Francúzska légia

mir 14.8.2007 - 21:26

História Francúzskej légie

francuzska legia

Máloktorý bojový zbor na svete je ovenčený takým množstvom mýtov a legiend ako Francúzska cudzinecká légia. Jej členmi sú dobrovoľníci, ktorí za sebou nechali svoje sociálne aj rodinné zázemie, pričom svoje úlohy plnia s odhodlaním, nad ktorým svet žasne.

Cudzinecká légia bola založená 9. marca 1831 rozkazom Ľudovíta Filipa, kráľa Francúzska. Bol to čas politických nepokojov a tento oddiel plnil úlohu ochrancu kráľovskej moci. Väčšinu dôstojníckeho zboru tvorili veteráni Napoleonovej Grand Armee a mužstvo predstavovalo národnostne pestrú zmes, v ktorej bola zastúpená celá Európa.

V Légii sa objavili aj francúzski regrúti, ktorí sa snažili uniknúť pozornosti miestnej polície. Boli to dobrovoľníci vo veku medzi 18. a 40. rokom, s pravým alebo prijatým menom. Kráľ správne predpokladal, že platení žoldnieri nebudú pri plnení rozkazov rozmýšľať o ich príčinách alebo politickej korektnosti. Légia bola po potlačení nepokojov v Paríži okamžite zapojená do bojov o Alžírsko.

V roku 1835 však tento bojový zbor prešiel pod španielsku kontrolu. Následne sa na rovnakom princípe vytvorila druhá Légia, ktorá získala a udržala pre francúzskeho kráľa Alžírsko, ktoré sa stalo na dlhý čas jej domovom. Vo svojej africkej misii plnili legionári dôležitú úlohu - udržiavali poriadok, potláčali povstania domorodých nomádskych kmeňov a kolonizovali Severnú Afriku. Budovali cestné komunikácie na rýchle presuny, púštne pevnosti a časom tu vzniklo aj mesto Légie - Siddi bel Abbés.

Česť a odvaha

Francúzska cudzinecká légia zdedila tradície žoldnierskych vojsk, ktoré využívali francúzski králi už v stredoveku - škótskej gardy Karola VII. alebo neskôr Napoleonových poľských kopijníkov. Farbami tejto elitnej časti vojska sú zelená a červená, ktoré používali Švajčiarske gardy slúžiace trónu bielej ľalie. Znakom a symbolom zároveň je granát, z ktorého vychádza sedem plameňov, pričom dva z nich sú ohnuté smerom nadol.

Vzťahy medzi tými, ktorí rozkazy vydávajú a tými, ktorí ich plnia, sú vybudované na veľmi vyvinutom „esprit de corps", založenom na niekoľkých jednoduchých princípoch: disciplína a česť, radosť z dobre vykonanej práce a oddanosť svojej minulosti. Heslom Légie je "Honeur et Valour" - Česť a odvaha. Po vstupe do Légie nastáva veľmi tvrdá selekcia. Mnohí kandidáti nevyhovejú buď zo zdravotných alebo morálnych dôvodov.

Legionár je zriedka anjel, ale nikdy nie zločinec. Každý nový člen je dobrovoľník, ktorý chce uniknúť svojej minulosti, osobnej alebo rodinnej kríze, vo svojom sociálnom alebo politickom živote. Príkladom posledného fenoménu je masívny príliv dobrovoľníkov z Alsaska po roku 1871, zo Španielska roku 1939 a z Východnej Európy po roku 1945. Pre ostatných, ktorí sa nechcú zmieriť s limitmi strednej vrstvy, Légia znamená možnosť dobrodružného života. Všetkých jej členov spája súdržnosť, spečatená disciplínou a rešpektom k tradíciám.

