Francúzska légia

mir 14.8.2007 - 21:26

História Francúzskej légie

francuzska legia

Máloktorý bojový zbor na svete je ovenčený takým množstvom mýtov a legiend ako Francúzska cudzinecká légia. Jej členmi sú dobrovoľníci, ktorí za sebou nechali svoje sociálne aj rodinné zázemie, pričom svoje úlohy plnia s odhodlaním, nad ktorým svet žasne.

Cudzinecká légia bola založená 9. marca 1831 rozkazom Ľudovíta Filipa, kráľa Francúzska. Bol to čas politických nepokojov a tento oddiel plnil úlohu ochrancu kráľovskej moci. Väčšinu dôstojníckeho zboru tvorili veteráni Napoleonovej Grand Armee a mužstvo predstavovalo národnostne pestrú zmes, v ktorej bola zastúpená celá Európa.

V Légii sa objavili aj francúzski regrúti, ktorí sa snažili uniknúť pozornosti miestnej polície. Boli to dobrovoľníci vo veku medzi 18. a 40. rokom, s pravým alebo prijatým menom. Kráľ správne predpokladal, že platení žoldnieri nebudú pri plnení rozkazov rozmýšľať o ich príčinách alebo politickej korektnosti. Légia bola po potlačení nepokojov v Paríži okamžite zapojená do bojov o Alžírsko.

V roku 1835 však tento bojový zbor prešiel pod španielsku kontrolu. Následne sa na rovnakom princípe vytvorila druhá Légia, ktorá získala a udržala pre francúzskeho kráľa Alžírsko, ktoré sa stalo na dlhý čas jej domovom. Vo svojej africkej misii plnili legionári dôležitú úlohu - udržiavali poriadok, potláčali povstania domorodých nomádskych kmeňov a kolonizovali Severnú Afriku. Budovali cestné komunikácie na rýchle presuny, púštne pevnosti a časom tu vzniklo aj mesto Légie - Siddi bel Abbés.

Česť a odvaha

Francúzska cudzinecká légia zdedila tradície žoldnierskych vojsk, ktoré využívali francúzski králi už v stredoveku - škótskej gardy Karola VII. alebo neskôr Napoleonových poľských kopijníkov. Farbami tejto elitnej časti vojska sú zelená a červená, ktoré používali Švajčiarske gardy slúžiace trónu bielej ľalie. Znakom a symbolom zároveň je granát, z ktorého vychádza sedem plameňov, pričom dva z nich sú ohnuté smerom nadol.

Vzťahy medzi tými, ktorí rozkazy vydávajú a tými, ktorí ich plnia, sú vybudované na veľmi vyvinutom „esprit de corps", založenom na niekoľkých jednoduchých princípoch: disciplína a česť, radosť z dobre vykonanej práce a oddanosť svojej minulosti. Heslom Légie je "Honeur et Valour" - Česť a odvaha. Po vstupe do Légie nastáva veľmi tvrdá selekcia. Mnohí kandidáti nevyhovejú buď zo zdravotných alebo morálnych dôvodov.

Legionár je zriedka anjel, ale nikdy nie zločinec. Každý nový člen je dobrovoľník, ktorý chce uniknúť svojej minulosti, osobnej alebo rodinnej kríze, vo svojom sociálnom alebo politickom živote. Príkladom posledného fenoménu je masívny príliv dobrovoľníkov z Alsaska po roku 1871, zo Španielska roku 1939 a z Východnej Európy po roku 1945. Pre ostatných, ktorí sa nechcú zmieriť s limitmi strednej vrstvy, Légia znamená možnosť dobrodružného života. Všetkých jej členov spája súdržnosť, spečatená disciplínou a rešpektom k tradíciám.

Francúzska légia v krymskom konflikte

Časom sa stala Légia bojovou silou, ktorá obhajovala záujmy Francúzska aj v tých najodľahlejších končinách. Bola zapojená do Krymskej vojny 1853 - 1856, kde zohrala hlavnú úlohu pri dobývaní Sevastopoľu. Zámerom Francúzov v tomto konflikte bolo pomôcť svojmu spojencovi, tureckému sultánovi, pri získaní prístupu k prieplavu medzi Čiernym a Stredozemným morom. Po počiatočných rýchlych víťazstvách sa 1. a 2. cudzinecký pluk pokúsil o dobytie opevneného prístavu Sevastopoľ, čo vyústilo do blokády, ktorá trvala rok. Légia kvôli chorobám a zlému počasiu už nemohla dlhšie čakať a padlo rozhodnutie podniknúť frontálny útok.

Prvý pokus sa nevydaril a jednotky sa museli stiahnuť s ťažkými stratami. Pokúsili sa o to znova, s rovnakým výsledkom. Napriek tomu sa nevzdali a skúsili to po tretí raz. Sevastopoľ padol 8. septembra 1855. Ďalšími bojiskami legionárov sa stali Taliansko (1859) a Mexiko (1863 - 1867). Práve tu sa 30. apríla 1863 odohrala jedna z najslávnejších bitiek, ktorá vstúpila do dejín ako synonymum cti a odvahy.

Bitka pri Camerone

Dňa 30. apríla 1863 3. kompánia Cudzineckého regimentu zabezpečovala bezpečný presun zásob po ceste medzi Vera Cruz a Pueblom. Počas pochodu do určenej pozície jednotku prepadla takmer tisícka mexických povstalcov. Kapitán Danjou, aby získal krytie pred nepriateľskou paľbou, presunul svoje mužstvo do opustenej haciendy Camerone, ktorú minuli pred niekoľkými minútami.

