Francúzska légia

mir 14.8.2007 - 21:26

História Francúzskej légie

francuzska legia

Máloktorý bojový zbor na svete je ovenčený takým množstvom mýtov a legiend ako Francúzska cudzinecká légia. Jej členmi sú dobrovoľníci, ktorí za sebou nechali svoje sociálne aj rodinné zázemie, pričom svoje úlohy plnia s odhodlaním, nad ktorým svet žasne.

Cudzinecká légia bola založená 9. marca 1831 rozkazom Ľudovíta Filipa, kráľa Francúzska. Bol to čas politických nepokojov a tento oddiel plnil úlohu ochrancu kráľovskej moci. Väčšinu dôstojníckeho zboru tvorili veteráni Napoleonovej Grand Armee a mužstvo predstavovalo národnostne pestrú zmes, v ktorej bola zastúpená celá Európa.

V Légii sa objavili aj francúzski regrúti, ktorí sa snažili uniknúť pozornosti miestnej polície. Boli to dobrovoľníci vo veku medzi 18. a 40. rokom, s pravým alebo prijatým menom. Kráľ správne predpokladal, že platení žoldnieri nebudú pri plnení rozkazov rozmýšľať o ich príčinách alebo politickej korektnosti. Légia bola po potlačení nepokojov v Paríži okamžite zapojená do bojov o Alžírsko.

V roku 1835 však tento bojový zbor prešiel pod španielsku kontrolu. Následne sa na rovnakom princípe vytvorila druhá Légia, ktorá získala a udržala pre francúzskeho kráľa Alžírsko, ktoré sa stalo na dlhý čas jej domovom. Vo svojej africkej misii plnili legionári dôležitú úlohu - udržiavali poriadok, potláčali povstania domorodých nomádskych kmeňov a kolonizovali Severnú Afriku. Budovali cestné komunikácie na rýchle presuny, púštne pevnosti a časom tu vzniklo aj mesto Légie - Siddi bel Abbés.

Česť a odvaha

Francúzska cudzinecká légia zdedila tradície žoldnierskych vojsk, ktoré využívali francúzski králi už v stredoveku - škótskej gardy Karola VII. alebo neskôr Napoleonových poľských kopijníkov. Farbami tejto elitnej časti vojska sú zelená a červená, ktoré používali Švajčiarske gardy slúžiace trónu bielej ľalie. Znakom a symbolom zároveň je granát, z ktorého vychádza sedem plameňov, pričom dva z nich sú ohnuté smerom nadol.

Vzťahy medzi tými, ktorí rozkazy vydávajú a tými, ktorí ich plnia, sú vybudované na veľmi vyvinutom „esprit de corps", založenom na niekoľkých jednoduchých princípoch: disciplína a česť, radosť z dobre vykonanej práce a oddanosť svojej minulosti. Heslom Légie je "Honeur et Valour" - Česť a odvaha. Po vstupe do Légie nastáva veľmi tvrdá selekcia. Mnohí kandidáti nevyhovejú buď zo zdravotných alebo morálnych dôvodov.

Legionár je zriedka anjel, ale nikdy nie zločinec. Každý nový člen je dobrovoľník, ktorý chce uniknúť svojej minulosti, osobnej alebo rodinnej kríze, vo svojom sociálnom alebo politickom živote. Príkladom posledného fenoménu je masívny príliv dobrovoľníkov z Alsaska po roku 1871, zo Španielska roku 1939 a z Východnej Európy po roku 1945. Pre ostatných, ktorí sa nechcú zmieriť s limitmi strednej vrstvy, Légia znamená možnosť dobrodružného života. Všetkých jej členov spája súdržnosť, spečatená disciplínou a rešpektom k tradíciám.

Francúzska légia v krymskom konflikte

Časom sa stala Légia bojovou silou, ktorá obhajovala záujmy Francúzska aj v tých najodľahlejších končinách. Bola zapojená do Krymskej vojny 1853 - 1856, kde zohrala hlavnú úlohu pri dobývaní Sevastopoľu. Zámerom Francúzov v tomto konflikte bolo pomôcť svojmu spojencovi, tureckému sultánovi, pri získaní prístupu k prieplavu medzi Čiernym a Stredozemným morom. Po počiatočných rýchlych víťazstvách sa 1. a 2. cudzinecký pluk pokúsil o dobytie opevneného prístavu Sevastopoľ, čo vyústilo do blokády, ktorá trvala rok. Légia kvôli chorobám a zlému počasiu už nemohla dlhšie čakať a padlo rozhodnutie podniknúť frontálny útok.

Prvý pokus sa nevydaril a jednotky sa museli stiahnuť s ťažkými stratami. Pokúsili sa o to znova, s rovnakým výsledkom. Napriek tomu sa nevzdali a skúsili to po tretí raz. Sevastopoľ padol 8. septembra 1855. Ďalšími bojiskami legionárov sa stali Taliansko (1859) a Mexiko (1863 - 1867). Práve tu sa 30. apríla 1863 odohrala jedna z najslávnejších bitiek, ktorá vstúpila do dejín ako synonymum cti a odvahy.

Bitka pri Camerone

Dňa 30. apríla 1863 3. kompánia Cudzineckého regimentu zabezpečovala bezpečný presun zásob po ceste medzi Vera Cruz a Pueblom. Počas pochodu do určenej pozície jednotku prepadla takmer tisícka mexických povstalcov. Kapitán Danjou, aby získal krytie pred nepriateľskou paľbou, presunul svoje mužstvo do opustenej haciendy Camerone, ktorú minuli pred niekoľkými minútami.

Kompánia mala šesťdesiatdva legionárov a troch dôstojníkov, ktorí mali čeliť mnohonásobnej presile Mexičanov. K haciende, kde sa legionári pripravovali na obranu, prišiel posol s ponukou čestnej kapitulácie. Na streche ležal seržant poľského pôvodu, ktorý mu vojensky stručne naznačil, čo si myslí o tomto návrhu. Tak sa spustil jeden útok za druhým, všetky však boli s ťažkými stratami odrazené. Napoludnie začala legionárom dochádzať munícia, nemali jedlo ani vodu. Podvečer bolo nažive už len päť obrancov, na ktorých číhala armáda nepriateľov. V tejto beznádejnej situácii legionári nasadili bodáky a podnikli útok. Keď dvoch z nich pri napredovaní k mexickej pozícii zastrelili, zasiahol mexický plukovník.

Opätovne ponúkol kapituláciu. Legionári súhlasili pod podmienkou, že si smú ponechať svoje zbrane. Plukovník, dojatý ich odvahou, odpovedal slovami: „Mužom ako ste vy, nemôžem nič odmietnuť." Tento deň, ktorý vstúpil do dejín ako Camerone, sa každý rok pripomína vo všetkých táboroch Légie a oslavujú ho s veľkým zápalom a pýchou. V Aubagne, kde sa koná slávnostná prehliadka, nesú na čele pochodujúceho regimentu drevenú ruku kapitána Danjoua. Tento boj, ktorého meno je na každej legionárskej vlajke, ostáva symbolom misie, ktorá sa plní až do úplného konca.

