Francúzska légia

mir 14.8.2007 - 21:26

História Francúzskej légie

francuzska legia

Máloktorý bojový zbor na svete je ovenčený takým množstvom mýtov a legiend ako Francúzska cudzinecká légia. Jej členmi sú dobrovoľníci, ktorí za sebou nechali svoje sociálne aj rodinné zázemie, pričom svoje úlohy plnia s odhodlaním, nad ktorým svet žasne.

Cudzinecká légia bola založená 9. marca 1831 rozkazom Ľudovíta Filipa, kráľa Francúzska. Bol to čas politických nepokojov a tento oddiel plnil úlohu ochrancu kráľovskej moci. Väčšinu dôstojníckeho zboru tvorili veteráni Napoleonovej Grand Armee a mužstvo predstavovalo národnostne pestrú zmes, v ktorej bola zastúpená celá Európa.

V Légii sa objavili aj francúzski regrúti, ktorí sa snažili uniknúť pozornosti miestnej polície. Boli to dobrovoľníci vo veku medzi 18. a 40. rokom, s pravým alebo prijatým menom. Kráľ správne predpokladal, že platení žoldnieri nebudú pri plnení rozkazov rozmýšľať o ich príčinách alebo politickej korektnosti. Légia bola po potlačení nepokojov v Paríži okamžite zapojená do bojov o Alžírsko.

V roku 1835 však tento bojový zbor prešiel pod španielsku kontrolu. Následne sa na rovnakom princípe vytvorila druhá Légia, ktorá získala a udržala pre francúzskeho kráľa Alžírsko, ktoré sa stalo na dlhý čas jej domovom. Vo svojej africkej misii plnili legionári dôležitú úlohu - udržiavali poriadok, potláčali povstania domorodých nomádskych kmeňov a kolonizovali Severnú Afriku. Budovali cestné komunikácie na rýchle presuny, púštne pevnosti a časom tu vzniklo aj mesto Légie - Siddi bel Abbés.

Česť a odvaha

Francúzska cudzinecká légia zdedila tradície žoldnierskych vojsk, ktoré využívali francúzski králi už v stredoveku - škótskej gardy Karola VII. alebo neskôr Napoleonových poľských kopijníkov. Farbami tejto elitnej časti vojska sú zelená a červená, ktoré používali Švajčiarske gardy slúžiace trónu bielej ľalie. Znakom a symbolom zároveň je granát, z ktorého vychádza sedem plameňov, pričom dva z nich sú ohnuté smerom nadol.

Vzťahy medzi tými, ktorí rozkazy vydávajú a tými, ktorí ich plnia, sú vybudované na veľmi vyvinutom „esprit de corps", založenom na niekoľkých jednoduchých princípoch: disciplína a česť, radosť z dobre vykonanej práce a oddanosť svojej minulosti. Heslom Légie je "Honeur et Valour" - Česť a odvaha. Po vstupe do Légie nastáva veľmi tvrdá selekcia. Mnohí kandidáti nevyhovejú buď zo zdravotných alebo morálnych dôvodov.

Legionár je zriedka anjel, ale nikdy nie zločinec. Každý nový člen je dobrovoľník, ktorý chce uniknúť svojej minulosti, osobnej alebo rodinnej kríze, vo svojom sociálnom alebo politickom živote. Príkladom posledného fenoménu je masívny príliv dobrovoľníkov z Alsaska po roku 1871, zo Španielska roku 1939 a z Východnej Európy po roku 1945. Pre ostatných, ktorí sa nechcú zmieriť s limitmi strednej vrstvy, Légia znamená možnosť dobrodružného života. Všetkých jej členov spája súdržnosť, spečatená disciplínou a rešpektom k tradíciám.

Francúzska légia v krymskom konflikte

Časom sa stala Légia bojovou silou, ktorá obhajovala záujmy Francúzska aj v tých najodľahlejších končinách. Bola zapojená do Krymskej vojny 1853 - 1856, kde zohrala hlavnú úlohu pri dobývaní Sevastopoľu. Zámerom Francúzov v tomto konflikte bolo pomôcť svojmu spojencovi, tureckému sultánovi, pri získaní prístupu k prieplavu medzi Čiernym a Stredozemným morom. Po počiatočných rýchlych víťazstvách sa 1. a 2. cudzinecký pluk pokúsil o dobytie opevneného prístavu Sevastopoľ, čo vyústilo do blokády, ktorá trvala rok. Légia kvôli chorobám a zlému počasiu už nemohla dlhšie čakať a padlo rozhodnutie podniknúť frontálny útok.

Prvý pokus sa nevydaril a jednotky sa museli stiahnuť s ťažkými stratami. Pokúsili sa o to znova, s rovnakým výsledkom. Napriek tomu sa nevzdali a skúsili to po tretí raz. Sevastopoľ padol 8. septembra 1855. Ďalšími bojiskami legionárov sa stali Taliansko (1859) a Mexiko (1863 - 1867). Práve tu sa 30. apríla 1863 odohrala jedna z najslávnejších bitiek, ktorá vstúpila do dejín ako synonymum cti a odvahy.