Kompánia mala šesťdesiatdva legionárov a troch dôstojníkov, ktorí mali čeliť mnohonásobnej presile Mexičanov. K haciende, kde sa legionári pripravovali na obranu, prišiel posol s ponukou čestnej kapitulácie. Na streche ležal seržant poľského pôvodu, ktorý mu vojensky stručne naznačil, čo si myslí o tomto návrhu. Tak sa spustil jeden útok za druhým, všetky však boli s ťažkými stratami odrazené. Napoludnie začala legionárom dochádzať munícia, nemali jedlo ani vodu. Podvečer bolo nažive už len päť obrancov, na ktorých číhala armáda nepriateľov. V tejto beznádejnej situácii legionári nasadili bodáky a podnikli útok. Keď dvoch z nich pri napredovaní k mexickej pozícii zastrelili, zasiahol mexický plukovník.

Opätovne ponúkol kapituláciu. Legionári súhlasili pod podmienkou, že si smú ponechať svoje zbrane. Plukovník, dojatý ich odvahou, odpovedal slovami: „Mužom ako ste vy, nemôžem nič odmietnuť." Tento deň, ktorý vstúpil do dejín ako Camerone, sa každý rok pripomína vo všetkých táboroch Légie a oslavujú ho s veľkým zápalom a pýchou. V Aubagne, kde sa koná slávnostná prehliadka, nesú na čele pochodujúceho regimentu drevenú ruku kapitána Danjoua. Tento boj, ktorého meno je na každej legionárskej vlajke, ostáva symbolom misie, ktorá sa plní až do úplného konca.

V zákopoch svetových vojen

Roku 1914 sa pluky Francúzskej Légie zúčastnili bitky o Artois, kde utrpeli ťažké straty. Boli zreorganizované a o mesiac neskôr znova ťažko porazené pri Givenchy. Nakoniec utrpeli legionárske pluky také ťažké straty, že ich museli v septembri 1914 rozpustiť a preformovať do novej jednotky. Takto bol vytvorený RMLE (Pochodový pluk cudzineckej légie), ktorého úlohou bolo prevýšiť v boji všetky ostatné jednotky. RMLE sa zúčastnil na mnohých bitkách francúzskych bojísk a stratil tisíce vojakov. Zvlášť sa vyznamenal svojím bojovým umením v zákopoch pri Remeši, kde legionári vyčistili štyri kilometre nepriateľských línií iba puškami, bajonetmi a granátmi. Ďalším úspechom bol Verdun, kde légia uspela v misii o znovuzískanie svojich starých pozícií. Nasledovala obrana parížskeho koridoru a Légia uspela opäť, hoci s veľkým stratami.

Francúzi začali svoju ofenzívu v júli 1918 a RMLE bol opäť v prvej vlne - takmer dva týždne si legionári presekávali cestu cez Hindenburgovu líniu. Počas 2. svetovej vojny, v júni 1940, jedenásty REI (Pechotný cudzinecký pluk) takmer vyhladili pri obrane pozícií vo Verdune. Tí, ktorí prežili, sa stali zajatcami. Väčšine sa ale podarilo ujsť a znovu zasiahli do bojov. Pluk však rozpustili. Trinásta DBIE (Podbrigáda Cudzineckej légie) písala dejiny pri Narviku a Bjerviku v Nórsku, ďalší úspech prezentuje slávne víťazstvo pri Bir-Hakaim v Líbii. Légiu znova zjednotili a pokračovala vo víťazných kampaniach v Tunisku, Taliansku, Provence a Nemecku.

V roku 1940 sa Thajsko, spojenec Japonska, pokúsilo anektovať Kambodžu. Légia túto hrozbu odvrátila, ale zbytočne, pretože politickou dohodou Kambodžu odovzdali pod thajskú správu. V oblasti ostala dislokovaná len jedna jednotka - 5. REI. Ďalšími rokovaniami sa podarilo zabrániť vojne na juhu, hoci nie nadlho. Legionárov, umiestnených v garnizóne Ha Giang, čoskoro zmasakrovali a ostávajúce dva batalióny vyrazili na pochod smrti smerom k čínskej hranici. V roku 1945, ešte predtým, ako sa zvyšky 5. REI dostali do Číny, vojna skončila. Nahradila ju však ďalšia, tentoraz vojna s Ho-či Mi-nom a jeho komunistami, ktorá mala trvať ďalších deväť rokov. V nej boli zastúpené všetky pluky Légie a najslávnejšími bojiskami boli Phu Tong Hoa, Koloniálna cesta 4, a slávne Dien Bien Phu.

Dien Bien Phu

Bol to najdlhší a najtvrdší zápas francúzskych expedičných síl na Ďalekom východe. 1. BEP uskutočnil výsadok v údolí Dien Bien Phu, zabezpečil oblasť a postavil základňu. Nasledovalo 169 dní konfrontácie s Viet Minh, po ktorých prišlo 57 dní pekla. Viet Minh zaujal pozície na svahoch, obkolesujúcich pevnostný systém, a začal ostreľovanie ťažkým delostrelectvom. Zásobovanie a prísun posíl bol možný len zo vzduchu. Pristávacia dráha bola zakrátko pod kontrolou nepriateľskej protileteckej paľby.

