Francúzska légia

mir 14.8.2007 - 21:26

História Francúzskej légie

francuzska legia

Máloktorý bojový zbor na svete je ovenčený takým množstvom mýtov a legiend ako Francúzska cudzinecká légia. Jej členmi sú dobrovoľníci, ktorí za sebou nechali svoje sociálne aj rodinné zázemie, pričom svoje úlohy plnia s odhodlaním, nad ktorým svet žasne.

Cudzinecká légia bola založená 9. marca 1831 rozkazom Ľudovíta Filipa, kráľa Francúzska. Bol to čas politických nepokojov a tento oddiel plnil úlohu ochrancu kráľovskej moci. Väčšinu dôstojníckeho zboru tvorili veteráni Napoleonovej Grand Armee a mužstvo predstavovalo národnostne pestrú zmes, v ktorej bola zastúpená celá Európa.

V Légii sa objavili aj francúzski regrúti, ktorí sa snažili uniknúť pozornosti miestnej polície. Boli to dobrovoľníci vo veku medzi 18. a 40. rokom, s pravým alebo prijatým menom. Kráľ správne predpokladal, že platení žoldnieri nebudú pri plnení rozkazov rozmýšľať o ich príčinách alebo politickej korektnosti. Légia bola po potlačení nepokojov v Paríži okamžite zapojená do bojov o Alžírsko.

V roku 1835 však tento bojový zbor prešiel pod španielsku kontrolu. Následne sa na rovnakom princípe vytvorila druhá Légia, ktorá získala a udržala pre francúzskeho kráľa Alžírsko, ktoré sa stalo na dlhý čas jej domovom. Vo svojej africkej misii plnili legionári dôležitú úlohu - udržiavali poriadok, potláčali povstania domorodých nomádskych kmeňov a kolonizovali Severnú Afriku. Budovali cestné komunikácie na rýchle presuny, púštne pevnosti a časom tu vzniklo aj mesto Légie - Siddi bel Abbés.

Česť a odvaha

Francúzska cudzinecká légia zdedila tradície žoldnierskych vojsk, ktoré využívali francúzski králi už v stredoveku - škótskej gardy Karola VII. alebo neskôr Napoleonových poľských kopijníkov. Farbami tejto elitnej časti vojska sú zelená a červená, ktoré používali Švajčiarske gardy slúžiace trónu bielej ľalie. Znakom a symbolom zároveň je granát, z ktorého vychádza sedem plameňov, pričom dva z nich sú ohnuté smerom nadol.

Vzťahy medzi tými, ktorí rozkazy vydávajú a tými, ktorí ich plnia, sú vybudované na veľmi vyvinutom „esprit de corps", založenom na niekoľkých jednoduchých princípoch: disciplína a česť, radosť z dobre vykonanej práce a oddanosť svojej minulosti. Heslom Légie je "Honeur et Valour" - Česť a odvaha. Po vstupe do Légie nastáva veľmi tvrdá selekcia. Mnohí kandidáti nevyhovejú buď zo zdravotných alebo morálnych dôvodov.

Legionár je zriedka anjel, ale nikdy nie zločinec. Každý nový člen je dobrovoľník, ktorý chce uniknúť svojej minulosti, osobnej alebo rodinnej kríze, vo svojom sociálnom alebo politickom živote. Príkladom posledného fenoménu je masívny príliv dobrovoľníkov z Alsaska po roku 1871, zo Španielska roku 1939 a z Východnej Európy po roku 1945. Pre ostatných, ktorí sa nechcú zmieriť s limitmi strednej vrstvy, Légia znamená možnosť dobrodružného života. Všetkých jej členov spája súdržnosť, spečatená disciplínou a rešpektom k tradíciám.

Francúzska légia v krymskom konflikte

Časom sa stala Légia bojovou silou, ktorá obhajovala záujmy Francúzska aj v tých najodľahlejších končinách. Bola zapojená do Krymskej vojny 1853 - 1856, kde zohrala hlavnú úlohu pri dobývaní Sevastopoľu. Zámerom Francúzov v tomto konflikte bolo pomôcť svojmu spojencovi, tureckému sultánovi, pri získaní prístupu k prieplavu medzi Čiernym a Stredozemným morom. Po počiatočných rýchlych víťazstvách sa 1. a 2. cudzinecký pluk pokúsil o dobytie opevneného prístavu Sevastopoľ, čo vyústilo do blokády, ktorá trvala rok. Légia kvôli chorobám a zlému počasiu už nemohla dlhšie čakať a padlo rozhodnutie podniknúť frontálny útok.

Prvý pokus sa nevydaril a jednotky sa museli stiahnuť s ťažkými stratami. Pokúsili sa o to znova, s rovnakým výsledkom. Napriek tomu sa nevzdali a skúsili to po tretí raz. Sevastopoľ padol 8. septembra 1855. Ďalšími bojiskami legionárov sa stali Taliansko (1859) a Mexiko (1863 - 1867). Práve tu sa 30. apríla 1863 odohrala jedna z najslávnejších bitiek, ktorá vstúpila do dejín ako synonymum cti a odvahy.