Bitka pri Camerone

Dňa 30. apríla 1863 3. kompánia Cudzineckého regimentu zabezpečovala bezpečný presun zásob po ceste medzi Vera Cruz a Pueblom. Počas pochodu do určenej pozície jednotku prepadla takmer tisícka mexických povstalcov. Kapitán Danjou, aby získal krytie pred nepriateľskou paľbou, presunul svoje mužstvo do opustenej haciendy Camerone, ktorú minuli pred niekoľkými minútami.

Kompánia mala šesťdesiatdva legionárov a troch dôstojníkov, ktorí mali čeliť mnohonásobnej presile Mexičanov. K haciende, kde sa legionári pripravovali na obranu, prišiel posol s ponukou čestnej kapitulácie. Na streche ležal seržant poľského pôvodu, ktorý mu vojensky stručne naznačil, čo si myslí o tomto návrhu. Tak sa spustil jeden útok za druhým, všetky však boli s ťažkými stratami odrazené. Napoludnie začala legionárom dochádzať munícia, nemali jedlo ani vodu. Podvečer bolo nažive už len päť obrancov, na ktorých číhala armáda nepriateľov. V tejto beznádejnej situácii legionári nasadili bodáky a podnikli útok. Keď dvoch z nich pri napredovaní k mexickej pozícii zastrelili, zasiahol mexický plukovník.

Opätovne ponúkol kapituláciu. Legionári súhlasili pod podmienkou, že si smú ponechať svoje zbrane. Plukovník, dojatý ich odvahou, odpovedal slovami: „Mužom ako ste vy, nemôžem nič odmietnuť." Tento deň, ktorý vstúpil do dejín ako Camerone, sa každý rok pripomína vo všetkých táboroch Légie a oslavujú ho s veľkým zápalom a pýchou. V Aubagne, kde sa koná slávnostná prehliadka, nesú na čele pochodujúceho regimentu drevenú ruku kapitána Danjoua. Tento boj, ktorého meno je na každej legionárskej vlajke, ostáva symbolom misie, ktorá sa plní až do úplného konca.

V zákopoch svetových vojen

Roku 1914 sa pluky Francúzskej Légie zúčastnili bitky o Artois, kde utrpeli ťažké straty. Boli zreorganizované a o mesiac neskôr znova ťažko porazené pri Givenchy. Nakoniec utrpeli legionárske pluky také ťažké straty, že ich museli v septembri 1914 rozpustiť a preformovať do novej jednotky. Takto bol vytvorený RMLE (Pochodový pluk cudzineckej légie), ktorého úlohou bolo prevýšiť v boji všetky ostatné jednotky. RMLE sa zúčastnil na mnohých bitkách francúzskych bojísk a stratil tisíce vojakov. Zvlášť sa vyznamenal svojím bojovým umením v zákopoch pri Remeši, kde legionári vyčistili štyri kilometre nepriateľských línií iba puškami, bajonetmi a granátmi. Ďalším úspechom bol Verdun, kde légia uspela v misii o znovuzískanie svojich starých pozícií. Nasledovala obrana parížskeho koridoru a Légia uspela opäť, hoci s veľkým stratami.

Francúzi začali svoju ofenzívu v júli 1918 a RMLE bol opäť v prvej vlne - takmer dva týždne si legionári presekávali cestu cez Hindenburgovu líniu. Počas 2. svetovej vojny, v júni 1940, jedenásty REI (Pechotný cudzinecký pluk) takmer vyhladili pri obrane pozícií vo Verdune. Tí, ktorí prežili, sa stali zajatcami. Väčšine sa ale podarilo ujsť a znovu zasiahli do bojov. Pluk však rozpustili. Trinásta DBIE (Podbrigáda Cudzineckej légie) písala dejiny pri Narviku a Bjerviku v Nórsku, ďalší úspech prezentuje slávne víťazstvo pri Bir-Hakaim v Líbii. Légiu znova zjednotili a pokračovala vo víťazných kampaniach v Tunisku, Taliansku, Provence a Nemecku.

V roku 1940 sa Thajsko, spojenec Japonska, pokúsilo anektovať Kambodžu. Légia túto hrozbu odvrátila, ale zbytočne, pretože politickou dohodou Kambodžu odovzdali pod thajskú správu. V oblasti ostala dislokovaná len jedna jednotka - 5. REI. Ďalšími rokovaniami sa podarilo zabrániť vojne na juhu, hoci nie nadlho. Legionárov, umiestnených v garnizóne Ha Giang, čoskoro zmasakrovali a ostávajúce dva batalióny vyrazili na pochod smrti smerom k čínskej hranici. V roku 1945, ešte predtým, ako sa zvyšky 5. REI dostali do Číny, vojna skončila. Nahradila ju však ďalšia, tentoraz vojna s Ho-či Mi-nom a jeho komunistami, ktorá mala trvať ďalších deväť rokov. V nej boli zastúpené všetky pluky Légie a najslávnejšími bojiskami boli Phu Tong Hoa, Koloniálna cesta 4, a slávne Dien Bien Phu.