Na pomoc prišli nielen príslušníci parajednotiek, ale k obrane tejto pozície sa dobrovoľne hlásili aj muži bez parašutistického výcviku, hoci zoskoky sa často uskutočňovali v noci. Paralelne s obliehaním Dien Bien Phu prebiehala konferencia v Ženeve. Francúzske jednotky mali záujem udržať údolie, kým nepriateľ nepožiada o prímerie. Situácia však bola neudržateľná a 8. mája padla posledná pevnosť.

Dien Bien Phu prestalo existovať. Proti 15-tisíc legionárom a príslušníkom koloniálnych plukov stálo približne 100-tisíc nepriateľov, vyzbrojených ťažkou technikou. Dvetisíc obrancov padlo, 1 500 sa stratilo v akcii, 5 800 bolo ranených. Vyše 11-tisíc vojakov sa dostalo do zajatia, z ktorého sa po štyroch mesiacoch vrátilo živých len 3 290 mužov. Bola to politická katastrofa, ktorá znamenala koniec francúzskeho koloniálneho impéria vo východne Ázii. Druhý deň po páde Dien Bien Phu požiadali francúzski vyjednávači na ženevskej konferencii o prímerie. Pre légiu sa tým vojna v Indočíne skončila.

Boj o francúzske Alžírsko

Ešte skôr, ako sa mohli legionári zotaviť z bojov, ocitli sa v Alžírsku. Tentoraz bola ich nepriateľom Armáda národného oslobodenia. Pluky Légie, ktoré mali zabezpečiť pokoj v krajine, kde žilo množstvo Francúzov, sa aktívne zúčastnili v mnohých operáciách proti rebelom a plnili si povinnosť pri ochrane hraníc. Na základe politických rokovaní medzi prezidentom De Gaullom a predstaviteľmi vzbúrencov však Alžírsko v roku 1961 získalo nezávislosť a Légiu povolali do Francúzska. Légia, ktorá vnímala Alžírsko ako svoj domov a toto rozhodnutie ako zradu, sa vzbúrila. Pokus o prevrat však nevyšiel a 1. REP (Cudzinecký parapluk) rozpustili. Od roku 1962 až po súčasnosť sú oddiely bielych anjelov umiestnené na juhu Francúzska a na Korzike, ale aj v zámorí - v Djibouti, na Madagaskare, Tahiti a Francúzskej Guayane.

Légia si získala renomé pri výkone operácií v mnohých vojnou zmietaných oblastiach. V septembri 1990 vyslali tri pluky Cudzineckej légie do oblasti Perzského zálivu. Zmocnili sa letiska Al Salman, kde sa stretli len s malým odporom. Ich ďalšou úlohou bolo zabrániť ústupu Republikánskej gardy na západ. O tejto vojne sa hovorí ako o bleskovej vojne - skončila po sto hodinách boja na zemi, pričom v nej zahynuli len traja legionári. Pod velením Organizácie spojených národov Légia udržiavala poriadok v Mogadiši a zúčastnila sa aj na konflikte v Bosne, kde zvládla viacero tajných operácií.

Pri týchto akciách vedela Francúzska légia s veľkým efektom využiť materinský jazyk svojich vojakov. V oboch oblastiach boli len ľahké straty. Charakteristika Légie za približne stosedemdesiat rokov jej existencie, sa dá vyjadriť slovami literárneho velikána Antoina de Saint Exupéryho: „Vojak nie je mužom násilia. Nosí zbraň a riskuje svoj život za chyby, ktoré nespôsobil. Neoblomne dodržiava svoje slovo až do konca, i keď vie, že bude zabudnutý."

2REP (bez overenia) 24.2.2010 - 00:51

Chalani - 1953- to este ani ja som nebol na svete. Tak cozeto akoze to tu ideme... http://www.youtube.com/watch?v=pmArogHFGWo&feature=related 2REP

samarovic. (bez overenia) 24.2.2010 - 00:57

VLASTENECKÁ VOJNA Vstavaj, strana ogromnaia, Vstavaj na smertnyj boj S fashistskoj siloj temnoiu, S prokliatoiu ordoj. Pust iarost blagorodnaia Vskipaet kak volna, Idet vojna narodnaia, Sviashchennaia vojna! Dadim otpor dushiteliam Vsekh plamennykh idej, Nasilnikam, grabiteliam, Muchiteliam liudej! Pust iarost blagorodnaia Vskipaet kak volna, Idet vojna narodnaia, Sviashchennaia vojna! Ne smeiut krylia chernye Nad Rodinoj letat, Polia eio prostornye Ne smeet vrag toptat! Pust iarost blagorodnaia Vskipaet kak volna, Idet vojna narodnaia, Sviashchennaia vojna! Gniloj fashistskoj nechisti Zagonim puliu v lob, Otrebiu chelovechestva Skolotim krepkij grob! Pust iarost blagorodnaia Vskipaet kak volna, Idet vojna narodnaia, Sviashchennaia vojna! Tak ja ešte takto !

