Francúzska légia

mir 14.8.2007 - 21:26

História Francúzskej légie

francuzska legia

Máloktorý bojový zbor na svete je ovenčený takým množstvom mýtov a legiend ako Francúzska cudzinecká légia. Jej členmi sú dobrovoľníci, ktorí za sebou nechali svoje sociálne aj rodinné zázemie, pričom svoje úlohy plnia s odhodlaním, nad ktorým svet žasne.

Cudzinecká légia bola založená 9. marca 1831 rozkazom Ľudovíta Filipa, kráľa Francúzska. Bol to čas politických nepokojov a tento oddiel plnil úlohu ochrancu kráľovskej moci. Väčšinu dôstojníckeho zboru tvorili veteráni Napoleonovej Grand Armee a mužstvo predstavovalo národnostne pestrú zmes, v ktorej bola zastúpená celá Európa.

V Légii sa objavili aj francúzski regrúti, ktorí sa snažili uniknúť pozornosti miestnej polície. Boli to dobrovoľníci vo veku medzi 18. a 40. rokom, s pravým alebo prijatým menom. Kráľ správne predpokladal, že platení žoldnieri nebudú pri plnení rozkazov rozmýšľať o ich príčinách alebo politickej korektnosti. Légia bola po potlačení nepokojov v Paríži okamžite zapojená do bojov o Alžírsko.

V roku 1835 však tento bojový zbor prešiel pod španielsku kontrolu. Následne sa na rovnakom princípe vytvorila druhá Légia, ktorá získala a udržala pre francúzskeho kráľa Alžírsko, ktoré sa stalo na dlhý čas jej domovom. Vo svojej africkej misii plnili legionári dôležitú úlohu - udržiavali poriadok, potláčali povstania domorodých nomádskych kmeňov a kolonizovali Severnú Afriku. Budovali cestné komunikácie na rýchle presuny, púštne pevnosti a časom tu vzniklo aj mesto Légie - Siddi bel Abbés.

Česť a odvaha

Francúzska cudzinecká légia zdedila tradície žoldnierskych vojsk, ktoré využívali francúzski králi už v stredoveku - škótskej gardy Karola VII. alebo neskôr Napoleonových poľských kopijníkov. Farbami tejto elitnej časti vojska sú zelená a červená, ktoré používali Švajčiarske gardy slúžiace trónu bielej ľalie. Znakom a symbolom zároveň je granát, z ktorého vychádza sedem plameňov, pričom dva z nich sú ohnuté smerom nadol.

Vzťahy medzi tými, ktorí rozkazy vydávajú a tými, ktorí ich plnia, sú vybudované na veľmi vyvinutom „esprit de corps", založenom na niekoľkých jednoduchých princípoch: disciplína a česť, radosť z dobre vykonanej práce a oddanosť svojej minulosti. Heslom Légie je "Honeur et Valour" - Česť a odvaha. Po vstupe do Légie nastáva veľmi tvrdá selekcia. Mnohí kandidáti nevyhovejú buď zo zdravotných alebo morálnych dôvodov.

Legionár je zriedka anjel, ale nikdy nie zločinec. Každý nový člen je dobrovoľník, ktorý chce uniknúť svojej minulosti, osobnej alebo rodinnej kríze, vo svojom sociálnom alebo politickom živote. Príkladom posledného fenoménu je masívny príliv dobrovoľníkov z Alsaska po roku 1871, zo Španielska roku 1939 a z Východnej Európy po roku 1945. Pre ostatných, ktorí sa nechcú zmieriť s limitmi strednej vrstvy, Légia znamená možnosť dobrodružného života. Všetkých jej členov spája súdržnosť, spečatená disciplínou a rešpektom k tradíciám.

Francúzska légia v krymskom konflikte

Časom sa stala Légia bojovou silou, ktorá obhajovala záujmy Francúzska aj v tých najodľahlejších končinách. Bola zapojená do Krymskej vojny 1853 - 1856, kde zohrala hlavnú úlohu pri dobývaní Sevastopoľu. Zámerom Francúzov v tomto konflikte bolo pomôcť svojmu spojencovi, tureckému sultánovi, pri získaní prístupu k prieplavu medzi Čiernym a Stredozemným morom. Po počiatočných rýchlych víťazstvách sa 1. a 2. cudzinecký pluk pokúsil o dobytie opevneného prístavu Sevastopoľ, čo vyústilo do blokády, ktorá trvala rok. Légia kvôli chorobám a zlému počasiu už nemohla dlhšie čakať a padlo rozhodnutie podniknúť frontálny útok.

