Francúzska légia

mir 14.8.2007 - 21:26

História Francúzskej légie

francuzska legia

Máloktorý bojový zbor na svete je ovenčený takým množstvom mýtov a legiend ako Francúzska cudzinecká légia. Jej členmi sú dobrovoľníci, ktorí za sebou nechali svoje sociálne aj rodinné zázemie, pričom svoje úlohy plnia s odhodlaním, nad ktorým svet žasne.

Cudzinecká légia bola založená 9. marca 1831 rozkazom Ľudovíta Filipa, kráľa Francúzska. Bol to čas politických nepokojov a tento oddiel plnil úlohu ochrancu kráľovskej moci. Väčšinu dôstojníckeho zboru tvorili veteráni Napoleonovej Grand Armee a mužstvo predstavovalo národnostne pestrú zmes, v ktorej bola zastúpená celá Európa.

V Légii sa objavili aj francúzski regrúti, ktorí sa snažili uniknúť pozornosti miestnej polície. Boli to dobrovoľníci vo veku medzi 18. a 40. rokom, s pravým alebo prijatým menom. Kráľ správne predpokladal, že platení žoldnieri nebudú pri plnení rozkazov rozmýšľať o ich príčinách alebo politickej korektnosti. Légia bola po potlačení nepokojov v Paríži okamžite zapojená do bojov o Alžírsko.

V roku 1835 však tento bojový zbor prešiel pod španielsku kontrolu. Následne sa na rovnakom princípe vytvorila druhá Légia, ktorá získala a udržala pre francúzskeho kráľa Alžírsko, ktoré sa stalo na dlhý čas jej domovom. Vo svojej africkej misii plnili legionári dôležitú úlohu - udržiavali poriadok, potláčali povstania domorodých nomádskych kmeňov a kolonizovali Severnú Afriku. Budovali cestné komunikácie na rýchle presuny, púštne pevnosti a časom tu vzniklo aj mesto Légie - Siddi bel Abbés.

Česť a odvaha

Francúzska cudzinecká légia zdedila tradície žoldnierskych vojsk, ktoré využívali francúzski králi už v stredoveku - škótskej gardy Karola VII. alebo neskôr Napoleonových poľských kopijníkov. Farbami tejto elitnej časti vojska sú zelená a červená, ktoré používali Švajčiarske gardy slúžiace trónu bielej ľalie. Znakom a symbolom zároveň je granát, z ktorého vychádza sedem plameňov, pričom dva z nich sú ohnuté smerom nadol.

Vzťahy medzi tými, ktorí rozkazy vydávajú a tými, ktorí ich plnia, sú vybudované na veľmi vyvinutom „esprit de corps", založenom na niekoľkých jednoduchých princípoch: disciplína a česť, radosť z dobre vykonanej práce a oddanosť svojej minulosti. Heslom Légie je "Honeur et Valour" - Česť a odvaha. Po vstupe do Légie nastáva veľmi tvrdá selekcia. Mnohí kandidáti nevyhovejú buď zo zdravotných alebo morálnych dôvodov.

Legionár je zriedka anjel, ale nikdy nie zločinec. Každý nový člen je dobrovoľník, ktorý chce uniknúť svojej minulosti, osobnej alebo rodinnej kríze, vo svojom sociálnom alebo politickom živote. Príkladom posledného fenoménu je masívny príliv dobrovoľníkov z Alsaska po roku 1871, zo Španielska roku 1939 a z Východnej Európy po roku 1945. Pre ostatných, ktorí sa nechcú zmieriť s limitmi strednej vrstvy, Légia znamená možnosť dobrodružného života. Všetkých jej členov spája súdržnosť, spečatená disciplínou a rešpektom k tradíciám.

Francúzska légia v krymskom konflikte

Časom sa stala Légia bojovou silou, ktorá obhajovala záujmy Francúzska aj v tých najodľahlejších končinách. Bola zapojená do Krymskej vojny 1853 - 1856, kde zohrala hlavnú úlohu pri dobývaní Sevastopoľu. Zámerom Francúzov v tomto konflikte bolo pomôcť svojmu spojencovi, tureckému sultánovi, pri získaní prístupu k prieplavu medzi Čiernym a Stredozemným morom. Po počiatočných rýchlych víťazstvách sa 1. a 2. cudzinecký pluk pokúsil o dobytie opevneného prístavu Sevastopoľ, čo vyústilo do blokády, ktorá trvala rok. Légia kvôli chorobám a zlému počasiu už nemohla dlhšie čakať a padlo rozhodnutie podniknúť frontálny útok.

