Francúzska légia

mir 14.8.2007 - 21:26

História Francúzskej légie

francuzska legia

Máloktorý bojový zbor na svete je ovenčený takým množstvom mýtov a legiend ako Francúzska cudzinecká légia. Jej členmi sú dobrovoľníci, ktorí za sebou nechali svoje sociálne aj rodinné zázemie, pričom svoje úlohy plnia s odhodlaním, nad ktorým svet žasne.

Cudzinecká légia bola založená 9. marca 1831 rozkazom Ľudovíta Filipa, kráľa Francúzska. Bol to čas politických nepokojov a tento oddiel plnil úlohu ochrancu kráľovskej moci. Väčšinu dôstojníckeho zboru tvorili veteráni Napoleonovej Grand Armee a mužstvo predstavovalo národnostne pestrú zmes, v ktorej bola zastúpená celá Európa.

V Légii sa objavili aj francúzski regrúti, ktorí sa snažili uniknúť pozornosti miestnej polície. Boli to dobrovoľníci vo veku medzi 18. a 40. rokom, s pravým alebo prijatým menom. Kráľ správne predpokladal, že platení žoldnieri nebudú pri plnení rozkazov rozmýšľať o ich príčinách alebo politickej korektnosti. Légia bola po potlačení nepokojov v Paríži okamžite zapojená do bojov o Alžírsko.

V roku 1835 však tento bojový zbor prešiel pod španielsku kontrolu. Následne sa na rovnakom princípe vytvorila druhá Légia, ktorá získala a udržala pre francúzskeho kráľa Alžírsko, ktoré sa stalo na dlhý čas jej domovom. Vo svojej africkej misii plnili legionári dôležitú úlohu - udržiavali poriadok, potláčali povstania domorodých nomádskych kmeňov a kolonizovali Severnú Afriku. Budovali cestné komunikácie na rýchle presuny, púštne pevnosti a časom tu vzniklo aj mesto Légie - Siddi bel Abbés.

Česť a odvaha

Francúzska cudzinecká légia zdedila tradície žoldnierskych vojsk, ktoré využívali francúzski králi už v stredoveku - škótskej gardy Karola VII. alebo neskôr Napoleonových poľských kopijníkov. Farbami tejto elitnej časti vojska sú zelená a červená, ktoré používali Švajčiarske gardy slúžiace trónu bielej ľalie. Znakom a symbolom zároveň je granát, z ktorého vychádza sedem plameňov, pričom dva z nich sú ohnuté smerom nadol.

Vzťahy medzi tými, ktorí rozkazy vydávajú a tými, ktorí ich plnia, sú vybudované na veľmi vyvinutom „esprit de corps", založenom na niekoľkých jednoduchých princípoch: disciplína a česť, radosť z dobre vykonanej práce a oddanosť svojej minulosti. Heslom Légie je "Honeur et Valour" - Česť a odvaha. Po vstupe do Légie nastáva veľmi tvrdá selekcia. Mnohí kandidáti nevyhovejú buď zo zdravotných alebo morálnych dôvodov.

Legionár je zriedka anjel, ale nikdy nie zločinec. Každý nový člen je dobrovoľník, ktorý chce uniknúť svojej minulosti, osobnej alebo rodinnej kríze, vo svojom sociálnom alebo politickom živote. Príkladom posledného fenoménu je masívny príliv dobrovoľníkov z Alsaska po roku 1871, zo Španielska roku 1939 a z Východnej Európy po roku 1945. Pre ostatných, ktorí sa nechcú zmieriť s limitmi strednej vrstvy, Légia znamená možnosť dobrodružného života. Všetkých jej členov spája súdržnosť, spečatená disciplínou a rešpektom k tradíciám.

