Francúzska légia

mir 14.8.2007 - 21:26

História Francúzskej légie

francuzska legia

Máloktorý bojový zbor na svete je ovenčený takým množstvom mýtov a legiend ako Francúzska cudzinecká légia. Jej členmi sú dobrovoľníci, ktorí za sebou nechali svoje sociálne aj rodinné zázemie, pričom svoje úlohy plnia s odhodlaním, nad ktorým svet žasne.

Cudzinecká légia bola založená 9. marca 1831 rozkazom Ľudovíta Filipa, kráľa Francúzska. Bol to čas politických nepokojov a tento oddiel plnil úlohu ochrancu kráľovskej moci. Väčšinu dôstojníckeho zboru tvorili veteráni Napoleonovej Grand Armee a mužstvo predstavovalo národnostne pestrú zmes, v ktorej bola zastúpená celá Európa.

V Légii sa objavili aj francúzski regrúti, ktorí sa snažili uniknúť pozornosti miestnej polície. Boli to dobrovoľníci vo veku medzi 18. a 40. rokom, s pravým alebo prijatým menom. Kráľ správne predpokladal, že platení žoldnieri nebudú pri plnení rozkazov rozmýšľať o ich príčinách alebo politickej korektnosti. Légia bola po potlačení nepokojov v Paríži okamžite zapojená do bojov o Alžírsko.

V roku 1835 však tento bojový zbor prešiel pod španielsku kontrolu. Následne sa na rovnakom princípe vytvorila druhá Légia, ktorá získala a udržala pre francúzskeho kráľa Alžírsko, ktoré sa stalo na dlhý čas jej domovom. Vo svojej africkej misii plnili legionári dôležitú úlohu - udržiavali poriadok, potláčali povstania domorodých nomádskych kmeňov a kolonizovali Severnú Afriku. Budovali cestné komunikácie na rýchle presuny, púštne pevnosti a časom tu vzniklo aj mesto Légie - Siddi bel Abbés.

Česť a odvaha

Francúzska cudzinecká légia zdedila tradície žoldnierskych vojsk, ktoré využívali francúzski králi už v stredoveku - škótskej gardy Karola VII. alebo neskôr Napoleonových poľských kopijníkov. Farbami tejto elitnej časti vojska sú zelená a červená, ktoré používali Švajčiarske gardy slúžiace trónu bielej ľalie. Znakom a symbolom zároveň je granát, z ktorého vychádza sedem plameňov, pričom dva z nich sú ohnuté smerom nadol.

Vzťahy medzi tými, ktorí rozkazy vydávajú a tými, ktorí ich plnia, sú vybudované na veľmi vyvinutom „esprit de corps", založenom na niekoľkých jednoduchých princípoch: disciplína a česť, radosť z dobre vykonanej práce a oddanosť svojej minulosti. Heslom Légie je "Honeur et Valour" - Česť a odvaha. Po vstupe do Légie nastáva veľmi tvrdá selekcia. Mnohí kandidáti nevyhovejú buď zo zdravotných alebo morálnych dôvodov.

Legionár je zriedka anjel, ale nikdy nie zločinec. Každý nový člen je dobrovoľník, ktorý chce uniknúť svojej minulosti, osobnej alebo rodinnej kríze, vo svojom sociálnom alebo politickom živote. Príkladom posledného fenoménu je masívny príliv dobrovoľníkov z Alsaska po roku 1871, zo Španielska roku 1939 a z Východnej Európy po roku 1945. Pre ostatných, ktorí sa nechcú zmieriť s limitmi strednej vrstvy, Légia znamená možnosť dobrodružného života. Všetkých jej členov spája súdržnosť, spečatená disciplínou a rešpektom k tradíciám.

Francúzska légia v krymskom konflikte

Časom sa stala Légia bojovou silou, ktorá obhajovala záujmy Francúzska aj v tých najodľahlejších končinách. Bola zapojená do Krymskej vojny 1853 - 1856, kde zohrala hlavnú úlohu pri dobývaní Sevastopoľu. Zámerom Francúzov v tomto konflikte bolo pomôcť svojmu spojencovi, tureckému sultánovi, pri získaní prístupu k prieplavu medzi Čiernym a Stredozemným morom. Po počiatočných rýchlych víťazstvách sa 1. a 2. cudzinecký pluk pokúsil o dobytie opevneného prístavu Sevastopoľ, čo vyústilo do blokády, ktorá trvala rok. Légia kvôli chorobám a zlému počasiu už nemohla dlhšie čakať a padlo rozhodnutie podniknúť frontálny útok.

Prvý pokus sa nevydaril a jednotky sa museli stiahnuť s ťažkými stratami. Pokúsili sa o to znova, s rovnakým výsledkom. Napriek tomu sa nevzdali a skúsili to po tretí raz. Sevastopoľ padol 8. septembra 1855. Ďalšími bojiskami legionárov sa stali Taliansko (1859) a Mexiko (1863 - 1867). Práve tu sa 30. apríla 1863 odohrala jedna z najslávnejších bitiek, ktorá vstúpila do dejín ako synonymum cti a odvahy.

Bitka pri Camerone

Dňa 30. apríla 1863 3. kompánia Cudzineckého regimentu zabezpečovala bezpečný presun zásob po ceste medzi Vera Cruz a Pueblom. Počas pochodu do určenej pozície jednotku prepadla takmer tisícka mexických povstalcov. Kapitán Danjou, aby získal krytie pred nepriateľskou paľbou, presunul svoje mužstvo do opustenej haciendy Camerone, ktorú minuli pred niekoľkými minútami.

Kompánia mala šesťdesiatdva legionárov a troch dôstojníkov, ktorí mali čeliť mnohonásobnej presile Mexičanov. K haciende, kde sa legionári pripravovali na obranu, prišiel posol s ponukou čestnej kapitulácie. Na streche ležal seržant poľského pôvodu, ktorý mu vojensky stručne naznačil, čo si myslí o tomto návrhu. Tak sa spustil jeden útok za druhým, všetky však boli s ťažkými stratami odrazené. Napoludnie začala legionárom dochádzať munícia, nemali jedlo ani vodu. Podvečer bolo nažive už len päť obrancov, na ktorých číhala armáda nepriateľov. V tejto beznádejnej situácii legionári nasadili bodáky a podnikli útok. Keď dvoch z nich pri napredovaní k mexickej pozícii zastrelili, zasiahol mexický plukovník.

