Francúzska légia

mir 14.8.2007 - 21:26

História Francúzskej légie

francuzska legia

Máloktorý bojový zbor na svete je ovenčený takým množstvom mýtov a legiend ako Francúzska cudzinecká légia. Jej členmi sú dobrovoľníci, ktorí za sebou nechali svoje sociálne aj rodinné zázemie, pričom svoje úlohy plnia s odhodlaním, nad ktorým svet žasne.

Cudzinecká légia bola založená 9. marca 1831 rozkazom Ľudovíta Filipa, kráľa Francúzska. Bol to čas politických nepokojov a tento oddiel plnil úlohu ochrancu kráľovskej moci. Väčšinu dôstojníckeho zboru tvorili veteráni Napoleonovej Grand Armee a mužstvo predstavovalo národnostne pestrú zmes, v ktorej bola zastúpená celá Európa.

V Légii sa objavili aj francúzski regrúti, ktorí sa snažili uniknúť pozornosti miestnej polície. Boli to dobrovoľníci vo veku medzi 18. a 40. rokom, s pravým alebo prijatým menom. Kráľ správne predpokladal, že platení žoldnieri nebudú pri plnení rozkazov rozmýšľať o ich príčinách alebo politickej korektnosti. Légia bola po potlačení nepokojov v Paríži okamžite zapojená do bojov o Alžírsko.

V roku 1835 však tento bojový zbor prešiel pod španielsku kontrolu. Následne sa na rovnakom princípe vytvorila druhá Légia, ktorá získala a udržala pre francúzskeho kráľa Alžírsko, ktoré sa stalo na dlhý čas jej domovom. Vo svojej africkej misii plnili legionári dôležitú úlohu - udržiavali poriadok, potláčali povstania domorodých nomádskych kmeňov a kolonizovali Severnú Afriku. Budovali cestné komunikácie na rýchle presuny, púštne pevnosti a časom tu vzniklo aj mesto Légie - Siddi bel Abbés.

Česť a odvaha

Francúzska cudzinecká légia zdedila tradície žoldnierskych vojsk, ktoré využívali francúzski králi už v stredoveku - škótskej gardy Karola VII. alebo neskôr Napoleonových poľských kopijníkov. Farbami tejto elitnej časti vojska sú zelená a červená, ktoré používali Švajčiarske gardy slúžiace trónu bielej ľalie. Znakom a symbolom zároveň je granát, z ktorého vychádza sedem plameňov, pričom dva z nich sú ohnuté smerom nadol.

Vzťahy medzi tými, ktorí rozkazy vydávajú a tými, ktorí ich plnia, sú vybudované na veľmi vyvinutom „esprit de corps", založenom na niekoľkých jednoduchých princípoch: disciplína a česť, radosť z dobre vykonanej práce a oddanosť svojej minulosti. Heslom Légie je "Honeur et Valour" - Česť a odvaha. Po vstupe do Légie nastáva veľmi tvrdá selekcia. Mnohí kandidáti nevyhovejú buď zo zdravotných alebo morálnych dôvodov.

Legionár je zriedka anjel, ale nikdy nie zločinec. Každý nový člen je dobrovoľník, ktorý chce uniknúť svojej minulosti, osobnej alebo rodinnej kríze, vo svojom sociálnom alebo politickom živote. Príkladom posledného fenoménu je masívny príliv dobrovoľníkov z Alsaska po roku 1871, zo Španielska roku 1939 a z Východnej Európy po roku 1945. Pre ostatných, ktorí sa nechcú zmieriť s limitmi strednej vrstvy, Légia znamená možnosť dobrodružného života. Všetkých jej členov spája súdržnosť, spečatená disciplínou a rešpektom k tradíciám.

Francúzska légia v krymskom konflikte

Časom sa stala Légia bojovou silou, ktorá obhajovala záujmy Francúzska aj v tých najodľahlejších končinách. Bola zapojená do Krymskej vojny 1853 - 1856, kde zohrala hlavnú úlohu pri dobývaní Sevastopoľu. Zámerom Francúzov v tomto konflikte bolo pomôcť svojmu spojencovi, tureckému sultánovi, pri získaní prístupu k prieplavu medzi Čiernym a Stredozemným morom. Po počiatočných rýchlych víťazstvách sa 1. a 2. cudzinecký pluk pokúsil o dobytie opevneného prístavu Sevastopoľ, čo vyústilo do blokády, ktorá trvala rok. Légia kvôli chorobám a zlému počasiu už nemohla dlhšie čakať a padlo rozhodnutie podniknúť frontálny útok.