Dien Bien Phu

Bol to najdlhší a najtvrdší zápas francúzskych expedičných síl na Ďalekom východe. 1. BEP uskutočnil výsadok v údolí Dien Bien Phu, zabezpečil oblasť a postavil základňu. Nasledovalo 169 dní konfrontácie s Viet Minh, po ktorých prišlo 57 dní pekla. Viet Minh zaujal pozície na svahoch, obkolesujúcich pevnostný systém, a začal ostreľovanie ťažkým delostrelectvom. Zásobovanie a prísun posíl bol možný len zo vzduchu. Pristávacia dráha bola zakrátko pod kontrolou nepriateľskej protileteckej paľby.

Na pomoc prišli nielen príslušníci parajednotiek, ale k obrane tejto pozície sa dobrovoľne hlásili aj muži bez parašutistického výcviku, hoci zoskoky sa často uskutočňovali v noci. Paralelne s obliehaním Dien Bien Phu prebiehala konferencia v Ženeve. Francúzske jednotky mali záujem udržať údolie, kým nepriateľ nepožiada o prímerie. Situácia však bola neudržateľná a 8. mája padla posledná pevnosť.

Dien Bien Phu prestalo existovať. Proti 15-tisíc legionárom a príslušníkom koloniálnych plukov stálo približne 100-tisíc nepriateľov, vyzbrojených ťažkou technikou. Dvetisíc obrancov padlo, 1 500 sa stratilo v akcii, 5 800 bolo ranených. Vyše 11-tisíc vojakov sa dostalo do zajatia, z ktorého sa po štyroch mesiacoch vrátilo živých len 3 290 mužov. Bola to politická katastrofa, ktorá znamenala koniec francúzskeho koloniálneho impéria vo východne Ázii. Druhý deň po páde Dien Bien Phu požiadali francúzski vyjednávači na ženevskej konferencii o prímerie. Pre légiu sa tým vojna v Indočíne skončila.

Boj o francúzske Alžírsko

Ešte skôr, ako sa mohli legionári zotaviť z bojov, ocitli sa v Alžírsku. Tentoraz bola ich nepriateľom Armáda národného oslobodenia. Pluky Légie, ktoré mali zabezpečiť pokoj v krajine, kde žilo množstvo Francúzov, sa aktívne zúčastnili v mnohých operáciách proti rebelom a plnili si povinnosť pri ochrane hraníc. Na základe politických rokovaní medzi prezidentom De Gaullom a predstaviteľmi vzbúrencov však Alžírsko v roku 1961 získalo nezávislosť a Légiu povolali do Francúzska. Légia, ktorá vnímala Alžírsko ako svoj domov a toto rozhodnutie ako zradu, sa vzbúrila. Pokus o prevrat však nevyšiel a 1. REP (Cudzinecký parapluk) rozpustili. Od roku 1962 až po súčasnosť sú oddiely bielych anjelov umiestnené na juhu Francúzska a na Korzike, ale aj v zámorí - v Djibouti, na Madagaskare, Tahiti a Francúzskej Guayane.

Légia si získala renomé pri výkone operácií v mnohých vojnou zmietaných oblastiach. V septembri 1990 vyslali tri pluky Cudzineckej légie do oblasti Perzského zálivu. Zmocnili sa letiska Al Salman, kde sa stretli len s malým odporom. Ich ďalšou úlohou bolo zabrániť ústupu Republikánskej gardy na západ. O tejto vojne sa hovorí ako o bleskovej vojne - skončila po sto hodinách boja na zemi, pričom v nej zahynuli len traja legionári. Pod velením Organizácie spojených národov Légia udržiavala poriadok v Mogadiši a zúčastnila sa aj na konflikte v Bosne, kde zvládla viacero tajných operácií.

Pri týchto akciách vedela Francúzska légia s veľkým efektom využiť materinský jazyk svojich vojakov. V oboch oblastiach boli len ľahké straty. Charakteristika Légie za približne stosedemdesiat rokov jej existencie, sa dá vyjadriť slovami literárneho velikána Antoina de Saint Exupéryho: „Vojak nie je mužom násilia. Nosí zbraň a riskuje svoj život za chyby, ktoré nespôsobil. Neoblomne dodržiava svoje slovo až do konca, i keď vie, že bude zabudnutý."