Francúzska légia v krymskom konflikte

Časom sa stala Légia bojovou silou, ktorá obhajovala záujmy Francúzska aj v tých najodľahlejších končinách. Bola zapojená do Krymskej vojny 1853 - 1856, kde zohrala hlavnú úlohu pri dobývaní Sevastopoľu. Zámerom Francúzov v tomto konflikte bolo pomôcť svojmu spojencovi, tureckému sultánovi, pri získaní prístupu k prieplavu medzi Čiernym a Stredozemným morom. Po počiatočných rýchlych víťazstvách sa 1. a 2. cudzinecký pluk pokúsil o dobytie opevneného prístavu Sevastopoľ, čo vyústilo do blokády, ktorá trvala rok. Légia kvôli chorobám a zlému počasiu už nemohla dlhšie čakať a padlo rozhodnutie podniknúť frontálny útok.

Prvý pokus sa nevydaril a jednotky sa museli stiahnuť s ťažkými stratami. Pokúsili sa o to znova, s rovnakým výsledkom. Napriek tomu sa nevzdali a skúsili to po tretí raz. Sevastopoľ padol 8. septembra 1855. Ďalšími bojiskami legionárov sa stali Taliansko (1859) a Mexiko (1863 - 1867). Práve tu sa 30. apríla 1863 odohrala jedna z najslávnejších bitiek, ktorá vstúpila do dejín ako synonymum cti a odvahy.

Bitka pri Camerone

Dňa 30. apríla 1863 3. kompánia Cudzineckého regimentu zabezpečovala bezpečný presun zásob po ceste medzi Vera Cruz a Pueblom. Počas pochodu do určenej pozície jednotku prepadla takmer tisícka mexických povstalcov. Kapitán Danjou, aby získal krytie pred nepriateľskou paľbou, presunul svoje mužstvo do opustenej haciendy Camerone, ktorú minuli pred niekoľkými minútami.

Kompánia mala šesťdesiatdva legionárov a troch dôstojníkov, ktorí mali čeliť mnohonásobnej presile Mexičanov. K haciende, kde sa legionári pripravovali na obranu, prišiel posol s ponukou čestnej kapitulácie. Na streche ležal seržant poľského pôvodu, ktorý mu vojensky stručne naznačil, čo si myslí o tomto návrhu. Tak sa spustil jeden útok za druhým, všetky však boli s ťažkými stratami odrazené. Napoludnie začala legionárom dochádzať munícia, nemali jedlo ani vodu. Podvečer bolo nažive už len päť obrancov, na ktorých číhala armáda nepriateľov. V tejto beznádejnej situácii legionári nasadili bodáky a podnikli útok. Keď dvoch z nich pri napredovaní k mexickej pozícii zastrelili, zasiahol mexický plukovník.

Opätovne ponúkol kapituláciu. Legionári súhlasili pod podmienkou, že si smú ponechať svoje zbrane. Plukovník, dojatý ich odvahou, odpovedal slovami: „Mužom ako ste vy, nemôžem nič odmietnuť." Tento deň, ktorý vstúpil do dejín ako Camerone, sa každý rok pripomína vo všetkých táboroch Légie a oslavujú ho s veľkým zápalom a pýchou. V Aubagne, kde sa koná slávnostná prehliadka, nesú na čele pochodujúceho regimentu drevenú ruku kapitána Danjoua. Tento boj, ktorého meno je na každej legionárskej vlajke, ostáva symbolom misie, ktorá sa plní až do úplného konca.

V zákopoch svetových vojen

Roku 1914 sa pluky Francúzskej Légie zúčastnili bitky o Artois, kde utrpeli ťažké straty. Boli zreorganizované a o mesiac neskôr znova ťažko porazené pri Givenchy. Nakoniec utrpeli legionárske pluky také ťažké straty, že ich museli v septembri 1914 rozpustiť a preformovať do novej jednotky. Takto bol vytvorený RMLE (Pochodový pluk cudzineckej légie), ktorého úlohou bolo prevýšiť v boji všetky ostatné jednotky. RMLE sa zúčastnil na mnohých bitkách francúzskych bojísk a stratil tisíce vojakov. Zvlášť sa vyznamenal svojím bojovým umením v zákopoch pri Remeši, kde legionári vyčistili štyri kilometre nepriateľských línií iba puškami, bajonetmi a granátmi. Ďalším úspechom bol Verdun, kde légia uspela v misii o znovuzískanie svojich starých pozícií. Nasledovala obrana parížskeho koridoru a Légia uspela opäť, hoci s veľkým stratami.

