Francúzska légia

mir 14.8.2007 - 21:26

História Francúzskej légie

francuzska legia

Máloktorý bojový zbor na svete je ovenčený takým množstvom mýtov a legiend ako Francúzska cudzinecká légia. Jej členmi sú dobrovoľníci, ktorí za sebou nechali svoje sociálne aj rodinné zázemie, pričom svoje úlohy plnia s odhodlaním, nad ktorým svet žasne.

Cudzinecká légia bola založená 9. marca 1831 rozkazom Ľudovíta Filipa, kráľa Francúzska. Bol to čas politických nepokojov a tento oddiel plnil úlohu ochrancu kráľovskej moci. Väčšinu dôstojníckeho zboru tvorili veteráni Napoleonovej Grand Armee a mužstvo predstavovalo národnostne pestrú zmes, v ktorej bola zastúpená celá Európa.

V Légii sa objavili aj francúzski regrúti, ktorí sa snažili uniknúť pozornosti miestnej polície. Boli to dobrovoľníci vo veku medzi 18. a 40. rokom, s pravým alebo prijatým menom. Kráľ správne predpokladal, že platení žoldnieri nebudú pri plnení rozkazov rozmýšľať o ich príčinách alebo politickej korektnosti. Légia bola po potlačení nepokojov v Paríži okamžite zapojená do bojov o Alžírsko.

V roku 1835 však tento bojový zbor prešiel pod španielsku kontrolu. Následne sa na rovnakom princípe vytvorila druhá Légia, ktorá získala a udržala pre francúzskeho kráľa Alžírsko, ktoré sa stalo na dlhý čas jej domovom. Vo svojej africkej misii plnili legionári dôležitú úlohu - udržiavali poriadok, potláčali povstania domorodých nomádskych kmeňov a kolonizovali Severnú Afriku. Budovali cestné komunikácie na rýchle presuny, púštne pevnosti a časom tu vzniklo aj mesto Légie - Siddi bel Abbés.

Česť a odvaha

Francúzska cudzinecká légia zdedila tradície žoldnierskych vojsk, ktoré využívali francúzski králi už v stredoveku - škótskej gardy Karola VII. alebo neskôr Napoleonových poľských kopijníkov. Farbami tejto elitnej časti vojska sú zelená a červená, ktoré používali Švajčiarske gardy slúžiace trónu bielej ľalie. Znakom a symbolom zároveň je granát, z ktorého vychádza sedem plameňov, pričom dva z nich sú ohnuté smerom nadol.

Vzťahy medzi tými, ktorí rozkazy vydávajú a tými, ktorí ich plnia, sú vybudované na veľmi vyvinutom „esprit de corps", založenom na niekoľkých jednoduchých princípoch: disciplína a česť, radosť z dobre vykonanej práce a oddanosť svojej minulosti. Heslom Légie je "Honeur et Valour" - Česť a odvaha. Po vstupe do Légie nastáva veľmi tvrdá selekcia. Mnohí kandidáti nevyhovejú buď zo zdravotných alebo morálnych dôvodov.

Legionár je zriedka anjel, ale nikdy nie zločinec. Každý nový člen je dobrovoľník, ktorý chce uniknúť svojej minulosti, osobnej alebo rodinnej kríze, vo svojom sociálnom alebo politickom živote. Príkladom posledného fenoménu je masívny príliv dobrovoľníkov z Alsaska po roku 1871, zo Španielska roku 1939 a z Východnej Európy po roku 1945. Pre ostatných, ktorí sa nechcú zmieriť s limitmi strednej vrstvy, Légia znamená možnosť dobrodružného života. Všetkých jej členov spája súdržnosť, spečatená disciplínou a rešpektom k tradíciám.