Prvý pokus sa nevydaril a jednotky sa museli stiahnuť s ťažkými stratami. Pokúsili sa o to znova, s rovnakým výsledkom. Napriek tomu sa nevzdali a skúsili to po tretí raz. Sevastopoľ padol 8. septembra 1855. Ďalšími bojiskami legionárov sa stali Taliansko (1859) a Mexiko (1863 - 1867). Práve tu sa 30. apríla 1863 odohrala jedna z najslávnejších bitiek, ktorá vstúpila do dejín ako synonymum cti a odvahy.

Bitka pri Camerone

Dňa 30. apríla 1863 3. kompánia Cudzineckého regimentu zabezpečovala bezpečný presun zásob po ceste medzi Vera Cruz a Pueblom. Počas pochodu do určenej pozície jednotku prepadla takmer tisícka mexických povstalcov. Kapitán Danjou, aby získal krytie pred nepriateľskou paľbou, presunul svoje mužstvo do opustenej haciendy Camerone, ktorú minuli pred niekoľkými minútami.

Kompánia mala šesťdesiatdva legionárov a troch dôstojníkov, ktorí mali čeliť mnohonásobnej presile Mexičanov. K haciende, kde sa legionári pripravovali na obranu, prišiel posol s ponukou čestnej kapitulácie. Na streche ležal seržant poľského pôvodu, ktorý mu vojensky stručne naznačil, čo si myslí o tomto návrhu. Tak sa spustil jeden útok za druhým, všetky však boli s ťažkými stratami odrazené. Napoludnie začala legionárom dochádzať munícia, nemali jedlo ani vodu. Podvečer bolo nažive už len päť obrancov, na ktorých číhala armáda nepriateľov. V tejto beznádejnej situácii legionári nasadili bodáky a podnikli útok. Keď dvoch z nich pri napredovaní k mexickej pozícii zastrelili, zasiahol mexický plukovník.

Opätovne ponúkol kapituláciu. Legionári súhlasili pod podmienkou, že si smú ponechať svoje zbrane. Plukovník, dojatý ich odvahou, odpovedal slovami: „Mužom ako ste vy, nemôžem nič odmietnuť." Tento deň, ktorý vstúpil do dejín ako Camerone, sa každý rok pripomína vo všetkých táboroch Légie a oslavujú ho s veľkým zápalom a pýchou. V Aubagne, kde sa koná slávnostná prehliadka, nesú na čele pochodujúceho regimentu drevenú ruku kapitána Danjoua. Tento boj, ktorého meno je na každej legionárskej vlajke, ostáva symbolom misie, ktorá sa plní až do úplného konca.

V zákopoch svetových vojen

Roku 1914 sa pluky Francúzskej Légie zúčastnili bitky o Artois, kde utrpeli ťažké straty. Boli zreorganizované a o mesiac neskôr znova ťažko porazené pri Givenchy. Nakoniec utrpeli legionárske pluky také ťažké straty, že ich museli v septembri 1914 rozpustiť a preformovať do novej jednotky. Takto bol vytvorený RMLE (Pochodový pluk cudzineckej légie), ktorého úlohou bolo prevýšiť v boji všetky ostatné jednotky. RMLE sa zúčastnil na mnohých bitkách francúzskych bojísk a stratil tisíce vojakov. Zvlášť sa vyznamenal svojím bojovým umením v zákopoch pri Remeši, kde legionári vyčistili štyri kilometre nepriateľských línií iba puškami, bajonetmi a granátmi. Ďalším úspechom bol Verdun, kde légia uspela v misii o znovuzískanie svojich starých pozícií. Nasledovala obrana parížskeho koridoru a Légia uspela opäť, hoci s veľkým stratami.