Majo (bez overenia) 21.2.2010 - 18:33

2REP nepíš že je to tu lepšie bez teba lebo si tu jeden z nás. :D No odlom jednu nohu zo stola a skús na ňom písať. Takže žádne také že sa vtedy rozbehneme. Sme rozbehnutí a nažhavení stále. "Vždy připraven!" :D Baby, vidím že ty si pripravený naozaj stále :D Ale ja alkohol moc nemusím. Ale samozrejme ako hotelák viem že pivo nie je alkohol :D

JAA (bez overenia) 21.2.2010 - 19:10

a samozrejmee to zajedaat niecim dobrym ,,tak ides aj ty chlapee"2rep ,,no som zvedavy,,kto vypije viacej tych kozlouu (smiiich)dufam,,ze to setko vyjdee ..

JAA (bez overenia) 21.2.2010 - 19:25

chlapi ,,tak uz teraz sa neviem dockat,,, :woohoo: vaznee je to pravda,,ze vzdy ta dokaze nieco prekvapitB) salut!

2REP (bez overenia) 21.2.2010 - 19:51

Slovak je Slovak, aj ked je v armade SR ci v LE.Je mi smutno, ked uvazujem, ze keby si ti vykokotenci z parlamentu odpustili pozitky a zvysil by sa rozpocet na armadu, bolo by inak.Iste to citaju aj chlapi z armady v SR a nie je im jedno.Ubohe vybavenie, stihacka raz za cas,vrtulnik tiez, buzeracia od bruchatych kktov.Aj usaty Nikola (kurwa, dufam, ze to niekto neprelozi a neposunie dalej) skrti rozpocty, nie su peniaze na armadu, LE ma tiez pocty, rozpocet.Ale za zahranicne misie dostavame peniaze.Kde koncia prachy za to iste na Slovensku? V rukach, ci lepsie povedane vreckach koho? Poviete si-co ta do toho, ser na to. Slovaci odjakziva museli ist von za pracou, to je asi osud naroda... Inak, olympiada- vidite, nadaval mi tu niekto do Rusov,rusofilov, atd -Nasta Kuzmina- pre Slovensko vybojovala medaily.Videl som v zazname a ... kurwa, sanka mi skakala. Hrda na to ze je Slovenka.Bodaj by viac takych Rusov prislo na Slovensko.Verte-neverte, svet sa zmenil-Rusi sucasni sa davno ospravedlnili za vpad „spojeneckych“ vojsk v 68om. Ved vtedy vacsina z vas nebola este na svete. Ja som videl tanky, lietadla, otec bol dostojnik v armade, vselijako bolo.Ako sa zachovat...Ten kto je aspon raz v boji, pochopi, ze Rambovia a hrdinovia su len v kasirovanych akcnych filmoch. Napisem ten clanok pre novacikov sem, lebo som to adminovi slubil a chlapa robi slovo.Dodrzane. Len neviem kto z toho bude mat najvacsi osoh. Mozno prave ti nepravi.Obcas spominam na Ruda... Remerciement Rudo.A ta memoire. 2REP

Majo (bez overenia) 21.2.2010 - 20:07

2REP - Jasné, Slovák musí odjakživa makať. Aj keď na druhého. Ale niekto to tak už zariadil. Zase si dal trefný článok. Ako vždy. Raz si sem písal, a zasa len pravdu, že to je prekliatie pre ich ďalšie generácie. Ja budem radšej chudobný Slovák ale budem človek. A šťastný človek. Ich deti budú z každej strany počúvať ani nechcem vedieť aké poznámky. Aj oni sami raz na to prídu keď ich za to budú nenávidieť deti. lebo majú svoju hlavu a svoj rozum. A aj im hádam raz trkne že Slovák si musí zaslúžiť miesto v spoločnosti. A nie sa nechať povznášať na nejakom zázračnom koberčeku čo ich bude vynášať do výšin zvanom SLOVENSKÝ ĽUD!!! Česť Vám všetkým BRATIA moji. :)

Majo (bez overenia) 21.2.2010 - 21:06

2REP - poznáš toho chlapíka čo som dal link na video teraz? Mal by si poznať. Maník to je :)

2REP (bez overenia) 21.2.2010 - 21:25

Honneur pour tout LE! Jaj Majko, len ci sa toho dozijeme.Ich deti budu take iste nenazrate hovada, lebo vyrastaju v „blahobitunku“. Su to svine na porazku ale klobasu z nich by som nechcel.Do legie idu chudobni chlapci - Slovaci, preto je legia hrda na Slovanov a Slovakov.Chlapci z chudobnych a rozvratenych rodin hladaju stastie a povacsine aj najdu. Najdu mater, otca, partiu ostru... Ked idu domov na dovolenku, tesia sa ako male deti.Vidim to na nich. Ked sa vratia, su spokojni ale nieco im chyba.Patriotizmus.To u Anglanov, Nemcov, Rusov nev idis.Rusi povedia-vsjo bylo horosho, jedli sme chleb i kartoshku, pili samohonku, ale vsje scastlivyje.Ako malo staci ku stastiu.Nederave topanky, plny zasobnik, dobra psychika, za tri dni kus jedla. A vedomie, ze sa vratis.Zivy. Takze vodici buldozerov a nakladakov, pome! http://www.youtube.com/watch?v=FFve2jFrcEY&feature=related tu sovicku a tych troch opitych na fotke vysvetlim,pokial mozno, osobne. A .... neverte tomu, ze bohac vam pomoze.Bohac vidi nebo v svojich prachoch.A nevidi Nositela svetla(Luciferusa- prveho z cherubinov, najkrajsieho anjela, len bohuzial padleho..), ktoreho sice nemusim, ale v tomto je spravodlivy a asi to s tym bradatym dedkom maju nejak podelene- uz stoji za nim a uskiera sa. Nie je moc rad, lebo takych hajzlov ma v dnesnom svete kopu, radsej by niekoho nevinneho- to je dusicka...Ale do kotla treba prikladat, tak si iste hovori- beriem, palivo, ako palivo... C´est la vie et mort. 2REP

