ale preto že ho rešpektujeme. Ked dokážeš v živote to čo 2REP tak budem aj teba rešpektovať. Já už som ho trocha spoznal aj ked len cez internet a vôbec toho nelutujem :dry: mohol by sa na nás vysrať a vôbec tu nepísať. Ale on si tu vždy na každého našiel čas. Takže toto s našej strany neni klananie sa, ale ÚCTA, ÚCTA !!!:kiss:

Majo (bez overenia) 5.1.2010 - 19:54

Baby - pravda, pravda. Ja si cením každého. Aj jeho som si cenil. Mal dobrú tému. Ale bolo iba na ňom či si tú úctu udrží. Ale nie. On sa pýtal ako kkt to isté, a potom za o ešte aj začal zjebávať 2REPa. Na takýchto Chujov mám nervyyyyy :D Ale smejem sa z toho pri tom.

Pali (bez overenia) 5.1.2010 - 20:08

Na kazdom fore sa najde niekto komu jebe. d.d.-ukludni sa a daj si kavu :laugh: a potom ked vyrasties skus tu daco napisat hahaha Rad tu citam vsetko ale toto co ty pises sa neda citat.

Pali (bez overenia) 5.1.2010 - 20:34

Pozrite si video,ked ste ho este nevideli. Ja tomu nechcem verit. http://www.mojevideo.sk/video/4427/kolonizacia_sveta.html

jajo (bez overenia) 5.1.2010 - 20:55

ahojte som tu novy ale tiez by ma zaujmala odpoved na otazku od uzivatela baba lebo presne taky problem mam aj ja a tiez by som chcel vstupit

branko (bez overenia) 5.1.2010 - 21:24

2REP,,,nie som to ja ten Braňo,ale v každom prípade mu držím palce ked tam pojde,ja som Branko :-)(ako Chalupkova báseň) a oneskorene želám každému normálnemu človeku čo sa kedy vyskytol na tomto fóre všetko dobré do nového roku,,,splnenie všetkých želaní a túžob a dosiahnutia svojich cieľov,, ale hlavne dostatok rozumu, síl a odhodlania,či už pri vstupe do CL, alebo v živote,,lebo aj "obyčajný" život je tvrdý boj o vlastú hrdosť a sebaúctu, mnoho z vás tu má problémy, ale len ozajstný chlap sa im postaví a ide si ďalej vlastnou cestou.. PS: tá banda pubertiakov čo sa tu "prezentuje" svojou múdrosťou a chuťou rýpať do každého---chlapci zamyslite sa nad sebou,,toto skvelé fórum len kazíte,,bez vás to je lepšie,,nájdite si inú zábavku a nie stále sa pýtať to isté a rýpať do ľudí čo majú ochotu sem stále prispievať,,,,rád by som sem prispieval tak ako iní chalani, ale nemám na to náladu ked tu vidím také príspevky možno niekoho poteším,,možno nie ale dám to sem,,úžasná hudba a text,, http://www.youtube.com/watch?v=K2elL66marc

samarovic. (bez overenia) 6.1.2010 - 03:08

Zdravým fórum a všetkých správne slušných chalanov na ňom ! [b]Baby[/b] presne tak ! plne súhlasím s tvojim posledným príspevkom 05/01/2010 19:49 Áno ÚCTA k takému chalanovi ako je 2REP je to správne slovo . d.d -tento "prispievateľ" má super nábeh na dobrú politickú kariéru s tými svojimi obsažnými príspevkami v ktorých sa nevyzná v podstate asi ani on sám . Nech žijú politici na Slovensku jedným slovom Fakopsi ! [b]2REP[/b] -ahoj- , tak a už vieš čo to znamená slovo Fakopes ? sú to podobný a všetci ostatný im podobný vychytralci, okrádajúci obyčajných jednoduchých pracovitých ľudí ,vychytralci ktorý robia verejne „krásne!“ meno Slovenskému národu vo svete . Takže UPPDKŽ tu nehrozí ! /inak poslal som odpoveď aby bolo všetko na porádku ,dúúfam že došla. :dry: ?/ [b]Necky[/b] čo je s tebou ? dospávaš Silvestra či čo ?:P Počul si ako hrajú futbal záhoráci ? Ihrisko je celé hrbolaté a v strede kopec ,vybehne na neho stopér a kričí na brankára –už idúú!!! Alebo 4 druhou zahoráckých vín? Banánové - kto ho pil banoval Hrdličkové - kto ho pil kričal cukrú cukrú Francúzke – du blit Trámové – kto ho pil držal sa trámu