V zákopoch svetových vojen

Roku 1914 sa pluky Francúzskej Légie zúčastnili bitky o Artois, kde utrpeli ťažké straty. Boli zreorganizované a o mesiac neskôr znova ťažko porazené pri Givenchy. Nakoniec utrpeli legionárske pluky také ťažké straty, že ich museli v septembri 1914 rozpustiť a preformovať do novej jednotky. Takto bol vytvorený RMLE (Pochodový pluk cudzineckej légie), ktorého úlohou bolo prevýšiť v boji všetky ostatné jednotky. RMLE sa zúčastnil na mnohých bitkách francúzskych bojísk a stratil tisíce vojakov. Zvlášť sa vyznamenal svojím bojovým umením v zákopoch pri Remeši, kde legionári vyčistili štyri kilometre nepriateľských línií iba puškami, bajonetmi a granátmi. Ďalším úspechom bol Verdun, kde légia uspela v misii o znovuzískanie svojich starých pozícií. Nasledovala obrana parížskeho koridoru a Légia uspela opäť, hoci s veľkým stratami.

Francúzi začali svoju ofenzívu v júli 1918 a RMLE bol opäť v prvej vlne - takmer dva týždne si legionári presekávali cestu cez Hindenburgovu líniu. Počas 2. svetovej vojny, v júni 1940, jedenásty REI (Pechotný cudzinecký pluk) takmer vyhladili pri obrane pozícií vo Verdune. Tí, ktorí prežili, sa stali zajatcami. Väčšine sa ale podarilo ujsť a znovu zasiahli do bojov. Pluk však rozpustili. Trinásta DBIE (Podbrigáda Cudzineckej légie) písala dejiny pri Narviku a Bjerviku v Nórsku, ďalší úspech prezentuje slávne víťazstvo pri Bir-Hakaim v Líbii. Légiu znova zjednotili a pokračovala vo víťazných kampaniach v Tunisku, Taliansku, Provence a Nemecku.

V roku 1940 sa Thajsko, spojenec Japonska, pokúsilo anektovať Kambodžu. Légia túto hrozbu odvrátila, ale zbytočne, pretože politickou dohodou Kambodžu odovzdali pod thajskú správu. V oblasti ostala dislokovaná len jedna jednotka - 5. REI. Ďalšími rokovaniami sa podarilo zabrániť vojne na juhu, hoci nie nadlho. Legionárov, umiestnených v garnizóne Ha Giang, čoskoro zmasakrovali a ostávajúce dva batalióny vyrazili na pochod smrti smerom k čínskej hranici. V roku 1945, ešte predtým, ako sa zvyšky 5. REI dostali do Číny, vojna skončila. Nahradila ju však ďalšia, tentoraz vojna s Ho-či Mi-nom a jeho komunistami, ktorá mala trvať ďalších deväť rokov. V nej boli zastúpené všetky pluky Légie a najslávnejšími bojiskami boli Phu Tong Hoa, Koloniálna cesta 4, a slávne Dien Bien Phu.

Dien Bien Phu

Bol to najdlhší a najtvrdší zápas francúzskych expedičných síl na Ďalekom východe. 1. BEP uskutočnil výsadok v údolí Dien Bien Phu, zabezpečil oblasť a postavil základňu. Nasledovalo 169 dní konfrontácie s Viet Minh, po ktorých prišlo 57 dní pekla. Viet Minh zaujal pozície na svahoch, obkolesujúcich pevnostný systém, a začal ostreľovanie ťažkým delostrelectvom. Zásobovanie a prísun posíl bol možný len zo vzduchu. Pristávacia dráha bola zakrátko pod kontrolou nepriateľskej protileteckej paľby.

Na pomoc prišli nielen príslušníci parajednotiek, ale k obrane tejto pozície sa dobrovoľne hlásili aj muži bez parašutistického výcviku, hoci zoskoky sa často uskutočňovali v noci. Paralelne s obliehaním Dien Bien Phu prebiehala konferencia v Ženeve. Francúzske jednotky mali záujem udržať údolie, kým nepriateľ nepožiada o prímerie. Situácia však bola neudržateľná a 8. mája padla posledná pevnosť.

Dien Bien Phu prestalo existovať. Proti 15-tisíc legionárom a príslušníkom koloniálnych plukov stálo približne 100-tisíc nepriateľov, vyzbrojených ťažkou technikou. Dvetisíc obrancov padlo, 1 500 sa stratilo v akcii, 5 800 bolo ranených. Vyše 11-tisíc vojakov sa dostalo do zajatia, z ktorého sa po štyroch mesiacoch vrátilo živých len 3 290 mužov. Bola to politická katastrofa, ktorá znamenala koniec francúzskeho koloniálneho impéria vo východne Ázii. Druhý deň po páde Dien Bien Phu požiadali francúzski vyjednávači na ženevskej konferencii o prímerie. Pre légiu sa tým vojna v Indočíne skončila.

Boj o francúzske Alžírsko

Ešte skôr, ako sa mohli legionári zotaviť z bojov, ocitli sa v Alžírsku. Tentoraz bola ich nepriateľom Armáda národného oslobodenia. Pluky Légie, ktoré mali zabezpečiť pokoj v krajine, kde žilo množstvo Francúzov, sa aktívne zúčastnili v mnohých operáciách proti rebelom a plnili si povinnosť pri ochrane hraníc. Na základe politických rokovaní medzi prezidentom De Gaullom a predstaviteľmi vzbúrencov však Alžírsko v roku 1961 získalo nezávislosť a Légiu povolali do Francúzska. Légia, ktorá vnímala Alžírsko ako svoj domov a toto rozhodnutie ako zradu, sa vzbúrila. Pokus o prevrat však nevyšiel a 1. REP (Cudzinecký parapluk) rozpustili. Od roku 1962 až po súčasnosť sú oddiely bielych anjelov umiestnené na juhu Francúzska a na Korzike, ale aj v zámorí - v Djibouti, na Madagaskare, Tahiti a Francúzskej Guayane.

Légia si získala renomé pri výkone operácií v mnohých vojnou zmietaných oblastiach. V septembri 1990 vyslali tri pluky Cudzineckej légie do oblasti Perzského zálivu. Zmocnili sa letiska Al Salman, kde sa stretli len s malým odporom. Ich ďalšou úlohou bolo zabrániť ústupu Republikánskej gardy na západ. O tejto vojne sa hovorí ako o bleskovej vojne - skončila po sto hodinách boja na zemi, pričom v nej zahynuli len traja legionári. Pod velením Organizácie spojených národov Légia udržiavala poriadok v Mogadiši a zúčastnila sa aj na konflikte v Bosne, kde zvládla viacero tajných operácií.

Pri týchto akciách vedela Francúzska légia s veľkým efektom využiť materinský jazyk svojich vojakov. V oboch oblastiach boli len ľahké straty. Charakteristika Légie za približne stosedemdesiat rokov jej existencie, sa dá vyjadriť slovami literárneho velikána Antoina de Saint Exupéryho: „Vojak nie je mužom násilia. Nosí zbraň a riskuje svoj život za chyby, ktoré nespôsobil. Neoblomne dodržiava svoje slovo až do konca, i keď vie, že bude zabudnutý."