Francúzi začali svoju ofenzívu v júli 1918 a RMLE bol opäť v prvej vlne - takmer dva týždne si legionári presekávali cestu cez Hindenburgovu líniu. Počas 2. svetovej vojny, v júni 1940, jedenásty REI (Pechotný cudzinecký pluk) takmer vyhladili pri obrane pozícií vo Verdune. Tí, ktorí prežili, sa stali zajatcami. Väčšine sa ale podarilo ujsť a znovu zasiahli do bojov. Pluk však rozpustili. Trinásta DBIE (Podbrigáda Cudzineckej légie) písala dejiny pri Narviku a Bjerviku v Nórsku, ďalší úspech prezentuje slávne víťazstvo pri Bir-Hakaim v Líbii. Légiu znova zjednotili a pokračovala vo víťazných kampaniach v Tunisku, Taliansku, Provence a Nemecku.

V roku 1940 sa Thajsko, spojenec Japonska, pokúsilo anektovať Kambodžu. Légia túto hrozbu odvrátila, ale zbytočne, pretože politickou dohodou Kambodžu odovzdali pod thajskú správu. V oblasti ostala dislokovaná len jedna jednotka - 5. REI. Ďalšími rokovaniami sa podarilo zabrániť vojne na juhu, hoci nie nadlho. Legionárov, umiestnených v garnizóne Ha Giang, čoskoro zmasakrovali a ostávajúce dva batalióny vyrazili na pochod smrti smerom k čínskej hranici. V roku 1945, ešte predtým, ako sa zvyšky 5. REI dostali do Číny, vojna skončila. Nahradila ju však ďalšia, tentoraz vojna s Ho-či Mi-nom a jeho komunistami, ktorá mala trvať ďalších deväť rokov. V nej boli zastúpené všetky pluky Légie a najslávnejšími bojiskami boli Phu Tong Hoa, Koloniálna cesta 4, a slávne Dien Bien Phu.

Dien Bien Phu

Bol to najdlhší a najtvrdší zápas francúzskych expedičných síl na Ďalekom východe. 1. BEP uskutočnil výsadok v údolí Dien Bien Phu, zabezpečil oblasť a postavil základňu. Nasledovalo 169 dní konfrontácie s Viet Minh, po ktorých prišlo 57 dní pekla. Viet Minh zaujal pozície na svahoch, obkolesujúcich pevnostný systém, a začal ostreľovanie ťažkým delostrelectvom. Zásobovanie a prísun posíl bol možný len zo vzduchu. Pristávacia dráha bola zakrátko pod kontrolou nepriateľskej protileteckej paľby.

Na pomoc prišli nielen príslušníci parajednotiek, ale k obrane tejto pozície sa dobrovoľne hlásili aj muži bez parašutistického výcviku, hoci zoskoky sa často uskutočňovali v noci. Paralelne s obliehaním Dien Bien Phu prebiehala konferencia v Ženeve. Francúzske jednotky mali záujem udržať údolie, kým nepriateľ nepožiada o prímerie. Situácia však bola neudržateľná a 8. mája padla posledná pevnosť.

Dien Bien Phu prestalo existovať. Proti 15-tisíc legionárom a príslušníkom koloniálnych plukov stálo približne 100-tisíc nepriateľov, vyzbrojených ťažkou technikou. Dvetisíc obrancov padlo, 1 500 sa stratilo v akcii, 5 800 bolo ranených. Vyše 11-tisíc vojakov sa dostalo do zajatia, z ktorého sa po štyroch mesiacoch vrátilo živých len 3 290 mužov. Bola to politická katastrofa, ktorá znamenala koniec francúzskeho koloniálneho impéria vo východne Ázii. Druhý deň po páde Dien Bien Phu požiadali francúzski vyjednávači na ženevskej konferencii o prímerie. Pre légiu sa tým vojna v Indočíne skončila.

Boj o francúzske Alžírsko

Ešte skôr, ako sa mohli legionári zotaviť z bojov, ocitli sa v Alžírsku. Tentoraz bola ich nepriateľom Armáda národného oslobodenia. Pluky Légie, ktoré mali zabezpečiť pokoj v krajine, kde žilo množstvo Francúzov, sa aktívne zúčastnili v mnohých operáciách proti rebelom a plnili si povinnosť pri ochrane hraníc. Na základe politických rokovaní medzi prezidentom De Gaullom a predstaviteľmi vzbúrencov však Alžírsko v roku 1961 získalo nezávislosť a Légiu povolali do Francúzska. Légia, ktorá vnímala Alžírsko ako svoj domov a toto rozhodnutie ako zradu, sa vzbúrila. Pokus o prevrat však nevyšiel a 1. REP (Cudzinecký parapluk) rozpustili. Od roku 1962 až po súčasnosť sú oddiely bielych anjelov umiestnené na juhu Francúzska a na Korzike, ale aj v zámorí - v Djibouti, na Madagaskare, Tahiti a Francúzskej Guayane.