Prvý pokus sa nevydaril a jednotky sa museli stiahnuť s ťažkými stratami. Pokúsili sa o to znova, s rovnakým výsledkom. Napriek tomu sa nevzdali a skúsili to po tretí raz. Sevastopoľ padol 8. septembra 1855. Ďalšími bojiskami legionárov sa stali Taliansko (1859) a Mexiko (1863 - 1867). Práve tu sa 30. apríla 1863 odohrala jedna z najslávnejších bitiek, ktorá vstúpila do dejín ako synonymum cti a odvahy.

Bitka pri Camerone

Dňa 30. apríla 1863 3. kompánia Cudzineckého regimentu zabezpečovala bezpečný presun zásob po ceste medzi Vera Cruz a Pueblom. Počas pochodu do určenej pozície jednotku prepadla takmer tisícka mexických povstalcov. Kapitán Danjou, aby získal krytie pred nepriateľskou paľbou, presunul svoje mužstvo do opustenej haciendy Camerone, ktorú minuli pred niekoľkými minútami.

Kompánia mala šesťdesiatdva legionárov a troch dôstojníkov, ktorí mali čeliť mnohonásobnej presile Mexičanov. K haciende, kde sa legionári pripravovali na obranu, prišiel posol s ponukou čestnej kapitulácie. Na streche ležal seržant poľského pôvodu, ktorý mu vojensky stručne naznačil, čo si myslí o tomto návrhu. Tak sa spustil jeden útok za druhým, všetky však boli s ťažkými stratami odrazené. Napoludnie začala legionárom dochádzať munícia, nemali jedlo ani vodu. Podvečer bolo nažive už len päť obrancov, na ktorých číhala armáda nepriateľov. V tejto beznádejnej situácii legionári nasadili bodáky a podnikli útok. Keď dvoch z nich pri napredovaní k mexickej pozícii zastrelili, zasiahol mexický plukovník.

Opätovne ponúkol kapituláciu. Legionári súhlasili pod podmienkou, že si smú ponechať svoje zbrane. Plukovník, dojatý ich odvahou, odpovedal slovami: „Mužom ako ste vy, nemôžem nič odmietnuť." Tento deň, ktorý vstúpil do dejín ako Camerone, sa každý rok pripomína vo všetkých táboroch Légie a oslavujú ho s veľkým zápalom a pýchou. V Aubagne, kde sa koná slávnostná prehliadka, nesú na čele pochodujúceho regimentu drevenú ruku kapitána Danjoua. Tento boj, ktorého meno je na každej legionárskej vlajke, ostáva symbolom misie, ktorá sa plní až do úplného konca.

V zákopoch svetových vojen

Roku 1914 sa pluky Francúzskej Légie zúčastnili bitky o Artois, kde utrpeli ťažké straty. Boli zreorganizované a o mesiac neskôr znova ťažko porazené pri Givenchy. Nakoniec utrpeli legionárske pluky také ťažké straty, že ich museli v septembri 1914 rozpustiť a preformovať do novej jednotky. Takto bol vytvorený RMLE (Pochodový pluk cudzineckej légie), ktorého úlohou bolo prevýšiť v boji všetky ostatné jednotky. RMLE sa zúčastnil na mnohých bitkách francúzskych bojísk a stratil tisíce vojakov. Zvlášť sa vyznamenal svojím bojovým umením v zákopoch pri Remeši, kde legionári vyčistili štyri kilometre nepriateľských línií iba puškami, bajonetmi a granátmi. Ďalším úspechom bol Verdun, kde légia uspela v misii o znovuzískanie svojich starých pozícií. Nasledovala obrana parížskeho koridoru a Légia uspela opäť, hoci s veľkým stratami.

Francúzi začali svoju ofenzívu v júli 1918 a RMLE bol opäť v prvej vlne - takmer dva týždne si legionári presekávali cestu cez Hindenburgovu líniu. Počas 2. svetovej vojny, v júni 1940, jedenásty REI (Pechotný cudzinecký pluk) takmer vyhladili pri obrane pozícií vo Verdune. Tí, ktorí prežili, sa stali zajatcami. Väčšine sa ale podarilo ujsť a znovu zasiahli do bojov. Pluk však rozpustili. Trinásta DBIE (Podbrigáda Cudzineckej légie) písala dejiny pri Narviku a Bjerviku v Nórsku, ďalší úspech prezentuje slávne víťazstvo pri Bir-Hakaim v Líbii. Légiu znova zjednotili a pokračovala vo víťazných kampaniach v Tunisku, Taliansku, Provence a Nemecku.

