Francúzska légia

mir 14.8.2007 - 21:26

História Francúzskej légie

francuzska legia

Máloktorý bojový zbor na svete je ovenčený takým množstvom mýtov a legiend ako Francúzska cudzinecká légia. Jej členmi sú dobrovoľníci, ktorí za sebou nechali svoje sociálne aj rodinné zázemie, pričom svoje úlohy plnia s odhodlaním, nad ktorým svet žasne.

Cudzinecká légia bola založená 9. marca 1831 rozkazom Ľudovíta Filipa, kráľa Francúzska. Bol to čas politických nepokojov a tento oddiel plnil úlohu ochrancu kráľovskej moci. Väčšinu dôstojníckeho zboru tvorili veteráni Napoleonovej Grand Armee a mužstvo predstavovalo národnostne pestrú zmes, v ktorej bola zastúpená celá Európa.

V Légii sa objavili aj francúzski regrúti, ktorí sa snažili uniknúť pozornosti miestnej polície. Boli to dobrovoľníci vo veku medzi 18. a 40. rokom, s pravým alebo prijatým menom. Kráľ správne predpokladal, že platení žoldnieri nebudú pri plnení rozkazov rozmýšľať o ich príčinách alebo politickej korektnosti. Légia bola po potlačení nepokojov v Paríži okamžite zapojená do bojov o Alžírsko.

V roku 1835 však tento bojový zbor prešiel pod španielsku kontrolu. Následne sa na rovnakom princípe vytvorila druhá Légia, ktorá získala a udržala pre francúzskeho kráľa Alžírsko, ktoré sa stalo na dlhý čas jej domovom. Vo svojej africkej misii plnili legionári dôležitú úlohu - udržiavali poriadok, potláčali povstania domorodých nomádskych kmeňov a kolonizovali Severnú Afriku. Budovali cestné komunikácie na rýchle presuny, púštne pevnosti a časom tu vzniklo aj mesto Légie - Siddi bel Abbés.

Česť a odvaha

Francúzska cudzinecká légia zdedila tradície žoldnierskych vojsk, ktoré využívali francúzski králi už v stredoveku - škótskej gardy Karola VII. alebo neskôr Napoleonových poľských kopijníkov. Farbami tejto elitnej časti vojska sú zelená a červená, ktoré používali Švajčiarske gardy slúžiace trónu bielej ľalie. Znakom a symbolom zároveň je granát, z ktorého vychádza sedem plameňov, pričom dva z nich sú ohnuté smerom nadol.

Vzťahy medzi tými, ktorí rozkazy vydávajú a tými, ktorí ich plnia, sú vybudované na veľmi vyvinutom „esprit de corps", založenom na niekoľkých jednoduchých princípoch: disciplína a česť, radosť z dobre vykonanej práce a oddanosť svojej minulosti. Heslom Légie je "Honeur et Valour" - Česť a odvaha. Po vstupe do Légie nastáva veľmi tvrdá selekcia. Mnohí kandidáti nevyhovejú buď zo zdravotných alebo morálnych dôvodov.

Legionár je zriedka anjel, ale nikdy nie zločinec. Každý nový člen je dobrovoľník, ktorý chce uniknúť svojej minulosti, osobnej alebo rodinnej kríze, vo svojom sociálnom alebo politickom živote. Príkladom posledného fenoménu je masívny príliv dobrovoľníkov z Alsaska po roku 1871, zo Španielska roku 1939 a z Východnej Európy po roku 1945. Pre ostatných, ktorí sa nechcú zmieriť s limitmi strednej vrstvy, Légia znamená možnosť dobrodružného života. Všetkých jej členov spája súdržnosť, spečatená disciplínou a rešpektom k tradíciám.

Francúzska légia v krymskom konflikte

Časom sa stala Légia bojovou silou, ktorá obhajovala záujmy Francúzska aj v tých najodľahlejších končinách. Bola zapojená do Krymskej vojny 1853 - 1856, kde zohrala hlavnú úlohu pri dobývaní Sevastopoľu. Zámerom Francúzov v tomto konflikte bolo pomôcť svojmu spojencovi, tureckému sultánovi, pri získaní prístupu k prieplavu medzi Čiernym a Stredozemným morom. Po počiatočných rýchlych víťazstvách sa 1. a 2. cudzinecký pluk pokúsil o dobytie opevneného prístavu Sevastopoľ, čo vyústilo do blokády, ktorá trvala rok. Légia kvôli chorobám a zlému počasiu už nemohla dlhšie čakať a padlo rozhodnutie podniknúť frontálny útok.

Prvý pokus sa nevydaril a jednotky sa museli stiahnuť s ťažkými stratami. Pokúsili sa o to znova, s rovnakým výsledkom. Napriek tomu sa nevzdali a skúsili to po tretí raz. Sevastopoľ padol 8. septembra 1855. Ďalšími bojiskami legionárov sa stali Taliansko (1859) a Mexiko (1863 - 1867). Práve tu sa 30. apríla 1863 odohrala jedna z najslávnejších bitiek, ktorá vstúpila do dejín ako synonymum cti a odvahy.

Bitka pri Camerone

Dňa 30. apríla 1863 3. kompánia Cudzineckého regimentu zabezpečovala bezpečný presun zásob po ceste medzi Vera Cruz a Pueblom. Počas pochodu do určenej pozície jednotku prepadla takmer tisícka mexických povstalcov. Kapitán Danjou, aby získal krytie pred nepriateľskou paľbou, presunul svoje mužstvo do opustenej haciendy Camerone, ktorú minuli pred niekoľkými minútami.