d.d (bez overenia) 6.1.2010 - 15:24

majo mas pravdu ide prave o to ze je to uz uzavreta tema. a ja som sa k tomu nevyjadroval a neprispieval som viac, lebo som si povedal je to uz uzavreta tema, naco sa k tomu viac vracat. ved to nic nevyriesi. ved aj sam 2REP napisal: "Chlapi, už to neriešme." ked mi tu ludia ktorych som nikdy neoslovil, ktorym som nikdy nepovedal ani pol kriveho slova zacali nadavat. mohol som sa branit, mohol som na nich reagovat, ale povedal som si, 2REp ma pravdu, uz to neriesme. a tak som to nechal tak. a tu zrazu vo svojom prispevku z nicoho nic zacal to 2REP opat riesit, opat ma zacal spominat ze co som to ja jemu kedysi napisal. a ty mne teraz chces povedat ze ja otvaram uzavrete problemy??? tak to mas asi trocha kratku pamat, nezda sa ti? ak naozaj chces aby sa to uzavrelo tak potom ok uzavrime to, neriesme to, nevracajme sa k tomu istemu. ale to znamena ze nielen ja sa k tomu nebudem vracat, ale ani ty, ani 2REP ani nikto iny. potom to bude uzavreta tema. ale ked o tyzden, dva sa tu znova zacne niekto k tomu vracat a ja na to zareagujem tak potom nehovor ze ja otvaram temu. a majo este jedna vec preco som zareagoval. 2REP pisal: "som zvedavý, či by mi tie slová -„ to ty sa bojíš“ mal odvahu povedať do očí!" a ja som vo svojej reakcii napisal, ze som sa rozhodol zareagovat prave pre tieto slova 2REPa. ak nechapes co tym chcem povedat, on bol na to zvedavy,(aspon tak to pisal) preto som mu napisal. nie ze by som chcel otvarat staru, uzavretu temu, ale ked na to bol zvedavy tak preco mu neodpovedat? mimochodom,taka recnicka otazka. (pre nechapavych, recnicka otazka je taka na ktoru si ma kazdy odpovedat sam pre seba, nie taka otazka na ktoru by ste mali odpovedat tomu co ju polozil. - to je len taka poznamka pre tych ktori by sa chceli zlostit ze ako to ze ja si dovolujem pytat sa ich nieco) niektori tu zacali zdravit vsetkych slusnych ludi. neviem koho pod tym myslite, ale nezda sa vam ze clovek ktory vo svojom verbalnom prejave pouziva vulgarizmy, nadavky, invektiva a dokonca vyhrazky asi velmi slusny nebude?

Majo (bez overenia) 6.1.2010 - 16:58

d.d - viem čo je rečnícka otázka. Ale prehodnoť slovo slušnosť. Slušnosť pre mňa neznamená, že niekto nebude hrešiť a bude sa správať podľa najnovšieho bontónu. Tu ide o iné a o veľa hlbšie veci, ktoré sa človek iba tak nenaučí. Je to o náklonnosti, solidarite. O tom kto aký je k druhému. Na tom, že sa obhajuješ, nie je nič zlé. Ba to je dobré. Ja by som robil to isté. Ale neviem ako 2 REP opätovne otvoril tú tému. Asi mi niečo uniklo. Oprav ma ak to tak nie je ale ak niekto uzavrie tému tak je uzavretá. Ak ju spomenie v rámci rozhovoru, to nie je nič zlé. Zlé by bolo keby menovite voči tebe začal útočiť. To neurobil. Tak čo šantíš? Ja si myslím jedno. Že máš strašne veliké ego. A všetko kde sa vyskytne niečo čo s tebou len súviselo musíš komentovať. Aj keď už sa ťa to netýka. Neznamená to že si tu odpísaný. Ja budem vždy rád ak otvoríš zaujímavú tému ako o tej šikane. Ale ak sa k nej už niečo popíše, pochop tie informácie tak ako si ich dostal. Nemôže niekto myslieť za teba. Myslíš, že v armáde ak dostaneš rozkaz, a nepochopíš mu, veliteľ ti ukáže presne čo máš spraviť? Poraď si. Používaj hlavu. PS - neber toto ako útok, ani ako nič negatívne. Ale ako priateľskú radu. Myslím si že v tomto smere sa nemýlim. Aj ja niekedy potrebujem radu a neodvrhnem ju. Maj sa fajn. Necky - Co jsi zaspal na švestkách bratře? :)