Bitka pri Camerone

Dňa 30. apríla 1863 3. kompánia Cudzineckého regimentu zabezpečovala bezpečný presun zásob po ceste medzi Vera Cruz a Pueblom. Počas pochodu do určenej pozície jednotku prepadla takmer tisícka mexických povstalcov. Kapitán Danjou, aby získal krytie pred nepriateľskou paľbou, presunul svoje mužstvo do opustenej haciendy Camerone, ktorú minuli pred niekoľkými minútami.

Kompánia mala šesťdesiatdva legionárov a troch dôstojníkov, ktorí mali čeliť mnohonásobnej presile Mexičanov. K haciende, kde sa legionári pripravovali na obranu, prišiel posol s ponukou čestnej kapitulácie. Na streche ležal seržant poľského pôvodu, ktorý mu vojensky stručne naznačil, čo si myslí o tomto návrhu. Tak sa spustil jeden útok za druhým, všetky však boli s ťažkými stratami odrazené. Napoludnie začala legionárom dochádzať munícia, nemali jedlo ani vodu. Podvečer bolo nažive už len päť obrancov, na ktorých číhala armáda nepriateľov. V tejto beznádejnej situácii legionári nasadili bodáky a podnikli útok. Keď dvoch z nich pri napredovaní k mexickej pozícii zastrelili, zasiahol mexický plukovník.

Opätovne ponúkol kapituláciu. Legionári súhlasili pod podmienkou, že si smú ponechať svoje zbrane. Plukovník, dojatý ich odvahou, odpovedal slovami: „Mužom ako ste vy, nemôžem nič odmietnuť." Tento deň, ktorý vstúpil do dejín ako Camerone, sa každý rok pripomína vo všetkých táboroch Légie a oslavujú ho s veľkým zápalom a pýchou. V Aubagne, kde sa koná slávnostná prehliadka, nesú na čele pochodujúceho regimentu drevenú ruku kapitána Danjoua. Tento boj, ktorého meno je na každej legionárskej vlajke, ostáva symbolom misie, ktorá sa plní až do úplného konca.

V zákopoch svetových vojen

Roku 1914 sa pluky Francúzskej Légie zúčastnili bitky o Artois, kde utrpeli ťažké straty. Boli zreorganizované a o mesiac neskôr znova ťažko porazené pri Givenchy. Nakoniec utrpeli legionárske pluky také ťažké straty, že ich museli v septembri 1914 rozpustiť a preformovať do novej jednotky. Takto bol vytvorený RMLE (Pochodový pluk cudzineckej légie), ktorého úlohou bolo prevýšiť v boji všetky ostatné jednotky. RMLE sa zúčastnil na mnohých bitkách francúzskych bojísk a stratil tisíce vojakov. Zvlášť sa vyznamenal svojím bojovým umením v zákopoch pri Remeši, kde legionári vyčistili štyri kilometre nepriateľských línií iba puškami, bajonetmi a granátmi. Ďalším úspechom bol Verdun, kde légia uspela v misii o znovuzískanie svojich starých pozícií. Nasledovala obrana parížskeho koridoru a Légia uspela opäť, hoci s veľkým stratami.

Francúzi začali svoju ofenzívu v júli 1918 a RMLE bol opäť v prvej vlne - takmer dva týždne si legionári presekávali cestu cez Hindenburgovu líniu. Počas 2. svetovej vojny, v júni 1940, jedenásty REI (Pechotný cudzinecký pluk) takmer vyhladili pri obrane pozícií vo Verdune. Tí, ktorí prežili, sa stali zajatcami. Väčšine sa ale podarilo ujsť a znovu zasiahli do bojov. Pluk však rozpustili. Trinásta DBIE (Podbrigáda Cudzineckej légie) písala dejiny pri Narviku a Bjerviku v Nórsku, ďalší úspech prezentuje slávne víťazstvo pri Bir-Hakaim v Líbii. Légiu znova zjednotili a pokračovala vo víťazných kampaniach v Tunisku, Taliansku, Provence a Nemecku.

V roku 1940 sa Thajsko, spojenec Japonska, pokúsilo anektovať Kambodžu. Légia túto hrozbu odvrátila, ale zbytočne, pretože politickou dohodou Kambodžu odovzdali pod thajskú správu. V oblasti ostala dislokovaná len jedna jednotka - 5. REI. Ďalšími rokovaniami sa podarilo zabrániť vojne na juhu, hoci nie nadlho. Legionárov, umiestnených v garnizóne Ha Giang, čoskoro zmasakrovali a ostávajúce dva batalióny vyrazili na pochod smrti smerom k čínskej hranici. V roku 1945, ešte predtým, ako sa zvyšky 5. REI dostali do Číny, vojna skončila. Nahradila ju však ďalšia, tentoraz vojna s Ho-či Mi-nom a jeho komunistami, ktorá mala trvať ďalších deväť rokov. V nej boli zastúpené všetky pluky Légie a najslávnejšími bojiskami boli Phu Tong Hoa, Koloniálna cesta 4, a slávne Dien Bien Phu.