Kompánia mala šesťdesiatdva legionárov a troch dôstojníkov, ktorí mali čeliť mnohonásobnej presile Mexičanov. K haciende, kde sa legionári pripravovali na obranu, prišiel posol s ponukou čestnej kapitulácie. Na streche ležal seržant poľského pôvodu, ktorý mu vojensky stručne naznačil, čo si myslí o tomto návrhu. Tak sa spustil jeden útok za druhým, všetky však boli s ťažkými stratami odrazené. Napoludnie začala legionárom dochádzať munícia, nemali jedlo ani vodu. Podvečer bolo nažive už len päť obrancov, na ktorých číhala armáda nepriateľov. V tejto beznádejnej situácii legionári nasadili bodáky a podnikli útok. Keď dvoch z nich pri napredovaní k mexickej pozícii zastrelili, zasiahol mexický plukovník.

Opätovne ponúkol kapituláciu. Legionári súhlasili pod podmienkou, že si smú ponechať svoje zbrane. Plukovník, dojatý ich odvahou, odpovedal slovami: „Mužom ako ste vy, nemôžem nič odmietnuť." Tento deň, ktorý vstúpil do dejín ako Camerone, sa každý rok pripomína vo všetkých táboroch Légie a oslavujú ho s veľkým zápalom a pýchou. V Aubagne, kde sa koná slávnostná prehliadka, nesú na čele pochodujúceho regimentu drevenú ruku kapitána Danjoua. Tento boj, ktorého meno je na každej legionárskej vlajke, ostáva symbolom misie, ktorá sa plní až do úplného konca.

V zákopoch svetových vojen

Roku 1914 sa pluky Francúzskej Légie zúčastnili bitky o Artois, kde utrpeli ťažké straty. Boli zreorganizované a o mesiac neskôr znova ťažko porazené pri Givenchy. Nakoniec utrpeli legionárske pluky také ťažké straty, že ich museli v septembri 1914 rozpustiť a preformovať do novej jednotky. Takto bol vytvorený RMLE (Pochodový pluk cudzineckej légie), ktorého úlohou bolo prevýšiť v boji všetky ostatné jednotky. RMLE sa zúčastnil na mnohých bitkách francúzskych bojísk a stratil tisíce vojakov. Zvlášť sa vyznamenal svojím bojovým umením v zákopoch pri Remeši, kde legionári vyčistili štyri kilometre nepriateľských línií iba puškami, bajonetmi a granátmi. Ďalším úspechom bol Verdun, kde légia uspela v misii o znovuzískanie svojich starých pozícií. Nasledovala obrana parížskeho koridoru a Légia uspela opäť, hoci s veľkým stratami.

Francúzi začali svoju ofenzívu v júli 1918 a RMLE bol opäť v prvej vlne - takmer dva týždne si legionári presekávali cestu cez Hindenburgovu líniu. Počas 2. svetovej vojny, v júni 1940, jedenásty REI (Pechotný cudzinecký pluk) takmer vyhladili pri obrane pozícií vo Verdune. Tí, ktorí prežili, sa stali zajatcami. Väčšine sa ale podarilo ujsť a znovu zasiahli do bojov. Pluk však rozpustili. Trinásta DBIE (Podbrigáda Cudzineckej légie) písala dejiny pri Narviku a Bjerviku v Nórsku, ďalší úspech prezentuje slávne víťazstvo pri Bir-Hakaim v Líbii. Légiu znova zjednotili a pokračovala vo víťazných kampaniach v Tunisku, Taliansku, Provence a Nemecku.

V roku 1940 sa Thajsko, spojenec Japonska, pokúsilo anektovať Kambodžu. Légia túto hrozbu odvrátila, ale zbytočne, pretože politickou dohodou Kambodžu odovzdali pod thajskú správu. V oblasti ostala dislokovaná len jedna jednotka - 5. REI. Ďalšími rokovaniami sa podarilo zabrániť vojne na juhu, hoci nie nadlho. Legionárov, umiestnených v garnizóne Ha Giang, čoskoro zmasakrovali a ostávajúce dva batalióny vyrazili na pochod smrti smerom k čínskej hranici. V roku 1945, ešte predtým, ako sa zvyšky 5. REI dostali do Číny, vojna skončila. Nahradila ju však ďalšia, tentoraz vojna s Ho-či Mi-nom a jeho komunistami, ktorá mala trvať ďalších deväť rokov. V nej boli zastúpené všetky pluky Légie a najslávnejšími bojiskami boli Phu Tong Hoa, Koloniálna cesta 4, a slávne Dien Bien Phu.

Dien Bien Phu

Bol to najdlhší a najtvrdší zápas francúzskych expedičných síl na Ďalekom východe. 1. BEP uskutočnil výsadok v údolí Dien Bien Phu, zabezpečil oblasť a postavil základňu. Nasledovalo 169 dní konfrontácie s Viet Minh, po ktorých prišlo 57 dní pekla. Viet Minh zaujal pozície na svahoch, obkolesujúcich pevnostný systém, a začal ostreľovanie ťažkým delostrelectvom. Zásobovanie a prísun posíl bol možný len zo vzduchu. Pristávacia dráha bola zakrátko pod kontrolou nepriateľskej protileteckej paľby.