JAA (bez overenia) 24.2.2010 - 00:58

http://www.youtube.com/watch?v=Unzg7C1KJo0&feature=channel vzdy ma tahali plazi ,,su to neskutocne tvori ...co na to poviete ,,,po takom suste nemusi zrat aj 2-3roky

2REP (bez overenia) 24.2.2010 - 01:02

http://www.youtube.com/watch?v=7beP1eIeVNI&feature=related ciste duse, ciste vyrazy v tvarach, ciste myslenie... ihly a spendliky--- Chris Normann, Terry Utley, ... Jaj to boli casy... http://www.youtube.com/watch?v=h8VGQTtENSs&NR=1 akej narodnosti je ta baba? Is- she Scotish?

2REP (bez overenia) 24.2.2010 - 01:06

Uff Samo, serce grustj berjot... polozil si textom aj stareho chlapa.Moc a moc diky.Takze jedno vypijeme hned na letisku na tvajo zdarovje.Zasluzis si.Vidim, ze stari vojaci sa nezapru...Este raz srdecna vdaka.

2REP (bez overenia) 24.2.2010 - 01:18

takze len pre ujasnenie- "spisovatelia" teraz v noci pisu preto, lebo sa im hoji lava noha.Lebo bola poranena.Lebo boli idioti a nepritiahli si ju pod seba tak rychlo, ako bolo treba.Smiiich.

2REP (bez overenia) 24.2.2010 - 01:28

http://www.youtube.com/watch?v=840B27zYfOk Ked mam byt uprimny(co bohuzial stale som a na to aj doplacam), ta baba ma fascinuje.Ale s tou narodnostou som na pochybach, raz som ju videl v relacii British TV a tvrdila ze je Walesanka, tak neviem.To uplne zatmenie srdca lomi aj mna.. Bonnie je proste kocka... A ked sa zapocuvas do textu, no UPPDKZ.

2REP (bez overenia) 24.2.2010 - 01:31

Ah, najbohatsia zena v Russkoj federacii. Alla Pugacheva.Miljony bielych ruzi...Prevratila ziznj nie jedneho chlapa.Smiiich.

Majo (bez overenia) 24.2.2010 - 01:32

Ešte túto si nemôžem odpustiť. http://www.youtube.com/watch?v=fZaImFgRnlM&feature=related 2REP - Podľa môjho názoru sa vypláca vždy byť úprimný. Byť pánom svojej osobnosti. Takže robíš dobre že si úprimný. :)

Majo (bez overenia) 24.2.2010 - 01:36

Prevezmem teraz jeden citát. "Radšej budem nenávidený za to čo som, ako by som mal byť milovaný za to čo nie som." Pravda krutá pravda. "It´s better to be hated for what you are, than to be loved for what you are not." A teraz som si kurnik spomenul že ja mám ráno písomku z ANJ. :D

2REP (bez overenia) 24.2.2010 - 01:45

http://www.youtube.com/watch?v=N1uoekF-qLY&feature=related toto dole- za srdce chyta-serdce grustj berjot. http://www.youtube.com/watch?v=1KoNUYLBnX8&feature=related.Tak uvazte sami.Razigralsja razguljalsja..A ta baba- cista dusa. oi to ne vecher, to ne vecher, mne malim malo spalos´... mne malim malo spalos´, oi da vo sne prividelos´... mne vo sne prividelos´, budto kon´ moy voronoi razigralsya,razgulyalsya, razrevilsya podo mnoi..

samarovic. (bez overenia) 24.2.2010 - 01:46

NU POGODI - k.rva a ten dabing :) http://www.youtube.com/watch?v=I7fDkfoZZNE&feature=related

2REP (bez overenia) 24.2.2010 - 01:53

Majko, pisomky sa porobia same.Smich.Hlavne, ze je dobra nalada, odvaha a vediet, ze nic nevies. It´s better to be... rather to not to be. What´s a better? Go to hell or be in matter? What a fuck are you? Smich.

2REP (bez overenia) 24.2.2010 - 01:58

pre Samarovica- tak to zapierdolis kamo na stretku, to moju branicu ty takto tyrat nebudes, ty si fakt clen o ktorom teraz verejne prehlasujem-takych vitame v LE a hybaj, nech uz si tu.No to je v pici, ved sa rehocem z toho videa az mi slzy tecu.Ja sa idem napit...Taki leginari ked by boli vsetci,, tak je tu radost zit. Kde na to chodis? Respect!!!

Majo (bez overenia) 24.2.2010 - 02:03

No písomky sa npíšu to je pravda. Ako sa povie jedna 5 žiadna 5. :D Z ANJ ešte nemám. Tak treba skúsiť všetko. A rozumieš aj tomuto? Du ven blejt. :D smích

2REP (bez overenia) 24.2.2010 - 02:18

Tak to teraz znovu pozerame a Poliak nam to prelozil.Tak ti, co ste v 2REGu viete, kde sa teraz svieti.Smich.Ale my "buldozeristi" si to mozeme dovolit, ked je velitel dobry a chlapi su dobra partia.Vive la Legion! Patria Nostra.2REP

camerone (bez overenia) 24.2.2010 - 09:32

pisem len stroho instrukcie mam vsetko sa budem snazit dodrzat...som v zapadnych cechach ...ozven sa tu a na mail odpisem v piatok doobeda, ale to stretko si ujst nenecham aj keby som sa tam mal na usiach doplazit!!! srdecny pozdrav kamaratom!