samarovic. (bez overenia) 6.1.2010 - 20:19

Zdravým zas všetkých správnych chalanov ! Čerstvé správy pre chlapcov mimo domoviny Tak toto už čo je za fraška, za fakopsina :evil: toto už je do neba volajúce páni policajti !!! celý svet bujuje proti terorizmu a slovenský policajti dávajú Slovákom do batožín ostré výbušniny ha! pekná profesionalita , vizitka slovenskej polície ! ku..va!!! a ten JUDR Tibor Mako čo sa mal volať asi "PAKO" ešte povie že s nepochopiteľných príčin zaujali voči tomu Írske policajné zložky bezpečnostné stanovisko . http://wwwnew.webnoviny.sk/ostatne/pochybila-hranicna-policia-tvrdi-s/33876-clanok.html

Majo (bez overenia) 6.1.2010 - 20:58

samarovič - to som sledoval, vážne som sa na tých chudákoch z našej internej politiky. Pako a spol. Ale je mi ľúto toho, že nech sa to vyrieši ako sa to vyrieši, budeme už aj u Írov ako degeši. To už sme kvôli menu čo tam robia niektoré individuá ktoré emigrovali za prácou.

2REP (bez overenia) 6.1.2010 - 21:23

Salut všetkým slušným. Vidím chalani, že na určité veci aj ľudí máme rovnaký názor. A tá úcta je obojstranná, samozrejme voči tým, čo si ju zaslúžia. Veľa užitočných vecí som sa dozvedel aj ja od vás a nehanbím sa to napísať. Naopak. Pre d.d: Počúvaj, ty samozvaný talent na rečnícke otázky a hlavne zákerné provokovanie - ty ješitný, samoľúby, rozmaznaný buzerantík d.d- prestaň sa do mňa navážať a hodnotiť moju osobu. Chytáš sa každého slovíčka ako mokrá košeľa riťi. Nikto tu na fóre nevie, čo je rečnícka otázka, tak hneď to musíš svojským štýlom vysvetľovať a tých chalanov nazývať nechápavými. Dobre si teda vážiš ľudí, čo tu prispievajú! Na nič od teba som nebol zvedavý, tak tu neprekrúcaj moje slová a svoje výpoty si nechaj pre seberovných. Jediné na čo som sa ťa opýtal bol tvoj vek a tu si sa začal vykrúcať ako slizký had. Tak ty tu hovor o etike a o slušnosti druhých! Nie si ty nejaký šiestotriedny pisálik? Pre mňa nie si partner na komunikáciu, ty holotrt! Koľko ľudí, okrem mňa sa ťa na ten vek spýtalo? Minimálne traja. A nikomu si neodpovedal, len sa vykrúcal ako slizký had a mudroval tu svojimi teóriami. Tie si strč do riti, alebo choď na iné fórum, kde možno niekoho ojebeš, tu nie! Aspoň nie mňa. Takú zákernú sviňu som fakt už veľmi dlho nevidel! Teraz ti nenadávam, len konštatujem, kto si. Ty si zaslúžiš len opľuť. Keby si toto niekomu urobil v légii ty smrad, tak sa viac nepozbieraš! Ktože si ty, aké hovienko, že si tu prisvojuješ právo všetkých poúčať, ako majú rozmýšľať? Ale ak tvrdíš, že si taký smelý, že sa nebojíš, dobre, napíš z ktorého si mesta, najbližšie, keď budem na Slovensku, môžeš mi to povedať do očí! Alebo aj teraz sa budeš vykrúcať a navrhovať, aby som tipoval, odkiaľ si? Dokáž to tým chalanom, že sa nebojíš, nie mne! Teraz sa ukáž týmto chalanom( ktorým podľa mňa nesiahaš ani po päty),aký si ty pán chápavý. Keď všetci ostatní nie sú. Tu už budeš mať zase výpadok pamäti, že? Pre tých, čo sa tu pýtajú na hemoroidy- áno je to problém, treba si to teda najskôr dať do poriadku a potom to skúsiť.

camerone (bez overenia) 6.1.2010 - 21:38

Zdarec Pani! Prosim ta 2REP mozem sa ta opytat ako si doma oznamil, ze odchadzas do CL ako to prijali...atd Dakujem A uz tu prosim Vas pekne nerieste toho Holotrta na rozosmiatie jedna hadanka je to hnede, smrdi to a lezi v trave???... spotena vevericka

Majo (bez overenia) 6.1.2010 - 22:23

d.d - No teraz som zvedavý či sa zachováš, a ako sa zachováš. :) Ukáž sa chlape.