Légia si získala renomé pri výkone operácií v mnohých vojnou zmietaných oblastiach. V septembri 1990 vyslali tri pluky Cudzineckej légie do oblasti Perzského zálivu. Zmocnili sa letiska Al Salman, kde sa stretli len s malým odporom. Ich ďalšou úlohou bolo zabrániť ústupu Republikánskej gardy na západ. O tejto vojne sa hovorí ako o bleskovej vojne - skončila po sto hodinách boja na zemi, pričom v nej zahynuli len traja legionári. Pod velením Organizácie spojených národov Légia udržiavala poriadok v Mogadiši a zúčastnila sa aj na konflikte v Bosne, kde zvládla viacero tajných operácií.

Pri týchto akciách vedela Francúzska légia s veľkým efektom využiť materinský jazyk svojich vojakov. V oboch oblastiach boli len ľahké straty. Charakteristika Légie za približne stosedemdesiat rokov jej existencie, sa dá vyjadriť slovami literárneho velikána Antoina de Saint Exupéryho: „Vojak nie je mužom násilia. Nosí zbraň a riskuje svoj život za chyby, ktoré nespôsobil. Neoblomne dodržiava svoje slovo až do konca, i keď vie, že bude zabudnutý."

samarovic. (bez overenia) 18.2.2010 - 23:35

Jasne Majo správne počkaj čo povie JAA , a ten môj mail čo máš je právny, ten používam . Baby a čo s tebou ? ideš do toho ? Camerone detto . ..??

JAA (bez overenia) 18.2.2010 - 23:38

cafte chlapi ,,,jasne majo nieje problem ,,podla mna by bolo najlepsie sa stretnu v baa ,pozname ju vsetci,,ale necham to na vaas ,,a k tej mojej angline,,nieje to take ruzovee ,,, ja mam ten problem,,ze na zakladnej som sa ucil 5rokou nemecky,"a vedel som,a na strednej my dali anglinu,,coz ma vobec nebavilo a sral som na to,,a teraz neviem ani to ani to ,,lebo som sa prestal zdokonalovat aj v nemcinee ,,ale palica je v poradku B)tak to zorganizujtee chlapi

Majo (bez overenia) 18.2.2010 - 23:54

samarovič - mail by ti mal prísť čoskoro. Idem ja do haján lebo som zabitý. Majte sa a dobrú noc prajem.

Baby (bez overenia) 19.2.2010 - 11:43

2REP pošli Majovi prosimta môj e-mail. Ak tam ešte chodíš a poprípade odpíš na môj e-mail. Dlho si sa neozval. Majo ak by ty ho 2REP neposlal tak ho zajtra sem napíšem já.

Majo (bez overenia) 19.2.2010 - 13:36

Baby - Ja už tu svoj mám tak v poho. matatajko@zoznam.sk Mám v p.č. :D Tam môžeš napísať

Majo (bez overenia) 19.2.2010 - 13:37

Dám potom tvoj mail aj samarovičovi lebo to asi bude organizovať. To ešte neviem. Okey?

Majo (bez overenia) 19.2.2010 - 13:42

Ozaj chalani, možno by to bolo najideálnejšie cez víkend. Možno by som si vedel aj cez týždeň spraviť voľno ale to len v utorok. Potom navrhnite nejaký termín a zhodneme sa nejako. :D

vlado (bez overenia) 19.2.2010 - 18:47

majo...citam toto forum asi od zaciatku,je to zaujimave...tiez by som mal zaujem.-rad by som sa zpojil do debaty..Tiez by som chcel vediet ci sa tam uz stych chlapcou co tu pisali niekto dostal...iwanes,rocco,filip....neviete co je snima?