Opätovne ponúkol kapituláciu. Legionári súhlasili pod podmienkou, že si smú ponechať svoje zbrane. Plukovník, dojatý ich odvahou, odpovedal slovami: „Mužom ako ste vy, nemôžem nič odmietnuť." Tento deň, ktorý vstúpil do dejín ako Camerone, sa každý rok pripomína vo všetkých táboroch Légie a oslavujú ho s veľkým zápalom a pýchou. V Aubagne, kde sa koná slávnostná prehliadka, nesú na čele pochodujúceho regimentu drevenú ruku kapitána Danjoua. Tento boj, ktorého meno je na každej legionárskej vlajke, ostáva symbolom misie, ktorá sa plní až do úplného konca.

V zákopoch svetových vojen

Roku 1914 sa pluky Francúzskej Légie zúčastnili bitky o Artois, kde utrpeli ťažké straty. Boli zreorganizované a o mesiac neskôr znova ťažko porazené pri Givenchy. Nakoniec utrpeli legionárske pluky také ťažké straty, že ich museli v septembri 1914 rozpustiť a preformovať do novej jednotky. Takto bol vytvorený RMLE (Pochodový pluk cudzineckej légie), ktorého úlohou bolo prevýšiť v boji všetky ostatné jednotky. RMLE sa zúčastnil na mnohých bitkách francúzskych bojísk a stratil tisíce vojakov. Zvlášť sa vyznamenal svojím bojovým umením v zákopoch pri Remeši, kde legionári vyčistili štyri kilometre nepriateľských línií iba puškami, bajonetmi a granátmi. Ďalším úspechom bol Verdun, kde légia uspela v misii o znovuzískanie svojich starých pozícií. Nasledovala obrana parížskeho koridoru a Légia uspela opäť, hoci s veľkým stratami.

Francúzi začali svoju ofenzívu v júli 1918 a RMLE bol opäť v prvej vlne - takmer dva týždne si legionári presekávali cestu cez Hindenburgovu líniu. Počas 2. svetovej vojny, v júni 1940, jedenásty REI (Pechotný cudzinecký pluk) takmer vyhladili pri obrane pozícií vo Verdune. Tí, ktorí prežili, sa stali zajatcami. Väčšine sa ale podarilo ujsť a znovu zasiahli do bojov. Pluk však rozpustili. Trinásta DBIE (Podbrigáda Cudzineckej légie) písala dejiny pri Narviku a Bjerviku v Nórsku, ďalší úspech prezentuje slávne víťazstvo pri Bir-Hakaim v Líbii. Légiu znova zjednotili a pokračovala vo víťazných kampaniach v Tunisku, Taliansku, Provence a Nemecku.

V roku 1940 sa Thajsko, spojenec Japonska, pokúsilo anektovať Kambodžu. Légia túto hrozbu odvrátila, ale zbytočne, pretože politickou dohodou Kambodžu odovzdali pod thajskú správu. V oblasti ostala dislokovaná len jedna jednotka - 5. REI. Ďalšími rokovaniami sa podarilo zabrániť vojne na juhu, hoci nie nadlho. Legionárov, umiestnených v garnizóne Ha Giang, čoskoro zmasakrovali a ostávajúce dva batalióny vyrazili na pochod smrti smerom k čínskej hranici. V roku 1945, ešte predtým, ako sa zvyšky 5. REI dostali do Číny, vojna skončila. Nahradila ju však ďalšia, tentoraz vojna s Ho-či Mi-nom a jeho komunistami, ktorá mala trvať ďalších deväť rokov. V nej boli zastúpené všetky pluky Légie a najslávnejšími bojiskami boli Phu Tong Hoa, Koloniálna cesta 4, a slávne Dien Bien Phu.

Dien Bien Phu

Bol to najdlhší a najtvrdší zápas francúzskych expedičných síl na Ďalekom východe. 1. BEP uskutočnil výsadok v údolí Dien Bien Phu, zabezpečil oblasť a postavil základňu. Nasledovalo 169 dní konfrontácie s Viet Minh, po ktorých prišlo 57 dní pekla. Viet Minh zaujal pozície na svahoch, obkolesujúcich pevnostný systém, a začal ostreľovanie ťažkým delostrelectvom. Zásobovanie a prísun posíl bol možný len zo vzduchu. Pristávacia dráha bola zakrátko pod kontrolou nepriateľskej protileteckej paľby.

Na pomoc prišli nielen príslušníci parajednotiek, ale k obrane tejto pozície sa dobrovoľne hlásili aj muži bez parašutistického výcviku, hoci zoskoky sa často uskutočňovali v noci. Paralelne s obliehaním Dien Bien Phu prebiehala konferencia v Ženeve. Francúzske jednotky mali záujem udržať údolie, kým nepriateľ nepožiada o prímerie. Situácia však bola neudržateľná a 8. mája padla posledná pevnosť.

Dien Bien Phu prestalo existovať. Proti 15-tisíc legionárom a príslušníkom koloniálnych plukov stálo približne 100-tisíc nepriateľov, vyzbrojených ťažkou technikou. Dvetisíc obrancov padlo, 1 500 sa stratilo v akcii, 5 800 bolo ranených. Vyše 11-tisíc vojakov sa dostalo do zajatia, z ktorého sa po štyroch mesiacoch vrátilo živých len 3 290 mužov. Bola to politická katastrofa, ktorá znamenala koniec francúzskeho koloniálneho impéria vo východne Ázii. Druhý deň po páde Dien Bien Phu požiadali francúzski vyjednávači na ženevskej konferencii o prímerie. Pre légiu sa tým vojna v Indočíne skončila.