2REP pre Admina (bez overenia) 26.1.2010 - 23:17

Pochopenie mas admin, aspon u mna. Davnejsie mi uz napadlo to iste a k tejto myslienke som sa priebezne vracial od casu tvojho navrhu (bolo to kedysi v zaciatkoch fora.).Nie je problem napisat ten text, urobi to hociktory z nas legionarov v sluzbe,aj ti, ktori su uz v civile, kazdy to ma v malicku. Postupom casu sa tu tie informacie ale prirodzenym vyvojom objavovali a kompletovali, A niektore aj opakovali, takze to viac menej stratilo u mna zmysel. Aj to by nevadilo- zhrnut to v kocke este raz a dat ti to - nech je to pre novacikov, lepsie povedane pre tych, co sa o LE hoci len momentalne teoreticky ( z nejakych pochopitelnych dovodov) zaujimaju, ale myslia to vazne a nerobia si z Legie srandu a svojimi otazkami a poznamkami ju nedehonestuju. Kto hlada ten najde a predpoklada sa aj trochu vlastnej snahy. A u tych vituzov, co tu obcas vleteli ako vichrik-rychlik s hlupuckymi otazkami som videl pravy opak.Tak naco tu niekomu robit sluhu? Preto som skepticky aj v tom, ze ak tu ten clanok das, bude zneuzity na nove otravovanie a dvojnasobne. Necitil by som ziadnu zodpovednost alebo viazanost odpovedat a radit aj tam (ak by som ti ten text poslal ja), ale dedukujem na zaklade doterajsieho, co by nasledovalo. Tam by vleteli, ani by si to este poriadne neprecitali a uz by sa pytali na to iste, co je tam napisane. Alebo by sa zacali za chvilu nudit, tak sup ho na druhe (stare) forum - a pootravovat pre zmenu tam. Lebo to su decka, to nie su mladenci, ani chlapi. Ti do legie nikdy nepojdu, ver mi.Tu si nieco precitali a teraz mozno machruju u kamosov, co nemaju pocitac a pristup na net, ako si oni pisu s legionarmi. Chapem aj to, ze taketo prispevky nemas preco mazat, nie su vulgarne, atd. Inak s tou vulgarnostou sa budem krotit aspon ja, nie aby som isiel prikladom, ale aby toho bolo menej. Aj ked u niektorych chalanov tu si neviem predstavit uplne slusny prispevok, to by proste nemalo tu stavu. Len som nenasiel v Paliho prispevku nic o Dolfim, ani rasizme, excuse moi. Ale to je asi to, kde si ako pises, zakrocil a asi si to aj vymazal. Ak sa mylim, oprav ma. Ja som nikdy ziadne forum nemal, takze tu nechcem zbytocne mudrovat, ked neviem, ako to chodi. Ale asi si za urcite veci niekde zodpovedny a nechces mat zbytocne problemy, tak preto ta tvoja reakcia. No ak si presvedceny o tom, ze to druhe forum je dobre riesenie, mozeme to skusit. Salut, 2REP

2REP (bez overenia) 26.1.2010 - 23:49

Jaj, chlapci, chlapci- hlavne ze som vam doporucil: Treba porozmyslat s chladnou hlavou. Bez ohladu na rocne obdobie, tak nepiste “ ja chcem skusit v marci, ja vtedy a vtedy“..atd. A bac! Mac. hned pise o aprili... A nepisal som, ze je to na cas...smiich Necky s oblubou hovorieva: „prace kvapna, houby platna!“ Co vy na to? JAA zatial o.k., ale nieco by som ti tam este pribalil.Tu nejde o nenarocnost, ale o nevyhnutnost. Logiku mas ale dobru a to je zaklad. Ale nevadi, teraz to nechajme,vyhodnotime, az sa vyjadria vsetci. Salut.

JAA (bez overenia) 27.1.2010 - 00:18

ja to beriem ,,,ty vies presneee ,,ja si iba mozem mysliet ,,,bral sem to tak,,ze v rychlosti,,tak to je v rychlosti;) mozno pero a zosit este ...a sim karta,,ale to by som ani nepotreboval,,bo cisla ktore potrebujem,,mam v hlave,,a potom predsa internet ...a ked si zoberes,,z kolko ludi tam dojde iba zo zubnym kartackom ako sa povie:woohoo: a necky ma urcite pravduu ,,,a po slovensky,,dva krad meraj a raz rez .. salut!

mac. (bez overenia) 27.1.2010 - 09:24

2REP dobre zle som to precital, som cital ze napiste ale to je jedno si myslim no tak ze co si zoberem az pojdem? kompletna higienycka taska jedny tenisky navise obciansky a pas seba jedlo na cestu penaze 30-60e neake teplaky a bundu no to by malo byt z mojej strany asi vsetko

Majo (bez overenia) 27.1.2010 - 11:26

JAA - už v piatok možno prídem domov ak sa zadarí. Ale možno až v nedeľu lebo je tu riaditeľka v tomto hoteli ktorá šikanuje zamestnancov. Má v neporiadku vzduchotechniku a šmykla sa na vode. Povedala kuchárovi že ak sa jej tam niečo stane tak vyhodí celý personál. Raz za deň zíde dole na 5 minút a zjebe každého čo tu je. Keby neišlo o školu už som doma. Len informačne. Potom sa idem hneď dohodnúť s doktorom čo a ako alebo nájsť ochotu a napíšem na mail. A dík za záujem. Určite ti napíšem na ten mail teda keď sa dohodnem. 2REP - No určite súhlasím s JAA v tom čo si zoberie, ale ešte by som si určite zobral nejaké tie 2 rezne a kus chleba a ešte po príchode do FR by som si pochutnal na domovine. A potom by som sa pobral k bránam. Ale zobral by som si určite viac spodného prádla a ponožiek. Tyčinky do uší. Ako písal, vodičský, výučný, ak bude maturitu, slovník by som bral s fonetikou francúzsko-slovenský ale aj slovensko-francúzsky. Zošit do ktorého by som si preložil nejaké základné frázy vo francúzštine. Aby to išlo rýchlejšie. :D Nenapadne ma momentálne nič viac, lebo plne súhlasím s JAA. Ale ak príde k veci tak si možno ešte pre istotu niečo pribalím. :D Ale nezoberiem si zasa 100L vak :D

Majo (bez overenia) 27.1.2010 - 11:30

2REP - a peniaze? Určite len na cestu tam a na nejaké to pitie po príchode na miesto činu. S cestou späť nerátam. :D A ak tak aj stopom sa dá dostať. Kamarát stopol kamionistu z Barcelony priamo k nemu do Nitry :D Tak s tým problém nebude. Opúšťam to tu zas na čas. Bye bye brothers in arms.