Francúzska légia v krymskom konflikte

Časom sa stala Légia bojovou silou, ktorá obhajovala záujmy Francúzska aj v tých najodľahlejších končinách. Bola zapojená do Krymskej vojny 1853 - 1856, kde zohrala hlavnú úlohu pri dobývaní Sevastopoľu. Zámerom Francúzov v tomto konflikte bolo pomôcť svojmu spojencovi, tureckému sultánovi, pri získaní prístupu k prieplavu medzi Čiernym a Stredozemným morom. Po počiatočných rýchlych víťazstvách sa 1. a 2. cudzinecký pluk pokúsil o dobytie opevneného prístavu Sevastopoľ, čo vyústilo do blokády, ktorá trvala rok. Légia kvôli chorobám a zlému počasiu už nemohla dlhšie čakať a padlo rozhodnutie podniknúť frontálny útok.

Prvý pokus sa nevydaril a jednotky sa museli stiahnuť s ťažkými stratami. Pokúsili sa o to znova, s rovnakým výsledkom. Napriek tomu sa nevzdali a skúsili to po tretí raz. Sevastopoľ padol 8. septembra 1855. Ďalšími bojiskami legionárov sa stali Taliansko (1859) a Mexiko (1863 - 1867). Práve tu sa 30. apríla 1863 odohrala jedna z najslávnejších bitiek, ktorá vstúpila do dejín ako synonymum cti a odvahy.

Bitka pri Camerone

Dňa 30. apríla 1863 3. kompánia Cudzineckého regimentu zabezpečovala bezpečný presun zásob po ceste medzi Vera Cruz a Pueblom. Počas pochodu do určenej pozície jednotku prepadla takmer tisícka mexických povstalcov. Kapitán Danjou, aby získal krytie pred nepriateľskou paľbou, presunul svoje mužstvo do opustenej haciendy Camerone, ktorú minuli pred niekoľkými minútami.

Kompánia mala šesťdesiatdva legionárov a troch dôstojníkov, ktorí mali čeliť mnohonásobnej presile Mexičanov. K haciende, kde sa legionári pripravovali na obranu, prišiel posol s ponukou čestnej kapitulácie. Na streche ležal seržant poľského pôvodu, ktorý mu vojensky stručne naznačil, čo si myslí o tomto návrhu. Tak sa spustil jeden útok za druhým, všetky však boli s ťažkými stratami odrazené. Napoludnie začala legionárom dochádzať munícia, nemali jedlo ani vodu. Podvečer bolo nažive už len päť obrancov, na ktorých číhala armáda nepriateľov. V tejto beznádejnej situácii legionári nasadili bodáky a podnikli útok. Keď dvoch z nich pri napredovaní k mexickej pozícii zastrelili, zasiahol mexický plukovník.

Opätovne ponúkol kapituláciu. Legionári súhlasili pod podmienkou, že si smú ponechať svoje zbrane. Plukovník, dojatý ich odvahou, odpovedal slovami: „Mužom ako ste vy, nemôžem nič odmietnuť." Tento deň, ktorý vstúpil do dejín ako Camerone, sa každý rok pripomína vo všetkých táboroch Légie a oslavujú ho s veľkým zápalom a pýchou. V Aubagne, kde sa koná slávnostná prehliadka, nesú na čele pochodujúceho regimentu drevenú ruku kapitána Danjoua. Tento boj, ktorého meno je na každej legionárskej vlajke, ostáva symbolom misie, ktorá sa plní až do úplného konca.

V zákopoch svetových vojen

Roku 1914 sa pluky Francúzskej Légie zúčastnili bitky o Artois, kde utrpeli ťažké straty. Boli zreorganizované a o mesiac neskôr znova ťažko porazené pri Givenchy. Nakoniec utrpeli legionárske pluky také ťažké straty, že ich museli v septembri 1914 rozpustiť a preformovať do novej jednotky. Takto bol vytvorený RMLE (Pochodový pluk cudzineckej légie), ktorého úlohou bolo prevýšiť v boji všetky ostatné jednotky. RMLE sa zúčastnil na mnohých bitkách francúzskych bojísk a stratil tisíce vojakov. Zvlášť sa vyznamenal svojím bojovým umením v zákopoch pri Remeši, kde legionári vyčistili štyri kilometre nepriateľských línií iba puškami, bajonetmi a granátmi. Ďalším úspechom bol Verdun, kde légia uspela v misii o znovuzískanie svojich starých pozícií. Nasledovala obrana parížskeho koridoru a Légia uspela opäť, hoci s veľkým stratami.