Na pomoc prišli nielen príslušníci parajednotiek, ale k obrane tejto pozície sa dobrovoľne hlásili aj muži bez parašutistického výcviku, hoci zoskoky sa často uskutočňovali v noci. Paralelne s obliehaním Dien Bien Phu prebiehala konferencia v Ženeve. Francúzske jednotky mali záujem udržať údolie, kým nepriateľ nepožiada o prímerie. Situácia však bola neudržateľná a 8. mája padla posledná pevnosť.

Dien Bien Phu prestalo existovať. Proti 15-tisíc legionárom a príslušníkom koloniálnych plukov stálo približne 100-tisíc nepriateľov, vyzbrojených ťažkou technikou. Dvetisíc obrancov padlo, 1 500 sa stratilo v akcii, 5 800 bolo ranených. Vyše 11-tisíc vojakov sa dostalo do zajatia, z ktorého sa po štyroch mesiacoch vrátilo živých len 3 290 mužov. Bola to politická katastrofa, ktorá znamenala koniec francúzskeho koloniálneho impéria vo východne Ázii. Druhý deň po páde Dien Bien Phu požiadali francúzski vyjednávači na ženevskej konferencii o prímerie. Pre légiu sa tým vojna v Indočíne skončila.

Boj o francúzske Alžírsko

Ešte skôr, ako sa mohli legionári zotaviť z bojov, ocitli sa v Alžírsku. Tentoraz bola ich nepriateľom Armáda národného oslobodenia. Pluky Légie, ktoré mali zabezpečiť pokoj v krajine, kde žilo množstvo Francúzov, sa aktívne zúčastnili v mnohých operáciách proti rebelom a plnili si povinnosť pri ochrane hraníc. Na základe politických rokovaní medzi prezidentom De Gaullom a predstaviteľmi vzbúrencov však Alžírsko v roku 1961 získalo nezávislosť a Légiu povolali do Francúzska. Légia, ktorá vnímala Alžírsko ako svoj domov a toto rozhodnutie ako zradu, sa vzbúrila. Pokus o prevrat však nevyšiel a 1. REP (Cudzinecký parapluk) rozpustili. Od roku 1962 až po súčasnosť sú oddiely bielych anjelov umiestnené na juhu Francúzska a na Korzike, ale aj v zámorí - v Djibouti, na Madagaskare, Tahiti a Francúzskej Guayane.

Légia si získala renomé pri výkone operácií v mnohých vojnou zmietaných oblastiach. V septembri 1990 vyslali tri pluky Cudzineckej légie do oblasti Perzského zálivu. Zmocnili sa letiska Al Salman, kde sa stretli len s malým odporom. Ich ďalšou úlohou bolo zabrániť ústupu Republikánskej gardy na západ. O tejto vojne sa hovorí ako o bleskovej vojne - skončila po sto hodinách boja na zemi, pričom v nej zahynuli len traja legionári. Pod velením Organizácie spojených národov Légia udržiavala poriadok v Mogadiši a zúčastnila sa aj na konflikte v Bosne, kde zvládla viacero tajných operácií.

Pri týchto akciách vedela Francúzska légia s veľkým efektom využiť materinský jazyk svojich vojakov. V oboch oblastiach boli len ľahké straty. Charakteristika Légie za približne stosedemdesiat rokov jej existencie, sa dá vyjadriť slovami literárneho velikána Antoina de Saint Exupéryho: „Vojak nie je mužom násilia. Nosí zbraň a riskuje svoj život za chyby, ktoré nespôsobil. Neoblomne dodržiava svoje slovo až do konca, i keď vie, že bude zabudnutý."

PETER (bez overenia) 9.1.2010 - 19:01

ahoj,vydim tvoju spravu do legie ja mam takisto zaujem!a este asi dvaja kamaraty by isli takisto ale len tak april;)

Swen (bez overenia) 9.1.2010 - 21:48

Ty co mi pisali na azetko ze chce ist do legie mozete mi znova napisat? siport17 je nick ak vam nevravi ten Swen

Spirit (bez overenia) 9.1.2010 - 21:57

2rep chcem sa opytat, bol si v legii? A este ze, nevies tu postnut nejake youtube-videa kde sa spieva a pochoduje, alebo take marchsongy,myslim ze FFL, ked chodim behat tak sa to dobre pocuva a vsetko ide rychlejsie a na druhu stranu aspon sa nieco naucim :). A inac pre ostatnych, tym ze zverejnujete nicky tak nemate daleko k tomu aby ste z toho mali problem,,,, ak sa nemylim je to stale trestne (?)

Swen (bez overenia) 9.1.2010 - 22:11

2REP mam otazku potrebujem vsetky zuby ked chcem nastupit do legie dva uz mam virvane a neviem ci si dam robit nove

Swen (bez overenia) 9.1.2010 - 22:16

Trestne to neni! Preco by malo ved nic zle sa tu nepise ze chceme vyhodit do luftu velvislanectvo ci? CHCES?:laugh:

Spirit (bez overenia) 9.1.2010 - 22:37

nehovorim ze chcete, ale to ze je trestne ist do inej armady nez slovenskej (pre slovakov) a myslim ze zuby nemusis mat vsetky ale musis ich mat uplne v poriadku inak Ta mozu poslat domov aby si to napravil

branko86 (bez overenia) 9.1.2010 - 22:45

Spirit,Swen...prosím vás prečítajte si celé forum,,sú tu odkazy na videá a piesne--desiatky odkazov,,,zuby si daj spraviť,,musia byť na 100% opravené,,,,,2REP je v légii pekne dlhú dobu,,takisto ako aj mnoho iných čo sem prispievalo a radilo bolo alebo aj stále je v Cl, ale už ich nebaví stále odpovedať na tie isté otázky,,, v tomto fóre sú všetky doležité info ktoré sa tykaju Cl tak treba čítať,,,, a k tej trestnosti--ved netreba vytrubovať že sa chystám do legie a davať sem svoj mejl,to že sem niekto len prispieva trestný čin nie je...