Dien Bien Phu

Bol to najdlhší a najtvrdší zápas francúzskych expedičných síl na Ďalekom východe. 1. BEP uskutočnil výsadok v údolí Dien Bien Phu, zabezpečil oblasť a postavil základňu. Nasledovalo 169 dní konfrontácie s Viet Minh, po ktorých prišlo 57 dní pekla. Viet Minh zaujal pozície na svahoch, obkolesujúcich pevnostný systém, a začal ostreľovanie ťažkým delostrelectvom. Zásobovanie a prísun posíl bol možný len zo vzduchu. Pristávacia dráha bola zakrátko pod kontrolou nepriateľskej protileteckej paľby.

Na pomoc prišli nielen príslušníci parajednotiek, ale k obrane tejto pozície sa dobrovoľne hlásili aj muži bez parašutistického výcviku, hoci zoskoky sa často uskutočňovali v noci. Paralelne s obliehaním Dien Bien Phu prebiehala konferencia v Ženeve. Francúzske jednotky mali záujem udržať údolie, kým nepriateľ nepožiada o prímerie. Situácia však bola neudržateľná a 8. mája padla posledná pevnosť.

Dien Bien Phu prestalo existovať. Proti 15-tisíc legionárom a príslušníkom koloniálnych plukov stálo približne 100-tisíc nepriateľov, vyzbrojených ťažkou technikou. Dvetisíc obrancov padlo, 1 500 sa stratilo v akcii, 5 800 bolo ranených. Vyše 11-tisíc vojakov sa dostalo do zajatia, z ktorého sa po štyroch mesiacoch vrátilo živých len 3 290 mužov. Bola to politická katastrofa, ktorá znamenala koniec francúzskeho koloniálneho impéria vo východne Ázii. Druhý deň po páde Dien Bien Phu požiadali francúzski vyjednávači na ženevskej konferencii o prímerie. Pre légiu sa tým vojna v Indočíne skončila.

Boj o francúzske Alžírsko

Ešte skôr, ako sa mohli legionári zotaviť z bojov, ocitli sa v Alžírsku. Tentoraz bola ich nepriateľom Armáda národného oslobodenia. Pluky Légie, ktoré mali zabezpečiť pokoj v krajine, kde žilo množstvo Francúzov, sa aktívne zúčastnili v mnohých operáciách proti rebelom a plnili si povinnosť pri ochrane hraníc. Na základe politických rokovaní medzi prezidentom De Gaullom a predstaviteľmi vzbúrencov však Alžírsko v roku 1961 získalo nezávislosť a Légiu povolali do Francúzska. Légia, ktorá vnímala Alžírsko ako svoj domov a toto rozhodnutie ako zradu, sa vzbúrila. Pokus o prevrat však nevyšiel a 1. REP (Cudzinecký parapluk) rozpustili. Od roku 1962 až po súčasnosť sú oddiely bielych anjelov umiestnené na juhu Francúzska a na Korzike, ale aj v zámorí - v Djibouti, na Madagaskare, Tahiti a Francúzskej Guayane.

Légia si získala renomé pri výkone operácií v mnohých vojnou zmietaných oblastiach. V septembri 1990 vyslali tri pluky Cudzineckej légie do oblasti Perzského zálivu. Zmocnili sa letiska Al Salman, kde sa stretli len s malým odporom. Ich ďalšou úlohou bolo zabrániť ústupu Republikánskej gardy na západ. O tejto vojne sa hovorí ako o bleskovej vojne - skončila po sto hodinách boja na zemi, pričom v nej zahynuli len traja legionári. Pod velením Organizácie spojených národov Légia udržiavala poriadok v Mogadiši a zúčastnila sa aj na konflikte v Bosne, kde zvládla viacero tajných operácií.

Pri týchto akciách vedela Francúzska légia s veľkým efektom využiť materinský jazyk svojich vojakov. V oboch oblastiach boli len ľahké straty. Charakteristika Légie za približne stosedemdesiat rokov jej existencie, sa dá vyjadriť slovami literárneho velikána Antoina de Saint Exupéryho: „Vojak nie je mužom násilia. Nosí zbraň a riskuje svoj život za chyby, ktoré nespôsobil. Neoblomne dodržiava svoje slovo až do konca, i keď vie, že bude zabudnutý."

Majo (bez overenia) 1.3.2010 - 16:19

camerone - aj ja ti ďakujem. :) Neskutočne dobrý filmík marche ou creve! Chlapi čo vám prsty stuhli z toľkej driny? Nie je čo čítať a pozerať. :D

JAA (bez overenia) 1.3.2010 - 17:53

tento clovek toho dokazal v zivote viacej,,ako si mnohy ludia myslie ,,ma mooj obdiv chlapiskoo jeden http://www.youtube.com/watch?v=dbWHEM1sn0Y&feature=related toto urcite vsetci poznate,,je to stara clasika !!