Francúzi začali svoju ofenzívu v júli 1918 a RMLE bol opäť v prvej vlne - takmer dva týždne si legionári presekávali cestu cez Hindenburgovu líniu. Počas 2. svetovej vojny, v júni 1940, jedenásty REI (Pechotný cudzinecký pluk) takmer vyhladili pri obrane pozícií vo Verdune. Tí, ktorí prežili, sa stali zajatcami. Väčšine sa ale podarilo ujsť a znovu zasiahli do bojov. Pluk však rozpustili. Trinásta DBIE (Podbrigáda Cudzineckej légie) písala dejiny pri Narviku a Bjerviku v Nórsku, ďalší úspech prezentuje slávne víťazstvo pri Bir-Hakaim v Líbii. Légiu znova zjednotili a pokračovala vo víťazných kampaniach v Tunisku, Taliansku, Provence a Nemecku.

V roku 1940 sa Thajsko, spojenec Japonska, pokúsilo anektovať Kambodžu. Légia túto hrozbu odvrátila, ale zbytočne, pretože politickou dohodou Kambodžu odovzdali pod thajskú správu. V oblasti ostala dislokovaná len jedna jednotka - 5. REI. Ďalšími rokovaniami sa podarilo zabrániť vojne na juhu, hoci nie nadlho. Legionárov, umiestnených v garnizóne Ha Giang, čoskoro zmasakrovali a ostávajúce dva batalióny vyrazili na pochod smrti smerom k čínskej hranici. V roku 1945, ešte predtým, ako sa zvyšky 5. REI dostali do Číny, vojna skončila. Nahradila ju však ďalšia, tentoraz vojna s Ho-či Mi-nom a jeho komunistami, ktorá mala trvať ďalších deväť rokov. V nej boli zastúpené všetky pluky Légie a najslávnejšími bojiskami boli Phu Tong Hoa, Koloniálna cesta 4, a slávne Dien Bien Phu.

Dien Bien Phu

Bol to najdlhší a najtvrdší zápas francúzskych expedičných síl na Ďalekom východe. 1. BEP uskutočnil výsadok v údolí Dien Bien Phu, zabezpečil oblasť a postavil základňu. Nasledovalo 169 dní konfrontácie s Viet Minh, po ktorých prišlo 57 dní pekla. Viet Minh zaujal pozície na svahoch, obkolesujúcich pevnostný systém, a začal ostreľovanie ťažkým delostrelectvom. Zásobovanie a prísun posíl bol možný len zo vzduchu. Pristávacia dráha bola zakrátko pod kontrolou nepriateľskej protileteckej paľby.

Na pomoc prišli nielen príslušníci parajednotiek, ale k obrane tejto pozície sa dobrovoľne hlásili aj muži bez parašutistického výcviku, hoci zoskoky sa často uskutočňovali v noci. Paralelne s obliehaním Dien Bien Phu prebiehala konferencia v Ženeve. Francúzske jednotky mali záujem udržať údolie, kým nepriateľ nepožiada o prímerie. Situácia však bola neudržateľná a 8. mája padla posledná pevnosť.