Baby (bez overenia) 27.1.2010 - 14:25

Salut 2REP, hovoríš že som v mínuse ? a kurva :woohoo: to je zle, ale bohužiaľ už není toľko času... práve je moc a času málo, ale už som si na ten systém zvykol. :lol: PS: 2REP a neviem či je tá otázka aj na mna ? :side: lebo pokial viem tak ty si mi poradil prakticky všetky veci čo by som si mal zobrať a čo nie. :side: inak 2REP už nechodíš na e-mail ? minule som písal správu, ale odpoved neprišla. Tak hybaj pozrieť e-mail, lebo skočím tam za tebu do LE :evil: ( smíííích ):laugh: Inak našiel som tuna jednu stránku o LE:huh: docela dobré shrnutie základných informácii. Tak si prečítajte :evil: http://www.specnaz.cz/index.php?id=42&art=322&cat=32&l=0

samarovic. (bez overenia) 28.1.2010 - 02:03

Zdravým všetkých správnych chalanov . Som rád že Vás je opäť vidieť chalani . tak je teda šecko v porádku ! Takže k otázke čo nám dal 2REP sa pripájam aj ja už ste toho dosť napísali, opakujem teda : -potreby hygienické samozrejmosť ,super vec slovník , kvalitné hodinky , doklad totožnosti /op , pas/ , jasné že už spomenuté ponožky , slipy , tričko , hodia sa všetky certifikáty písalo sa tu dávno a nejakom zváračskom preukaze atď. ak sú také a podobné môže to byť malé plus /myslím že stačia fotokópie / , nejaké to € cca 100 ?, holiace potreby , jasne že dobré tenisky . Asi by mi to stačilo teda okrem toho netreba doma zabudnúť to najdôležitejšie -odvahu ,-vydrž ,-vytrvalosť,- slušnosť ,-pevnú vôľu ,-silné presvedčenie ,bystrosť ,ochotu ... atď. a pome kurva do teho bacha idem ja ! ;) http://www.mojevideo.sk/video/69e/maxi_batoh.html Aby som nezabudol 2REP pripájam sa k Majovi a určite aj všetci ostatný posielame pozdrav chalanom Necky , Sampiero .

2REP (bez overenia) 28.1.2010 - 09:12

Nie, teba sa tato otazka netyka Baby, bolo by to nefer voci ostatnym, kedze prakticky vies viac ako oni. Lebo sa to bude hodnotit. Ty to potom mozes napisat nakoniec, mimo poradia a mna trochu odlahcis, suhlasis? Ale budu dalsie otazky, tak ta nasledujuca uz plati aj pre teba.A beda ti, ak okamzite nezareagujes! Smiiich. Ten mail pozriem. Neodpovedal som dlhsie nielen tebe. Boli na to objektivne dovody. Inak tu stranku som si pozrel (link, ktory si sem dal) – urobil si dobre Baby, len neviem teraz, kolko ludi si to pozrie. Niektore informacie su tam sice starsie, nieco z toho uz je inak,ale v tom to je-dat sem nieco, co donuti tych, co skutocne chcu do LE ist, sa tym seriozne zaoberat. Porovnavat a z toho vychadzat. A zaujalo ma najma to ich forum- dovody a nazory, preco to forum upadlo. Ale to uz necham na uvahu kazdeho z nas. Som zvedavy , kolko ludi si to precita. Salut, 2REP

Majo (bez overenia) 28.1.2010 - 12:44

Samarovič, to čo si tam dodal, výdrž atď., tak to treba asi najviac. :) Paráda. A dobre že sa ukážeš :D A maxibatoh si zabil. :D - Myslím že je ešte dôležité z vlastností nezabudnúť s doma sebadisciplínu a celkovo disciplínu a pokoru k služobne starším 2REP - Mail, tak tam si ozaj dlho nebol. Ale všetko dôležité je tu. Lepšie byť tu so všetkými ako tam s jedincami. :) A z hľadiska povinností sa to určite nedá stíhať. Myslím že ak tam neodpíšeš tak to nie je problém pre nikoho. :D Ako hovorím, hlavne že tu sa aktivizuješ. Pomáhaš a podporuješ. K tomu článku, dobrý článok, dosť poučný, veľa povie. Ale neodrážam sa o neho. Možno ako takú osnovu. Ale ak niekoho dostaneš ako veliteľa tak je viac menej na ňom či ti to spraví náročné a také ako to má byť alebo či je tam len pre to aby tam bol. Nie? Na tom fóre som istý čas figuroval aj ja. Bolo fajn, ale ako tu, tak aj tam boli tie isté otázky dosť často opakované. A ak mám pravdu povedať, veľmi dobre je tam riešené na fóre to že sú tam podskupiny a každý si nájde to čo potrebuje. Ale aj tak sa našiel vždy niekto kto napísal do každej druhej podskupiny tú istú otázku ako jedna osoba a dúfal tak že sa mu skorej dostane odpovedi. Preto tam pre mňa vládlo nepohodlie. To unáhlenie a opakovanie. Nikto sa tam ale tomu nebránil ako tu. Zabojovali sme. Ale informácií je tam veľa to neberiem.

Majo (bez overenia) 28.1.2010 - 12:45

Kua vždy podám nepravdivú info že už tu nebudem a som tu. :D To potom za to že neviem kedy robím tak radšej píšem že tu nebudem. Držte sa páni

hautecorse (bez overenia) 28.1.2010 - 21:34

Citam citam/// Sak ale ste ne neho jak osi s tyyyma mailami kuuurva/// jak take osi.To vam ece aj odpisoval aj na maili? Tak respektp pred nim.Som zvedavi jak dlho to vydrzi ten 2REP.Aspon Majo to chape/// Dobre na to ides 2REP/// nektoriich pripravujes uz teraz he-he.//// Ta otazka to je dobry naapad tak vidim ze si stara skola v legii.Aj staviim boty ze budu dalse.ja bych sa jich opytal aj to kolki vedia aspon prvi clanek Code d´honneur.////ale pravda je ze kdo sce,nauci sa secki.Sa mi rata to s timi vichrikmi-richlikmi to si trafil a noir. A kua jaki je od nich naraz pokoj od soplaku ked treba meknut k veci. Zdravim a hlavne krajana Maja. Majo,sak poslite tu ridici do rici...ked buzeruje.Alebo za mnu tak hned da pokoj.Asi je chyyba chlap.