Majo (bez overenia) 19.2.2010 - 18:54

vlado - či sa dostali to nie je moja vec a ani tvoja. :) či sa zapojíš je len na tebe.

vlado (bez overenia) 19.2.2010 - 20:06

majo...ja som sa len slusne pytal,ako sa maju,lebo ich tu niet,myslim ze to boli dobry chalani,,,nemusis hned tak reagovat...

Majo (bez overenia) 19.2.2010 - 20:16

Vlado - to nemal byť útok ani nič negatívne. Iba som tým chcel podotknúť že ak to budú chcieť tak napíšu. :) Všetko v poho. Len si to zle zobral

vlado (bez overenia) 19.2.2010 - 20:22

ok majko,uz som myslel ze je to tu uzavreta spolocnost...kazdopadne som rad ze si tak napisal:)

Matus (bez overenia) 19.2.2010 - 22:32

http://www.martinus.sk/?uItem=25085 Mohla, by to býť celkom zaujímavá kniha pre tých, ktorý sa chystajú niekam do armády, aj keď je to len teoria, ale určite by to bolo zaujímavé aplikovať v praxi

camerone (bez overenia) 20.2.2010 - 12:49

Nazdar Pani! Tak uz som tu, sorry ale v praci nemam pristup k netu... To pivo jasne len mi dajte vediet na mail kedy a kde, ale vyhovovalo by to az tak od piatku? Srdecne zdravim!

samarovic. (bez overenia) 20.2.2010 - 17:46

Zdravým všetkých správnych ! camerone -posli tvoj mail adresu Majovi on mi ho prepošle ,napíšem ti "suhlas" ??

Majo (bez overenia) 20.2.2010 - 18:29

Už som poposielal asi všetky maily čo som mal. :) samarovič - mal by si mať už aj na camerone mail. "Všechny ty jasné myšlenky, vytetované do omítky kasárenských zdí, jsou mužnou filozofií těch, kteří žízní po slavných činech a dobrodružstvích a seskupili se tu jako bratři bez ohledu na různost jazyků a ras. Vyjadřují ducha cizinecké legie: posláním není plnit rozkazy se slepou a otrockou poslušností, ale přinášet bez váhání obět' šlechetnému cíli." Karel Hora- Moje matka cizinecká legie Držte sa

2REP (bez overenia) 20.2.2010 - 21:07

http://www.youtube.com/watch?v=lKXzeta0CMI&feature=related Nic proti clnkovaniu ani padlovaniu. Len tu si utvorte nazor, kde je 2 REP a 2 REG. A ja osobne tvrdim, ako sme prepojeni.Ale nevadi *LE ide dalej, len psi stekaju, karavana ide dalej.....A Legionnaire –nezabudaj-honneur et fidelite, lebo aj zajtra moze byt ten den posledny... zazij raz a pocitis ako si maly v tejto „earth“ Ja to mam po x-krat za sebou . A zijem!. Ti co viete anglicky, precitajte si tie commentaires dole pod videom, stoji to za to... Motto: ked si na Sahare,hovor o Alpach.Ked si na Mayotte, hovor o Europe....Ked si na piesku, chval sneh.A ONI to pochopia. Navzdy su ONI a my sme my. Nic neviete o politike....Chvalabohu ani ja. Som LEN vojak-legionar! Chodte do legie a zmente to co sme my nedokazali... Ale pesnicka je dobra... 2REP

Baby (bez overenia) 20.2.2010 - 21:34

Zdarova 2REP.:) Dlho si tu nebol a po pravde som bol už nervózny. :ohmy: :evil: Inak neodpísal si ani na e-mail tak sa pýtam či prišiel ? :unsure: je docela možné že ani ne.