V roku 1940 sa Thajsko, spojenec Japonska, pokúsilo anektovať Kambodžu. Légia túto hrozbu odvrátila, ale zbytočne, pretože politickou dohodou Kambodžu odovzdali pod thajskú správu. V oblasti ostala dislokovaná len jedna jednotka - 5. REI. Ďalšími rokovaniami sa podarilo zabrániť vojne na juhu, hoci nie nadlho. Legionárov, umiestnených v garnizóne Ha Giang, čoskoro zmasakrovali a ostávajúce dva batalióny vyrazili na pochod smrti smerom k čínskej hranici. V roku 1945, ešte predtým, ako sa zvyšky 5. REI dostali do Číny, vojna skončila. Nahradila ju však ďalšia, tentoraz vojna s Ho-či Mi-nom a jeho komunistami, ktorá mala trvať ďalších deväť rokov. V nej boli zastúpené všetky pluky Légie a najslávnejšími bojiskami boli Phu Tong Hoa, Koloniálna cesta 4, a slávne Dien Bien Phu.

Dien Bien Phu

Bol to najdlhší a najtvrdší zápas francúzskych expedičných síl na Ďalekom východe. 1. BEP uskutočnil výsadok v údolí Dien Bien Phu, zabezpečil oblasť a postavil základňu. Nasledovalo 169 dní konfrontácie s Viet Minh, po ktorých prišlo 57 dní pekla. Viet Minh zaujal pozície na svahoch, obkolesujúcich pevnostný systém, a začal ostreľovanie ťažkým delostrelectvom. Zásobovanie a prísun posíl bol možný len zo vzduchu. Pristávacia dráha bola zakrátko pod kontrolou nepriateľskej protileteckej paľby.

Na pomoc prišli nielen príslušníci parajednotiek, ale k obrane tejto pozície sa dobrovoľne hlásili aj muži bez parašutistického výcviku, hoci zoskoky sa často uskutočňovali v noci. Paralelne s obliehaním Dien Bien Phu prebiehala konferencia v Ženeve. Francúzske jednotky mali záujem udržať údolie, kým nepriateľ nepožiada o prímerie. Situácia však bola neudržateľná a 8. mája padla posledná pevnosť.

Dien Bien Phu prestalo existovať. Proti 15-tisíc legionárom a príslušníkom koloniálnych plukov stálo približne 100-tisíc nepriateľov, vyzbrojených ťažkou technikou. Dvetisíc obrancov padlo, 1 500 sa stratilo v akcii, 5 800 bolo ranených. Vyše 11-tisíc vojakov sa dostalo do zajatia, z ktorého sa po štyroch mesiacoch vrátilo živých len 3 290 mužov. Bola to politická katastrofa, ktorá znamenala koniec francúzskeho koloniálneho impéria vo východne Ázii. Druhý deň po páde Dien Bien Phu požiadali francúzski vyjednávači na ženevskej konferencii o prímerie. Pre légiu sa tým vojna v Indočíne skončila.

Boj o francúzske Alžírsko

Ešte skôr, ako sa mohli legionári zotaviť z bojov, ocitli sa v Alžírsku. Tentoraz bola ich nepriateľom Armáda národného oslobodenia. Pluky Légie, ktoré mali zabezpečiť pokoj v krajine, kde žilo množstvo Francúzov, sa aktívne zúčastnili v mnohých operáciách proti rebelom a plnili si povinnosť pri ochrane hraníc. Na základe politických rokovaní medzi prezidentom De Gaullom a predstaviteľmi vzbúrencov však Alžírsko v roku 1961 získalo nezávislosť a Légiu povolali do Francúzska. Légia, ktorá vnímala Alžírsko ako svoj domov a toto rozhodnutie ako zradu, sa vzbúrila. Pokus o prevrat však nevyšiel a 1. REP (Cudzinecký parapluk) rozpustili. Od roku 1962 až po súčasnosť sú oddiely bielych anjelov umiestnené na juhu Francúzska a na Korzike, ale aj v zámorí - v Djibouti, na Madagaskare, Tahiti a Francúzskej Guayane.

Légia si získala renomé pri výkone operácií v mnohých vojnou zmietaných oblastiach. V septembri 1990 vyslali tri pluky Cudzineckej légie do oblasti Perzského zálivu. Zmocnili sa letiska Al Salman, kde sa stretli len s malým odporom. Ich ďalšou úlohou bolo zabrániť ústupu Republikánskej gardy na západ. O tejto vojne sa hovorí ako o bleskovej vojne - skončila po sto hodinách boja na zemi, pričom v nej zahynuli len traja legionári. Pod velením Organizácie spojených národov Légia udržiavala poriadok v Mogadiši a zúčastnila sa aj na konflikte v Bosne, kde zvládla viacero tajných operácií.