Dien Bien Phu prestalo existovať. Proti 15-tisíc legionárom a príslušníkom koloniálnych plukov stálo približne 100-tisíc nepriateľov, vyzbrojených ťažkou technikou. Dvetisíc obrancov padlo, 1 500 sa stratilo v akcii, 5 800 bolo ranených. Vyše 11-tisíc vojakov sa dostalo do zajatia, z ktorého sa po štyroch mesiacoch vrátilo živých len 3 290 mužov. Bola to politická katastrofa, ktorá znamenala koniec francúzskeho koloniálneho impéria vo východne Ázii. Druhý deň po páde Dien Bien Phu požiadali francúzski vyjednávači na ženevskej konferencii o prímerie. Pre légiu sa tým vojna v Indočíne skončila.

Boj o francúzske Alžírsko

Ešte skôr, ako sa mohli legionári zotaviť z bojov, ocitli sa v Alžírsku. Tentoraz bola ich nepriateľom Armáda národného oslobodenia. Pluky Légie, ktoré mali zabezpečiť pokoj v krajine, kde žilo množstvo Francúzov, sa aktívne zúčastnili v mnohých operáciách proti rebelom a plnili si povinnosť pri ochrane hraníc. Na základe politických rokovaní medzi prezidentom De Gaullom a predstaviteľmi vzbúrencov však Alžírsko v roku 1961 získalo nezávislosť a Légiu povolali do Francúzska. Légia, ktorá vnímala Alžírsko ako svoj domov a toto rozhodnutie ako zradu, sa vzbúrila. Pokus o prevrat však nevyšiel a 1. REP (Cudzinecký parapluk) rozpustili. Od roku 1962 až po súčasnosť sú oddiely bielych anjelov umiestnené na juhu Francúzska a na Korzike, ale aj v zámorí - v Djibouti, na Madagaskare, Tahiti a Francúzskej Guayane.

Légia si získala renomé pri výkone operácií v mnohých vojnou zmietaných oblastiach. V septembri 1990 vyslali tri pluky Cudzineckej légie do oblasti Perzského zálivu. Zmocnili sa letiska Al Salman, kde sa stretli len s malým odporom. Ich ďalšou úlohou bolo zabrániť ústupu Republikánskej gardy na západ. O tejto vojne sa hovorí ako o bleskovej vojne - skončila po sto hodinách boja na zemi, pričom v nej zahynuli len traja legionári. Pod velením Organizácie spojených národov Légia udržiavala poriadok v Mogadiši a zúčastnila sa aj na konflikte v Bosne, kde zvládla viacero tajných operácií.

Pri týchto akciách vedela Francúzska légia s veľkým efektom využiť materinský jazyk svojich vojakov. V oboch oblastiach boli len ľahké straty. Charakteristika Légie za približne stosedemdesiat rokov jej existencie, sa dá vyjadriť slovami literárneho velikána Antoina de Saint Exupéryho: „Vojak nie je mužom násilia. Nosí zbraň a riskuje svoj život za chyby, ktoré nespôsobil. Neoblomne dodržiava svoje slovo až do konca, i keď vie, že bude zabudnutý."

Majo (bez overenia) 7.3.2010 - 01:24

[color=#A7A7A7]Páni naši, počkajte. Jánošík sa všetko dozvie! On si na Vás počká. Aj tam hore. Dajte mi zákon o vlastenectve na papier. Roztrhám ho. Hymnu v škole spievať nebudem. NIKDY z donútenia. Rád si ju pustím. Rád si ju spievam [/color] [color=#0000FF]pri práci. Ale toto je hanenie našej tradície pracujúceho národa. Robiť z hymny tuctovú pieseň obohranú v rádiách je hriech. Jánošík si počká! Kuurwa Zavrú ma za to že nebudem spievať hymnu o 7:55 ale si ju zaspievam o 01:14 SEČ?[/color] [color=#FF0000]Milujem národ Slovenský a jeho ľud. Pracujúci ľud. Neznášam tých pánov na ktorých drú. Každý deň. "Pravde žil som, krivdu bil som, verne môj národ ľúbil som!"[/color]

oskoro pojdem (bez overenia) 7.3.2010 - 23:28

pre maja:) no to video je dost pecka ano suhlasim:) a ked je chalan vo videu slovak tak nečudujem sa:) hehe ten song ma mrzi :(musi sa to nejak najst kurnik:(inač majo si nejaky rychly som tu nebol asi 24 hodin a zasa si tu toho nahodil kopec idem nato! mieeer:)