Francúzska légia v krymskom konflikte

Časom sa stala Légia bojovou silou, ktorá obhajovala záujmy Francúzska aj v tých najodľahlejších končinách. Bola zapojená do Krymskej vojny 1853 - 1856, kde zohrala hlavnú úlohu pri dobývaní Sevastopoľu. Zámerom Francúzov v tomto konflikte bolo pomôcť svojmu spojencovi, tureckému sultánovi, pri získaní prístupu k prieplavu medzi Čiernym a Stredozemným morom. Po počiatočných rýchlych víťazstvách sa 1. a 2. cudzinecký pluk pokúsil o dobytie opevneného prístavu Sevastopoľ, čo vyústilo do blokády, ktorá trvala rok. Légia kvôli chorobám a zlému počasiu už nemohla dlhšie čakať a padlo rozhodnutie podniknúť frontálny útok.

Prvý pokus sa nevydaril a jednotky sa museli stiahnuť s ťažkými stratami. Pokúsili sa o to znova, s rovnakým výsledkom. Napriek tomu sa nevzdali a skúsili to po tretí raz. Sevastopoľ padol 8. septembra 1855. Ďalšími bojiskami legionárov sa stali Taliansko (1859) a Mexiko (1863 - 1867). Práve tu sa 30. apríla 1863 odohrala jedna z najslávnejších bitiek, ktorá vstúpila do dejín ako synonymum cti a odvahy.

Bitka pri Camerone

Dňa 30. apríla 1863 3. kompánia Cudzineckého regimentu zabezpečovala bezpečný presun zásob po ceste medzi Vera Cruz a Pueblom. Počas pochodu do určenej pozície jednotku prepadla takmer tisícka mexických povstalcov. Kapitán Danjou, aby získal krytie pred nepriateľskou paľbou, presunul svoje mužstvo do opustenej haciendy Camerone, ktorú minuli pred niekoľkými minútami.

Kompánia mala šesťdesiatdva legionárov a troch dôstojníkov, ktorí mali čeliť mnohonásobnej presile Mexičanov. K haciende, kde sa legionári pripravovali na obranu, prišiel posol s ponukou čestnej kapitulácie. Na streche ležal seržant poľského pôvodu, ktorý mu vojensky stručne naznačil, čo si myslí o tomto návrhu. Tak sa spustil jeden útok za druhým, všetky však boli s ťažkými stratami odrazené. Napoludnie začala legionárom dochádzať munícia, nemali jedlo ani vodu. Podvečer bolo nažive už len päť obrancov, na ktorých číhala armáda nepriateľov. V tejto beznádejnej situácii legionári nasadili bodáky a podnikli útok. Keď dvoch z nich pri napredovaní k mexickej pozícii zastrelili, zasiahol mexický plukovník.

Opätovne ponúkol kapituláciu. Legionári súhlasili pod podmienkou, že si smú ponechať svoje zbrane. Plukovník, dojatý ich odvahou, odpovedal slovami: „Mužom ako ste vy, nemôžem nič odmietnuť." Tento deň, ktorý vstúpil do dejín ako Camerone, sa každý rok pripomína vo všetkých táboroch Légie a oslavujú ho s veľkým zápalom a pýchou. V Aubagne, kde sa koná slávnostná prehliadka, nesú na čele pochodujúceho regimentu drevenú ruku kapitána Danjoua. Tento boj, ktorého meno je na každej legionárskej vlajke, ostáva symbolom misie, ktorá sa plní až do úplného konca.

V zákopoch svetových vojen

Roku 1914 sa pluky Francúzskej Légie zúčastnili bitky o Artois, kde utrpeli ťažké straty. Boli zreorganizované a o mesiac neskôr znova ťažko porazené pri Givenchy. Nakoniec utrpeli legionárske pluky také ťažké straty, že ich museli v septembri 1914 rozpustiť a preformovať do novej jednotky. Takto bol vytvorený RMLE (Pochodový pluk cudzineckej légie), ktorého úlohou bolo prevýšiť v boji všetky ostatné jednotky. RMLE sa zúčastnil na mnohých bitkách francúzskych bojísk a stratil tisíce vojakov. Zvlášť sa vyznamenal svojím bojovým umením v zákopoch pri Remeši, kde legionári vyčistili štyri kilometre nepriateľských línií iba puškami, bajonetmi a granátmi. Ďalším úspechom bol Verdun, kde légia uspela v misii o znovuzískanie svojich starých pozícií. Nasledovala obrana parížskeho koridoru a Légia uspela opäť, hoci s veľkým stratami.