Prvý pokus sa nevydaril a jednotky sa museli stiahnuť s ťažkými stratami. Pokúsili sa o to znova, s rovnakým výsledkom. Napriek tomu sa nevzdali a skúsili to po tretí raz. Sevastopoľ padol 8. septembra 1855. Ďalšími bojiskami legionárov sa stali Taliansko (1859) a Mexiko (1863 - 1867). Práve tu sa 30. apríla 1863 odohrala jedna z najslávnejších bitiek, ktorá vstúpila do dejín ako synonymum cti a odvahy.

Bitka pri Camerone

Dňa 30. apríla 1863 3. kompánia Cudzineckého regimentu zabezpečovala bezpečný presun zásob po ceste medzi Vera Cruz a Pueblom. Počas pochodu do určenej pozície jednotku prepadla takmer tisícka mexických povstalcov. Kapitán Danjou, aby získal krytie pred nepriateľskou paľbou, presunul svoje mužstvo do opustenej haciendy Camerone, ktorú minuli pred niekoľkými minútami.

Kompánia mala šesťdesiatdva legionárov a troch dôstojníkov, ktorí mali čeliť mnohonásobnej presile Mexičanov. K haciende, kde sa legionári pripravovali na obranu, prišiel posol s ponukou čestnej kapitulácie. Na streche ležal seržant poľského pôvodu, ktorý mu vojensky stručne naznačil, čo si myslí o tomto návrhu. Tak sa spustil jeden útok za druhým, všetky však boli s ťažkými stratami odrazené. Napoludnie začala legionárom dochádzať munícia, nemali jedlo ani vodu. Podvečer bolo nažive už len päť obrancov, na ktorých číhala armáda nepriateľov. V tejto beznádejnej situácii legionári nasadili bodáky a podnikli útok. Keď dvoch z nich pri napredovaní k mexickej pozícii zastrelili, zasiahol mexický plukovník.

Opätovne ponúkol kapituláciu. Legionári súhlasili pod podmienkou, že si smú ponechať svoje zbrane. Plukovník, dojatý ich odvahou, odpovedal slovami: „Mužom ako ste vy, nemôžem nič odmietnuť." Tento deň, ktorý vstúpil do dejín ako Camerone, sa každý rok pripomína vo všetkých táboroch Légie a oslavujú ho s veľkým zápalom a pýchou. V Aubagne, kde sa koná slávnostná prehliadka, nesú na čele pochodujúceho regimentu drevenú ruku kapitána Danjoua. Tento boj, ktorého meno je na každej legionárskej vlajke, ostáva symbolom misie, ktorá sa plní až do úplného konca.

V zákopoch svetových vojen

Roku 1914 sa pluky Francúzskej Légie zúčastnili bitky o Artois, kde utrpeli ťažké straty. Boli zreorganizované a o mesiac neskôr znova ťažko porazené pri Givenchy. Nakoniec utrpeli legionárske pluky také ťažké straty, že ich museli v septembri 1914 rozpustiť a preformovať do novej jednotky. Takto bol vytvorený RMLE (Pochodový pluk cudzineckej légie), ktorého úlohou bolo prevýšiť v boji všetky ostatné jednotky. RMLE sa zúčastnil na mnohých bitkách francúzskych bojísk a stratil tisíce vojakov. Zvlášť sa vyznamenal svojím bojovým umením v zákopoch pri Remeši, kde legionári vyčistili štyri kilometre nepriateľských línií iba puškami, bajonetmi a granátmi. Ďalším úspechom bol Verdun, kde légia uspela v misii o znovuzískanie svojich starých pozícií. Nasledovala obrana parížskeho koridoru a Légia uspela opäť, hoci s veľkým stratami.

Francúzi začali svoju ofenzívu v júli 1918 a RMLE bol opäť v prvej vlne - takmer dva týždne si legionári presekávali cestu cez Hindenburgovu líniu. Počas 2. svetovej vojny, v júni 1940, jedenásty REI (Pechotný cudzinecký pluk) takmer vyhladili pri obrane pozícií vo Verdune. Tí, ktorí prežili, sa stali zajatcami. Väčšine sa ale podarilo ujsť a znovu zasiahli do bojov. Pluk však rozpustili. Trinásta DBIE (Podbrigáda Cudzineckej légie) písala dejiny pri Narviku a Bjerviku v Nórsku, ďalší úspech prezentuje slávne víťazstvo pri Bir-Hakaim v Líbii. Légiu znova zjednotili a pokračovala vo víťazných kampaniach v Tunisku, Taliansku, Provence a Nemecku.