Francúzi začali svoju ofenzívu v júli 1918 a RMLE bol opäť v prvej vlne - takmer dva týždne si legionári presekávali cestu cez Hindenburgovu líniu. Počas 2. svetovej vojny, v júni 1940, jedenásty REI (Pechotný cudzinecký pluk) takmer vyhladili pri obrane pozícií vo Verdune. Tí, ktorí prežili, sa stali zajatcami. Väčšine sa ale podarilo ujsť a znovu zasiahli do bojov. Pluk však rozpustili. Trinásta DBIE (Podbrigáda Cudzineckej légie) písala dejiny pri Narviku a Bjerviku v Nórsku, ďalší úspech prezentuje slávne víťazstvo pri Bir-Hakaim v Líbii. Légiu znova zjednotili a pokračovala vo víťazných kampaniach v Tunisku, Taliansku, Provence a Nemecku.

V roku 1940 sa Thajsko, spojenec Japonska, pokúsilo anektovať Kambodžu. Légia túto hrozbu odvrátila, ale zbytočne, pretože politickou dohodou Kambodžu odovzdali pod thajskú správu. V oblasti ostala dislokovaná len jedna jednotka - 5. REI. Ďalšími rokovaniami sa podarilo zabrániť vojne na juhu, hoci nie nadlho. Legionárov, umiestnených v garnizóne Ha Giang, čoskoro zmasakrovali a ostávajúce dva batalióny vyrazili na pochod smrti smerom k čínskej hranici. V roku 1945, ešte predtým, ako sa zvyšky 5. REI dostali do Číny, vojna skončila. Nahradila ju však ďalšia, tentoraz vojna s Ho-či Mi-nom a jeho komunistami, ktorá mala trvať ďalších deväť rokov. V nej boli zastúpené všetky pluky Légie a najslávnejšími bojiskami boli Phu Tong Hoa, Koloniálna cesta 4, a slávne Dien Bien Phu.

Dien Bien Phu

Bol to najdlhší a najtvrdší zápas francúzskych expedičných síl na Ďalekom východe. 1. BEP uskutočnil výsadok v údolí Dien Bien Phu, zabezpečil oblasť a postavil základňu. Nasledovalo 169 dní konfrontácie s Viet Minh, po ktorých prišlo 57 dní pekla. Viet Minh zaujal pozície na svahoch, obkolesujúcich pevnostný systém, a začal ostreľovanie ťažkým delostrelectvom. Zásobovanie a prísun posíl bol možný len zo vzduchu. Pristávacia dráha bola zakrátko pod kontrolou nepriateľskej protileteckej paľby.

Na pomoc prišli nielen príslušníci parajednotiek, ale k obrane tejto pozície sa dobrovoľne hlásili aj muži bez parašutistického výcviku, hoci zoskoky sa často uskutočňovali v noci. Paralelne s obliehaním Dien Bien Phu prebiehala konferencia v Ženeve. Francúzske jednotky mali záujem udržať údolie, kým nepriateľ nepožiada o prímerie. Situácia však bola neudržateľná a 8. mája padla posledná pevnosť.

Dien Bien Phu prestalo existovať. Proti 15-tisíc legionárom a príslušníkom koloniálnych plukov stálo približne 100-tisíc nepriateľov, vyzbrojených ťažkou technikou. Dvetisíc obrancov padlo, 1 500 sa stratilo v akcii, 5 800 bolo ranených. Vyše 11-tisíc vojakov sa dostalo do zajatia, z ktorého sa po štyroch mesiacoch vrátilo živých len 3 290 mužov. Bola to politická katastrofa, ktorá znamenala koniec francúzskeho koloniálneho impéria vo východne Ázii. Druhý deň po páde Dien Bien Phu požiadali francúzski vyjednávači na ženevskej konferencii o prímerie. Pre légiu sa tým vojna v Indočíne skončila.

