Francúzska légia

mir 14.8.2007 - 21:26

História Francúzskej légie

francuzska legia

Máloktorý bojový zbor na svete je ovenčený takým množstvom mýtov a legiend ako Francúzska cudzinecká légia. Jej členmi sú dobrovoľníci, ktorí za sebou nechali svoje sociálne aj rodinné zázemie, pričom svoje úlohy plnia s odhodlaním, nad ktorým svet žasne.

Cudzinecká légia bola založená 9. marca 1831 rozkazom Ľudovíta Filipa, kráľa Francúzska. Bol to čas politických nepokojov a tento oddiel plnil úlohu ochrancu kráľovskej moci. Väčšinu dôstojníckeho zboru tvorili veteráni Napoleonovej Grand Armee a mužstvo predstavovalo národnostne pestrú zmes, v ktorej bola zastúpená celá Európa.

V Légii sa objavili aj francúzski regrúti, ktorí sa snažili uniknúť pozornosti miestnej polície. Boli to dobrovoľníci vo veku medzi 18. a 40. rokom, s pravým alebo prijatým menom. Kráľ správne predpokladal, že platení žoldnieri nebudú pri plnení rozkazov rozmýšľať o ich príčinách alebo politickej korektnosti. Légia bola po potlačení nepokojov v Paríži okamžite zapojená do bojov o Alžírsko.

V roku 1835 však tento bojový zbor prešiel pod španielsku kontrolu. Následne sa na rovnakom princípe vytvorila druhá Légia, ktorá získala a udržala pre francúzskeho kráľa Alžírsko, ktoré sa stalo na dlhý čas jej domovom. Vo svojej africkej misii plnili legionári dôležitú úlohu - udržiavali poriadok, potláčali povstania domorodých nomádskych kmeňov a kolonizovali Severnú Afriku. Budovali cestné komunikácie na rýchle presuny, púštne pevnosti a časom tu vzniklo aj mesto Légie - Siddi bel Abbés.

Česť a odvaha

Francúzska cudzinecká légia zdedila tradície žoldnierskych vojsk, ktoré využívali francúzski králi už v stredoveku - škótskej gardy Karola VII. alebo neskôr Napoleonových poľských kopijníkov. Farbami tejto elitnej časti vojska sú zelená a červená, ktoré používali Švajčiarske gardy slúžiace trónu bielej ľalie. Znakom a symbolom zároveň je granát, z ktorého vychádza sedem plameňov, pričom dva z nich sú ohnuté smerom nadol.

Vzťahy medzi tými, ktorí rozkazy vydávajú a tými, ktorí ich plnia, sú vybudované na veľmi vyvinutom „esprit de corps", založenom na niekoľkých jednoduchých princípoch: disciplína a česť, radosť z dobre vykonanej práce a oddanosť svojej minulosti. Heslom Légie je "Honeur et Valour" - Česť a odvaha. Po vstupe do Légie nastáva veľmi tvrdá selekcia. Mnohí kandidáti nevyhovejú buď zo zdravotných alebo morálnych dôvodov.

Legionár je zriedka anjel, ale nikdy nie zločinec. Každý nový člen je dobrovoľník, ktorý chce uniknúť svojej minulosti, osobnej alebo rodinnej kríze, vo svojom sociálnom alebo politickom živote. Príkladom posledného fenoménu je masívny príliv dobrovoľníkov z Alsaska po roku 1871, zo Španielska roku 1939 a z Východnej Európy po roku 1945. Pre ostatných, ktorí sa nechcú zmieriť s limitmi strednej vrstvy, Légia znamená možnosť dobrodružného života. Všetkých jej členov spája súdržnosť, spečatená disciplínou a rešpektom k tradíciám.

Francúzska légia v krymskom konflikte

Časom sa stala Légia bojovou silou, ktorá obhajovala záujmy Francúzska aj v tých najodľahlejších končinách. Bola zapojená do Krymskej vojny 1853 - 1856, kde zohrala hlavnú úlohu pri dobývaní Sevastopoľu. Zámerom Francúzov v tomto konflikte bolo pomôcť svojmu spojencovi, tureckému sultánovi, pri získaní prístupu k prieplavu medzi Čiernym a Stredozemným morom. Po počiatočných rýchlych víťazstvách sa 1. a 2. cudzinecký pluk pokúsil o dobytie opevneného prístavu Sevastopoľ, čo vyústilo do blokády, ktorá trvala rok. Légia kvôli chorobám a zlému počasiu už nemohla dlhšie čakať a padlo rozhodnutie podniknúť frontálny útok.

Prvý pokus sa nevydaril a jednotky sa museli stiahnuť s ťažkými stratami. Pokúsili sa o to znova, s rovnakým výsledkom. Napriek tomu sa nevzdali a skúsili to po tretí raz. Sevastopoľ padol 8. septembra 1855. Ďalšími bojiskami legionárov sa stali Taliansko (1859) a Mexiko (1863 - 1867). Práve tu sa 30. apríla 1863 odohrala jedna z najslávnejších bitiek, ktorá vstúpila do dejín ako synonymum cti a odvahy.

Bitka pri Camerone

Dňa 30. apríla 1863 3. kompánia Cudzineckého regimentu zabezpečovala bezpečný presun zásob po ceste medzi Vera Cruz a Pueblom. Počas pochodu do určenej pozície jednotku prepadla takmer tisícka mexických povstalcov. Kapitán Danjou, aby získal krytie pred nepriateľskou paľbou, presunul svoje mužstvo do opustenej haciendy Camerone, ktorú minuli pred niekoľkými minútami.

Kompánia mala šesťdesiatdva legionárov a troch dôstojníkov, ktorí mali čeliť mnohonásobnej presile Mexičanov. K haciende, kde sa legionári pripravovali na obranu, prišiel posol s ponukou čestnej kapitulácie. Na streche ležal seržant poľského pôvodu, ktorý mu vojensky stručne naznačil, čo si myslí o tomto návrhu. Tak sa spustil jeden útok za druhým, všetky však boli s ťažkými stratami odrazené. Napoludnie začala legionárom dochádzať munícia, nemali jedlo ani vodu. Podvečer bolo nažive už len päť obrancov, na ktorých číhala armáda nepriateľov. V tejto beznádejnej situácii legionári nasadili bodáky a podnikli útok. Keď dvoch z nich pri napredovaní k mexickej pozícii zastrelili, zasiahol mexický plukovník.