Pri týchto akciách vedela Francúzska légia s veľkým efektom využiť materinský jazyk svojich vojakov. V oboch oblastiach boli len ľahké straty. Charakteristika Légie za približne stosedemdesiat rokov jej existencie, sa dá vyjadriť slovami literárneho velikána Antoina de Saint Exupéryho: „Vojak nie je mužom násilia. Nosí zbraň a riskuje svoj život za chyby, ktoré nespôsobil. Neoblomne dodržiava svoje slovo až do konca, i keď vie, že bude zabudnutý."

mm (bez overenia) 15.2.2009 - 00:05

Zdravím vás ľudia, ešte stále sa rozhodujem nad tým či ísť či neísť ale risk je zisk a hlavnou vecou je ,že sa neviem zaradiť do bežného života tak kto ide v zimných mesiacoch nech sa ozve. za skorú odpoveď Ďakujem

2.REP (bez overenia) 18.2.2009 - 16:21

Salut vsetci.Jaa-zijem,ale su aj povinnosti,neda sa stale byt na nete. Filip-prepac kratko-nemaj strach, ze kvoli zvaracskemu preukazu ta hned daju zvarat,alebo k zenistom aj ked profesia to nie je zla.Ako som spominal-papiere si zober,ale hned to nevytahuj,zisti situaciu, rozhliadni sa, dvakrat meraj a raz rez.A neodporucam ti chodit do LE v zime, Pyreneje su krute,chod na jar,zaciatkom leta, skor sa adaptujes. A serte uz na to ci su tie otazky detinske,alebo nie,tu to je jedno-pytat sa je lepsie, ako mlcat a potom lutovat,ze som sa nespytal dokial je cas. 1.REC-suhlasim s tvojim nazorom na reportaz, aj ja som mal podobny komentar-je to sprosta ucelova propaganda niecoho v prospech niekoho.Ten Madar tam fnukal, ze im nedali spat, v noci ich budili.Nakopal by som ho do riti,to nie je legionar,ale srac.Komusi som tu spominal o vyrovnanosti psychiky a uvedomeni si do coho ide.Tomu Madarovi to evidentne nedoslo ani teraz, kde je a co je.Ktosi tu chce,aby sme sa k tomu vyjadrili.Skusim to neskor,pozriem si to detailne este raz.Rezonovalo mi tam viac veci. Book-spravne otazky-uz to nie je to,co za Cameronu. OS SR a Amici sa nedaju porovnat s LE, ale tiez zalezi na tom,u ktoreho regimentu sluzis.Netvrdim, ze prave na Calvi su najlepsi,to vobec,je to individualne a vzdy sa to odvija zase len od toho aky kto je a ako k tomu pristupuje.Aj v regularnej armade su dobri( napr.Marines)...Na otazku aky je ten spravny motiv ist do LE najdes odpoved len sam, ale nieco z teba mozno bude,lebo si pripraveny na drinu, priprav sa aj na to,ze musis ostat vo vnutri sam sebou,straz si svoje dobre vlastnosti a nenasavaj zle len za cenu toho, aby si sa niekomu podobal,alebo vyzeral ako "tvrdy chlap".A opakujem, pevna vola a CIEL-ten by mal mat kazdy.Tvoj ciel zatial je tam ist a byt v 2.REPe.Treba to hovorit,zdovodnit a vsade uvadzat-na gestape pocinajuc a vsade potom.Vacsinou to vyjde.Ak prejdes sitami.Ale len sila bujaka,kondicka desatbojara a odvaha Janosika este neznamenaju, ze budes v LE.To su len fyzicke danosti, ktore su vyhodou, ale nie zakladom.A rychlo sa mozu stratit.

filip (bez overenia) 18.2.2009 - 16:44

2Rep dakujem za radu ale chcem sa ta spítat ešte niečo stále počujem iba o výsadkároch teda 2REP že su naj ale mohol by si my priblížit aj dalšie jednotky v legii?Načo sa špecializujú.Dik

SVD (bez overenia) 19.2.2009 - 00:52

Nazdarek... Pozeram ze zaujimave prispevky tu idu... Tak chysta sa do LE tento rok niekto, alebo o tom chcete len pisat? :-)PS: 2REP fajn nazory...

mark (bez overenia) 19.2.2009 - 10:51

Chcel by som sa spitat s coho sa vlaste robie tie fyzicke testy,aby som sa mohol pripravit.Za odpoved Dakujem

Admin (bez overenia) 19.2.2009 - 11:19

Tato diskusia tu zaujíma dosť veľké množstvo ľudí. Len ako si všímam, neustále sa tu opakujú tie isté otázky. Pôsobí to dosť neprehladne a debata sa nikam neposúva. Najväčšie skúsenosti tu majú ľudia pod nickom 1REC, 2.REP a asi aj Rocco. Ak by niekto z vás chcel napísať text o légii, kde by boli aj zakladne udaje a rady, kludne tak urobte a poslite mi to na info@dobrodruh.sk. Zavesim to na web ako samostatny clanok a diskusia by sa tak mohla pohnúť trochu ďalej. Potom by to snáď mohlo priniesť osoh tým, ktorí to chcú skutočne skúsiť.