V roku 1940 sa Thajsko, spojenec Japonska, pokúsilo anektovať Kambodžu. Légia túto hrozbu odvrátila, ale zbytočne, pretože politickou dohodou Kambodžu odovzdali pod thajskú správu. V oblasti ostala dislokovaná len jedna jednotka - 5. REI. Ďalšími rokovaniami sa podarilo zabrániť vojne na juhu, hoci nie nadlho. Legionárov, umiestnených v garnizóne Ha Giang, čoskoro zmasakrovali a ostávajúce dva batalióny vyrazili na pochod smrti smerom k čínskej hranici. V roku 1945, ešte predtým, ako sa zvyšky 5. REI dostali do Číny, vojna skončila. Nahradila ju však ďalšia, tentoraz vojna s Ho-či Mi-nom a jeho komunistami, ktorá mala trvať ďalších deväť rokov. V nej boli zastúpené všetky pluky Légie a najslávnejšími bojiskami boli Phu Tong Hoa, Koloniálna cesta 4, a slávne Dien Bien Phu.

Dien Bien Phu

Bol to najdlhší a najtvrdší zápas francúzskych expedičných síl na Ďalekom východe. 1. BEP uskutočnil výsadok v údolí Dien Bien Phu, zabezpečil oblasť a postavil základňu. Nasledovalo 169 dní konfrontácie s Viet Minh, po ktorých prišlo 57 dní pekla. Viet Minh zaujal pozície na svahoch, obkolesujúcich pevnostný systém, a začal ostreľovanie ťažkým delostrelectvom. Zásobovanie a prísun posíl bol možný len zo vzduchu. Pristávacia dráha bola zakrátko pod kontrolou nepriateľskej protileteckej paľby.

Na pomoc prišli nielen príslušníci parajednotiek, ale k obrane tejto pozície sa dobrovoľne hlásili aj muži bez parašutistického výcviku, hoci zoskoky sa často uskutočňovali v noci. Paralelne s obliehaním Dien Bien Phu prebiehala konferencia v Ženeve. Francúzske jednotky mali záujem udržať údolie, kým nepriateľ nepožiada o prímerie. Situácia však bola neudržateľná a 8. mája padla posledná pevnosť.

Dien Bien Phu prestalo existovať. Proti 15-tisíc legionárom a príslušníkom koloniálnych plukov stálo približne 100-tisíc nepriateľov, vyzbrojených ťažkou technikou. Dvetisíc obrancov padlo, 1 500 sa stratilo v akcii, 5 800 bolo ranených. Vyše 11-tisíc vojakov sa dostalo do zajatia, z ktorého sa po štyroch mesiacoch vrátilo živých len 3 290 mužov. Bola to politická katastrofa, ktorá znamenala koniec francúzskeho koloniálneho impéria vo východne Ázii. Druhý deň po páde Dien Bien Phu požiadali francúzski vyjednávači na ženevskej konferencii o prímerie. Pre légiu sa tým vojna v Indočíne skončila.

Boj o francúzske Alžírsko

Ešte skôr, ako sa mohli legionári zotaviť z bojov, ocitli sa v Alžírsku. Tentoraz bola ich nepriateľom Armáda národného oslobodenia. Pluky Légie, ktoré mali zabezpečiť pokoj v krajine, kde žilo množstvo Francúzov, sa aktívne zúčastnili v mnohých operáciách proti rebelom a plnili si povinnosť pri ochrane hraníc. Na základe politických rokovaní medzi prezidentom De Gaullom a predstaviteľmi vzbúrencov však Alžírsko v roku 1961 získalo nezávislosť a Légiu povolali do Francúzska. Légia, ktorá vnímala Alžírsko ako svoj domov a toto rozhodnutie ako zradu, sa vzbúrila. Pokus o prevrat však nevyšiel a 1. REP (Cudzinecký parapluk) rozpustili. Od roku 1962 až po súčasnosť sú oddiely bielych anjelov umiestnené na juhu Francúzska a na Korzike, ale aj v zámorí - v Djibouti, na Madagaskare, Tahiti a Francúzskej Guayane.