Francúzi začali svoju ofenzívu v júli 1918 a RMLE bol opäť v prvej vlne - takmer dva týždne si legionári presekávali cestu cez Hindenburgovu líniu. Počas 2. svetovej vojny, v júni 1940, jedenásty REI (Pechotný cudzinecký pluk) takmer vyhladili pri obrane pozícií vo Verdune. Tí, ktorí prežili, sa stali zajatcami. Väčšine sa ale podarilo ujsť a znovu zasiahli do bojov. Pluk však rozpustili. Trinásta DBIE (Podbrigáda Cudzineckej légie) písala dejiny pri Narviku a Bjerviku v Nórsku, ďalší úspech prezentuje slávne víťazstvo pri Bir-Hakaim v Líbii. Légiu znova zjednotili a pokračovala vo víťazných kampaniach v Tunisku, Taliansku, Provence a Nemecku.

V roku 1940 sa Thajsko, spojenec Japonska, pokúsilo anektovať Kambodžu. Légia túto hrozbu odvrátila, ale zbytočne, pretože politickou dohodou Kambodžu odovzdali pod thajskú správu. V oblasti ostala dislokovaná len jedna jednotka - 5. REI. Ďalšími rokovaniami sa podarilo zabrániť vojne na juhu, hoci nie nadlho. Legionárov, umiestnených v garnizóne Ha Giang, čoskoro zmasakrovali a ostávajúce dva batalióny vyrazili na pochod smrti smerom k čínskej hranici. V roku 1945, ešte predtým, ako sa zvyšky 5. REI dostali do Číny, vojna skončila. Nahradila ju však ďalšia, tentoraz vojna s Ho-či Mi-nom a jeho komunistami, ktorá mala trvať ďalších deväť rokov. V nej boli zastúpené všetky pluky Légie a najslávnejšími bojiskami boli Phu Tong Hoa, Koloniálna cesta 4, a slávne Dien Bien Phu.

Dien Bien Phu

Bol to najdlhší a najtvrdší zápas francúzskych expedičných síl na Ďalekom východe. 1. BEP uskutočnil výsadok v údolí Dien Bien Phu, zabezpečil oblasť a postavil základňu. Nasledovalo 169 dní konfrontácie s Viet Minh, po ktorých prišlo 57 dní pekla. Viet Minh zaujal pozície na svahoch, obkolesujúcich pevnostný systém, a začal ostreľovanie ťažkým delostrelectvom. Zásobovanie a prísun posíl bol možný len zo vzduchu. Pristávacia dráha bola zakrátko pod kontrolou nepriateľskej protileteckej paľby.

Na pomoc prišli nielen príslušníci parajednotiek, ale k obrane tejto pozície sa dobrovoľne hlásili aj muži bez parašutistického výcviku, hoci zoskoky sa často uskutočňovali v noci. Paralelne s obliehaním Dien Bien Phu prebiehala konferencia v Ženeve. Francúzske jednotky mali záujem udržať údolie, kým nepriateľ nepožiada o prímerie. Situácia však bola neudržateľná a 8. mája padla posledná pevnosť.

Dien Bien Phu prestalo existovať. Proti 15-tisíc legionárom a príslušníkom koloniálnych plukov stálo približne 100-tisíc nepriateľov, vyzbrojených ťažkou technikou. Dvetisíc obrancov padlo, 1 500 sa stratilo v akcii, 5 800 bolo ranených. Vyše 11-tisíc vojakov sa dostalo do zajatia, z ktorého sa po štyroch mesiacoch vrátilo živých len 3 290 mužov. Bola to politická katastrofa, ktorá znamenala koniec francúzskeho koloniálneho impéria vo východne Ázii. Druhý deň po páde Dien Bien Phu požiadali francúzski vyjednávači na ženevskej konferencii o prímerie. Pre légiu sa tým vojna v Indočíne skončila.