book (bez overenia) 19.2.2009 - 19:40

2.Rep - vdaka za odpoved. vidim ze si to pochopil ze preco sa pytame. ale predsa len som niecomu nerozumel z tvojej odpovede. povedal si ze OS SR a amici sa nedaju porovnat z LE. mohol by si v strucnosti, ale vystizne povedat ako si to myslel? zaujimalo by ma to. viem ze nasi nie su tak cviceni ako v LE, ale na druhej strane amici maju aj specialne jednotky, o ktorich sa hovori ako o najlepsich. takze ked by si napr Rangers alebo 1st SOD-D (tzv Delta force) porovnal s LE? mimochodom na youtube som videl zaujimave video kde LE dava vycvik prezitia v pusti Americanom. bolo to asi v Dzibuti. SVD ja idem v lete alebo skor v jeseni.

SVD (bez overenia) 19.2.2009 - 22:12

book SVDja idem v lete alebo skor v jeseni. Zdravim book. Ak sa fakt rozhodnes ist do LE tak chod priamo do Aubagne. Je to cca 17km od Marseille. Usetris tim dost casu. Ak by si siel do Strasbourgu cakaju kim budete aspom traja a potom Vas poslu od tial do Pariza na lekarsku prehliadku a az potom pokracujes do Aubagne, takze ak Ti zistia na lekarskej prehliadke v Parizi daku vadu, tak sa do Aubagne ani nedostanes... Ak si zdravotne na tom dobre, nerobia Ti problem kliky, brusaky a hlavne beh, tak to skus. Drzim palce... PS: kukni tu stranku Mareka Chlibeka: www.specnaz.cz fakt je dost dobra a najdes tam odpovede skoro na vsetko o LE... [img size=200]http://www.dobrodruh.sk/components/com_joomlaboard/uploaded/images/reportages_site_gign_25.jpg[/img]

SVD (bez overenia) 19.2.2009 - 23:09

filip No urcite neabsolvujes iba jednu aj v Aubagne Ta ich caka niekolko, no odpadne Ti hrabanie listia, alebo kosenie travy v Strasbourgu, prehliadka v Parizi a usetris niekolko dni...

1REC (bez overenia) 20.2.2009 - 03:39

Co poviete na chlapika ktory je vekom najstarsi v FR armade, ma iba 60 rokov. Samozrejme nieco take je iba mozne asi v LE. Inac je z 1REC samozrejme. Tu je video o nom. http://www.dailymotion.com/video/x65aqg_bc-yves-parret-le-plus-vieux-soldat_people

Rocco (bez overenia) 20.2.2009 - 07:46

Ahojte..neberte to v zlom,co som naposledy pisal,ja len,ze vojak by mal byt vojak,nie nejaky buzerantik,co nema co doma robit a nema o vojne ani predstavu,ako v OSSR.Je ich tam dost.a otazka pre skusenejsich-aky mate nazor na zeny v armade a policajnych zlozkach.nezda sa vam to smiesne vidiet blondinku ako hliadkuje a nastoluje poriadok na uliciach?mne hej..

SVD (bez overenia) 20.2.2009 - 12:35

Rocco Návštevník Re:Francúzska légia - 20/02/2009 07:46 Ahojte..neberte to v zlom,co som naposledy pisal,ja len,ze vojak by mal byt vojak,nie nejaky buzerantik,co nema co doma robit a nema o vojne ani predstavu,ako v OSSR.Je ich tam dost.a otazka pre skusenejsich-aky mate nazor na zeny v armade a policajnych zlozkach.nezda sa vam to smiesne vidiet blondinku ako hliadkuje a nastoluje poriadok na uliciach?mne hej.. Pocuj neviem co mas za sebou, ale aj v OSSR je dost chalanov co ma toho vela za sebou a ver ze slova buzerant na vsetkych nepatria. Poznam vela vojakov co boli v Iraku, Kosove a Afganistane a mal som s nimi moznost sluzit a keby si to povedal niekomu z nich do oci, tak by si to dost lutoval. Takze setri nadavkami. Asi si sa stretol iba s takymi co nic nemaju za sebou a kecaju ako je tam vsetko na hovno. To su buzeranti co len kritizuju a nikde poriadne neboli, lebo sa bojja ze keby tatinkovi, alebo frajerke povedali ze chcu ist na misiu alebo do LE, tak by sa hnevali...

camerone (bez overenia) 20.2.2009 - 12:50

Koho to doma nebude bavit, alebo nebavi nech mi da vediet ak zamysla to co ja. Moj mail je trojuholnik@seznam.cz len vazne bez blbosti. Pripadne mozme dohodnut stretnutie.

