Francúzska légia

mir 14.8.2007 - 21:26

História Francúzskej légie

francuzska legia

Máloktorý bojový zbor na svete je ovenčený takým množstvom mýtov a legiend ako Francúzska cudzinecká légia. Jej členmi sú dobrovoľníci, ktorí za sebou nechali svoje sociálne aj rodinné zázemie, pričom svoje úlohy plnia s odhodlaním, nad ktorým svet žasne.

Cudzinecká légia bola založená 9. marca 1831 rozkazom Ľudovíta Filipa, kráľa Francúzska. Bol to čas politických nepokojov a tento oddiel plnil úlohu ochrancu kráľovskej moci. Väčšinu dôstojníckeho zboru tvorili veteráni Napoleonovej Grand Armee a mužstvo predstavovalo národnostne pestrú zmes, v ktorej bola zastúpená celá Európa.

V Légii sa objavili aj francúzski regrúti, ktorí sa snažili uniknúť pozornosti miestnej polície. Boli to dobrovoľníci vo veku medzi 18. a 40. rokom, s pravým alebo prijatým menom. Kráľ správne predpokladal, že platení žoldnieri nebudú pri plnení rozkazov rozmýšľať o ich príčinách alebo politickej korektnosti. Légia bola po potlačení nepokojov v Paríži okamžite zapojená do bojov o Alžírsko.

V roku 1835 však tento bojový zbor prešiel pod španielsku kontrolu. Následne sa na rovnakom princípe vytvorila druhá Légia, ktorá získala a udržala pre francúzskeho kráľa Alžírsko, ktoré sa stalo na dlhý čas jej domovom. Vo svojej africkej misii plnili legionári dôležitú úlohu - udržiavali poriadok, potláčali povstania domorodých nomádskych kmeňov a kolonizovali Severnú Afriku. Budovali cestné komunikácie na rýchle presuny, púštne pevnosti a časom tu vzniklo aj mesto Légie - Siddi bel Abbés.

Česť a odvaha

Francúzska cudzinecká légia zdedila tradície žoldnierskych vojsk, ktoré využívali francúzski králi už v stredoveku - škótskej gardy Karola VII. alebo neskôr Napoleonových poľských kopijníkov. Farbami tejto elitnej časti vojska sú zelená a červená, ktoré používali Švajčiarske gardy slúžiace trónu bielej ľalie. Znakom a symbolom zároveň je granát, z ktorého vychádza sedem plameňov, pričom dva z nich sú ohnuté smerom nadol.

Vzťahy medzi tými, ktorí rozkazy vydávajú a tými, ktorí ich plnia, sú vybudované na veľmi vyvinutom „esprit de corps", založenom na niekoľkých jednoduchých princípoch: disciplína a česť, radosť z dobre vykonanej práce a oddanosť svojej minulosti. Heslom Légie je "Honeur et Valour" - Česť a odvaha. Po vstupe do Légie nastáva veľmi tvrdá selekcia. Mnohí kandidáti nevyhovejú buď zo zdravotných alebo morálnych dôvodov.

Legionár je zriedka anjel, ale nikdy nie zločinec. Každý nový člen je dobrovoľník, ktorý chce uniknúť svojej minulosti, osobnej alebo rodinnej kríze, vo svojom sociálnom alebo politickom živote. Príkladom posledného fenoménu je masívny príliv dobrovoľníkov z Alsaska po roku 1871, zo Španielska roku 1939 a z Východnej Európy po roku 1945. Pre ostatných, ktorí sa nechcú zmieriť s limitmi strednej vrstvy, Légia znamená možnosť dobrodružného života. Všetkých jej členov spája súdržnosť, spečatená disciplínou a rešpektom k tradíciám.

Francúzska légia v krymskom konflikte

Časom sa stala Légia bojovou silou, ktorá obhajovala záujmy Francúzska aj v tých najodľahlejších končinách. Bola zapojená do Krymskej vojny 1853 - 1856, kde zohrala hlavnú úlohu pri dobývaní Sevastopoľu. Zámerom Francúzov v tomto konflikte bolo pomôcť svojmu spojencovi, tureckému sultánovi, pri získaní prístupu k prieplavu medzi Čiernym a Stredozemným morom. Po počiatočných rýchlych víťazstvách sa 1. a 2. cudzinecký pluk pokúsil o dobytie opevneného prístavu Sevastopoľ, čo vyústilo do blokády, ktorá trvala rok. Légia kvôli chorobám a zlému počasiu už nemohla dlhšie čakať a padlo rozhodnutie podniknúť frontálny útok.

Prvý pokus sa nevydaril a jednotky sa museli stiahnuť s ťažkými stratami. Pokúsili sa o to znova, s rovnakým výsledkom. Napriek tomu sa nevzdali a skúsili to po tretí raz. Sevastopoľ padol 8. septembra 1855. Ďalšími bojiskami legionárov sa stali Taliansko (1859) a Mexiko (1863 - 1867). Práve tu sa 30. apríla 1863 odohrala jedna z najslávnejších bitiek, ktorá vstúpila do dejín ako synonymum cti a odvahy.