Légia si získala renomé pri výkone operácií v mnohých vojnou zmietaných oblastiach. V septembri 1990 vyslali tri pluky Cudzineckej légie do oblasti Perzského zálivu. Zmocnili sa letiska Al Salman, kde sa stretli len s malým odporom. Ich ďalšou úlohou bolo zabrániť ústupu Republikánskej gardy na západ. O tejto vojne sa hovorí ako o bleskovej vojne - skončila po sto hodinách boja na zemi, pričom v nej zahynuli len traja legionári. Pod velením Organizácie spojených národov Légia udržiavala poriadok v Mogadiši a zúčastnila sa aj na konflikte v Bosne, kde zvládla viacero tajných operácií.

Pri týchto akciách vedela Francúzska légia s veľkým efektom využiť materinský jazyk svojich vojakov. V oboch oblastiach boli len ľahké straty. Charakteristika Légie za približne stosedemdesiat rokov jej existencie, sa dá vyjadriť slovami literárneho velikána Antoina de Saint Exupéryho: „Vojak nie je mužom násilia. Nosí zbraň a riskuje svoj život za chyby, ktoré nespôsobil. Neoblomne dodržiava svoje slovo až do konca, i keď vie, že bude zabudnutý."

2REP (bez overenia) 14.3.2010 - 23:05

reakcia na klip Camerone-dobry klip, snad super. No, Standa je hlavne povodom Kysucan,po rodicoch , ked uz len o to...Ma Morave zili uz jeho rodicia ale nic to nemeni na situacii, to len trochu aby bolo jasne. Stando -salut! de M/C.

Majo (bez overenia) 14.3.2010 - 23:13

Boha, camerone, z toho videa ss takými ťažkými slovami, ale pravdivými, až slzy do očí mi išli pomaly. Chlape, kur.a, ma zabiješ raz na nervy. :) (v dobrom) :D 2REP - tak neukážeme sa tu pol dňa, a chýbame. Ale kurnik keď je tu ticho celú noc tak si môžem len pískať. smích :D Baby - dohodneme mailom niekedy. Neviem kedy bude možnosť. Stále som preč ale napíšem ti potom. :) Necky - 2. fľašku vínka? To je super. Dobré vínko nemôže byť predsa zlé. :D In vino veritas. B) Majo - This man must be from Slovak or Czech republic. Maybe. :D Marcel is name using there. Alex - Of course it is. Majo - Super. That is my blood. - vraj tam máme dobré meno. Prvý človek čo aj naisto vie kde je Slovensko a pochádza z Číny. :) Držte sa bratia moji. ;) A nech sa darí.

Majo (bez overenia) 14.3.2010 - 23:15

Stan Gazdik musí byť fajn človek a kamarát, na jeho stránkach je tiež zopár rád. Má super názory čo som počul niektoré.

2REP (bez overenia) 14.3.2010 - 23:23

Vadi mi tam snad jedina vec, ze po 15rokoch v LE a dvoch rokoch v Aubagne, Standa hovori „aubaň“ a nie „obaň“ To len tak, reze to do usi...

Majo (bez overenia) 14.3.2010 - 23:27

Tak ja keď vôjdem do miestnosti a zdravím tak hovorím bon žúR. Ale normálne r poviem a tam sa dáva to také ich a ešte aj skoro zamlčané. či?

Necky (bez overenia) 14.3.2010 - 23:30

Necky Májo, Nojo, máš pravdu brácho, ve víně je pravda, ale lepši je“ in vagina penis.“ A já napíšu třeba i ve 4, já na rozdíl od někoho,zítra ráno vstávat nemusím.Tak klidně...

Majo (bez overenia) 14.3.2010 - 23:33

Necky- tak zasa túto nic sa tu nechystám ostať dlho, lebo ráno vstávam aj ja. Teda to je také ráno že to už niekedy desiatujem. Ale inokedy nepohrdnem ak by tu niekto bol. A teda aj to že si mi opravil citát, ti nezazlievam. Pravdu máš. :D Ale do takého štádia sa aj cez to vínečko prebojovať. To je potom väčšia sranda. :D

Majo (bez overenia) 14.3.2010 - 23:34

Teda tak že dievča tým vínečkom presvedčíš na všeličo po čase. Aby ste to zle nezobrali ako nejakú úchylku teraz. :D