Admin pre 2REP (bez overenia) 29.1.2010 - 01:02

Vdaka za reakciu 2REP. Som rad, ze si na seba akosi prirodzene zobral svojim sposobom tarchu a usmernujes toto forum. Urcite je to vela chalanom tuna prospesne. Ja osobne to byt nemozem, lebo vlastne o legii nic neviem. Urcite si si vsimol, ze tento web je o cestovani a cele toto forum sa rozputalo nahodne na zaklade clanku. Ja mam radost, ze to tu zije. Ved tuto stranku som odštartoval prave preto, aby sluzila ludom. Mojou celozivotnou zalubou je ale cestovanie na divoko, priroda, adrenalin, cudzie kultury atd... a aby som usmernoval forum o FL, co je dost specificka vec, nato si vobec netrufam. Urcite ma chapes. Takze este raz opakujem, som rad, ze si sa nato podujal ty. Este mala poznamka k Paliho prispevku. Ano, presne ako si vravel. Polovicu som radsej zmazal. Proste, musim to tu trosku drzat na uzde. Lebo ked prejde jeden prispevok isteho obsahu, bude to ako lavina, pridu dalsie a strati to uroven. Aj s tym nadavanim. Ked nadava na fore zrely chlap, je to ine ako ked sa tu ide vybujacit hlupacik. Je to smiesne. Preto by bolo urcite lepsie, keby tu nenadaval nikto a nedaval tak niektorym chlapcom priklad. Mat takuto stranku niekedy naozaj nie je zabava. Ide totiz o hobbisticky web, ktory ja robim vo volnom case po veceroch. Nie je to moje zamestnanie, ani z toho nemam zisk, prave naopak. Napriek tomu dostavam rozne emaily. Od cestoviek, ktore sa mi vyhrazaju sudom zato, ze tu ludia uverejnuju pravdive skusenosti o ich neschopnosti, az po vyhrážky jednotlivcov, ze ich na fore niekto urazil a preco ja nezakrocim, že inak ma dajú tiež na sud. Tažko uveritelne veci. Na jednej strane je fajn, ze to tu žije, na strane druhej ja nemožem stale sedieť za kompom a venovať sa korekcii fora. Musim ale davat pozor, aby sa tu nevyskytli veci a temy, ktore by mohli mne sposobit problem. Takze take teorie, ktore tu zacal rozvijat prave Pali, som stopol hned na zaciatku. Inak, nič proti nemu. Tvoj postreh ohladne reakcii na potencionalny clanok o vstupe do FL bol asi spravny. Urcite sem budu nadalej chodit nahodne rozni navstevnici a supnu sem svoju otazocku, ci moze ist do legie ked ma znamienko na riti. Ale podla mna by ten clanok mal zmysel minimalne v tom, ze si nie som isty, ale taky text, kde by v slovencine bol suvisle zhrnuty cely navod ako vstupit do legie, taky mozno este nie je. Neviem, ale je to mozne. Ak odhliadneme od toho, ze vela chalanov tu len krati cas, mozno prave takyto clanok by ukazal spravnu cestu tej mlciacej vacsine, ktora po tichu zbiera odvahu a este stale vaha. V tom texte by dostali cierne na bielom ako nato. Bolo by to ako nakopnutie na uskutocnenie snov. A ja som prave preto tento web realizoval. Aby si ludia zacali plnit svoje sny, aby nabrali odvahu a isli do toho. Ci uz pri cestovani, naco mimochodom tiez treba davku istej odvahy alebo ako vo vasom pripade si splnit sen a vstupit do legie. Preto si myslim, ze ten text by sa tu mohol objavit. Ak teda budes mat cas a chut nieco taketo napisat ty alebo niekto iny bolo by to podla mna prospesne. Nechám na tvoje zvazenie. Este raz dik.

2REP pre Admina (bez overenia) 29.1.2010 - 12:32

Re:Francúzska légia - 29/01/2010 01:02 ________________________________________ Mes meilleurs salutations, et bonjour. Múdre, výstižné slová, admin. V prvom rade ale srdečná vďaka za cenné informácie, otvorili mi oči o tom, ako vlastne taký web funguje aj v pozadí. Popravde, myslel som, že niečo z toho máš aj finančne. Ale ako je vidieť, aj ty si tu tiež volontaire-dobrovoľník. Ja som na tento web prišiel už dávnejšie, ale náhodou. Cestovanie je totiž vedľa športu aj mojim koníčkom, záľubou a hlavne vášňou už od ranej mladosti. A tiež to „na divoko“. Náhodou som vtedy zavítal na slovenský zoznam, akýmsi preklepom mi to vo vyhľadávači ukázalo „dobrodruh“ a objavil som dobrodruh sk. Tak som tam vliezol a zistil, že na tom webe sú úžasné veci, poznatky, zážitky z ciest. Až potom som si všimol légiu, teda článok o légii, ktorý som si prečítal so záujmom, ale pre mňa nič neznáme. Bola tam ale táto diskusia k článku, pozrel som to,... no a som tu doteraz. A na základe toho, čo si napísal, si ho popozerám ešte lepšie a podrobnejšie, ak bude čas, lebo teraz je ho fakt ako šafránu. Legiu som si vybral ako životné pôsobisko, nový-lepší spôsob života, obživy, nezaháľania. Nechcel som v najlepších rokoch prejsť do šľahačkového života- cez deň práca, večer večera, papuče, pivo, televízor. Vedel som, že ak sa budem od začiatku snažiť zo všetkých síl a ani po začiatku nepovolím, ale vydržím, bude lepšie a príde možno aj to cestovanie. Aj keď nie také, ako ho zažívaš ty, nie na divoko, ale organizované. Lebo vojenský život nie je holubník, aby si z neho a do neho lietal každý, ako sa mu zachce. Ale vo voľnom čase, dokonca aj na misiách sa dá dostať do miest plných starobylých pamiatok a pokiaľ nevletíš hneď do prvej krčmy, ktorú uvidíš, alebo do bordelu, dá sa toho tiež vidieť dosť. Alebo do okolitej prírody. Neviem dokedy v LE budem, chcem ostať do úplného konca, ale... „ever say never again“ , ako hovoria bratia Angličania (viem, že správne to porekadlo znie ...never say never again, nie ever say never... To zo žartu). No a s tým tebou navrhovaným textom- ak si taký dobrý cestovateľ ako presvedčovateľ, rád sa budem od teba učiť cestovaniu. Dúfam, že to pochopíš správne- páči sa mi, že si logickými argumentmi a hlavne nenútenou formou presvedčil o potrebe takéhoto článku. Asi nielen mňa. Dobre, napíšem ho, len o mne je známe aj to, že som vo veciach dôsledný. Času je teraz málo a ja chcem, aby ten článok naozaj slúžil dobru veci a hlavne bezchybne. Nejde vôbec o moju akúsi prezentáciu ( netúžim po popularite- naopak), ale o to, aby to ľudia pochopili čo najlepšie a najjednoduchšie. Lebo niekto je chápavý viac, iný menej a načo sa má trápiť s vysokou štylistikou a mňa potom otravovať otázkami, že tomu nerozumie a ako to má chápať. Takže to musím „naladiť“ tak, aby to bolo čitateľné pre všetkých. V mojej začatej knihe píšem o légii svojim štýlom. Tú si buď niekto zoženie, ak bude chcieť, alebo nie, je to jeho vec. Lebo nebude iba o praktických radách pre vstup do LE, ale hlavne o živote v nej. A než bude hotová, ešte potečie vody. Takže daj mi nejaký čas a text bude na svete. A veľmi by som ocenil, ak by si mi tu poradil, v akom rozsahu to asi má byť. Dedukujem tak 2-3 stránky textu, možno najviac 4, čo som pozeral, takto sú písané tie rôzne články v Dobrodruhovi. Neviem, nevyznám sa v tom, nie som žiadny spisovateľ a ako zvykne hovoriť JAA, nebudem tu mudrovať, keď o tom viem holú riť. Preto tvoja rada by dobre padla. Ja ti potom dám k tomu aj komentár pre lepšie pochopenie detailov a ty si to uprav štylisticky, ako uznáš za vhodné, ak bude treba. Odbornú stránku a jej obsah samozrejme garantujem ja. Tak dík vopred za tú radu, či skôr usmernenie, pomôže mi. Ja tvoj vstup, alebo zásah do diskusie beriem tak, ako si to podal- snahu o to, aby to išlo bezproblémovo ďalej. A to je fajn, za to ti môžeme byť len vďační. Žasnem nad tým, ako si napísal o tých vyhrážkach cestoviek a jednotlivcov, na SVK je fakt všetko možné. Poväčšine, vo svete sa ti cestovky ešte poďakujú za upozornenie a poskytnú sponzorské za to, že o nich dávaš vedieť svetu. Veď z toho profitujú. Ubezpečiť ťa nemôžem, lebo to nezávisí len odo mňa- ale urobíme tu viacerí všetko pre to, aby sa poriadok na fóre udržal. Hoci aj s bodákom v zadku, ako sa v armáde hovorí. Možno sem občas niekto zaletí, ale ak bude robiť problémy, tak aj poletí ta v čerty, odkiaľ došiel. Salut, 2REP ________________________________________

Pali (bez overenia) 29.1.2010 - 20:27

V pohode ja nemám potrebu používať v každom príspevku vulgarizmy a mal som trošku blbý deň a tak som to prehnal.Ale čo sa týka môjho príspevku, tak všetko v ňom bola pravda aj to vymazané.Rasizmus možno na toto fórum nepatrí a ja to tu ani nechcem ďalej rozvíjať.Každý si urobí vlastný názor o tom ako to funguje tu na Slovensku.S tým A.H. to bolo myslené ako vtip tak sorry.