Bitka pri Camerone

Dňa 30. apríla 1863 3. kompánia Cudzineckého regimentu zabezpečovala bezpečný presun zásob po ceste medzi Vera Cruz a Pueblom. Počas pochodu do určenej pozície jednotku prepadla takmer tisícka mexických povstalcov. Kapitán Danjou, aby získal krytie pred nepriateľskou paľbou, presunul svoje mužstvo do opustenej haciendy Camerone, ktorú minuli pred niekoľkými minútami.

Kompánia mala šesťdesiatdva legionárov a troch dôstojníkov, ktorí mali čeliť mnohonásobnej presile Mexičanov. K haciende, kde sa legionári pripravovali na obranu, prišiel posol s ponukou čestnej kapitulácie. Na streche ležal seržant poľského pôvodu, ktorý mu vojensky stručne naznačil, čo si myslí o tomto návrhu. Tak sa spustil jeden útok za druhým, všetky však boli s ťažkými stratami odrazené. Napoludnie začala legionárom dochádzať munícia, nemali jedlo ani vodu. Podvečer bolo nažive už len päť obrancov, na ktorých číhala armáda nepriateľov. V tejto beznádejnej situácii legionári nasadili bodáky a podnikli útok. Keď dvoch z nich pri napredovaní k mexickej pozícii zastrelili, zasiahol mexický plukovník.

Opätovne ponúkol kapituláciu. Legionári súhlasili pod podmienkou, že si smú ponechať svoje zbrane. Plukovník, dojatý ich odvahou, odpovedal slovami: „Mužom ako ste vy, nemôžem nič odmietnuť." Tento deň, ktorý vstúpil do dejín ako Camerone, sa každý rok pripomína vo všetkých táboroch Légie a oslavujú ho s veľkým zápalom a pýchou. V Aubagne, kde sa koná slávnostná prehliadka, nesú na čele pochodujúceho regimentu drevenú ruku kapitána Danjoua. Tento boj, ktorého meno je na každej legionárskej vlajke, ostáva symbolom misie, ktorá sa plní až do úplného konca.

V zákopoch svetových vojen

Roku 1914 sa pluky Francúzskej Légie zúčastnili bitky o Artois, kde utrpeli ťažké straty. Boli zreorganizované a o mesiac neskôr znova ťažko porazené pri Givenchy. Nakoniec utrpeli legionárske pluky také ťažké straty, že ich museli v septembri 1914 rozpustiť a preformovať do novej jednotky. Takto bol vytvorený RMLE (Pochodový pluk cudzineckej légie), ktorého úlohou bolo prevýšiť v boji všetky ostatné jednotky. RMLE sa zúčastnil na mnohých bitkách francúzskych bojísk a stratil tisíce vojakov. Zvlášť sa vyznamenal svojím bojovým umením v zákopoch pri Remeši, kde legionári vyčistili štyri kilometre nepriateľských línií iba puškami, bajonetmi a granátmi. Ďalším úspechom bol Verdun, kde légia uspela v misii o znovuzískanie svojich starých pozícií. Nasledovala obrana parížskeho koridoru a Légia uspela opäť, hoci s veľkým stratami.

Francúzi začali svoju ofenzívu v júli 1918 a RMLE bol opäť v prvej vlne - takmer dva týždne si legionári presekávali cestu cez Hindenburgovu líniu. Počas 2. svetovej vojny, v júni 1940, jedenásty REI (Pechotný cudzinecký pluk) takmer vyhladili pri obrane pozícií vo Verdune. Tí, ktorí prežili, sa stali zajatcami. Väčšine sa ale podarilo ujsť a znovu zasiahli do bojov. Pluk však rozpustili. Trinásta DBIE (Podbrigáda Cudzineckej légie) písala dejiny pri Narviku a Bjerviku v Nórsku, ďalší úspech prezentuje slávne víťazstvo pri Bir-Hakaim v Líbii. Légiu znova zjednotili a pokračovala vo víťazných kampaniach v Tunisku, Taliansku, Provence a Nemecku.

V roku 1940 sa Thajsko, spojenec Japonska, pokúsilo anektovať Kambodžu. Légia túto hrozbu odvrátila, ale zbytočne, pretože politickou dohodou Kambodžu odovzdali pod thajskú správu. V oblasti ostala dislokovaná len jedna jednotka - 5. REI. Ďalšími rokovaniami sa podarilo zabrániť vojne na juhu, hoci nie nadlho. Legionárov, umiestnených v garnizóne Ha Giang, čoskoro zmasakrovali a ostávajúce dva batalióny vyrazili na pochod smrti smerom k čínskej hranici. V roku 1945, ešte predtým, ako sa zvyšky 5. REI dostali do Číny, vojna skončila. Nahradila ju však ďalšia, tentoraz vojna s Ho-či Mi-nom a jeho komunistami, ktorá mala trvať ďalších deväť rokov. V nej boli zastúpené všetky pluky Légie a najslávnejšími bojiskami boli Phu Tong Hoa, Koloniálna cesta 4, a slávne Dien Bien Phu.