Majo (bez overenia) 24.2.2010 - 10:18

Potom du ven blejt to je taký vtip. Nepamätám si ho už celkom ale pointa je v tom že v ČR je najpoužívanejšia anglická veda Du ven blejt. Nepoznátet ho niekto? Tu je docela zaujímavá diskusia tak isto ako aj tu. :) Niektorý tam prídu možno aj na svoje. http://www.vysadkari.cz/?p=diskuze http://www.australia.hexaghon.cz/modules.php?name=News&file=print&sid=73

Majo (bez overenia) 24.2.2010 - 10:38

Jde chlap po lese a najednou uvidí roztřílenýho chlapa na cucky, jde dál a vidí utopenou ženu ve studni, popojde další kousek a vidí malé dítě úplně roztrhané . Po několika dalších metrech vidí sedět malou holčičku na pařezu, která pláče a zeptá se jí: "Copak se ti stalo, holčičko?" Holčička mu s brekem odpoví: "Tatínka mi zastřelili myslivci, maminka se utopila, když se chtěla napít, no a malého bratra mi roztrhala divá zvěř." Chlap k ní přistoupí, rozepne si po-klopec a povídá: "Ty máš ale dneska smůlu."

Majo (bez overenia) 24.2.2010 - 11:34

Tak toto stojí za to :D Je hrozná zima a na zemi sedí ptáče, celé zmrzlé, na kost prokřehlé. Jde kolem kráva a nevědomky na ptáče vypustí krásně teplé lejno. Ptáče rychle rozmrzne, oživne, cítí se líp a líp a tak si začne pískat. Jde kolem kočka, uslyší pískání, tak ptáče z lejna vytáhne a sežere. Z toho, vážení, plynou tato tři poučení: 1. Když se na tebe někdo vysere, nemusí být nutně tvůj nepřítel. 2. Když tě někdo vytáhne ze sraček, nemusí být nutně tvůj přítel. 3. Když jsi v teple a pohodě, tak drž hubu.

2REP (bez overenia) 24.2.2010 - 13:30

Salut, Len v krátkosti, lebo sme sa rozbehli poriadne a nedá sa reagovať na všetky príspevky, sú fakt dobré.Nemyslím moje, tie vaše.Tak nech sa niektorí z vás neurazia, ak to tu nespomeniem alebo nezareagujem. Majo na vysvetlenie-ty určite máš moju dôveru, tak žiadny poplach.To som len „zahnojil“, aby som dal najavo nie tebe, ale niekomu inému, že čo je vo veci.Píšem to sem a nie na mail, len aby bolo všetkým jasnvô.A neboj sa , zatiaľ neregistrujem, žeby nám niekto siahal na identitu a osobné údaje. Takže-Repos! Smích. Inak s tým vtáčatkom- nebolo to z nejakého westernu? Tuším Mario Girotti (pôvodné meno Terrence Hilla) tam hral a neviem či nie aj Henry Fonda, ten otec Jane a Petra.To bolo ako tam tak srandovne hovori –pííp,pííp...? JAA- no ja plazov dvakrát nemusím a mám na to hlavne osobné dôvody.Ale (teraz aby som nestrelil nejakú capinu) tuším dole v Guyane bol nejaký („cvičný „) had, neviem či mladá anakonda, alebo hroznýš ,alebo iné, ale cvičilo sa s tým dokonca, ako sa tomu brániť a chytať to do rúk.Brrrr...Neviem fakt , je to dávno, tak možno ho už aj zjedli.Smíích. Smacznego! Camerone-v pohode, veď západné Čechy nie sú tak ďaleko, a to ostatné poriešime asi tak, ako som navrhol v maili. Inak aj bracho by ťa kdesi mohol vyzdvihnúť, lebo ten pôjde autom. Švagriná nakoniec nejde, ani haranti, tak miesto v aute bude určite. Ale sem radšej nepíš kde si konkrétne, nemám strašiaka, ale to radšej do mailu. Tak sa držte a ja sa teším sa na stretnutie.Dúfam aj vy. Príjdu aj dvaja bývalí legionári, tak bude viac srandy a pokecáte nielen so mnou.2REP

2REP (bez overenia) 24.2.2010 - 14:30

Inak s tými fotkami sa už nejdem trápiť.Nejde to, tak to nejde. Otravoval som s tým aj tuto chalanov, oni by to sem aj nejako „prepašovali“ –smííích, ale myslia si, že asi tá kapacita fóra je nastavená tak, aby to príliš nebralo priestor.Aj som ostal dosť zahanbený nad otázkou , či nie je jednoduchšie hodiť do tašky celý album a jednoduchšie...Proste „buldozeristom“ to niekedy nemyslí. Smíích. Teraz sme vymysleli nové aktuálne video, také promo pre uchádzačov, točí sa to, ...čo dlhšie na YouTube nebude, nie preto, žeby osoby a ich tváre, ale možno fotky z toho budú aj v knihe, tak aby to bolo „origoš“. Holt, mladší sa vyznajú, darmo je , je iná doba.Starší dá skúsenosti, ale mladšia krv derie krok vpred. A tak to má byť... Ozaj, chalani, nech nezabudnem- vždy keď idem na návštevu, dovolenku, proste na chvíľu sa odpútať od vojenského života, nosím darčeky, niečo na pamiatku.To robí každý legionár.Veď všetci sme v podstate chlapi z chudobných, obyčajných rodín, tak preto vieme čo je slušnosť. Boháčom to nič nehovorí. Krabičku Ciganiek ti nedonesú, lebo by to zaťažilo ich „rozpočet“A takých je v LE ako maku. Tak ak vás niečo napadne, čo by ste chceli odo mňa doniesť, hoďte mi to do mailu. Len nech to nebude niečo objemné. Nejde o nadváhu v lietadle, tobôž nie o cenu, to je v poho, nech to stojí, čo to stojí, ale aby som neteperil toho príliš veľa. Tí kamoši čo príjdu- jeden je ten, čo má to vínko („mailisti“ sú zasvätení) a ten druhý príjde z východu, tak žiadne obavy-dôverne poznám obidvoch.Tak asi už aj tušíte, o koho ide. P.S.-trochu ma hnevá tá moja noha. Ale nie stredná... smích. Tá funguje ako má. Priateľka zatiaľ nenavrhuje rozchod, tak asi je to v poriadku.Smííích. Držte sa a cordialement, 2REP