Boj o francúzske Alžírsko

Ešte skôr, ako sa mohli legionári zotaviť z bojov, ocitli sa v Alžírsku. Tentoraz bola ich nepriateľom Armáda národného oslobodenia. Pluky Légie, ktoré mali zabezpečiť pokoj v krajine, kde žilo množstvo Francúzov, sa aktívne zúčastnili v mnohých operáciách proti rebelom a plnili si povinnosť pri ochrane hraníc. Na základe politických rokovaní medzi prezidentom De Gaullom a predstaviteľmi vzbúrencov však Alžírsko v roku 1961 získalo nezávislosť a Légiu povolali do Francúzska. Légia, ktorá vnímala Alžírsko ako svoj domov a toto rozhodnutie ako zradu, sa vzbúrila. Pokus o prevrat však nevyšiel a 1. REP (Cudzinecký parapluk) rozpustili. Od roku 1962 až po súčasnosť sú oddiely bielych anjelov umiestnené na juhu Francúzska a na Korzike, ale aj v zámorí - v Djibouti, na Madagaskare, Tahiti a Francúzskej Guayane.

Légia si získala renomé pri výkone operácií v mnohých vojnou zmietaných oblastiach. V septembri 1990 vyslali tri pluky Cudzineckej légie do oblasti Perzského zálivu. Zmocnili sa letiska Al Salman, kde sa stretli len s malým odporom. Ich ďalšou úlohou bolo zabrániť ústupu Republikánskej gardy na západ. O tejto vojne sa hovorí ako o bleskovej vojne - skončila po sto hodinách boja na zemi, pričom v nej zahynuli len traja legionári. Pod velením Organizácie spojených národov Légia udržiavala poriadok v Mogadiši a zúčastnila sa aj na konflikte v Bosne, kde zvládla viacero tajných operácií.

Pri týchto akciách vedela Francúzska légia s veľkým efektom využiť materinský jazyk svojich vojakov. V oboch oblastiach boli len ľahké straty. Charakteristika Légie za približne stosedemdesiat rokov jej existencie, sa dá vyjadriť slovami literárneho velikána Antoina de Saint Exupéryho: „Vojak nie je mužom násilia. Nosí zbraň a riskuje svoj život za chyby, ktoré nespôsobil. Neoblomne dodržiava svoje slovo až do konca, i keď vie, že bude zabudnutý."

steve (bez overenia) 23.2.2009 - 19:40

Jaa a camerone... čo takto skúsiť skype, alebo icq??? to máte lepšiu komunikáciu, ako e-mail..=) iba taká malá rada..=))

camerone (bez overenia) 24.2.2009 - 13:00

no rocco mozno to zazijeme v skutocnosti... potom uz ziadne diskusie ak sa to podari

filip (bez overenia) 24.2.2009 - 14:34

No ludia mám pre vás novinku teraz nedávno prišiel jeden chalan z legie nezobrali ho ale ked som ho stretol tak som sa ho zpítal na pár vecía povedal mi že zo 60 ktorý boli zobrali len 4 dost malá šanca na prijatie.S toho 7 dostali odklad a ostatok definitívne konec.Povedal že sa pri dioptriách dá švindlovať lebo si oči zakrívaš sám.A že preferujú ludí atletickou postavou.Choroby sa dajú zatajiť u doktora bol 3 krát.V Strassbourgu bol 4 dni a tam mu dali odklad na 3 mesiace.A ako tu povedal 2:REP výhodou je mať vodičský preukaza zváračský každé znalosti su k dobru.Ked tam bol on tak tam bolo veľa rusov a poliakov.

camerone (bez overenia) 24.2.2009 - 14:38

no sak to som pocul aj ja ze teraz tam maju naozaj vela zaujemcov... je tam cca 8 zaujemcov na jedno volne miesto