Necky (bez overenia) 6.1.2010 - 22:42

Nazdár klucí, Tak jsem chtěl něco srandovního, tříkrálového napsat a potěšit vás, ale když to tady čtu tak mně rázem přešla chuť.Tak snad příště. Nechci se do ničeho nutit. Hele, ty d.d ,tak víš co? Já se tě teď ptám taky kolik ti je let. PO VAŠEM KOLKO MÁŠ ROKOV. A pak až to napíšeš, tak ti napíšu já, proč jsem se to ptal, júúú? A očekávam od tebe jasnou odpověď, protože kecy mně nezajímají.

Majo (bez overenia) 6.1.2010 - 23:21

d.d - Vidíš? Zasa si to všetko dosral. Každý čakal na neckyho príspevok, a aj jeho si znechutil. :D:D Nechcem vyrývať. Iba fór. :)

camerone (bez overenia) 6.1.2010 - 23:36

Kamaráde, udělej pro mně něco, tady máš stovku a zajeď pro tchýni na nádraží. A co když tam nebude? Tak ti ještě kilo přidám!

Majo (bez overenia) 7.1.2010 - 00:15

Predpoveď počasia pre Irak: Ráno B-2, na obed F-14 a v noci striedavo F-12 a v nižších polohách Komanče. Na niektorých miestach je možnosť výskytu aj Tomahawkov.

JAA (bez overenia) 7.1.2010 - 12:37

salut ludiaa :) tej nasej sekcii samozrejme B) uz tu nerieste kokotiny prosim vaas,,tym sme si uz presli V MINULOSTI ,,tak treba sa nad tym iba povzniest,,vzdy sa najdu ludia,,ktory urcite veci nepochopia,,a to nemyslim teraz nikoho konkretne,,aby sme sa zase tuna nechytali za slovicka ..ako to je tuna poslednu dobu pozeram zvykom "u podaktorych zase .. 2REp bodaj by si mal pravduu ,,mam kamosa jedneho a bol som ho pozret,,tak som isiel aj cez Francuzkoo aj okolo Aubagnyyy ,, B) a ludia poviem vam ,,ze franciaa je Vazne pekny kraaaj ,,,je to tam take inee"pekne vazne! ,,,az na tych vodicou :woohoo: ty stoja sprepacenim za velku holu rit:laugh: ale vsetko je na dobrej cestee,,som ti pisal ale neviem preco ti zase nic neprislo,,skusim to neskor este raaz ...s pozdravom JAA

d.d (bez overenia) 7.1.2010 - 12:37

2REP respektujem tvoj nazor. napisal si mi: "prestaň sa do mňa navážať a hodnotiť moju osobu". ok. ja som to aj chcel a aj to chcem nenavazat sa do teba a nehodnotit tvoju osobu. ale pochop, ked ja som uz vobec nereagoval pretoze som to chcel uzavriet a ty si ma znova spomenul (aj ked nie menovite, ale z kontextu to bolo jasne) tak som zareagoval. takze ma za to nevin. kazda akcia vyvola reakciu. ja nebudem hodnotit teba ale ani ty nehodnot mna. to co bolo nech je uz uzavreta tema. Necky. to na co sa ma pytas - kolko mam rokov, odkial som (to sa pytal 2REP), podla mna na anonymne forum nepatri. ved preto je to anonymne. ved kto z vas tu uvadza kolko ma rokov alebo odkial je? preco by som to potom mal uvadzat ja. ale vzhladom na to ze tato otazka kolko mam rokov tu sposobila znacny rozruch a tiez ma zaujima preco sa to pytas tak ti to poviem. mam 24. aj ked mi to mozno nebudes verit, je mi to jedno. (niekto mi tu odhadoval 14, neviem preco ale sekol sa.) 2REP nebudem sa vykrucat a navrhovat aby si tipoval odkial som. to by si neviem podla coho tipol odkial som. podla mojich prispevkov asi tazko ale to kolko mam rokov si si podla prispevkov tipnut mohol. preto som sa ta to pytal. a tak isto ti nepoviem odkial som. nie preto ze sa bojim ale preto, ako som pisal neckymu, je to anonymne forum, nik tu neuvadza odkial je preco by som mal ja? ale ked tak velmi chces sa so mnou stretnut tak si mozeme v nejakom meste dohodnut stretnutie ked budes na Slovensku. aby si bol spokjny a videl ze sa nebojim pre mna je to co bolo uz uzavreta tema a ohladom toho uz nebudem reagovat na vase prispevky. 2REP ak ma zas niekedy v buducnu zacnes spominat ohladom toho sporu co tu bol a nadavat na mna, je to tvoja vec. len pamataj ze ak to urobis, tak to znamena ze tato tema pre teba este nie je uzavreta. pre mna uz je. dufam ze tento spor so mnou svojim nasledujucim prispevkom uzavries aj ty - ale ako som pisal, je to tvoja vec.