jaa (bez overenia) 20.2.2009 - 13:18

camerone,,kedy chces ist??viem o legie vela veci,,a viem ze tam idem,,2REP,,,,,JA SOM SA TA PYTAL NA TO GESTAPO,,KEBY SI TO MOHOL IBA TAK ZHRNUT,,ALE RESPEKTUJEM AKU KOLVEK ODPOVED,,DIK

camerone (bez overenia) 20.2.2009 - 13:47

Jaa napis mi mail nerozoberajme to takto. trojuholnik@seznam.cz aj o gestape mozme porozpravat

Rocco (bez overenia) 20.2.2009 - 15:58

No,SVD,sme sa nepochopili asi.mal som na mysli jebkov a picky co v OSSR splhaju a karierne rastu vdaka oteckom a mamickam na ministerstvach a pritom nevedia stat ani v pozore.ako je mozne,ze slecna,ktora podpirala vojnu,presla zakl.vycvikom,odisla na 3.mes.presk.kurz dostala hned rotnu?ja som musel driet 4roky na voj.skole,aby som ako rotny vysiel.nieje to spravodlive,ze dnes prijmu do armady kazdeho debilka.uz to nieje ono...a tiez mam za sebou DIVANIIAH HILAH v iraku,takze spolubojovnikov ra tamtie slova netykali...

2.REP (bez overenia) 20.2.2009 - 17:21

Taaak, a som tu zas... Salut vsetci.Filip, vsetky jednotky a ich zameranie je na oficialnej stranke LE- www.legionetrangere.fr, tam su vsetky regimenty a ich zlozky,vratane DLEMu(Mayotte) aj 13.polobrigady v Djibouti(ta sa specializuje na boj v pusti),tak nechci po mne aby som tu vypisoval vsetko odznova.Je to aj v jazykovych mutaciach, tak snad najdes nejaky, ktorym vladnes.Ak nie, potom v skratke napisem, co je na co. Book- takze ty chces strucne a zaroven vystizne...Mne je tazko tvrdit, ze paragani su najlepsi,dovod snad chapes.Ale ved v 2.REPe su aj specialisti na ine veci, napr.na boj v horach,nielen snajperi-elitni strelci a specialisti na vybusniny.Nepodcenujem ani kavaleriu, zase je to individualne.Poznam chlapcov, co su z najnizsie hodnotenej jednotky a su to machri.A preco su legionari lepsi ako ostatni? Kazdy dobry majster si svoje tajomstvo nesie az do hrobu... Ja nim nie som, ale som hrdy na to co ovladam a myslim,ze je to aj preto, ze legionar uz pri vycviku jedna a reaguje ako v boji a to je obrovska vyhoda.Boj mu potom pripada (az na psychiku), ako cvicisko.Zivot v legii je jeden sustavny vycvik, sustavny boj.A amikov-tych sracov nadutych, afektovanych k...tov mi nespominaj, mam na nich averziu.Rocco velmi vystizne popisal aj to , co sa deje v OSSR,Rocco, mas moje uznanie.Chronicki demoralizivani buzeranti, co sa hrajkaju na vojacikov.Keby zazili co len mazacku vojnu v byvalej armade CSSR,posrali by sa.V legii je mazacka vojna, a tak to ma byt.A zenske?Ja si myslim, ze zena ma plnit ine ulohy v spolocnosti, ako obliekat mundur.Su to pizdy, ktore maju nadbytok testosteronu, alebo muzatky, co sa chcu realizovat takto.A ich vojensku karieru im robia nie znalosti a odborna priprava, ale tatickovia a nozky dosiroka(ak medzi nimi nemaju to co chlapi).Preto legia nepripusta sluzbu zien, nielen kvoli konzervativnemu postoju v tejto otazke, ale aj z praktickych dovodov.Mal by si pocut od chlapcov-Rusov, co sluzili najprv v regularnej armii, boli v Afganistane, Cecensku a potom prisli do LE, aky maju ti nazor na to.

2.REP (bez overenia) 20.2.2009 - 17:26

Treba ist do Aubagne-tam je prijimac.Ktosi sa pyta, ako sa fyzicky pripravit-bezne veci, ale najviac trenujte vytrvalost.A psychicku odolnost-aby ste nezdupkali ked na vas niekto dupne na chrbat pri klikovani,alebo zrukne rozkaz, ktoremu nerozumiete.

camerone (bez overenia) 20.2.2009 - 17:37

pocuj 2eme rep u vas na Calvi su aj specialisti na boj v meste nie su tam aj psovodi???