1REC (bez overenia) 24.2.2009 - 15:38

Keď som išiel do L.E. JA, tak nás tam bolo okolo 250 kandidátov a každý deň tam desiatky ľudí pribúdalo a zároveň aj odchádzalo ale bolo z čoho vyberať, nedalo sa kde spať, prakticky ako sardinky v izbách a mam pocit že vyberali do L.E. každý týždeň, keď vybrali mňa tak sme tvorili skupinku 12tich ľudí z toho 4 sme boli CZ-SK. Nie je podstatne koľko ľudí tam je, ale aký dojem zanecháš Ty sám. Keď predstúpite už pred výsluch -gestapo tak sa snažte!

ado (bez overenia) 24.2.2009 - 15:47

1:ja by som sa chcel opytat ze ci aj po piatich odsluzenych rokoch sa da odist a ci sa dostava aj nieco take ako dochodok 2:ci si mozes vybrat ze do jakej chces ist krajiny

2.REP (bez overenia) 24.2.2009 - 15:57

Salut Rocco.Kludne budem tym debilom s tebou,lebo mam ten isty nazor.Amikov neznasam aj preto, ze si uvedomujem, ze je len otazkou casu, kedy dozenu svojim pristupom svet do zahuby.Vo vseobecnosti ich legionari neznasaju,a to nie som len ja, alebo Rusi,Peruanci,Cinania...Pohrdam nimi ako vojakmi preto, ze vsetko je len ojeb, propaganda.V skutocnosti sa poseru pri prvom suchnuti listia v nocnej dzungli.Su chaoticki a moralne labilni.Inak sa divim, ze ti tie vulgarnosti u admina presli.Asi len v mojom pripade si dovolil mazat a upravovat.A potom mal tu drzost vyzyvat k napisaniu samostatneho clanku o legii a zivote v nej.Nie som jesitny, ale ja mu jeho portal vylepsovat nebudem za toto( 1.REC tu napisal cosi obsirnejsie a je to dobre a k veci,ale ja to robit nebudem).Admin asi nechape, ze k legionarom patri aj vulgarnost.Ale vieme byt aj uctivi, ak treba a ak je ku komu.Ctime si hlavne skusenosti a tie idu ruka v ruke s nadhladom a chladnokrvnostou v pravom ci pozitivnom slova zmysle. (Takze Calvi,ak som ta sprdol,nie kvoli vulgarnosti, ale chap,ze mi zalezi,aby 2.REP nebol v zlom svetle.Ale od starsieho a skusenejsieho to iste prijmes).1.REC to s tym vazenim na ostrove tiez prehnal, ja som to nikdy nepocitoval ako vazenie.Ak ano, kludne by som v nom bol do konca zivota.Korzika je nadherna. Camerone-ano, mame tam aj psov a macky,sokolov a vselijaku inu haved...A pouzivame ich najme na boj v meste.Neblbni chlape!

camerone (bez overenia) 24.2.2009 - 16:09

salut 2eme REP! dufam ze koli mojej otazke ma nepovazujes za chuja...? ak sa nemylim tak je 2eme REP rozdeleni do 8. rot??? a jedna z nich asi(1 CIE) je specializovana na boj v meste a mali by tam byt aj tie cokli?? inac Calvi je nadherne mesto

2.REP (bez overenia) 24.2.2009 - 16:17

Este k tej "vydarenej" reportazi na STV 2: 1.Ti dvaja, jeden s paraganskou a druhy pechotnou 58-ckou musia mat sikovne vyoperovanu chrbticu.Dezertovat zo slov. armady do LE- este beriem. Ale opacne-riadni chuji. 2.Citacie a preklad jednotlivych clankov Code d´honeur de legionaire-neuplna, prekrutena(ten blb-Pinoccio, co bol v pritmi so zatienenym ksichtom,nevie ani poriadne prvy clanok vyslovit.Ak bol v LE a k tomu este tak dlho, ako trepal, musi ho vediet poriadne, lebo ho po case uci aj novacikov.Takze "serve la frans" je neucta k LE z jeho strany.Spravne je "servan la frans"-sluziaci s ctou a vernostou. A propos- nemyslim si ze v sucasnosti uz LE nie je uplne to co byvala.Scasti je to tak, a aj preto skuseni legionari, co zazili este "pravu" LE, koncia a odchadzaju do civilu.Vela sa zmenilo po pade soc.bloku ,po 89 roku.Ide tam ktokolvek a potom to aj v legii tak vyzera. Ale nie je to len o zbierani spakov a zametani.Menia sa alebo lepsie povedane, prisposobuju podmienky dobe.A najvacsi hajzli su prave Frantici.Ale este vzdy su service general dobre na zbavenie nadbytocnej sebadovery u namyslenych hajzlov a nadutych kriklunov s tupymi hlavami z civilu.Na vychadzke si iste nedovolia to na co boli zvyknuti doma.A tak to ma byt!