Dien Bien Phu

Bol to najdlhší a najtvrdší zápas francúzskych expedičných síl na Ďalekom východe. 1. BEP uskutočnil výsadok v údolí Dien Bien Phu, zabezpečil oblasť a postavil základňu. Nasledovalo 169 dní konfrontácie s Viet Minh, po ktorých prišlo 57 dní pekla. Viet Minh zaujal pozície na svahoch, obkolesujúcich pevnostný systém, a začal ostreľovanie ťažkým delostrelectvom. Zásobovanie a prísun posíl bol možný len zo vzduchu. Pristávacia dráha bola zakrátko pod kontrolou nepriateľskej protileteckej paľby.

Na pomoc prišli nielen príslušníci parajednotiek, ale k obrane tejto pozície sa dobrovoľne hlásili aj muži bez parašutistického výcviku, hoci zoskoky sa často uskutočňovali v noci. Paralelne s obliehaním Dien Bien Phu prebiehala konferencia v Ženeve. Francúzske jednotky mali záujem udržať údolie, kým nepriateľ nepožiada o prímerie. Situácia však bola neudržateľná a 8. mája padla posledná pevnosť.

Dien Bien Phu prestalo existovať. Proti 15-tisíc legionárom a príslušníkom koloniálnych plukov stálo približne 100-tisíc nepriateľov, vyzbrojených ťažkou technikou. Dvetisíc obrancov padlo, 1 500 sa stratilo v akcii, 5 800 bolo ranených. Vyše 11-tisíc vojakov sa dostalo do zajatia, z ktorého sa po štyroch mesiacoch vrátilo živých len 3 290 mužov. Bola to politická katastrofa, ktorá znamenala koniec francúzskeho koloniálneho impéria vo východne Ázii. Druhý deň po páde Dien Bien Phu požiadali francúzski vyjednávači na ženevskej konferencii o prímerie. Pre légiu sa tým vojna v Indočíne skončila.

Boj o francúzske Alžírsko

Ešte skôr, ako sa mohli legionári zotaviť z bojov, ocitli sa v Alžírsku. Tentoraz bola ich nepriateľom Armáda národného oslobodenia. Pluky Légie, ktoré mali zabezpečiť pokoj v krajine, kde žilo množstvo Francúzov, sa aktívne zúčastnili v mnohých operáciách proti rebelom a plnili si povinnosť pri ochrane hraníc. Na základe politických rokovaní medzi prezidentom De Gaullom a predstaviteľmi vzbúrencov však Alžírsko v roku 1961 získalo nezávislosť a Légiu povolali do Francúzska. Légia, ktorá vnímala Alžírsko ako svoj domov a toto rozhodnutie ako zradu, sa vzbúrila. Pokus o prevrat však nevyšiel a 1. REP (Cudzinecký parapluk) rozpustili. Od roku 1962 až po súčasnosť sú oddiely bielych anjelov umiestnené na juhu Francúzska a na Korzike, ale aj v zámorí - v Djibouti, na Madagaskare, Tahiti a Francúzskej Guayane.

Légia si získala renomé pri výkone operácií v mnohých vojnou zmietaných oblastiach. V septembri 1990 vyslali tri pluky Cudzineckej légie do oblasti Perzského zálivu. Zmocnili sa letiska Al Salman, kde sa stretli len s malým odporom. Ich ďalšou úlohou bolo zabrániť ústupu Republikánskej gardy na západ. O tejto vojne sa hovorí ako o bleskovej vojne - skončila po sto hodinách boja na zemi, pričom v nej zahynuli len traja legionári. Pod velením Organizácie spojených národov Légia udržiavala poriadok v Mogadiši a zúčastnila sa aj na konflikte v Bosne, kde zvládla viacero tajných operácií.

Pri týchto akciách vedela Francúzska légia s veľkým efektom využiť materinský jazyk svojich vojakov. V oboch oblastiach boli len ľahké straty. Charakteristika Légie za približne stosedemdesiat rokov jej existencie, sa dá vyjadriť slovami literárneho velikána Antoina de Saint Exupéryho: „Vojak nie je mužom násilia. Nosí zbraň a riskuje svoj život za chyby, ktoré nespôsobil. Neoblomne dodržiava svoje slovo až do konca, i keď vie, že bude zabudnutý."

samarovic. (bez overenia) 22.2.2010 - 02:27

Ku.a prisaháám bohu že to som ja !! furt na tu fotku pozerám ! len ma toto jebe že to dievča vedľa mňa neviem si spomenúť či je to tá moja spolužiačka . Admine neser sa do toho pusti sem tú fotku čo dal 2REP !!!!!