Opätovne ponúkol kapituláciu. Legionári súhlasili pod podmienkou, že si smú ponechať svoje zbrane. Plukovník, dojatý ich odvahou, odpovedal slovami: „Mužom ako ste vy, nemôžem nič odmietnuť." Tento deň, ktorý vstúpil do dejín ako Camerone, sa každý rok pripomína vo všetkých táboroch Légie a oslavujú ho s veľkým zápalom a pýchou. V Aubagne, kde sa koná slávnostná prehliadka, nesú na čele pochodujúceho regimentu drevenú ruku kapitána Danjoua. Tento boj, ktorého meno je na každej legionárskej vlajke, ostáva symbolom misie, ktorá sa plní až do úplného konca.

V zákopoch svetových vojen

Roku 1914 sa pluky Francúzskej Légie zúčastnili bitky o Artois, kde utrpeli ťažké straty. Boli zreorganizované a o mesiac neskôr znova ťažko porazené pri Givenchy. Nakoniec utrpeli legionárske pluky také ťažké straty, že ich museli v septembri 1914 rozpustiť a preformovať do novej jednotky. Takto bol vytvorený RMLE (Pochodový pluk cudzineckej légie), ktorého úlohou bolo prevýšiť v boji všetky ostatné jednotky. RMLE sa zúčastnil na mnohých bitkách francúzskych bojísk a stratil tisíce vojakov. Zvlášť sa vyznamenal svojím bojovým umením v zákopoch pri Remeši, kde legionári vyčistili štyri kilometre nepriateľských línií iba puškami, bajonetmi a granátmi. Ďalším úspechom bol Verdun, kde légia uspela v misii o znovuzískanie svojich starých pozícií. Nasledovala obrana parížskeho koridoru a Légia uspela opäť, hoci s veľkým stratami.

Francúzi začali svoju ofenzívu v júli 1918 a RMLE bol opäť v prvej vlne - takmer dva týždne si legionári presekávali cestu cez Hindenburgovu líniu. Počas 2. svetovej vojny, v júni 1940, jedenásty REI (Pechotný cudzinecký pluk) takmer vyhladili pri obrane pozícií vo Verdune. Tí, ktorí prežili, sa stali zajatcami. Väčšine sa ale podarilo ujsť a znovu zasiahli do bojov. Pluk však rozpustili. Trinásta DBIE (Podbrigáda Cudzineckej légie) písala dejiny pri Narviku a Bjerviku v Nórsku, ďalší úspech prezentuje slávne víťazstvo pri Bir-Hakaim v Líbii. Légiu znova zjednotili a pokračovala vo víťazných kampaniach v Tunisku, Taliansku, Provence a Nemecku.

V roku 1940 sa Thajsko, spojenec Japonska, pokúsilo anektovať Kambodžu. Légia túto hrozbu odvrátila, ale zbytočne, pretože politickou dohodou Kambodžu odovzdali pod thajskú správu. V oblasti ostala dislokovaná len jedna jednotka - 5. REI. Ďalšími rokovaniami sa podarilo zabrániť vojne na juhu, hoci nie nadlho. Legionárov, umiestnených v garnizóne Ha Giang, čoskoro zmasakrovali a ostávajúce dva batalióny vyrazili na pochod smrti smerom k čínskej hranici. V roku 1945, ešte predtým, ako sa zvyšky 5. REI dostali do Číny, vojna skončila. Nahradila ju však ďalšia, tentoraz vojna s Ho-či Mi-nom a jeho komunistami, ktorá mala trvať ďalších deväť rokov. V nej boli zastúpené všetky pluky Légie a najslávnejšími bojiskami boli Phu Tong Hoa, Koloniálna cesta 4, a slávne Dien Bien Phu.

Dien Bien Phu

Bol to najdlhší a najtvrdší zápas francúzskych expedičných síl na Ďalekom východe. 1. BEP uskutočnil výsadok v údolí Dien Bien Phu, zabezpečil oblasť a postavil základňu. Nasledovalo 169 dní konfrontácie s Viet Minh, po ktorých prišlo 57 dní pekla. Viet Minh zaujal pozície na svahoch, obkolesujúcich pevnostný systém, a začal ostreľovanie ťažkým delostrelectvom. Zásobovanie a prísun posíl bol možný len zo vzduchu. Pristávacia dráha bola zakrátko pod kontrolou nepriateľskej protileteckej paľby.

Na pomoc prišli nielen príslušníci parajednotiek, ale k obrane tejto pozície sa dobrovoľne hlásili aj muži bez parašutistického výcviku, hoci zoskoky sa často uskutočňovali v noci. Paralelne s obliehaním Dien Bien Phu prebiehala konferencia v Ženeve. Francúzske jednotky mali záujem udržať údolie, kým nepriateľ nepožiada o prímerie. Situácia však bola neudržateľná a 8. mája padla posledná pevnosť.

Dien Bien Phu prestalo existovať. Proti 15-tisíc legionárom a príslušníkom koloniálnych plukov stálo približne 100-tisíc nepriateľov, vyzbrojených ťažkou technikou. Dvetisíc obrancov padlo, 1 500 sa stratilo v akcii, 5 800 bolo ranených. Vyše 11-tisíc vojakov sa dostalo do zajatia, z ktorého sa po štyroch mesiacoch vrátilo živých len 3 290 mužov. Bola to politická katastrofa, ktorá znamenala koniec francúzskeho koloniálneho impéria vo východne Ázii. Druhý deň po páde Dien Bien Phu požiadali francúzski vyjednávači na ženevskej konferencii o prímerie. Pre légiu sa tým vojna v Indočíne skončila.