2.REP (bez overenia) 24.2.2009 - 16:45

Salut Camerone. Nie, nie si chuj. Nie je ich 8, ale 9, musis ratat aj CCL-velenie a logistika a CAS-BPN, administracia, cassernemet,atd.,ostatne su bojove, aj 5-tka,aj CEA(tam je aj komando GCP a strelci s puškami PGM 12,7 mm.-snajperi na 2000 m.) Ano, v prvej compagnie sa zameriava na lokalne ohniska, boj v meste, atd.A psov jak nasratych.

2.REP (bez overenia) 24.2.2009 - 16:47

Pre Camerone-Ale povodne sluzila premiere compagnie, teda ak chces prva rota, na boj v noci.Tam psi nebehali.

jaa (bez overenia) 25.2.2009 - 01:48

2rep..co ides tusim na misiu .alebo nieco take,,vyznelo to tak z tvojho posledneho prispevku,,salut

filip (bez overenia) 25.2.2009 - 11:44

2.REP a 1.REC chcem sa vás spítať čo taký legionári robia ked prídu z legie tu na slovensku najdeťe nejaké uplatnenie?

jaa (bez overenia) 25.2.2009 - 18:41

aj ja tu nieco este mam,,hned ako to dam do poriadkuu ma neni,,,a som si isty,,ze sa nevratim,,aj o tomto to vlastne je,,sebadovere,,

camerone (bez overenia) 26.2.2009 - 11:09

Dna 4.5.2009 na devätdesiate vyrocie umrtia najznamejsieho slovenskeho legionara sa v Bratislave bude konat ceremonia za ucasti predstavitelov vlady SR. Taktiez je prislubena ucast Francuzkeho prezidenta Sarkozyho. Tato ceremoni sa bude konat pred novou budovou SND v Bratislave, kde bude odhalena socha tohoto hrdinu, ktory sa obrovskym podielom podpisal pod vznik československej republiky(28.10.1918). Tento monument sa bude skladat: socha M.R. Stefanika a velkeho českého leva. česť jeho pamiatke!

book (bez overenia) 27.2.2009 - 13:17

nevedeli by ste mi poradit kde sa dozviem viac o jednotlivych regimentoch a jednotkach v legii, ich specializacia a pod. na oficialnej stranke je to len vo francuzcine a francuzky neviem (akurat anglicky)

1REC (bez overenia) 27.2.2009 - 14:02

Ešte mi povedz načo ti to bude, ty si myslíš že si tam vyberáš kam by si rad ako na úrade prace?

camerone (bez overenia) 27.2.2009 - 14:59

1REC- kavaleria, v meste Orange 1REG- ženisti, v meste Laudun 2REG- ženisti, v meste Saint Christol 2REI- pechota, v meste Nimes 4RE- vycvikova skola v Castelnaudary 2REP-vysadkari Calvi Corse 1RE- v Aubagne- stab, vyberove a informacne zlozky, bezpecnostne zlozky 3REI- pechota zamerana na prales, Kouru v Guyane, južna Amerika 13DBLE- pechota zamerana na pušť, Djibouti- Afrika DLEM- zabezpečovacia pechota, Maytte ostrov medzi Madagaskarom a Afrokou. Asi sa to nezmenilo, ak ano aktivnim prislusnikom CL sa hlboko ospravedlnujem! Upozornenie!!! Toto nie su stredne skoly aby ste si vyberali, je to armada, daju vas tam, kde bude treba.