Swen (bez overenia) 9.1.2010 - 22:58

branko86 ja ma precitane vsetky prispevky od zaciatku uz pred rokom som tu bol. Inac k tomu tresne neni ani to ze hovorim o vstupe nedopustam sa nico ine je ked tam vstupim. Kto mi co dokaze to ze tu napiseme alebo sa bavime o vstupe? To nic nedokazuje

Majo (bez overenia) 9.1.2010 - 23:03

mám v p... celý zákon. Oni si môžu poslať C4 do inej krajiny. Ja nemôžem ísť robiť to, čo mi tu nedovolia? Skurvená vláda. Vidieť že tie zákony schvaľujú len pre seba. Hlavne že za zákon o obmedzenie imunity hlasovalo za iba 5-10 politikov. Aj to navrhovatelia. NIKOMU SOM NEPRISAHAL ŽE BUDEM PRÁVE TU! Nie je ich vec či pôjdem do FR, ale je vec Francúzska, či ma zoberú. Komunistický zákon. 1/10 ústavy SR by sa mala aktualizovať. Vážne to vie nasrať, keď sa pýtate zas a zas to isté. Furt dokola. Nikoho to tu nebaví. Keby len stránku-dve dozadu nakuknete. Viete že sa to pýtať nemáte. Ani to si nepozriete. Lenivci lenivý. Pre takých je dobrá možno tak ASR. Tam je ich najväčšie trápenie natrieť kamene na bielo a trávu na zeleno pri návšteve ministra. A ak máte v pláne napísať že na vás útočím, tak áno, útočím. Aspoň trochu chránim česť tohoto fóra, a tých chalanov čo sem napísali odpovede na všetky otázky ktoré sú treba pri vstupe. Dokonca aj viac. Oveľa viac. Mali trpezlivosť. Bol tu z toho problém a vy ešte aj tak maríte ich prácu, snahu, ochotu. Samoľúbe kurvy ste keď sa vám nechce čítať niečo čo má pomôcť VÁM!!! Potreboval som sa aj ja pýtať na niečo. Opýtal som sa. Ale pred tým som sa motal po stránkach a hľadal či to niekde nie je napísané. Každý kto mi kedy napísal pre čo tam chce ísť, tak pre to aby mal rešpekt. Nehnevajte sa, každý chceme niečo iné, ale podľa môjho názoru je chcieť z tejto práce iba rešpekt prejavom komplexu nedocenenia alebo debilita. Komplex musí byť jasný a debilita pre to lebo chcete rešpekt v niektorých prípadoch za cenu života. Takýmto štýlom smerujú všetci ľudia do jednej velikánskej piče. A normálny sa neudržia lebo taký debili na nich padajú ako lavína a chytajú sa ich. Po prípade sa po nich ešte snažia vyšplhať hore. Ak som niekoho urazil, je mi to jedno. Len dúfam že som neurazil správnych ľudí tohoto fóra mojim príspevkom. A správnych aj zdravím. Držte sa!

Swen (bez overenia) 9.1.2010 - 23:16

Majo,keby si nebol debil doslovne debil. Tak zistis, ze vsade sa tie nazory na zuby delia ak nie su doslova klamlive, ja sa tu nepitam kde sa mam hlasit ake su skusky do vstupu, ake su prehliadky. Toto forum citam uz vyse roka a zatial, presne vyjadrenie na zuby tu nebolo, vsetko o legii mam precitane ale nic neni presne treba to skusit na vlasnej kozi. Vydim ze ty toto forum nemas precitane keby ze hej tak tuto otazku som polozil presne pred rokom je na strane 8 az 12 niekde tam ale od cloveka ktremu som ju polozil neodpovedal. Zdravim i ja ludi vyzsej inteligencie PS vidim ze pre teba armada nic neznamena len Love Love co?

Majo (bez overenia) 9.1.2010 - 23:18

http://www.deezer.com/en/music/musique-principale-de-la-legion-etrangere/marches-et-chants-de-la-legion-etrangere-259596?song=2678583#music/musique-principale-de-la-legion-etrangere/marches-et-chants-de-la-legion-etrangere-259596

Spirit (bez overenia) 9.1.2010 - 23:22

Chlapi, chapem Vase rozhorcenie, takisto Swen, mas pravdu..niekto Ti neodpovedal..to som tu uz aj stihola zaregistrovat. Ja som si nahodou klikol na toto forum, a ked som si pozrel asi desat stran (nie po poradi) tak sa tu riesili uplne hluposti co sa legie ani netykali, tak som si pomyslel ze je to dalsie stupidne forum, ktore vytvorilo 15 rocne zakomplexovane decko co hralo counter-strike a teraz si mysli ze pojde do legie. (a na FB su takych typkov fuura). Niektori ludia jednoducho nemaju cas, alebo nervy na to aby stravili (po takomto prvom dojme) hodinu a pol pozeranim 80 stran, ktore su potencionalne! ciste PICOVINY. Aj ked vsetky nie su ako som si UZ stihol precitat. Tak ked uz nadavat a machrovat, tak aspon po 5tich rokoch v legii (pre mna to myslim takisto!)