2REP (bez overenia) 21.2.2010 - 21:41

Myslim ze ano.Ale zeby T.K. tak pribral? Videl som ho pri prezentacii tak pred 3 rokmi na Slovensku. Chlapci su od Nicka Smarta z Anglie, ale ten pokial viem zomrel, bol v UK a Prosenica, co potom viedol nemecku vetvu skoly mal nejaku mozgovu prihodu. Tibor potom rozvinul tu slovensku skolu.Tak dufam ze netrepem.Mozno sa mylim, tak ak ano, hlboko sa ospravedlnujem.Nie v tych umrtiach, to viem, ze Nick Smart uz nezije.Dnes je to tak, dnes si tu, vykonny a zajtra bradou hore no a v LE- ved uvidis...

2REP (bez overenia) 21.2.2010 - 22:00

http://www.youtube.com/watch? v=VO1AKP0fuaQ&feature=related canadates ou candidates? Neverte tomuto videu, zavadzajuce. Ako aj niektorym na fore. Le boudin ma uplne iny text!!!!!!Aspon v tej druhej polovici urcite. A Famas-pozrite sami. Nejaky buzer....nt!!! Zmes pesniciek.A ukradnute fotky.Zmrd!

2REP pre Matus (bez overenia) 21.2.2010 - 23:21

tu sa zapotis s vyslovnostou... a inak je to dobra piesen LE. Nejde o to, ale ta baba "diablik 7 " to musi byt nejaka Slovenka, v komentaroch, tam si to dole najdite, ma pobavila. A odpovede este viac.Ze baby v LE. Fakt diablik 7. Skor cica- mica. Ale cest jej ze sa zaujima .Mnam...Ci vlastne mnau... 2REP

2REP (bez overenia) 21.2.2010 - 23:23

http://www.youtube.com/watch?v=rdY_LnTdkcs&NR=1 ja kokot, ved pisem a link nikde.Sorry chalani...

Majo (bez overenia) 21.2.2010 - 23:52

2REP tuším nemôžeš spať. Či sila zvyku? Ten adieu vielle europe patrí medzi moje najobľúbenejšie. Ale neviem sa naučiť ani jeden kompletný text. To bude tým že máločomu tam rozumiem. Asi by bolo lepšie sa to naučiť najprv po slovensky :D

2REP (bez overenia) 21.2.2010 - 23:53

http://www.youtube.com/watch?v=4CqvQeUa38U nieco ako mladeznicke besnenie...po vasom haluzovina. http://www.youtube.com/watch?v=W5QsNaGFRN0&feature=related Muzika mojej mladosti.Vyzeraju sice ako buzici, ale my sme vtedy picu vedeli ako vyzeraju, neboli ziadne videa ani You tube.Boli sme radi ze mame magice (magnetaky) a nosili sme si ich po internatoch, kazety a kopirovali pesnicky.Fajcili sme Marsky, Olympie a zlaty vek Revolution.Now!!!! Hudba bez syntetizerov, ojebavania -klasika-styria-gitara, basa, bubny, doprovod. Hotovo. Kurva. Tak fungovali Beatles-chrobaci, Sweet, Slade, Led Zeppelin,Bob Marley... Nosili sa rifle z Tuzexu za 70 bonov, do skoly sa nesmelo... http://www.youtube.com/watch?v=6grs9Aj5NOw&feature=related Ale zalyzoval som to, co niektori akrobati dnes nedokazu.Darmo, sme stara skola-nemame dva metre, ale sme hustejsi.Kompaktnejsi, zdravy koren, ziadne chemikalie.Ako moze byt jogurt dobry, ked ma zarucnu lehotu 6 mesiacov ?-chemia. Chytali sme pri Martine v potoku pstruhy do ruk spod kamenov a mamky nam ich piekli na masle z kravskeho mlieka.Maso sa udilo na rezine, vydrzalo to „prosuto“ do druhej zabijacky v komorach, tak co , mes freres d´arme, aku dobu zijeme? Chemicku...