Boj o francúzske Alžírsko

Ešte skôr, ako sa mohli legionári zotaviť z bojov, ocitli sa v Alžírsku. Tentoraz bola ich nepriateľom Armáda národného oslobodenia. Pluky Légie, ktoré mali zabezpečiť pokoj v krajine, kde žilo množstvo Francúzov, sa aktívne zúčastnili v mnohých operáciách proti rebelom a plnili si povinnosť pri ochrane hraníc. Na základe politických rokovaní medzi prezidentom De Gaullom a predstaviteľmi vzbúrencov však Alžírsko v roku 1961 získalo nezávislosť a Légiu povolali do Francúzska. Légia, ktorá vnímala Alžírsko ako svoj domov a toto rozhodnutie ako zradu, sa vzbúrila. Pokus o prevrat však nevyšiel a 1. REP (Cudzinecký parapluk) rozpustili. Od roku 1962 až po súčasnosť sú oddiely bielych anjelov umiestnené na juhu Francúzska a na Korzike, ale aj v zámorí - v Djibouti, na Madagaskare, Tahiti a Francúzskej Guayane.

Légia si získala renomé pri výkone operácií v mnohých vojnou zmietaných oblastiach. V septembri 1990 vyslali tri pluky Cudzineckej légie do oblasti Perzského zálivu. Zmocnili sa letiska Al Salman, kde sa stretli len s malým odporom. Ich ďalšou úlohou bolo zabrániť ústupu Republikánskej gardy na západ. O tejto vojne sa hovorí ako o bleskovej vojne - skončila po sto hodinách boja na zemi, pričom v nej zahynuli len traja legionári. Pod velením Organizácie spojených národov Légia udržiavala poriadok v Mogadiši a zúčastnila sa aj na konflikte v Bosne, kde zvládla viacero tajných operácií.

Pri týchto akciách vedela Francúzska légia s veľkým efektom využiť materinský jazyk svojich vojakov. V oboch oblastiach boli len ľahké straty. Charakteristika Légie za približne stosedemdesiat rokov jej existencie, sa dá vyjadriť slovami literárneho velikána Antoina de Saint Exupéryho: „Vojak nie je mužom násilia. Nosí zbraň a riskuje svoj život za chyby, ktoré nespôsobil. Neoblomne dodržiava svoje slovo až do konca, i keď vie, že bude zabudnutý."

Baby (bez overenia) 23.2.2010 - 13:57

Tak tak, nám už 2REP otvoril trocha poklop od Legia a ukázal nám ako to tam chodí atd. Práve preto som spomenul to video, lebo je vela borcov ktorý si pozrú troj-minutové video kde sú v LE na nejakej akcii. A už si myslia borci že také akcie budú mať každý den 24 hodín denne :laugh: A potom ich je veľa sklamaných.

Majo (bez overenia) 23.2.2010 - 14:05

To ti neviem povedať aký som. To vedia tí čo žijú okolo mňa a čo ma poznajú. Viem že mám aj statky aj nedostatky. Ale kto nie? :D Sebareflexia je kur.a ťažká :D Ale kto vie sám seba ohodnotiť objektívne je v mojich očiach dobrý človek. Ja sa neviem a nechcem hodnotiť. :D

Baby (bez overenia) 23.2.2010 - 14:11

Dobrý dokument :ohmy: http://www.youtube.com/watch?v=EU5KBrGhc7E&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=gcG1DzVBJgU&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=AQPI7KjKj80&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=DnB31iakoU8&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=gaJ3S-tK1JU&feature=related Je to síce po anglicky, ale to by nemal byť problém:)