Boj o francúzske Alžírsko

Ešte skôr, ako sa mohli legionári zotaviť z bojov, ocitli sa v Alžírsku. Tentoraz bola ich nepriateľom Armáda národného oslobodenia. Pluky Légie, ktoré mali zabezpečiť pokoj v krajine, kde žilo množstvo Francúzov, sa aktívne zúčastnili v mnohých operáciách proti rebelom a plnili si povinnosť pri ochrane hraníc. Na základe politických rokovaní medzi prezidentom De Gaullom a predstaviteľmi vzbúrencov však Alžírsko v roku 1961 získalo nezávislosť a Légiu povolali do Francúzska. Légia, ktorá vnímala Alžírsko ako svoj domov a toto rozhodnutie ako zradu, sa vzbúrila. Pokus o prevrat však nevyšiel a 1. REP (Cudzinecký parapluk) rozpustili. Od roku 1962 až po súčasnosť sú oddiely bielych anjelov umiestnené na juhu Francúzska a na Korzike, ale aj v zámorí - v Djibouti, na Madagaskare, Tahiti a Francúzskej Guayane.

Légia si získala renomé pri výkone operácií v mnohých vojnou zmietaných oblastiach. V septembri 1990 vyslali tri pluky Cudzineckej légie do oblasti Perzského zálivu. Zmocnili sa letiska Al Salman, kde sa stretli len s malým odporom. Ich ďalšou úlohou bolo zabrániť ústupu Republikánskej gardy na západ. O tejto vojne sa hovorí ako o bleskovej vojne - skončila po sto hodinách boja na zemi, pričom v nej zahynuli len traja legionári. Pod velením Organizácie spojených národov Légia udržiavala poriadok v Mogadiši a zúčastnila sa aj na konflikte v Bosne, kde zvládla viacero tajných operácií.

Pri týchto akciách vedela Francúzska légia s veľkým efektom využiť materinský jazyk svojich vojakov. V oboch oblastiach boli len ľahké straty. Charakteristika Légie za približne stosedemdesiat rokov jej existencie, sa dá vyjadriť slovami literárneho velikána Antoina de Saint Exupéryho: „Vojak nie je mužom násilia. Nosí zbraň a riskuje svoj život za chyby, ktoré nespôsobil. Neoblomne dodržiava svoje slovo až do konca, i keď vie, že bude zabudnutý."

Necky (bez overenia) 12.3.2010 - 19:06

http://www.youtube.com/watch?v=9WgLnj0U70Q&feature=related jak to nas ten starej dabel nejradeji spiva.

2REP (bez overenia) 12.3.2010 - 19:42

http://www.youtube.com/watch?v=n0nzi0QasKQ&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=hufGptle0Lc&NR=1 ale,ale Karle, veď žijem, nezomieram. Nalaď si hodinky a choď do zamestnania.-6 h. ,Carlitto. Smíích.To sa tam dole bez Lopeza nudite?Tak aj ty si nekoleduj o pruser. Et, pour toi-merci...iiiii .Vive la LE! Kot kotu ogona neurvie, ty kurvo stara! Dik.Mas to u mna. A len ty vies za co. Kurvo Moravska, bracho!!!! Diky tisíckrát ďakujem.A ty vieš za čo...Vytiahol brat brata z kaše... http://www.youtube.com/watch?v=YmVI0NzkHys&feature=related to vieš Karle, Slovania vždy držali a budu držať spolu.

2REP (bez overenia) 12.3.2010 - 19:53

http://www.youtube.com/watch?v=Pm4olaKe5cc&feature=related Karle pamätáš na tento výcvik? Kde bol a kedy?