Baby (bez overenia) 8.3.2010 - 00:23

Chlapi všetko dobre končí :) parchant jeden http://www.dailymail.co.uk/news/worldnews/article-1228987/Svajuna-Beniuk-The-man-threw-dog-bridge-posted-video-online-brought-justice-horrified-Internet-users.html

oskoro pojdem (bez overenia) 8.3.2010 - 01:16

majo pisal si že video ktoreho song hladame ma vyobrazeny slušny trening:)pekne všetko vidiet:)hej super suhlasim ,to mi neda nepridat jedno dobre staršie video ktore asi vačšia čast znas videla:) http://www.youtube.com/watch?v=G7HFBKnLPEc ak nie tak silno odporučam ,začne sa to troška neskor ale fakt super!!

oskoro pojdem (bez overenia) 8.3.2010 - 01:20

a ešte raz pre MAJA:DDDD ktomu videu ВДВ- http://www.youtube.com/watch?v=RPNZru1yDUM&feature=related asi sa rozplačem:DDDDDD krute video,najma ako rozbijali tie džbany či čo to bolo:DDDD a ten zrychleny koment do toho no nemam slov :DDD

Majo (bez overenia) 9.3.2010 - 16:09

Amíci sú kur... Sledujte toho mladého atléta. Ale potom ako s ním chudákom vy.ebú jeho kamaráti. Ach jo. Život je pes. http://www.youtube.com/watch?v=GYv0lkvO_Pg&feature=related

Majo (bez overenia) 9.3.2010 - 16:11

člen specnaz po tebe hodí lopatku, a USMC po tebe hodí vetvu. Ale psychologický dopad to má rovnaký. Sledujte to. :D http://www.youtube.com/watch?v=BNvyyoS5X0s&NR=1&feature=fvwp

Majo (bez overenia) 9.3.2010 - 16:15

To mi nechcete povedať že tá mašina si ešte aj sama spracováva muníciu. či? http://www.youtube.com/watch?v=wj-tPN8sd7U&feature=related

Majo (bez overenia) 9.3.2010 - 16:32

Teda toto je sila http://www.youtube.com/watch?v=k85yhpA0giQ&feature=PlayList&p=3C2ADBA6D39B47B6&index=0&playnext=1

Majo (bez overenia) 9.3.2010 - 16:55

a ešte toto. http://www.aktuality.sk/clanok/158466/video-kontroverzny-marian-kotleba-ide-do-volieb/?i9=4ba52204e480 Je tu toho dosť. Čakám reakcie na linky. :) Zatiaľ idem preč. Paa :D

Necky (bez overenia) 9.3.2010 - 19:19

Nazdár klucí, Jsem v obrazu, není třeba nic rozvíjet. Myslím, že každý z té vaší staré party se uplatní tam, kde bude chtít a kde plánuje.A já vám držím palce. Tak Karle, ty stará vojno,vidíš, ti kluci znají již teď co obnáší druhý článek.Mám pocit, že mnohem víc a hlavně líp, než nekteří tady. Taky ti posílam něco na rozptýlení z časů našeho mládí. Znám dobře písničky tvého osobního mládí, tak hezký poslech. http://www.youtube.com/watch?v=zQQ-4Vqvv0c&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=ZvJmspbBETE&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=fZaImFgRnlM&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=gpnYdXV4uxs&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=THL1xYX_0Vo&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=UfhJtFmgv_I&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=hQfqJNvdemQ&feature=related Ještě něco Karle: Je sais, mon ami, à ce compte c´est amer comme chicotin, mais tu as l´âme chevillée au corps.Tu a fais devenir chèvre à quelqu´un mais j´espére, qu´en y sait que tu est plus que légionnaire, tu est la cheville ouvriére la Compagnie.Sans toi rien ne marcherait... Necky