2REP (bez overenia) 24.2.2010 - 14:54

Pre Dusan 129jedna- tak snáď plyšových macíkov ti z RF nebudem nosiť... na to sme už asi dosť starí, nemyslíš? Či si to myslel ako recesiu? Nerozumiem... 2REP

2REP (bez overenia) 24.2.2010 - 14:56

Aj kurwa, to som prestrelil, to malo byť na mail.Duško excuse moi.Tak dnes končím, nech niečo neposeriem.Salut.2REP

Majo (bez overenia) 24.2.2010 - 15:02

A, konečne som to našiel. U nás už zakázaný rozmer na lov vysokej zvery. Ale s tým už človek musí vedieť zachádzať na väčší cieľ. Rýchla strela, minimálna deštrukcia cieľa, okamžité usmrtenie (pri dobrom zásahu) ale to má asi každá zbraň ak sa dobre trafí. :D http://sk.wikipedia.org/wiki/.222_Remington Mal ju jeden známi. Toto je už väčší kaliber, zariadi imobilitu cieľa aj pri nepatrnom zásahu. Vstup minimálne poškodenie, výstup asi násobok vstupu samozrejme ak to nejde čisto len cez mäkké tkanivo. Ak je tam niečo čo tú kynetickú energiu preberie a premení ju na mechanickú (kosť) tak tá diera tam je kvalitná. http://sk.wikipedia.org/wiki/.308_Winchester Je to lovecká munícia, nie vojenská. To viete určite. :D Ale keď už tu bola tá debata o zbraniach tak som sem prihodil niečo s čím som sa stretol. Neviem o tom odborne ale skôr tak laicky, z pozorovania :D 2REP - Tak som rád že je to ako to je. Dosť ma to zaskočilo. Takže ďalšie zápästie vyriešené. B)

Majo (bez overenia) 24.2.2010 - 15:33

Interesting video about "Iraqi freedom". http://www.youtube.com/watch?v=Skgi3H7rIvk 2REP - Taký typ cvičenia ako je v tomto filme poznáš? Zúčastnil si sa takého ešte za socíku u nás? Ak by som teda mohol vedieť. :) (Mimo reč super film.) :D http://www.youtube.com/watch?v=5EyiENI1leM&feature=related

Baby (bez overenia) 24.2.2010 - 15:42

Salut. Bol som v noci v práci a teraz idem zas, tak zajtra cez den potom popíšem ako chcel 2REP. o tých veciach čo by som si zobral. :) Skurvená robota !!!!!!!!:evil:

2REP (bez overenia) 24.2.2010 - 16:24

Predsa len píšem tieto slová, lebo nech to vyznie akokoľvek, mojou svätou povinnosťou je prispievať k vedomiu budúcich legionárov.Oficiálne stránky LE si čítajú nielen Slováci, Češi, Moravania, ale aj Poliaci, Rusi, Ukrajinci.Vy ste šťastní v tom, že žijete v kultivovanom(pomerne) štáte, kde ako tak funguje zásada spolunažívania.Rus zo zemljanky, ktorého otec je alkoholik, mama derevjanka, je rád, keď ho niekto v noci nezobudí, ráno dostane najesť, džem, maslo- du beure, croissanty.Píšem s fonetikou, ale to už ste pochopili prečo-nemám rád otázky: a čo je toto? Chalan, čo bol polovicu života týraný, je vďačný LE, že je tu. Čo sa týka výsluhy- už nie je 15 rokov a deň, zvyšuje sa to, Légia nerada platí (to by som ja asi nemal písať).Ale kto sa rozhodne slúžiť, má v piii.i, kolko rokov odslúži. Rozkazy sú preto, aby sa dávali.Každý, kto sa po rokoch dostane aspoň na caporala, vie, že dôstojníkom nieto čo závidieť. V meste, v caserne-... Tiež nie je pravdou, že ten rasizmus je tak markantný, to ho robia tí legionári, ktorí sem prišli s tým, že rasisti sú v krvi. Černoch, čo mi zakryl v boji prdel a zachránil život,... má tiež dušu.Len jeho pokožka smrdí, či vlastne inak vonia.Ale nebyť jeho, som v piči tej mojej matere čo už nežije! A tiež si hovorí-Soldat d´elite. To sa mám mojej priateľky pýtať, či je Senegalka, ked má husté čierne obočie, zahnutý nos a snedú tvár? A pritom Francúzska aj po starých rodičoch. Professional potápačka, za ktorú by sa ani Žak Kustó nemusel hanbiť. Gúľam tu stále veľa otázok „prečo“. Ľudstvo asi fakt potrebuje svetovú vojnu, aby zistilo, čo sú životné hodnoty. « ...quelle que soit sa nationalité, sa race, sa religion. Tu lui manifestes toujours la solidarité étroite qui doit unir les membres d'une même famille. » Respectueux des traditions, attaché à tes chefs, la discipline et la camaraderie sont ta force, le courage et la loyauté tes vertus. Soldat d'élite, - elitný vojak de la Légion , tu est un légionnaire, tu- t'entraînes avec rigueur, tu entretiens ton arme comme ton bien le plus précieux, tu as le souci constant de ta forme physique. Chaque légionnaire est ton frère d'arme, quelle que soit sa nationalité, sa race, sa religion. Tu lui manifestes toujours la solidarité étroite qui doit unir les membres d'une même famille. Au combat tu agis sans passion et sans haine. ( !!!!!) 2REP