KansurSEAL (bez overenia) 12.3.2010 - 20:13

[b]Ako je to s povolením o vstupu do FCL od prezidenta SR: [/b] Podľa § 19 ods. 1 prvej vety zákona č. 570/2005 Z.z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, občan môže vykonať vojenskú službu v ozbrojených silách iného štátu len s povolením prezidenta Slovenskej republiky, ak tento zákon neustanovuje inak. [b]Ako na to:[/b] 1.Musíte si podať vlastnú žiadosť o vykonávaní služby v zahraničných ozbrojených zložkách do Vojenskej kancelárie prezidenta SR. (Odpoveď Podľa § 19 ods. 3 zákona žiadosť o povolenie vykonať vojenskú službu v ozbrojených silách iného štátu (správne neplatí to len pre FCL) podáva občan prostredníctvom územnej vojenskej správy Ministerstvu obrany Slovenskej republiky, ktoré po dohode s Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Ministerstvom zahraničných vecí Slovenskej republiky žiadosť občana predkladá prezidentovi Slovenskej republiky na rozhodnutie. Vzhľadom na vyššie citované znenie všeobecnej záväznej právnej úpravy je potrebné predmetnú žiadosť podať cestou územnej vojenskej správy príslušnej podľa miesta Vášho trvalého pobytu na Ministerstvo obrany SR. 2.Musíte si podať vlastnú žiadosť o vykonávaní služby v ozbrojených zahraničných zložkách na územnú vojenskú správu príslušnú k Vášmu trvalému pobytu (v respetkíve bod č.1 môžete vynechať - ja som to vtedy nevedel, možno by to fungovalo aj keď to pošlete priamo na Ministerstvo obrany) (Odpoveď Z územnej vojenskej správy - Vaša žiadosť o vykonávaní služby v ozbrojených zahraničných zložkách, bola postúpená na Ministerstvo obrany. Teraz keď Vaša žiadosť postúpila na Ministerstvo obrany, tak musí po dohode Ministerstvo obrany s Ministerstvo vnútra a Ministerstvo zahraničných vecí predložiť Vašu žiadosť prezidentovi SR na rozhodnutie. Potom Vám príde ROZHODNUTIE prezidenta Slovenske republiky, je to jeden list plný zákonov a paragrafov v ktorom sa dozviete, že si Vás poriadne preklepli :) to znamená ak ste trestne stíhaný alebo boli u Vás zistené poznatky k spáchaniu úmyselnej závažnej a organizovanej trestnej činnosti, ani jeho vzťah na závadové osoby alebo kriminálne prostredie tak nemáte šancu, ak to bude negatívne šanca je. Celý list je veľmi zaujímavé čítanie dozviete sa, že to mal v rukách aj minister obrany, náčelník vojenskej prezidentskej kancelárie, Ministerstvo obrany, Ministerstvo zahraničných vecí, Ministerstvo vnútra a nakoniec aj sám pán prezident SR a to, že si museli zisťovať a vyžiadali si podklady z ktorých bude zrejmé či Francúzská cudzinecká légia (FCL) je alebo nie je súčasťou ozbrojených síl Francúzskej republiky - Minister obrany uviedol, že FCL je integrálnou súčasťou Ozbrojených síl Francúzskej republiky a je priamo podriadená prezidentovi Francúzskej republiky ako najvyššiemu veliteľovi ozbrojených síl. Na konci listu je: Po preskúmaní žiadosti, ako aj predmetných stanovísk vecne príslušných orgánov som dospel k záveru, že neexistujú relevantné skutočnosti na základe ktorých by bolo potrebné neudeliť M....(moje meno), narodenému...... toto povolenie. Proti tomuto rozhodnutiu sa nemožno odvolať. a zbytok strany zdobí krásny podpis PREZIDENTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Takže Vážený prehodnotte si už samy či to stojí za to si podávať túto žiadosť, keď ju dostanete idete do FCL legálne a ak ju nemáte dopúšťate sa trestného činu za ktorý Vás podľa mňa nikto nikdy neodsúdi ak budete trochu mlčať... Ešte jeden veľmi dôležitý dotaz: celú žiadosť som napísal od srdca a od dňa kedy som ju poslal a do dňa kedy som dostal posledný list ROZHODNUTIE PREZIDENTA SR - tak toto celé trvalo [b]ROK AJ DVA MESIACE[/b] !!! Preto ak to pošlete neprestaňte dúfať po dvoch mesiacoch...(celkovo keď pôjdete na to ako ja dostanete 3 listy) A aké bolo ROZHODNUTIE PREZIDENTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY pre mňa? Tak tu ho máte: Podľa čl. 102 ods. 1 oísm. k) Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 19 ods. 1 prvej vety zákona č. 570/2005 Z.z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov [b]POVOĽUJEM[/b] výkon vojenskej služby v ozbrojených silách iného štátu, a to vo Francúzskej cudzineckej légii (následuje moje meno, adresa...) Btw v Rozhodnutí sa dozviete v akých prípadoch toto povolenie zaniká, ale na tie asi nikdy nedojde.. [b]KansurSEAL[/b] Veľa šťastia