Spirit (bez overenia) 9.1.2010 - 23:24

Ooou a Majo, dakujem velmi pekne, vidim ze aspon niekto sa tu stara o "novacikov fora", merci beaucoup.

Majo (bez overenia) 9.1.2010 - 23:25

swen - ty hulibrk, keby mi ide o lowe, tak s mojou školou v zahraničí zarobím o dosť viac ako tam bez rizika a v teple kanclíku. Okey?

Swen (bez overenia) 9.1.2010 - 23:26

Spirit dik. Chapes len polozim otazku cloveku kto v tej legii bol, ktory presiel vstupom jediny ktory moze poradit,mas pravdu prvych 10 stran je hadka medzi 2rep a 1rec myslim potom koma jednych a tych istich otazok a potom uz len vydejka a tak. Proste inteligencia niektorych nepresiahla houpaciho konika. Inac to co si napisal plati tak isto premna.

Swen (bez overenia) 9.1.2010 - 23:27

RE majko. Chcem sa hadat? Nie. Chcem len vediet to co som tu napisal pred rokom bez toho nemozem odist nechcem aby ma poslali domou.

Majo (bez overenia) 9.1.2010 - 23:35

Takže chalani, radili tu z rád légie ktorých si teraz spomeniem 2REP, Necky, 1 REC, 2 rep! a ešte možno nejakí. To čo s ochotou poradili, ste poslali tým že celé to tu má úroveň 0 hodili do koža a spálili. A čítal som toto fórum. Ale o to vôbec nejde či som to čítal či nečítal ja. Ja nič nepotrebujem vedieť. Keby sa určité udalosti odohrali skôr ako som začal chodiť na toto fórum tak by som ani nič vedieť nechcel. swen - hádky nevyhľadávam. Jednoducho som napísal čo mám na srdci. Toď vše!

mac. (bez overenia) 10.1.2010 - 12:27

branko86: si pisal ze by si mohol poslat knihy o CL nemohol by si mi to poslat na email marcel.k1@azet.sk

2REP (bez overenia) 10.1.2010 - 17:30

09/01/2010 23:03 - Majko- tvoj príspevok-taký dobrý som už dávno nečítal. Bravooo. Vidím, že teba treba správne nasrať a hneď to z teba ide von. Ten preklad mi neposielaj, veď ja vládnem tým jazykom roky a veľmi slušne, preklad ti pošlem ja (ak chceš), chcel som len vedieť, kto z tohto fóra na to zareaguje. Ako z vďaky za všetky tie rady. Veď dnes mladí ľudia hovoria skoro všetci a dobre po anglicky. Bol si jediný, kto zareagoval. Česť ti Majo! Dobrý je aj branko 86 a ešte pár chalanov, tak neviem, buď sa na to vyserte a odíďte všetcí slušní a tí primitívi nech sa tu požerú medzi sebou, alebo ich vyžeňte do piče , nech si píšu svoje tliachaniny inde. Banda lenivých buzerantov, z ktorých legionári nikdy nebudú! Tam radím hlavne Spirit a Swen. Viete chlapci, prečo som vám neodpovedal a ani neodpoviem na vaše stupídne otázočky a poznámky? LEBO S KOKOTMI SA NEBAVÍM !!! A vy dvaja ste kokoti ako lampy, len škoda, že nesvietite, bol by z vás aspoň nejaký úžitok. Ak lietate hore-dole po fórach, vypisujete tam somariny a nudíte sa, odpáľte odtiaľto do piče, toto je fórum o légii a nie o chronických mudrlantských buzerantoch!!, Keď som vstupoval do légie, hral si sa ty spirit v piesku, kokotík! To, že sa tu do mňa furt navážali nejakí primitívni chuji, už som bral ako samozrejmosť a aj preto som sa už na to vysral. Ale dajte pokoj Majovi a ostatným slušným chalanom, ktorí na rozdiel od vás vedia aj čítať a HLAVNE ROZMÝŠĽAŤ! A neuťahujte si z nich a nestrašte tu zákonmi. Čo ste zač - fizli? Fízlovskí špicli? Takých tu už bolo habadej. Strašíš tu zisťovaním mailov a odhaľovaním ľudí? Toto robia len fízli! Myslíš,že tú tvoju identitu je také ťažké zistiť?Máme tu lepších chiffreurov, ako si ty. Kokot, ktorý je rok na fóre a rok sa nevyjadrí k ničomu a potom tu po roku píše, že mu niekto neodpovedal vtedy na jeho jebnutú otázku nemôže slúžiť ani v armáde SR, teda armáde zženštilých úplatkárov. Čo slušné v tej armáde je, aj tak rýchlo odíde a potom ostanú len tí, ktorých by nezobrali ani za kominárov. A tak ta armáda aj vyzerá. Na tomto fóre je o légii toľko, že by sa z toho dala napísať encyklopédia, sú tu odkazy, fotky, videá, príspevky. Odborné veci. A nejaký vyjebanec sa tu objaví po mojom odchode a začne tu presviedčať ľudí a tvrdiť, že veď tu o légii nič nie je a fórum stojí za hovno... Ty kokot slepý, jebnutý, lenivý!!! Ty skurvený provokatér!!! Nakopať ťa do papule je málo! Odišiel som z tohto fóra, lebo ma to už sralo, ale prečítam si to hocikedy a hocikedy sa aj vyjadrím,... nato, koľko času som tu venoval a radil, ako len som najlepšie vedel, mám plné právo. Swen 09/01/2010 23:03 – no, o armáde sa vyjadril ten pravý odborník...a keď tu už píšeš o ľuďoch vyššej inteligencie, nauč sa najprv gramatiku! Tá tvoja inteligencia s tou gramatikou „nic moc“.A nenadávaj Majovi do debilov, ak je tu niekto debil, si to ty! Ty tie love dostávaš od koho? A za čo? Za rýpanie a provokovanie? Odkiaľ ti ich posielajú- zo Zajordánska? ________________________________________