2REP (bez overenia) 1.3.2010 - 19:53

Salut, Veľa dôvodov na srandovanie teraz nie je, tak len niečo v krátkosti. Majo myslel si preklad z ruštiny do slovenčiny? Aby som zase niečo zle nepochopil.Dedukujem, že áno.Inak to video nie je z reálnych operácií, je to natočené na tému vojny v Čečnii, volá sa to „Specnaz“, seriál (už nepamätám koľko dielov-5, možno 7?) bolo to tuším natočené v 2002 v strediskách výcviku Specnazu.Nie je to reálny boj.Hrajú tam herci-neherci, aj keď mnohí z nich si vojnu odkrútili.A nielen v CA. Ale tá pieseň zo seriálu je pekná, tak vydrž. Inak neviem, či sa na Slovensku vie, ale Francúzsko postihlo prírodné nešťastie, tak teraz možno aj „buldozeristi“ budú niekomu teraz dobrí, že CEA? Prvá vlna prešla už v noci zo soboty na nedeľu cca od 2. do 5.hod. v noci. Až ráno som sa dozvedel, čo všetko sa stalo. Išlo to od Atlantiku, človek aj registruje búrku, ale takých sme zažili, tak reku nejaká víchrica.A ono orkán!Zasiahlo to aj Španielsko, Pyreneje, France-najprv západ a stred, potom už aj sever, v Paríži to bolo včera dosť husté. Najhoršie je to, že je veľa mrtvých. Ja tu nesmiem dávať naše čísla, ale určite ich bude do 100. Oficiálne ich bolo najprv 45, dnes ráno Sarkozy potvrdil 60, no a ide to ďalej. Obete boli aj v Španielsku a Portugalsku. A ide to do Anglie, nie je tomu koniec. Obete neboli snáď len vo Švajčiarsku, Tam ich to obišlo najmenej. Včera ráno už bolo takmer všetko v plnej pohotovosti. Pozrel som dnes aj správy, prakticky celý deň, od rána to sledujeme, lebo nejako tých nešťastí je naraz viac .Víkedové zemetrasenie v Chile-700 mrtvych, a bude ich viac.Tam je už armáda v pohotovosti.Rabovanie, streľba,vzbury obyvateľstva, chaos, nejakí mŕtvi. V noci na dnes sa meteorit zrazil so zemou- dopadol na Slovensko- východné, niekde pri Košiciach.Čo som videl záznamy zo satelitu, mal tak asi tonu, dosť vysokú rýchlosť- (niekoľko 100 000 km /hod.) a tiež to vyvolalo strach u ľudí. Záblesky, výbuch . Ukrajina vraj zase stopla Slovensku dodávky elektriny... Spomínam si opäť na tie Dodové slová, že asi musí prísť nejaká katastrofa, svetové vojny,či pohromy, keď sú ľudia zrazu na seba takí zlí.To keď sa zamýšľam, ako keby nejaká apokalypsa sa blížila. Tak ale všetko zlé je na niečo dobré, tak možno sa ten môj „pojeb koberčekový“ na nejaký čas odloží. Držte sa. 2REP

camerone (bez overenia) 2.3.2010 - 12:40

Niekoľko rad: 1. nie si super-man! 2. Ak je to stupidné a funguje to, tak potom to neni stupidné. 3. Nemaj obyčajný zjav-priťahuje to projektily. 4. Ak nemaš istotu vyprázdni zásobník. 5. Nikdy nebuď v zákope s nikým, kto je statočnejší než ty. 6. Nikdy nezabudni na to, že tvoju zbraň vyrobila firma, ktorá vyhrála konkurz na zákazku s najmenšou cenou. 7. Ak sa ti útok darí, je to pasca. 8. Každá päťsekundová poistka granátu ho odpáli za 3 sekundy. ....:evil:

Majo (bez overenia) 2.3.2010 - 15:24

No páni, konečne som sa sem dostal bez obmedzení :) Ten meteor pri Košiciach, tak to je vážna sila. Kurnik to aby ten rok 2012 vyšiel. :D Tak to vyzerá. camerone - pýtal si si tému. Tak ja by som s niečim začal. Ale nejako mi nič neschádza na rozum. :D Tu už toho bolo prebraného až toľko že sa bojím aby som sa neopakoval. :) Ale niečo vymyslím. Idem sa žbrílať na článkoch a ak ma nejaký zaujme zavesím a poriešime.

camerone (bez overenia) 2.3.2010 - 15:28

Nechcem aby ste ma považovali za nejakého extrémistu, ani "hrdinného nacionalistu", ale toto ma trochu nasralo:evil: http://www.aktuality.sk/clanok/157963/fasisticke-vyroky-sefa-jobbiku-bude-riesit-parlament-tesi-sa-anna-belousovova/

Majo (bez overenia) 2.3.2010 - 15:34

Ja sa maďarčinu učiť nebudem ani keby bambus nechali mnou prerásť ako vo Vietname. Nie pre to že sú to maďari (možno aj pre to) ale už sa učím jeden jazyk ktorý sa mi nepáči a viem aké to je učiť sa to. Nedá sa to. :D

Majo (bez overenia) 2.3.2010 - 15:37

na začiatku v tomto videu nie je adj. P. F.? http://www.youtube.com/watch?v=6KL34os7bhg&feature=related