JAA (bez overenia) 7.1.2010 - 12:40

a pridam sem este jednu veec na rozptyleniee B) chlapi viete aky je rozdiel medzi zenou a fazolii ,, hm ?? hm ???samozrejme ,ze neviete :woohoo: lebo ked nemaju kolik ,,tak ci fazola alebo zena sa odplaziaaa susedovi:evil:

Baby (bez overenia) 7.1.2010 - 12:41

Caute dnes som videl moc pekný a smutný film, ktorý sa týka vojny. Hlavne je to o tom ako žijú bývali vojaci, ktorý zažili silné útrapy vo vojne. Docela ma to dostalo, myslím že takých ludí, ktorý si prešli vo vojne peklom a doma sa už nedokázali zaradiť do bežného života je viacej. :( http://www.csfd.cz/film/234507-bratri-brothers/diskuze/

d.d (bez overenia) 7.1.2010 - 12:48

majo pisal si ze budes rad ak otvorim nejaku novu zaujimavu temu. minule som sa zamyslel nad jednou vecou. nerozumiem tomu dobre. nechcel som to tu pisat, ale snad niekto zareaguje. neviem ci to bude zaujimava tema, ale napisem to tu. ak zajmu vojaka tak je povinny pri vypocuvani prezradit svoje meno, datum narodenia, identifikacne cislo a hodnost. na druhej strane ak zajmu nejaku jednotku a pytaju sa jej clenov kto je tu velitel, tak vsetci mlcia. dokonca aj v tych priruckach pre vojakov ako sa maju spravat v zajati je uvedene ze vojaci nemaju prezradit kto je ich velitelom. ale na druhej strane ak kazdy z nich je povinny (myslim ze podla zenevskej konvencie alebo dacoho takeho) povedat svoju hodnost ak sa na to pytaju tak potom hned zistia kto je velitelom jednotky. preco clenovia jednotky nemaju ak ich zajmu prezradit kto je ich velitelom?

jajo (bez overenia) 7.1.2010 - 12:54

2REP xcel by som sa ta spitat bez urazky, ci pri zdravotnych prehliadkach a vyberovom konani beru ohlad aj na hemeroidy ktore mam ale chcel by som ist do cl. vopred dakujem

Majo (bez overenia) 7.1.2010 - 14:22

jajo - Teraz v poslednom príspevku to písal. nepýtaj sa znova. Čítaj. d.d - no toto je dobrá otázka. Teda aspoň z môjho hľadiska, lebo ani ja na to neviem odpoveď. Baby - Ten príbeh mi príde ako vedľajší príbeh z Pearl harbour. :) Jaa - To si tam mohol už aj vystúpiť na ne? Pacholek jeden. :D Držte sa :)

JAA (bez overenia) 7.1.2010 - 14:41

Majoo ,,keby som mohol taak tak ostanem neboj sa !heh a inak si fakt vtipny s tym pacholkom B) inak ked si chcete pozret dobryy vojnovy film,,BRATRSTVO NEOHROZENYCH ,,,FAKT DOPORUCUJEM,,,JE TAM VYSTIHNUTE ASI VSETKO !!"je to tusim na styroch DVD ,,,UZ NEVIEM PRESNE,,a ma to asi 10hodin,,,ja som to vydel asi 6kraad ;) a potom este Cierny Jastrab Zostreleny ,,to uz ste asi vacsina vydeli,,ale davam ho sem preto,,lebo je ten film sa my tiez moc paciii ,,,neni tam ziadny hlavny hrdinaa,,ako rambo a podobne veci :woohoo:

JAA (bez overenia) 7.1.2010 - 15:10

d.d. neviem precooo sa pytas taku hlupost,,,sak preco sa asi pytaju,,kto je ich velitel,, ??!ja ti poviem na ti iba svoj nazor,,1.-velitel je najsilenjsi clanook ,,takze pozna celkovy priebech akcie,,,vie preco su tam,,vie co tam maju spravit a ma celkovy vplyv na vsetkych vojakou atd,,nebudem dalej pokracovat,,to mas ako svorku vlkou,,,,ked zabijes hned vlka alfa"co je vodca,,tak ostatny utecu,,lebo ich nema kto viest,,a s tym datumom neviem,,ale zda sa my to blbost,,a ked si precitas kodex 6 a 7 ,,tak vsetko toto je vlastne hlupost,,lebo sa to nemoze stat ,,, salut ...

Majo (bez overenia) 7.1.2010 - 15:23

JAA - šak to je iba tak z haluze. :D K tomu black hawk down - videl som to veľa krát. Parádny film ale bolo to tam trochu ináč. Teda nie všetko ale niečo. To je scénar upravený pentagonom v prospech US Army. Tak to tam dnes funguje. Tie filmy ktoré odmietajú spolupracovať to majú trochu náročnejšie nakrúcať ale sú autentickejšie. Vieš ktorý film ti odporúčam? Full metal jacket - plnoplášť. Oficiálny slovenský názov olovená vesta. Film Stanleyho Kubricka. Celkovo má výborné filmy. Alebo ešte sa mi v celku ľúbi seriál GENERATION KILL - je to o prvej invázii USA do Iraku. Príbeh prieskumných jednotiek. Vyzerá to aj fakt autenticky. Ako by to bolo nakrúcané priamo počas akcií. Výborný francúzsky film o légii - Beau travail! V preklade tuším Dobrá práca. Nie som si istý. Ja som to pozeral cez google video. V originály síce, ale tam toho moc nenahovoria. Videl niekto film Hrozba v púšti? Pochopili ste čo bolo tou hlavnou pointou toho? Lebo ja nie. Ale dobré spracovanie to malo a aj ten príbeh bol fajn. :) PS - nemyslite si že iba filmy pozerám a nič nerobím ale večer na internáte nie je čo robiť tak pozeráme :D Do rána. Teda ak sa nenájde iná zábava. :D

Baby (bez overenia) 7.1.2010 - 15:57

Filmy ktoré ste povedali som prevažne videl, ale to sú tuctové filmy ktoré ukazujú vojnu a nič viac. Film ktorý som sem dal Bratia je film o tom aké je to tažké po skončení vojny vrátit sa do bežného života. Ako mnohý vojaci netrpeli vo vojne, ale až po vojne ako trpeli ich rodiny a aké útrapy museli zažívať. :whistle:

Majo (bez overenia) 7.1.2010 - 18:39

Ešte som ho nevidel ale tento film vyzerá dobre a je aj k téme ktorá sa tu už premlela. :) Práve pozerám :D http://onlinky.com/film-2981.html

Majo (bez overenia) 7.1.2010 - 20:23

Teda ale ti poviem, že podľa skutočnosti, to muselo byť riadne peklo. Neviem ako by som reagoval v takej situácii. Ale asi by som to nenechal zájsť až k takej hranici.

jaro orava (bez overenia) 7.1.2010 - 21:05

mam sancu sa k vam dostat aj ked mam brile?v odkazoch na youtube som par takych videl.fyzicka v poho,zvs 1rok

Baby (bez overenia) 7.1.2010 - 21:25

Jaro aké máš dioptrie ? :) officialne je hranica 0.5 D, ale vraj zobrali chlapcov čo mali aj horšie :)

Baby (bez overenia) 7.1.2010 - 22:04

Jaro: nevadí určite ak to velmi chceš tak skús a zober sa do LE. Vraj tam bol jeden čech čo mal cez 3 D :dry:

Baby (bez overenia) 7.1.2010 - 22:23

bohužial ešte nie, ale raz tam chcem byt :( takže neviem adekvátne poradit. uvidíme čo povedia ostatní a hlavne 2REP :) ale ak by si sa odhodlal a išiel to skúsit tak ti držím palce :)

Pridať nový komentár