samarovic. (bez overenia) 21.2.2010 - 23:58

Zdravým chalani ! toto som raz našiel teraz som si na to spomenul dosť sa tam ale rozpráva po fr. 2REP pozri to čo to zač http://www.dailymotion.com/video/xwlkq_elie-et-dieudonne-la-legion_fun

2REP pre Majoslava (bez overenia) 22.2.2010 - 00:07

Ale coby ma bolelo zapastie... Stara Europa - to ti donesiem na CD, aj tak ich bude kompletne. Sak secko, ako vy trnafcane hovorite, ne??? Smich. Mam v jednotke dvoch, tak uz ma naucili... Inak asi som to s tym Tiborom netrafil, ono som si spomenul az potom ja blb, ze to nie je K1-icka. Takze zaspatie funguje, ale G....eve je ettte vonku, lebo ma s kamaratkou „pti“ caffe a asi aj „dmi sec“. Tak jebem do picitaca. Smich. Ale ak chces text, pas problem.

Majo (bez overenia) 22.2.2010 - 00:10

camerone - to mi príde ako by si regulárna armáda FR robila srandu z FCL. Aj tam bolo napísané 4 RIMA a to je regiment regulárnej army. Či sa mýlim? (nerozumiem rozhovorom tak neviem isto. Len úsudok)

Majo (bez overenia) 22.2.2010 - 00:21

2REP - text netreba, ten mám. Fonetiku mám z nahrávky. Ale mi to nejde. :D http://chants.militaires.free.fr/chants/europe.htm Hádam je dobrý ten text, bez chýb. (tú pieseň učili aj chalanov čo boli v seriáli escape to the legion. Kde aj Bear bol.) :) Vidíš to, môj duch by možno už aj spal ale telo je ešte čulé. Minulý týždeň presne neviem už kedy som nespal ani minútu. Vtedy by mi ten demi sec dobre padou. :D By som spal ako bábätko. Ale ja mám celkovo problém s nespavosťou dosť dlho takže zvyk. :D Vo výbere so spánkom problém nebude. (smích) A spím keď nemám. [color=#FF0000]PS - príspevok pred týmto odo mňa nie camerone ale SAMAROVIC. :D Sorry.[/color]

pre Samarovica (bez overenia) 22.2.2010 - 00:27

tak to je sila.branica nestiha. na stretavke mas za to flasu archivneho.A nie hociakeho.. kuuurva. Dik kamo.. dobre padlo.Co uz-kto umi ten umi.Salut,nemam slov.rehocem sa este teraz.po pici samarovici.Vystaveny zo smiechu, hotovo, pizdec. 2REP

2REP (bez overenia) 22.2.2010 - 00:32

Majko, preto RIMA., lebo inak je to oficialne RPIMA. Ved vidis ze je to parodia. Ja este chytam dych od smiechu.

Baby (bez overenia) 22.2.2010 - 00:36

Dobrá parodia, hlavne úvod ma rozsekal :laugh: Inak 2REP už mi na tom stretku len 'kurvy' chýbajú, inak tam bude skoro všetko :laugh: :laugh:

Majo (bez overenia) 22.2.2010 - 00:41

No baby si trafil. Ten termínátor čo ich tam na začiatku ramasuje ten tam sedí ako riť na šerbeľ. A neviem či sa mi to zdá ale miesto výložiek má tuším vyznamenania. Teda tie farebné prúžky čo sú za misie ak sa nemýlim. :D A nehovor slovo kurvy lebo admin bude mať robotu :D

Baby (bez overenia) 22.2.2010 - 00:44

Tak teda lahšie ženy :laugh: Inak čo sa stalo že sme tu všetci v jednu hodinu ? to aj vy čakáte na hokej ? :laugh:

Baby (bez overenia) 22.2.2010 - 00:49

Inak Majo potom sa nejak dohodneme kedy a kde sa stretneme kedže u nás dvoch to nebude problém. :)

Majo (bez overenia) 22.2.2010 - 00:50

Jasné, to nerobí problém. Ale to dohodneme cez mail. Bezpečnosť a zdravie na prvom mieste. :)

Baby (bez overenia) 22.2.2010 - 00:53

Tak toto je vylodenie na úrovni :laugh: Remi znova zabodoval !!! :woohoo: http://www.dailymotion.com/video/x9s43b_guerre-remi-gaillard_fun