2REP (bez overenia) 23.2.2010 - 16:28

Salut,chalani. No ale sme sa pekne rozbehli...Dobry zaklad na to stretko.Tak adminovi nebude stacit pridelena kapacita fora a my uz pomaly vsetci zacneme tu dalsiu knihu pisat spolu z tych nasich prispevkov.Smich. Teraz vazne chalani- vsetko je v najlepsom poriadku, to ja som sa vcera domotal a to zapastie a zaspatie mi prislo take srandovne - ako si vtedy Majo a JAA nerozumeli, tak som to sem hodil, nech sa pobavime. Navadime sa este dost, az budete v LE, tak to nechajme na potom. Baby- kontrakt je na 5 rokov- prvy a potom sa podpisuje(ak sa rozhodnes) dalsi.Naraz na 10 rokov sa neda.Na to je viac dovodov a to ti rad na stretku vysvetlim.Tu by som to nerozvijal,, je to vysostne vnutorna zalezitost LE.Tak naco to maju vediet ti, co nam dost aj tak krv piju... Majo-„coze to akoze to ideme“... ved to sa u nas tak hovorievalo, to podla kraja. To ti Camerone potvrdi...Aj sa na tom nasmejeme. Ja viem, ze si vazite mojho casu, ved to je vidno.Nie som tak tupy, aby som to nepostrehol. Ale ani samoluby, aby som to vyhadzoval na oci.Ved keby som nechcel, tak sa neozvem a hotovo.Nejdem moralizovat, ale chalani-skusenosti su hlavne vekom.A ked vam bude ako mne, date mi za pravdu, ze netreba podcenovat dobre vztahy a toboz v dnesnej skurvenej dobe.To si potom najdes kamaratov ako cennost v trezore.A ako niekedy pomoze. A aj to, ze ked vas (v dobrom) trochu niekedy podpichnem s otazkami, fakt, vynajdete aj nemozne, ako sa hovori aj certa od kotla vytiahnete.To bez prehanania som niekedy v uzase, ako sa dokazete nabudit a nastartovat. Samarovic- no vidno, ze bude o com debatit pri vinecku-tesi ma ze si fanda do zbrani.Tak sme dvaja. Pekne prispevky. Inak- Mosin ako puska cal 7,62, ako som uz. spominal-existuje v dokonca troch variantach, aj kratka, aj „Zaicevova“(ostrelovacia) a tiez lovecka, aj ked je to vojenska zbran. Na Slovensku a na Morave sa da toho zohnat... Samozrejme myslim legalne. Je este s razou 11,3, ale toho bolo vyrobenych celkovo 80 kusov.Maju gravirovane hlavne a vyryvane pazby s loveckymi motivmi.Boli pouzivane v Afrike na lov tazkej zveri.Pokial viem, hodnota jednej zbrane presahuje u zberatelov 12000 EUR. Dost ludi to ma aj nelegalne ale taja to a ja (aby som nepoburil oficiality) osobne by som si to tiez nechal ako zberatel.Aj ked je to funkcne.Ved hned rovno nemusim s tym pytliacit, ci niekomu robit diery do zadku.Nagan“t“ je povodne svajciarsky vyrobok a Rusi to jednoducho okopirovali este za cara, lebo sa tusim vtedy nedohodli na cene za licenciu na vyrobu. Spagin- najrozsirenejsia zbran v 2SVojne, v tom okruhlom zasobniku bolo 72 nabojov(7,62 mm) TT-Tokarev, existovali aj podlhovaste zasobniky, podobne ako u CS samopalov vz.39. U pistoli Tokarev bola na kaliber pomerne vysoka ustova rychlost strely oficialne 815 m/sec. a pociatocna kineticka energia, takze este aj v dnesnej dobe sa povazuje za velmi nebezpecnu zbran.Pi vz. 52-byvala armadna v CSLA je vlastne tiez Tokarev. Tu chlapci moji, ak je ocelovy plast a ocelove jadro, tak ani nepriestrelna vesta nepomoze.Tam je penetracia zarucena.Na Testoch BSST to len ficalo. Ten Maxim (stary gulomet ) mal preto tak masivnu hlaven, lebo ona to vlastne nebola hlaven ale puzdro-obal hlavne, naplnene vodou, aby to chladilo.Tam tiez ta kadencia bola dost velka na tu dobu.Ale popravde-pouzivali sa kvalitne ocele, material, no proste poctiva robota.Je tam v tom prispevku vyobrazeny aj jeden super samopalik, cierny so sklopkou, tak by ma zaujimalo, ci viete presny nazov, jeho „nick“, prezyvku a ktore jednotky v Rusku a mimo neho ho pouzivali.Nechcem ale otravovat tak ak vas to nebavi to zistovat, napisem to sem potom ja.Ale ak by sa chcelo, kolko je nabojov v zasobniku a co je vyryte na lavej strane zbrane pri luciku. Je tam aj „Dragun“- Dragunov sniper puska, Samarovic fakt dik este ras, prijemne si prekvapil.Tiez si "udrel na strunu“ ja som v tomto taky isty ako ty. Ozaj a vies co je IZ? , kto to pouzival a aky je to kaliber? Ale asi ta len skusam blbou otazkou,lebo sa ukazalo ze si v tomto skutocne macher..Tak sorac... Takze Samarovic, este raz diky diky a diky. M1895 aTT33 vlastnim.Pochopitelne oficialne.Ale to vela legionarov zbiera stare zbrane, je to taky konicek. A zo Spagina, ak obetujes trochu benzinu a casu-si budes moct zastrielat.Ale pssst! A vy ostatni-ako Majko hovori-pome! Inak ti dakujem za ten 2 clanok Code... A co ten osmy? Smiiich. Baby uz mozes hodit sem, co by si si so sebou zobral pri vstupe.A ja popripade este doplnim. Neodpustim si radostnu informaciu. Necky(ved niektori viete, preco ho mam tak rad) je v poriadku a pozdravuje vas- zdrave jadro. Nahovaral som ho, nech sem napise, ale on je dost zasadovy, este furt asi nevie prehltnut poznamky tamtoho blba.Ale podozrievam ho, ze to potajomky tu cita, aj ked sa nezapaja. Teda ak mu to moznosti dovolia, teraz je tahet v tramtarii. 2REP

2REP (bez overenia) 23.2.2010 - 17:42

Este mam otazku na vas - staru sekciu. Lebo som teraz volal s brachom Marekom, co zije na Morave, ze ci by nemohol dojst na to stretnutie aj on. Popravde-je dost blbe, ked budem na SVK a on je 2,5 hod. cesty , aby som mu aspon ruku nepodal.Takto by som potom separee musel za nim. Svagrina pride tiez pozdravit a j s detmi, ale na stretku nebudu, lebo to by sa nepatrilo. Kde sa chlapi biju, tam zandarov netreba-smiiich. Inak k tomu flajstru v tr.registroch, to nemyslim nikoho konkretne, vas uz viacmenej poznam, ale vela tu bolo na fore otazok od cudzich, ze ci mozu, a ako je to. LE neriesi pri ziadostiach o prijatie otazky precinov.Zlocinov ano. To znamena- pride sem rowdie z GB, pobil sa stokrat v zivote, ma flajster popisany od vrchu do spodku.Ale je schopny a vie zaujat.Nekeca, otoci tu debatu s clovekom z gestapa tak, ze ten ho bude pocuvat so zaujmom.Jasne, unavuje ich clovek, co hapka a nevie to zo seba pustit, potom vymysla a zbytocne pohori.Clovek z gestapa je sice fachman,psycholog, ale aj on sa v zivote pobil a niekomu nakopal rit. Tak to proste chape. Len mu treba z mosta do prosta...Kto zahmlieva a vymysla pribehy, proste neprejde. Chodia sem ludia z RFederacii, to by ste mali vidiet, co ti maju za sebou... Volodja-judista a byvaly agent K.G... atd je tiez byvalym prezidentom a stale hovori, ze v mladosti robil k..tiny.To mi hovorili chalani tu, co su Rusi.A v Afganistane za vojny tiez neigrali v gorodky. Podrezavali ich, ... oni robili to iste.. Taka je vojna, chalani. Legionar –nepropagujem, neverbujem, - musi byt pripraveny v kazdej chvili. A na vsetko. Lebo inak by bol na picu vojak. Byt vojakom-legionarom -znamena byt HRDY na svoj statut. A chodte uz do... ved toto sa neda... toto forum je uz ako droga...smiiich. Salut, 2REP