Majo (bez overenia) 22.2.2010 - 02:33

No páni, ja vás pre dnešný večer opúšťam. Majte sa tu a držte sa. S pozdravom Majo Dobrú noc

De 2REP (bez overenia) 22.2.2010 - 03:39

Je suis Genevieve, pas probleme mes gars? rest´a mon marie Michel et vien en t´a la local ca... Bon nooooui, regarde, Genevieve. Et pour vous "legionnaires" de Pays- cťon mon coeur et "pissi n´a rien. http://www.youtube.com/watch?v=BxQEJ_XPaTw&feature=related

sedd111 (bez overenia) 22.2.2010 - 08:45

sevas . Brano . Prosim ta preloz do slovenciny ten prispevok co si sem dal. To co ti poslali z Legie. Je to par stran dozadu.

2REP (bez overenia) 22.2.2010 - 17:01

Majo, je to pravda, ale ten translator funguje dost blbo.Sedd111- nechcem ta urazit, ale kto ma zaujem, preklad si zozenie.To snad nemyslis vazne.Brano sem da dobru vec a este ti bude aj robit prekladatela? Trochu ma to nadvihlo...Inak vela veci z toho uz neplati.Posielaju to generelne(vseobecne) zaujemcom o sluzbu v LE v roznych jazykoch, vacsinou v anglictine, to uz je viacmenej nie jazyk, ale esperanto. Je to ich povinnost, tak odpovedat na maily musia, lebo inak by boli domrdani, vsetka posta LE sa kontroluje gestapom smerom dnu aj von.Zistuju sa v konkretnych pripadoch aj ti co to poslali, ak obsah by bol podozrivy.To sa pravda, netyka beznych veci, takych mailov sem chodia tisice. V 4RE mozes natrafit na sergenta, co ti necha discmana, ak skontroluje, ze na nom nemas nic, co by skodilo LE, -ak su tam len pesnicky LE, aby si sa ich naucil, daju ti to spat po 16 tyzdnoch. Takze nie je pravdou, ze si to nesmies doniest.Tie podmienky su robene na 138 narodnosti, tak chap. A tiez zalezi na tom ako sa ten dotycny vyspi. Smiiich. A do legie nejdu len chalani zo SVK, vychodnej Europy, co to myslia uprimne a jedinou ich tuzbou je dat sa zverbovat a mat zamestnanie.Lebo sluzba v LE je zamestnanie-si vojak, legionar, pracujuci.Chodia sem aj spicli, co to potom chcu vyuzit.Posielaju ich priamo vlady, ci komercne skupiny dokonca.Preto vo vojenskej policii LE (gestapo) pracuju ludia co uz maju nieco za sebou-skusenosti, psychologiu, pracu s ludmi.Z roznych regimentov a nikto nevie niekedy odkial sa zobrali. Jasne, po case to vyjde, lebo ten pozna toho, ten zase videl ineho v konkretnom regimente... LE si svoje veci strazi, ale je to otvorena spolocnost.pre cely svet.Tak nedivte sa, ze tie podmienky su trochu specificke.Dnes existuju priemyselne spionaze, za ktorymi su vyrobcovia strojov, zbrojarske koncerny, atd. V armade je vsetko prve-na celom svete.Je to tak- Samarovic- pamatas si V3S? takzvana vetrieska. U nas, v Ceskoslovensku.Najprv ju vyvinuli pre armadu, az potom , ked sa to vyradovalo, lebo prisli Tatry 138 a 148, ju mal hocikto aj na kolchoze. To je tak so vsetkym. 58-cku nam Rusi jedneho casu zakazali vyrabat, lebo bol ohrozeny kalach.Jeho produkcia. 58-cka nema konkurenciu, to tvrdim.Robili testy na material- vz.58 lezala v bahne 2 tyzdne.Potom ju vytiahli, natiahli a sup! Fungovala ako hodinky! A tzv. Skorpik-rychlopalna poloaut/aut. pistol - Skorpion, ci ako sa to vola-klobuk dole. V jednom su tito nasi (ceskoslovenski) vyvojari dobri-vedia, naozaj. Raz som bol v UB-zbrojovke a ked ma tam previedli a ukazali co vsetko by sa dalo,keby bolo, bolo mi na zaplakanie z kommentara- kdyby sme mneli penize. Famas tiez nevyraba LE, ale robi ju fabrika na kontrakt.Kanady nam tiez sije spolocnost, co robi aj veci pre civilov. Maskace tiez su z vyberoveho konania 14 firiem.Tak to proste funguje... No, rozpisal som sa. Len este pre chalanov na to stretko.Je to volne,spontanne, tak ziadny stres.Dufam nikto teraz nebude behat 10 km kazdy den, aby sa predviedol v tej najlepsej forme. Forma je v hlave. Doneste seba a dobru naladu, fyzicka nikoho nezaujima. P.S. A tu poznamku G. si nevsimajte.Ved viete- cherchez la femme. --Kva-kva-kva... smiiich. Bola nasrata, ze mi prsty behaju po klavesnici a nie inde. Smiiich. 2REP