Boj o francúzske Alžírsko

Ešte skôr, ako sa mohli legionári zotaviť z bojov, ocitli sa v Alžírsku. Tentoraz bola ich nepriateľom Armáda národného oslobodenia. Pluky Légie, ktoré mali zabezpečiť pokoj v krajine, kde žilo množstvo Francúzov, sa aktívne zúčastnili v mnohých operáciách proti rebelom a plnili si povinnosť pri ochrane hraníc. Na základe politických rokovaní medzi prezidentom De Gaullom a predstaviteľmi vzbúrencov však Alžírsko v roku 1961 získalo nezávislosť a Légiu povolali do Francúzska. Légia, ktorá vnímala Alžírsko ako svoj domov a toto rozhodnutie ako zradu, sa vzbúrila. Pokus o prevrat však nevyšiel a 1. REP (Cudzinecký parapluk) rozpustili. Od roku 1962 až po súčasnosť sú oddiely bielych anjelov umiestnené na juhu Francúzska a na Korzike, ale aj v zámorí - v Djibouti, na Madagaskare, Tahiti a Francúzskej Guayane.

Légia si získala renomé pri výkone operácií v mnohých vojnou zmietaných oblastiach. V septembri 1990 vyslali tri pluky Cudzineckej légie do oblasti Perzského zálivu. Zmocnili sa letiska Al Salman, kde sa stretli len s malým odporom. Ich ďalšou úlohou bolo zabrániť ústupu Republikánskej gardy na západ. O tejto vojne sa hovorí ako o bleskovej vojne - skončila po sto hodinách boja na zemi, pričom v nej zahynuli len traja legionári. Pod velením Organizácie spojených národov Légia udržiavala poriadok v Mogadiši a zúčastnila sa aj na konflikte v Bosne, kde zvládla viacero tajných operácií.

Pri týchto akciách vedela Francúzska légia s veľkým efektom využiť materinský jazyk svojich vojakov. V oboch oblastiach boli len ľahké straty. Charakteristika Légie za približne stosedemdesiat rokov jej existencie, sa dá vyjadriť slovami literárneho velikána Antoina de Saint Exupéryho: „Vojak nie je mužom násilia. Nosí zbraň a riskuje svoj život za chyby, ktoré nespôsobil. Neoblomne dodržiava svoje slovo až do konca, i keď vie, že bude zabudnutý."

2REP (bez overenia) 1.2.2010 - 23:25

http://www.youtube.com/watch?v=C4BkJ17lDrw&NR=1 http://www.youtube.com/watch?v=o_9lmcUd-0E&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=SMON2W6TXOw&NR=1 http://www.youtube.com/watch?v=o_9lmcUd-0E&feature=related

Rocco (bez overenia) 1.2.2010 - 23:46

caute vsetci,no pozeram,ze to tu stale neviazne.to je fajn.stale novy a novy,ale nechyba stara zostava.nemal som moc casu na citanie a pisanie,chcel som vas len pozdravit,v repe nuda teraz,vsetci v afganistane,tak sluzby a vsetko ostatne ostalo na jednicke a CASe.nic moc,ale slovaci pribudaju,tak to Mozno bude ako pred tym.zdravim vas a drzte sa..

JAA (bez overenia) 2.2.2010 - 00:28

,,aj ja zdravim ROCCA ,,,dobre ,,ze si sa ozval ,,nezabudol!a 2REp ,,nieco na tom bude ,,nechcem sa do toho miesat ,,som zvedavy ako sa to vykristalizuje ,,,??baby je to na tebee !

Majo (bez overenia) 2.2.2010 - 00:32

Ináč sranda je že dnes som mazal históriu pre istotu ja. :D Volade si pomýlili nick Majo a Baby. Majú ma potom preklepnutého ako ani tých teroristou čo nám na Slovensko doviezli nemajú. Smích :D

Majo (bez overenia) 2.2.2010 - 01:10

fízli nemajú čo na práci iba požierať dane tvrdo pracujúcich na fórach pri kávičke. Teraz sa aktivizujete. Pri jednotlivcoch. Jááj ale keď som sa s tými ťažkoodencami na futbale pozeral zoči voči dav proti davu tak radšej si zavolali jazdecký oddiel a vodné delo že? Si myslia aký sú super. Ale sú potupou tohoto štátu. Keby bol Íri špiny tak pošlú na oplátku bombu naspäť a ani by ste ju nenašli. Myslia si, že keď sú traja na jedného aký sú super. Keď maliarovi rozjebú nos a hudobníkovi peru. Nejako rýchlo zamlčané témy, nijak prešetrované. Sporo spomenuté v miestnych novinách. :D Na smiech. http://www.youtube.com/watch?v=raJI2ApFHAI - aj tento príspevok povie našim zahraničným priateľom veľa o našej krajine. Thajsko má povesť že z ničoho nič ti dajú do batožiny drogy a že sú tam prostitútky s vtákom, Slovensku bude mať že na hraniciach dostane každý jednu grátis s tonfou. Alebo teleskopom. :D Keby sa radšej starali o to ako zjednodušiť prístup k ľudu. Nie im v niečom stále brániť. Ale to by museli najskôr používať hlavu a nie to IQ čo nosia v rukách (terčík/teleskop) alebo zavesené na krku ( píšťalku). Je to smiešne celé. Mám chuť sa na všetko vykašlať. Odvaha našej polície tkvie v umení zvesiť si identifikačné prvky policajnej uniformy. __Ale v podstate keď ma taký policajt udrie, môžem mu to opätovať. či nie? Veď dnes si uniformu ako takú zoženiem v najposlednejšej kostimárni. To že sú tam tie údaje legitimuje policajta použiť to čo uzná za vhodné. Ale ak to nemá, rázom je z neho bežný občan. Ako ja. (uvažovanie počas písania):D __ A ostatný ktorým kazia životy. A k takému človeku môžem použiť takú silu na obranu akú on použije na mňa. Ak ma udrie obuškom v podstate mu ho môžem zobrať a udrieť ho nazad. Páni policajti, SIS, páni z ministerstva, JA SA VÁS NEBOJÍM!!! Nemáte mi čo dokázať. K čomu nemáte súdny príkaz z mojich osobných údajov nemôžete použiť ako právoplatný dôkaz. A nič som nespáchal proti ústave a celkovo proti zákonom SR. Keby ste otvorili oči a prestali brať úplatky a snažiť sa robiť niečo pre štát a nie pre seba ako to robí naša vláda tak by to tu inak vyzeralo. Boli by všetci spokojný. Vraj je zelená ukľudnujúca. Taký kokot. To je symbol krivdy a zároveň opovrhnutia.