2REP (bez overenia) 30.1.2010 - 14:34

Chalani ma upozornili na tento dokument: Opération Return- www.erezi.ca alebo na www.cbc.ca alebo http://www.stv.sk/relacieaz/dvojka/operacia-navrat/ Druhá tvár vojenských misií. To, o čom sa každé velenie armády veľmi nerado vyjadruje.

Majo (bez overenia) 30.1.2010 - 16:19

Hautecorse - zdravím aj ja teba. A riadiaca sa môže aj po..bať lebo sme aj tak odišli v piatok a nie v pondelok. :D

Majo (bez overenia) 30.1.2010 - 18:22

Adieu Bel Abbes - viete mi niekto preložiť ten song? Ak bude čas? Dík moc. Mne to so slovníkom nedáva význam lebo mi to nájde 2O rôznych významov kľúčových slov.

camerone (bez overenia) 31.1.2010 - 10:46

Zdravim všetkých! Čoskoro pôjdem... dobrý príspevok a trochu by som to chcel rozvinuť. S pánom ministrom som sa niekoľko krát stretol osobne a to aj ex ministrom aj sučasným.... Na otázku ktorú si mu položil, neexistuje odpoveď. Aj nepriek tomu, že náš štát "zakladal" legionár...aj napriek tomu, že mu postavili Mohylu aj napriek tomu, že jeho socha v nadživotnej velikosti stojí pri novej budove SND... a aj napriek tomu, že bol na bývalej mene(korunách) zobrazený na jej najväčšej hodnote.... a až na to, že s pánami ministrami som sa rozprával na 1.ročníku a 2. ročníku leteckých dni, ktoré sa mimichodom volajú"Dni Národnej Hrdosti M.R. Štefánika.....nikto tento "Komunistický zákon neriešil!" Po založení, alebo ak chcete uznaní našej republiky 1918 sa do vlasti 1919 ako prví dostali legionári z Talianska, sprevádzané jednotkami z Francúzska ( koniec januára 1919). no čo som chcel vlastne povedať?... Nikto nemože pochybovať o tom, že vyznamnou časťou prispeli legionári k vzniku ČSR a k jej obrane.... Československý legionári bojovali na Sibíri ( tu pôsobil aj M.R. Šefánik) v zákopoch 1.sv. vojny... dokonca mali strážiť V Rusku Cársky poklad, keď v Rusku zúrila občianska vojna 1918-1920. Dokonca mam pred sebou knihu(velmi starú) kde sú fotky Československých legionárov, kt. poklad strážia...je to 2. strelecký pluk v Tajšente... no bohužiaľ sú tu fotky zavzaždených Čechoslovákov, ktorých umučily bolševici.... O čo mi ide... tak sa mi zda, že v zahraničí dosiahnete lepšieho uznania ako doma! Za reprezentovanie Slovenska v legiach by si mali chlapci zaslužiť aspoň to uznanie.... lenže prídu domov a ešte by ich aj pozatvárali... to je chore na hlavu... na tomto fore som spoznal par legionárov...a ja osobne si myslym, že KURVA su to dobrý ľudia, a že určite nerobia hanbu... Sorry trochu som sa rozpísal. Zdravím!!!

2REP (bez overenia) 31.1.2010 - 15:08

Salut Camerone, srdečne ťa pozdravujem. Krajania,-či takmer krajania sa nezaprú... Ja za svoju osobu ti veľmi, veľmi ďakujem za tvoj posledný príspevok, posunul si to fakt do inej-vyššej roviny. Čítam to opakovane a rozmýšľam, uvažujem nad tvojimi slovami. Dokonca som si nechal naliať pohárik cognacu, (to by som tu asi nemal, keď mám ísť príkladom, - ale nalejme si čistého- nepijú len pokrytci, čo tvrdia, že alkohol podavaný v malých dávkach neškodí v akomkoľvek množstve.) . Tak sa nejako rozplývam nad tvojimi slovami a uvažujem, že vďaka tebe a tebe podobným sa to fórum posúva do roviny, ktorú by sme chceli mať.Diskutovať o veciach historických, odborných, proste k veci. Inak-trochu žartom- viete chalani, prečo v stredoveku princ, keď chcel princezne pobozkať ruku, si kľakol? –Aby hovoril k veci! (ženy, ak niektoré to fórum čítajú, nech mi odpustia, bol to z mojej strany len nemiestny pokus o vtip- tak dievčatá,ženy, manželky, matky... smajlík a cmukkk na líčko pre odpustenie.) Ten môj príspevok tiež k niečomu smeroval, ale je v ruštine.Ak má niekto záujem, veľmi rád to preložím do slovenčiny, tie slová za to stoja. Veď kvôli nim som to sem dal, nie kvôli. (ale aj) historickým fotkám. Hymnu francúzsku chantant - čo spieva M.M. , čo som sem dal som už dával v plnom znení(všetky sloky), ale ak treba, preložím tiež, to je za pár minút. Len rád to počúvam, lebo – jednak už som dlho Francúz (srdcom do smrti napol Slovák a napol Moravák) a tiež preto, lebo si uvedomujem, že Frantíci sú síce nacionalisti, ale majú byť prečo. Ak my –Slováci, dokážeme v historii to isté, potom sa bijme do prs! A verejne záchody na SVK určite nebudú osraté. M.R. (Ms. Géneral) Stefanik určite vedel, prečo išiel do France a svoje myšlienky a idei rozšíril a aplikoval tam- ako Slovák. Lebo na Slovensku na to nemal možnosť. Pali- od teba nemam vyjadrenie čo by si si zobral pri vstupe. A ser na to, niečo bolo, niečo bude,zapajaj sa, diskutuj. Tak aj ja poslušne hlásim soráč (to chalani z jednotky mi to povedali, že sa to teraz nosí) za rozpísanie sa... Salut 2REP