Majo (bez overenia) 22.2.2010 - 17:27

veď aj ja som sem dal 2 vety po FR z translatora. Určite tam boli chyby. :D Ale ak človek chce zmysel nájde. Je to otázka chuti a dravosti. A teda aj záujmu. Ja som si tam tiež niečo potreboval prekladať. Mne ešte dávnejšie poslali tiež ten istý mail. Ale tak tam je v podstate písané to čo sa dozvieš aj na stránkach. Jednoducho treba prísť a povedia konkrétne na prípad dotyčného či na to má alebo nie. :) PS - makať na sebe by mi teraz nepomohlo aj keby behám celý týždeň v kuse. Tak no stress. :D Nejde o to. Ide o to aby sme sa konečne stretli. Myslím že nikto z nás sa nepotrebuje nijak predvádzať. Aj tak si myslím že sa docela názorovo poznáme tu z fóra tak by to ani význam nemalo. Inak chalani, legitimácia identity bude. Smích. :D nikdy nevieš

Majo (bez overenia) 22.2.2010 - 17:42

Mimo reč, haluz je že firu Tatra teraz vlastní USA. :D A V3S nemám slov. Prejde všetko vždy a všade. či plus 50 alebo mínus 40 stupňov. :D Ale zabilo ma vo filme věsničko má středisková keď mal vo V3S (Labuda) rádio. :D

2REP (bez overenia) 22.2.2010 - 18:41

Zistujem, ze viaceri z jednotky citaju toto forum, tak sa mi dostala do ruk bichla s citatmi. Jeden z nich: (vyroky slavnych ludi pred smrtou) Enrico Maria Velasquez- „ Svojim nepriatelom nic nemusim odpustat. Vsetkych som ich totiz dal predtym postrielat.“ No, proti gustu ziadny disputat...

samarovic. (bez overenia) 22.2.2010 - 19:04

Zdravým všeckých ! Jasné že si pamätám Praga S5T , V3S ešte dnes jazdia ! http://www.youtube.com/watch?v=ScAwKBnrm5c&NR=1 a VZ 61 klobúk dole v tej malej pažbe má dokonca strunu ,závažie pre zníženie kadencie je to fakt dobra zbraň. http://www.youtube.com/watch?v=r-aHAh4eOSE&feature=related

2REP (bez overenia) 22.2.2010 - 19:08

Opakovane mi to nejde sem dat tie fotky.Ale spominam si, ze aj 2Rep! mal s tym problem, ked daval tusim ten Camelbag a to ostatne.Asi to treba zmensit. Tak vyskusam nieco cez kody. Inak, donesiem CD s pesnickami LE, tak este robim preklady a fonetiku, aby ste z toho nieco mali.Lebo nie je to na zahodenie. Kod cti vas vsetkych vyskusam, tak sa ucte.Smiiich. A pochopte aj to-naco skolit armadu SR, ked v nej nesluzim.Ja sluzim LE. A je mi luto, ze chlapi, co su byvali LE, teraz robia pre ZA-jednotku, si len zaspominaju, ako to bolo u nas. Nemoralizujem, na to uz mam sice vek, ale chalani-jedno- legionara nerobi Kepi blanc, ci Kepi noir, legionara robi spravanie.Chovajte sa uz teraz ako legionari a cely stat vam moze vylizat zadok.Tužur(kurva tie klavesnice ) modest-stale skromny.A fier-hrdy na svoj statut legionara. Uz vidim niektore ohlasy- propaganda, jebes ludom mozgy, legionari su ini.Picu makovu a barani kkt! Legionara sluzba neurobi. Vo svojom vnutri clovek ostane aj nadalej tym, cim je.LE ho nauci sa len chovat modeste navonok.A pritom to moze byt grazel. Odbocim trochu od temy... Preto- tu na fore pre nemenovanych freres, co sa obavaju veku, ci mam tolko a nebude to trapne ze mam tolko a tolko... To si mam s niektorymi z vas povykat? Doteraz si tykame, tak o co go? Hovori sa o celosvetovej krize.Kriza-je v hlave! Budem stale tvrdit, aj ked ma niekto bude chciet zabit, cim viac Slovakov, Moravanov a Cechov pojde do LE, vratia sa po case , daju rozumy, tym bude stat bohatsi. Stat nie je bohaty peniazmi, ale ludmi, co tie peniaze pre stat vedia zarobit a platia dane. Asi vas vsetkych vytocim, ale socializmus nebola zla myslienka.Len nespravne aplikovana.Mozno... Nikdy som nebol v strane.Tej komunistickej.Preto som utiekol do LE. Ale som hrdy, ked si mozem zaspievat Ceskoslovensku hymnu. Celu a bez pomlky. Aj tu rusku ... Sajuz nerushimyj, respublik svabodnych...splatjila neveky velikayja Rus...Da zdravstvujet sozdannyij voljej narodov... Nastenka,(Kuzmina) je ti zima? V BB na SVK bude horuco...Vitaj medailistka tam doma-ked sa vratis tam, kde ta prijali, ked jobnutyje ruskie ta vyhodili, ze si tehotna a nemohla si podavat vykony. 2REP