2REP (bez overenia) 14.3.2010 - 23:38

Степь да степь кругом Сердце грусть берёт, Про широкую степь ямщик поёт: Как во той степи Ямщик умирал, Он товарищу свой наказ давал «Ты, товарищ мой! Не попомни зла, Не попомни зла Схорони меня Схорони меня Здесь, в степи глухой; Вороных коней Отведи домой Отведи домой отдай батюшке, Мой поклон земной Снеси матушке А жене младой Передай, друг мой, Чтоб она меня Не ждала домой А ещё словцо Ей прощальное: Передай кольцо Обручальное Кто по сердцу мил Пусть венчается, А моим кольцом Обручается" Степь да степь кругом, Сердце грусть берёт, Про широкую степь ямщик поёт http://www.youtube.com/watch?v=SpG9sPZ7Xi4&feature=related

Majo (bez overenia) 15.3.2010 - 00:04

Narodil som sa v krátery od bomby, moja matka je M16 a môj otec je diabol. Chcám napalm a seriem granáty. Jem ostnatý drôt a pijem kyselinu. 7. deň keď boh odpočíval, prerazil som jeho perimeter a odvtedy vládnem všetkému. (prebraté z filmu.) Pobavilo ma to keď som to počul. Koho také niečo aj napadne? :D A toto je teda koniec. :D http://www.bluejacket.com/usmc/posters/post_usmc_want-action_ww2.jpg

Majo (bez overenia) 15.3.2010 - 00:16

Jáj tak toto ma dobre nabudilo. Guyane. Pekne je tam ale ťažko. :) http://www.youtube.com/watch?v=0ayiItzh870&feature=related

2REP (bez overenia) 15.3.2010 - 00:16

http://www.youtube.com/watch?v=TGWYhdT2E5o&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=xARVZD7pbnE&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=HlCR9L0noFY&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=ptPP-CkUSMM&feature=related

2REP (bez overenia) 15.3.2010 - 00:20

http://www.youtube.com/watch?v=0ayiItzh870&feature=related Majko dobry klip ale inak pesnicka - hommage a nos anciens...

Majo (bez overenia) 15.3.2010 - 00:33

Ale tu by som bol radšej ako medzi pavúkmi. http://www.youtube.com/watch?v=9Ek0QFcDvEs&feature=related :)

Majo (bez overenia) 15.3.2010 - 00:37

operácia Licorne, tam bol tiež 2éme REP nasadený nie? http://www.youtube.com/watch?v=ntdqoinMQy8&feature=related

2REP (bez overenia) 15.3.2010 - 00:48

Zeby vo vedlajsej caffeterii vypli l´internet? Alebo zeby niekto pred odchodom do civilu uz bol tak opity? Oh, la-la........

2REP (bez overenia) 15.3.2010 - 00:59

tak tu maš niečo pre plač... Michal žije! Žije neustále v našich srdcích.Oslavíme ho jako modlu opět na Stodole,která se pořádá na jeho počest.Už se těšíme. http://www.youtube.com/watch?v=S437jQoJfqM

Necky (bez overenia) 15.3.2010 - 01:22

Nepičuji.Za pět minut otevírám dveře.Tak nepičuj ty a chystejte další flašku!! A ne ostudu. Kurwa. Necky

2REP (bez overenia) 15.3.2010 - 01:32

http://www.youtube.com/watch?v=ClG2IIh4I3c&feature=related vyhlasujem neformalnu sutaz, ktora je najkrajsia.Mne sa pacia vsetky... ta prostredna je taka viac pohybliva, ta vpravo- no ... mat tak o 2O rokov menej...Oj boha mu...

2REP (bez overenia) 15.3.2010 - 02:19

http://www.youtube.com/watch#!v=ep7MQfNguZU&feature=related takze ako hovorim, ani kavaleristi si nevalaju sunky.

2REP pre Necky (bez overenia) 15.3.2010 - 02:21

http://www.youtube.com/watch#!v=ID2T-wrKiJ4&feature=related zajtra rano sa radis medzi nich.

2REP (bez overenia) 15.3.2010 - 03:22

Its not a bad version of the song. However thats not Willie Nelson or Elvis Presley. The "Willie" voice is close but there are points where you can tell its not actually him. As for it being Elvis...not possible. This song was written in 1985 and Elvis died in 1977. http://www.youtube.com/watch?v=Irml2N6CC1M&feature=related

fitoje (bez overenia) 15.3.2010 - 03:42

http://www.youtube.com/watch?v=DJ4WO7fanT4&feature=fvw http://www.youtube.com/watch?v=W0Mydquf9S8

fitoje (bez overenia) 15.3.2010 - 03:50

http://www.youtube.com/watch?v=swZIkDd9xUU&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=NdbQKCUM19E&NR=1&feature=fvwp

camerone (bez overenia) 15.3.2010 - 10:22

stale snezi cez noc nesiel prud...pripadlo asi tak 30 cm noveho snehu je to v pi.... video, ktore sa akurat hodi k pocasiu na kysuciach http://www.youtube.com/watch?v=L-wi7lM0ulI pozriet do konca