2REP (bez overenia) 23.2.2010 - 17:50

Baby Re:Francúzska légia - 23/02/2010 14:11 -------------------------------------------------------------------------------- Dobrý dokument http://www.youtube.com/watch?v=EU5KBrGhc7E&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=gcG1DzVBJgU&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=AQPI7KjKj80&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=DnB31iakoU8&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=gaJ3S-tK1JU&feature=related No Baby, teraz som zahanbeny... toto som mal sem dat ja a skor.Kurva, kde si to vyhrabal? Klobuk dole... 2REP

samarovic. (bez overenia) 23.2.2010 - 18:12

2REP dik som rád že som udrel na strunu :) Zas taký odborník určite nie som viem niečo ale to len tak sporadicky takže nič moc ,rád ale počúvam všetko čo sa týka zbraní B) spagina som obsluhoval je to macherský sapík Héééj máš na mysli IZ -ruskú vzduchovku ? alebo brokovnicu ? Nebudeš mi veriť ale presne takú som mal asi najlepšie zo všetkých vzduchoviek čo som skúšal strielala tato ,dal mi ju jeden starý dedo tuším za marsky ? schoval som si ju doma pod postel , počuj mal som asi 12-13 akurát ku.va som sa stal pionierom a hned prúúser:woohoo: strelil som s ňou jednému chalanovi do krku p.či to bol cirkus jeho mama ma zdrala jak hada . ale vzduchovku som schoval nedal by som ju ani za p.ču !!!

Majo (bez overenia) 23.2.2010 - 18:44

Kurde, chlapi 2REP to s tým fórom trafil že je to ako droga. :D To je prvé čo po škole pozerám. samarovič - keď si pri tom strilaní naa "živý terč" tak to mám jednu príhodu čo sa stala u nás v dedine. Chlapík mal vypité. Zrazu ho niekto nedopatrením strelil do ruky. Zavolala sa záchranka všetko ako má byť. No problém je v tom, že sa volal podstrelený. A doktor ho nechcel ošetriť lebo si myslel že si z neho robí srandu ako mal vypité a pýtal sa ho na meno. :D Až po tom ako priniesli jeho doklady ho ošetril. Ja keď som prvý krát strielal z ťažšieho kalibru tak mi vyhodilo rameno skoro. Nevedel som zdvíhať ruku. Dovtedy v ruke iba stará dobrá slávia. :D [color=#FF0000]Mám otázku ešte k tým zbraniam. Viem že je jedna super mašina. Lovecká. Savažka sa jej hovorí ale nič som o nej nenašiel na nete. Má nejaký iný, oficiálny názov?[/color] Moja srdcovka - bajkalka stará. :kiss: Ruky sa mi trasú ale nikdy som nemal problém trafiť terč. No len to boli vzdialenosti do 120m. So sláviou pochopiteľne do tých 40-50. Ale tam už som musel kur.a poznať ako sa správa tá diabolka.

Majo (bez overenia) 23.2.2010 - 18:58

Mne to problém nerobí, bude len dobre keď príde tvoj brat. Aj ty budeš rád a aj on. Sa stretnete určite po dlhej dobe a budete môcť aj posedieť. Jednoznačne ho zavolaj.

2REP (bez overenia) 23.2.2010 - 19:30

http://www.youtube.com/watch?v=UYHyHDqhQ_o&NR=1&feature=fvwp ...je tam dost vulgarnych slov tak to radsej neprekladam... kurwa od Lopeza-ten je hned na zaciatku videa v tom vrtulniku, to sa berie ako samozrejmost, ten chalan s cigaretou hovori „pa mal“ fonetika- „nie je to tak zle“- v preklade. Inak natacane na Corse- vycvikovy priestor strelieb s PGM.2REP Myslim ze muzika je dobra... prislucha to temperamentu strelcov d´elite. Vsetci sme ludia.... a mon respect a tirreurs de 4eme..GCP je v podstate zmiesanina tych najlepsich z najlepsich.

2REP (bez overenia) 23.2.2010 - 19:38

Samko, sklamem ta, IZ je pistol cal 6,32, Pouzivali to prislusnici NKVD, da sa to schovat aj do slipov tak je to male.Ale kazdy z nas sa mozeme pomylit a je vidno, ze aj taky znalec ako nepochybne Samarovic-stara vojna -je ,sa moze pomylit. Samaro,naprav tos prekladom z videa -beglym ognom...Ved to vedia len stare vojny.Protiv tankav prativnika, beglym... OGONJ!! A hlavne smich kurwa!!!

2REP (bez overenia) 23.2.2010 - 19:48

inak ten posledny prispevok v commentaires nema chybu-looks like Hitler- ved je to tak robene...tam na konci videa je nitkovy kriz...

2REP (bez overenia) 23.2.2010 - 20:03

http://www.youtube.com/watch?v=mK2T2aPooy4&feature=related Vlast –mater nas vola... Za toto zomieral dedko Dedo Miso na Dukle,Kde ako muchy pokapinali nasi aj Rusi, Nemci z SA neboli kokoti, vedeli, ze zomru, preto sa nevzdali.Cest aj im.Vojaci, co boli vojaci a nie babiky, fertuski, A otec veril stale idei., do pici, preco si vpalil gulu do hlavy-....Ak mi tu niekto da preklad tej pesnicky, zalejem ho demizonom vodky.Alebo zase len ja sam? 2REP

2REP (bez overenia) 23.2.2010 - 20:53

http://www.youtube.com/watch?v=kn481KcjvMo asi som nieco nevhodne napisal po anglicky do tej povodnej verzie-dalo mi to: “the comment was deleted because of inapropriate words of comentator“. Tak sorry Kenny. „Hash down the cigarets“ 2REP