Majo (bez overenia) 12.3.2010 - 21:07

KansurSEAL - Tak teraz si mi dal jasnú a zreteľnú odpoveď na moje posledné otázky. Myslím že sa do toho hneď pustím. :D Určite to poslúži aj ako pomôcka pre ostatných a hlavné je to že netreba sa báť ísť do toho. My sme tu síce toho dosť popísali o tejto tématike ale všetko bolo viac menej neurčité a neisté. Necky - Tak sa nehnevaj toľko za Groznij. (aj ja som to sem raz dal, bez vedomia čo sa tam odohralo) Tak to netreba brať tragicky. :) či? Baby - mail máš s5 2REP - jój keby som ja nebol taký unavený tak by som aj šplhal, behal a neviem čo všetko. Aj kúpať by som sa už šiel. No ale keď mne sa tak nechce po tom ako za 2 dni spím len 4 hodiny. Nie je čerta čo by ma do toho nakopal. Ale môžeš to skúsiť, nejako ma vyhecovať. By som bol len rád B) A to vážne, to nie je potom žiadna irónia. ;) Niečo pre starú partu. Ako že odo mňa okey? :D http://www.youtube.com/watch?v=j9SgDoypXcI http://www.youtube.com/watch?v=BcL---4xQYA&feature=PlayList&p=A8CB3B90078D9891&playnext=1&playnext_from=PL&index=1 Ja kurnik trochu strácam trpezlivosť. Nie som v osvojej koži tak ak by náááhodou, nechcem aby sa niekoho niečo dotklo tak hádam som nenapísal nič čo nemám riešiť. Držte sa priatelia moji!

2REP (bez overenia) 12.3.2010 - 21:59

Yeah. Nechaj to tak, Paul bol zarasteny, to komentujem priebežne... super song Majko, super.. Bicie- Ringo Star, klavír, John Lennoooooon- večný mesiac a svietiaci po stáročia Whispered words of wisdom.... hovoriac slovká pravdy.... Nechaj to tak , nechaj to tak Keď sa hľadám, matka Mary príde ku mne a hovorí-nechaj to tak... There would be an answer... But for ....let it e..... Zaver je super....

2REP (bez overenia) 12.3.2010 - 22:37

Časť z listu, ktorý mi bol predloženy: „Prezident Slovenskej republiky neskúma počty slovenských občanov, slúžiacich vo Francúzskej cudzineckej légii.Vníma to ako nedorozumenie medzi Francúzskou cudzineckou légiou, Republikou Francúzskou a štátom Slovenská republika.“Je mi úprimne ľúto, že zákon, ktorý de facto už neexistuje zaťažuje občanov Slovenska.Prezident SR vníma a berie do úvahy službu občanov SR v armáde ktoréhokoľvek štátu NATO ako slobodnú voľbu“. Podpisaný I.G. v.r.“

KansurSEAL (bez overenia) 12.3.2010 - 22:50

[b]2REP pre Kansur SEAL napísal:[/b] [quote]Nebolo by lepšie sa častejšie zapájať?[/quote] No skusím sa občas pripojiť.. Ten zákon je pozostatok komunizmu, napríklad v susednom Česku ho majú už dávno zrušený..

2REP (bez overenia) 12.3.2010 - 22:50

neviem ci sa mi dat na ...hlo rychlo pozriet, alebo http://www.youtube.com/watch?v=0zvvVCm_G-4&NR=1 skusim volodja nas sdi to strazi M. Rychlo rychlo , spominajet tam hitlera i stalina

2REP (bez overenia) 12.3.2010 - 23:20

http://www.youtube.com/watch?v=bm3Gg1jzjeo&feature=related nejaky kokot z 1.REC mi ide vysvetlovat co je ta pesnicka?