2REP (bez overenia) 20.2.2010 - 22:19

Lokalna vojna sa da vyhrat aj v zon enterdi.Ale za aku cenu? Kto je vitaz a kto porazeny?Je vitaz ten kto porazil odpor? Kolko ludi ti fandi! Nie si len Soldat d´elite? O ! Aj na to si zvyknut-budete musiet. Nie vsade budete vitani ako osloboditelia.Budete vojaci-hrdi na 7 clankov kodu legionara-ten vas zavazuje – legionar! Si dobrovolnik! Si zoldnier! Ano, som zoldnier...beriem zold, plat. Co robia vasi posranci v parlamente, co tam sedia (neviem, co tam robia, asi sa vrtaju v nose), zbavujem sa obcianstva SR a neviem ci robim dobre.Je vas tak vela a s takymi mozgami... a musite utekat si zarobit von. Pytam sa preco??? Preco ti k....ti sa nepostaraju, nedaju zakon, moznosti, aby ti chalani v svojej krajine mohli cvicit, hadzat sa do bahna, nechat sa tyrat mnou, Lopezom (oblubene slovo kurwa) inymi. Nechat sa dotyrat vo vycviku do maxima, ale kurva doma!!! Preco? Toto v tej reportazi hovoril Dodo, preto to zakazali, lebo poukazoval na system republiky.Ale ked sa opije a lietaju pohare na *Kamei, to uz je tam hyen novinarov ako prrrdel! Sval sa zahoji.Dobre, nie je to prvykrat.Ale co ta rana na dusi? Ta stale otvorena nehojaca sa –hnijuca rana mysle , ze vidim chalana z SK ktory sa sem dostane a povie si to iste ,ako ja predvcerom? – uff- kuuurva, to bola fuska! Kto je vitaz? Ja, alebo ten chalan, co sa dostal do regimentu? On! On totiz este nevie, co prezije.Ja uz ano. Netypicky –srdecne, teda cordialement vas zdravi (v tejto chvili pochopitelne vsetci pod parou, ale som rad ) nejaky blby dostojnik z LE. M. 2REP

Majo (bez overenia) 20.2.2010 - 22:27

Asi som to sem už dal. Ale čert to zober. :) http://www.youtube.com/watch?v=582dUJQPuqU&feature=related

Baby (bez overenia) 20.2.2010 - 22:49

Jasne 2REP. Tak potom niekedy odpíš. Teraz mám na piču obdobie. Tak ked dohodneme to stretko chlapi tak sa napijeme jak kone :laugh:

Majo (bez overenia) 20.2.2010 - 22:59

Baby len aby som sa domov dostal. A obdobie neobdobie, poriešime, po prípade poradíme. Na to sa poznáme. Na to to robíme. 8-)

Majo (bez overenia) 20.2.2010 - 23:03

páni, tak tu som sa docela pobavil. A muzičku tam nahodil dobrú. :D http://www.youtube.com/watch?v=BYGBSWiYxps&feature=related

mmmm (bez overenia) 21.2.2010 - 01:46

chalani nechcem nikoho zvas urazit ani nic ine chcem len jedno ani nie ze by ste mi odpovedali otazkami ale normalnymy odpovedami kolky ztych co boli dakedy na tomto fori sluzili vo francuzskej cudzineckejlegii

2REP (bez overenia) 21.2.2010 - 01:57

http://www.youtube.com/watch?v=qmZfYwg3gmo&feature=fvw pre fonetiku-Matusa apod. Ked budete tapat, dam aj doslovne. http://www.youtube.com/watch?v=ccRLFLjxDrI&feature=related Vypovedacia schopnost tej pesnicky je to, ze kedysi to bolo uplne opacne .Ale to necham na vas.Kto vlastne prebral pesnicku komu? Inak v 2 REG, ako mladom regimente- je vacsina vysokoskolakov, takze vodici buldozerov nebojte sa, vazime si vas, lebo vieme, ze lyzovat vas naucime, potapat sa tiez, strielat musite vediet, ale co si u vas budeme vazit je to , ze mate v hlave a nie v gatiach.To co z vas chceme mat, si vycvicime,berieme inteligentov a nie hlavohrude.A cim viac vzdelania, pod ho!- do St.Christol! Priatelstvo, legia, praca, ako vojak, nie ako chuuuuuuuuj! Hlboka ucta voci ostatnym regimentom- tomu, ze kavaleristi si valaju sunky, nakopem rit,naopak, tvrdi chlapi.A kto sa po Castli dostane do 3REI- no-klobuk dole. Seru ma chalani z inych regimentov, ze neprispievaju. http://www.youtube.com/watch?v=PE8ZtSrFUk4&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=pdHWRMql38A&feature=related Chlapci, tu sa vsetci ohaname plukmi a skusenostami- co tak pan (Monsieur Leclerc? )Slovaci nic vam to nepripomina?) Chalani, G- to ma v pici, verte.Skor to podporujú ... . pozrite sa na diskusie v inych krajinach. Co mate v gatiach? Serie ma Rocco, 2REG(vsak ja ta najdem), Lubo2REI-vy mate podporovat tychto nasich mladych.Ako sa im chcete pozriet do oci, ked sem prijdu ako teliatka? Dobre , 2 REP 2x 2 roky-staci? Rozdam si to s kazdym parasutistom- vynoris sa po 3,5 min a vies strielat na SQ14A? Vratis sa do vody a to iste po 15 sec? Zlyzujes kopec za 17 sec? Strielat pritom na TR? Bud frajer. Chod do Afriky,Guy, a vrat sa zivy. Stale len zenisti-vodici buldozerov? Dostojnik nepodcenuje, dostojnik je vyzrety clovek, co riadi, uci a musi byt vzorom! Nie kokotom pupkatym z 4RE! Serzantom co jebe lebo on sam bol jebany a na viac teraz nema tak sa pomsti, Alebo z ..... Merde ! Putain! A na zaver- uz ma neskonale vytaca ten preklad hesla – rianompesh-znamena nic nas nezastavi a nie podobne kokotiny ako nic nas neobmedzi a pod. Som na to alergicky! Co ma co legionara obmedzovat! Obmedzovat ma tak moze moja rit, ak sa idem vys....s prepacenim. Nas nic nezastavi ! to je heslo 2REG–Rianompesh(foneticky)- Rien n´empeche!