Majo (bez overenia) 2.2.2010 - 01:20

Policajný štát je štát, v ktorom výkonná moc nadobudne dominantné postavenie, opak právneho štátu. Policajný štát sa opiera o políciu a iné represívne zložky, pomocou ktorých si udržiava moc. Obyvatelia policajného štátu majú obmedzenú sociálnu, ekonomickú a politickú slobodu a sú monitorovaní. Príkladom takýchto štátov boli v minulosti nacistické Nemecko, Apartheid v Juhoafrickej republike a iné. V súčasnosti sa v tejto súvislosti hovorí o Severnej Kórei a Kube. Známy britský spisovateľ George Orwell vo svojom utopickom diele 1984 opísal fiktívny svet v ktorom panuje totálna kontrola nad jeho obyvateľmi. Z tohto diela je známy aj pojem Veľký brat, ktorý v prenesenom význame predstavuje policajný štát. Wiki - zdroj Koľko podobnosti :D . Nezdá sa to aj Vám priatelia z fóra? (stará posádka/garda)

Majo (bez overenia) 2.2.2010 - 01:31

Farebne som označil dôležité. Myslím že čítať celé netreba. Ale pre info to nie je od veci. Zatiaľ sme na tomto fóre neporušili žiadnu výnimku čo je tam napísaná. Preto sú nám upierané naše práva ak je toto fórum napichnuté. Za to môže byť súd a v podstate aj medzinárodný ako tu už bolo povedané. :) Ak som niečo zabudol tak ešte doplním. :D 1. ZÁKLADNÉ ĽUDSKÉ PRÁVA A SLOBODY (ČL. 14 - 25): spôsobilosť každého na práva („právo mať práva“); právo na život (napríklad problematika prerušenia tehotenstva, trestu smrti); [color=#FF0000]nedotknuteľnosť osoby a jej súkromia - môže byť obmedzená v zákonom ustanovených prípadoch[/color]; zákaz mučenia, krutého, neľudského či ponižujúceho zaobchádzania alebo trestu; osobná sloboda (napr. obmedzenie osobnej slobody – zadržanie obvineného alebo podozrivého, väzba, ústavná zdravotnícka starostlivosť, skúmanie duševného stavu); zákaz nútených prác alebo služieb (výnimky zákon pripúšťa napríklad v prípade osôb vo výkone trestu odňatia slobody, odsúdených na iný trest, vojakov, živelných pohrôm, pri ochrane života, zdravia, menších obecných služieb na základe zákona); právo na zachovanie ľudskej dôstojnosti, osobnej cti, dobrej povesti a na ochranu mena, na ochranu pred neoprávneným zasahovaním do rodinného a súkromného života; [color=#FF0000]ochrana pred neoprávneným zhromažďovaním, uverejňovaním alebo iným zneužívaním údajov o svojej osobe;[/color] právo vlastniť majetok (ochrana vlastníctva, obmedzenie vlastníckeho práva, dedenie, vyvlastnenie); nedotknuteľnosť obydlia (na vstup je potrebný súhlas toho, kto v ňom býva, sú stanovené aj výnimky, napríklad v prípade domovej prehliadky v trestnom konaní, pri ochrane života, zdravia, majetku osôb, ochrany práv a slobôd iných, odvrátení závažného ohrozenia verejného poriadku); [color=#FF0000]listové tajomstvo, tajomstvo dopravovaných správ, iných písomností, ochrana osobných údajov;[/color] sloboda pohybu a pobytu, zákaz vyhostenia vlastného občana (zákon môže tieto slobody obmedziť, ak je to nevyhnutné pre bezpečnosť štátu, udržanie verejného poriadku, ochranu zdravia alebo ochranu práv a slobôd iných a na vymedzených územiach aj v záujme ochrany prírody); sloboda myslenia, svedomia, náboženského vyznania a viery, právo zmeniť náboženské vyznanie a vieru, [color=#FF0000]verejne prejavovať svoje zmýšľanie[/color], náboženstvo, vieru, zúčastňovať sa náboženských obradov, vyučovania náboženstva, organizácia cirkví (tieto práva je možné obmedziť zákonom, ak ide o opatrenia nevyhnutné v demokratickej spoločnosti na ochranu verejného poriadku, zdravia a mravnosti alebo práv a slobôd iných); branná povinnosť, vojenská služba – nikto nemôže byť nútený k výkonu vojenskej služby, ak je to v rozpore s jeho svedomím alebo náboženským vyznaním. 2. POLITICKÉ PRÁVA (ČL. 26 - 32): [color=#FF0000]sloboda prejavu a právo na informácie, právo vyjadrovať svoje názory, vydávanie tlače, zákaz cenzúry, povinnosť orgánov verejnej moci informovať o svojej činnosti (tieto práva môžu byť zákonom obmedzené, ak ide o opatrenia v demokratickej spoločnosti nevyhnutné na ochranu práv a slobôd iných, bezpečnosť štátu, verejného poriadku, ochranu verejného zdravia a mravnosti [color=#0000FF](( LE neohrozuje SR a ani jej dianie. Je pod spojeneckou vlajkou FR tak tá výnimka tu neplatí)[/color]);[/color] petičné právo - právo obracať sa na štátne orgány a orgány územnej samosprávy so žiadosťami, návrhmi a sťažnosťami, zákaz vyzývať na porušovanie základných práv a slobôd, zákaz zasahovať petíciou do nezávislosti súdu; právo pokojne sa zhromažďovať, zhromažďovanie sa nesmie podmieňovať povolením orgánu verejnej správy (toto právo môže byť obmedzené v prípadoch zhromažďovania na verejných miestach, ak ide o opatrenia v demokratickej spoločnosti nevyhnutné na ochranu práv a slobôd iných, ochranu verejného poriadku, zdravia a mravnosti, majetku alebo pre bezpečnosť štátu; právo slobodne sa združovať v spolkoch, spoločnostiach, združeniach, zakladať politické strany a hnutia (zákon môže tieto práva obmedziť, ak je to nevyhnutné pre bezpečnosť štátu, na ochranu verejného poriadku, predchádzanie trestným činom alebo na ochranu práv a slobôd iných); právo občanov účasti na správe vecí verejných priamo alebo prostredníctvom svojich zástupcov (volebné právo); [color=#FF0000]právo občanov postaviť sa na odpor proti každému, kto by odstraňoval demokratický poriadok základných ľudských práv a slobôd uvedených v Ústave Slovenskej republiky za podmienky, že činnosť ústavných orgánov a účinné použitie zákonných prostriedkov sú znemožnené.[/color] [color=#0000FF](je nám zakázané slúžiť doma)[/color]