JAA (bez overenia) 23.2.2010 - 20:58

jasneee,,,ze zavolaj brataa ,,to je samozrejmost ,,a to ako si hovoril ,,ze ako to prebieha na tom gestape:-ze chalan co pozera ako blb a nevie sam suvisle rozpravat ,,tahaju to z neho ako z chlpatej deky,,potom si vymysla a nakonec sa v tom setko sam zamotaa ,,,mas recht ,,a porad sa citim lepsie"kamen zo srdca ,,ja tam s nima hodim taku rec ,,ze si este pivko vypijeme (smiiiich)..uz nech sme vsetci pri jednom stoleee !!a taka otazkaaa ,,bude gulatii ??? :(smiiich)co sa tyka toho dokumentu som ho vydel ,,vlastne skoro setky videa co tuna boli hodene do placu som vydel,,ale neviem preco som to ja sem nedal ,,:woohoo: mozno pre to ,,lebo som ich vydel uz davnejsiee ..co sa tyka zbrani ,,moc sa do toho nevyznam ,,ako som spomynal"ked neviem radcej som ticho,,ale bolo tu spomenute kto z coho strielal ,,,stielal som napr z kalasnikovaa ,,ale tej novsej verzie "saigon ,,ked sa mylim,,ma opravtee ,,urcite ten AK47 JE naj,,ale aj z tohoto som bol hluchy dva tyzdnee (smiiich)"a mimochodom ,,niesom az taky zly strelec ;) ale samozrejme mam sa co ucit ..

2REP (bez overenia) 23.2.2010 - 21:03

Mozno kvoli tomuto.. http://www.youtube.com/watch?v=kn481KcjvMo http://www.youtube.com/watch?v=kNnrTNFWcsg&feature=related

2REP (bez overenia) 23.2.2010 - 21:10

Ano, bude nas 12, preto bude gulaty.Ako pri poslednej veceri.A jeden z nas zradi...Preto si s nim namacam chlieb do misky a budem sa tvarit,ze je vsetko v poriadku.Osika sa trasie preto, lebo sa vraj na nej obesil Judas Iskariotsky. Ten, co najprv zradil a potom pobozkal.Takze tak.... 2REP

Majo (bez overenia) 23.2.2010 - 21:13

Povstan, veľká krajina Povstan k smrtelnému boju Potlač fašistickú temnú silu potlač tú zatratenú hordu vznešený hnev može zovrieť ako vlna Ľudia, prichádza vojna cirkevná vojna vznešený hnev može zovrieť ako vlna Ľudia, prichádza vojna cirkevná vojna môžeme odraziť spúšť všetkých horúcich ideí na vasopresoristov, na lupičov na trízniteľov ľudu vznešený hnev može zovrieť ako vlna Ľudia, prichádza vojna cirkevná vojna čierne krídla sa nevzdajú na let nad rodnoudomácou zemou jej expanzívne polia, protivník trúfajúci si na ňu vstúpiť vznešený hnev može zovrieť ako vlna Ľudia, prichádza vojna cirkevná vojna na faul fašistickej zgerby strel ho do hlavy. zlo ľudstva pochováme ho vznešený hnev može zovrieť ako vlna Ľudia, prichádza vojna cirkevná vojna vznešený hnev može zovrieť ako vlna Ľudia, prichádza vojna cirkevná vojna

JAA (bez overenia) 23.2.2010 - 21:14

to bol neaky citat ???lebo som neako nepochopil pointu ,,alebo povieme si to az za tym stolom tedaa ..

Majo (bez overenia) 23.2.2010 - 21:16

Nie som si istý či to je dobre. Musel som prekladať každé 2 slovo čo sa tam neopakovalo. :D Ale nie z ruštiny. Našiel som si video s angl titulkami. :D Takže to je aj tak v podstate podvod. Asi. :D Ale preklad tu je.

Pali (bez overenia) 23.2.2010 - 21:23

[b]Matka vlast volá[/b] Já, občan Svazu sovětských socialistických republik, vstupujíce do řad Dělnicko-rolnické Rudé armády skládám přísahu a slavnostně se zavazuji být čestným, statečným, disciplinovaným, ostražitým vojákem, přísně chránit vojenská a státní tajemství, bezvýhradně plnit všechny vojenské řády a rozkazy velitelů a náčelníků. ...do posledního dechu být oddán svému Lidu, své Sovětské Vlasti a dělnicko-rolnické vládě Budu vždy připraven na rozkaz dělnicko-rolnické vlády vystoupit na obranu své vlasti - Svazu sovětských socialistických republik, a, jako vojín Dělnicko-rolnické Rudé armády, se zavazuji bránit ji chrabře, důstojně a čestně, nelitujíce své krve i samotného života pro dosažení plného vítězství nad nepřítelem. Pokud se zlým úmyslem poruším tuto přísahu, nechť mně postihne tvrdý trest sovětského zákona, všeobecná nenávist a opovržení pracujících.

Majo (bez overenia) 23.2.2010 - 21:34

http://www.youtube.com/watch?v=rIYjM8yC1cM čítajte aj popis videa a aj komentáre sú tam zaujímavé. :)

Majo (bez overenia) 23.2.2010 - 21:37

http://www.youtube.com/watch?v=5ct8vLXQLLQ&feature=related Stoličky tam mali byť plné mladých ľudí!!!