Rocco (bez overenia) 20.2.2009 - 19:05

2.Rep,dik za uznanie,uz som myslel,ze som ja debil,ked mam take nazory.mam toho kopec na srdci,ale nechcem,aby zrusili toto forum koli vulgarnostiam.myslim,ze za tento pojebany system mozu amici a to ich postupne podmanovanie si sveta.ludia si neuvedomuju,ze su to novodobi fasisti a svetovy policajti.ale kto doplati na tupost politikov?len obycajny ludia.a to ich BOH ZEHNAJ AMERIKE,ma ide rozjebat,len to pisem..uf,ale stacilo.som rad,ze su tu uz aj nejake nazory a nielen otazocky pre teplych.nic chlapci,marec to isti...

camerone (bez overenia) 20.2.2009 - 19:10

Rocco marec je tvoj termin?? Nemaj ma za chuja, ale daj mi tvoju mailovu adresu, prehodime par viet. Rad by som... sak vies asi

filip (bez overenia) 20.2.2009 - 21:03

2REP chcel by som od teba aby si mi popísal 3rei len stručne.Jeden legionar ktorého poznám mi povedal že tam su najbrutalnejšie podmienky.Slúžia v južnej amerike a chcem len vediet tvoj názor.

camerone (bez overenia) 20.2.2009 - 21:12

filip 3REI je pechota zamerana na boj v pralese sidlia vo Franczuzkej Guyane tak uz len to hovori za vsetko dzungla je dzungla...

filip (bez overenia) 20.2.2009 - 21:16

2REP ešte jednu otázku mám u doktora sa robiva aj vyšetrenie očí alebo sa len číta za odpoved dakujem:

SVD (bez overenia) 21.2.2009 - 02:06

Rocco Zdravým ... Rocco prečítal som si Tvoje príspevky a keď už máš v armáde niečo odslúžene, tak fakt sme sa nepochopili. Myslel som že patríš k jednému z tých čo iba kritizujú a nevedia nič o tom ako to tam chodí. Je tam veľa chlapov ktorí makali, mali šťastie, ten systém im vyhovuje a majú svoje teple miesto a dobrý plat, no ale nájdu sa tam skutočne aj ľudia ktorý zásluhou rodičov, alebo známosti striedajú misie jednu za druhou a postupujú na funkciách rýchlo... To je ale dnes všade na Slovensku a aj to vždy bolo, či u polišov alebo armády. Na toto je fakt spravodlivá LE že tu musí každý začať úplne od začiatku a svojou húževnatosťou a šikovnosťou si buduje postupne kariéru... Ja keď som kedysi chcel isť k policajtom tak ešte sme len v Pezinku stáli pred branou a už sa tam dve "kočky" bavili, mimochodom jedna mala tatka policajta a mala asi 100kil, že ako budú riadiť križovatku v Blave... Vtedy sme sa tomu s kámošom smiali, ale vraj tam fakt slúži :-) a to som ju pri 12minutovke o 4 kola obehol a na plavárni nezaplávala..."asi mala šťastie" Ale nehnevá ma to, skôr ma to utvrdzuje v tom že som dobre spravil, keď som to nakoniec nechal tak. Každý je strojcom svojho šťastia a keď si niekde neni spokojný, tak to treba zmeniť a nezabíjať zbytočne čas... [img size=326]http://www.dobrodruh.sk/components/com_joomlaboard/uploaded/images/h_9_ill_806861_liban_soldatsfrance.jpg[/img]

SVD (bez overenia) 21.2.2009 - 12:48

dnh Re:Francúzska légia - 27/12/2008 22:40 zdravim 1 rec.mam nejake tie laicke informacie o legii,ale potrebuem niečo viac.začnem od začiatku ako by som mal formulovať povolenie prezidentovi,teda ako prečo. :-) :-) No kamarát keď už chceš písať prezidentovi o povolenie k vstupu do LE a ešte sa tu radíš s jeho formuláciou, tak tam ani nechoď. Kto tam skutočne chce ísť, tak sa na takéto hlúposti nemôže pýtať. Ak Ti ho prezident neudelí, tak si skončil s LE a pri prvom pokuse o vstup si jednou nohou v base... PS: www.prezident.sk :-) :-)

camerone (bez overenia) 21.2.2009 - 13:00

ze povolenie od prezidenta??? rocne to ziada jeden maximalne dvaja ludia??? tak mi vysvetli ako je mozne ze 4% z prislusnikov CL tvoria slovaci?? odpoved jednoducha: KED JU MILUJES NIEJE CO RIESIT!!!

Rocco (bez overenia) 21.2.2009 - 15:22

Povolenie od prezidenta:1:ziadost 2:zamietnutie 3: SIS a velky brat ta sleduje 4: 5-7rokov cistenia zachodov v 2napravno-vychovnej skupine, takze dost blby zaciatok..