2REP (bez overenia) 22.2.2010 - 19:18

Pre tych,co maju nad 30 a veria sebe a my hlavne im, lebo su vyzreti a skuseni-len tolko- osobne - ja sa postaram o to, aby ste boli v LE.A to je kurva velke slovo...2REP

samarovic. (bez overenia) 22.2.2010 - 19:28

2REP tých čo to zažili tých tým nevytočíš lebo ti dajú za pravdu a dnes tu na slovensku na ulici ti z 10tich 9,9 povie že majú taký istý názor. Tento prehnitý systém ta nechá skapať a dokonca ne na ulici ale už aj v nemocnici.

2REP (bez overenia) 22.2.2010 - 19:51

Tak sa zase pokusam opakovat slova, lebo vyjebanci u vas to vymazali. Lisa nie je jej priezvisko - je Gerardina Jakowna Elisaveta.Ruska zidovka zijuca v Italy, momentalne ak sa nepletiem v New Jersey, G. je profesionalna potapacka a nie Ann Duperrey, ci Parillaud, to len pre tych, co mi pisu a neviem odkial maju moj mail, somariny... Vymazany bol najlepsi prispevok, kde som otvorene slovne napadol utvar v ZA a specialne jednotky na SVK. Asi preto bol vymazany... Holt, asi niekomu poriadne rozkopem papulu ked pridem na Slovensko. http://www.youtube.com/watch?v=UVjjyQiqJ2k&feature=related

2REP (bez overenia) 22.2.2010 - 19:58

http://www.youtube.com/watch?v=VC52cUP2PVo&feature=related Ak by to nahodou.cital manzel Nastenky (drug moj)Kuzminy alebo Nastja sama- vitajte tam, kde vas vitaju.V BB. A serte na neprijatnikov. M.C.

Baby (bez overenia) 22.2.2010 - 20:12

Ahoj 2REP dávaj fotky cez http://imgupload.cz/ je to ejdnoduché a pôjde to určite :)

2REP (bez overenia) 22.2.2010 - 20:40

Tak teraz mi zovrela krv v zilach... Dobre, babkovci zili v dedinke pri Martine. Bela .Ale takych je aj pri Ziline, aj na vychode.Teraz sa to tusim vola Bela-Dulice.Babka sluzila u Franklina, ako kucharka.Na Kysuciach mame rodinu.A co sme ? vyvrheli? Kurwa? Sedi tu pri mne chalan, pisem ja a on je z tiez 2REG. Davajte mapu na Google a pozrite caserne de LE.Ved satelit nepusti.Satelitna mapa. Tak co tajit... LE mame kodovane veci,tak pohoda. Samo, pokoj, lebo ta inak jebne ako aj mna.Ale v den D sa s tebou napijem.Podam ruku a poviem-vitaj v LE. Armada SR je na dve veci-na kokot a na picu.Uplatkari, co idu na misie.Preto si ju nikto nevazi.A tu ma nech kokoti obvinuju.. Dufam, ze toto nevymaze nikto. 2REP 2Rep! raz napisal, ze Zidia maju na prvej Cie svoje pocitace.(v 2REPe) .Keby len tam....Uz sa mu necudujem, ze je .... Takze -Hej Slovaci, este nasa slovenska zem zije... Inak Baby-dobry napad...

Pali (bez overenia) 22.2.2010 - 20:43

http://tvnoviny.sk/spravy/krimi/slovenskeho-legionara-v-afrike-zradilo-srdce.html dávam to sem lebo je tam rozhovor s Jozefom Staviščákom ak to niektorí nevideli v komentároch pod videom vidno, že aj medzi legionármi sa nájdu závistlivci a neprajníci a pritom je to čech (já).

2REP (bez overenia) 22.2.2010 - 20:49

http://www.youtube.com/watch?v=BR0ZOQWc5VU Nemozem ist dalej, ta zem sa zmiesila s mojou krvou..