2REP (bez overenia) 22.2.2010 - 01:00

Dnesny moj mail.- Mon camarade - frere d´ arme- S/off, si to precital a pisal hned mail.Ze ci to bude stacit, ked pridu taki vituzi.Netreba priobjednat? A co sa tyka casu- ja si vybavim aj den naviac. Chalani-pocity sem nepatria, ale tesim sa . Uz aj... A nevinte ma za toto dole, uz raz som taky.Nenapravitelny. Potom prelozim, vysvetlim slova , pointu, a aj spolu zaspievame. http://www.youtube.com/watch?v=SpG9sPZ7Xi4&feature=related Степь да степь кругом Сердце грусть берёт, Про широкую степь ямщик поёт: Как во той степи Ямщик умирал, Он товарищу свой наказ давал «Ты, товарищ мой! Не попомни зла, Не попомни зла Схорони меня Схорони меня Здесь, в степи глухой; Вороных коней Отведи домой Отведи домой отдай батюшке, Мой поклон земной Снеси матушке А жене младой Передай, друг мой, Чтоб она меня Не ждала домой А ещё словцо Ей прощальное: Передай кольцо Обручальное Кто по сердцу мил Пусть венчается, А моим кольцом Обручается" Степь да степь кругом, Сердце грусть берёт, Про широкую степь ямщик поёт

Majo (bez overenia) 22.2.2010 - 01:06

čo nenapraviteľný? Rusi sú kamaráti. Dávali dedovi cigarety keď bol malý. :D Malinovskeho armáda. Západné slovensko. :) Samí trestanec. A kurva prešli až do Berlína. Stačila im vodka, cigarety a zbraň v ruke. O ostatné sa postarali. Za cenu svojej slobody.

2REP (bez overenia) 22.2.2010 - 01:11

A to si hosickove nefandite, ze budete prvi, co muche14(muuha 14) napisali.Takych je...Ta jej fotka (mala) je prava a pozor-jedna z cleniek spevackeho zboru VORONEZH. Inak je jej 24 a slobodna, vraj nezadana. Pre mna skor ako dcera.Ale chutnuckvo, mladvo. Ozaj, viete aky je rozdiel medzi pedofilom a pedagogom? Ten pedofil ma tie deti skutocne rad. Smiiiich.

Majo (bez overenia) 22.2.2010 - 01:18

páni ale ani ja si neodpustím teda srdcovečku :D http://www.youtube.com/watch?v=_S05x_MwnY8&feature=related PS čo mucha píše tak tomu vôbec nerozumiem. :D A s tým vtipom si ten príspevok dobre okorenil. :D

2REP (bez overenia) 22.2.2010 - 01:20

Majoslav, to su tvrde ale pravdive slova.Raz som bol na pomniku v Bratislave, taky kopec je to.Tam videl hroby mladych ruskych lejtenantov, 22 a pod. ktori pohibli za to, ze aj ja i vy zijeme. Ot fasizma oslobodili. A zomreli. A tam 9 maja sa chlapci v sirokych riflach s siltovkami po tych hroboch katali(korculovali). Tak kde cest narodu? Bljad!

2REP (bez overenia) 22.2.2010 - 01:24

http://www.youtube.com/watch?v=_S05x_MwnY8&feature=related Majo, hrdost s takymi ako si ty.Vitaj v LE! Priznam-slzy tecu aj ked som tvrdy chlap. Kuuuurrva.. nieto slov...Nie sme len drotari, sme ludia co vo svete nas poznaju...cest ti chlape!

Majo (bez overenia) 22.2.2010 - 01:28

no česť národa je asi na šťastie v rukách tých ktorý v krajine nežijú. :) Vedz, že ak to nie je tak to čoskoro aj posprejujú kktinami. Ako všetko čo tu ostalo po našich predkoch. O našej oslobodeneckej armáde mi ded hovorieval príbehy. Keď som bol malý. To som počúval najradšej. Keď mi hovoril že ako malí chlapci ukradli niečo zo stanu rusom a doma ich za to čakal už len riadny výprask. :D Ten kopec sa volá Slavín. Teda neviem či kopec ale pomník áno.

Majo (bez overenia) 22.2.2010 - 01:33

Ja by som rád vedel ktorý mladý človek by dnes toto spravil za našu krajinu. Myslím že nikto. Naši otcovia a matky nám dali asi až príliš veľkú slobodu a hlavné hodnoty ostali opomenuté. http://www.youtube.com/watch?v=9-nXT8lSnPQ&feature=related