1REC (bez overenia) 21.2.2009 - 16:41

Už nemám síl čítať jedene a tie iste otázky dookola, a už vôbec chuť na nich odpovedať. Vás trápia veci ktoré Vás vôbec ale vôbec by trápiť nemali, ANO z hľadiska momentne spoločenskej prispôsobivosti a pravidlám ktoré sú vymedzene zákonmi je služba v LE. ešte stále považovaná v SR podľa Trestného zákona...Hlava 10... § 392... Služba v cudzom vojsku... (1) Občan Slovenskej republiky, ktorý bez povolenia koná službu v cudzom vojsku, potrestá sa odňatím slobody na dva roky až osem rokov. Za ten čas od komunizmu do roku v ktorom sa nachádzame prešiel zákon ktorý to upravuje x.y.z .. zmenami, už tu nie je uvedené kto dáva povolenie .. napriek tomu že sa vie že na to ma pravo len prezident. .. Momentálne ale SR je v štruktúrach Nato, i armáda FR.. je v Nato, momentálne SR je v EU, podmienky zamestnania upravujú články zmluvy z.... zakladajúce Európske spoločenstvá prikazujú rovnaké zaobchádzanie pre príslušníkov akéhokoľvek členského štátu. Aj potenciálnym zamestnancom zo zahraničia tak teoreticky garantujú rovnocenný prístup na trh práce. Podľa právnych úprav Európskych spoločenstiev znamená voľný pohyb osôb nielen právo pracovať, ale aj právo hľadať si prácu. Od 1. júla 2008 občania SR nepotrebujú pracovné povolenie na žiadny typ práce vo Francúzskej republike, nie sú povinní žiadať o pobytové povolenie na príslušných prefektúrach a nemusia platiť žiadne poplatky v súvislosti so získaním pracovného povolenia alebo umiestnením sa na trhu práce. Všetko je to zmes rôznych proti chodov, v dnešnej dobe fatálna hlúposť považovať jednu prácu v inej krajine za trestný čin .. /bez povolenia/ a prácu inú .. akú koľ vek inú .. za legálnu. Ide o zákon ktorý z nepochopiteľných príčin je tu a ide o pozostalosť komunistického režimu a zmýšľania, vlastizrada, atd. Nezabúdať že v SR došlo tak isto ku zmene branného zákona , armáda v SR je už profesionálna a nie povinná .. ale zákon o službe v inej armáde zostal, pokiaľ prezident sa nerozhodne, pokiaľ prezident nebude mat vôľu to zmeniť.. atd. Samozrejme je to pravo, Pána Prezidenta , a keďže občania SR majú pravo si zvoliť prezidenta v priamej voľbe, nezostává nám len nič iné ako konštatovať že je to zároveň naša voľba, resp. voľba väčšiny. A pre tých ktorý majú naozaj vôľu vstúpiť do LE, nezostává Vám nič iné ako buď isť skúsiť /pozor týmto sa dopúšťate trestného činu/ alebo ako prvé urobiť to že požiadate o povolenie Pána Prezidenta, To je fakt a nie je tu čo rozoberať a vyrábať bubliny strachu a rôznych dôsledkov. Za pozastavenie stoji že momentálne v tejto dobe transformácie SR /EU/ je porušenie občanov zákona .. služba v cudzom vojsku... považovaná za veľmi nízku problematiku a stým spojenú úroveň nebezpečnosti pre organy v SR, sú tu oveľa dôležitejšie témy.. a veci ktoré treba riešiť.. Ma vôbec niekto informácie o tom že by sa vojenská súčasť prokuratúry od r. 2000 zaoberala niekým .. osobou ...a stým bol zároveň realizovaný nejaký prípad kde by išlo o trestné stíhanie.. koly trestnému činu služby v cudzom vojsku .. neviem o nikom. /Samozrejme akurát Vy môžete byt ten prvý!/ PS: Fakt trápiť sa hypotetickou otázkou .. čo bude.. keď LE. možno neuzriete ani z autobusu, keď Vás otočia v prvý deň, Keď Vám nedajú šancu dokázať za vy ste ten pravý pre LE. Ale keď sa tam dostanete garantujem Vám že posledne na čo budete myslieť že nejaké porušenie zákona .. krajiny .. ktorá Vám takú to šancu nedala, ktorá momentálne neumožňuje Vám sa zaradiť a žít na úrovni obranou starej EU. Samozrejme že ide o môj názor, a ten nemusí byt správny, nechcem nikoho týmto nabádať na porušovanie zákonov. A verte že je to rozhodnutie ktoré je prijať ľahké ale dôsledky môžu byt pre Vás a vašich blízkych katastrofálne a treba Vám vedieť čí Vy ste na to pripravený s tým žít, uniesť to bremeno. Ak niekto niečo chce, ak nemá inú možnosť.. čo ho môže zastaviť.

Pridať nový komentár