Baby (bez overenia) 22.2.2010 - 21:07

"Mŕtvy nie je ten, kto je v hrobe. Mŕtvy je ten, kto zabudol na hrôzy vojny, kto dovolí, aby vznikla nová vojna." "Lepšie je urobiť tisíc omylov a utrpieť tisíc porážok, ako zbehnúť z boja:" A. Van Dyck Ten, kto sa bojí, je napoly porazený. Suvorov Boj stvorila príroda, nenávisť vynašiel človek. K. Čapek "Vo večnosti mi bude položená otázka: "čo ste urobili so svojimi schopnosťami a ako ste pôsobili na ľudí?" Nakoľko som nezomrel vo vojne, rozmieňam..." Exupéry, Antoine de Saint Pro mně je jakýkoliv malý úspěch vítězství, ale žádná prohra není pro mně porážka!!! Priateľ je človek, ktorému keď povieš: "Niekoho som zabil," odpovie, "Kam ho zakopeme?" Čestná smrť je lepšia ako nečestný život. \' Počas mieru synovia pochovávajú svojich otcov. Počas vojny otcovia pochovávajú synov! \' Teraz, keď sme sa naučili lietať vo vzduchu ako vtáky a potápať sa ako ryby, zostáva nám už jediné. Naučiť sa žiť na zemi ako ľudia. /George Bernard Shaw/ Smrt jednoho člověka je tragédie. Smrt miliónů je statistika... (Stalin) Účelem válčení není padnout za svou zemi, ale přinutit nepřátele, aby padli za tu svou. Válka je nejbestiálnějším šílenstvím Leonardo da Vinci odeslat pohlednici @ Válka je hrozná, nepřípustná, ale ještě hroznější a nepřípustnější je otroctví Josef Čapek Účelem válčení není padnout za svou zemi, ale přinutit nepřátele, aby padli za tu svou. :)

2REP (bez overenia) 22.2.2010 - 21:45

http://www.youtube.com/watch?v=CrYlH4CNWhQ&NR=1 Baby-respect!! http://www.youtube.com/watch?v=CrYlH4CNWhQ&NR=1

Pato (bez overenia) 22.2.2010 - 22:10

http://www.youtube.com/watch?v=1jFv0UaO-Gw&feature=related volam sa Patrik, po slovensky a ten co vam tu pise je Commandant-major velitel polojednotky.Urcena na specoperacie.Pretoma nohu obviazanu.Tak vas pozdravim .Servuste a pote do legii.

2REP (bez overenia) 22.2.2010 - 22:22

est tu, mon ami bon provocateur? Ou ici -tu maintenant la bas ? 4RE? 2ieme REP realement a 2 REG a St.Christol.

Majo (bez overenia) 22.2.2010 - 22:43

Nech si kto si, napíš kto si ty čo robíš a hodnosť a všetko okolo toho. Keď tu vieš kecať do druhých tak napíš nám niečo o sebe!!! Neviem či to čo si napísal je pravda a či nie. Ani ma to nezaujíma. Sú veci o ktorých nemá vedieť nikto. Ale to ty nepochopíš. A dtto o tom nemá hovoriť nikto cudzí. Hovor si čo chceš ale za pravdu mi dať musíš. Nie že mal by si ale musíš. [color=#FF0000]PS chalani. nikdy nevysvetľujte debilovi že je debil. Aj tak to nepochopí lebo je debil. :D[/color]

JAA (bez overenia) 22.2.2010 - 22:45

tu to je vazne zaujimaveee chlapi ...a ten pato sa my zda ako jeden z le.ale mozem sa mylit ,,,intuicia

2REP (bez overenia) 22.2.2010 - 22:56

Samo, ty budes prvy co vstupi do LE.Pocuvaj toto. http://www.youtube.com/watch?v=GBbZA0ZQF6I&feature=related A dakujem za mudre, vyzrete slova. Nefajci a nepi do dna D., nesiem ti kua kua , smiiich ,2 cartony Partagasiek.Ty pamatas co to boli za cigy. A nech nam vsetci vylizu rite, to im odkaz! Inak otazka – co drzia v ruke tie baby? Kaliber, dlzka hlavne...(lebo je aj s kratsou, polovnickou hlavnou,to sa to da, ale to je 72 cm, povodna je 84, pocet nabojov v zasobniku je 5.A netvrd kurva, ze je to stara puska, co mal Zaitsev, to by ma nasralo...Ale mozno, ze paka je gulova a pazba orechova.Lebo Mosinky (vzor) vyrabali vraj zeny. Preto Zajcev tak dobre triafal.Smiiich.2REP

2REP -M. (bez overenia) 22.2.2010 - 23:08

Chalani, teraz to bolo trochu mimo,Patrik sem uz nenapise., sedel fakt vedla mna a chcel len dat na pravu mieru, ze Major je podostojnik a Commandant je Major.Teda dostojnik. Takto si odplasite aj tych, ktori by sa vas po vstupe do LE ujali, ale dobre, chyby robime .Pato ma 27, takze daleko ste si neulietli vsetci.Obcas...Skoda... Skoda, serie ma to viac ako vsetkych.Nepochopenie...