Majo (bez overenia) 10.1.2010 - 17:48

2REP - Dík moc za podporu. Tak ak mi niekto nasiera priateľov a uráža, tak som v obrátkach. Že čítal to fórum. A tá otázka na teba. Že či si v LE. :D:D Smál som sa dobre dlho. Už som preklad poslal, tak sa nehnevaj. :D A netreba ich vyháňať, kontaktoval som admina, či sa nedá zariadiť nejako filtrovanie užívateľov. Nech si hovorí kto chce čo chce, či je to zbabelé či nie, venoval som tomuto fóru dosť času. Aj ty a aj kopa ďalších super ľudí. Tak prečo by sme mali byť my tý čo to necháme za chrbtom? Už iba čakám na vyjadrenie. Je to jeho najnavštevovanejšie fórum, mohol by pre to niečo urobiť. Vo mne už kypí niekoľko ročná nervozita, ale too som si iba odkašľal. To som nezačal spievať. :D

JAA (bez overenia) 10.1.2010 - 18:19

nejsom tu tak casto ako v minulosti ,,,ale ked sem zajdem pozret,,tak vzdy ma nieco prekvapy :)2REp mas pravduuu ,,ty si tomuto foru venoval dost casu ,,aj iny chalani nebudem menovat,,koho sa to tyka ten vieee ,,,!! a hen ty kokoti ,,co ja viem,,uz ma to ani tak nerozculuje ako v minulosti,,naco tu budem nieco z niekym rozoberat ,,,ked za to nestoji,,zbytocne sa rozculovat,,a potom si to zlyzneee niekto druhy ,,,to nemam za potreby B)sak ked citam stale tie iste otazky dookola,,tak uz sa nad tym iba zasmejem,,a poviem vam pravdu,,je to zbytocne sa k tomu vlastne aj vyjadrovat,,lebo bez pochyb sa to bude opakovat stale a stalee .. !!a co napisal ten kokotik,,ze na tomto fore dokopy nic nieje,,jako tym ma dostal "vazneee,, tak ako si to povedal,,,vobec si nereagoval ,,a to je asi najlepsie riesenie,,a inak poslal som ti mail,,taky kratky,,,ci ti to vlastne prislo,,?sak si myslim,,ze sme tuna stravili dost "spolocneho casuuu ,,,skoda ,,ze nejsi na SVK ,,,by sme sa mohli dohodnut ty spravny ludia a vypit neake to pivkooo lebo osobne je osobnee ...

camerone (bez overenia) 10.1.2010 - 18:26

toto je pre 2REP ak som sa ta niecim dotkol tak mi prepac. Urcite som to nemal v umysle. Viem, ze to teraz vyzera akoby som sa ti pchal do zadku, len mi jednoducho odpust ak som v tom prispevku napisal nieco co sa ta dotklo... nebol to ucel a rad by som to sklamanie nejako napravil... Dakujem

JAA (bez overenia) 10.1.2010 - 18:27

a este jedna vec,,,,si spomanyl 2Rep ,,ze je tu neaky mooj kamarat,,nenii !!meno poznal,,ako som tuna tebe daval svoj mail ,,preto toto,,a majo,,s tvojim problemom by som ti vedel mozno pomoct,,,

2REP (bez overenia) 10.1.2010 - 18:32

Camerone-nemáš sa za čo ospravedlňovať, je to v poriadku.Možno, že som trochu prísnejší práve na tých, ktorí tu na tomto fóre sú „v sekcii“, ako to nazval JAA, a ty do tej sekcie podľa mňa určite patríš. Asi sme obidvaja písali vo vysokom štýle (smíích) a došlo k nedorozumeniu. Stáva sa. Je ale chuť a vôľa si to vysvetliť, napraviť, tak aký problém, no nie? Napíšem ti mail, tam to vysvetlím podrobne a ver mi, že sa mi ešte poďakuješ za to sprdnutie. Ostatným chalanom z partie- v jednom tí jebkovia majú pravdu, s tými mail-ami treba byť opatrný, teraz som sa rozprával s našim šifrantom-transmetteurom a aj keď sám viem o tom dosť, žasol som, čo všetko sa dá. A verte, že chalan radil, ako len vedel, nie preto, že je to podriadený, chcel. A ja som sa pýtal na súkromné veci, nie vojenské. Dajte teraz súkromným mailom pokoj, keď sa kontaktné adresy už hodili sem na fórum, ja napíšem každému, s ktorým som v kontakte (tebe Camerone tiež) a dohodneme nejakú spoľahlivú.stratégiu v komunikovaní. A môžu nám vyfajčiť, ...buzeranti! Salut slušným! A nedajte si toto fórum, budované poctivo, vziať odkundesmi, čo sa skrývajú za desať nickov. Bojujte si zaňho- je vaše, nech ťahajú do svojich dier tí potkani, odkiaľ sem vyliezli.