Majo (bez overenia) 2.3.2010 - 18:34

http://www.youtube.com/watch?v=aPD9LxbgLxU http://www.youtube.com/watch?v=efsLEdo2194&NR=1

camerone (bez overenia) 2.3.2010 - 19:19

Gurkhovia, tak Majo ani netusis ako si ma trafil po hlave: V rokoch 1857-1858 za indickej vzbury domorodych vojakov Britskej indickej armady, zostaly oddiely Gurkhov verne korune. Gurkhovia bojovali za britaniu aj vo svetovych vojnach a na konci 2. sv. vojny dosiahol ich pocet celkom 250 000. Ked anglicania v roku 1947 opustali indicky subkontinent, boli oddiely gurkhov rozdelene. Cast ich ostala v britskej armade a druha cast presla do novej nezavislej indickej armady. Oddiely Gurkhov hraly jednu z najdolezitejsich uloh v anglickych " drobnych vojnach" predovsetkym v bojoch proti vzburencom v Malajsii a na Borneu. Tu sa ukazalo ze su to prvotriedne jednotky pre boj v dzungli. Tak isto ako legia,oddiely Gurkhov prijimaju koncepciu "vojenskej rodiny" s velkou vaznostou!!! Clenom jednotky sa stanes iba ak si sa narodil pod Himalajami... a aj napriek tomu, ze nepochadzaju z oblasti kde je prales, patria medzi najlepsie jednotky,ktore mozu operovat v pralese... Buducnost britskych Gurkhov je neista. Su totiz jednotkami zostavenymi k dozoru nad koloniami. Teraz ked su Britske kolonie nezavisle, zanikla takmer ich potreba.

brano (bez overenia) 2.3.2010 - 19:39

AK47 je najznamejsia zbran na svete vyrobena rusmi, ale je az privelmi podobny (mozno sa mi to len zda, tak nechavam na posudenie vam) zbrani MP44 vyrobenej nemcami o 3 roky skor ako bol kalach. tu je nejake info, je v anglicstine http://claus.espeholt.dk/mp44.htm

Majo (bez overenia) 3.3.2010 - 17:23

Tak ja mám byť vlastenec lebo mi to niekto prikázal zákonom. Kam to spejeme? Kktiny, na to by ich bolo. Kto chce byť vlastenec ten bude. http://www.aktuality.sk/clanok/157993/nr-sr-rokovania-otvori-statna-hymna/

Majo (bez overenia) 3.3.2010 - 22:24

Stoja dvaja chalni v preplnenom autobuse. Kazdy stoji na jednom konci. Ludi tolko ze sa neda ani pohnut. Jeden zacne kricat:. Fero ! CHces pocut vtip ? - No povedz - Ale je neslusnyy- Tak povedz aspon pointu- Pi.aaaaaaaa !!!