Majo (bez overenia) 22.2.2010 - 23:19

No tak to som trochu posral potom. Som to zle pochopil no. :) Aspoň teda odovzdaj prosím úctivé ospravedlnenie. A nie z vypočítavosti ale pripomenulo mi to situáciu ako tu niekto písal pod tvojim nickom. Takže tak. Aby som to dal na pravú mieru :blush:

JAA (bez overenia) 22.2.2010 - 23:35

nevydim dovod,,preco by sem uz Pato nepisal,,,bolo to nedorozumeniee ,,ktore sa stavaju v beznom zivote,,a tymto sposobom sa to moze staz ovela lachsie ,,kazdy chape preco ..majo reagoval troska zo zaujatostou ,,ale vlastne v hrubej podstate sa nic nestaloo ,,aspon ja to tak vydim ,,a bol by som raad ,,keby dal aj pato sem tam neaky prispevok ,ja v tom nevydim ziadny problem,,teda ak bude chciet ,,je niekto protii ???!

Majo (bez overenia) 22.2.2010 - 23:41

Ja nie som proti vôbec. Skôr má pochopiteľne prestať prispievať na fórum ten čo chybu spravil ako ten čo sa stal obeťou chyby. Bolo to dosť zaujato povedané. Priam sa ma až hnev zmocnil po tom čo už sa tu všetko odohralo a dopadlo to tak či onak. Tak mi to prišlo a tak to zo mňa aj vyšlo. Jednoducho som pochybil, svoju chybu si priznám. Následky sú neznáme ale ja jeden následok pociťujem. Svedomie. Tak sa nehnevaj Patrik. :blush:

JAA (bez overenia) 22.2.2010 - 23:49

majo a ty sa zase tak neospravedlnuj ,,ako chlap si musis stat za slovom,,ked si tak reagoval ,,mal si na to patricny dovoda,treba radsej vysvetlit,,preco si tak reagoval"coz si aj spravil ,,mal si na to tiez patricny dovod ,,a nic sa nestalo prebohaa chlapi ,,nikto nespravil ziadnu chybuu ,,bola to reakcia nic viac ,,,

Majo (bez overenia) 22.2.2010 - 23:56

JAA, áno, máš pravdu. Bola to reakcia. Mala dôvod ale je aj pravda že bola bez rozmyslu. A neviem kto sedí za počítačom na druhej strane siete. Preto som mal ísť na to s menším rázom. Možno nebola chyba to čo som napísal ale spôsob akým som to napísal bola chyba. Teda ja mám k tomu taký postoj. :) V podstate som mu nedal ani priestor a hneď som vypleskol prvé čo ma napadlo. A to sa nerobí. :) Ja považujem za správne to ospravedlnenie. Takže tak. Človek musí mať nad sebou kontrolu. Za akýchkoľvek podmienok. Ale ja som sa nekontroloval. Neprehodnotil som situáciu. To je tá chyba čo som spravil :D

Majo (bez overenia) 22.2.2010 - 23:57

JAA, áno, máš pravdu. Bola to reakcia. Mala dôvod ale je aj pravda že bola bez rozmyslu. A neviem kto sedí za počítačom na druhej strane siete. Preto som mal ísť na to s menším rázom. Možno nebola chyba to čo som napísal ale spôsob akým som to napísal bola chyba. Teda ja mám k tomu taký postoj. :) V podstate som mu nedal ani priestor a hneď som vypleskol prvé čo ma napadlo. A to sa nerobí. :) Ja považujem za správne to ospravedlnenie. Takže tak. Človek musí mať nad sebou kontrolu. Za akýchkoľvek podmienok. Ale ja som sa nekontroloval. Neprehodnotil som situáciu. To je tá chyba čo som spravil :D

2REP (bez overenia) 22.2.2010 - 23:57

V caserne su udavania, zloby.. lebo nam obcas jebe...Ale v Op/ex jeden za druheho da ruku do ohna. Nejaky chalan tu kedysi napisal ze som to a to- dobre...beriem... Ale ked budete v LE (par rokov), nezajebe aj vam? Kot kotu ogona neurvie, hovoria Poliaci.Marek, ty vies kurwa.Moj otec si vpalil gulu, aby nemusel byt komunistom. A ja raz budem komunistom.Prawym.Lebo ubiedenemu narodu len socialisticka revolucia pomoze. Kapitalisti seru na vas.Citroniky-vyzmykaju a zoberu dalsie.Kolko by som vedel napisat po f., ale naco, ucte sa ako Pepo Lopez, ked mu bolo 39-kurwa. Dnes je mu 51, to video je stare, Pedro,qui veux, peut tout. Michel. Kurwa... Rien.Gard -a tu... Et puis a repos. Michel.

Pridať nový komentár