Majo (bez overenia) 2.2.2010 - 02:11

Mne už musí hrmotať na tú moju prašinu. Utekám ja spať. Držte sa a dobrú noc :D

Majo (bez overenia) 2.2.2010 - 02:18

2REP - pieseň je "Chant du quatrième escadron, tradition de la légion étrangère". Ak nie oprav.

2REP (bez overenia) 2.2.2010 - 12:03

S tou piesňou nemám čo opravovať, je 4.eskadrony, hlavne sa nauč ju spievať. To pre Maja.

Majo (bez overenia) 2.2.2010 - 12:53

2REP - s tou cenzúrou máš pravdu. Teraz môžem už len čakať kedy mi príde predvolanie. Smích. Som rád že sa to chalanom ľúbilo, ale išlo mi o to hlavne aby som očistil chalanov čo sú tu na fóre a aj seba. Lebo prečíta si laik do zákona a do LE toto fórum a pomyslí si že sme kriminálnici vieš. Tak ako to roznášajú dezertéri na Slovensku tak isto si aj ľudia tvoria svoj obraz. Ale smutné je, že ľudia si v poslednej dobe radi tvoria len ten negatívny obraz. Ale nečudujem sa im. Keď si raz pozrieš Televízne noviny TV HNOJ alebo TV Markíza tak sa ti z monitora vyleje krv koľko záberov je tam takých v hlavnom vysielacom čase. Celé médiá sú tiež o kkte. :D Ináč, toto vozidlo musíš poznať dosť dôverne :) http://www.youtube.com/watch?v=k974hYVAZlg&feature=related a toto pre zaujimavosť http://www.youtube.com/watch?v=_0FPQY_TyHA

Majo (bez overenia) 2.2.2010 - 13:19

2REP - ešte si tu písal že asi málokto tu verí v Boha. Som zabudol reagovať. Ja verím. Ale tak svojsky.Vo svojej podstate skoro úplne ináč ako káže naša cirkev. :D

Majo (bez overenia) 2.2.2010 - 17:59

ako napísal aj JAA tuším. Ja si tiež počkám ako sa to tu vykryštalizuje. Zatiaľ odmlka. Prestávam tu mať pocit "rodinnej pohody" ktorý som tu mal. Z jednej strany štvaný ako zver zo strany našej krajiny a z druhej strany vôbec nerozumiem prečo sa tu vyskytli teraz konflikty ktoré tu nemajú čo hľadať. Tu hovoríte na seba veci ktoré je aj cez mail nebezpečné hovoriť. Neviem. Nejako si to urovnajte. Kto bude chcieť mi napíše na mail kto nie tak nie. JAA zajtra ti dám vedieť čo a ako. Držte sa tu zatiaľ.

Rocco (bez overenia) 2.2.2010 - 18:43

Fuu,tu sa deju veci,pozeram,ze mam co robit a citat,aby som pochopil podstatu...ale myslienky su tu zaujimave az moc,to by chcelo knihu hmm 2REP?

2REP (bez overenia) 2.2.2010 - 19:40

a kniha sa už píše Rocco, len ty si zbabelý ako Sigfredi,alew nmám ťa rád, lebo nepičuješ a prvý si odišiek z tej zkurvenej army a si t.u. A pičuješ v REPe, lebo sa nudíš a starí sú v Af... http://www.youtube.com/watch?v=kc0xQfi4vPA&feature=relatedhttp://www.youtube.com/watch?v=Irml2N6CC1M&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=Irml2N6CC1M&feature=related toto je pôhtt wwhttp://www.youtube.com/watch?v=Irml2N6CC1M&feature=relatedw.youtube.com/watch?v=Irml2N6CC1M&feature=relatedvodná verzia

Baby (bez overenia) 2.2.2010 - 21:47

2REP cau. písal som na e-mail všetko tam vysvetlené. písal som s nového účtu. Pozorne si to všetko prečítaj :ohmy: :( a ozvy sa. :unsure: nejaká k....a je tu jak ty tvrdíš čo nás tu špehuje. A tý ktorý si píšete cez e-mail. A tý ktorý ste tu uverejnili svoj e-mail. Zmente si heslá. Nejaký k...t ako d.d tu je a dostal sa mi na e-mail. :angry: takže opatrnost, toto forum už neni len také maličké ako sa zdá, ak napíšete do googlu niečo o Legii tak vám hned naskočít 20 odkazov na túto stranku. Tak isto sú tu nejaké k....y čo sa prizerajú:evil: OPATRNOST K....A !!!!!!!! a ak si tu ty buzerant ....., ktorý si sa mi dostal na e-mail, alebo niekto iný tak si naser............ :evil:

Baby (bez overenia) 2.2.2010 - 21:48

teraz to posebe čítam, hrúza tolko chýb a nadávok :side: PARDON za tie nadávky, ale dost ma to nasralo . :evil:

Admin pre 2REP (bez overenia) 2.2.2010 - 22:43

Dakujem za odpoved. Aj som nad tym rozmyslal, ked si citam debatu o legii, co laka chalanov do nej vstupit. Ja vlastne nie som militantny typ, nemam vztah ku zbraniam, ani k vojenskemu drilu. Na druhej strane som ale rozmyslal aj nad tym, ze legia dava svojim sposobom chlapom moznost spoznat svet, najst si kamosov vsetkych narodnosti a ras. Co moze byt dost obohacujuce. Taketo priatelstva su urcite na cely zivot, nieco uplne ine ako potlapkavanie sa v krcme po pleci. Priatelstva preverene zivotom, tazkymi situaciami. Zlahcene povedane, mozno je tomu trosku podobne, ked cestujes trebars mesiac v dost tazkych podmienkach. Tam mas tiez moznost spoznat svojich partakov a ver mi, ze aj tieto cestovatelske priatelstva maju svoju hodnotu. Na druhej strane sa aj stane, ze ked sa vratis, uz nikdy toho cloveka nechces vidiet :) Samozrejme, je to zlachceny pohlad na legiu, tam ide casto o zivot a nie je to na mesiac. Chcem tym len povedat, ze hoci to nie je moja cesta, chapem tych, ktori si dobrovolne vybrali tuto zivotnu drahu. Co sa tyka toho clanku, ak budes mat naladu, cas a chut sa do toho pustit, urob tak. Ja si ho rad precitam a zrejme aj ostatni. Samozrejme, casovo je to otvorene. Ako budeš stihať. Ze nie si spisovatel? Ved ani ja nie. Ani nikto, kto sem nieco napisal. Ved o to tu ide. Toto je priestor pre beznych ludi. Takze, ziaden stres. Uz len tvoja odpoved, ktoru si mi pisal svedci o tom, ze nemas problem polozit svoje myslienky na papier, takze v tomto smere nemam obavy. Rozsah presne tak ako si pisal, tak do 4 stran je ideal. Na druhej strane, toto je ale tak specificka tema, pre uzky okruh ludi, ze ak budes citit, ze treba viac, kludne potiahni aj na viac stran. Ja to nejako stylisticky upravovat nechcem. Mozno iba drobne veci, co su skor technicke detaily. To by som ti uz ale napisal potom konkretne. Vdaka a drz sa

Admin (bez overenia) 2.2.2010 - 23:48

Trošku som tu preventívne preriedil nadavky. To len aby neboli dohady, že kto to bol a podobne... Ked som v svojom nedávnom prispevku pisal, ze treba s niektorymi témami tuna opatrne, tak som nechcel povedat, ze som postrehol nejake cudzie zasahy do tohto fora. Bolo to myslene preventivne, aby som nemal problemy. To sa tam ale objavili temy o rasizme atd..., co tu naozaj nemali čo robiť. Ze si to tu má možnosť prečitat hoc kto je jasné, ale zatial, co ja registrujem je vsetko v poriadku. Takže klud, žiadna panika. Radte si, kecajte, diskutujte, tak ako doteraz.

Majo (bez overenia) 3.2.2010 - 00:28

http://www.youtube.com/watch?v=DTtgm0cRsQQ&feature=related Prečo nechodia v TV takéto filmy tak často ako Americké kktiny?

Majo (bez overenia) 3.2.2010 - 01:09

http://www.youtube.com/watch?v=tueMtzF91KE&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=b5QH1alhq4k Tento herec mi bol dlhé roky vzorom. Jeden z najlepších filmov aké som kedy videl. http://www.youtube.com/watch?v=BHv9m1V7Ps4&feature=related Hovorte si čo chcete, to že tu budete robiť toto čo tu robíte, že krajan na krajana budete nadávať, tak udupávate prácu tohoto človeka. Ak v tom chcete pokračovať, nech sa páči. Ale podľa môjho názoru je to na zaplakanie. Nechcem vás moralizovať, ale uvedomte si to, čo vám týmto chcem povedať. Premýšľajte čo to môže byť. http://www.youtube.com/watch?v=XuT8qm4K_rA&feature=related "Toto v mainstreamoch neuvidíte."

2REP pre Admina (bez overenia) 3.2.2010 - 19:04

Admin- je fajn, že si tu. Presviedčam sa o tom vždy, keď sem napíšeš. O.k.- žiadna panika, aj keď niektoré veci netreba podceňovať. Sám vieš najlepšie, že ich IP- čka sa nikde neobjavuje. Ale vďaka za ukľudnenie. „Trošku som tu preventívne preriedil nadavky.“ – výstižné , k veci a aj vtipné. Dobre si urobil, niekto to tu musí držať na uzde. A ako sa ukazuje je to aj potrebné. Ten text môžem aj na viac strán, ja len aby to nevyzeralo hlúpo, že to bude obšírne. Ale dík za možnosť, nebude to obmedzovať obsah. A vynasnažím sa čo najskôr. My ostatní- diskutéri- ide sa ďalej. Majko, neboj sa, žiadna predvolánka ti nepríde, už len kvôli tomu, čo sa tu popísalo si ten škandál nikto nedovolí. A to by sme sa hneď za teba svorne postavili, tak som zvedavý, kto by vyhral.

2REP (bez overenia) 3.2.2010 - 19:08

Nerad by som tu vyvolával nejaký rozruch, poplach, ale tie posledné príspevky pod nickom 2REP nie sú moje, aj keď napodobenina je verná. Písal som predsa, že na nejaký čas odmlka a zrazu tu toho je neúrekom. Ďalšia vec-nie som síce zanietený futbalista, ale viem, čo znamená skratka ACAB..Inak by som sa Paliho na to už dávnejšie opýtal, použil to tu viackrát. A môj názor- figu nám môžu všetci, tak žiadna panika. Budeme si písať svoje názory aj naďalej a pokiaľ sú v norme, nič sa nedeje. Nemám ani najmenšiu chuť na nejaké otvorené listy a už tobôž nie prezidentovi. Preto ani nerozoberám nejaké výroky pod mojim nickom, ja dedinku pri Martine neriešim a ak to niekto robí, nech sa vyjadrí odkiaľ to má a o čo mu ide. Nepopieram svoju dôstojnícku hodnosť a nemám sa za čo hanbiť. Ak mi niekto závidí, nech sa strčí do riti. A rotáciu dôstojníkov v LE nech si naštuduje a potom tu tliacha nezmysly, kto kde práve je a prečo. Aj ty Rocco si nič z toho nerob, priezviskom sa tak určite nevoláš ani teraz. Nechám to teraz všetko tak, ale aj moja tolerancia má svoje hranice. Ide o to, aby to tu žilo, tak prečo a kto má záujem na kadejakých „intervenciách“? A príspevky sem tiež zariadim inak, lebo vidím, že nie všetko funguje, ako by malo. Zdraví vás 2REP-pôvodný-teda ja, nie ten, kto tu včera písal pod tým istým nickom. Takže ja klasicky - Salut!