Majo (bez overenia) 31.1.2010 - 17:47

Naša krajina by bola ako rodina v TN riešená ako sociálny prípad. Keby bola NR SR ako rodičia tak by boli krkavčí a my by sme boli ako jej deti posielaný do domovov. Aj to tak je. skoro každý Slovák je nútený ísť za prácou za hranice. Vedci, lekári... Preto sme na nízkej úrovni, lebo najlepších vyštvú a priemeru je to aj tak jedno. Ale nás, čo by sme radi platili určité tie záväzky voči spoločnosti za niekoho iného, tak nás k tomu aj lapajú na hraniciach ako PSOV!!! Nie je v tom žiaden rozdiel so železnou oponou. Len teraz sú tam tie ploty nie sú. Ani ostnatý drôt. Dnes sa pri nás iba zastaví auto a... Prečo si nedržia takto aj tých vedcov a doktorov? Tí tu majú prácu. Ale my nie. Nám je zapreté konať službu pre vlasť!!! nech sa uvedomia. Sa tu majú ako prasce v žite. Bavoráčiky. Súkromný šoféri. Drahé počítače. Vysoké platy. Dobré podniky. A dokážu sa pozerať na ľud čo nemá na chlieb a ešte ich idú moralizovať čo sa má a čo nie. Sebecké, bezcitné a bezhlavé. SLOBODA PREJAVU NIE JE ASI TAKÁ PRIORITNÁ AKOU SA ZDÁ. No čo už. Treba mať aj dávku mámvpičizmu. A nič si z toho nerobiť. Nemôžu/nemali by ma zavrieť za niečo čo som neurobil. :D

Majo (bez overenia) 31.1.2010 - 17:59

Ako pán packa povedal, sme Slováci a sme na to hrdý. To neznamená že mám ísť bojovať za Slovensko. Dnes to nie je už o patriotizme.Že bojuješ pre vlasť zadarmo. Dnes sú misie v SR dobrovoľné. A nebojujeme za názory SR ale niekoho iného (USA). Takže nikto tam nejde zomrieť za Slovensko. Ale za peniaze alebo za to aby niečo videl. Podľa svetonázoru no. Takže nemôže mať argument takého rázu na túto tému. My sme súčasťou prírody. Tak isto máme svoje hlavy. A príroda sa neriadi zákonmi napísanými na papier. Príroda sa riadi hlavne tým, aby bolo všetko v rovnováhe. Nič nepresahuje do extrému. A naša vláda a ľudstvo ako také vytvára vo svete extrémy.

Majo (bez overenia) 31.1.2010 - 18:47

[b]GRLE[/b] - groupement de recrutement de la LE. [b]4éme RE[/b],- robí sa cez neho prijimač, organizuje stáže pre legionárov, poddôstojnická škola, dôstojnická škola, [b]1er RE[/b] (COMLE), comandement de la LE, Generálny štáb. Má tam sídlo aj generál LE. [b]1er REC[/b], Orange [b]1er REG[/b], Laudun [b]2éme REG[/b], Saint Christol [b]2éme REI[/b] Rien n'empêche - Nimes, Afghanistan sa mi zdá. Ale neviem či ich práve nestriedal 2 REP alebo ostali. , [b]2éme REP[/b] - Afghán (okrem combat localité, teda 1éme CIE), [b]3éme REI[/b]. Légio Patria Nostra - južná Amerika, Francúzska Guyana, Pri meste COURU. Chránia Francúzsky kozmodróm. Ich hlavná úloha. Chodia aj na OPEXi. [b]13éme DBLE[/b], More Majorum, Djibouty, Africký roh (severozápad afrického rohu). Ismail Omar Guelleh. Je to republika. [b]DLEM[/b].- taký odpočinok pre dôstojnikov a poddôstojníkov. Čakajú do výslužby. Mladý sa tam nedostane. Ostrov mayotte medzi Afrikou a Madagaskarom v súostrový Komorské ostrovy. [b]MLE[/b] -sídlo tuším v 1 RE. musique de la Légion Étrangére. Kedysi MPLE sa mi zdá. Musique principale de la LE. Spolu cez 8000 ľudí (LE). [b]DINOPS[/b] - potápači z 2éme REP. Špeciálna jednotka. Vraj niečo ako GCP. ex CRAP. [b]Heslo LE[/b] - honneur et fidélite. Dávnejšie to bolo Honneur et valleur. [b]Dôstojník[/b] - po 14 rokoch služby. V GCP aj neskôr lebo tam je služobný postup pomalší. [b]Képi blanc[/b] - Legionár. So zlatou prackou Caporal chef. [b]Képi noir[/b] - Poddôstojníci a dôstojníci ale sú v nich rozdieli. Aj podľa toho sa dá zistiť hodnosť. [b]pištoľ[/b] - nemám potúch :D [b]Haiti[/b]- Francúzsko - občania FR Slovensko - zdravotnícke oddiely USA - 16 000 mariňákov. Udržanie poriadku. Určite aj Anglicko, Španielsko, Taliansko... Ale to neviem už kto ďalší. Regimentov 11, náborových stredísk 2 hlavné "zbernice" pod ktoré patrí ďalších 9 Zdroj: Hlava, google, nejaké poľské a slovenské stránky. Nič viac ma nenapadá. čo som zabudol, doplní alebo opraví ďalší.

Majo (bez overenia) 31.1.2010 - 20:13

2REP - Dík moc, pri tejto pesničke mám krásne spomienky. Dobre že si to sem dal. Super texty a muzika celkovo. :) Mne sa tá pesnička ľúbi ale viac od Michala Tučného. http://www.youtube.com/watch?v=4OJjDBiu1ks&feature=related celkovo takéto piesne mám rád. Ale najviac počúvam Michala T.

camerone (bez overenia) 31.1.2010 - 20:31

Ahojte! Tak 2REP je na Korzike Calvi (podla miestnych rodisko Krištofa Kolumbusa?) m rep ma asi 1160 muzov v 8. rotach 1.CIE, 2.CIE,3.CIE, 4.CIE, 5.CIE, 6.CIE, CEA, CCL, CAS. mle to je snad ak dobre pisem cislo legionara napr:140 160 Heslo legie by malo byt Legio Patria Nostra ( partia ostra), alebo to je Honneur et Fidélite MLE muzika CL DINOPS datašovana vodna zasahova operacna jednotka ( nie je . 1.REG?) juzna amerika 3.REI Francuzska Guyana kouru strazenie kozmodromu, mimo ine. Tu by mal byt šefadjutant Lopéz ten čo kriči na každom videu, aľe kuuurva...???? čital som že extremnou variantou su 40 dnove hlbkove patroly v džungli kde su aj guerilove jednotky? je to pravda? legionar moze byt dostojnikom asi po 6 alebo az 8 rokoch ? neviem prepacte Kepi blanc nosia legionari a kaporali niekde som cital ze kaporal ak ma odsluzene viac ako 15 rokov moze nosit ciernu kepi? kaporal sef bielu so zalatym pruzkom.. cierne seržan a seržant-šef Djibouti 13. polovicna brigada je to repiblika lezi pri somalsku v tichomori ma francuzsko aj dislokovane 5. REI Mururoa Tahiti (nieco mi to hovori GODZILA atomovy vyskum???) a regimentov je 10 pechota je v Nimes 2.REI ženisti by mali byť 1.REG a 2.REG

2REP (bez overenia) 31.1.2010 - 21:19

pre camerone http://www.youtube.com/watch?v=Irml2N6CC1M&feature=related Marek, odopoviem ti sukromne, ale 101 bodov už teraz si legoš.