2REP (bez overenia) 23.2.2010 - 21:41

Majko, nezahravaj sa s osudom.Chalani mi to nastavili tak(chiffreurs),ze okamzite pri pokuse o vstup sa mi objavuje IP adresa pouzivatela a aj jeho osobne data. Ak pisem z pocitaca- sluz. -LE, vsetko je evidovane. Inak napisem nieco za chvilu, lebo mam mail.A sila... CM, takze som to ja.2REP

2REP (bez overenia) 23.2.2010 - 21:46

Sok! Hotovo-pizdec! Chalani mi teraz rozmotali nieco a zistujeme, ze niekto nam dal pokoj. Dolezite je to, ze som dostal (ne) oficialny mail.Ved pristupove kody sa daju vygenerovat tak nic nove.Ale sranda, co vsetko sa da. Pan minister B...., nepochybujem, ze ste seriozny chlap.Ak viete prist na stretnutie na fakultu, asi budete ferovy. Neskryvate sa za lietadla a vily. Co viem, nie ste zbohatlik, patrite do rangu slusnych, obycajnych obcanov SR.Vsetka cest vam. Ja organizujem to stretnutie s chalanmi, tak vitajte aj vy na kus reci a pohar dobreho vina.Ak v Schedule najdete cas. Viem, ze z titulu vasej funkcie asi nemozete ako fyzicka osoba v rifliach a rozhalenke, mozno ano...Nepoznam vase predpisy. Legionari nehryzu,nie sme selmy, tak vsetko je v pohode. Pridte, ste vitany a pokecame. S chalanmi, co sa vam predstavia menami a vysvetlia, preco chcu ist sluzit do LE. Ak mate stop stav v armade vasej-SR, nevadi, chlapci sa mozno (niektori) vratia po rokoch a zvysia kvalitu armady SR.Lebo legionar, ale to iste viete, nemoze po kontraktoch podnikat. Moze posobit len vo vojenskej sfere. Ja len dufam, ze konkretne niekoho nepodrazdim, aj ked iste chapete, ze ako obcana RF by ma to asi velmo netankovalo. Neviem ci mate vojensku hodnost, ale to nie je meritum veci.Niekedy je lepsi minister bez hodnosti ako „guma“. Ta moja hodnost je Commandant.Takze po vasom major. Funkciu, co z toho vyplyva si domyslite sam.Urcite mate prehlad, lebo Slovaci utekaju do LE ako mysi z potapajucej sa lode.Ale nic v zlom. A mozno raz sa budeme chciet na SVK vratit a tiez nam povedia-stop stav! S oficialnym pozdravom 2REP-CM.

Majo (bez overenia) 23.2.2010 - 21:54

2 REP - nechápem s čím sa nemám hrať. Bol by som rád keby si mi to objasnil. Je tu niečo o čom neviem?

Pali pre 2REP (bez overenia) 23.2.2010 - 21:59

Preklad: [b]Svatá válka[/b] Již vstávej země ohromná, již vstávej vkrutý boj, jde cháska vrahů ničemná, ji rázně bít se stroj! Refren: Ať svaté naše nadšení se vzdouvá jak vln proud! Svět válka naše přemění, jež má vždy svatou slout! Ref. Jak pólům v ničem společným vždy soupeřit je nám. Chcem vést lid ke dnům slunečným, chtí vládnout oni tmám. Ref. Hned rány naše zakusí, kdo týrat přišel nás, jich loupeživé pokusy a trýzně smetem v ráz. Ref. Jak vzlétnou hordy divoké nad krásnou naši zem, ty pláně rodné široké, my bránit všichni jdem. Ref. Nic chásku vrahů nečeká, než koule přímo v leb, ta trýznitele člověka hned sklátí v širou step. Ref. My rvát se budem ze všech sil, nám vůle v srdci plá, by v krátku vrahů zbaven byl Svaz náš, zem veliká. Ref. Již vstává země ohromná, již vstává v krutý boj, jde cháska vrahů ničemná, již rázně bít se stroj. Ref.

Majo pre 2REP (bez overenia) 23.2.2010 - 22:21

Rád by som o čo sa jedná. Nie som nedočkavý, ale dosť ma to serie. Príde mi to ako obvinenie z niečoho. A dosť vážne. Prosím objasnenie, pokiaľ ti je môj terazjší zdravotný stav milý :angry: (smích ;) )

CEA (bez overenia) 23.2.2010 - 23:00

super video si tu dal 2 REP, chalanov poznam velmi dobre bolo to na strelnici casta, velitela tam vtedy mali sch handlera super chlap, inak ti dvaja vo vabe boli dobry showmani a vianocne scenky v ich podani boli super!! a chlapik co tam hovori "pas mal" sa volal popov! inak myslel som si ze polovicka ludi na tomto fore sa angazuje tento rok ale vidim skutek utek pani! jednoznacne som pre 2 rep ako regiment prefere, 2 reg by som tu moc neospevoval, lebo som mal tu cest byt v djibouty s panmi buldozeristami a ziadna slava! ani nie po tyzdni aklimatizacie sme isli okamzite do terenu na 3 tyzdne, to zaten cas 2 reg tahal v kasarnach gardy a to tam uz bol o dva tyzdne pred nami!po terene sme sa ani neumyli a uz sme tahali gardy mi!2 reg sa zaten cas sral z nejakou cestou a polovicka hnila v kasarnach.potom prisla staz "comando" a co myslite si zenisti ju robili? nie! ak su to len strasni komandosi. kolko krat sme skakali v noci do puste zatial co strasne dobry legionari z 2 reg spinakali!!!chudadka moje.... pocas staze caporala zenisti vobec nepoznali minimi alebo LGA!!! ale to je jedno legia je aka je a vzdy taka zostane a zostane len pre chlapov a nie pre poniektorych spisovatelov na tomto fore....to len na povzbudenie....

Necky (bez overenia) 23.2.2010 - 23:01

No nazdárek bráxo ve zbrani.Co to tam organizuješ? Jinak ale to jistě víš je už St-Cl . L. v duchodu dva mĕsíce..Ancien. Kurwa... Tady pohoda.Až na ty kokoty z US armi.Lezou do všeho, jak kdyby cely svět byl jejich.Čuráci.La quille-bordel. A máš recht. Do legie museji jit chlapi.Tak to tam na tom vašom „stretku“ dotáhni s těma Slovakama.Ať nam Xaxarum neudelaji ostudu, paličáci. V Hodonine za vojačka mja vzali.Moje vlaski nakratučko střihali. Drž se anepiš tam hodnosti.lide jso kurvy. Necky

Majo (bez overenia) 23.2.2010 - 23:35

http://www.youtube.com/watch?v=iZYQEzPWjT8&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=cWRbsSrv77c&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=g0G2twE06oI&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=wAP3EGwtoyE&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=-jmfhAy1Vsg&feature=related