2REP (bez overenia) 3.3.2010 - 23:46

http://www.youtube.com/watch?v=m7KvgKqROy8&NR=1 http://www.youtube.com/watch?v=C2vVZiDVhbQ&feature=related La Marseillaise Allons enfants de la Patrie Le jour de gloire est arrivé Contre nous de la tyrannie L'étendard sanglant est levé 2x Entendez vous dans les campagnes Mugir ces féroces soldats Ils viennent jusque dans vos bras, Egorger vos fils, vos compagnes Refrain: Aux armes citoyens ! Formez vos bataillons ! Marchons, marchons, Qu'un sang impur abreuve nos sillons Que veut cette horde d'esclaves De traîtres, de Rois conjurés ? Pour qui ces ignobles entraves, Ces fers dès longtemps préparés ? 2x Français ! pour nous, ah ! quel outrage ! Quels transports il doit exciter ! C'est nous qu'on ose méditer De rendre à l'antique esclavage ! au Refrain Quoi ! des cohortes étrangères Feraient la loi dans nos foyers ? Quoi ! ces phalanges mercenaires Terrasseraient nos fiers guerriers 2x Grand Dieu ! par des mains enchaînées Nos fronts sous le joug se ploieraient, De vils despotes deviendraient Les maîtres de nos destinées ? au Refrain Tremblez, tyrans ! et vous, perfides, L'opprobe de tous les partis, Tremblez ! vos projets parricides Vont enfin recevoir leur prix 2x. Tout est soldat pour vous combattre, S'ils tombent, nos jeunes héros, La terre en produit de nouveaux Contre vous tous prêts à se battre au Refrain Français ! en guerriers magnanimes Portez ou retenez vos coups. Epargnez ces tristes victimes A regret s'armant contre nous 2x. Mais le despote sanguinaire, Mais les complices de Bouillé, Tous ces tigres qui sans pitié Déchirent le sein de leur mère au Refrain Amour sacré de la Patrie Conduis, soutiens nos bras vengeurs ! Liberté, Liberté chérie ! Combats avec tes défenseurs 2x. Sous nos drapeaux, que la victoire Accoure à tes mâles accents, Que tes ennemis expirant Voient ton triomphe et notre gloire ! au Refrain Nous entrerons dans la carrière, Quand nos aînés n'y seront plus Nous y trouverons leur poussière Et les traces de leurs vertus. 2x Bien moins jaloux de leur survivre Que de partager leur cercueil, Nous aurons le sublime orgueil De les venger ou de les suivre ! au Refrain LA MARSEILLAISE 1/ Auf, Kinder des Vaterlands! Der Tag des Ruhms ist da. Gegen uns wurde der Tyrannei blutiges Banner erhoben. (zweimal) Hört Ihr im Land Das Brüllen der grausamen Krieger? Sie rücken uns auf den Leib, Eure Söhne, Eure Frauen zu köpfen! Refrain Zu den Waffen, Bürger! Schließt die Reihen, Vorwärts, marschieren wir! Das unreine Blut tränke unserer Äcker Furchen! 2/ Was will diese Horde von Sklaven, Von Verrätern, von verschwörerischen Königen? Für wen diese gemeinen Fesseln, diese seit langem vorbereiteten Eisen? (zweimal) Franzosen, für uns, ach! welche Schmach, Welchen Zorn muß dies hervorrufen! Man wagt es, daran zu denken, Uns in die alte Knechtschaft zu führen! Refrain 3/ Was! Ausländisches Gesindel würde über unsere Heime gebieten! Was! Diese Söldnerscharen würden Unsere stolzen Krieger niedermachen! (zweimal) Großer Gott! Mit Ketten an den Händen würden sich unsere Häupter dem Joch beugen. Niederträchtige Despoten würden Über unser Schicksal bestimmen! Refrain 4/ Zittert, Tyrannen und Ihr Niederträchtigen Schande aller Parteien, Zittert! Eure verruchten Pläne Werden Euch endlich heimgezahlt! (zweimal) Jeder ist Soldat, um Euch zu bekämpfen, Wenn Sie fallen, unsere jungen Helden, Zeugt die Erde neue, Die bereit sind, gegen Euch zu kämpfen Refrain 5/ Franzosen, Ihr edlen Krieger, Versetzt Eure Schläge oder haltet sie zurück! Verschont diese traurigen Opfer, die sich widerwillig gegen uns bewaffnen. (zweimal) Aber diese blutrünstigen Despoten, Aber diese Komplizen von Bouillé, Alle diese Tiger, die erbarmungslos die Brust ihrer Mutter zerfleischen! Refrain 6/ Heilige Liebe zum Vaterland, Führe, stütze unsere rächenden Arme. Freiheit, geliebte Freiheit, Kämpfe mit Deinen Verteidigern! (zweimal) Damit der Sieg unter unseren Flaggen Den Klängen der kräftigen Männer zu Hilfe eilt, Damit Deine sterbenden Feinde Deinen Sieg und unseren Ruhm sehen! Refrain 7/ Wir werden des Lebens Weg weiter beschreiten, Wenn die Älteren nicht mehr da sein werden, Wir werden dort ihren Staub Und ihrer Tugenden Spur finden. (zweimal) Eher ihren Sarg teilen Als sie überleben wollend, Werden wir mit erhabenem Stolz Sie rächen oder ihnen folgen. "LA MARSEILLAISE" Onward, children of our Motherland The day of glory is here at last Against us, the tyranny's bloody standard is raised [ twice ] Do you hear in our homelands The roar of their soldiers fierce ? They hasten to meet your arms and bleed your sons and your wives ! [ chorus ] Arms up, citizens ! Form your battalions ! March on, march on... Their tainted blood will drench our soil ! What seeks that rabble of slaves, Of traitors, of conspiring Kings ? For whom are those ignoble fetters and shackles for so long prepared ? [ twice ] Frenchmen... to us, what an outrage ! What anger must it rouse in us ! It is we they dare contemplate restored to the slavery of old ! [ chorus ] What ! Those cohorts of yonder would set their law on our homes ? What ! Those mercenary legions would fell our warriors proud ? [ twice ] Oh God ! chained by alien hands Our brows would bow down to their yoke And base tyrants would become the masters of our destinies ? [ chorus ] Tremble, oh tyrants ! And you, oh traitors, the obloquy of all party sides, Tremble ! Your parricidal plans will be soon paid back. [ twice ] We soldiers all are eager to fight and if we fall, more younger heroes are being birthed by earth anew, All of them ready to join the fight ! [ chorus ] Frenchmen... as selfless warriors let every blow be telling or checked. Spare those sorry victims who reluctantly took up arms. [ twice ] But not the bloodthirsty despot, not those in collusion with Bouillé, tigers all who, without mercy, are ripping their mother's breast. [ chorus ] Sacred love of our homeland, Hold up, lead our vengeful arms ! Freedom, our beloved Freedom ! Fight with those who champion You ! [ twice ] Under our flags, let Victory Rush up to your manly call To have your dying foes witness your triumph and our glory ! [ chorus ] And we shall join the high career When all our elders have passed away To find in it their mortal ashes And the signs of their virtues bright ! [ twice ] Less eager to outlive their lives Than to share their sacred shrine, We shall have the exalted pride Of avenging them or else die ! [ chorus ] "LA MARSELLESA" [ version espagnole ] Vayamos, hijos de la Patria El día de gloria ya llegó ! Frente a nos, de la tiranía La bandera de sangre se alzó ! [ bis ] Acaso oís en nuestras tierras Bramar a esas feroces tropas. Ya llegan, en mortal abrazo, Para degollar a mujeres e hijos. [ estribillo ] Tomad armas,ciudadanos ! Formad batallones ! Marchemos, marchemos... Que su sangre impura sacie nuestros surcos ! Qué busca esa horda de esclavos Traidores y Reyes conjurados ? Para quién son sus trabas innnobles, Grilletes previstos de siempre ? [ bis ] Franceses... son para nosotros, qué ultraje ! Qué arrebatos deben provocar ! Nosotros... y osan planear rendirnos a la esclavitud de antaño ! [ estribillo ] Cómo...! Cohortes de allende Dictarían la ley en nuestros hogares ? Cómo...! Esas mercenarias falanges Quieren derrotar a nuestros valientes ? [ bis ] Por Dios ! Por cadenas atados, Nuestras frentes se someterían al yugo Y déspotas viles serían entonces Señores y amos de nuestros destinos ? [ estribillo ] Temblad, oh tiranos ! Y vosotros pérfidos, Oprobio de todo partido... Temblad ! Vuestro previsto parricidio Recibirá el pago merecido. [ bis ] Somos todos soldados para combatiros Y, al caer, nuestros héroes jóvenes Nacerán de la muy fértil tierra Dispuestos a defender la Patria. [ estribillo ] Franceses ! Guerreros generosos, Retened o herid con vuestras armas, Perdonad a esas desdichadas víctimas Que tomaron armas contra nós a disgusto. [ bis ] Pero nó al sanguinario déspota, Pero nó a Bouillé y sus cómplices, A esos tigres que sin piedad alguna Desgarran el seno de su madre. [ estribillo ] Amor sagrado de la Patria... Guía y sostén los brazos que te vengan ! Libertad, libertad querida ! Lucha también con tus defensores. [ bis ] Bajo nuestra bandera, que la Victoria misma Responda a tu viril llamada Y que tus enemigos fallecientes Vean tu triunfo y nuestra gloria ! [ estribillo ] Nos uniremos a la gloriosa ruta Cuando nuestros mayores caigan. En ella encontraremos su polvo mortal Y las trazas de sus altas virtudes. [ bis ] Menos deseosos de sobrevivirles Que de compartir con ellos la tumba... Tendremos el sublime orgullo De vengarlos... o de ir con ellos ! [ estribillo ] http://www.youtube.com/watch?v=B9f5BQHF96M&feature=related Salutations a tous de 2REP P.S.: http://www.youtube.com/watch?v=GBbZA0ZQF6I&feature=related