1REC (bez overenia) 27.2.2009 - 15:40

13DBLE- pechota zamerana na pušť, Djibouti- Afrika Len tak na okraj: 13ème Demi-brigade de Légion étrangère .. nieje to pechota sama o sebe.. taky mix. .. v prostredi piesku a kamenov kde by ste sa tazko dockali vysokej vlhkosti vzduchu.. :) Za normalnych okolnosti je tam .. La Compagnie de Commandement et de Soutien La Compagnie de Maintenance Bojove escadrony ci compagnie Tak tato escadrona ma k pechote trosku daleko :), L'Escadron de Reconnaissance 1er REC ,ERC-90 Sagaie, AMX 10RC , atd. La Compagnie d'Infanterie chodia tam viac menej legosi z 2 REI ci 2 REP..u La Compagnie de Génie , ku zenistom s 1 REG alebo 2 REG..u

filip (bez overenia) 27.2.2009 - 15:44

1.REC a ked som vyučený mechanik a mám zváračske atd môžem tam niečo robit?Nejaké opravy atd

1REC (bez overenia) 27.2.2009 - 16:01

Casom urcite ano .. , zauzivana prax je ze urcity cas je potrebne zotrvat na bojovych compagnie-ach ci escadron-ach, samozrejme su i vynimky.. zalezi to od x faktrov..

filip (bez overenia) 27.2.2009 - 16:04

Ale 1REC môže to byt pre mna plus?Lebo čo som tak počul že velkým plusom su stavebné prace atd.A za odpoved dakujem.A 1REC strašne ma zaujíma či najde legionar nejaké uplatnenie tuna na slovensku.

1REC (bez overenia) 27.2.2009 - 19:32

Ake plus by to malo podla teba byt??? Hm? Vies kolko je takych, inzinierov, specialistov IT, mechanikov, konstrukterov co sa prihlasia do L.E. A uplatnenie akeho zmyslu mas na mysli.. nerozumiem, ked sa vojak SR armady rozhodne skoncit pracu v armade.. ma nejake zvlastne uplatnenie v civile pri hladani prace v SR??? Ty chces ist do L.E. a myslis len na to ako sa uplatnis potom po skonceni.. to radsej studuj v SR .. poriadnu vysoku skolu a zabudni na nejaku L.E.

filip (bez overenia) 27.2.2009 - 19:48

1.REC ja nemyslým na to čo budem robit lebo ak by som sa dostal do LE tak by som tak skoro nevrátil.A k tej práci ja len tak že poznám človeka čo robí ochranku.U mna nejde o to že chcem odist do legie len pre dobrodružstvo to ne mám tu nejaké problémy a to je moj dôvod.

1REC (bez overenia) 27.2.2009 - 21:01

Nepoznám osobu ktorá išla do légie kvôli dobrodružstvu alebo zárobku, takmer drvivá väčšina je tam preto lebo sa nevedia zaradiť doma, nemajú prácu, riešia vstupom do L.E. nepríjemné vzťahy, chcú sa vytratiť z povedomia druhých. atd. A až potom nasleduje láska ku armáde životu ktorý vedieš ako vojak , dobrodružstva.. peniaze. Tak nechápem Tvoju otázku čí to vieš nejako využiť po skončení L.E. v SR. Na obyčajného strážnika ti netreba veľa.. aby si mohol legálne sa ponúknuť a robiť ochranu osobám treba rôzne certifikáty, stáže .. v FR ich robia.. niečo ale i stoja. To iste platí pre kurzy potápania až po max. hranicu, v L.E je možné si urobiť počiatočný kurz.. potom už musíš zvyšok robiť v civilných inštitúciách. I keď neviem ako je to s možnosťou získania rôznych stupňov potápačských kurzov v REG-u , je tam predsa DINOPS.

jaa (bez overenia) 27.2.2009 - 22:57

filip,,,pozeras moc dopredu,,ked chces ist do legie,,tak zabudni co bolo,,a co budee???no vlastne uz nemusi byt aj nic,,