2REP pre mmmm (bez overenia) 21.2.2010 - 06:07

Duchaplny nick... Pozri priatelko,je pomerne kludny vecer a ja ho nestravim tym, ze budem oponovat rypakom.Ak ti o nieco ide, opytaj sa inak.A mam sto chuti ti to napisat vo francuzstine, ak to vobec budes vediet precitat.Po slovensky pisem preto lebo na to mame tu vsetci a ja sa stale citim byt/aspon polovicnym/ Slovakom. Patria Nostra je organizacia, kde sa vsetci legionari vrtaju v nose od nudy a civili co chcu do LE ist si honia tiez od nudy, lebo to maju namiesto cvicenia a behania. A ucenia franiny. Ak si to vo svojom zivote posral a dezertoval si, chces sa zapojit do debaty, zmen si nick. Alebo sa vrat k tomu povodnemu.Nevadi.Ale neryp. To je moj nazor, tusim o koho ide, kto si, ale nikto dalsi sa s mojim frnakom nemusi stotoznit. Viem len ze na takych ako si ty, mam nos. A neboj, trafena husa nezagagala, len mi vadi ze ides na to tak rafinovane. Kolko sa vas tu este objavi, aby ste tych chlapcov odradzovali a znechucovali? Zakazane ovocie najviac chuti, takze dosiahnete len pravy opak. Idu tam, kde im bude lepsie a seru ti na celu vlast. Coucou! Chces to moje mle? S radostou. Dam sem aj moje krstne civilne meno, ak po tom tuzis. 2REP. M.

Baby (bez overenia) 21.2.2010 - 12:27

Chlapci odpísal som vám na e-mail tak si to pozrite a dohodnite sa na presnom termíne, já sa nejak prispôsobím. Mohol by aj 2REP prísť rýchlikom za nami na to jedno pivo. :woohoo: :lol:

2REP (bez overenia) 21.2.2010 - 13:42

No tak ste ma nacali... Je pravda, ze keby to bolo cez vikend tak nastartujem auto a som za par hodin tam. Tak ak chcete, mozeme dat par orosenych.A mozno by som zbehol aj rodinu pozriet.Tak jednym vrzom...Navrhnite termin, ak to bude cez vikend, skusim.Detaily cez maily.