majo (bez overenia) 31.1.2010 - 23:18

Nepoznám názory a spôsoby tej organizácie a toho človeka, ale toto vystihuje veľa. http://www.youtube.com/watch?v=LwTEtMynFGA&feature=related

Majo (bez overenia) 31.1.2010 - 23:39

http://www.youtube.com/watch?v=1DmcVutgeVk&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=4nrNVgXILxk&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=T5wTWTdwamo&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=KHd0QtnzFTQ&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=2b0hGSH-uK4&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=58b2JXhupNM&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=Tm9rc2bmO3c&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=wvqrp8TAz6M&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=OCLrc7KThgs&feature=related Najlepšííí :D

samarovic. (bez overenia) 1.2.2010 - 02:25

Zdravým všetkých kamarátov správnych chalanov tu na fóre !!! Niečo zopakujem , doplním keď už tiež spať nemožem . 2 REP – 1955 Calvi ,výsadkári najlepší + záložná rota 2 REI – 1841 Nimes ,pešiaci najväčší útvar CL Rien n empeche /nič nás nezastraší/ 1 REC –1921 Orange ,jazdný cudzinecký pluk 1 REG – 1984 Laudun ,ženijní cudzinecký pluk + záložná rota , Ad unum 2 REG – 1999 Saint-Christol ,ženijní cudzinecký pluk 1 RE – 1831 Aubagne ,administratíva ,COMPLE, MLE a múzeum 4 RE – 1920 /76- Castelnaudary ,základný výcvik 3 REI – 1915 Kourou , Legio Patria Nostra ,pešiaci 13 DBLE – 1940 /62 Djibouti ,13. cudzinecká polobrigáda samostatný štát spolupráca s Francúzkom ,dobrá strategická poloha , More Majorum DLEM – Mayotte , Pericula ludus MLE – kapela, hudba CL mle – matricule /šesť miestne/ DINOPS / detašovaná vodná zásahová operačná jednotka súčasť 1 REG Kepi noir – caporal chef myslím že až po 15 rok ju môže nosiť a dopĺňajú sa prúžky v hornej časti podľa hodnosti Tá pištol ma „sere“ už dlho ! furt sa motám okolo tej HK USP . že dúúfam že som nieeečo „Nespackal“. to by ma nahneváálo

camerone (bez overenia) 1.2.2010 - 10:00

Zdravím! Do rúk sa mi včera dostala velmi stara kniha, v ktorej sa mi zapačil verš od legionárského básnika Pascala Bonettiho: N´est pas cet étranger devenu fils de France Non par le sang recu mais par le sang versé? ( Což nestal se ten cizinec též synem Francie, nikoli krví, jež v žilách mu koluje, leč krví, jež z žil se vylévá?) Bolo to pisane po česky tak mi prepáčte, lepšie to vyznie. A teraz huráá na lyže!

JAA (bez overenia) 1.2.2010 - 11:37

chvilu tu clovek nieje a hned je setkooo inaak ;) takze ja nebudem ani reagovat"myslim,,ze je to zbytocnee,,je tuna toho dost,,nieco som vedel,,ale urcite viem toho teraz ovela viaacej ,,:woohoo: PS:-2REP TOMU HOVORIS JEDNA OTAZOCKAAA ??(SMííCH)SAK TY SI TO TUNA NA NAS VYTIAHOL BOHA TI :evil:

2REP (bez overenia) 1.2.2010 - 17:21

Tak teraz ma skoro jeblo! Mordujem sa tu s príspevkom na 2 strany, a keď je po polhodine hotový (lebo so aj uvažoval ako to napísať) a hlavne dobrý, niečo mi to vymaže. Kuuuuuuuuuuuuuuuuuurva!

JAA (bez overenia) 1.2.2010 - 17:32

take veci sa aj mne stavaaju ,,je to napicuu ,,a myslim,ze dalej pisat nieco sa ti uz nechce ,,sudim podla sebaa ,,ja som porad vypol pc a hotovo,,a povedal som si mozno vecer:woohoo: http://video.google.com/videoplay?docid=-6777372516104300363&hl=cs# stoji za to si to pozret

Majo (bez overenia) 1.2.2010 - 19:20

2REP - " Ktovie ako je to v skutočnosti a akej je ten človek národnosti." To bola poznámka ešte na mňa? Ak áno, národnosť Slovenská, Občianstvo Slovenské, a všetko čo som sem napísal, áno, je to z mojej hlavy. :D Cítim v tom pochybnosti. :D Ale možno je to len pocit. Tak mi to prosím objasni lebo som ostal v pomykove a neviem čo mám pod tým rozumieť. Merci mon ami.

Baby (bez overenia) 1.2.2010 - 19:58

ježiš caute... 2REP prosimta na aký e-mail si mi písal správy. ? prišiel som s práce a vymazala sa mi historia a já som mal nastavené automatické prihlasovanie. A teraz neviem svoj nick, prosimta napíš mi moju e-mailovú stranku, kurva kurva kurva vlastný mail zabudnem. Inak ste zaplnili 3 strany dalšie. Nestíham pozerat príspevky, trocha spomalte tempo nech aj pracujúci stíhajú čítat :lol: 2REP napíš mi to sem prosím, ten môj e-mail. Dik moc. PS: idem čítat príspevky :silly:

Majo (bez overenia) 1.2.2010 - 20:14

2REP - Ooooj pána. Obligo mi na nete našlo že je záväzok. Nerozumel som tomu slovu. :D Zasa nechápem do riti. Ako laikovi poprosím. :D čo je to to obligo.

Pali (bez overenia) 1.2.2010 - 21:16

Majo správne je to tak. A.C.A.B-All Cops Are Bastards Mám rád futbal a často sa mi stáva, že mi môj futbalový zážitok znepríjemňujú policajti-ťažkoodenci. Légia je súčasťou francúzskej armády, tak jej podľa môjho názoru velia najvyšší predstavitelia Francúzska. Kto jednotlivým regimentom neviem Hodnosti v LE: [b]Radový vojak:[/b] Mladý legionár Desiatnik Hlavný desiatnik [b]Poddôstojník:[/b] Seržant Hlavný seržant Rotmajster Hlavný Rotmajster [b]Major[/b] Mám to z http://www.legion-recrute.com/cz/carriere.php?SM=0 Sám by som hodnosti nevedel presne vymenovať.Ale takto sa to naučím. Účet v banke má legionár zavedený od začiatku služby Auto a byt myslím po 5-tich rokoch alebo nie? carte de séjour je karta, ktorá umožňuje pobyt na území Francúzka tuším 10 rokov? len anciens si myslím sú bývalí legionári, ktorí už ukončili službu v LE,poberajú dôchodok a ich služba spočíva na ostrove Madagaskar. Za chybné odpovede sa ospravedlňujem, viem mám sa ešte čo učiť o LE.

Pali (bez overenia) 1.2.2010 - 21:31

Jaaaaj kokocinu som povedal na Madagaskar posielajú legionárov už pred koncom služby, je to taká pokojnejšia služba.A legionári, kt. ukončili službu a poberajú dôchodok z LE môžu aj ostať v LE a tá sa o nich postará.Robia rôzne činnosti a tak.

Pridať nový komentár