Majo (bez overenia) 4.3.2010 - 01:23

Páni, Boha, práve som dopozeral film the fourth kind (štvrtý druh) a som posratý ako nikdy. Odporúčam pozrieť/zohnať. Skutočná udalosť. Ale je to kur.a neskutočné. Aj ja to mám tak niekedy poskytnem. BOha kto má teraz zaspať? :D

CEA (bez overenia) 4.3.2010 - 21:24

zdravim na rychlo.tak vidim ze chalani tu poznaju ach fontaine!ano je to on na videu.fakt doslova terminator ten chlap!ked som bol v repe tak sa mi zda ze bol na 1 cie 4 sec. a predtym mozno b2 ale to je jedno zena ho podviedla s jednym chudacikom, ktory si to aj so svojim autom odniesol na korzike ten chlap rozbil auto aj hubu tomu ch... tak ho prevelili z 2 rep na kontinent.bol v afganistane a potom mal nejake problemy koli poziaru v okoli marseille koli strelbam, pouzili svetelne naboje a podpalili tam les.... gurkov si plati nejaky indicky ale hymalajsky kral takze uz ide o sukromnu armadu tak povediac... Pre 2 REP ja nepodcenujem buldozeristov ved na to su!len chcem povedat ze sa neda porovnavat 2 rep a 2 reg.ja ani neviem na ktorej strane stojis?pises pod 2 REP a obhajujes 2 reg!nejdem rypat som rad a ze je nejaky slovak oficierom v FCL!rad by som ta videl namiesto Tanasiusa v gcp ten zas robi cest rumunom.vive la slovaquie!slovaci boli elita v 2 rep teraz to uz nie je ono hoci mladi mysiak co prisiel na stvorku pocas mojej ery je uz v GCP!ale ja uz neverim ani GCP ved kolky z nich boli umiestneny za mnov v jednotlivych stazach. zdravim idem sa ucit zajtra test!

Majo (bez overenia) 4.3.2010 - 21:31

No ach P.F. je terminátor. To si uhádol. :D Ak by toto fórum nebolo verejné dal by som sem jednu fotku ktorá hovorí za všetko. Ale nedovolím si to radšej :) Ale čítal som že to v Afghane dostal. Ale možno som len zle pochopil kontext.