2REP (bez overenia) 24.2.2010 - 16:49

George W.Bush- inak v preklade Jurko Húšťava, je jediný terorista na svete. To vám povie každý legionár , vrátane Američanov, čo sem prišli, lebo im lezie na nervy ten „demokraticky systém“. Ten film, či klip- „Čo to je za vojaka“, - to boli bežné výcvikové operácie, organizované na území bývalej ČSSR.Opakujem, Prostějov, Čáslav, Příbram. V Prostějove je doteraz(pokiaľ viem, jednotka paragánov, ale už ako súčasť novodobej ČA).Ale sú vraj dobrí. Ten film bol natáčaný na Kunžáku. VVP Šumava.Teda „pokud se nepletu“. Smííích. P.S. :- VVP - vojenský výcvikový priestor, takisto ako UPPDKŽ - je úplne po piči do konca života.Stará hantýrka výsadkárov.Tak nazdar! Ale odpoveď-áno absolvoval som to.A diali sa aj iné veci.Kradli sme kurence na „vesniciach“. A piekli si ich v lese. 2REP

2REP (bez overenia) 24.2.2010 - 17:12

Inak Majoslav, tiež máš trochu problémy s cenzúrou. Smích...Ten R- 308 nejde spustiť. CIA používa na ich „úplne čisté operácie“ aj OR-2FWD, full metal jacket sw –s ortuťovou náplňou, a niektoré sú upravené na strelbu s 2MG ,čo je obdoba. Tá ortuť len pre info tam funguje tak, že pri náraze sa a(kumuluje). Remington , ako taký, bola pôvodne vyvinutá poľovnícka puška pre lov, rovnako ako Springfield, používaná na lov ťažkej zveri v Afrique v minulom storočí, slony atd. Len potom sa do toho obuli tí , čo nemajú čo do chladničky, tak kontrakty urobili svoje. Pôvodný kaliber R-308 bol cal. 45, teda 11,3 mm. Hlaveň, teda to, kde je guľka.Hinzla je samozrejme iná.Ale tam je tuším odchýlka 0,02 n(nano)m., lebo u nich sú iné miery. 2REP

2REP (bez overenia) 24.2.2010 - 17:50

• Priemerná hmotnosť strely: 50 grainov • Priemerná úsťova rýchlosť: 950 m/s • Priemerná úsťova energia: 1 500J Priemer strely: .224" (5.69 mm) Typ zápalky: malá pušková Pozri aj [upraviť] Tak nič v zlom, ale: 1.pri takej malej hmotnosti strely(grain nie je gram), nie je možné vyvinúť v hlavni pri spaľovaní výbušných plynov z pušného prachu takú energiu. 2.UR 950/sec-to môj prd je rychlejší.Smích. 3.1500 Joulov má dnes pomaly vzduchovka(air-gun). 4.To by v tej hinzli musel byť čistý TNT-teda trinitrotoluen) 5.Cal 5,69 mm tu nespomínaj, lebo sa dostaneš do problému.Smííích.Zatiaľ ešte nie si v LE. 6. malé kalibre fungujú na stredový zápal len u armádnych zbraní.Famas, M16, M18 a pod. A najnovšia modifikácia kalacha.UZI si necháva pokiaľ viem, klasické kalibre. Samarovic do prdele, veď si náš nepísaný zbrojar, tak sa k tomu tiež vyjadri... Sakra! 2REP

Majo (bez overenia) 24.2.2010 - 18:01

Tak ak to je niečo čo súvisí s problémom tak potom som tam hodil niečo iné a popísal som niečo iné. Lebo to bola zbraň legálne používaná na Slovensku, komerčne používaná. Teda som asi len muníciu poplietol. Registrácia bola všetko ako sa patrí. Takže taký kyx sa pritrafil. :) Ja hovorím, nie som expert, ničo málo viem, ale je toho asi len toľko ako keby som si prečítal jedno číslo Hubertlovu a zanedbal by som pri tom tabuľky. :D Ja sa trochu do histórie serkám, ale to tiež nie ako nadšenec ale iba ako zvedavec. Moja srdcovka je psychológia a filozofia. Ale nijak aktívne, len sledujem ľudí okolo seba a vytváram si predstavy a názory čo je vlastne v ľudskej hlave. :D Ja dokážem s nejakou partiou sedieť a iba počúvať ľudí. Ako sa rozprávajú, ako rozvíjajú konverzáciu a podobné veci. A strašne rád počúvam názory na žitie a pod. Pre príklad, Jozef S. písal vo svojej knihe že či pozerať do očí alebo nie človeku ktorého máš už na muške. Taký rozhovor by som si vypočul. (nie kvôli téme, ale charakteru tej témy.) Ak Vás budem nejaký čas iba počúvať, tak nie, nie som zved. :D Dnes ma skoro j.blo keď mi profák povedal že mám z diktátu 4 chyby. Tak ide to dolu vodou so mnou v gramatike. Za chyby sa ospravedlňujem. :D