2REP (bez overenia) 23.2.2010 - 23:36

Pre CEA- ved dobre, uz len to, ze sa zapajas je plus.Na Compagnie d, .. et Appui nie su sraci,mal som tu cest, ale aj v DINOPSE si nevalame sunky.Mrzi ma ze prave ty tu hovoris o buldozeristoch. Mas komplexy z vysokoskolakov? Popov je povodom Slovak, to asi vies.CEA. To ako keby som si teraz sral do vlastneho hniezda ako legionar.Ale dobre, podme sa camaradement povadit- to ti je dobry ten, co ti nohu zachrani od miny a ty na nu nestupis? To uz nie sme zli, ze? 2REP ako retgiment si musi zvyknut, ze je elita elit a preto aj take naroky-umyvate hajzle, varite obcas v kuchyni.Ale ste elita, tak co picujes? To ta zahanbi? Chlape aj my skaceme do puste, ved misie 2REP a 2REG v Djibouti(nie Djibouty) su spolocne, tak co picujes? Nic v zlom...Kazdemu legionarovi, aj mlademu odpoviem. Ty asi budes tak druhy kontrakt.A dost tvrdy chlap.Ale nejeb do mna a do 2REG.Mam za sebou 2 staze v ... a na Corse tak asi by sme sa mali poznat, ked si v CEA. A spisovatela si odpust-mas komplexy? Gard- a- tu, mon gar... A nech bude nejaky usmev- 2Rep! to ta bavi pisat pod inym nickom? Tak ta povzbudim aj ja... Ale usmev a zdravim ta tam kde momentalne si, 2Rep!

2REP (bez overenia) 23.2.2010 - 23:45

Majko, my sa toho zaspatia asi nezbavime a to uz je la grande comedie... Co ta furt serie? Vsetko je ok, ale 2Rep! mi tu uz nadava do spisovatelov.

Majo pre 2REP (bez overenia) 23.2.2010 - 23:49

So všetkou úctou ,nehnevaj sa ale pre mňa to nie je v poriadku pokiaľ neviem čo si myslel tým že nemám pokúšať osud a niečo v tom zmysle čo som z toho pochopil že práve ja sa ti dobíjam na mail. Tak ma to serie. No. Tak by som rád vedel či išlo niečo mimo mojej osoby, pomýlil si sa alebo sa niekto zahráva s mojimi údajmi? :dry: :laugh: Dúfam že ti to nepríde blbé že žiadam vysvetlenie ale pochop, ide tu o moju osobu. Ani ty si nenecháš krivdiť. Či?

JAA pre CEA (bez overenia) 24.2.2010 - 00:10

CEA MAM TU NEAKY ZAVEZOK,,KTORY SOM POVEDAL ,,ZE SPLNIM ,,JEDEN CLOVEK ODTIALTO VIE ,,O CO SA JEDNA,,ALE UZ SOM SKORO NA KONCI ,,KEBY SI BOL TI NA MOJOM MIESTE ,,ALEBO BARS DO ODTIALTO ,,TAK SPRAVI TO ISTEE !!TEDA NAJDU SA BARS AKY SRACI V DNESNEJ DOBEE ..KEBY SOM MAL S TEBOU KONFRONTACIU,,BY SI POCHOPIL ,,A DALEJ TO NEBUDEM ROZVIJAT ,,,JE TO ZBYTOCNEE ,,A KAZDY KTO TU PISE A ESTE NESIEL,,MA NA TO PARNY DOVOD,,ASPON MYSLIM ,,ALE TO JE KAZDEHO VEC ...ALE TEN SPISOVATEL JE DOBRA MYSLIENKA ,,,MOZNO RAZ NAPISEM KNIHUUU ...BUDEM SI TO PAMETAT

Majo (bez overenia) 24.2.2010 - 00:13

JAA to vystihol. Keď niečo začnem tak to dokončím. Ja tu niečo začaté mám. A teda keby len to. Nerozvíjam. 2REP - aaa, do riti, srať na to. :D Keď hovoríš že to je OK tak je to ok. Dôvera. B)

2REP (bez overenia) 24.2.2010 - 00:21

2Rep! ja uz neviem, ci sa mam smiat, alebo plakat.Smiich.Nie je lepsie napisat sem na forum- ano som na CEA, dostanem sa k mailu v nedelu, a v poho? Ved si na CEA, tak chod zajtra rano za Col de Miniere a spytaj sa, akej je narodnosti.Naseries si do kalhot, ked ti odpovie po slovensky? Takto pises o polrocnych stazach,ze sa odmlcis a pod.Nic v zlom, len to chalanov zavadza. Kto ti berie ten tvoj druhy kontrakt? Vnasas tu dobre poznatky, hovoris pravdu o LE, tak coho sa kurva furt bojis? Ozivujes forum, davas sem dobre veci, picujes , ze ja si to nedovolim a to vies aka je moja pozicia... Nikto nema nic na robotu, len si Karola sledovat...To prehanas... S tymi buldozeristami si to jednoducho prehnal, to sa nehnevaj,takto sa legionari k sebe nechovaju.To mam 1RECu vycitat, ze v Orange nenasadol do transportera, ale isiel na kavu do cantiny? Pozdravuje ta M.M.

Majo (bez overenia) 24.2.2010 - 00:30

2REP super video. Bezkontaktný boj je problém ktorý neviem vyriešiť. :D Nechápem. Aj keď o vnútornej energii čosi viem. :D

Majo (bez overenia) 24.2.2010 - 00:39

2REP a čo povieš na toto? :) http://www.youtube.com/watch?v=AYq8EueDYNM&feature=related

Majo (bez overenia) 24.2.2010 - 00:41

A Vadim Starov. 9. dan už neviem v čom to. :) http://www.youtube.com/watch?v=AJhJ8k7THUU&feature=related

Majo (bez overenia) 24.2.2010 - 00:44

Ale táto technika boja. Tak rafinované. :D http://www.youtube.com/watch?v=9LKc8A4fjX8

Pridať nový komentár