Majo (bez overenia) 3.2.2010 - 20:59

2REP - No som rád, že si to nebol ty lebo sa mi to vôbec nepáčilo. :D Veď som aj napísal že sa tiež odmlčím kvôli tomu. Ale to sa proste nedá. Je tu vytvorené také zázemie že sa mi sem jednoducho nedá neprísť a minimálne si neprečítať novinky. PS - dal som si vyzistiť či nejakým spôsobom medzinárodné zákony platné v NATO a OSN nejako neanulujú náš branný zákon. Dosť sa do toho pozerám v poslednej dobe, už len pre zaujímavosť. :D Ale pobavilo ma, že do našej krajiny môže narukovať cudzinec ak o to požiada našu vládu. Ale ak my chceme niekam ísť tak isto máme požiadať našu vládu (prezidenta). Pochybujem že Slovensko je až v takom mimoštátnom ohrození že by potrebovalo kontrolu "exportu aj inportu" v oblasti vojenskej. Hotový absurdistan ako som si dnes čítal branný zákon, ústavu a trestný zákon. Minimálne jednu vec čo sa tam vylučuje som našiel. :D Ak môžem, položím aj ja nejakú tú otázku o LE. Netreba zaháľať ani na moment. Treba byť vždy v strehu. Aj o polnoci, tak zabrdnem trocha do histórie. (myslím že je dosť dôležitá v rámci LE). Indočínska vojna - dôvod. A konkrétne Dien Bien Phu. Kóty o ktoré sa bojovalo, lietadlá, zbrane ktoré sa tam používali, aké regimenty tam boli nasadené, aký mala prehra v tejto oblasti dopad na výsledok vojny? Zaujíma ma či do tejto oblasti LE už niekto nazrel a zabrdol. PS - 2REP - Zatiaľ neodpovedaj, vime prečo. Určite to poznáš. Ak tu bude už nejaký ten príspevok tak samozrejme oprav. :D Hádam som si nedovolil moc keď sa pýtam na niečo čoho súčasťou nie som. :)

Majo pre ADMIN (bez overenia) 3.2.2010 - 21:05

10/01/2010 18:40 poprosím tiež vymazať ak sa ešte bude dať. :) Písal to JAA ale tíka sa to môjho problému. Ďakujem za pochopenie. Potom samozrejme aj tento.

2REP (bez overenia) 3.2.2010 - 22:19

Dobre Majo, nebudem komentovať, počkám, ale téma výborná. Veď nech sa tu pekne ukáže kto čosi o Légii a jej histórii vie a kto len vŕtá, ani taký nebožiec. Inak tiež mi napadlo, veď sa tu nejdeme poondiť kvôli nejakému sprostému zákonu čo voľajaké hovedo vymyslelo a druhé drží v platnosti. Nikoho nenapadám , ale veď toto je také nelogické, že až hrúza. No ale pobavil si aj ty mňa s tým narukovaním do našej-vašej krajiny. Svätá pravda, tam môže aj čert rohatý, ale von ani duša svätá. Čo sa týka tých zákonov- Majko-smola, tie NATO a OSN nie sú nadradené štátnym (teda slovenským) a to je to, čo zneužíva okrem iného aj .... na zastrašovanie ľudí. Na Slovensku tak ďalších 20 rokov prebehne, než sa niečo zmení k lepšiemu. Musí vymrieť tá generácia chamtivcov a ich detí asi tiež. Vnukovia už pochopia realitu. S tými vojnami a dôvodmi.To máš ako v Rwande- daj pár idiotom do ruky kalacha a hneď je pre krkavcov a supov žrádla dosť. Mes meilleurs salutations, 2REP, teda naozaj ja. A prepáč, Majo, ale s tým tíkaním by si už mohol dať pokoj nielen ty... Že Baby? Chalani, nechcem moralizovať, ale slovenčina sa vám zíde ako soľ, raz sa mi za to buzerovanie poďakujete.Viem, o čom píšem.

mac. (bez overenia) 3.2.2010 - 23:54

pani chcem sa vas vspitat jednu vecco je toto slovensko vlastne za stat ved to neni normalne co sa to tu uz deje

2REP (bez overenia) 4.2.2010 - 00:20

Majko, nestresuj sa, ty si fakt MMLE. Majo- maskot Légie . Smích. Nepíše sa tíkať, lebo to robia hodinky, ale tykať. Ale to asi bolo v mailíku, tak sa nehnevaj. A nepíšeš to len ty, taký Baby či JAA, je v tom doslovne preborník. Pre mac.- je to podľa mňa Absurdistan otázka bola dobrá, len ešte lepšia, kto to má na svedomí.Potom sa čudujú, že ľudia utekajú? No ktorý hlupák by tam ostával..Je pár tých, čo hlupáci nie sú, ale buď musia rezignovať, alebo stále veria, že sa to prinavráti k lepšiemu. Salut, 2REP-reálny.

lubo 2REI (bez overenia) 4.2.2010 - 07:50

Služba vo Francúzskej legii je o prekonávaní samých seba ich povinnosťou je ťa naučiť poslúchať správať sa slušne s úctou k tvojim spolubojovníkom a nadriadeným,často nezmyselné rozkazy ťa v konečnom dôsledku naučia žiť aby si prežil,rozmýšlať a konať nie naopak.Najprv musíš chcieť žiť vojenským životom a ten ľahký neni nikde.Plat nie je nič extra,za žiadne peniaze si život a zdravie nekúpiš.Teraz berú skoro všetko požiadavky už nie sú ako kedysi, dosť polavili momentálne potrebujú ľudí do Afganistanu,záleži dosť do akej kompanie sa dostaneš ženisti to majú v pohode najhoršie to je u výsadkárov a kavalerie,nastúpiť je najlepšie v Aubagne lebo aj tak tam všetkých posielajú a sú to zdržovačky,Treba ísť a vyskúšať !!!