Necky (bez overenia) 9.3.2010 - 20:06

Co jsem u toho Franty s trabantem našel! Doufám, že mně za to admin nesprdne, vždyť dávám jenom linky.Já to mám do dneška na kazetě.To bylo ze Silvestra 1968, my jsme si to na učilišti pouštěli na magiči.Kdo by to čekal, že se to objeví na YTube.Tady asi člověk najde všechno. To byl rok hoši, kdy jsem se narodil...Samarovici, to je něco pro tebe, co? ... Karle, a ty nehraj si na slušáka a poslechni si to. http://www.youtube.com/watch?v=fNkbxEXdCz4&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=ZYSNxoJWwXg&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=RgheFQQEktg&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=MEddsJZCtnk&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=J6GdCkLIkNc&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=2iN9Wik7pFI&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=ZYSNxoJWwXg&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=swvjt2ZIr_0&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=OUsZlxMMfFs&NR=1 http://www.youtube.com/watch?v=fCzI0XT-jpM&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=-iRn5PC6hak&feature=related

Majo (bez overenia) 9.3.2010 - 20:10

Necky - perličku. Za ten album Silvester 68 tých muzikantov pozatvárala VB :D Veď predsa bol ešte režim. Ale na tom sa človek pobaví :) Aj som to niekde mal v počítači ale už nemám. A tie piesne čo si dal v predchádzajúcom príspevku sú super. Máš môj vďak. :)

Majo (bez overenia) 9.3.2010 - 20:12

Keď už si pri takomto, tak tento vtip tiež pobaví. :D http://www.youtube.com/watch?v=nFmR11tUA-c&feature=related

camerone (bez overenia) 9.3.2010 - 20:29

zdar Pani! tak aj ja nieco pridam: http://www.youtube.com/watch?v=F0qUhTo3tHo http://www.youtube.com/watch?v=TPJ_79nYWCM http://www.youtube.com/watch?v=gb2hwqAbP0Y to je publikum

Majo (bez overenia) 9.3.2010 - 21:36

Myslím že si zaslúžia aj naše Ďakujem. http://www.youtube.com/watch?v=Y8oVzYCBqNA&feature=related

camerone (bez overenia) 10.3.2010 - 11:41

tento film som videl XY krat COPAK JE TO ZA VOJAKA http://www.youtube.com/watch?v=hM3Pvd3mf70&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=5EyiENI1leM&feature=related

Milan (bez overenia) 10.3.2010 - 12:50

Čítam to tu občas, dobré forum. Nezapajam sa, ale teraz pani ak dovolite niečo pridám.Je to staré,no platí to aj pre dnešnú dobu.Ale prosím žiadny politický podtext.Ja som apolitický.Najlepši je ten záverečný pozdrav. http://www.youtube.com/watch?v=hFtmvk5diAk&NR=1

samarovic. (bez overenia) 11.3.2010 - 01:25

Zdravým všetkých správnych ! Necky ty sa nezmeníš ;) Tak aby sa nepovedalo aspoň niečo -skrytá kamera- http://www.youtube.com/watch?v=13HCidlwcmE&feature=related

JAA (bez overenia) 11.3.2010 - 11:48

samarovis nasmial som sa bohaa,,,ako dokazu byt niektory ludia naivny :) zdaar !!!! pridavam tu aj ja nieco z toho : http://www.youtube.com/watch?v=WXkzmWYVCVo&feature=related