2REP (bez overenia) 12.3.2010 - 23:40

Степь да степь кругом Сердце грусть берёт, Про широкую степь ямщик поёт: Как во той степи Ямщик умирал, Он товарищу свой наказ давал «Ты, товарищ мой! Не попомни зла, Не попомни зла Схорони меня Схорони меня Здесь, в степи глухой; Вороных коней Отведи домой Отведи домой отдай батюшке, Мой поклон земной Снеси матушке А жене младой Передай, друг мой, Чтоб она меня Не ждала домой А ещё словцо Ей прощальное: Передай кольцо Обручальное Кто по сердцу мил Пусть венчается, А моим кольцом Обручается" Степь да степь кругом, Сердце грусть берёт, Про широкую степь ямщик поёт http://www.youtube.com/watch?v=SpG9sPZ7Xi4&feature=related

pre Majka nasho 2REP (bez overenia) 13.3.2010 - 00:07

uz to tu davam možno 20 krat... fakt Majo... http://www.youtube.com/watch?v=hFtmvk5diAk&NR=1

2REP (bez overenia) 13.3.2010 - 01:41

http://www.youtube.com/watch?v=OFPw5NTi1NQ&NR=1 Nemyslite si, ze som na tento svet priniesol pokoj.Nie pokoj som priniesol- ale mec!

2REP (bez overenia) 13.3.2010 - 02:01

http://www.youtube.com/watch?v=8IZgVxBaU_g&feature=related No, a toto je hymna na-to, pardon,,,,hymna NATO tak posudte sami.

2REP (bez overenia) 13.3.2010 - 02:40

http://www.youtube.com/watch?v=7ARUxewoWRE&feature=related Les GCPs et GCMs font partie du deusième cercle du COS. azrael280 (3 months ago) Show Hide 0 Reply Arrêtez avec "le GCP" ou "du GCP". Il y a des GCP. En gros chaque Régiment a son GCP (pour les troupes de montagne on parle de GCM et pour l'ALAT c'est le DAOS). Ils oeuvrent uniquement au profit de leur régiment, dans leur spécialité. Ils n'ont rien à voir avec les Forces Spéciales, et n'ont pas leurs prérogatives. skeasessj (3 months ago) Show Hide 0 Reply @azrael280 Ouai je suis d'accord avec toi, sauf que DAOS, c'est le DAOS et c'est rattaché au COS. Toi tu parles des EOS, escadrilles des opérations spéciale, mais ca forme le DAOS et donc ca a tout à fait rapport au Forces spéciales. De plus tu reviens sur un commentaire qui date d'il y a plus d'un an sur lequel tu as du voir que m'était complètement embrouillé...

camerone (bez overenia) 13.3.2010 - 12:54

http://www.stream.cz/?m=profile&a=main&user_domain=seznam.cz&user_name=JJANDISS&video_id=213382

camerone (bez overenia) 13.3.2010 - 12:56

http://www.stream.cz/?m=profile&a=main&user_domain=seznam.cz&user_name=JJANDISS&video_id=385294

camerone (bez overenia) 13.3.2010 - 12:58

http://www.stream.cz/?m=profile&a=main&user_domain=seznam.cz&user_name=JJANDISS&video_id=305213

camerone (bez overenia) 13.3.2010 - 12:59

http://www.stream.cz/?m=profile&a=main&user_domain=seznam.cz&user_name=JJANDISS&video_id=238466

camerone (bez overenia) 13.3.2010 - 13:01

http://www.stream.cz/?m=profile&a=main&user_domain=seznam.cz&user_name=JJANDISS&video_id=213364

camerone (bez overenia) 13.3.2010 - 13:11

http://www.youtube.com/watch?v=pg6F53_8Ovg http://www.youtube.com/watch?v=Pp_q_dQ3bss&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=c7v84PZ2h9A&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=5ctlScpw0h4&feature=related

Majo pre Camerone (bez overenia) 13.3.2010 - 14:57

Dík moc za posledné príspevky. :) Vážne dobré rozprávanie to je. Teda aj počúvanie no.