Rocco (bez overenia) 28.2.2009 - 00:26

Vsetkych,co tam su,obdivujem..vsetkym,co tam chcu ist drzim palce.nebude to jednoduche..treba si to uvedomit a dvakrat premysliet! B)

jaa (bez overenia) 28.2.2009 - 13:22

filip,,ked ides tam,,treba ratat zo vsetkym,,a myslim si,,ze teraz rozmyslat nad tym co bude po 5rokoch sluzby,,neviem neviem,,jednoduchsie by bolo porozmyslat,,co si das zajtra na obed,,;)

book (bez overenia) 28.2.2009 - 19:16

1REC pytal som sa na tie jednotky preto lebo si mas moznost povedat kde by si chcel byt - aj ked viem ze to neznamena ze ta tam hned poslu ale predsa len pytat sa ta budu ci nie? (teda myslim pytaju sa vo vseobecnosti, a teda budu sa pytat aj mna ked sa tam dostanem. okrem toho myslim ze nie je nic zle na tom vediet co vsetko v LE je. najma ked tam chcem ist. viem o tom ze oni tam nebudu plnit moje zelania, to prave naopak. mimochodom ako sa pozeras na LE (kedze si v nej sluzil) - ako na specialnu jednotku alebo ako na armadu alebo ako sa da na to pozerat? (aj ked viem ze LE nie je ani jedno ani druhe ale k niecomu ma predsa len blizsie). ma LE aj svoje specialne jednotky? alebo kazdy regiment a kazda compania je vlastne istou specialnou jednotkou? a ako je to ked porovnas LE s francuzkou armadou?

swen (bez overenia) 2.3.2009 - 23:29

Hej ludia ktory clovek chce ist do legie, mam zaujem tam v stupit a nechce sa mi ist taku streku samemu piste na siport17@azet.sk

Rocco (bez overenia) 3.3.2009 - 23:14

Nenavidim zeny v armade..hlavne tie prijebane americke filmy,kde v kazdej specialnej jednotke musi byt zena..kurva,to vobec nieje o tom..jaaaj!!

Steve (bez overenia) 4.3.2009 - 21:46

KURWA, ja nikdy nepochopím, načo je vlastne PROFESNIONÁLNA ARMY.. sú to iba skurvený darmožráči a perverzáci..=( čo ani nevedia, ako sa drží zbraň v ruke..=( najradšej by som to všetko poslal do piče..=( Kurwa ...

Rocco (bez overenia) 4.3.2009 - 22:11

No stíve,trosku kludni hormon,co ta nezobrali do OSSR?trosku pianko s takymi slovami..

Steve (bez overenia) 5.3.2009 - 08:30

Swen máš pravdu sú to chuji ..=) Počuj včera sme boli vonku presnejšie sme boli na vlakovej stanici... sedíme tam a naraz príde tá lada čo majú vojaci tmavomodrá 482-77- a ďalej neviem ..=( no a dve baby šli na WC no išli von do kríkov.. naraz za nimi príde tá lada a v nej dvaja vojaci ... začnú im tam rozprávať, že sú policajti a že nech im ukážu veci či čo krabičku od cigariet, lebo jedna tá baba fajčí.. a také kktiny a potom sa ich spýtali, že či nechcú ísť s nimi ... jedná baba začala utekať a tá druhá sa tam s nimi rozprávala a hovorila, že nechcú a že nech ich nechajú a začala bežať aj ona..=) príšli na stanicu úplne rozklepané... tak sme išli s tadial preč a potom sme ich stretli pri hlavnej ceste a už tam boli 4ria v tm aute a zasa vypiskopali a trúbili a kktiny... No tak mi povedz, že či je to normálne..=) celá posratá profesionálna army ... kkt tam robia ... peniaze dostanú.. hajzli..

book (bez overenia) 5.3.2009 - 12:47

filip drzim palce. ja tiez odchadzam ale nie v juli ale trocha neskor mozno v septembri. inac chcem sa opytat kde ides (strassbourg?) a ako? a este sa chcem opytat ako sa pripravujes teraz? ako trenujes?

Pridať nový komentár