Majo (bez overenia) 15.3.2010 - 13:46

Camerone, tuli chodí do jedného nemenovaného podniku kde som praxoval, a ja neviem pochopiť jednu vec. On má vždy také baby okolo seba že mne by sa o takých ani nesnívalo. 2. Hugh Hefner. :D

2REP (bez overenia) 15.3.2010 - 16:24

Tak toto už je mánia. Osprostieť takto na staré kolená. Len chvíľa času a už hup ho na fórum. Smíích. To vstávanie nebolo také hrozné, deň sa nejako prehupol v pohode. To skôr som zvedavý na vás, ako ste vstavali, keď ste písali do noci. Vidím že nám tu pribudli noví (fííí to je-fitoje) a s dobrými príspevkami. Vpád spojeneckých vojsk som zažil, viem, aké to bolo...Bol som síce malý chlapec, ale to sa pamätá. Inak ten článok pre nováčikov, čo som bol sľúbil adminovi pomaly dokončujem, tak nech sa potom tam vybujačia. Priestoru bude dosť. Nie som žiadny spisovateľ, snažím sa to dať trochu do formy, aby sedeli aj tie informácie na pripadne otázky, ale bude tam všetko, čo k vstupu do LE treba vedieť. Ale aj tu, na starej platforme sa občas objavia ľudia, ako KansurSEAL, jeden príspevok a sedí to a je to hodnotné. Nie tie moje stále opakované pesničky o siedmich anjeloch.Ale proste sa mi tá pesnička páči... No a naše stálice-(smíích) tie prispievajú tak, že už som aj ja trochu zmúdrel.Dík, chalani, úprimne. Nahnevaný som na Baby a na Samarovica, tí už budú mať červené áčka-absencie. A JAA to isté. Camerone, Kysuce sú Kysuce. Bude ti za nimi ľúto, neboj sa. Ale na dovolenke budeš zase doma, medzi svojimi. Snažím sa teraz častejšie pozerať TA3.com, správy, objavil som tam aj takú tu reláciu o cestovaní, tuším v utorok, či štvrtok to dávajú s takou fešnou kočkou.Katarína Krajňáková? Je to o cestovaní, takí mladí chalani – cestovatelia tam hovoria o svojich zážitkoch.Tak neviem, či aj náš adminko tam nebol, len neviem ktorý to je, ale nie je to podstatné, skôr som sa zamýšľal nad tým, kde tí chalani berú na to prachy, veď taký mesiac lozenia hore-dole niečo stojí, do frasa. Ale aj tu máme chlapa, ktorý sa do LE dostal kurióznym spôsobom z Čiech. Išiel na stop po Európe, prešiel ju a dostal sa do Marseille.Dal sa nejakým zázrakom do reči s jedným legionárom a potom si zmyslel, či to neskúsiť. Tak našiel odvahu a je z neho legionár. Ani sa nestihol doma rozlúčiť...Tak aj takéto osudy legionárov sa nájdu. Chalani, opäť som sa pýtal na ten nešťastný zákon- nie je to tak horúce... nechcem sa tu rozširovať, nech do mňa zase niekto nezajebká, ale ono to je už fakt len de jure.A vraj sa pracuje na zmene, asi ich konečne osvietilo.Že je to hanba aj pre našich tam doma. Kamarát-bývalý leg. býva v Ružinove v Bratislave a neďaleko býva ten Ivan.V- Tuli.Tak hovoril, že je to nejaký riadny kolík. Pre CEA- nebuď zmätený, ja tiež tu nerozoberám tvoje nicky. Žiadny regiment nepropagujem, každý jeden je dobrý. V začiatkoch fóra som písal, že si vážim všetkých chlapcov-legionárov, nie len les parachutistes, v niektorých sekciách iných regimentov sú možno ešte lepší ako GCP. Len všeobecný trend je hovoriť o Calvi, ako o elite. Salut, 2REP

camerone (bez overenia) 15.3.2010 - 16:43

tuli je klasik...a toto si tiez pozrite je to česka verzia moc dobre http://www.youtube.com/watch?v=e7sapA36szE&feature=related

Pridať nový komentár