Majo (bez overenia) 24.2.2010 - 18:03

Z terminálnej balistiky neviem nič taktiež. Iba z toho súdim čo som videl čo spraví aký náboj so zverou.:pinch:

Majo (bez overenia) 24.2.2010 - 22:21

2REP - potom by som ťa mohol poprosiť aby si mi upresnil presne kde a kedy sa to stretáme na mail? Nech je to definitívne. :) Si pozrem aj dopravu a tak. Dík moc. Pošli mailom ak môžeš.

CEA (bez overenia) 24.2.2010 - 22:52

2 REP ty si poznal popova?handlera?balickeho?v poho nejdem rypat si legos a dobry! inak v pondelok si sa bol pozriet na skoky co skakali chalani z T55/210? drz sa!

Sisa (bez overenia) 24.2.2010 - 23:52

A moze ist do legie aj zena, ked splni kriteria a prejde tym fyzickym testom alebo je to vylucne iba pre muzov.

Majo (bez overenia) 25.2.2010 - 00:29

Majo: "PS: neviete niekto čo je dobré na zaspatie?" JAA: "k tomu zapestiu ti poradim namotavaj spagat napr,,na tici zo zavazim,,a potom splh na lane bez pomoci noh,,zo zaciatku to je tazke ale zvyknes si,,!" Majo: "JAA - jasné beriem. A nie zápestiu, ale zaspatiu. Zaspať nemôžem. " Kúsok spoločnej, dosť spomínanej histórie. :D

2REP (bez overenia) 25.2.2010 - 00:42

Na prelistovanie sa mi dostala kniha od Jean-Michel Salmanna : „Les sorcières –fiancées du satan“. Tak to tie bosorky asi naozaj nemali na ružiach ustlané.To žili skutočne na tých vresoviskách ako vyvrheli? A tak ich pri tých popravách týrali? Sila... Pre CEA – som rad tvojej reakcii, v pohode. Nebol som pozrieť, trochu ma trápi ľavá noha.Veď asi tušíš, kde sa to môže pritrafiť.Tak rekonvalescentujem,aby som došiel na to stretnutie s chalanmi. Pre Sisu-Majo ti odpovedal. Chválabohu ženy neberieme.Alebo bohužiaľ? Ale neuraz sa.Légia je v tomto dosť konzervatívna.Možno si dobrá, sú aj ženy sniperky, mal som tú česť vidieť, ale sú v iných armádach.A to myslím vážne.Európanky, nie nejaké J.I Jane. Aby to nevyzeralo hlúpo, že rýpem do žien-ale vieš si predstaviť, ako sa na teba bude pozerať banda(sranda) nadržaných chlapov, keď sa budeš prezliekať? To by si hneď dávali nohavice na ruky a košele na nohy.Smíích. Teraz vážne-je to aj trochu o fyzionómii-žena proste nie je „konštruovaná“ na takú záťaž.Nerad by som sa ťa dotkol, ale ženy majú byť nežné, nie vojačky.Priateľka sa profesionálne potápa a tiež tvrdí,že chvíľami jej to lezie na nervy.A to nenapodobňuje DINOPS, nehrá sa. Majo-všetko v pravý čas.Ty to máš blízko, tak žiadny stres.To pre teba dojdem aj autom.Alebo Samarovic. Držte sa a salut. 2REP

Majo (bez overenia) 25.2.2010 - 00:50

No jasné. Blízko to je. Starosti s odvozom si netreba robiť. Doprava je pre mňa najmenej. :D Len aby som sa dohodol aj s Baby lebo ideme spolu. Ale šak keď tak sa potúlame po BA trocha. :D Stačí takto. Pred či po obede? :)

2REP (bez overenia) 25.2.2010 - 00:57

Majo- Keď nemôžeš zaspať, tak ti asi už trepnem kladivom po hlave na chvíľu! Veď na to stretko dôjdeš ako mátoha...Kedy ty vlastne spíš? Ja tu tiež buntoším a mátožím po polnoci, ale teraz som maród, tak sa to dá... Skôr doobeda.Dovtedy si s Baby dajte pivko.Ale jedno, nie 10.Smíích.

Majo (bez overenia) 25.2.2010 - 01:02

No, ja nepotrebujem moc spánku. Ale ak kladivo tak gumené :D čítal som si ale históriu teraz, a dosť ľudí z LE tam písalo že ty kladivo nepotrebuješ. Stačí ti zovrieť päsť. Drtíš kameň, železo aj sklo. :D Tak načo starosť s kladivom? Neboj, pivo nie je alkohol. Pivo to je zlatý mok z našej rodnej zeme. Ale nie, bez Vás nezačneme. :D

Majo (bez overenia) 25.2.2010 - 01:10

http://www.youtube.com/watch?v=Y7VLTqGCOC8&feature=PlayList&p=5B83DCAC574B1AF0&index=0&playnext=1 Teda niektoré fotky vážny brutal :D

Pridať nový komentár