2REP (bez overenia) 11.3.2010 - 18:29

Salut et cordialement! Píšem hneď tu, na maily potom obšírnejšie.Tak len toľko-živý dôkaz toho, že LE si svojich váži, podrží a na zásluhy (Necky prepáč, viem, že si to myslel dobre) nezabúda! Cést La LE! Napísal by som niečo vo fr., ale vy, moja-naša stará partia už sa učíte a niečo viete a tým „pánom“ by to aj tak nič nehovorilo, iba tak po preklade. Nemohol som skôr, lebo sa to ťahalo. Tak napíšem ešte niečo neskôr,teraz sa ide na demi-sec. Chlapi moji , zarubali do mňa, ako v hore do pňa, len zistili, že je to kuuurva tvrdé drevo a pritom sa im porisko zlomilo. Aj sekera sa im vytupila.Tak ostali s dlhým nosom. Zasvätení do situácie vedia. Vive la Légion, vive la France! Honneur et Fidélité! 2REP Chlapi, neváhajte! 2REP

Majo (bez overenia) 11.3.2010 - 21:17

Takže páni, dnes pracovne od rána do rána. Ale na Vás si treba nájsť čas. :) Dík camerone. ;) 2REP - Teraz si ma potešil ako nikdy nikto. Hádam si dám na akcii aj ja za jeden. Nejakú tú whisky :D Presne tak, VIVA LA TVRDÉ DREVO!! železná päsť. :) Pravda vždy zvíťazí. Veril som tomu tak kúrwa čo viac dodať? We are with our master. Držte sa zatiaľ, povinnosť volá. Ráno ak mi pôjde net tak napíšem ešte. Držte sa stará parta. Moje lásky (smích) :D

jožo1 (bez overenia) 12.3.2010 - 14:50

už dlho som tu nebol a to konečne som tu a ja už sa neviem dočkať na ten deň kedy budem mať možnosť zahodiť celú minulosť za hlavu dúfam že sa prebijem až na legionára

2REP (bez overenia) 12.3.2010 - 15:54

Jožko1, neboj sa, aj nad Zemplinskymi Hámrami slnko vychádza. Dennodenne.Tak sa neprebíjaj do minulosti a žij v súčasnosti. Po Nejakých (možno čerstvých) skúsenostiach budem stále a do konca svojho života tvrdiť jedno- légia si za svojimi stojí a jediné čo neobstojí sú špinopisy. Jozef, kľud....Cordialement de 2REP Pre starú partiu- ebenové bolo hovno, naše-slovenské- kúúúrva to je ti jalové, aj sekera sa vytiahnúť nedá.,..smích.uvažujem, či si to zase napojebabrať a nezverejniť tu ten list, to by bol riadny gól a do stredu bránky niekomu.

Majo (bez overenia) 12.3.2010 - 16:50

Bon jour mon amis. Ca va? Musím Vás pozdraviť aspoň. Nemám nič čo by som sa potreboval opýtať, nič čo by som sem mohol zavesiť (link) ale ten pozdrav posielam.

2REP (bez overenia) 12.3.2010 - 16:56

http://www.youtube.com/watch?v=sUZWlf_vuKg&feature=related A chlapci moji, teraz ja budem ťať, ale do živého. M/2REP

Majo (bez overenia) 12.3.2010 - 16:59

Tak zatnem aj ja. Potom že je málo lesov. :D http://www.youtube.com/watch?v=8cULUIirBQA&feature=related Super kapelka. Ako ty 2REP hovoríš, poctivá muzika, žiadne elektro. :)

2REP (bez overenia) 12.3.2010 - 17:13

Máte tam slová , intonáciu, fonetiku, tak sa učte...Každý legionnaire je revolucionár vo svojej podstate.Nie som hovno, niečo som dosiahol, za niečo stojím a LE mi dokázala, že sa nemýlim. Nech žije Francúzska cudzinecká légia(LE), nech sa zachová aj v prípadoch iných, tak ako voči mne. LÉGIA SI SVOJICH VŽDY PODRŽÍ !!!! LEGIO PATRIA NOSTRA. Sme partia ostrá... Légia-vlasť naša! http://www.youtube.com/watch?v=YN22z-VumeY&feature=PlayList&p=6C146C68E73CC4E3&index=0