Spirit (bez overenia) 10.1.2010 - 18:35

RE: 2rep JA SOM TU DO DAKOHO JEBAL?! Re:Francúzska légia - 09/01/2010 23:22 ***Ja som si nahodou klikol na toto forum, a ked som si pozrel asi desat stran (nie po poradi) tak sa tu riesili uplne hluposti co sa legie ani netykali, tak som si pomyslel ze je to dalsie stupidne forum, ktore vytvorilo 15 rocne zakomplexovane decko co hralo counter-strike a teraz si mysli ze pojde do legie. (a na FB su takych typkov fuura). Niektori ludia jednoducho nemaju cas, alebo nervy na to aby stravili (po takomto prvom dojme) hodinu a pol pozeranim 80 stran, ktore su potencionalne! ciste PICOVINY. Aj ked vsetky nie su ako som si UZ stihol precitat. Tak ked uz nadavat a machrovat, tak aspon po 5tich rokoch v legii (pre mna to myslim takisto!)*** PICE TAK NEVIEM KTO TU NEVIE CITAT, ja nebudem sa tu hadat s legionarmi, lebo su to asi jedini vojaci ktorych si vazim, ale tu vyskakovat ze co kto kedy robil ked kto kedy vstupoval do legie... pice TY CO SI NEBOL MLADY NIKDY ALEBO CO?!Ty ked si vstupoval do legie ja som lezal v nemocnici a bol niekolko minut mrtvy potom co ma moj "foter" takeho charakteru ako si TY (!) zajebal nozom priamo do hrude a teraz sa snazim dostat do legie JA!. Tak prosim neukazuj svoju primitivnost (ak to je ono) a nenadraduj sa tu nad ludmi len koli tomu, ze Ty si svoje v legii odtrpel. Ja tam idem za tym ABY SOM TAM SKAPAL namiesto toho aby som sedel za pocitacom a picoval po ludoch, "lenivcoch" a neviem co. To s tymi emailmi, mi povedal jeden znamy, ktory bol jedneho casu u fizlov a pokusil sa aj o legiu, tak mi to prislo ako mensie podoknutie pre deti ktore sa hraju na kompe a uz su z nich legionari, A NIE DAJAKE STRASENIE! S kokotmi sa nebavis, to je pekne,ja tiez nie, ale bohuzial ja mam tiez svoje odtrpene aj ked som mlady tak ked ma nepoznas tak si to nechaj aspon pre seba, alebo sa vyjadri slusne tak ako som sa snazil aj ja alebo niekto iny. Ja som sa uz vyjadril predtym (vid hore), a nepotrebujem sa s niekym hadat, a uz vobec nie s legionarom.(a este to video som Ti chcel prelozit len nemam Tvoj mail) sory za vyjadrenie ale po hlave si nenecham skakat (takisto ako Vy)

Spirit (bez overenia) 10.1.2010 - 18:40

Ja uz ani neviem o com je toto forum, ide asi o to aby som tu mal "odsluzene" aspon aktivny rok, aby som mohol povedat hocico ine nez "och dakujem, prepacte, ano pane" KURVA JA TIEZ NEZNASAM TAKYCH LUZEROV AKO VY ICH NEZNASATE.

Majo (bez overenia) 10.1.2010 - 18:49

JAA - hovorilo sa že sem nemáme dávať maily, môj tu niekde je, prosím napíš mi tam ak môžeš. Ak ho nenájdeš (max 2-3 strany dozadu. Možno 4, Ak nie tak 5 :D )tak napíšem ho znova. Čo ma po tom kto ma môže vystopovať. Trestný čin som nespáchal. A je šengen :D. To by si mi moc pomohol. Spirit - neviem čo si, kto si, čo sa ti stalo. Ale práve takéto objasnenie situácie môže byť správne. Dosť krát som tu písal že slová sú mocné a veľa ľudí s nimi nevie narábať. Zachoval si sa tak aj ty. To si musíš priznať. Každý má svoju hlavu. Ak napíšeš hovno každý si predstaví iné. A hento prirovnanie, že 2REP by niekoho bol schopný pichnúť do hrude, to si tiež kvalitne dojebal. Dal by som zaň ruky do ohňa. Že by to nebol schopný spraviť nikomu bez príčiny. (S príčinou by som to spravil aj ja, aj ty a asi každý kto si váži svojej cti a hrdosti. ). Ja proti tebe nič nemám. Bol som s tebou v kontakte aj na facebooku ak si pamätáš. Tiež mi je jedno či to zneužiješ či nie. Rob si čo chceš. Ale tá tvoja prvá otázka tu, keby si si pozrel 2 strany dozadu vtedy, tak by si vedel že sa tu na takých ľudí nadávalo čo majú blbé a opakované otázky.

Hautecorse (bez overenia) 10.1.2010 - 19:00

2REP pre teba- honneur, honneur a ece raz honneur!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Slovo chlapa co svojich neopuusta v zadnej situacii....chlap co radsej ubere z volnej chviily lebo ze spanku a podrzi toho druheeho.Takeho velitela scem mat, kuurva!! Majo – tvoja question –som okres Trnava. Na ale piisat to tu teraz, sak vidis jaki kokoti tu behaju znenazdajky. Ale si fakt dobry Majo, sa musii uznat.... Aj ini su pohoda, len nebit tu kokotov jak ten d.d a spolecnosc s ruceniim omezenyyym ci mysleniiim omezenym. Zdravim.