Majo (bez overenia) 5.3.2010 - 00:30

http://www.machovideo.com/video/Idiot_throws_dog_from_bridge_16953/ Psychicky narušený človek sa vie prejaviť aj takto. Do uránovej bane ho šupnúť a tam nech je. :)

Baby (bez overenia) 5.3.2010 - 01:23

Takého človeka by som zabil, špina jedna vyjebaná... Toto nemám rád, ludia sú kurvy, ale čo už teraz niektorý robia to je moc ...

camerone (bez overenia) 5.3.2010 - 10:13

pokracovanie rad ktore sa mozu hodit. -Svetiace strely funguju obojstranne. -Vsetko co robis moze sposobit vystrel a to aj nicnerobenie. -Dolezite veci su vzdy jednoduche. -Jednoduche veci su vzdy tazke. -Najlahsia pristupova cesta je vzdy zaminovana. -Jedina vec, ktora je presnejsia nez palba nepriatela, je palba spojenca. -Ak je nepriatel na dostrel-TAK TY SI TIEZ! -Vysielacka prestane fungovat hned potom, co zacnes zufalo potrebovat palebnu podporu. ...len tak :evil:

camerone (bez overenia) 5.3.2010 - 16:42

toto je blazon uz dlho som sa tak nenasmial: http://www.youtube.com/watch?v=RAFOW-MikR8&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=ntFteezwM84&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=0f3XyhQF6PM&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=wrTGmF5ATJ8&feature=related :evil: :evil: :evil:

Majo (bez overenia) 6.3.2010 - 12:30

Docela zaujímavé čítanie. :) http://aan.bloguje.sk/576830-slovensky-parasutista-prezil-pad-z-kilometrovej-vysky-preco-ako-prezit-volny-pad.php

oskoro pojdem (bez overenia) 6.3.2010 - 14:02

čaute chalani....hned ako som tu prišiel pozrel som si link od maja a som tak vytočeny do piče matere že odchadzam aj hned...liek na takyhcto ludi neiesu bane,ale ja...ach majo,toto už nie,toto mi najviac srdce trha:(otras najvačši.špina ludstva:( som tu ale preto lebo nekto tu nedavni pridal link http://www.youtube.com/watch?v=JM5PhhQSqic tento song,nemate niekto?hladal som na nete ale to sa neda ani stiahnut... nazov je Johnny Chase - By Your Side ak nahodou niekto ma prosim dajte vediet :)držte sa ,odchadzam a myslim na take kurvy ake boli vo videu ktore pridal majo:(

oskoro pojdem (bez overenia) 6.3.2010 - 17:45

neboj kamarat,sledujem vas:D moje oko vas vidi:D len nestiham vela veci teraz mam toho riadne vela:( tak občas sa na vas pozriem ako vam to ide:)drž sa a aj všetci ostatní tiež

oskoro pojdem (bez overenia) 6.3.2010 - 17:50

aj ešte pre spokojnost všetkych ktorych toto majove video so psom zhodenym z mosta chytilo mam tu zopar veci:) troška som pohladal! takže pes je živy http://www.intotheeyesofgod.org/s/cc_images/cache_1626642403.jpg http://www.youtube.com/watch?v=oniGU3Pt3aw http://www.dailymail.co.uk/news/worldnews/article-1228987/Svajuna-Beniuk-The-man-threw-dog-bridge-posted-video-online-brought-justice-horrified-Internet-users.html

Majo (bez overenia) 6.3.2010 - 19:49

čoskoro pôjdem - ten song, nahrávka je síce profesionálne spracovaná ale kapela je amatérska tak v obehu nič nie je. Zháňal som aj ja. Super tréning tam je vyobrazený a ten song tam sadne ako riťka na šerbeľ. Ten chalanisko je vraj Slovák. :) Naša krv. Chlapi, de ste čo nepíšete nikto?

Majo (bez overenia) 6.3.2010 - 20:05

Kur.a chlapi, tak toto ma zabilo :D http://www.youtube.com/watch?v=0ABGIJwiGBc&feature=related

Majo (bez overenia) 7.3.2010 - 00:55

USA attacks only weak countries. They cant fight. As the Americans entered in Afghanistan, the drug production there grew 44x. And even there they control only the cities, not the mountains. And nobody helps the Talibs. They are not able to fight with talibs, they only kill peasents. Fucking assholes! "Mein regiment, mein heimatland!"

Majo (bez overenia) 7.3.2010 - 01:03

http://www.youtube.com/watch?v=oQEjwKs_hpg&feature=related Svoj idealizmus som vykopol, nastolujem režím realizmu. :)

Majo (bez overenia) 7.3.2010 - 01:09

http://www.getalyric.com/listen/jPg_xQhvwg4/orosz_zoltan_black_eyes_oci_cornie_schwarze_augen_www_harmonika_hu_accordion No prosto krása

Majo (bez overenia) 7.3.2010 - 01:13

Oči čornije, oči strasnije, oči žhučie, i prikrasnije, Kak ľubľu ja vás, Kak bajús ja Vás. Pivko bolo dnes dobré. Otvára oči. Oči čierne. :D Držte sa páni, dnes to aj mňa uspí. :D

Pridať nový komentár