Majo (bez overenia) 4.2.2010 - 09:21

2REP - takže MMLE je maskot? Lebo na to sa mi zdá že tu odpoveď ešte nebola. Aj som to hľadal už nejaký ten momentík a nič. :D Okrem stránok po francúzsky alebo taliansky. Takže tak. A chybička sa pritrafí no. :D PS je trestný čin ak ma chytia pri emigrácii do druhej krajiny? :D Ak nie tak to je jednoduchá vec na oblbnutie.

2REP (bez overenia) 4.2.2010 - 18:27

Re:Francúzska légia - 04/02/2010 09:21 ________________________________________ 2REP - takže MMLE je maskot? Lebo na to sa mi zdá že tu odpoveď ešte nebola. Aj som to hľadal už nejaký ten momentík a nič. Okrem stránok po francúzsky alebo taliansky. Takže tak.ie A chybička sa pritrafí no. PS je trestný čin ak ma chytia pri emigrácii do druhej krajiny? Ak nie tak to je jednoduchá vec na oblbnutie. Majo, už ti to písal dávnejšie aj Necky, že si náš maskot, sám si s tým súhlasil, že úlohu maskota berieš. Veď nikto po tebe doboha nechce, aby si šiel k muzike, to je len také doťahovanie.MMLE je Majo-maskot Légie. Maio - le masqot de la LE. Vec deuxiéme- nikto ťa nebude nikde chytať, čo viem najnovšie, už sa tak hanbia za ten zákon, že až. Len mlčia, lebo nemajú čas to zmeniť. Venujú sa gogoľovinám. Ak každý slobodne do LE ide, nikto ani nemekne. A vyháňať ťa nasilu nebudú, to si nefandi... O emigrácii do druhej krajiny sa môže písať, len keby išlo o Eran, Korea severná,Cuba, China.Inak je to voľný pohyb slobodných občanov. Emigrácia je buď politická, alebo ekonomická. V prípade odchodu do LE tá ekonomická postráca zmysel, takže neemigruješ, ale ideš do susedného štátu za prácou. Do štátu, ktorý nedal na 7 rokov embargo na pracovné povolenie u občanov východného bloku. LUBO z 2REI. Je fajn, že si sa zapojil a správne slová. Ale v jednom ti budem odporovať-velitelia u ženijného sú v plnej pohotovosti a vie sa prečo. Ale dobre, nebudem to dramatizovať. Parašutisti sú teraz v Áčku v Afgoši, ale to sa vedelo dávno, prípravy boli. Je teraz inak aj niečo z regulárnej armády, ale sám vieš, že žiadne bitky medzi nami už nie sú, lebo niečo je vo vzduchu, tak všetci držíme za jedno, ako by zajtra sa muselo skapať. A s tým nástupom do Aubagne- konečne niekto aj okrem mňa. Veď logika nepustí-každý sa drbošká do Strassbourgu, lebo je to najbližšie a potom tam týždeň čaká a vrtá sa v nose. Ktosi tu písal o tom stope-veď ten vstup do LE je tak trochu dobrodružstvom, tak si užijte aj to stopovanie.To nie sú roky ... 89´, 90, keď nás lovili ako zajacov v brázdach. Dobre je, keď sa tu zapájajú aj ľudia z iných regimentov, nie len výsadkári-parašutisti, alebo ženisti. Takto to trochu spestrí a témy sa hneď nájdu. Čo tak niekto z Djibouti? Salut, 2REP ________________________________________

2REP (bez overenia) 4.2.2010 - 18:30

http://www.youtube.com/watch?v=nYvsBi2md2M&NR=1 Toto som dostal do pozornosti. Nasmial som sa nielen nad červenou bodkou zameriavača na zadku, ale skôr nad tým, ako niekto (asi autor videa) zámerne napísal Crawfard a nie Crawford. Vždy som tú ženu mal za modelku a ona ešte aj takéto scény vo filmoch? Viem o nej len to, že je z Texasu a vraj matka troch detí. Viete o nej niekto viac? Aj keď je to od našej témy. Za koho je vydatá a čo v súčasnosti robí? Modeling už asi nie, ale radšej chválabohu, keď vychováva deti. A je to jej pravé meno, alebo len „umelecké“? Tuto chalani viac o nej nevedia. Podľa mňa prsia nie sú veľmi pekné, malé dvorce, ale telíčko mňam-mňam-. Ale to je asi zvykom- Francúzsky od malička jedia veľa zeleniny a šantia, tak nôžky majú krásne vytvarované, telá pružné, štíhle, ale prsia malé. Ale dvorce majú veľké a čo je hlavné v kuchyni sú neprekonateľné. I keď pri jedle v reštaurácii - neuveriteľné bordeliarky, trúsia rožky, ponárajú croissanty do kávy, fajčia a zároveň jedia, fajčia aj v posteli- pozor, nič vulgárne-cigarety. Ale francúzskej žene nikdy nie je cítiť zápach z úst- ako to tie baby robia? Asi genetika, fyzionómia. Komentáre pod videom nekomentujem, aby som nepobúril admina, ale sú hádam k veci. Takže, pani Crawford-go ahead, I am for it! Taká mačka je to , tygrica, že? A zaťažený som na znamienka krásy- výsada francúzkych komtés a kurtizán. Ale viem, že Cindy kurtizána nie je. Pripadá mi skromná a prirodzene krásna. A v jej veku... No vy mladší ťažko, ale ja nemať priateľku, nechal by som si povedať...

2REP (bez overenia) 4.2.2010 - 19:38

http://www.novinky.cz/zahranicni/amerika/191220-zpackana-akce-cia-stihacky-sestrelily-letadlo-misionaru-s-detmi.html

Majo (bez overenia) 4.2.2010 - 20:36

Jáj tak to je s tou MMLE. :D Uviedol si ma na správnu koľaj. :) Pamätám ako som to prijal. Na tú emigráciu som sa len pýtal. Iba tak pre istotu. Ten príspevok s tým lietadlom tak to už je vážna sila. Keď som to čítal tak som nechápal. To je sila toto už vážna.

Pridať nový komentár