Majo (bez overenia) 10.1.2010 - 19:01

Hautecorse - je mi to jasné ja som sa len pýtal. som si všimol nárečie v písaní. :D Domovina. :D

Spirit (bez overenia) 10.1.2010 - 19:04

Majo- jasne diki, aj s tym ze "charakter ako ty (2rep)" to som mozno prehnal, ale urobil som si prosto mienku po tom poslednom poste, a ludi s takymto vyjadrovanim stretavam casto tak som tento argument uznal za vhodny, aj ked ako vravis NIE JE TO TAK. Cize za toto sa ospravedlnujem,ked uz, ale prave ako si sa teraz vyjadril TY, tak som dufal, ked som navstivil toto forum, ze to bude presne v takomto duchu, myslim tym jednoduche racionalne vysvetlovanie si "problemov", a pomahanie si. Vdaka za to ( a tym co som pisal s tym nozom, nechcem aby ste to pochopili tak ze zo seba robim chudaka na skludnenie situacie,tak to nie je,,,NEZNASAM chudakov)

camerone (bez overenia) 10.1.2010 - 19:04

Pani toto si pozrite nas rodak Kysučan Janko Slota http://www.aktuality.sk/clanok/154031/video-nasa-armada-je-pomaly-nebojaschopna-ale-madarsko-zbroji-tvrdi-slota/

Baby (bez overenia) 10.1.2010 - 19:08

Chýba tu admin :( ktorý by tu spravil poriadok lebo 80% príspevkov má informatívnu hodnost asi na úrovni imbecila ktorý spadol na zem po pôrode :pinch: a ako povedal 2REP tý čo tu chcete provokovat tak chodte do piče :kiss:

Spirit (bez overenia) 10.1.2010 - 19:09

No dufam ze chodi, ale aj tak, mozno sme sa tu len zle pochopili, ale pockam na vyjadrenie 2REP-a.

2REP (bez overenia) 10.1.2010 - 19:46

A ďalší zo sekcie, čo sa ide tu ospravedlňovať-JAA-a začo, preboha? Všetko je v naj.... poráááádku, ako to ty zvykneš (smích), nič v zlom.Žiadne stresy, nebyť tu pár keketov, je nám fajn.Bože, už radšej píšem inak, lebo ten admín už musí byť z nás šedivý, hlavne asi z mojich vulgarizmov... Chcel som to inak-videl som, že to speje k tomu, že kopa z vás-tých šikovných, sa už nemá na čo pýtať, viete takmer všetko(a objaví sa tu jebko, ktorý napíše, že na tomto fóre nie je o légii nič.SLEPÝ CHUJ alebo TOTÁL PROVOKATÉR). Nie sú tu nezabudnuteľné komentáre, ktoré si opakujem radšej, ako to Dodové „Partia ostrá“ ?? Majo s JAA si pomýlili zápästie so zaspatím (ešte teraz sa chytám za bránicu), 2Rep! napísal: - „mám vypité, tak si píšem, čo chcem“. Od bežného človeka,dobre- pousmejeme sa, ale legionár keď to napíše, stojí to za to...bolo to milé... Štefan(Allija) -dobre, ponadával, urazil, ale vedel sa ospravedlniť.Jediný človek, ktorého som vyhnal z fora a poslúchol.Ospravedlnil sa, uznal chybu. Keba som mohol, ako nemôžem, nech sa radšej vráti on, ako niekto iný... Ja som sa tu tiež kopol a nie raz, dal som príspevok z Youtube a ono nejaká baba, grcala tam či čo,no a máme z toho robiť drámu? Potom som to Neckymu aj chalanom poslal mailom. Fakt boli sme tu taká dobrá partia...Toľko sa toho ešte dalo vylepšiť, pripraviť ľudí tak, aby išli s tým, že ich nikto z LE nepošle späť domov.Že sú lepší ako mafiánski Číňania, atd.Že hája slovenský rod. Ostaneme? Pýtam sa, kurwa,lebo ak to bude závisieť len odo mňa, alebo lepšie povedané aj odo mňa, zabojujem, chalani a nech nám všetci skočia na hrb! A to hlavné- cítil som, že už viete dosť, chcel som to otočiť-pýtať sa ja.Lebo už ste sa nemali čo nové dozvedieť. Nech to vyburcuje vašu pozornosť, nech na sebe makáte ešte viac, nech mám istotu, že títo o mesiac, 3, pol roka, rok zaklopú na brány LE a o nejaký čas s nimi pijem pivo AKO S LEGIONÁRMI!!!! Do piče!!!! Chcel som nahodiť spústu otázok, napr. ako prvú, aby som nikoho neodradil- čo by ste si vzali so sebou pri vstupe do LE? ( chlapci z našej „sekcie“ by sa potrápili, lebo by rozmýšľali, nepovedať kokotinu, ponamáhať mozog, LEBO UŽ TERAZ ROZMÝŠĽAJÚ AKO LEGIONÁRI! Kokot sa tu opýta, či si môže zobrať zapaľovač, lebo ON ho má z Ameriky...Maj ho aj z piče materinej, ty chujko, ak nemáš kvalitnú zubnú kefku, za chvíľu si s tým zapaľovačom podpáliš ten hnijúci zub! Qui veux, peut tout! 2REP

Pridať nový komentár