2REP (bez overenia) 21.2.2010 - 14:07

Len pisem a rehocem sa nad predstavou, lebo mi napadlo ze pridem v uniforme, kolko bude sediet za vedlajsimi stolmi nenapadnych s teplou vodou, co si budu pisat poznamky na glotove rukavy... A mozno by dobehol aj niekto zo Sniny je to tiez par hodin.Ten je na nich ako byk na cervenu farbu. Potom si vyskusate aj vy v praxi, ako sa vedia legionari zabavat, ked ich niekto naserie. Ale bude sranda. Aspon si trochu rozcvicim tu nohu. A dufam, ze sa nas zastanete, ked nas pojdu bit...Smiiich. Ale ta uniforma sa neda nosit vzdy a vsade, to je pravda.2REP

Baby (bez overenia) 21.2.2010 - 14:43

Tak to ma poser na holé záda :laugh: 2REP by prišiel. HUrááááááááááááááááááááááááá. Já sa ale teším. :woohoo: Tak snad sa tam stretneme. :kiss:

Baby (bez overenia) 21.2.2010 - 15:08

Som ani nevedel že česi majú niečo také :ohmy: http://www.youtube.com/watch?v=nUfE_L0jopc :kiss:

Majo (bez overenia) 21.2.2010 - 15:33

http://www.youtube.com/watch?v=-kSDFYAaVrQ&NR=1 No ja by som sa usmial k smrti byť tým strážcom :D

Majo (bez overenia) 21.2.2010 - 15:44

Páni, môže byť v dohodnutý deň D v dohodnutom meste okolo 11:00 SEČ? Resp ak by sa nedali úplne dokonale stotožniť spoje tak navrhnite miesto stretnutia a čas. Deň nepíšte. Aj tak všetci vieme kedy už. Pre istotu. :D

Majo (bez overenia) 21.2.2010 - 15:51

Messieurs, j'espère donc pour répondre à tout le monde. Excuses pour ne pas prendre en compte. :D

2REP (bez overenia) 21.2.2010 - 17:04

No čo sirôtky moje? Stale tvrdím-lepšie je to tu bezo mňa. Vtedy sa rozbehnete, nikto vas neobmedzuje. Čo sa týka dátumu, dám vedieť.Keď pozriem maily. Smich. Najprv pozriem maily a potom idem na forum, nech to majú agenti s teplou vodou ťažšie... Camerone, to bude teda rošambo a ešte zavoláme aj Tona M. z Čadce, nech zaspomina na staré časy, keď zápasil bez rozdielu váh na Veľkej cene Slovenska v Goju-Ryu v BA. Vtedy tuším porazil Rieberga z Holandska.Ale to už je dávno. Peťo, jeho brat je tuším v Bratislave. Teším sa na stretko. Pivo ale platím ja, o.ch.(očeň charašo)? Čo sa týka tej jednotky v ČR-6- tka.Jeden z otcov tých chalanov je Necky. Karle, až budeš na foru, nezlob! Smííích. Jak je dole? Žiješ? (Necky sa menom nevolá Karel, to je taká „prúpovidka“). Jednotky paragánov, kde sme aj my slúžili za socíku boli v Prostejove, Čáslavi a Chrudimi. Inak každý motostrelecký pluk –regiment (bojové útvary) mal tuším na prvom poschodí na prvej rote prieskumákov, ktorí robili podobné. Títo chlapci sa nemajú za čo hanbiť, lebo výcvik je dobrý. Aj keď pravdou je to , že traja z nich sú bývalí LE. Nedezertovali, skončili tu, vrátili sa domov a podnikať nesmú (légia zakazuje vykonávať po kontrakte inú činnosť ako vojenskú) a radia. Pozrel som si stránku OS SR-špeciálne jednotky SR a pas commentaire! Reklamy, od veci. Nehaním, len si myslím , že tvorcovia tých stránok by mali software zamerať skôr na odbornosť ako na to, že od návštevníka stránky hneď pýtajú povolenie k prístupu na web cameru. Ale na Slovensku je to asi tak... V Afghanistane nejde o to, aby zvíťazili „spojenecké sily“ . Chalani, je to špinavosť na kvadrát. Ale to osobne pri orosenom.A pijem len Kozla! Držte sa , som rád, úprimne to píšem, keď vidím, ako s pribúdajúcim časom sa presvedčujem a uisťujem, že do légie pôjdu tí, za ktorých sa Slovensko nebude hanbiť. Naopak, malo by byť hrdé za odvahu mladej slovenskej krvi opustiť rodiny, priateľov, riskovať životy. To asi ocení len ten kto to zažíva. Zadubenci od posraneckých stoličiek sotva. 2REP P.S. Buďte v kontakte aj na mailoch.

Pridať nový komentár