2REP (bez overenia) 22.2.2010 - 01:51

1 - Légionnaire, tu es un volontaire servant la France avec honneur et fidélité. Ležjonér,tu(prehlasovane u, teda s dvomi bodkami, vyslov niečo medzi u a i) e an volontér servan la frons avekonór(ó vyslov zase ako medzi o a e) e fidelité. 2 - Chaque légionnaire est ton frère d'arme, quelle que soit sa nationalité, sa race, sa religion. Tu lui manifestes toujours la solidarité étroite qui doit unir les membres d'une même famille. Šak ležjonér eton frér darm,kelksua sa nasjonalité,sa ras,sa reližjón.Tu(prehlasovane u) lvi manifest tužúr la solidarité etrua ki duazuni le membr dun(prehlasovane u) mem famij. 3 - Respectueux des traditions, attaché à tes chefs, la discipline et la camaraderie sont ta force, le courage et la loyauté tes vertus. Respektuó(prehl.u) de tradisjón,atašé a te šef,la disiplin e la kamaradri son ta fors,l´ kuraž e la lojoté te vertu(prehlas.u). 4 - Fier de ton état de légionnaire, tu le montres dans ta tenue toujours élégante, ton comportement toujours digne mais modeste, ton casernement toujours net. Fie d ton (nosovka) eta d ležjonér,tu (prehl.u) l montr dan ta tenu (opat) tužúr elegant,ton komportmon(nosovka na konci-n sa vyslovuje nosom-stiahni nozdry k sebe) tužúr diň me modest,ton kasernmon tužúr net. 5 - Soldat d'élite, tu t'entraînes avec rigueur, tu entretiens ton arme comme ton bien le plus précieux, tu as le souci constant de ta forme physique. Solda delit,tu(opat p.u) tu tontrén avek rigór(zase nieco medzi e a zosilnene o),tuzentretien tonarm kom ton l plu(prehlas.u) presjó,tual susi konstan d ta form fyzik. 6 - La mission est sacrée, tu l'exécutes jusqu'au bout et, s'il le faut, en opérations, au péril de ta vie. La misjón e sakré,tu(prehl.u)legzekut (u prehlasované !!!) o bu e,silfo,onoperasjón(nosovka) o perij d ´ta vi. 7 - Au combat tu agis sans passion et sans haine, tu respectes les ennemis vaincus, tu n'abandonnes jamais ni tes morts, ni tes blessés, ni tes armes. O komba tuzaži(prehl.u) san(nosovka) pasjón e sanén,tu (p.u) respekt lezenemi venku(p.u.), tu(p.u.) nabandon žamé ni te mor,ni te blesé,ni te zarm. Pozn. Vo francuzštine sa ... « ment » na konci slov vyslovuje ako mon, pričom n je nosovka.Správne teda spisovne by sa mala vyslovovať man(s nosovkou, ale to « o » miesto a je zauzite z parižskeho dialektu a používa sa všeobecne, okrem toho v LE sa spisovne nehovori. ČLÁNOK 1 Legionár, si dobrovoľník, slúžiaci Francúzsku s cťou a vernosťou. CLÁNOK 2 Každý legionár je tvoj brat v zbrani bez ohľadu na jeho národnosť, rasu alebo vierovyznanie. Budeš mu stále prejavovať patričnú solidaritu, ktorá musí spojovať všetkých členov jednej rodiny. CLANOK 3 Úctivý k tradiciam, oddaný svojim nadriadeným, disciplína a kamarátstvo sú tvojou silou, odvaha a loajalita sú tvoje ctnosti. CLANOK 4 Pyšný na svoj štatút legionára, nosíš svoju uniformu stále elegantnú, tvoje chovanie je stále dôstojné ale skromné, tvoje ubytovanie stále čisté. CLANOK 5 Elitný vojak, trénuješ poriadne, svoju zbraň udržuješ ako to nejcennejšie, sústavne sa staráš o svoju fyzickú kondíciu. CLANOK 6 Úloha je svätá, splníš ju až do konca a ak to bude treba, pri operáciach, i za cenu tvojho života. ČLÁNOK 7 V boji jednáš bez zaujatosti, bez nenávisti a rešpektuješ porazených nepriateľov. Nikdy neopustíš ani tvojich mŕtvych, ani tvojich zranených, ani tvoju zbraň.

samarovic. (bez overenia) 22.2.2010 - 01:53

http://www.mix.sk/bratislava/bratislava-slavin.htm Slavín je krásny ale ide to aj tam dolu vodou ,kde sú tie roky ja som tam skladal pioniersky sľub ! p..či !! ta posledná fotka presne tak sme si každý museli nájsť nejakého vojaka a potom mu každý rok položiť kvetinku !

Majo pre 2REP (bez overenia) 22.2.2010 - 01:59

Dík moc za fonetiku k code d´honneur du legionnaire. Sa moc moc zíde. Ešte raz dík.

samarovic. (bez overenia) 22.2.2010 - 02:00

kua nech skapem teraz važne !neviem či som to aj fakt neni do p.če uplne jak ja !aj 86 som sa stal pionierom http://www.youtube.com/watch?v=cYy0KuP2JEA

2REP (bez overenia) 22.2.2010 - 02:09

kurva adminko, nic proti tebe, ale preco mi sem nejdu vlozit fotky mna a Doda S. z Guyany? To ta fotka ma taku velku kapacitu?

2REP (bez overenia) 22.2.2010 - 02:15

Samo, to je v pitvore... ty sa proste nezmenis... Ved maj ohlad aj na branice starsich ludi.Smiiich. Dobre bracho, upijem ta v den D , potom budes pic...vat. Inak som vybavil carrrabbiinu, pisem to tu nie pre nas ale pre cccoootttov, nech maju radost a mozu nam fukat do zadku. Miiiiiiiiiiiiiiska Ooooooooooooooo.2REP

Pridať nový komentár