Baby (bez overenia) 12.3.2010 - 17:24

Zdravim :) Vidím že tu sekeru zatínate až kým ju neotupíte, kto ju potom nabrúsi ? :laugh: Teraz nemám moc času, za chvílu idem do práce, tak potom zajtra sa ozvem, Majo a 2REP posielal som e-mail tak sa pozrite. :)

Necky (bez overenia) 12.3.2010 - 17:35

Tady neco pro Samorovice. A ted Karlův smííích.Tak co , nevymnenis 2.Rep za 3Rei? http://www.youtube.com/watch?v=K1tVsFwrGgs&feature=related

2REP (bez overenia) 12.3.2010 - 17:42

http://www.youtube.com/watch?v=UG5WKuE08iE&feature=related Karle, zabudol si na toto. Ale smíích.

2REP (bez overenia) 12.3.2010 - 18:12

Majko., treba aj behať, šplhať po lane, smíích, nie len nalepeny na PC a net.Až sa prehryzieš 16-mi týždňami a potom mesiac v pluku, pochopíš, že sú aj majstri, čo stieľajú z cal. 50mm a v ruke to musia udržať. Horskí strelci sú aj u buldozeristov ( že 2Rep!-terajší CEA), len sa o nich nevie. Ale ten, čo robí skúšky a stáže na to asi nemá čas. Nič v zlom CEA, to ty podjebeš a niekedy nevieš, že pravdovravnosťou sa dá aj uškodiť.Mám ti tu menovať, kto ma podržal? A mal som na mále, ako hovorí Karel.Nie nesmiem, musím písať na fórum.Oficiálne som bol dojebaný... veď to poznáš..., légia si Slovanov váži a preto si ich zastáva. P.S. Páči sa mi príspevok toho Milana.

2REP (bez overenia) 12.3.2010 - 18:18

Camerone ako vždy- malo, ale k veci, trefné, vitaj marek medzi nami. A toto si vypočuj do konca! ----Mais St. Michel marche avec nous.... http://www.youtube.com/watch?v=u2ejJQFfYaY&feature=related

camerone (bez overenia) 12.3.2010 - 18:21

tak trocha po rusky: http://www.ceknito.sk/video/266485 banda moskvy http://www.ceknito.sk/video/223901 toto sa trocha pomalsie nacitava tak trpezlivost ruze prinasa...

camerone (bez overenia) 12.3.2010 - 18:47

2eme REG a patron Michal.... tie legionarske pesnicky maju nieco v sebe,vzdy mi ide mraz po chrbte ked si ich pustam.... Smutno mi je...dneska nam rozje... celu horu keby ste videli tie hole a derave kopce... vraj kalamita...pilia aj zdrave drevo... a srnky sa chodia past na ihrisko...uz ani psov sa niektore neboja!!! je to v rici... :evil: :angry:

Necky (bez overenia) 12.3.2010 - 18:55

Vy neznali slova strach.Russkij saldat.Camerone neprehanis to? Pizdec.Ja jsem rocnik 1968.V legii je tak 48% Rusu.A Groznyj si nech pro jine.Dle mne Rusi byli brat.V Groznom.C´est nachuj vsem nada datj.Eta byla vajna dlja Rosssiji. Ja ... Necky. Zdut is nadezdoj...i tebe budou cekat s nadezdoj, az prijdes na prvni dovolenku z LE. Dozil jsem se kulky do zad. A nebyt cloveka, nejakeho hloupyho Michala, je to jedno, tak nejsem zde! Zeptej se jeho, co ho to stalo. Kazdy legionar je tvuj brat....Vive la légion! Mais Étrangére! Karel.

Pridať nový komentár