2REP (bez overenia) 13.3.2010 - 17:36

Tak chlapi, som tu zas. Pozrel som maily, dakujem, ale nebudem teraz odpovedat, lebo nie je na to chvila.Vsetko sa vratilo do starych kolaji, je vsetko v najlepsom poriadku, ale mam spontannu radost a vtedy sa slova nevyberaju, tak by som nerad posobil trapne. Neuverite mi s kym sedim na kave (a flasi dobreho vinka)-Necky! Dosli aj priatelky, ale my sme hned z mosta-do prosta vyhlasili, ze je to panska jazda, tak oni si stebocu za vedlajsim stolom take tie ich babske reci a my sme si rozkazali pocitac na cely vecer tak asi napise aj Necky, ten ked si vypije tak to je teda riadny balik srandy. Pozeral som znovu aj prispevky, co som sem dal, tak k tomu bezkontaktu len tolko, ze ono sa to dokonca aj vylepsilo.Je tu viac chalanov z LE, s nami sedi pri stole Rus, co to pozna fakt dobre,vysvetlil viac, ako to pozname my.Tak sa mota franina s rustinou, slovencina s cestinou, galimatias...Ale fantasticka atmosfera.Takto sa naozaj dokazu bavit asi len legionari. Popravde-chybate mi tu. Ono sa to nazbiera a po case budeme pit spolu za jednym stolom.Verim tomu. Bodaj by to uz bolo. A kto tvrdi, ze legionari s hodnostou si nevypiju s „legosmi“ nevravi pravdu, ten potom zabuda na druhy clanok kodu legionara.Dobry commandant sa nehanbi za svojich a oni za neho.Tak by to malo byt. Takze dufam za aj vy travite vikend nielen pracovne a ze mate pohodu minimalne ako my.Nejdem sem davat pesnicky, alebo klipy z YT, ak sa podari, vpasujeme sem nieco sukromne....Mam to vo fr.schranke mailu, len neviem, ci to pojde, minule to odmietlo kvoli kapacite fora. Drzte sa chlapi a majte jedno na pamati- legia si svojich podrzi. Inak neviem, ci toto forum co do poctu prispevkov netrhne rekord.Ale jasne- nepiseme sem kvoli tomu... 2REP

2REP pre KansurSEAL (bez overenia) 13.3.2010 - 17:40

este raz dakujem/e (asi vsetci )za tvoj prospevok. A objav sa tu castejsie chlape! 2REP

Necky (bez overenia) 13.3.2010 - 18:45

Nazdar hosi,hovno v kosi. Ikdo to neposira,jen 2REP si mysli ze je za vodou.Ja kdybych dosahnul hodnost jak ma on, tak drzim picu ale on si neda rict jebe do tech vasich uvozovky organu apa kat se nedivi. Jebe do nich, tak jebou o ni do neho.Hele karle co bylo bylo jdi do picve a nekecej.Jizni Amerika je na palici.Tak a ton sante!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Pry sme uz opili...

2REP (bez overenia) 13.3.2010 - 18:49

pretoze sedis za tym istym pocitacom , tak len tolko: dostojnik sa za svojich podriadenych nehanbi. Ak ano, chalani, berierm to na seba, napiste sem nieco konecne aj vy,vykvet 2. regu

camerone (bez overenia) 13.3.2010 - 18:58

tak sante hoši.... poslem domacinu, date si?:) kvalitna minulorocna 72% slivka... dedove zasoby

Nercky (bez overenia) 13.3.2010 - 19:03

http://www.youtube.com/watch?v=MnPdH-K36nM&NR=1&feature=fvwp to je ten nas chuj, co zakryl zivot ....

camerone (bez overenia) 13.3.2010 - 19:06

http://www.ceknito.sk/video/230691 "pobiju nas baretami" http://www.ceknito.sk/video/103118 http://www.ceknito.sk/video/98349 http://www.ceknito.sk/video/92775 klasika http://www.ceknito.sk/video/77637 toto si pozrite ako prve

Pridať nový komentár